Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

İyi Devam! X 94 168 24 7i Cumhuriyet Faiz oranları değişir "iyi faiz" yine iyi kalır. PAMUKBANK iyi ba n kad ı r 68.YIL / SAYI 24097 /1800 TL (KDV dahıl) KURUCUSU. YUNUS MADİ (1924-1945) M5K4Z4/7/ NADİR NADİ (1945-1991) Saldırı /10. Sayfada ^ - " " " _ Borsa/Ekonomlde M H j M Teknoloji / Ekonomide Almanya'da : _ 1 '"^ Üçüncükez K J V f l Uzay ırkçı terör Dilek Zaptçıoğlu sıçradı I // çekirge... L JLL i^Abdurrahman Yıldırım mekiğine dev robot Spor / 18. Sayfada Besiktaş CSarayve F.Bahçegalip 23 EYLÛL 1091 PAZAHTBİ Kutlama / Artca Sayfada İtfaiye, sadece hortum değil Tayfun Gönüllü Ozal dayanamadı MeydanaçıkarımSeçimler Seçim (arifesinde meydanlara çıkıp konuşacağım. Kıbrıs Kıbrıs'a her yıl 200 milyon dolar gidiyor. Türkiye çok Süleyman Bey'i hesaba katmıyorum. Bu siyasette ayağı sürçen fedakârlık yaptı. Bunun kıymetini bilmeleri lazım. Bunu bir daha kolay gelmez. Sembolik bir cumhurbaşkanı mı Denktaş'a da söyledim. Bu böyle gitmez, Kıbrıs'a bir çözüm isteniyor? Bu olmaz. Cumhurbaşkani'nm indirilmesi için fetva bulunacak. Temel ilkelerden vazgeçmeyiz, yani iki veren anayasa profesörleri var. kesimlilik, iki toplumluluk ve siyasi eşitlik. BRATİSLAVA/ANKARA (Cumhuriyet) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, seçimler arifesin- de meydana çıkacağım ve konuşacağım söyledi. özal, "Siikyman Bey'i hesaba katmıyonım" de- di. Sembolik bir cumhurbaşkanı olamayacağını, bu dönemde cumhurbaskanının indirilmesinden söz edildığini belirten Ozal, "Makabline şamil olur mu? Boyle fetv» veren anayasa profesörleri var" diye konuştu. PKK'yı "muhtemelen Irak- IB destekledigini" söyleyen Cumhurbaşkanı, "Ben Kürtleri niye destekkmeyeyim" dedi. Kıb- ns için büyuk fedakârhklarda bulunulduğunu ifade eden özal, bu sorunun Türkiye'nin büyü- mesinin önündeki önemli engellerden biri oldu- ğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Romanya ve Çe- koslovakya'ya yaptığı resmi gezilerı tamamlaya- rak dun yurda döndu. Özal, Çekoslovakya ziya- retinin son gününde Bratislava'da incelemeierde bulundu. Özal, tarihi Bratislava Şatosu'nda Slo- vak Meclis Başkanı S.Miglofko ile göruştu, onu- runa verilen yemekten sonra Türkiye'ye hareket etti. Çekoslovakya'dan Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin somlanm yanıtlayan Cum- hurbaşkanı Targut Özal, Türkiye'de baa konu- ların hâlâ tabu olarak eie alındığını belirterek, "Ben, Kurt liderierle konuştum diye, siyasiler kıy- meti kopardı. Sonra da kendileri sarmaşdolaş ol- dular. Malnm zat, 'devlet, dalalet ve hıyanet içindedir' dedL Kendisi, Talabaniflekucaklaştı" diye konuştu. özal, konuyu siyasi bir olay olarak görmedi- ğini ve tüm komşu ülkelerle iyi geçinmek zorunda DEMIREL olduğunu belirtti. Güneydoğu Anadolu Bölge- si'ndeki insanların asırlarca birlikte yaşadıklan- nı hatırlatan özal, "Btıgün, PKK'yı çok muhte- mel olarak Irak destekliyor. Ben, Kürtleri niye desteklerneyeyim? "Kürt devleti kuracaklar, ba- şımıza dert olurlar' deniyor. Türkiye bu kadar güçsüz mü?" diye konuştu. Teröre karşı müca- dele edilmesine kimsenin karşı çıkamayaeağını ifade eden özal, "Ama terörist, bazıfikirlerinse- bepleri varsa ve kullanılıyorsa onu yok etmek la- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) LULEBURGAZ'DA 'Çekil git, işi ehline bırak'DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Lüleburgaz'da düzenlediğı mitingde, Başbakan W/ Mesut Yılmaz'a yüklendi. DYP lideri "^ Bulgaristan'dan göçe değinirken, " O günlerin beceriksiz dışişleri bakanı bugün ülkeyi idare etmeye çalışıyor. 340 bin insandan 120 bininin geriye dönmesine engel olamayanlar bu ülkeyi nasıl idare ederiz diyebilirler?" diye sordu. Demirel 81. il sözünü Lüleburgaz'a verdi. EROAL ÖZCAN'ın haberi 5. Sayfada DEMİREL BURUKTU İDRİS AKYÜTün izlattimteri 5. Sayfada İ L İ L S E Ç İ M N A B Z I BUGÜN KÜTAHYA, MANtSA, UŞAK HÛSEYİN ERCİYAS T Ü R E Y K Ö S E 7 . S a y f a d a YARIN AYDIN, DENİZLİ, MUĞLA HANDANŞENKÖKEN EcEVlTtN20 EKÎM'EBAKIŞI: Koalisyon gözüküyor 0 DSP lideri Zonguldak mitinginden dönerken gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında "Bir süre koalisyon eğitiminden geçilmesinde yarar görüyorum. Çünkü bazı sorunlarımız bir partinin tek başma çözmekte güçlük çekeceği kadar ağırlaştı" dedi. Ecevit, ANAP'ın DSP'yi kayırdığı şeklindeki iddialar üzerine "Ben bunu suçlama olarak bile kabul edemiyorum." dedi. 4. Sayfada MADENCI TARTIŞIYOR: ECEVİT Ml, DENİZER Ml? MEHMET TEZKAN'ın Zaafuldak lılenimleri 4. Sayfada tnönü, Cumhuriyet *in sorulannı yanıîladı: CDoğu'da işsilaha kalmayacak K ü r t s o n u n Yurtiçinde ve yurtdışında konuları birbirinden ayırmak lazım. Yurtiçinde sorun, demokrasinin tam olarak uygulanması ile çözülecektir. y t Bir silahlı hareket olduğu zaman oradaki hayat tamamıyla felç oluyor. Herkes zarar görüyor. Oradaki ınsanlar tedirgin oluyorlar. Sonunda öyle bir hava doğuyor ki, ayrılıkçı hareketleri yapanlar da, karşısındaki güvenlik kuvvetleri de halkımızı rahatsız eden unsurlar gibi görünüyorlar. Güvenlik, âdeta halka baskı yapan bir duruma giriyor. Sonunda aynhkçı hareket taraftar kazanıyor. Bundan kurtulmahyız. Sonunda aynhkçı güçler, daha insafsız oldukları için dediklerini yapar hale geliyorlar. Özellikle gençler onların militanı haline geliyor. Güneydoğu'ya demokrasi getirmeİc demek, işi silahlara bırakmamak demektir. AHMET TAM 6. Sayfada LiSTELER BELÎRLENtYOR Adayların en uzungünü Sözen,Starl'e dava açıyor THT > ( i 1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Nurettin Sözen dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Star 1 'in yayınlarına karşılık cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Televizyon yöneticileri hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi. Star 1 Genel Müdürü Okur, "Yayınlarırnızın SHP'liler, sosyaJ demokratlarla ilgisi yoktur. Doğrudan Sözen'in başansız yönetimiyle ilgilidir" dedi. 1 Sayfada I n ö n t t ' d e n t e p k i SHP Genel Başkanı "Şeçime doğru SHP'li belediyelerin korsan yayını engelleyebileceği endişesiyle hareket ediyorlar. Starl'i 'Demokrasi Kanalı' korkusu sardı" diye konuştu. 3. Sayfada ZABITA MEMURU: STAR'DA BİZİ KİLİTLEDILER REMZİ GÖKDAâ'm haberi 3. Sayfada MİTİNG GlBt BASIN TOPLANTISI MERT AÜ BASARIR'ın izlenimleri 3. Sayfada ANKARA (Cumhariyet Bö- rosu) — Dışa yönelik propa- ganda çalışmalarını yoğun bir sekilde sürdüren siyasi partiler bu haftaya "R- hesaplaşma" ile başlayacak. Partilenn milletve- kili aday listelerini yarın akşa- ma kadar Yüksek Seçim Kuru- lu'na vermeleri gerekiyor. Bu- tün partilerde aday adaylan lis- tenin başına yerleşebilmek için kulis yapıyor. ANAP'ta ön sı- rada yer almaktan umudunu kesen milletvekilleri, Cumhur- başkanı Turgut Özal'la görüş- meye hazırlanıyor. SHP'de Güneydoğu illeri sıkıntı yaraü- yor. DYP ve DSP'de ise tek sc- çici genel başkanlar. Başbakan Mesut Ydraaz, milletvekili aday listelerini be- lirlemek üzere Cinnah Cadde- si'ndeki konutunda başkanbk divanı üyeleriyle "karargâh" oluştururken listelerin ön sıra- (Arkası Sa. 6, Sü. YeniGalata Köprüsü için yoğun çalışma tstanbul Haber Servisi — Eminönü, Karaköy ve çevresinin trafik akışını hıziandıracak olan yeni Galata Köprusü'nün yapımı hızla devam ediyor. 100'ü aşkın işçinin çalıştığı yeni köprüde cumartesi ve pazar günleri dahi çalışmalara ara verilmiyor. Açılıp kapanacak olan bölumdeki tabliyelerın üzeri, Almanya'dan getirtilen özel bir asfaltla kaplanıyor. özel asfaltın kahnlığı projede 1,5 santim olarak planlanmasına karşın Karayolları'nın isteği üzerine asfaltın kalınlığı 3 santimetreye çıkanimış. Köprünün zamamnda bitirilebümesi için asfaltlama çalışmalan sırasmda yağmurun yağmaması gerekiyor. Köprü üzerindeki aydınlatma direklerinin ve korkuluklann büyük bir bolümü bitirilmiş durumda. (Fotograf: SERDARAKİNAN) HlRVATlSTAN Yu^oslavya'da yeni ateşkes Federal Savunma Bakanı orduya ileri harekâtı durdurma emri verdi. Ateş- kesten önce, stratejik önemi büyük iki kasaba federal birliklere geçti. Maca- ristan bunahma sürüklenmekten kor- kuyor. 11. Sayfada GüRCİSTAN Tiflis savaş alanı Gürcistan'ın başkentindeki çatışma- larda 58 kişi yaralandı. Devlet Başka- nı Gamsahurdiya, halka yönetimi desteklemesi için çağrıda bulundu. Gamsahurdiya'yı protesto eden bir gösterici kendisini yaktı. 11. Sayfada BATIDA GEÇENHAFTA YUNAMİSTAM Mitsotakis'in sakarlığı ALMANYA S t e ' ¥ ° B e ı t e r a k l s Bergama Sunağı'nda kokteyl Dllek Zaptçıoğlu ABD CIA başkan adayına sorgu BELÇİKA Ş e t a e M A t l y a s Silah satışı sorun Sabetay Varol m Sayfada Hep Aynı Konu Ama... RRATJSLAVA/ANKARA — Turgut özal'ın cumhurbaşkanlığını böylesine yaptığı bir ül- kede, Başbakan başbakanlığını nastl yapar? Biliyoruz, biraz garip bir soru oldu bu. Ama Sayın Özal, cumhurbaşkanlığını öy- lesine yapıyor ki, o yüzden bu tür sorular da kaçınılmaz oluyor. Anayasal konumunu, yet- ki sınırlarını öytesine istediğı gibi belirliyor ki, Başbakan'ın başbakanlığı da kimı durumlar- da havada kalabiliyor. Aslında bu konuya bugün değinmek niye- tinde değildik. Slovak Federe Cumhuriyeti'- nin başkenti Bratislava'dan uçağımız hava- iandığında kalemi kâğıdı elimize almış, de- ğışik bir yazıya koyulmak üzereydik. Bratislava'nın içinden akan Tuna Nehri'- nı anlatacaktık. Bağımsızlığa doğru yol al- makta olan Slovak milliyelçihğinden, fede- (ArkostSo. 14, Sü. Vdt) HASAJV CEMAL • TEK'ten 24 saat yayına teşvik TEK, daha fazla elektrik satmak için sürekli yayını teşvik ediyor. TRT, uygulamanın harcamayı karşılamadığı göruşünde. 8. Sayfada • Gioconda'nın karşılıksız aşkı Amilcare Ponçhielli'nin 1876 yılında bestelediğı 4 perdelik opera TV3'te 21.50'de. 8. Sayfada • Saman alevi gibi film Starl'de saat 12.10'da 'Çorbamda Bir Kız Var' adlı film yayımlanacak. Roy Boulting'in yönettıği güldüru filmınde Peter Sellers başrotde. 8. Sayfada • Gençliğin son 40 yılı 'Değışen Toplum 'da bu akşam Turk gençliğinin 40 yıl ıçindeki değişımi konu edilecek. 8. Sayfada • Ermenistan'da referandum Ermenistan'da öncekı gunkti referandumda Erivan 'daki seçmenlehn yüzde 92'si bağımsızlık yönünde oy kullandı. 11. Sayfada • Seçim beyaz eşyaya yaradı Mala yatırım eğilimınin artması, beyaz eşya satışlannın artmasına neden oldu. Ekonomide • Skjorta acenteleri telaşta Hayat sigortasmda acentelerin komisyonlarımn düşünilmesinı öngören yeni yönetmelik taslağı tepkıyle karşılandı, Ekonomide • Otomotivde sıcak yaz Otomotiv sanayımde uretım bu yılın ocak-ağustos doneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yuzde 3 oranında artış gosterdi. Ekonomide • Alternatlf şûra Çevreciler, alternatıf şûra duzeniemenın yollarım arıyor. Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog