Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 TELEVÎZYON-RADYO 20 EYLÜL 1991 07.00 Açılış-Haberler 07.05 GÜn Başliyor Akış ıçerısınde 08 00 \e 09 OO'dd haber böltenı yer aldcak 09.30 Çocuk Kuşağı 09.55 Haberler 10.00 Kadin Saatİ Programda Hanımelı adlı bolum yayımlanıyor 10.35 Arkasi Yann: Kuğu Mufettış Torres Aguılera cınayetı konusunda Sılvana'dan şuphelenmektedır Bu konuyu Carrolına ile konuşur Julıa ve Itzalıa Beatnz yuzünden tartışırlar 11.00 Haberler 11.05 OkuJ Teloizyonu (Akış ıçerısınde 12 05 - 13.10 ve 15.00"te haberler>a>ımlanacak ) 15.45 Çocuk Kuşağı: Carusel 16.05 Haberier 16.10 Vanşahm Eğlenelim » 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bağları Cecılu. NıckmTrısha'ya şantaj yaptığını polıse ağzından kaçırır Steve'ın durumu ıyıce gûçleşmıştır 18.00 Haberler 18.10 Gençlerimiz 18.40 A Stüdyosundan 19.16 CanTeyze 19.26 Yerli Drama: Azap 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Bir Başka Gece Bugun koşesınde (Akış ıçerısınde 23 00'ıe haber bultenı yayımlanacaktır I 23.40 DİZİ: Alfred Hİtchock St SebastıenOtelı vıkılarakyenne bır gokdelen yapılacaktır Ancak otel çalışanlan ve çevrecı bır grup Morns Conrad'ın otelı yıkmasına karşı çıkmaktadır Conrad herkese rağmen yıkım ışlemını gerçekleştınr Ancak daha sonra yıkım ışlemını gerçekleştıreceğı bır bınada tatsız bır surprız beklemekledır 23.45 Haberler -Kapanış 08.00 Açılış - Okul Televizyonu 18.10 Arkası Yann: Yalan Rüzgârı Cathenne ve Jıll. Nına'ya bebegını aldırması ıçın ısrar ederlerse de. Nına buna razı olmaz Bu arada Lauren. babasının ışlennı devralmaya karar vermıştır 19.03 Haberler 19.20 Islam ve insan 19.45 AİIe Babasi Jack ve Jıll bırlıkte olmaya karar venrler ama Jack'ın bır gunu bıle voktur Sonunda hafta sonu Jıll'ın verdığı partıye gıtmeve karar venr Fakat Jıll'ın çevresındekı ınsanlar değışık bır grup oluşturmakladırlar 20.10 Yarışma: 4, 3, 2,1 20.40 Dizi: Bir Gfin Sihir 21.05 Yeni Soluk 21.30 Belgesel: Yarının Dünyası 22.00 Haberler >e tngilizce Haberler 22.35 Toplu Gösteriler: Ayna (Aynntılı bılgı yandakı sütunlarda) 00.20 Kapanış 20.00 Açılış- Belgesel: İklim ve İnsan 2035 TY Filmi: Dostluğa Dair (Aynntıh bılgı yandakı sütunlarda) 22.50 Mini Dizi: Sicilya'da Bir Sicilyalı 23.35 Caz - Kapanış 13.59 Açılış - Okul TV'si ve TV Dershanesi 19.01 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak •K.âğıt Bebekler" grubu gırdıklen festıvalın ılk gûnünde finale kalırlar Başanlı olmalanna rağmen grup uyelen arasındakı huzursuzlukiar devam etmektedır 19.25 Müzik: Melodi 19.40 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programları * 21.25 Mûzik 21.30 DİZİ: BabamiZ Bınbaşı savaştan donuı-ce herkâs ona çok iyi davranır Ama bu evdekı düzenı bozar ve sıkıcı olmava başlar 21.55 2000'e Doğnı 22.45 Video Mûzik Türkiye - Kapanış 19.00 Açılış - Haberler Î9T20 Yaz Köşesi 19.45 Turkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.10 Yaşadıkça 20.30 Ben Olsaydim Tekrar program 21.00 Eğlence: Şaka Oltasi Tekrar program 22.00 Haberler ve tngilizce, Almanca Haberler 22.45 Musikimizden Portreler 23.35 Turizm 23.45 Yerli Drama: Kime Nijet Kime Kısmet 00.35 Turnuva 01.05 Konuların tçinden - Kapanış Tekrar program 07.00 hiGünler Türkiye 10.00 Pembe Dizi: Riviera 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 12.00 Starl Haber 12.10 Sinema: Yıldızlardan Gelen (Aynmıiı bılgı yandakı sütunlarda) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dûnya 14.40 DİZİ: Dallas Bobbynın vasıvetınde yer alan. Chnstopher'a aıt Ewıng Pelrol hısselennın Pamela tarafından yonetıleceğıne ılışkın hükûm J R "ı çıleden çıkanr 15.30 Komedi Dizisi: Tatlı Dertler 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan VVoody 16.30 Çizgi Film: Tiny Toon Maceraları 17.00 Haberler 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel Rıdge. duruşmada tamk olarak dınienecektır Tron bunu duvduğunda endışelenır 18.00 Komedi Dizisi: Muhteşem tkili 18.30 Polisiye Dizi: Mac Gyver 19.30 Starl Haber 20.00 Komedi Dizisi: Kanşık İş (Aynntılı bılgı yandakı sütunlarda) 20.30 Türk Sinemasi: Kaçak (Aynntılı bılgı vandakı sütunlarda) 22.00 Starl Haber 22.10 Cem Ozer Talk Shov* 23.10 Sinema: TarilKöyü (Bugun koşesınde) 00.40 Starl Haber 00.50 Gece Jimnastiği 01.00 Sinema: Kamaval (Aynntılı blgı yandaki sutunlar) 02.40 Salı Pazarı 04.20 Pembe Dizi: Komşular 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü ' 05.30 Pembe Dizi: Biitün Çocuklarım 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara 12.28 Açılış - Kadmlarımız 13.00 Hata |rt)Kimde 13.10 TRT Çocuk Korosu 13.30 tstekleriniz 14.00 Haberler 14.20 Sağlık 14.30 Bilgi Yarışması 15.00 Yalancının Mumu 15.40 Yörelerimiz Türkülerimiz 16.00 İnsan \e Ahlak 16.20 Tarım Takvimi 16.25 Edebiyat Edebiyat 16.40 Gençlerimiz 17.30 Kapanış TV2 TOPLU GÖSTERİLER AYNA 22.35 Tarkovsky'nin önemli ve yoğıın filmitZerkalo) / Yonetmen: Andrei Tarkovsky / Senaryo: Aleksander Misherin, A. Tarkovsky / Müzik: Edvard Artemiyev / Oyuncular: Margarita Terekova, Ignat Danilestev, Olev Yankovski, Larissa Tarkovskaya, Alla Demidova / 1975 yapımı / 105 dakika. TV Servisi — Bır ozanın çev- resiyle, anılarıyla, kendi kendi- siyle hesaplaşmasının ızduşu- mu... Andrei Tarkovsky'nin en onemli ve yoğun fılmlennden birı. Sanatçı bu filmi bir ozan olan babasının anılarını göz onune alarak ve yme onun di- zelerinı kullanarak oluşturmuş- tu. Fılmin kahramanı, Tar- kovsky'nin tanımlamasıyla "..en yakınına ozverili, hiçbir çıkar gozetmeyen bir sevgiyi büe veremeyecek kadar zavıf bir egoisttir." Sanatçı bu fılmıni de çift veya çok anlamlı sahneler- le, düşle gerçeğin, şımdıkı za- manla geçmiş zamanın birbıri- ne karıştığı bir yapı ıçınde ör- muş. Yaşam uzerındekı mistik ve karamsar oğelerle bezeli fel- sefesını, her filmındekı gıbı an- lamı her zaman çok açık olma- yan, ama çok zengın ve estetik duzeyi yuksek bır görsel dunya- ya dönuşturmesıni bilmiş. "Ayna" Tarkovsky'nin elin- de sanki insan ruhuna ve geç- mışle olan ilışkılerimıze uzatıl- mış bir ayna .. Sanatın ve fel- sefenin gızlerınin yansıdığı... Bu "ayna"ya bakan ve filmi izle- mek ıçin gerekli zamanı ayıra- bilen sinemaseverler, kuşkusuz bır kez daha zamanımızın çok kışısel, çok ozgun, ama o oran da da dunyasına nufuz etme- zor bir yonetmeninı, has bir sa natçısını ve onun benzersiz sine- masını bulacaklar. Ülkemizde daha önce yalnızca Istanbu Fes- tivali'nde ve de çok sınırlı bir tı- cari dağıtımda gosterilmiş olan bu film, Tarkovsky'yi sevenle- rin de adını duyup sanatını ta- nımak isteyenlerin de görmesın- de yarar olan bir göstert... Ünlii Rus yönelmen Andrei Iarkovsk>'nin, babasının anılanndan oluşturdugu "Ayna" adlı filmi bu akşam ekrana gelecek. STAR1 TÜRK SİNEMASI: KAÇAK 20.30 STAR1 SİNEMA: KARNAVAL 01.00 Orhan KemaTden sinemaya | Jodie Fosterlİ gerilim filmi Kaçak Yönetmen-Senaryo: Memduh Ün / Yapıt: Orhan Kemal / Görüntü yönetmeni: Orhan Oğuz / Müzik: Sadık Gürbüz / Oyuncular: Tarık Akan, Fatma Girik, Ali Tutaj, Sırrı Elitaş, Coşkun Göğen, Jale Efecik, Ata Saka/ 1982, Ödül Film yapımı. TV Servisi — Artık Türk fîlmlerine de ekranını açan Starl'ın ilk uygulaması, bu ge- ce 'Kaçak' filmiyle başliyor. Yonetmen Memduh Ün'un se- naryosunu da yazarak 1982'de Orhan Kemal'in aynı adlı roma- nından uyarladığı 'Kacak'ta, kanun kaçağı yaralı bır adamın, evine sığındığı, kocası tarafın- dan bırakılmış çocuklu dul bir kadmla yaşadığı cinselliğe uza- nan tutkulu ilişkinin öyküsu an- latıhyor. Aynı konu Orhan Kemal'in sinema için yazdığı bir oykuden Vedat Turkali'nin senaryo ha- line getırdiği 'Üç Tekerlekli Bfcaklet' adıyla 1962'de Lütfı Ö. Akad tarafından filme alınmış- tı. Orhan Kemal sonradan bu öyküsunden iki roman çıkardı: 'Sokakların Çocuğu' (1963) ve 'Kaçak' (1968). Memduh Ün'- ün uyarladığı 'Kaçak', ondan 20 yd önce yapılan Lutfı Ö.Akad'- ın 'Üç Tekerlekli Bisiklet'inin aynı. 'Üç Tekerlekli Bisiklet'in kahramanlarını Ayhan Işık ve Sezer Sezin oynamışlardı. 'Ka- çak'ta aynı rollen Tarık Akan ve Fatma Girik paylaşıyorlar. Bir edebiyat uyarlaması ola- rak ilgi çeken 'Kaçak', cinayet suçlusu kaçak bir adamla, evi- ne sığındığı erkeksiz bir kadının cinsel tutkuya dönüşen ilişkisi dışında toprak sorununa ve ağa egemenliğine göndermeler ya- pan toplumsal bir çarpıkhğı da gundeme getiriyor. Orhan Ke- mal, bu kaçış öyküsünün köke- ninde, yoksul köylülerin ellerin- den zorla aiınan toprakların ne- den olduğu olayları da goster- mek ıstemiş. Bu toplumsal ko- nu, Memduh Ün'ün usta anla- tımı ve 'kuçük insan' betimle- mesiyle başanya doğnı giderken sonunda hareketli bir kaçıp ko- valamaca ve serüven kalıpları- na dökuluyor. Ancak 'Kaçak', gerek Memduh Ün'un yorumu, gerek oyunculann başansıyla sı- nemamızın görülmesi gereken az sayıdaki iyi filmlerinden bi- ri. Filmde beş yıldır erkeksiz ya- şayan çamaşırcı Hacer'ûı leğen- de yıkarurken ve kendisini ka- çak Habib'in kollanna terk ederken çekilnuş aşın erotik sahneler bulunuyor. TRT'nin hiçbir zaman makasından kur- tulamayacak olan bu çıplak bo- lumler, bakalım Starl ekranın- da sansüre uğrayacak rru? Toprak lanna el koyan ağanın (Ata Saka) yanında ırgatlık ya- pan köylıüerden Habib (Tank Akan), köy halkını haklannı aramak için kışkırtınca, ağanın kâhyası Hamza (Sırn Elitas) ve adamları tarafından öldüresiye dövülür. Olaydan sonra evine girerek ağayı öldüren Habib, kaçarken onun adamlan tara- fından vurulur. Yaralı olarak kaçan Habib, beş yıl önce ko- casırun bıraktığı, küçük oğlu Mehmet'le yaşayan çamasırcı Hacer'in (Fatma Girik) evine sı- ğınır. Baygın düşen Habib'in yarasını sararak iyileştiren Ha- cer'le, kaçak konuk arasında o günden sonra cinselliğe dayanan tutkulu bir ilişki başlar. Evin ça- usında saklanan adamı kuçuk Mehmet, bir gün döneceğine inandığı babası sanmaktadır. Bu üçlü arasında sıcak bir ilişki oluşur. Habib'le Hacer ilk fır- satta köyü terk ederek buyuk kente gitmeyi duşıinmektedirler. Ancak peşlerindeki ağanın adamlan ve jandarma çemberi giderek daıalmaktadır. Ağanın adamlan kacakları otobüs ter- minalinde kıstınr ve çatışma başlar. Karnaval (Carny) / Yonetmen: Robert Kaylor / Oyuncular: Gary Busey, Jodie Foster, Robbie •Robertson, Meg Foster, Bert Remsen, Elisha Cook 1980 yapımı / 105 dakika. TV Servisi — Bir karnavala dadanan hırsızlar ve aynı anda evlerınden kaçıp seruven ara- yan birkaç gencin karıştığı bir gerılım fılmi... Starl'in "La- netli Tutkular"ın hemen ardın- dan programa koyduğu bu film, ılk filmın yaratuğı atmos- feri sürdurecek: Gençlik sorun- larını ask ilişkilen ve korku motiflenyle harman eden, göz- lere ve de sınırlere seslenen bir film. Bu 10 yıllık yapımda, o yılların gencecik oyuncuları Jo- die Foster ve Meg Foster'e 'rock' şarkıcısı Robbie Robert- •son ve yılların otesınden gelen karakter oyuncusu Elisha Co- ok eşlik edıyorlar. Oyalamaya yönelik olan (ve de bunu başa- Jodie Foster ran), fındık-fıstık gibı tuketile- cek Amerikan filmlerine bir dı- ğer ornek... TV3 TV FİLMİ: DOSTLIĞA DAİR 20.55 Dostluk öyküsüDostluga Dair (Just Betvveen Friends) / Yonetmen: Allan Burns / Oyuncular: Mary Tayler Moore, Ted Danson, Christine Lahti, Sam NVaterston, Salome Jens, Jane Greer / 1986 yapımı / 105 dakika. TV Servisi — Yıllar boyu su- "Dostluga Dair" de buna bir ren arkadaşhkları sırasında ay- nı erkeğı paylaştıklarını bilme- yen ve neden.sonra öğrenen ikı STAR1 KOMEDİ DİZİSİ: KARISJK İŞ 20.00 Ozcanlar^dan yeni güldürü Kanşık İş / Yonetmen: Uğur Erkır / Senaryo: Atay Sözer, Fulya Özcan Ündüz / Yapıt: Jean De Letraz / Görüntü Yönetmeni: Sertaç Karan / Oyuncular: Gazanfer özcan, Gönül Ulku, Saltuk Kaplangı, İsmail İncekara, Fulya Özcan Ünduz, Füsun Önal, Göksel Kortay, Gazanfer Ündüz / 1991 yapımı. kadının oykusu... Ikı kadının dostluğuna dayalı öykuler Amerikan sınemasında çok moda son yıllarda... "Kumsatdaki Şarkı", "Theima ve Louise" gıbi unlu orneklerin yanı sıra yazar Allan Burns'un ılk kez yonetmenlıği denedıği örnek. Ülkemizde daha önce gösterilmemiş olan filmde asıl ununu TV'de yapan ve zaman zaman "Sıradan İnsanlar"da olduğu gıbi sınemayı da dene- yen Mary Tayler Moore başta tum oyuncular ıyiler. Bır za- manların esmer guzeli Jane Gre- er de Moore'un annesı rolunde perdeye donuş yapmış. Onemli olmayan, ama rahatlıkla izlene- bılecek fılmlerden... STAR1 YILDIZLARDAN GELEN 12.10 Spader'in ilk filmiYıldızlardan Gelen (Starcrossed) / Yonetmen: Jeffrey Bloom / Oyuncular: James Spared, Belinda Bauer, Peter Kovvanko / 1985 yapımı / 100 dakika. TV Servisi — "Dünvaya le cekilmiş, hareketlı - bereketlı düşen" bir uzaylının başına ge- lenler... "Starman" adlı bilim- kurgu filminden esinlenmişe benzeyen ve o filmın oykusunu cinsiyetleri değiştirerek kullanan bir film. Bu yakın tarihli film daha çok "video-klip" estetığiy- bir kurdela. Sinemaseverler için ilginç yanı sonradan "Seks Yalanları" ve "Tutku Çembe- ri" gibi filmlerle buyuk un ya- pacak olan yakışıklı ve yetenekli oyuncu James Spader'in ilk filmlerinden bıri olması. TV Servisi — TRT Televiz- yonu'nda "Kunıntu Ailesi", sonra "Ben Oisaydım" dizile- rinde görmeye alıştığırnız 44 yıllık tiyatrocu Gazanfer Özcan ve eşi Gönni Ülkü ikilısi, bu kez Magic Box'ın yeni yayın döneminde 10 bölumlük "Kanşık İş" adlı yeni bir güidü- rü dizisiyle ekrana geliyor. Fransız tiyatro yazarı Jean De Letraz'ın oyunundan Fulya Özcan Ündöz ve Atay Sözer'- ın uyarladığı dizide iki ailenin gulunçlü serüvenleri anlatıyor. Bu dizinin ardından "Kimse Durduramaz" adlı 16 bölüm- luk yeni bir güldürü daha ya- pılacak. Bugune değin oynadıkları oyun ve dizilerde özel yaşam- lannda olduğu gibi hep kan- koca rolü oynayan Gazanfer özcan - Gönül Üjkü çiftiyle Fulya - Gazanfer Ündüz çifti bu kez eşlerini değiştirmişler. Gazanfer özcan, gerçek ya- şamdaki kızı Fulya'nın kocası ehnuş. Damat Gazanfer Ün- düz de gerçek kaynanası Gönül Ülkü ile rol gereği evlenmiş. Hafif müzik sanatçısı Füsun Önal da Gazanfer özcan'ın es- ki eşini oynuyor. "Kanşık Iş", adı gibi kanşık olaylardan örü- len eğlendirici, düşündurücü bir uyarlama. Kuaför Şadi (Gazanfer Öz- can) genç ve güzel eşi Necla (Farya Ündüz) ile mutlu bir ya- şam şurmektedır. Şehnaz (Gö- nül Ülkü) ise Veli (Gazanfer Ündüz) ile evlidir. Şadi ile Ve- li aynı zamanda bacanaktır. Bacanakların sık sık gorüştük- leri iki de çapkın gazetecı var- dır. Hızh bir yaşam süren bu gazetecilerden yeteneksiz olanı- nın annesi Şadıye, oğlunun iyi bir evlilik yapması ıçin uğraş- maktadır. Ancak bu gazetecı- nin yeni bir aşk serüvenine gır- mesi, ortalığın bir anda kanş- masına neden olur. 'Karışık İş' adlı yeni komedi dizisinde 'Kuruntu Ailesi'nin yanı sıra Füsun Önal da yer alıyor. RADYOLAR R A D Y O 1 0435 Açılış, program. 05.00 Ha- berler 05.05 Turküler geçıdı 0530 Şarkılar ve oyun havaları 06.00 Yurttan [ıaberler ve denız, hava raporu. 06.15 Curna sabahı. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her sey bızler için 07J0 Haberler 07.40 Günle gelen «9.00 Haberler.09.05 tstek- leriniz seçtiklerimız. 09.40 Arkası yarın. 10.90 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklam- lar. 12.10 Gunu yaşarken 12^5 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Rek- lam programı. 13.25 Hafıf müzik. 13.30 Bölge- sel yayın ve reklamJar (1) 17.00 Haberler 17.05 Çocuklarla baş başa 18.00 Haberler 18.05 Ha- yalın ıçinden 18J5 Bölgesel yayın ve reklam- lar. 19.00 Haberler. 1930 Turküler ve oyun ha- valan. 20.00 Turkçe sözlü hafıf müzik. 20.15 Gençlik koroları. 20-M) Bestelen yaşayanlar bes- teleri yaşatanlar 21U)0Haberler 21.05 Sızın ıçxn sızlerle. 22.00 Kadınlar topluluğıından türkıller. 2130 Çağdaş Türk sanat müzıgı 23.00 Haber- ler. 23.15 Cumadan cumanesıye (2) 00.55 Gü- nün haberlennden özetler. 01.00 Program ve ka- panış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. K A U T U £ 07.00 Açıbş, program ve haber- ler. 07.05 Solıstlerden seçmeler. 0730 Haberler 07.40 Turküler ve oyun havaları 08.00 Sabah konsen 08J0 Beıaber ve solo sarkılar 09.00 Ha- berler. 09.05Turkuler. 09.20 Oyunlarla >aşayan- lar. 0935 Çeşıtlı müzik. 10.00 Halk müzığınde turler. 10.20 Ounden bugune Anadolu. 10.40 Türkçe sözlu hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Sazlarta TOrk sanat muziğL 11J5 Hafıf Müzik 12.00 Beraber ve solo turküler 12.50 Dunden bugune ses ve saz dünyamız. \3M Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgıler. 13J0 Doğa ve insan. 13.45 Şarkılar. 14.00 Ya- bancı dıl dersı. 14.45 Turküler. 15.00 Haberler. 15.05 tkıncı bahar. 15.25 Saz eserlerı. 15.40 Ar- kası yann 16.00 Hafîf müzik 16J0 Yurttan ses- ler. 17.00 Haberler. 17.05 Kadınlar topluluğun- dan şarkılar. 17J0 Kuçuk konser. 18.00 Saba fas- lı. 18J0 Bilım ve teknolojı dünyasından. 1830 Türk halk çalgılanndan ezgıler 19.00 Haberler. 19.30 Hafıf müzik 20M Yabana dü dersı. 20.45 Hafıf müzik. 21.00 Solistler geçıdı (TSM)2130 Turküler geçıdı. 22.00 Klasık koro 22.30 Türk- çe sözlü hafif müzik. 22.45 Bır roman / bir hı- kâye. 23.00 Haberler 23.15 Beraber ve solo turküler. 23.45 Hafıf muzık. 2335 Opera saatı. 0035 Gunun haberlennden özetler. 0031 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken 08.00 Sabah ıçin mü- zik. 09.00 Haberler 09.15 Sabah konsen 10.00 Mtlzıklı dakıkalar 11.00 Ögleyedogru. 12M Ha- berler 12.15 Öğle ve müzik. 13.00 Gunün kon- sen 14.00 Haberler. 14.15 Muzık magarin. 15JM Konserlerden 1630 Caz ve hafif muzık dünya- sından 17.00 Haberler. 17.15 Sızler ıçın 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler 19.15 Barok ope- ra. 26^0 Pop-caz. 21.00 Muzığı dılı. 22.00 Ha- berler. 22.15 Muzık paletı 23.00 Eskıden yenı- ye. 24.00 Gece ve muzık. 0035 Gunun haberle- nnden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 AçıUş, program ve haber- ler 07.05 Turküler ve oyun havalan 07.30 Ha- berler. 07.40 Solistler geçıdı 08.00 Turkuler 08.15 Şarkılar 0830 TUrkülerden bır demet 09.00 Haberler 09.05 Şarkılar ve oyun havala- rı. 09-30 Turkuler geçıdı 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdıklerı 11.00 Haberler. 11.05 Şar- kılar 11.20 Turküler 11.35 Tasavvuf musikısi ve saz eserlerı 12.00 Haberler 12.05 Müzik bah- çesı. 13.00 Haberler 13.15 SazlarlaTSM 13J0 Yurdun dört bucağından 14.00 Haberler 14.05 Beraber ve solo şarkılar 14.30 Turküler. 14.45 Saz eserlen. 15.00 Sızın ıçın seçtıklenmız. 16JN) Haberler. 16.05 Âşıklar ve mahallı sanatçıları- mız. 1630 Devlet korolan 17.00 Haberler 17.05 Turküler ve oyun havalan 17.30 Fasıl 18.00 Yurttan sesler. 18J0 ^ürk sanat müzığı dinleyi- cı uteklerı. 1838 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL ox<*.\,u;,y>r,,f ram. 08.00 Güne Başlarken 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevılen Melodıler 10.00 Her Cu- ma Sizlerle. 11.00 Ka>ıp Haberlen 11.05 Işte Saz Işte Soz. Sohst SeyitAl 11J0 Bır Solıst Sand- ra. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafıf Mü- zik. Solıst Erdem Alkın. 13.15 Haftadan Haf- taya. 14.15 Bır Topluluk: Mad Max Soundtrack. 14.45 Bır Sanatçıyla Beraber Solist: Gönül Ak- kor 15.10Eda Şunşek'ten Şarkılar 15.25 Kayıp Haberlen. 15J5 Turkçe Sözlü Hafıf Muzık 16.09 Pop Stereo Progrann. 17.00 Müzik Dağar- cığı. 17J0 Gun Bıterken. 11.15 Müzik Denınce. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TURKİYE 06_S8 Açılış, Prog- ram 07.00 Güne Baslarken. 07.45 Enstrüman- tal Muzık 08.00 Sabahın Konukları 0930 Yol Durumu 08J5 Işte Saz tşte Söz Soust. Seyıt AL 09.00 Solistler Geçıdı 09J0 Yol Durumu. 0935 Metın Altay'dan Şarkılar. 09.55 Hava Durumu. 10.00 Her Cuma Sızlerle. 11.00 Bır Sanatçıyla Beraber- Gönul Akkor 11.25 Veysıye Şırin'den Turkuler. 1145 Kayıp Haberlen. 1130 Sızın Seç- tıklerinız. 1235 Türkçe Sözlü Hafıf Muzık. So- lıst: llhan Irem. 13.15 Haftadan Haftaya 14.15 Tttrküler Geçıdı. 14.45 Yol Durumu 1430 Mıh- rıban Sayın'dan Şarkılar 15.10 Müzik Dunyası 16.10 Kayıp Haberlen. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16^5 Yücel öner'den Turkuler. 17J»Türkçe Söz- lü Hafif Muzık 1705 Gun Bıterken 18.00 Prog- ram ve Kapanış. 'Mültecüer Gözüyle Türkler w • ANKARA (Mak Ajans) — TV-l'de 27 eylülde Mülteciler Gözüyle Türkler adlı bir program yayınlanacak. Bu programda yakın dönemde ulkemıze sığınan mülteci, sığınmacı ve goçmenler gözüyle Turkler anlatılacak. Bunlar arasında 500 yıl önce Ispanya'dan Türk gemileriyle Turkiye'ye sığınan Macar, Polonyalı, Rus, Alman ve Afgan mülteciler, Bulgaristan ve Turkistan'dan göç eden soydaşlar ve Iraklı sığınmacılar bulunuyor. Yapımcılığını Turk Kulturune Hizmet Vakfı'mn ustlendiği tek bölüm ve 40 dakikalık programın senaristi Prof. Dr. Mim Kemal öke, yönetmeni Hilmi Akyalçın... Muziklerini Cahit Berkay hazırladı. Ahmet Uz hem oynuyor hem sunuyor... Kanada TV'si Aııtalya'da • ANTALYA (AA) — Kanada'dan bir televizyon ekıbi, Turkiye"yi tamtıcı bir film hazırlamak üzere Antalya'ya geldi. Antalya Yat Lımanı, Muze, Konyaltı Plajı, Aspendos, Side, Perge antik kentleri, Alanya Kalesı ve Damlataş mağaralarında çekimler yapacak ekip, Turkiye'nin tarihi ve doğal guzelbklerini tanıtan bır film hazırlayacak. BüGÜN • Bir Başka Gece TV1 21.00 Programın bu bölumunde Muazzez Ersoy, Fatıh Kısaparmak ve Volkan Konak seslendırecekleri parçalarla konuk olacaklar. Spor bölumunde Cuneyt Koryurek, beyazperdeden bolumun de Tunç Başaran ile Serap Aksoy yer alıyor. Programın sureklı bölumleri gulelim eğlenelim, aktuel goruntuler, insanlarımız eğleniyor devam ederken Tolga Han'ın dans yarışması ise fînal bolumuyle ekrana geliyor. • Sinema: Tatil Köyü Starl 23.10 Starl'de konusu belli olmayan güzel kızların geçıt yaptığı bir film daha. George Bovvers'in 1985 yılında çektığı filmde Rob Morrovv, Johnny Deep ve Emıly Longstreth rol alıyorlar. . UYDULAR RTL PLUS 20.10 Lourya. 20.15 Dızı, Sersen Bölük. 21.15 Dizi, Hava Kurdu. 22.10 Dizi, tkız Tepeler 23.05 Futbol, Başlama Duduğu 24.00 Tuttı Frutti. 0030 Aktuel 01.05 Sıfır Sıfır Seks. 02.20 Dev örümceklerin Saldın- sı. 03J5 Herkesin Cebennemi Kendine. 05.15 Dağ Kanunu. 06 J5 Dizi, Kaptan Power. SUPER CHANNEL 0.00 Drama. 2030 Özel Baskı, özel Haberler. 21.00 Spor. 22.00 Bel- gesel. 22JO tş Dünyası. 23M BBC Haberler. 01.00 Mavı Gece, Eğlence Prg. 01JO Mıx Kulübü. 02J0 Butün Gece Muzık. 0.15 ŞansÇarkı. 21.00 Serafıno. 22.40 Haberler. 2230 Spor, Davis Kupası'ndan naklen. I 20.00 Voleybol ile ilgiü prog. 2OJ0 Yorgos Seferis'in ko- nu edıldığı prog. 21.00 Haberier. 21J0 'The Fox.' 13IUh8.15 Yunan yapımı tele- oyun. 19.00 Yunan yapımı "Ege, köken ve surekülik:' 19J0 Haber- ler. 00.15 Bugun Gıbı. 00.20 Pa pandreu Davası'ndan BOlümler. RAI UNO 23.45 Haberler. 24.00 L'yuşturucu Dosyası. 01.00 Gece Haberlen ve Hava Durumu. 01J0 Binıcüık. 01J5 Gece Yansı ve ötesi. 0135 Po'da Yolculuk. RAI DUE 121.15 Spor Haber- len. 21.30 Evergreen 91. DizL 00.15 Gece Haberlen. 00-M Ha- va Durumu-Fal. 00.35 Japonya. 01.00 Gece Sınernası. 030 Bütun Köpekleı Theobald'ı Sever. 21.15 tnsan Ttk- pıraı Cennet. 22.00 Panorama. 22.45 Kültür Haberlen. 23.25 Ma- gazın. 2330 Göriinmeyen Dü$- man. 0135 Borsa. 02M Geç Saat Haberlen. I 19.10 Çizgi Filmler. 2030 Cosby Ailesi. 21.15 Cennet Kulübü. 0135 MASH 02.20 Şa- hin. 03.10 Sinema, Kehânet. 0430 Sinema, Varyete Uçlüsü. I 1 İ J 1930 Haberler 1930 Kaşla Göz Arasında 20.00 Yeşıl Kare. 2030 Haberler. 21.00 Nok- ta. 22.00 Haberler. 2230 Bir Var- yete Turu. 24.00 Haberler. 00.20 ı Kültur Tableü. BBC VE EUR0PE3! ihC Ingilizce. 20.4i Iş Dünyası Raporu. 21.00 BBC Dünyadan Haberler ve Hava Durumu. 2L30 Her Sanıye Sayılıyor. 22.00 Russ Abbot. 2230 Yukarda. 23J» BBC Londra'dan Haberler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog