Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

23 EYLÜL 1991 CUMHURİYET/17 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Börosu •60LGE' PROPAGANDA 'Sen tanrı mısın beSüleyman?.: ANAP genel merkezının arka kapısı, seçım malzemelerı taşıyan araçlarla dolu Mesut Yılmaz'ın afişien, bayrakiarı ve bmlerce "Gölge Adam" gazetesi. Ertuğrul Akbay'ın yönetimındeki "Gölge Adam" gazetelerindekı bazıbaşlıklarşöyle: • &en tanrı mısm be Süleyman . Ey Demire), miltetı arkana takıp, hesap sormaya çıkıyormuşsun. Neyın hesabını soracaksın? Gel, buna bır bakalım. • Demirel, şımdı dılencı rolünde. • Demirel, nasıl zengın otdu? • Baskı alttndakı cmsellık zamanla intikam alır. • Gül babanın güllerı • Demokrasimizin dedeteri kayboMu. • Mesut'la mutluyuz." AKARCALI'OAN DOBRA DOBRA Dışişlerinin vize pazariaması ve deli dumrulluk...2 ayiık Turizm Bakanı Bülent Akarcah, Türkiye'ye L « yurtdışından ' turisl getirmenin problem olmadığını, asıl meselenin yurtiçinde turistin karşılastığı sorunları aşmak olduğu kanısında. Turizm Bakanlığı'nın Ulastırma, Dışişleri, İçişleri ve Çevre bakanlıklarıyla yakın işbiriiği içınde olması gerektiğini savunan Akarcah, yılda 500 bin turistin geldıği İngiltere'ye vize uygulanmasını da buna örnek gösteriyor. Akarcafı, Türkiye'nin İngiltere'ye vize uyguladığı haJde Fransa ve Almanya'ya uygulamamasını "bu ne perhiz, ne lahana turşusu" diye nitelendirıyor. İngiltere'ye vize uygulanmasının nedenini de Akarcalı şu sözierle açıklıyor: "Aslında ingiltere kendi uygulamasında Batı'nın en demokratik ülkesi olduğu için, biz ingiîtere'ye vize uyguluyoruz. Bizim dışışlerimiz ve bürokratlarımız, Türk vatandaşlanna uygulanan vızeden rencide olmuyorlar İngiltere 'ben vatandaşa mavi, memura yeşil, diplomata kırmızı pasaporttan aniamam' deyince 'vay efendim sen nasrl anlamazsın? Biz de sana vize uygulayalım' demişler. Türkiye içinde, bunu bir haysiyet meselesi gibi pazarlamışlar. İngiltere 'benim sokaktaki vatandaşım ile başbakanım MURAT SUNGAR'A VEDA Delhi'yetektekgelin'Dışişleri Bakanlığı sözcülüğûnün en zor görevlerden biri olduğu söylenir. Söz konusu olan devletleraras/ jlişkiler olduğu için sarfedilen her sözün özel bir anlamı ve önemi vardır. İlk bakışta sözcünün en masum görülen ıfadelen ilgili ülkelerce defalarca değeriendinlir ve tartılır İçindeki "gtzli anlam" çıkanlmaya çalışılır. Son bir buçuk yıldır uluslararası düzeyde yaşanan hızlı değişiklıkler ve çalkantılar, sözcünün görevını iyice güçleştirdi. Gelişmelerın "bugünden yanna" değiştiği bir ortamda, yapılan açıklamaların son derece dikkatlı ve ölçülü olması gerekti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Murat Sungar'ın görev süresinin bu açıdan son on yılın en çetın dönemine rastladığı kuşkusuz. Zaten yorucu olan ve "gecesi - Büyükelçi Murat Sungar. gündüzü" bulunmayan bir iş, bu dönemde çok daha kritik ve hassas bir konuma geldi. Böyle bir yorucu dönemden geçen Sungar, başarıyla yürüttüğü görevinden ayrılarak, büyükelçi olarak atandığı Yeni Delhı'ye gitmek üzere bugünlerde hazırlıklarmı sürdürüyor. Kendisıyle son bir yılı aynı tempoda yaşayan diplomatik muhabirlet; verimli ve aydınlatıcı ilişkiler içinde bulundukJan Sungar'a geçen günlerde ANTİK İNGİLİZCE DİL KURSLARI btartulCad Kırmızışebboy Sok N01O BAKIRKÖY 572 18 44 572 18 60 bir veda yemeği verdiler. Muhabırterin, her zaman on planda tuttukları, "bilgi sızdırma" girişımlerinden sonra yemek sohbetı, beraber çalışılmış olan dönemin anıianna döndü. Meslekteki uzun yıllan nedenlyle diplomatik muhabirlerce "duayen" kabul edilen Nllüfer Yfelçın yemekte yaptığı konuşmada, başarıyla yürüttüğü dışişleri sözcülüğûnün yanı sıra özel yaşamını reklendiren ve dinleyicilerine büyük zevk veren müzısyenliğinden dolayı Sungar'ı kutladı. Sungar da yanıtında, büyük bir zevkle çalıştığı diplomatik muhabiriere teşekkür ederek, kendilerini "tek tek gelmeleri" şartıyla Yeni Delhi'ye davet etti. Güzel bir atmosferde geçen öğle yemeği, muhabırlerin çağn cıhazlarının ötmesiyle sona erdi. SURKUR PRACTICAL ENGLESH • 12 kıfift (inıflanla • Huzuriu w ııc* txr ortamda • Uygun &dam> tofulanyla İNGİLİZCE ÖĞRENİN O«vr*l«r: Haftalç) 23Eytt! - HtfaSonu 26Eyö ttÖKÖY [StyMOctfM Cmi y*w) T«fc 3 » İS2*336OB04-336(H79 FcncM918 25 K A D I K O Y SÜRKUR SÜRÜCÜ KURSU D«vrel«r: HattaSonu: 2iEyö Hadalçt: 23EyU (Sabah-Akşam) KADKÖY (SOOOKOçaşme Caır* yanı) Tet 3491824^360206-33602 79 Fox: 349 1825 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Oniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı yasa hukumlerıne göre eleman ahnacaktır. Doçentliğe atanacaklar daimi statude görev alacaklardır. A) Doçentliğe isteklilerin: Dilekçelen ıle özgeçmışlerini, büimsel çakşma ve yayınJannı kapsayan bir dosyayı 4 adet halinde doçentlik belgesınin benzerı ile birlikte Rektörlük Personel Dairesı Başkanlığı- na teslım edeceklerdir. B) Yardımcı Doçentliğe isteklilerin: Sınava girecekleri yabancı dılı belirten dilekçelen ile özgeçmişle- rini, bılımsel çalışma ve yayınlannı kapsayan bır dosyayı 4 adet halinde doktora belgesınin benzeri ile birlikte ılgilı binmlere (eslım edeceklerdir. C) öğretinı Görevlilığıne isteklilerin: Dilekçelerini, özgeçmijlerini, bilimsd çalışma ve yayınJannı ii- gili binmlere teslım edeceklerdir. D) Okutmanlığa isteklilerin: Bir adet fotograf ile birlikte başvuru formu doldurmak üzere Rektör- lük Personel Dairesı BaşkanlığYna sahsen müracaat etmelen gerekmektedir. Başvurulann ılanın yayın tarihınden itıbaren 15 gun içinde ilgili binmlere yapıbnası gerekmektedir. Postada meydana gelecek olan gecıkmeler göz önunde tutulmaz. DUYURULUR. İSTANBIL TIP FAKÜLTESt: A M H U B Oab: Umau: Adtdk Üroloji EDEBİYAT FAKÜLTESİ: Hititoloji Ingiliz Dili Eğitımi Ingiliz Dilı ve Edebiyatı Fransız Dilı ve Edebiyatı Egitım Bilimlerı Bölumü İKTİSAT FAKÜLTESt: lktisat Teonsi Çalışma Ekonomisi FEN FAKÜLTESİ: Genel Astronomı ORMAN FAKÜLTESİ: Orman Entomolojisı ve Koruma VFJTERİNER FAKÜLTESt Morfoloji Morfoloji MÜHENDİSLİK FAKÜLTESt: Yapı Elektrik Tesisleri Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Proses ve Reaktör Tasanmı BASIN YAYIN YÜKSEKOKULL: CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ: Morfoloji (Anaıomı Bılım Dalı) MÜHENDİSLtK FAKÜLTESt: Anorganik Kimya Çevre Bilimleri Çevre Teknolojisi Yard.Doç. Yard.Doç. Okutman Okutman Araş.Gör. Okutman YardDoç. Araş.Gör. Araş-Gör. Araş.Gör. Ogr.Gör. Araş.Gör. Yard. Doç. Doçent ögr.Gdr. Öğr.Gör. (Yabana dili Almanca olan Onn.MOh.) (Medikal Biyoloji Bılim Dalı için.) (Sistem Analizj konusunda ihtisas yap.) (Dalga fîziğinde ihtisas yapmış.) (Kimyada Matematiksel Analizler konusunda üıtısas yapmış.) Yard.Doç. Araş.Gör. öğrjGör. OgrXJör. Araş.Gör. Araş.Gör. Basın: 36164 1 (Çevre Bilimlen konusunda doktora yapmış olan.) aynı pasaportu kullanır1 dıyor. İngiltere kendine uygulamak ıstediği demokratik kıstası, Türkiye'ye uygulamak ıstediğinde bizim anlı şanlı bürokratiarımız da vize uyguluyor. Sonuç ne? ingiltere'den 2 uçak iniyor. Bizim havaalanımızda vize uygulaması öngörülmemiş. Bir mekân yok. Pistin kenanna, kahve masaları gibi masalar konuyor. Sonra damga basılıyor. Biri damga basıyor, biri şurada para ödeyeceksin' diyor. SENDIKADAN ADAY REKLAMI Yakışıklı fidanlar Erken seçime sayılı günlerin kalması, sendikacıları da hareketlendirdi. Kendilerini delegelere ve seçmenlere tanıtmak için adeta birbirleriyle yarısan milletvekili aday adaylarının arasına, işçı kökenliler de girdi. Yol İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Meral geçenlerde sendika üyesi 11 aday adayını kamuoyuna tanıtmak ve partilerden destek istemek için, bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında soluna DSP'den, sağına da SHP'den birer aday adayını oturtan Bayram Meral, arkadaşlarını şu sözierle tanıttı: "Arkadaşların hepsi, ziraat fidanı gibi. Bir hükümet kurup yönetecek kadar arkadaşlarımız var. Arkadaşiarımız her makama her mevkiye layıklar. Gönül istiyor ki, hepsi kazansın, hepsi birbırınden genç, hepsi birbirinden yakışıklı." BÂŞKENTTE RUS SECELERI Sevgilerie... Başkentte tam bir hafta boyunca Rus geceleri yaşanacak. Sovyet Büyükelçıliği ile Hilton Oteli'nin organize ettiği hafta boyunca 8 dansçı ve müzisyen, Rus folklorundan örnekler sunuyor. Rus haftasının açılışıyla "Sevgilerte Moskova - Ankara" bashklı resim sergisi geçen günlerde Hilton'un Markopolo salonunda açıldı Gecenin açılışını da "güler— yüzlü" Sovyet Büyükelçisi Albert Çernişev yaptı. Davetliler, müzık ve dans topluluğunun sunduğu Sovyet halk dansıyla büyülendikten sonra zengin Rus mutfağınm yemekleriyle tanıştırıldı. Gecenin en çok ilgı gören yiyeceğı ünlü "siyah havyar" oldu. Belki de tanıdık olduğundan siyah havyar dışında en büyük ilgiyi balık çeşitleri gördü. Rusya'dan getirılen 2 aşçının hazırladığı yemeklerden şu örnekler verilebilir: "Füme balık, jöleli tavuk ve dana göğsü, geleneksel Rus salatası, pose kürnes hayvanları, pose mersin balığı, borç çorbası, Rus usulü balık çorbası, lahana çorbası, piliç kievski, Moskova usulü mersin balığı, Dostkie suda balığı, Volga usulü mersin balığı. Tatlılara gelınce, onlar da şöyle sıralanıyor: Fındıklı krep, Sibirya sürprizi, meyvelı dondurma." Afiyet olsun. Adnan Kahveci: "Tamamen namusluyum diyen adam yalan söylûyordur." Galiba siz kısmen namuslusunuz! Sınası Nahıt Berker HAYVANLAR İSMAtL GÜLĞEÇ PİKJ>fİK PİYALE MADH4 HIZU GAZETECİ SECDET ŞE.\ ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EGİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES bü/v/a/mn 1&R)0 ££&?% GARFIELD jm DAVIS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAK 23 Eylül TARİHSa MİRASIN KURTARILMASL. , ÛIVIÜ KÛLTÜie ACtfMt ÇeÜK GÜL£G- MAR/ye <SGı/Sı/ ŞuHtntakmtt grubundaû bi irftek-So§uk.çefme S k f Geleneksel KAPADOKYA 26-29örturBarbaros Bulvarı Nol3-ls1 ; •> 11J 159?0 32|PBX| |l) 336 16 60 fi\\< | IASMİNE 1 3Q9 0 0 0 ] 432.OOOj< ACAfuıco 1 0 8 5 0 0 0 I — - ' SALAMtS 970000] |MA»tMONTt 9 3 2 ÖÖÖ] 1362OOÖ]7 Gece 8 Gun GIDIŞ DÖNL'Ş 6 TRANSFER İMK.\XI J BAYRAMI /65O.OOO^ KAYSERI /A'yvyvv^ÜRGÜP • GÖREME .IHLARA GEZİSİ | t a m p a n S ' y o n J Profesyond Rehber Eşliğınde Özel Otobiiderle Gidiş-Dönüf ve Tiim Turiar Fiyaürruza Dahildir. Örtur Bartaroj Buhan No.33 bt. Td: 159 20 32 (PBX) 336 16 60
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog