Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 EYLÜL 1991 CUMHURİYET/1S Sinema • Tiyatro • Gösteri 146 97 38 • 132 64 26 "Ben deli değilim... İlgi alanım özgürlük." Jim Morrison (1943-1971) B«NFıJ.8 the BİROLIVERSTONEFİLMİ VAL KILMER-MEG RYAN doors«Lütfen yerlerinizi afcn, seremoni başlıyor.M K£KT AÎIA» p*uıi (s «»toı noo-is •CtMOPOi (t25?*7I) *2tS-H Ofr1*İS-1*0«1 15 Bütön insanlann iyiiiği ifin, w bir kadımn aşkı için. kanunlan çiğneyerek adalel mücadeleaine giristL. KEVIN COSTNER HOOD HIRS1ZLAR PRENSİ •iCms HOOO PHNCE Of THEVES Yönetmcn: KEVIN REYNOLDS : ( 1 4 4 M » 12 00 14 4*-18 30-21 15 (3M0112) 10X13 15-1015-19 00-2145 (572 M 44) 1O3O-13 15-16DC-1B 45-21 30 t (Sif 2* W) 12 00 15 00 18 00 2100 (127 7 I H I 12 00 14 45-18 30-2115 (2143 11) 12 15-14 30 16 45-19 00-21 15 (11« H) Zangut** BCL£OtYE (121 U) EMZ (43 517) E*tt»«Mr KIUÇOĞLU (120 U ) 2. HAFTA M N M I ^ B/r s/yas/ cinayetin perde arkası gAZL t«yofllu tAii. Mn*ay «B« Bir muzik ve görsellik şoieni. MATHIID» M«V ııııuıuıı.' (*J-'4 'j-"£• jO "i Ji-2" OC NOVA BARAN SİNEMASI 1410 3 9 3 8 AIEC BAIDVVIN KIM BA.SINCE* 12 00-14 30-17 00 19 30-21 45 STANDARD FİLMCİLİK Pretly Woman tn unutulmaz yıldızı yıne aşık oldu JULIA ROBERTS Yönr Donald Petrie 5. HAFTA Kodıköy YILDIZ (344 51 24) 11 15 13 15-1515 17 15 IV 15-21 30 "Sevgimn ve özveıinin ÖyküsiT BETTEMIDLER ZI EYLÜLDE SİNEMALAROA Ulangaç. tXryariı.Yojalora ıryon Kibor SaygHı. Hıç nınmıyorum! (141 U 03) 11 30 t (S4J 11 72) (SMM7«) 30- S3O-1730-1S3O-21 30 15-T6M-1B "tt-21 15 "Danielle Teyze" Yön: ETttNNE CHATILIEZ 'Sızı tanımıyor ama şımdıden nefret edıvor' Son yülann en güzel komedisi M4.WT.AS-2 (147*3 15) 12 00 14 15-16 30 18 45-21 30 STANDARD FİLMCİLİK SUNAR Para mı?.. Seks mi?.. Aşk mı? Yon: Mıchael Lındtay-Hogg ANDIEMACDOVVELL »- JOHN MALKOVICH MMK|DEVLET S ^ S TİYATROSU 1 Ekim'den başlayarak AKM ODA TİYATROSU Memet Baydur DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA Yöneten Con S i n a p OekcK Ethem Özboro Kos»um Hoie Eren Iş* En\«r Başor Oynayankx Scvtnç ÇtMtnok-HanH* ŞaNrv TUIn Orol-Sıdıka Şenkan-Sttay Du<«nkalfeor- Sodrettin Kılıç Mllla Şendll-Sevlm Şonöz 1-2-W-W-«-9-10-11-12-13 Eklm Suareler: 19.00-Matlı>el©r. 15.00 AKM CİŞE 151 56 00/2S4 Sızıntinın Esran NİHJA KAPLUMBA6ALAR 2Yön MICHAEL PflESSMAN IVUl namu (151B4» O»14ft-l«»1»O>?116 (577643» ll»llHIWIT«IMIn ı i25539aiAiıtjuunniZ»9(nı S s e v l a < 3 İİSTANBUL DEVLET ! TİYATROSU AKM ODA TİYATROSU AKM Gişe: 151 56 00/254 Memet Baydur DÜDÜKLÜDE KIYMAU BAMYA Ytn- CMI 6unıp ı Zi4.ifi.a8.io.ii 12.13 ttm AKM BUYÜK SALON I Azız Nnin YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Y6n Kemn l?ık i 6 1? 13 Ekim AKM KONSER SALONU i 15 30 Pa.-şr 'fiPO Williani SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Yln Alev Suv Çtv: Scvgl Smlı U.1M3BİB :BÜ OBTAOYimiAH Istiklal Cad. No: 140 Tel: 1511865-66 71 Ekim'den başlayarak FERHANGİ ŞEYLER rerhan Şensoy Cuma:21.00 Ctesi-Pazar: 15.30-18.30 700. OYUN 27 EylUTd4>n Itibaron: B*ya«lu OUNYA Ç.I.Ş ŞAFAK • Ankm SİNEMA 8AT1 ^ (.1)1 llHI/lkulı.İL'11 OIHe SON 10 OYUN 18-29 Eylül tSMET KÜNTAY TİYATRO ÖDÜLÜ Yazanı M Abayhan - Y Erdoğan Müzlk: Gundoğarkcn - Koreograf: Saıt Sokmcn Çars - Perş - Cuma - C tesı 21 00 Pa/ar 15 ÎO YENİKAPI HÜRRİYET CÖSTERİ MERKEZİ B i l c t Satı$: Gostcrı Mcrkezı 517 05 13 Vakkorama Taksıtn 151 28 88 Vakkorama Suadıye 550 87 42 360 VO 90 Yenı Müzıkal 10 Ekım 1991 den ıtıbaren HANGİ YÜZLE flOSTMCı SON 6 KONSER 24-25-26-27-28-29 EylUI Saat: 20.30'da Gışeler Bostancı Gosterı Merkezı Tel 384 72 10 Vakkorama Taksım Tel 151 28 88 Vakkorama Suadıye Tel 350 87 42 M9IT PROOUCDON PENDIK OKMEN SİNEMASI •" K U U S MARIA BRANOAUER ETHAN HAWRE BBYAZ Dî REKLAM FİLMİDAĞIT1AAINDA 11 00-13JO-16.00-H.30- 21 00 KDNSBtSAiONU AÇILIŞ COSTERISI "PHILADANCO" 21. Yüzyıhn Modem Dens Topluluğu 30 Eylül Pazartesi Saat 19.00 1 Ekim Salı Saat 19.00 Muzik: Bach Roberta fîack Davıd van Tıegham. Prince and Earth Wınd & Rre "Wod* MUCMM CO." «• AifMrikon laHn v» KOMk * WHtHf iattfa S4mulmu*tw * 15 klfimn uıtunOekl gnıplara % 35 lotMrtm uygulsmr * Öftrtnct o4rctnwn v« emekll mdlrlıtM tum yerlcrd* X 50'dlr •an satı« y«i«n Konser Saloou 148 S! 92 Callerta Danısma Burosu 559 9S 60 Vakkorama Tatotm 151 15 71 «akkorama Suadlye 360 90 90 I I S T A N B ' J L B E L E D I Y İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I MÜFETTİS mk N l CwM fllMYErritOMT nr tftt KHSAP |l Z34-5-B-3C31 Ekhn| Tartat BMKMAN RESİMÜ OSMANLI T A R İ H İ Muzi.ıi KD.MI YöiMtM Ergın ORBET (.VS-IO II I213EUBİ VANYA DAYI Tlrk^th Mazhın KYtMR TaıMtfl Lıonid HEIFETS (15-16-17 18 19-22 23-212S28-27 EUn| U*# KY C «•*« RCr LÜKÜS HAYAT YiMaı Haldtn OORMEK (29 Eklral Kjdtkoy Haldun T»n«r KtHSINM İLK GENÇUfilM Tirtçoi: CfMI «OTOKUTKU rtntlnr Engln ULOT»G 112 3^-5*8-9-10 11 12 13-16-17 18-19 Ekial Sıvıı OİMÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Ytottn: MK« KDKR 115-22 Z7 Ekln| wir Russa BİR KADIN TurtçtJt Snnrı MRAMOİUL YhNtn Çıtin İPEKKAY» (23 24 2S-2B Ektal tmm MUIE ŞAMPİYONJLAR Tlk-kçrt «nnTbRtUlER Vtnalm; Nıdrıt UMZHAN B9-X 31 Ekitnl 1 £ 6RİMM KARDEŞLER 18-9-10 II 12 13-15-16-3031 EUn| IİCİİOBL WC U H t l t L Jng M M I FEMKKICK ÖDÜLLER KİMİN TMçal Edn Tılo CtLkKAH i h M t lakM M.THER |I7 I8-1MM3-Î4-2MH7 29 Elda| rıMra KESKİN ÇİÇEK SEPETÜ KIZ YkttR Ertl KESKİN Muufclpzı«i CELAl FERMANLI DELİ HAZRETLERİ Yintlat Enfln ULUBAfi (8 9-10-11 1213 15 18-17 18-19 Ekim| Gittun SHKN AİLE 22 smden ıtıbaren YlmlR Eflflfl BORMEN 122 23-J4-2V2B-27 29-30 31 Ekl»| OYUNGONLfSJ Salc 20J0/ÇOT»; 1S.0O-2a3O/P«ç 2O30 Cuma 20JO/CJHİ 15.00-20JO/Poac» 15.0O-18JO Galeri • Atölye M6 97 38 • 132 64 26 II. SOVYET RESİMLERİ SERGİSİ 26 Eylül - 20 Ekim 1991 RAMKO SANAT MERKEZİ Atiye Sok. 8 Teşvikiye Telefon 136 15 38 - 136 15 23 - 4 Fax 136 18 82 SANAT GAIERİSİ FUAT MENSİ 22Eylul 19 Ekım Poıorgımler, 1200 P7 00 Orojı oçtğız Tel: 524 35 92 riOBİ Mnat f YÜKSEL TAMTEKİN Resım Sergısı 24 Eylul-11 Ekım VMkon>«ı C»d PmM 73 TW. 148 72 «1 14)6 41 S4 1 EKİM'DEN İTİBAREN NEVİN ÇOKAY Y Ö N E T İ M İ N D E DESEN • YAĞLIBOYA Ç A L I Ş M A L A R I 1 EKİM'DEN İTİBAREN MAHİR GÜVEN Y Ö N E T İ M İ N D E DESEN • YAĞLIBOYA Ç A L I Ş M A L A R I TEL: 1 32 22 22 TEL: 3 6 0 69 10 CIZGI grafikerO L M A K I S T E Y E N L E R İ Ç I N H A F T A İ Ç I - H A F T A S O N U Çağdaş grafık sanatı, temel grafık tasanm ve uygulama, temel sanat eğıtımı, grafık ıllustrasyon montaj, pikaj, reklam uygulamalan mesleki çalışmalar. istasyon sanat evi //.>•» IKIYE 140 }RI\KÖ) resım seramik lakı-mücevher fotoğraf güzel sanatlara hazırlık H İ «; I H S ( ) N l I) I L t- > h N H F R K I - S h A ( . 1 K S A N A T Ç A L I S j M A I A R I istasyon sanat evi TEŞ VIKIYE 140 56 50-1306617 ERENKÖ Y 3X5 4131-32-33 BALE PİANO STEP DANS AEROBİK ALETÜ JİM. ÇOCUK JİM. Abide-i Hurriyet Cad. Iskete Sok. 15/A Şişü/İST. 147 23 71 146 6173 ARKEONSANAT GALERİSİ BURHAN DOĞANÇAY 26Ey<ul I I B u m i l U..U c™t Saho» Sk N«I9 OnoUy 7«t İM n 57
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog