Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLERİN DEVAMI 20 EYLÜL 1991 PİYANGO ÇEKİLDİ 4 milyar, Istanbul ve Lülebıırgaz'a çıktı Kıbrıs için ıkmh yanıt ANKARA — Milü Piyango^ nun Ankara'da yapılan 19 eylul çekilişinde 4 milyar lirabk ikra- miye Lüleburgaz ile tstanbul'da- ki talihlilere çıktı. Ikramiye ka- zanan numaralar şunlar: 4 MİLYAR LİRA 652692 (Lüleburgaz, Istanbul) 500MİLYON 126487 (Trabzon, Ankara, Ay- dın, tzmir) 371864 (Ankara) 894689 (Sakarya, Istanbul, Ada- na, Istanbul) 100 MtLYON 030869 097839 164884 320409 436551 668681 50 MtLYON 005232 010560 027709 169660 202350 205627 381103 634452 727878 832524 20 M t L Y O N 045628 064339 089968 103611 196453 223134 242554 369614 426752 434629 446954 457384 504449 569864 600392 629131 728760 753375 888361 899093 10 MtLYON 019112 033394 039348 069139 075219 084771 090129 108790 124957 142417 169914 189030 201101 243088 244097 264957 273330 278475 284066 296256 367657 374299 387670 399984 410746 426619 436056 445145 465399 472001 473025 503712 515100 647656 651663 667555 744524 753968 776909 779005 795097 797828 809497 813259 824634 856701 867599 919619 956520 989870 5 M t L Y O N 001415 003191 009800 019892 045204 051985 067229 073852 077358 080916 088592 108526 115462 118707 120336 149047 169890 170392 171408 178389 185559 202759 207052 208579 208981 210339 224402 226394 259409 267598 268630 269803 278577 281455 283358 283718 299998 310789 345182 350870 351274 366388 367276 378399 381840 393775 396815 403932 413516 421035 434590 450835 465137 496452 496974 512802 526209 541005 547771 553594 554898 561867 563870 606572 616869 619946 635226 680278 684639 691564 721889 740187 741076 756805 767504 807487 808119 828600 837004 838078 854335 854753 855172 860355 867693 877994 885713 897100 926495 931603 937717 956540 957423 973727 974447 975385 978181 980293 990333 999562 2MİLYON 003416 004634 005144 005960 008089 014520 016013 023704 025255 028236 030425 034772 052955 056682 056901 058605 065354 065419 069096 069221 071064 074441 075194 075513 097721 109521 127294 135001 162156 166664 106293 116754 130734 148021 164670 175001 187807 205605 215551 107014 126782 130764 154485 165442 177760 192156 207166 224286 099675 113402 127919 145261 164463 169168 181290 181928 201219 202385 210799 213012 232693 242375 244985 245655 251323 255191 256027 259275 263039 268168 272272 273632 289351 290040 291191 295639 297527 297759 313555 315568 316003 316943 317001 320390 322559 329248 331505 332598 333440 338818 351830 353762 364535 366343 375762 383081 385026 403703 411439 425777 431047 431687 437668 452367 453125 454456 461534 462926 471569 474017 478090 481540 483088 485497 487769 499470 503289 514557 523519 527044 531800 536370 543005 543471 544651 545155 550673 552123 557699 559559 560217 562650 564639 566825 568618 573504 576393 581145 587433 589383 595576 605286 621443 623486 631737 638356 643072 646265 651484 656126 691340 692100 694391 696152 698657 701354 706175 707934 720883 728585 735095 736502 737472 738412 741053 744497 756777 760195 786838 791393 810969 814546 825874 839897 841769 858330 859163 871747 878031 885039 894839 898519 899148 908858 916203 927828 929126 931689 931818 942444 946390 951537 963209 967666 970379 978225 980571 986564 988458 994821 BtR MtLYON 01351 02851 08530 08941 11593 14136 18512 22202 22502 26550 29687 30924 33493 34453 34926 37982 39902 41506 44344 46004 50858 51419 51662 54394 55465 55758 56265 56706 56895 58085 60927 64200 64713 65609 66501 67628 68454 68649 69617 76745 80545 83259 87556 88521 89669 92152 94487 96072 96205 97863 500 BtN 0131 0807 1816 1963 2761 3051 4185 4862 5454 5653 5656 5669 5784 6404 7401 7606 8026 8101 8599 9314 160 BtN 051 158 265 481 690 953 956 996 80 BtN 20 47 54 62 77 87 AMORTt 3-7 (üç ve yedi) 4 MİLYON TtSKLLİ 052692 152692 252692 352692 452692 552692 602692 612692 622692 632692 642692 650692 651692 652092 652192 652292 652392 652492 652592 652602 652612 652622 652632 652642 652652 652662 652672 652682 652690 652691 652693 652694 652695 6526% 652697 652698 652699 652792 652892 652992 653692 654692 655692 656692 657692 658692 659692 662692 672692 682692 692692 752692 852692 952692 Sayfada) zirvenin 20 Ekim erken genel se- çimJerin öncesinde yapüabilmesi için Türkiye'nin gayret sarf et- mesini isteyen mesajına verilen yarut geçen günlerde Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantıda haarlandı. Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal, Başbakan Mesut Yıl- maz, Dışişleri Bakanı Safa Gi- ray ve Bakanhk Müsteşarı Bü- yükelçi Ozdem Sanberk'in ortak çalışmasıyla hazırlanan cevabi mesajın "sert bir ton içennedi- ği, ancak Türkiye'nin kaygılan- na da açıkça yer verdigi" öğre- nıldi. Dışişleri Bakanlığı'nın üst dü- zey bir yetkilisi, cevabi mesaj ha- zırlanırken Cumhurbaşkanı özal ile Başbakan Yılmaz ara- sında tartışma yaşanmadığmı ve Bush'a verilecek yanıtın büyük ölçüde Dışişleri Bakanlığı'nın görüşleri doğrukusunda oluştu- rulduğunu belirtti. Aynı yetkili, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Ankara'ya ilettiği kaygıların da mesaja yansıtıldı- ğını bildirdi. Wa$hington Bü- yükelçisi Niizhet Kandemir ta- rafından önceki gün Başkan Bush'un Ulusal Güvenlik Işleri Danışmanı Breni Scowcroft'a ve Zirvenin gerçekleşebilmesi için öncelikle Kıbns'taki iki top- lum yönetimJerinin bu zirvenin "sonuç verici" olacağına inan- ması gerekmektedir. • 41ü zdrve öncesinde 2 toplum yönetimlerinin ikili düzeyde bir araya gelmesi olumlu olacaktır. Ancak bu ikili görüşme için de ortam henüz tam olgonlaşmış degildir. • 4'lü zirvenin BM yetkilileri- nin öngördüğü gibi bir imza toplantısı olabilmesi ve sorunun çözümünde nihai müzakere ze- minini oluşturabilmesi için ön- celikle Rum tarafının 8 madde- li çerçeve anlaşmaa üzerinde he- nüz net olmayan görüşlerini Türk tarafma açıkça iietmesi ge- rekmektedir. KKTC yönetimi, Rum tarafının pek çok konuda görüşlerini açığa vurmadığını ve bu belirsizlik içinde masaya otu- rulamayacağını ısrarla vurgulu- yor. Bizim de göruşümüz, bu belirsizlik açılmadıkça, zirvenin yapılmasımn fîilen mümkün ol- mayacağı doğnıltusundadır, • Biz, Kıbrıs sonınunun BM Genel Sekreteri De Cuellar'ın görev suresi doimadan çözümii- nii arzulamaktavız. Bu konuda, Türkiye Cumnuriyeti hükümeti Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey olarak, elimizden gelen cabayı yetkililerine iletilen yanıt- sarf edeceğiz. Sizin de gösterdi- mesajında Başbakan Yılmaz ğiniz iyi niyetü gayretleri takdir- özetle şu görüşleri dile getirdi: le karşıiıyoruz, ancak bu gayret- • "Türki>e'de yapılacak erken lerin, tarafunızca KKTC yone- genei seçimler, New Vork'Uki timi nzerinde bir baskıya döoüş- 41ü zirveve katılmamız yonün- türülmesi söz konusu degildir. de engel degildir. Biz 20 ekime Bu, gelinen aşamada Rum tarafı kadar herhangi bir tarihte gelip gerekli adımlan atmadıkca, an- zirveye katılabiliriz. lam da taşımayacakar." Stankif Zırve Yapı Malz Ürvnüdur 12 SAAT'TE HAZIR HEM DE TAKSİTLE ÛLÇÜ 80x80 150 150x7 KABIN MOOEL! DUŞ TEKNESI KUVET ÛNÛ KUVETIN 2 CEPHESI PEŞİNAT 155.000- 130.000: 166.00a TAKSIT 4x155.000 4x130.000 4x166.000 TOPLAM 775000: 650.000- 83Û000: * Fiyatlanmız eloksal renge göre venlmiştır. * 5 yıl servıs garantısıyle ölçu ve monta) ucretsızdır. * Istanbul'un her yerıne servıstmız mevcuttur * Toplu siparişlerinize öze» Indtrim uygulanır San ve Dış Tıc Uû $tı MAĞAZA: Çamlık Cad. No: 32/B Yayla/Bahçelievler Tel: 557 82 93 - 557 36 78 Fax: 556 44 27 FABRİKA: 506 46 48-49 506 97 88 MİMAR, MÜHENDİS ve MÜTEAHHİTLERİN DİKKATİNE EMLAK BANKASI DİLKUR İŞBİRÜĞNYABANCI DİL EĞİTİM KREDİSİYLE! 6AYDA y ^ 1 2 A Y D A ÖĞRENİN.V^^ ÖDEYİN. DİLKUR DİLKUR EĞTIİMÖĞRETİMTtC.A.Ş. 344.000 TL/AY 6 AYLIK HIZLANDIRILMIŞ KURS Lamarîin Cad 26/2 - Taksım - Ter ! 55 32 99 - 155 34 96 Cumhuriyet Kitap Kulübü Migros Şişli Golden Plaza'da tü İmza ve Söyleşi Günleri ü YARIN 21 Eylül Cumartesi 16.00-20.00 İLYAS SALMAN Cumhuriyet kitap kulübü > Hergun: 9.00-22.00 Pazar: 10.00-20.00 CUMHURİYET KİTAP KULÜBİİ ŞİŞLİ GOLOEN PLAZA 19 Mayıs Cad. No: 1 <4 24 KİŞİÜK SINIFLARDA HAZIRLANMAK AYRICALDCTIR" Mezun ve beklemeli öğrencilerin kayıtlan devam etmektedir. DBS :30 Eylül Başlama tarihi: 7 Ekim (Lise son sınıflar için son 4 sınıf daha açılacaktır.) Genel Müdürlük : Istanbul Cad Hamam Sok No: 10 Tel: 572 60 74 - 519 47 28 Bakırfcöy Şubesi : Istanbul Cad Morsümbül Sok No: 1 Tel. 542 92 93 - 583 65 49 Kadıköy Şubesi : Halıtağa Cad No 17 Altıyol Tel: 337 86 60 - 337 86 61 Şehzadebaşı Şb : Gençtürk Cad. No: 63 Lalelı Tel 522 75 74 - 527 92 11 Kars Şubesi Kazım Karabekır Paşa işhanı Tel 177 84 - 196 70 Sürucü belgemı ve öğretmen kimlik kartımı kaybettim. Hükümsuzdur. A YDANUR EREN Ehliyetımi kaybettim. Geçersizdir. EMİR BARBAROS ŞAFAK GÜVEN SAHIBINDEN ŞATILIK DAIRE Actbadem Basın Sitesi'nde merkezi kalorifer sistemli, hidroforlu 100 m 2 daire satılıktır. Tel.: 325 84 25 İnşaat kalıpçı ustası aranıyor 582 80 17 Saat 19.00'dan sonra Native Speaker private instruction Call BRIAN 346 81 29 EGİTİ M REHBERİ ÇANAJANS Tel: 15100 44 Fax: 151 41 55 OZEL HULYA ABLA ÇOCUK EVİ Uzman psikotog ve pedagog denetimtnde 'Eğifimde 16. yıl" Yefübıhır Sok. 22 Göztepc • Çıftehıvuzlır 356 45 37 - 356 39 55 m V w J Evl339 ©8 63 ACIBADEM ÇOCUK EVİ • 3-6 yaş çocuklar için feniş bahçemızde açık ava etkinlikleri • E^enceh OJTUI ve faaliyetler • îlginç yerlere geziler Kayıtiar başlamıştır. YeşilobaSk. No:11 Acıbadem, Kadıköy/İST. (Çamlıca Kız Lısesı Karşısı) SURKUR I SÜRKUR SÜRÜCÜ KURSU Devreler: HaftaSonu: 21 Eytül Haftalçt 23Eyül KADIKÛY (Sdjütlûçeşme Caınij yan) 349 18 24-349 18 25 336 02 06 • 336 02 79 LISAN KURSU 12 kışılık strvflarda "Fh.OLOJİ> HA2RUK" .GHAMMAfl .REAOMG .TRANSUTION .TESTNG Dtvr«l«r: HaftaSonu: 21 Eyö Hataip: 7BÜRI KADIKÖY Î36O279 FOC3491825 AU-PAIRLİK İNGİLTERE'DE • 17-27 yaş arasmdaka bayariar • SeçkinHGİt.tZAIelBfyanndı * J P A R » y p y , r , 2 yıl kalank İNGİÜZCE û»«- nebilır Haftada £30 - £35 poundkazanaMniniz. «BTANBULÜSAN MERKEZİ KURSIYERLERİNI bu e^tm IsmetmdenÜCRETSlZya- raıtendınyor 6ençtJrkC<iNo50LALELJ T»l : 520 81 99 Fıx : 511 90 69 ÇOCUK KULÜBÜ Çağdaş eğitimde sıcak bir bakış açtsı 2-6 yaş kayıtlarımrz devam ediyor. KotuydulmaiPafaSk.No» KadıkMST 339 02 32 EMEL fiBLfi C O C U K E V İ ETÜD MERKEZİ KREŞ 0-2 Yaş 3-6 Yaş 7-12 Yaş Kreş Anaokulu EtOd KREŞ:Moda,Bo6tanSl(. No:U1 Moda-KadiKOy ET0O:Soku«uSk.No38 Bahanye-Kadıkfiy 346 10 97 Üniversite Sınavlarına OZEL PROGRAMLARIYLA hazırlananlar kazandılar 1991-92ÖğretimYılı Kayıtlarımız Devam Ediyor ISTANBUL EĞITIM MERKEZ! İ1B 31ünivepsiteye girecek isem BILGISAYAR KENT'te ÖĞRENİLİR . nvssE/ BİLGtSTOR • PÜOGİİAMIAMA fftetos-nem»Sıneması^afl Audıo Vısual VonTemier gtûz Oğreîrrenler ÖZEL AMAÇLI İNGILİZCE Is fngılızcesı (ısyenmzde de TOEFL& FCE Smovlanno (llk defa yetışkınlere Ozel] Baharıye Cad Reks Sınemas KarşısıKENT ENGLISH ad oy Tel 347 27 91-92^ ÇÛNKÛ Bilmsel Ejıtn Yintemlenmize, 15 klfift TV. VbEO-AUOlO Donanımh sjnıftarımıza w İNGlLlZCE'yi 1 Yıkta öğretebdma KATMANIZI BEKLIYOflUZ AKTİK İNGİLİZCE DİL KURSLARI btarbulCad. KımıızBetboySok NoiOş BAKIRKÖY 572 18 44 572 18 60 BENIM OYUM İBM'YE ! " Işgarantiliegitim" iBM'dedir. •91-92 EĞİTİM PROGRAMI : • Bilgisavar Programcılıgı Sertifıkaa^DOS 4 01 .PV/, LO- TUS1.2.3..DBASEIIIPLUS. PC TOOLS, BASİC. CLIPPER PASCAL. C ) • BilgisayarlşktıneniSertifîkası (DOS^OIJ^.LOTUSLIS.. DBASEID PLUS.PC TOOLS. Genel Muhasebe. Bilgısayarda Mu- hasebe Uygulamalan.) • 8 ajda Milli Eğitim Bakanbğı • lngilizceSertifikası.( Yabancı öğ- retmenler yonetımtnde. "konuşma" ağırlıklı Ingılızceoğrenımı.) lt\YITLAR SCRCYOR.- BUGÜN ARAY1N! T C Mnlı E£aım Bakanlıgı Ozel İ S T A N B U L| Bi^sayar veingiuce Merkezi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog