Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

21EYLÜL 1991 BüGÜN KENT-YAŞAM ClMHURÎYET/15 ' Cİ 'CjEREKLİ TELEFONLAR• Harita ve Kadastro Muhendıslerı Odası Istanbul Şubesı'nın duzenledığı Erdal Atabek'ın konuşmacı olarak katılacağı "Toplum ve Otorıte" konulu soylesı, saat 1400'te, Kuruçeşme'dekı Mulkıyelıler Bırlığı Lokalı'nde • İstanbul Büyuksehır Beledıye Başkanlığı'nın duzenledığı ' Bır Şenlıktır Temızlık" kampanyası saat 11 OO'de Fındıklı Parkı'nda baslayacak Yenıkapı- Kocamustafapasa Parkı'nın acılış da (SUSER'ın karşısı) saat 1030 da • YA-PA Yayın Pazarlama Şırketı nın duzenledığı "Okul Oncesı Eğıtım" konulu sohbet toplantısı, Gazetecıler Cemıyetı Burhan Felek Konferans Salonu'nda saat 14 00'te • Kuleli Askerı Lısesı'nın 146'ncı kurulus yıldonumu kutlama törenı saat 1000da, Çengelkoy'dekı okul bınasında yapılacak • Turkıstanlılar Kultur ve Sosyal Yardım Derneğı'nın duzenledığı "Turkıstan'ın Bugunu ve Yannı" konulu toplantı saat 18 OO'de, AKM Sınema Salonu'nda BlR MEKTUP Seyyar satıcüar rahatsız ediyor • Gun geçtıkçe artan sevvar satıcılan denetım altında tutacak bır kımse yok mu9 Akşam ış donuşu trenlere gıren sey>ar satıcıiardan çok rahatsız oluyoruz Dayanılacak gıbı değıl Avazlan Liktığı kadar bağırıyorlar Belkı ekmek parası ıçın bu ışı yapmak zorunda kalıyorlar ama bızler de yeterınce yorgun oluyoruz, dayanacak halımız kalmıyor Bu satıcılan trenlere sokmayın demıyoruz ama bırılerı bunları uvarsa da biraz daha uygar davransalar £ R O L K A L E N D E R Beyoglu yangını davası • İstanbul Haber Servısı — Beyoğlu Kallau Sokak'ta ahşap bır bınada meydana gelen ve 9 kışının Olumuyle sonuçlanan yangınla ılgılı olarak hakkında ıdam ıstemıyle dava açılan Zaım Meral'ın yargılanmasına dun devam edıldı İstanbul 3 Agır Ceza Mahkemesı'ndekı duruşmada, Zaırn Meral'ı yangın gecesı goren kapı komşuları tanık olarak dınlendı Tanıklardan Songul Akçaoğlu, Meral'le aynı katta oturduklarını, olay gunu duyduğu bır gurultu yuzunden kapıyı araladığını ve Zaım Meral'ın yanında bır kışıyle bırlıkte merdıvenlerden aşağıya ındığını soyledı Akçaoğlu, şunları anlattı "Yanındakı adamı sordum 'Gızlı polıstendır' dıye cevap verdı Sonra bana eşı ve çocuklannı sordu Karşıkı evde, yanı kaynanası Melahat Hanım'ın evınde olduklarını söyledım Bana 'Onların ışını bıtırdım' şekhnde bır söz soyledı" Kanserde Erken Tedavi Kardiyolojide Yenilikkr Sempozyumu 'Erken tanı çok önemlT nyet'ın sorulannı yanıtlayan İs- tanbul Ünıversıtesı Onkolojı Enstıtüsü Cerrahı Prof Dr Ce- malettin Topuzlu, "Kanserle mucadelede en onemli sonınla- nmız finansman, eğitim ve or- İstanbul Haber Servisi — Sheraton Otelı'nde dün düzen- lenen "Kanserde Erken Tedavi, Kardiyolojide Yenüikler" konu- lu sempozyumun ıkıncı gunün- de, kanser çeşıtlen, tedavi ve yöntemlen tartışıldı Sempozyumda erken evre me- me kansennde erken teşhısın en kısa zamanda yapılmasının gö- rev saydması gerektığıru behrten Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu, en ıyı sonucun erken tanıyla alı- nabüeceğını so> ledı Daha önce sadece memedekı tumörün ahn- dığını, tumörun vucudun dığer bölumlerıne de yayılma olasılı- ğının olduğunu savunan Topuz- lu, "Gunumuzde kullanılan konservatıf yontemle tumorun alınmasından sonra memenin ışiBİanması, akilladakı lenf du- gumlerinin tutulup tutulmadıgı oğreniliyor. Bu yontemle meme korunuyor" dedı Prımer kansenn behrtısı ol- maması nedenıyle çok tehhkelı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fikri Bilican, "Primerin metas- tazı (vücudun bır yenndekı has- tahğın başka bır yere sıçraması) buyumuş olabilıyor. Bunu fark edemıyoruz" şekhnde konuştu Konuşmasında tıp adamlan adına özeleştırı \apan Bılıcan, "Yayıimış kanserlı hastanın bi- n . . . • . . raz daha yaşasın dıve tedavisine K e y O g l U gUİUVOr devam etmek hastaya maddı yuk getinyor. Eğer hastayı bır gun de olsa evine gonderemıjorsak bu en buyuk hatamızdır" dedı Sheraton Otelı'nde düzenlenen sempozyumun ıkincı gununde kanser çeşitlen, tedavi ve yöntemlen tartışıldı. Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu, kanserle mucadelede etkın olmanın finansmana, eğitime ve organizasyona bağlı olduğunu soyluyor. ganizasyondur" dıyerek şu gö- ruşlere yer verdı "Kadınlarda meme, rahım, erkeklerde akci- ğer, prostat, her ild cinste de or- tak olarak gorulen ıse kalınba- gırsak, mıde ve diger bolgeter- deki kanser, nlkemizde gorulen çeşitlerdir. Beslenme sekli ve si- gara, her turlu kanserin ortaya çıkmasında onemli etkenlerdir." Meme kansen konusunda ye- terh ıstatıstık yapılmadığı ıçın Sempozyum, Amenkan Has- tanesı'nde düzenlenen "Kanser Hastalannda Destek Tedaviler" konulu konuşma ıle bugun so- na erecek Sempozyum sonrası Cumtau- nın duzenledığı "Bevoglu Çocuklarla Guluyor" adlı çocuklara >onelık program bugun başlıyor. Buvukşehır Beledı>e Başkanı Sozen, kampan>a ıle ılgılı olarak duzenledığı basın toplantısında kentın tetnız lululmasının, beledıve temızlık ekıp- lennın çalışmasının \anı sıra kentın gerçek sa- hıplerı olan »urttaşların lemızlık konusunda du- varlı davranmasına baglı olduğunu soyledı "Bır Şenlıktır Temızlık" kampanyasının ıkı aşaraa- da >urutulecegını behrten Sozen, kısa donemli etkınlıklerle cadde ve sokaklann temızlenmesi, çoplerın duzenlı şekılde toplanmasının sağlana- cagını soyledı Sozen'ın, "Bevoglu Çocuklarla Guluyor" senlığı ıle ılgılı açıklaması şoyle: "Şen- lık bugun saat 10.00'da Taksım-Tunel arasında bulunan sınemalarda ucretsız fılm gosterilen ıle başla>acak. Çocuklar bu caddede ver alan çır- kın yerlerı kankaturıstler ve ressamlarla bırlık- te boyayacaklar. Çocuklann ındırımlı kıtap ala- bıleceklen standtlar açılacak.İstanbul'dakonuk olarak bulunan Holyday Sırki de şenlık kapsa- mında gosteriler yapacak." doyurucu bügı olmadığından yakınan Topuzlu, koruyucu he- kimlık açısmdan kadınlara faz- la yağh ve proteınlı yıyecekler- den kaçınmalannı önenyor An- cak bu önlemlerın kesm çözüm olmadığını söyleyen Topuzlu, meme kansennde erken tanı ıçın ıkı önerıde bulunuyor • Kadınlanmız ayda bir def a adet (regl) döneminden hemen sonra kendi kendilerine meme- leruu kontrol etmeüdır. Toplum- sal bir egıtim olarak kadın, ken- di meme yapısuıı tanımalıdır. Yenı fark edilen bir şişlik belir- tısınde doktora başvnrmatadır. • Mamografi taraması yapıl- ması önemlidir. Bu tarama 45 yaşından itibaren yapümalıdır. Eğer aılede kanser vakaa göml- muşse mamografi taraması sık- laşünlmalıdır. Her geçen gün meme tümör- lerının gıttıkçe küçüldüğünü, buna paralel olarak özellıkle ka- dınlann bıhnç düzeyının arttığı- ru behrten Topuzlu, kanserle mucadelede etkın olmanın fi- nansmana, eğıtıme ve organızas- vona bağlı olduğunu behrtıyor Prof. Topuzlu, "Butçeden saghga aynlaa pa>, Batı'ya go- re çok duşak. Ba kayaakla ure- tebuecefimizm en iyisini yapıyo- mz. Aynca UBİversite dazeyinde eğitim oncesi ve sonrası ef itim standardı iyi degiL Insanlara ye- niliklere acık olabUecekleri or- tamlar yaratmahyız. Bir diger soran da tophımumBzun kronik bir hastalıgı olan organizasyon. Mutfafında her seyi olup da bir şey orelemeyen msanlar gibi aeyi nasd kullanmamız gerektigini bilemiyorsak başarı bizden uzaktır" dedı. 055 • kfalye: 000 172 13 73 74-75 ve 088 068 : 527 57 00 m HmrAdl:077 SaÜ* VmMfk 511 89 18 Cm*MM TBK 588 48 00 Ça*a T * 534 00 00 (100 hat) ManHfi T»: 340 01 00 Haytfarpafa I M K 345 46 80 $*• Ettat: 131 22 09 Ittatm hkprta: 152 43 00 SSK fMittyı: 588 44 00 SM »•H.'lT 121 77 77 SSK UzttfK 358 67 60 • TMFk: TraHk Şsk* m.: 176 24 14 (Ist) 356 04 85^6 (Kadıkûy) • TMY: l« Italtar 573 13 31 Ihf Ratter 574 73 00 (25 hat) 574 73 00 574 82 00 (45hat) • DDT: SMwd taKfac 527 00 50 HJff D i ) W 336 20 63 ILftfa SMbai 348 80 20 • VAP0R: Sri* NattMi: 526 40 20 144 42 33 BMb Vafan (AcMtı): 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 M z O M M : 149 15_58 • ELEKTIIİK MtZA. 526 62 74 TAtakato 526 62 74 150 83 50 KaiMdr. 348 71 40 TK:069 MZUOA: 585 1990 152 10 15 339 46 48 91 • SUMBA: 522 97 03 147 51 10 r. 345 03 04 • İETT I«L m.: 145 07 20 (17 hat) • PTT. •11 (Bıtnmeyen numanlar ve nötatçı oczane sorma) •21 (ama) K» (danışma) •31 (şetnrterarası) M 1 (sıra sorma), •32 (rmNeöerarası) M 2 (sıra sorma). m (masal anUtma) •72 (uyandırma) • H (posta kodu danışma) Sinema • Hyafro • Gösteri ;*Ben deli değilim... İlgi alanım öxgüıiük," y ^J 146 97 38 • 132 64 26 SffiS |imMorrison(l943-l97l) SEKSI'Kadınlann ayaklanna kapanckğı romantık aşık, seks ılahı saf bır hayalcı parçalanmış bır ddnemın onden "Lütfen yeıierinizi aln, seremoni başlıyor.,, enraDOLBV STERKO V I TÜRKÇI OLARAK SİNCMALAROA! İnsanı BasUn Çıkaran Tanfo Dansının Öykusu Bir murik ve jorsellik soleni.. MATHILDA MAV tlFÜI I\M ITutku Için Verilen Erotik Bir Savas. VOS UONAKD SCHRAOER VINCENT D NOFHIO ESAI MORALES «fv^'ü vmr» tu2 ;a?'t 1200-u 15-1»30 -840 ;>i ÜU Kaoıkoy- «0M '3370128ı 110013C» ^500-170O-190O 2'3-; ÇemMrMas- ŞKM.I '516286*' 'i 00-^330-1600-1830-21 00 itnâık- 9UM (3900*691 n 00 1300-1500 ı?00-1900-?'00 5î!' SİTI .-vfBC »alnu?'45searsı Sızıntının Esrarı HİHJAKAPLUMBAĞA1AR2Yön. MICHAEL PRESSMAN •Nınja çıkartmalar J '. gışelerden ısteyın . ş«ı<- m wmm x ÇonbtfllBs- W « I 15'6»601 P « H 3 a : ' S « l ' » l l « ? l « «J<*o» UKTTt (336 06»! 1100-1315- 5 » »«5-?'<5 Bjyojlu KntUI 151E4C) 1Î-00-H15-6 30- 300-2 5 &* .-><;, IKMU rS726439| 1HHM»IMH7»IM|.Z1« AWAB* «I2I.IMM Î5 53 33 ANKMA K»TI 2396 18 i I 3751 ES<ıŞfrS>.IIımöüı 2C6J1 Bütûn ınsanlann iyiliği n'm ve bir kadmw a$h için. kanunlan çiğneyerek ıidalft mucadelesine giris/i... KEVIN ı COSTNER ROBIN HOOD H1RSIZLAR PRENS1 KOSIN HOOD HONa OF THEVE Yönetmen: KEVIN REYNOLDS STANDARD FİLMCİLİK SUNAR Para mı?.. Seka mi?.. Ask mı?.. TUTKU Yon Mıcha«l Lmdsay-Hogg ANDIEMACDOWEUMOHNMA1KOVICH "Danielle Teyze" Yön: ETIENNE CHATILIEZ Sızı tanımıvor ama şımdıden nefret edıvor' Son yüların en güzel komedisi H>riKyeAS-2 (147 6315) 120O 14 15 1630 1845-21 30 0 !K (144 M M ) 12 0O- t»T MCKS |3M <n 12) 10 30 (S73 04 44) 0 30 , - , ^ (51IJH0) 1230- l n U > U W {127 I«M) 12 00 ' ' (21 42 «1) \2 5- (11» M) VIUMZ (4151T) 14 45-18 30 21 15 13 15- 6 15- 9 00 21 45 13K-16 0O 1845-21 30 15 00 18 00 2 00 14 45- 8 30 2' 15 430- 945- 900 21 2. HAFTA Zongıamk BELEOİYE 1121 66! ElUNNr KIUCOĞLU (120 63} Utongoç OvyoHı Yasalara uyon KJbar Saygılı Hıç ionmıyoruml ?*-*«•• (14162 03» 1 X 3 30 1 BcyoOtu FtT*Ş {14901 M) 12 00- 4 15-II Bakırtey KARYA ( 5 « 11 TJ) 1 0f> J DO- 5 Ka«k«y KSM (33190 7») 0O-U3O 1 Anfcara BATI (111 (3 23) 2 15-14 30 r lamr ÇlNAfl (14 4«t1) 12 00- 4 30-1 30-730 19 30-71 3C 30- 8 45-2 15 00 1 00- 9 0O-2 00 00-1900-21 >- 45-19 0O-2 5 45-19 00-21 15 STANDARD FİLMCİLİK Pretty VVoman ın unutulmaz yıldızı yıne aşık oldu JUUA Yön: Oonald Petrie 5. HAFTA Kadıkoy YILDIZ (346 51 24) 11 15 13 1V1515 1715 1915-21 30 STANDARD FİLMCİLİK "Sevginin ve Ozvennin BETTEMIDLER 27 EYLÜLÜE SINEMALARDA NOVA BARAN SİNEMASI UEC BALDVHIN KIM BASINCER » * " * 12 0O 14 30 17 00 19 30-21 45 PENDIK OKNIEN 354 13 88 KLAUS MARIA BRANDAUER ETHAN H«WKE 11 00-13 30 1600 18 30-21.00 c/e. % ö 14» »S U 15/ 24 JS Bir siyasl clnayetln perde arkası • Mu^ık ZULFU VANE 27 Eylül d«n ıtibarcn B*yo«lu DUNYA çt^ŞAFAK Ankara SİNEMA BAT1 OPlO'ıGi » S i?flr> 4 S- «30-11 «5-? 5 1 00- 3 3T> 600- S 3T>, 00 12 5- * 30. 700- » S-? 3C 200- 4 3T> 6*5- »0T>î S S T E P H E N K I N G ' ı n GRAVEYARD SHIFT HAYVAN MEZARLIGI'ndan Sonra... •MEZARUK DEVRIYESI' 27 !ylWtPMi mtxx«n KcxM(öy KAOKÖV O»mont»y CAİİ, »«yoŞKı LAU, Murkay RtNK SON 10 OYUN 18-29 Eylül İSMET KÜNTAY TİYATRO ÖDÜLÜ Yazan: \1 \bavhan - Y Erdoğan Müzlk: Gundoğarken Koreograf: Saıt Sokmen Çarj Pcrş Cuma C tesı 2100 Pazar 15 30 YENİKAPI HÜRRİYET CÖSTERİ MERKEZİ Bilet Saöjı Gosterı Merkezı 517 05 15 \ akkorama Taksım 151 28 88 Vakkorama Suadıye 350 87 42 360 VO «0 Yeni Müzıkal 10 Ekım 1991 den itibaren HANGİ YÜZLE flOÎTIIICı 20 Eylül'den itibaren Saat: 20.30'da Gışeler Bostancı Gosterı Merkezı Tel 384 72 10 Vakkorama Taksım Tel 151 28 88 Vakkorama Suadıye Tel 350 87 42 M3IT PROOUCTION KONSetSALONU AÇILIŞ GOSTERISI "PHILADANCO" 21. Yüzyıhn Modern Dans Topluluğu 30 Eylül Pazartesi saat 19.00 1 Ekim salı Saat 19.00 Muzlk Bach Roberta Hack Davıd van Tıegham Prınce and Earth vvmd & Rre •Xod» hvıfcnMat Co " v» AıtMrtkon •otm v» KOMr • iHcttcr Satrça Sumrimuftur • 15 »Islnln ustundcfcl gruplara X 35 mdlıim tıyguıanır • Ö4rcncl o^rttmen ve«ncKll maiıiml tum ycrtcrdc% SOdır •Mt Satn vtncri Kanser Sakmu 148 53 92 CaHerta Oarasma Burosu 559 95 60 vakkorama Takttn 151 15 71 vakkorama Suadye 560 90 90 REKLAM FllMl DAĞITIMINDA 149 50 33 * BEYOĞLU \DA 4 A trrofcfa V*WI 14<t 20 1 7^1 I S T A N B Ü L B E L E D I Y E S İ I J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 1991-1992 TİYATRO SEZONUNU 1 EKİM DE BAŞLATTVOR • Harbiye M Ertuğrul • Uskudar Musahlpzade Celal • Fatih Reşat Nurl • Kadıkoy Haldun Taner ve cep Tlyatrosu AYUK BİLET SATIŞLARI 23 EYLÜL OUNÜ ŞEHİR TİYATROLARI GIŞELERİ İLE VAKKORAMA TAKSIM VE KADIKOY MERKEZ GİŞEDE BASLAYACAK İSTANBUL DEVLET TİYATROSU AKM 6i«e: 151 56 00/254 A K M ODA T I Y K T R O S U Su»r 1900 t\\ 1500 MMiet Bıyttur DÜDÜKLÜDE KIYMAU BAMYA Yta Cin 6Qrzip 1 2-3 4.EL6.a9.iai1 12.13 Ekln »KM BUYUK SALON C ıv 1100 19 00 Aziz Nesın YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yön Kenın Ifik iB 12.13 Ekim AKM KONSER S»L0NU Î K ı 1930 Pazır 1600 William Bibun SAUNCAKTAİKİ KİŞİ Yfeı Alev Stzar Çev Sevgi Sınlı 5.E.1213 Ekım --1 "°'"-u *. İSTANBUL İDEVLET TİYATROSU Perdeleri 1 Ekim'de açıyoruz 1991-92 Sezonu İlk Tur Oyunlan Memet Baydur DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA Yfineten: Can GDrzap AKVIODA ThATROSU < £K M Jean Genet HİZMETÇİLER Yöneten: Reha Erd«m TAKSIM SAHMzSI '5 EKIM Shakespeare FIRTINA Yöneten: Başar Sabuncu AKM BUYJK SALON 19 EKİM Haldun Taner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yöneten: Semih Sergcn f LDıZ SARAY TIYA T ROSU 23 EKIM N«zlheAraz AFİFE JALE Yöneten: Kenan lf«k TAKSIM SAHNESİ 29 EKIM Aynca, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yuzyuze Salıncakta Ikı Kışı Danton un Olumu Hapşırık, Dun Gece Yolda Gıderken Çok Komık Bır Şey Oldu ve Masal Bahçes nı bu sezon da zleyebılırsıni2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog