Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

İyi Faiz Devam! ı Wgi için 188 24 24 Cumhuriyet "iyi Faiz oranları değişir iyi faiz" yine iyi kalır. PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r H.YIL / SAYI 24M4 / 1N8 TL (KDV ûahH) KURUCUSU: YUNUS MADİ (1924-1945) BAŞYAZMI: HADİR HADİ (1945-1991) 20 EYLÛL 1991 CUMA Sinema / 9. Sayfada Erdem, onur ve aşk için Atillâ Dorsay SSCB /10. Sayfada Yeltsiıfin hastalığı 'siyasi' mi? Piyasa /12. Sayfada Zamlar fren tutmuyor G.Saray /18. Sayfada Denizli: Hedef tur değil, final Mustafa Ersoy Çevre / Arka Sayfada İstanbul'un göğü delindi Remzi Gökdağ Dünyadaki gelişmeler, iç politikada seçim yanşını da etkiledi Tabular yıkdıyorPARTİLER ARASIDITVARLAR YIKILDI Dünyadaki politik gelişme ve değişmeler Türk politik sahnesini etkiledi. Partiler arasındaki "duvarlar yıkıldı", "politik mesajlar" birbirlerine yakınlaştı. Aynı eğilim seçmen davranışlarında da gözleniyor. Seçmen tercihleri merkez sağ-merkez sol partiler arasında yön değiştirebiliyor. DYP, ANAP ve SHP'ye erkekler ve kadınlardan aynı ölçüde ilgi gösterilirken DSP 'erkek partisi'görünümünde. 4. Sayfada POLİTİKA DEĞİL, İMAJLAR YARIŞACAK Partiler akılda kahcı ve etkileyici sloganların yanı sıra kurduklarıittifaklarvevitrineçıkaracakları adaylarla da yanşa girdiler. SHP'li belediye başkanı DYP'ye geçerken Genel Maden-lş Sendikası Başkanı Denizer'e DYP de SHP deadaylıkteklifetti. DYP,"talan"la suçladığı Dalan'ı partisiyle birlikte transfer ederken SHP, HEP ve SBP'li adaylara kapılannı açtı. 4. Sayfada ANAP'ta Seguela kriziANAP Genel Merkez yönetiminin Fransız reklamcı Seguela'nın hazırladığı kampanyayı beğenmemesine kızan Başbakan Yılmaz, "Beğenmeyen Seguela ile ilgili çalışmalara katılmaz" yanıtını verdi. ANAP'ın propagandadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Şıvgın'ın da Seguela'ya sempati ile bakmadığı öğrenildi. ANAP yönetimi kampanya için "Seguela'ya gerek yoktu. Bu kadannı biz de yapabilirdik" değerlendirmesini yaptı. 5. Sayfada SECIM '91 DYP'nin seçim hedefi 10i il. 5. Sayfada Üçlü İttifak'ta Türkeş krizi. 5.Sayfada EceviU Yılmaz'ı hedef aldı. 6. Sayfada Dalari'la Yılmaz'm savaşı. 6.Sayfada • Sol, seçim sandığında birleşiyor. a. Sayfada BUKREŞ OzaTdan ekonomi ogütlerı BÜKREŞ (Cunhuriyet) — Cumhurbaşkanı Turgut özal, Romanya ziyaretinin ikinci gü- nünde Rumen Parlamentosu Türk azınlık hcyetini kabul et- ü, daha sonra parkmentoda ko- nuştu, Romanya Ekonomik Etütler Akademisi'nin fahrı doktor unvaoını aldı. Cumhurbaşkanı özal, dün Tûrk azınlık temsilcisi Dr. T«h- sJn Cemfl başkanhğındaki heyetı kabulünde yaptığı konuşmada, ülkede yaşayan Türk aanhğın Türkiye'yle ilgili gelişmeleri da- ha yakından öğrenebilmesi amaayla TRT International ile TV1 ve TV2 kanallannın Ro- manya'dan da izlenebilmesi ko- pusunda çalışmalar yapıldığmı söyledi. özal, daha sonra geniş gü- (Arkaa Sa. 19, Sü. 4'de) Mektup tartışması Gazeteci Fehmi Koru: Mektubu gördüm Zaman gazetesi yazarı Fehmi Koru, Taha Kıvanç imzasıyla yayımladığı 'Kulis' köşesinde "Muammer Yaşar belgeyi ele geçirdikten sonra okudum. ABD'de yürütülen çalışmalara yardımcı oldum" diye yazdı. 19. Sayfada Demirel tütün piyasasını açtı ANAP ne verirse 5 bin lira fazlası DYP Genel Başkanı Demirel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaptığı konuşmada, "Gelecekler, size 'tütüne iyi para vereceğiz' diyecekler. İki sene önce piyasayı açamadıklarını, halkı ayaklandırdıklarını unutmasınlar. Ben şimdi tütün piyasasını açıyorum. 20 Ekim'den sonra tatbtkini yaparız. Verdikleri fiyata 5 bin lira ilave edeceğiz" dedi. 5. Sayfada HANGİSİ DOĞRL — Öğrenciler "ükuliar avılmadan önce bu sistemi ga^elelerde ukuduk, bir fikrimiz oldu. Okula geldik, okuduklarımızdan çok farklı" diyerek sistemin nasıl uygulanacağını öğrenmek için biiyük çaba harcadıklarını soylüyorlar. Öğrencilerin en zor dersi Liseler dersgeçme ve kredisisteminifarklı biçimde uyguluyor FİGEN ATALAY BugUnlerde lise birinci sınıf öğrencile- rinin evlerinde en çok konuşulan konu, ders geçme ve kredi sistemi. Bu sistemi uy- gulayacak okullarda öğrenim gören öğ- rencilerle anne ve babaları, geleceğe yö- nelik olarak alınması gereken bu önemli karar öncesinde yeni sistemi öğrenebilmek için uğraşıyorlar. Okul yönetimleri de ve- lilere ve öğrencilere sistemi ayrıntılarıyla anlatarak seçmeli ders sayısını sımrlandı- rarak hatta öğrencilere 40 seçmeli ders arasından değil iki sınıf arasından seçim yapma olanağı vererek yardımcı olmaya çalışıyorlar. Liseler, ders geçme ve kredi sistemini okullarının özelliklerine, öğrencilerinin kapasitelerine göre farklı biçimde uygu- luyorlar. örneğin Istanbul Erkek Lisesi, öğrencileriyle velilerinden "matematik" ve "Turkçe-malematık" sınjriarında bi- rini secmelerini istiyor. "Matematik sını- (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) İL İL SEÇİM NABZI Adana, İçel, Hatay ÇETİN YİĞENOĞLU'nun yazısı 7. Sayfada Isparta, Burdur, Antalya SERDAR KIZIK-BÜLENT ECEVİT CUMHURİYET MUHABİRLERİ TÖRKİYE'Yİ TARADI Eskişehir, Afyon, Bilecik KUTLUESENDEMİR Manisa, Uşak, Kütahya TÜREYKÖSE.HLSEYİNERCİYES ' Aydın, Den li, Muğla HANDANŞ ÎKÖKEN Çanakkale, ifcj kesir,Bursa ÜMİT OTAN, NÜ"... (T TOKDEMİR Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Çorum SEMİH İDİZ,TURAN YILMAZ Kınkkale, Çanktrt, Kastamonu, Sinop KEREMÇALIŞKAN Kocaeli, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Bartın MEHMETTEZKAN Konya, Aksaray, Karaman, Niğde ŞAHINALPAY Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin İDRİS AKYÜZ, CEMİL CİĞERİM Tokat, Sıvas, Kayseri YILMAZ GÜMÜŞBAŞ Erzincan, Gümüşbane, Bayburt BİLAL ÇETİN Edirne, Kırklaneli, Tekirdağ YALÇIN BAYER, ŞENAY KALKAN Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ YASEMİNÇONGAR Gaziantep, Adtyaman, Şanhurfa FARUK BİLDİRİCİ Bitlü, Van,Hakkâri,Kan, Ağrt, Erzurum ÖZGENACAR Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirî, Tunceli, Bingöl, Muş CELAL BAŞLANGIÇ, ZİYA AKSOY, ERGUNAKSOY İzmir SERDAR KIZIK, TÜREY KÖSE, HANDAN ŞENKÖKEN, ZAFERAKNAR Ankara MUSTAFA BALBAY, CANAN GEDİK, ÜMİT ASLANBAY, HAKKI ERDEM İstanbtd CELAL BAŞLANGIÇ, ŞENAY KALKAN, YALÇIN ÇAKIR, GÜNDÜZIMŞİR, YURDAGÜL ERKOCA İnönü'nün Cumhuriyet'e demeci 4 Kürt sorımııııu demokrasi çözer' SHP-HEP birliğinin 'ayrı bir Kürt partisi şarttır' izlenimini ortadan kaldırdığını söyleyen İnönü, "Böyle bir demokratik yaklaşım olmadıkça ülke bütünlüğü korunamaz. Ecevit'in bunu anlamak istememesi üzücü" dedi. YASEMİN ÇONGAR ~ ANKARA — SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, iktidara geldiklerinde "geieneksd bagun- sızlıkçı Türk dış poütikasım ç»g- daş dognıltuda Uerieteceklerini" söyledi. İnönü, HEP'le yaptık- ları anlaşmayı savunarak "Bu lutumuntız "ayn bir Kürt partisi şarttır' izlenimini ortadan kal- dınyor. Ulusal biriigi korumaya yöndik bareket ediyoruz. Ece- vit'in bunu anlamak istememe- si çok üzücudür. Oportünisi davranarak oy toplama gayretidir" dedi. (Arkaa Sa. 19, Sü. 4'de) ÖZAL'A İNİŞ BİLETİ AHMET TAN'ın yazısı 11. Sayfada ANKARA Kıbms içinılımlı yanıt ANKARA (Cumhuriyet Btt- rosu) — Başbakan Mesut Yıl- maz ABD Başkanı Georgc Busb'un "Kıbrıs sonıounun se- çimlerden önce çözülmesini is- teyen" şifahi mesajına ilımlı' ya- mt verdi. Yılmaz'ın "Seçimter 4'ii zirveye engel degil. Ancak taraflar mutabakat sağiamadık- ca zirvenin yaran olmaz" diye özetlenen yanıtı, önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı ve Be- yaz Saray yetkililerine ayn ayn iletildi. Bush'un bir süre önce Başba- kan Yılmaz'a gönderdiği ve 4'lü (Arkast Sa. 14, Sü. 4'de) İş Bankîisı sözleşmeyi durdurdu Birand'ın reklam prograım askıda 2 MİLYARLIK SÖZLEŞME Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü, yapımcılığını M.Ali Birand ın üstlendiği 2 milyar liralık reklam filmi sözleşmesini TRT Teftiş Kurulu'nun soruşturma raporuyla başlayan sürecin bitimine kadar beklemeye aldı. Karar Birand'a bildirildi. 19. Sayfada Kahveci, Mumcu'yla tartışmayı kabul etmedi Maliye Bakanı Adnan Kahveci, Basın Konseyi'ne başvurmasıru gerekçe göstererek 'patent olayı'nı yazanmız Uğur Mumcu ile tartışma önerisini reddetti. 5. Sayfada Aralık İhtilali'nden Özal'a... DÜKREŞ — Otobüsten inerken, "An ne günlerdi onlar" diye iç geçirdi yaşlı kadın; "Bakın, duvarlarda hâlâ izleri var " Bükreş Oteli'nin karşısındakı blok apartma- nın gri cephesi mermi izleriyle delik deşiktı. Küçük zarif balkonların kenarları yer yer yı- kılmış, kırmızı tuğlatarı gözüküyordu "Her şey buralarda oldu" diye devam et- ti mihmandarımız, sanki o günlerı yenıden yaşıyordu. Eliyle işaret etti: "Şuradan biraz yürüyün, eskı adıyla Sa- ray Meydanı'na gelirsinız. Bugün artık adı İh- tilal Meydanı..." Çiseleyen yağmur altında Viktoriya Cad- desi'nden yürüdük ihtilal Meydanı'na doğ- ru. Kül rengi bir hava. Acaba 22 Aralık 1989 sabahı da öyle mıy- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAÎN CEMAL • Sahnede istrfa perdesi tstanbul Şehir Tiyatroları bünyesindeki Repertuar Kurulu 'nun 7 üyesinden 5 'i dün görevi bıraktı. 3. Sayfada • Doktor, mesleğine yabancılaşıyor Hekimlerin yüzde 81 'i çahşmalarının hiçbir yaran olmadığını düşünüyor. 3. Sayfada m Jodie Fosteriı gerillm filmi Starl 'de 01.00'de Ruberi Taylor'ın yöneıınenliğını yaptığı bir Amerikan filmi var. 8. Sayfada • Özcanlar'dan yeni güldürü Gönül Ülkü- Gazanfer özcan ikiiisi Starl 'in yeni yayın döneminde 'Karışık ts'le ekranda. 8. Sayfada • Amerikan düşü Bir kasabada yaşayantarın 30 jp yıl sonraki yaşamlarım anlutan Texasville'de Cybill Shepherd Inışrolde. 9. Sayfada • Vugoslavya durulmuyor Federal Savunma Bakant, çatışmaların sürmesinden Hırvatların sorumlu olduğunu söyledi. 10. Sayfada • Emrinize amadeyiz' SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov'un özel temsilcisi Yevgeni Primakov dün Ankara'ya geldi. 10. Sayfada • Boru hattı için BM İle pazarlık Yumurtalık'ın 6 ay tam kapasite çalışması için 264 milyon dolar istiyoruz- Ekonomide • Faiz sokunun nedeni devlet Faiz arttmmt Pamukbank, Türkbank, TÖBANK, Etibank ve Dışbank'la sürdu, Ekonomide • İthal çocuk eşyası cep yakıyor Bir kaban 790 bin, ayakkabı 590 bin, araba 3.5 milyon liraya alıcı bulabiliyor. Ekonomide • Rıdvan topla buluştu Yıldız futbolcu çift kale maça katıldı. Sporda GÖZLEM UGUR MUMCU Birand ve Özal TRT Teftiş Kurulu'nca 32. Gün haber programı harcama- ları ile ilgili soruşturma raporunda M. Ali Birand hakkında 'hususi evrakta sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından An- kara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunul- ması isteniyor. Soruşturma dosyasında Paris ve Brüksei büyükelçilikle- (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog