Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

20 EYLÜL 1991 KÜLTÜR-SANAT KİTAP FUARI TUYAP'ın teması Türkçe' • Kültür Servisi — Bu yıl 2-10 kasım tanhleri arasında gerçekleştirilecek 10. TÜYAP Istanbul Kıtap Fuarı'nın ana teması "Türkçe" olarak belırlendi. Bu temadan yola çıka"rak, TÜYAP'ın bu yıl kullanacağı slogan da "Türk- Yunan Dostluğuna Kulturel Katkı" başlıklı temayla başlatılan bu gelenek, 1989 yılında "Barış ve Kitap", geçen yıl da "Şiır ve Insan" olarak surdurulmuştu. Bu yıl da fuar suresınce, Fazıl Husnu Dağlarca'nın "Türkçe Katında Yaşamak" şiırınin son dizesınden alınan "Turkçem, benim ses bayrağım" başlığı altında "Türkçe" üzerine çeşitlı konuşmalar yapılacak. "Her Gun Bir Saat Türkçe" başlıklı bu programda, Dil Derneği Başkanı Prof. Şerafeddin Turan, Dil Derneği Kurucu Yonetim Kurulu Başkanı Prof. Cevat Gıray, Dil Derneği Genel Sekreteri Sevgi Ozel, şaır Fazıl Husnu Dağlarca ve yazarlar Cevdet Kudret ile Aziz Nesin'in bırer konuşma yapması bekleniyor. SİNEMA 'Uzlaşma' Mannheim'da • KülliirServisi — Gazetecı-vazar Abdı Ipekçı'nin anısına adanan 'Uzlaşma' adlı film, 3Oeylul-5 ekım tanhleri arasında gerçekleştirilecek Mannheim Fılm Festıvali'nde Türkıye'yı temsıl edecek. Yonetmen Oğuzhan Tercan'ın ılk filmı olan 'Uzlaşma', festıvalde toplam 50 bın mark tutanndakı odul ıçın yanşacak. Yapımcılığını Sabahattın Çetin'ın, göruntu yonetmenlığinı Ayıekın Çakmakçı'nın ustlendıği 'L'zlaşma'nın senaryosu, Sabahattın Çetin ve Oğuzhan Tercan'a an. Muzığinı Lutfu Lıvanelı'nın hazırladığı fılmde Halil Ergun, Nur Surer ve Berhan Şımşek başrolleri paylaşıyorlar. Öte yandan Mannheim Fılm Festivah'nin yarışma dışı bolumunde de ıkı Turk filmi gosterilecek: Fehmi Yaşar'ın "Camdan Kalp"ı veOmer Kavur'un "Gızlı Yuz"u "Uzlaşma" filmi, 27 eylulden ıtibaren Turkıye sinemalarında izlenebilecek. DERSİ The Turkish PEN' • Kultur Servisi — PEN Yazarlar Derneği, altı ayda bır yavımlanmak uzere "The Turkish PEN" adlı bır dergı çıkarmaya başladı. Ingıhzce olarak yayımlanan dergı, Turk edebıyatını dunyaya tanıtmayı amaçlıyor. Dunyadakı tum PEN kuluplenne gıdecek olan dergı, 96 sayfa ve bırınci hamur kâğıda basılı PEN Genel Sekreteri Vurdanur Salman ile uyeler Salım Şengil ve Muge Gursoy Sokmen'ın hazırladıkları dergının ılk sayısında Nâzım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı, Sabahattın Alı, Behçet Necatıgıl, Sait Faik, Haldun Taner, Melıh Cevdet Anday, Azız Nesın, Yaşar Kemal, Fazıl Husnu Dağlarca, Turgut Uyar, Salâh Bırsel, Nezıhe Merıc, Gulten Akın, Attila llhan, Orhan Kemal, Sevgı Soysal ve Oktay Rıfat'ın imzaları yer alıyor. SERĞ1 Çin'de Çizgen sergisi • Kiiltiir Servisi — Fotoğraf sanatçısı Gültekin Çizgen, Çin Halk Cumhunyeti'nin başkenti Pekin'de bir sergi açacak. Çin Fotoğraf Federasyonu'ndan bir davet alan Çizgen, sergisini bu ay içinde Pekin Fotoğraf Evi'nde gerçekleştirecek. Gültekin Çizgen'in son çalışmalannı kapsayan sergi, altmış büyiık boy renkli baskıdan oluşacak. Pekin'de 10 gün kadar açık kalacak sergide sunacağı fotoğraflannda Çizgen, Anadolu kırsai kesim insanlanrun yaşam atmosferini yansıtacak. Öte yandan Gültekin Çizgen, Çin'de bir de 'foto-safari' yapacak. Sanatçı, Çin'de çekeceği fotoğraflan daha sonra bir multivızyon programı hazırlayarak hem Türk hem de Çinli fotoğrafseverlere sunacak. Danyal'ın 'Almancılar'ı • Kültür Servisi — Karikaturist Nezih Danyal 'Türkiye'den işçi göçunün 30. yılf nedeniyle 'Almancılar' başlığı altında çizdiği karikatürlerini Almanya'nın çeşitli kentlerinde sergileyecek. Göçmen işçilerın sorunlarmı içeren sergi, 29 eylülde Bochum muzesinde açılacak ve 12 ekime kadar surecek. Sergı daha sonra Monheim, Essen grbi Almanya'nın diğer kentlerinde yinelenecek. Nezih Danyal sergi sırasında söyleşıler yapacak ve kıtaplannı imzalayacak. 'Bizden ve Onlardan 6' • Kültür Servisi — Tem Sanat Galerisi, 24 eylul-30 ekim tarihleri arasında, 'Bizden ve Onlardan 6' adlı bir ozgun baskı sergisi açıyor. Sergi, 17 Turk sanatçısıyla, 39 yabancı sanatçının gravür, litografi, linolium, sengrafi türunde yiızu aşkın orijinal baskı resimlerinden oluşuyor. Tem Sanat Galerisi yetkılilerince yapılan açıklamaya gore Kuzey ve Guney Amerikalı, Avrupalı, Uzakdoğulu sanatçılann Ozgun baskı ışleri, çağdaş sanatın değişik anlayışlan ve akımlarıyla şekillendiği içın dünya resminin nelerle ilgilendığini de ortaya koyuyor. Sergide yer alan Turk sanatçıları da ozgun baskımn ülkemizde ulaştığı duzeyı gözler onune çıkarıyorlar. Tem Sanat Galerisi, ayrıca orijinal baskı sanatlannın çeşitleri ve yapım teknikleri uzenne bilgı verilen bır audio-vısual programı sergi boyunca her gün saat 17.30'da sanatseverlere sunacaklar. TMM0B MRİTAVE KADASTRO MÖHENDİSLERİ ODASI ISTANBUL ŞUBESİ S 0 Y L E Ş I Toplum ve Otorite Konuşmacı: Dr. Erdal Atabek • V Eyiul 1991 • Cjmartes. • Saaı 14 00 • Vu'kı/eiıle'B-hO stanbu Şubes .okaiı SEVEMA/AIILLÂ DORSAY CUMHURlYET/9 ROMANTIK K A H R A M A N — Yonetmen Kevin Reynolds'un filminde, hak için savasan, sevdigi kadın için olume bile gidebilecek romantik kahraman Robin Hood'u Kevin Costner, sevgilisini ise Mary Elizabeth Mastrantonio canlandırıyor. Erdem.,onurve aşk içinRobin Hood • Hırsızlar Prensi (Robın Hood, Prince of Thieves) / Yonetmen: Kevin Reynolds / Senaryo: Pen Densham, John Watson / Muzik: Michael Kamen / Oyuncular: Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian Slater, Alan Rickman, Mary Elizabeth Mastrantonio / Warner Bros (Morgan Creek) yapımı / 140 dakika (Emek, Reks, Şafak, Bakırköy 74, Ankara Akgun, İzmir tzmir vs.) Robin Hood dönüyor. Şaşı- çekler efsanelere karışmış bir kahramanın sadık izleyicisi, hayranı. Babası krahn düşma- nı ve tahtta gozu olan Nottıng- ham Şerifî tarafından ölduru- lunce, (bu versiyona gore) "Haçlı Seferleri"nden binbır lacak ne var bunda? Bır kez "tarih baba"nın vereceğı ders- ler kolay kolay bitmez ve de es- kımez. Döner dolaşır yıne ona gelırız Ayrıca Robın Hood ef- sanesınde sinemanın, populer sınemanın aradığı her şey öyle- sıne bol olarak "mevcut" ki! . Bır kez, romantızm... Robın tam anlamıyla romantik bır kahraman... Kral Aslan Yurekli Richard gibi, hakkındakı ger- guçlukle canını kurtarıp donen, şatosu yanıp yıkılmış Robın içın Shervvood ormanlarını mekân tutmaktan başka çare kalmıyor. Ve orada, aslında bir soylu ve zengın çocuğu olan Robın, "hak için', kral Aslan Yurekli Richard için erdemi ve iyiliği sa vunmak için ve biraz da guzel sevdıceği Manan'ı korumak ıçın bır "hırsızlar prensi" ne dönu- şuyor. Insanların genelde arzu ettığinin tam tersi yönde, ama son derece "romantik" bir "sı- nıf aHama" olayı bu!.. Ustelik Robın'in bu kez bize sunulan öykusunde, klasik po- puler sanatın eski efsanelerden Homeros'a, Doğu masalların- dan Çin kıssalanna hep başvu- rageldığı bır çok şey var. Kötu- luğe, zulme, haksızlığa karşı ön- ce bireysel, sonra kitlesel sava- şım, baskımn ve eziyetin uyan- dırıp silkelediğı kitle edilgenliğı, Doğulu bir bilgeden (burada Faslı, Müsluman bır dost, Azım) oğrenilen durbün, barut ve başka şeylerın yanı sıra, "se- vilen bir kadın için öliıme dek gitmek" soylu davranışı . Son anda ortaya çıkan bır "kardeş", oncelikle korunan "kutsal ai- le", onur ve erdem için "koca bir orduya" karşı gelme... Ve ustelik, Robin öykusunu (önce- kı fılmlerden farklı) yepyenı ve değişik yonlere çekme kolaylığı; yaşadığı bile kuşkulu olan, ta- rihe ilk kez yaşadığı varsayılan 12. yuzyıldan 200 yıl sonra şar- kılar ve söylencelerle geçmeye başlamış bırı ıçın elbette var olan bır kolaylık!.. Bu çağdaş Robin Hood'a yu- zunu veren de çağdaş bir oyun- cu, tarihsel serüvenlerle değil, çağdaş fılmlerle un yapan, "Kurtlarla Dans"ta westerne dönüş yapması bile, "tür sine- Gerçekleşmeyen Amerikan düşüT e x a s v i l l e / Senaryo ve Yonetim: Peter Bogdanovıch / , Oyuncular: Jeff Bridges, Cybıll Shepherd, Annıe Potts, Timothy Bottoms, Clorıs Leachman, Randy Quaıd, Eıleen Brennan, Wılliam McNamara/Bır FOX (Carolco) fılmı / 125 dakika (Dunya, Gazı, vs.) Peter Bogdanovichın ABD Herkesın elı herkesın cebınde- eleştırmenlerince muthiş ovulen dir, ama gorunurde aıle, bol ço- 1971 yapımı unlu sıyah-beyaz cuklu aıle, hâlâ korunulan ve fılmı "Son Gösteri - The Last savılan bir kurumdur... Picture Shovv", ne yazık ki ul- kemıze gelmedi, TRT sansurün- den geçmedı ve ancak Starl ta- rafından (yayının çok yaygın ol- madığı denemde) gösterıldı. Ya- "Texasville", bize Amerikan kokenli TV dizilerinden lyı bıl- dığımız çevrelerı, özellıkle "Dallas"ı anımsatan ılışkılerı, Amerikan cilasının ardındakı zık, çunku aynı kadroyla (aynı gerçekleri gösterıyor, sezdirıyor romancı, aynı yonetmen, aynı oyuncular) yapılan bu "devam filmi", zaten sınırlı olan ilginç- liğini, ancak ilk fılmı bilenlere, anımsayanlara saklamış denebı- Duru, yalın bır smemayla, bel- kı ıçtenlikle... Ama tum bunlar, ilk filmi gormemış olanlar ıçın boşlukta kalıyor, filmle ve kişı- lerle sağlam bır ilişkı kurmak lir.Tam 20 yıl sonra yapılan bu kolay olmuyor. "Kolej aşkı" "devam filmi", romancı Larry nın, yaşlıca bır kadında cinsel- McMurtry'ın romanı gereğı, ay- nı kasabayı ve kişileri bize 30 yıl sonrasında sunuyor. Elbette "Amerikan duşü" gerçekleşme- mıştır, görunurdeki rahata, "refaha" karşın hemen herkes mutsuz ve yalnızdır. Aile ve seks, sığınılan 2 kurumdur: liğı oğrenen gencecik adamın, kapanıp gıden "son sinema"nın huznunun ve başka şeylerın çe- kıciliğinı taşıyan ılk filmin bu- yusu, bu "devam"da yok. "Texasville" bu haliyle belli er- demlerine karşın, "gorülmese de olur" fılmlerden... •DEVAM FtLMt— 1971 yılı yapımı 'Son Gosteri' adlı filmin de- vamı niteliğindeki 'Texasville' tumuyle avnı kadroyla gerçekleş- tirilmis. Bu kasabada yaşavan insanların 30 >ıl sonraki yaşamla- rını yansıtan filmde, Jeff Bridges ve Cybill Shepherd başrollerde. ı"nı denemeye değil, eski bir politik sorunu, bir bılinç he- saplaşmasını gundeme getirme- ye yönelık olan Kevin Costner'- ın bu oldukça duşsel, alabildi- ğine romantik ve ayakları Sher- vvood ormanlannın dallarından daha fazla yere basmayan kah- ramanı oynaması nasıl mumkun olmuş? kuşkusuz Hollyvvood'- un "star politikası", unlu yıl- dızları zaman zaman kof ve ıçe- riksiz kitle filmlerinde de oynat- mak merakı nedeniyle... Ama Kevin Costner'ın terte- mız, tıpık WASP (beyaz Ame- rikalı) yuzunü 12. yuzyıhn efsa- nevi Ingilız kahramanına verir- ken onu kaçınılmaz biçimde çağdaşlaştırması ve guncelleştır- mesı bır yana, Kevin Reynolds'- un "Robin Hood"u o denlı kof bir film değil. Tarihsel roman- tizmın (veya romantikleştirilmiş tarihin) tum kurallanna uyan, kitle sınemasının tum gerekleri- nı yerine getiren, duygusallıkla akıcılığı atbaşı göturen bir film bu... Elbette gunumüz (Ameri- kan) sınemasının gerekleri uya- rınca, aşırı sert bır kurgu, bal- yoz gibi inen bir müzik, her da- kika "ben buradayım" diyen bır teknik, filmı bir ölçude me- kanikleştirmiyor ve örneğın Eroll Flynn'ın 1938 yapımı fil- mıne kıyasla, bıraz ınsan boyut- larının dışına taşırmıyor değil. Ama bu (Gunumuz sıneması ge- reği) kaçınılmaz "kusur"un ya- nı sıra, bu "Hırsızlar Prensi", her yaştan çocuklara duraksa- madan oğutlenebilecek, zevkli, keyifli ve kitlesel bir gosteri. Üs- telık "film salonda seyredilir" ilkesinı de yenıden doğrulayan ve insana, kuçuk ekrandan as- la, ama asla alamayacağı bir zevki getiren bir film... Haçlı se- ferlerine ve ortaçağın "Müslü- man bilgeligi" ne oldukça yan- sız bakışı ise, genelde ırkçı bır tavrı hep korumuş olan Anglo- Sakson sineması ıçın yeni, ama ABD veya İngiltere gibi ülkeler- de seyircının gunumuzdeki ırk- sal yapısı ve tüm dunyada deği- şen siyasal dengeler duşunüldü- ğunde, çok akıllıca bir iş!.. 'Çıplak Tango'fümi, Rudolph Valentino görüntüleriyle başlıyor Ah melodram, sen nelere kadirsinÇıplak Tango (Naked Tango) / Yonetim ve Senaryo: Leonard Schrader / Görürıtü: Juan Ruiz-Anchia / Müzik: Thomas Nevvman / Oyuncular: Mathilda May, Vincent d'Onofrio, Esai Morales, Fernando Rey / Bir Amerikan - Arjantin - Fransız ortak yapımı / 92 dakika. "Çıplak Tango", bır Rudolph Valentino filmının göruntulerıy- le başlar: Valentino'yu une ka- vuşturduğu kadar, "tango" dan- sını da birden dunyaya populer kılan "Mahşerin Dort AUısı" fil- minden bir bölumdur bu... Va- lentino, portresiyle "Kanlı Meydan" filmının afışiyle vs. birkaç kez daha gelıp filmınin yapısına karışır. Bu iyi bir refe- ranstır kuşkusuz: Çünkü "Çıp- lak Tango" yalnızca "tango uzerine" bır fılm değil, aynı za- manda perdede bir tur "sessiz film uslûbu"nu, estetiğinı yeni- den kurmayı deneyen ve başaran çok iiginç bir melodramdır... Bır bakıma, bir "kişilik değiştirme" oykusudur bu... Saygın ve nufuzlu yargıcın (kı filmdeki işlevi, biraz da "Avare" nin unlu "hâkim Mithat"ını an- dınr) genç ve doyumsuz karısı Stephanie, kocasından ve çevre- sinden duyduğu bıkkınlık için- de, bır vapur gezisınde kımseler gormeden kendını okyanusun koynuna bırakan genç bir kadı- nın, Alba'nın yerını alır. Ve onun "talihi"nı yasamaya koyu- lur. Ama bu pek parlak bır "talih" değildir. Alba, 1920'lerin (nedense) "50 erfceğe bir kadının düşlüğü" Arjantın'inde dışar- dan, mektupla yazışarak gelmiş Polonyalı bir genç kızdır. Ancak damat adayının yakışıklığı ve "kavınvalide"nın anlayışı sade- ce bır yaldızdır. Ardından, da- ha "zifaf gecesi" başlayan bir "peşkeş çekme" olayıyla beliren Buenos Ayres'in en çirkef çevre- lennde kadın ticareti, fahişelik, pezevenkhk, yasadışı işler vb. et- kınliklerle süren sefıl bir yaşam gelecektir. Alba/Stephanie, yeni hayatın- da her şeye karşın 2 hoş yan da bulur. Tangoyu tanır oncelikle... Çok yazılıp söylendiği gibi o yıl- larda Arjantin'de "alt tabaka" nın sevıp hoşlandığı bır muzık ve danstır bu: kışkırtıcı, ahlak- sız ve baştan çıkaran... Öte yan- dan, kuşkusuz bır "iktidarsızlık sorunu" olan ve kadıniarla an- cak tango yapmak suretıyle "sevişebilen" Cholo... Cholo, ona bir çirkef içinde bile varo- lan guzellikleri gosterecek, genç MATHİLDA MAY'İN GIZFMI İ ÇEKİCİLİGİ — "Çıplak Tango", Mathilda Ma>in gizemli çekicüiğiyle butunlenivor. Bunud'den >adigâr Fernando Re> ise gorkemli bir kompozis>on ço/u>or. kadın ise Cholo'yu erkekliğıne kavuşturacaktır. Ve "kırmızı ve siyah" ışıklar içinde izbe lokal- lerde, zevksız salonlarda, karan- hk sokaklarda inanılmaz bir aşk ve tutku öykusu yaşanacaktır... "Çıplak Tango", zevksızlığin belli bir estetığe, melodramın soylu bir seyirliğe donuştuğu, baştan sona dur-durak bilmeyen yoğun bir muzıkle birlıkte san- ki nefes nefese gorulmuş bir duş gibi yaşanan, garip bır çekicili- ğe sahip bir fılm. Olaylarda ger- çekten de sessiz filmlen anımsa- tan abartma ve anlatımda hep vurucu olma çabası, sonunda garip bir buyu yaratıyor ve bu kırmın-siyahla orulu, loş, barok ve gızemli fılme kola> tanımla- namaz bır çekıcılık kazandın- yor. Olaylan abartılı bulup cid- diye almamak, gulup geçmek is- tiyorsunuz... Ama mumkun mu? "Ah melodram, sen nelere kadirsin" demek ve "kadere bo- >un eğmek"ten başka çare yok. Mathilda May'in gizemlı çekıcı- lığı \e Fernando Rey'ın Bunuel- den yadıgâr gorkemli kompozıs- yonunun yanı sıra bu filmin tan- goseverler içın de apayrı bir çe- kıcılığı var sanırım. O da, tan- gonun herhangı bır muzik ve dans olma yanını aşıp bu müzik- te bir gızilguç olarak var olan kederi ve olumculuğu de ifade edebilmesı. Evet, tango belki gerçekten öldurucu de olabilir. Filmin alabildığıne stılıze veril- miş tum final bolumu, tango- nun olumculluğunden kuşku duyanları kesınlikle inandıracak bır etkı gucunde.. Bale eğitim programı • Kültur Servisi — İngiliz Kraliyet Dans Akademisi'nin yeni duzenlediği bale eğitim programı, Mimar Sinan Ünıversitesı, devlet konservatuvarı, bale ana sanat dalında, 23-27 eylül tarihleri arasında beş günluk bır semınerle tanıtılacak. Bu yılki semıner 4-14 yaş grubu ve yan zamanlı eğitim programı içeriyor. Akademinin ilk, orta ve yuksek bale eğitim programını kapsayan seminerleri onumuzdekı yıl da yapılacak. Semıner özel, resmı kuruluşlarda bale dersı veren tum öğretmenlere açık. Son başvurula1 " 22 eylule kadar 352-05-75 nolu telefonla yapılabilır. Oscar'da ^Çıplak Tango'' • Kultur Servisi — Pendik'teki Oscar sineması bugun kapılannı sınema ızleyicilerine açıyor. Havayı filtre eden havalandırma ve ısıtma sistemi, gumuş perde, tam ortopedik koltuklar ve bir cafe ile donatılan sinemada, açılış gecesinde Leonard Schrader'ın yönettiği, başrolunu Mathilda May'in ustlendiği 'Çıplak Tango' adlı film gosterilecek. Oscar sineması Pendik PTT'si yanında yer alıyor. Mehmed Kemal imzalıyor • Kultur Servisi — Hatay Restaurant'ın sanat etkinlikleri suruyor. Bu etkinlıkler kapsamında gazetemız yazarlanndan Mehmed Kemal yarın saat 15.30'da Hatay Restaurant'îa,;; son şıir kıtabı "Butun , , Şıirlen"nı imzalayacak ve okurlarıylasoyleşecek. Imza gunune aynı saatte, yazar Şukran Kurdakul da katılacak. Hatay Restaurant'ta yarın avnca Muzaffer Soytekin'in resim sergisi de izlenebilecek. Çinlilerden kıırs ve sergi • tZMİR (AA) — Çin Halk Cumhuriyeti'nden 2 bayan öğretmen, Turkiye'de ilk kez Izmir Devlet Resim ve Heykel Muzesi'nde açacakları kursta "Ipek Üzerine Işleme Tekniği"ni öğretecekler. Muze Mudürü Mehmet Sabır, yaptığı açıklamada 30 eylulde başlayacak bır haftalık kursun, resim ve iş tekniği öğretmenlerinin yanı sıra, moda desinatorlerine yönelik olduğunu bildirdi. Mehmet Sabır, 100 kişinin devam edeceği kurs için Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nden öğretmen] enn başvurduğunu da söyledi. Sabır, kursa paralel olarak İzmir Devlet Resim ve Heykel Muzesi'nde 1-14 ekim tarihleri arasında "Çin Ipek tşleri Sergisı"nin açılacağını da belirtti. DUYURU KADKÖY ASLtYE 4. HUKUK MAHKEMESİNDEN BtLDtRtLMtŞTTR Esas No: 1991/464 Davacı: Pakıze Akbaba Vekiü: Av. Necdet Vardar Davalı: Sülfettin Akbaba Dava: Boşanma Yanıt süresi: 10 gun Davacı tarafından davalı bak- kında açılan boşanma davasının davahnın yokluğunda yapılan açık yargılaması sonunda: Davalıya belırtilen adreste da- va dılekçesımn tebhğı edılmedi- ği adres araştırmasında da adı geçenlerin elveri$li adresinin bu- lunmadığı anlaşılmakla 7201 sa- yıh kanunun 28/29 maddeleri hukmune binaen dava dilekçesi- nın duyuru yolu ile teblıgıne ka- rar verilmıştir. Davalının 23.10.1991 gunü sa- at: lffda hazır olraası, belli edi- len gün ve saatte gelmeniz veya kendinizi bır vekille temsil ettir- menız, getaedığınız takdirde ve- ya mazeret bıldırmedığınız, de- lil ibraz etmedigınız takdirde H.U.M.K.nun 213 ve 375. mad- delen gereğınce yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve hıl- küm kurulacağı dava djlekçesi- nın teblıği yenne geçerli olmak uzere duyurulur tş bu duyuru yayınlandığı ta- nhten ıtibaren 15 gün sonra ya- pılmış sayılacaktır 10.9.1991 Basın: 10562
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog