Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank, * E C U paranıza ^ "ECU'ya endeksli" ^ kazanç sunan ^ )f ilk ve tek bankadır. Ay , nhl. bılgı ıçm ALO 3 4 188 24 24 Cumhuriyet ECU/Avrupara Döviz Hesabı sadece Pamukbank'tadır. İPAMUKBANK iyi b a n k a d ı r t s 68.YIL / SAYİ 24093 /1800 TL (KDVdakl) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAH- NADİR NADİ (1945-1991) 19 EYLÛL 1991 PEBŞEMBE &İT7U»; Bugûn / Kitap Işteaday kitaplar, seçin! TV / 8. Sayfada Altın kadrolu Minnelli filmi: Aşk Uğruna SSCB/11. Sayfada Pravda: Gorbi darbeden haberiiydi Kitap/12. Sayfada 'Asil Nadirin basın krallığı hataydı' Edıp Emin Öymen Festival / Arka Sayfada Rusya'dan gelen 'kurye 5 Vecdi Sayar Taşar: Kahveci bilir ANAP'ta mektup sıkıntısıANAP GENEL SEKRETERİ TAŞAR Mektup yazılmışsa Özal, ABD Başkanı, Büyükelçi Hupe dışında bir de mektubu yazan bilir. O da Kahveci olabilir. Çünkü o dönemde etrafında İngilizce büen bir tek o vardı. KAHVECİ Böyle bir mektubun ne yazıldığını gördüm, ne de duydum. Aynca bunun uydurma bir komplo ürünü olduğunu tahmin ediyorum. HABERİ YAZAN BOS1ANCI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi neden böyle bir mektup yok diyemiyor? Uzman polisler Çankaya Köşkü'ne çağrılarak imza incelemesi yaptınlıyor. Büyükelçi Hupe ile ben de konuştum. 'Bu gibi konular 50 yıl geçmeden açıklanmaz' dedi. EMNİYET GENEL MÜDÛRLÜĞÜ Özal'ın imzasının incelenme işlemi laboratuvarımızda yapıldı. ANKARA (Cumhuriyel Burosu) — Istanbul Kuçukçekme- ce Savcılığı "şukran mektubu" haberiyle ilgili olarak Cum- hurbaşkanı Ozal'a hakaret edildiği gerekçesıyle soruşturma açmak için Adalet Bakanhğı'ndan ızın isterken haben yazan Muammer Yaşar Bostancı, söz konusu mektubun "sahle" ol- duğu yolundaki iddiaların "geçerii" kanıtlara dayandırılma- . ^ ^ ^ _ — _ _ „ — m m m „ dığını savundu. ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar, on- cekı gunku açıklamasmda ANAP'ta mektubun yazıldı- ğı karakterde bir daktilonun »prL-pn CPrHm olmadığını soylemesine karşın . ! t\ Î Î C V 1111 dün Başbakanlık'ta böyle bir İÇİn 4 blTl k â d l O daktil ° bulunduğunu söyledi. Taşar, mektubu Özal'ın, Ad- Yılmaz,OzaFı kızdırdı'8 yıllık geçmişi nasıl hiçe sayarsınız?Geçmişi inkâr ederek seçimden netice almanız mümkün değildir* BEN PARTİNİN KURUCUSUYUM 5 saat süren Özal- ÖZEL GÖRÜŞMELER BİLE DUYURULUYOR Fransız Comhurbaşkanı özal ile Başbakan Yılmaz'ın arası açıldı Yılmaz gorüşmesinde, Cumhurbaşkanı'nın ANAP yöneticilerini ağır bir dille eleştirdiği öğrenildi. Özal kendisine propaganda kampanyasında yer verilmemesini isteyen genel başkan yardımcılan Sert ve Taranoğlu için "Kim bu adamlar? Nasıl böyle konuşabiliyorlar? Muhalefet bana yükleniyor, görülüyor ki ANAP yönetimi de bana yükleniyor, ben bu partinin kurucusuyum" dedi. reklamcı Seguela'nın seçim kampanyasını da beğenmeyen Özal, "Bu partinin 8 yıllık geçmişi var. Geçmişte bu partinin büyük hizmetleri olmuştuı. Bu geçmişi bir kenara itemezsiniz" diye konuştu.Özal'ın, Cüneyt Canver için Fahrettin Kurt ile yaptığı telefon görüşmesinin basına yansımasına kızarak; "Özel görüşmeler bile duyuruluyor olacak iş değil" diye bağırdığı öğrenildi. 5. Sayfada II il seçim nabzı.Yanndan itibaren Cumhuriyet 'te^ v ^ : MTEB [ ŞENAY KALKAN pMEHMET TEZKÂT! " < « » « *"** 1 — . . 1 CANAN GEDİK ŞENAY KALKAN YALÇIIIPUOR ^ K 1 R D A Ğ GÛMOOZİMŞİR ' — YUMM6ÛL ERKOCA CANAN GEDİK ÜMİT ASUNMY HAKKI ERDEM SEMİH İDİ2 [ JYILMA2 GÛMÜSBAS İDRİS AKYÛZ TURAN YILMAZ 1 B İ L A L C " 1 " j [OEMİL CİĞERİM 4. Sayfada PTT'de seçim alarmı 4. Sayfada Üçlüittifakında simgesi gül 5. Sayfada üzel, RP'den adayiığı düşünüyor 5. Sayfada nan Kahvecı'ye dikte ettirtmiş olabileceğini soyledi. Ancak, Kahveci, "Boyte bir mektu- bun ne yazıldığını gördüm ne de duydum" dedi. Haber nedeniyle Cumhur- başkanı Özal tarafından "sahtekârlıkla' ıtham edilen ve aleyhinde 5 milyar liralık tazminat davası açılan Bos- tancı, Cumhurbaşkanlığı Soz- cusu Büyükelçi Kaya Toperi- nin, "mektubun ve imzanın sahte oldugu" yolundaki id- dialarını Sabah gazetesınin bugunkü sayısında yer alan yazısında yanıtladı. "Nedir Bu Telaş?" başlıklı yazısında, Toperi'nin "sahte" diye eleş- tirmek yerine "Neden 'böyle bir mektup yok' diyemedi- (Arkası Sa. 7, Sü. 2'deJ , KEREM CALIŞKAN • * - • • -ıı • ı I ı I ı ı J H SAMSLN X ~ AMASYA « S ^ _ ,- KOCAELI BOLU k • K*v ANKARA \ESK!SEHIRT { v^ KUTAHYA f MANISA J Al YASEMJN ÇONGAR ••A BKBIU MftİB ^B.1^^1^B YASEMIN ÇONGA FARUK BİLDİRİCI - TÛREYKÖSE » " " ^ ^ ^ J , j SEROAR KIZK HÛSEYİN ERCİYES P " T " 1 KENDEMİR [ BÜLENT ECEV - — &mmmmm^ CETİH Y)ĞEW06lU DYP'nin kaynağı KİT ve vergiVERGİOEM 20-27 TRİLYON DYP'nın ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiüer, reform paketleri için gerekli kaynakların 20-27 trilyon dolayındaki bölümünun vergi reformları ve fiili kaçakların tahsil edilmesi yoluyla ilk yıl sonunda elde edileceğini belirtti. KİT'LERDEN 11 TRİLYON Çiller, KİT'lerden bekledikleri 11 trilyonluk kaynağı ise şöyle anlattı: "Bazı KİT'leri derhal, zararına da olsa satacağız ve bu satıştan 1.5-2 trilyon lira bekliyoruz. Bazılannı ise vakıflaştıracağız. Bu vakıflaştırma operasyonundan bekledifcimiz gelir ise 9 trilyon lira dolayında." BÜLENT KIZANLirın haberi Ekonomide Özal'dan ANAP'a: Konuşurum kimse karışamaz MEKTUP OLAYI Mektup dı>e bir olay yok. Eski solcu yazarların iddialannı kanıtlamak için yazılmış şukran mektubunun altında TRT Genel Mudurluğü hevesi yatıyor. SEÇİM SÜRPRİZLERLE DOLU Biri 1980 oncesi, diğeri 1980 sonrasını temsil eden partiler var. Seçim onların arasında geçeceğe benziyor. DEMİREL'E Aç tavuk kendini darı ambarında gorurmuş. SHP'NİN TV'SİNE Starl'e korsan dediler. Şimdi ya vazgeçecekler ya da 'biz yanlış yaptık' diyecekler. Bunlarda jeton biraz geç düşüyor.3. Sayfada Özal Btikreş'te Cumhurbaşkanı'nın Romanya ile Çek ve Slovak Cumhuriyet leri'ni kapsayan gezisi dun başladı. 3. Sayfada Yıne Bush-Saddam gerilimi ABD Körfezle uçak gönderiyor Biyolojik, kimyasal ve nükleer silah kapasitesini incelemek amacıyla Irak'ta bulunan BM heyetine güçlük çıkaran Saddam'm son olarak helikopter izni vermemesi üzerine ABD, Suudi Arabistan'a uçak göndermeyi kararlaştırdı. 11. Sayfada BUSH'A İMZASIZ MEKTUP AHMET TAM'ın yazısı 10. Sayfada Bugunlerde en fazla satılan balık, palamut. Sabah erken saatlerde muzayedeyle satılan palamulun çifti 15 bin liradan başlıyor. (Fotoğraf: BEHZAT ŞAHİN) Sigara fîyatına palamut BEHZAT ŞAHIN Etkinliklerini Istanbul'da sür- düren iki su ürünleri kooperatif- ler birliğinin başkanlan, destek görmeleri halinde, halka yarı fî- yatına bol ve taze balık yedire- bileceklerini ileri sürüyorlar. Ürecitiyle tüketici arasındaki yolda, balık fıyatının ikiye kat- landığını belirten birlik başkan- lan, belediyelerin tanzim satış yerleri göstermeleri, hükümetin de kooperatifleri desteklemele- ri halinde üretici-tüketici arasın- daki zincirin halkalannı azalta- rak, herkesi balık yiyebilecek olanağa kavuşturacaklarını be- lirtiyorlar. Kooperatiflerin et- kınlıklerinın arttırılmasıyla, ba- lık fiyatlan uzerindeki spekülas- yonların da önleneceği belir- tiliyor. Turkiye*de su urunleriyle ilgüi 3 kooperatifler birliğinin ikisi Is- tanbul'da. Ancak birlik başkan- lan gelir yetersizliği nedeniyle birliklerin kapanma tehlikesiy- le karşı karşıya kaldığını belir- terek, "Bize biraz destek versin- ler, hem halka yan fiyatına bol, taze balık jçdirelim, hem de ure- (Arkası Sa. J3, Su. 2'de) EKMEK 1300 LİRA 16. Sayfada TRT TEFTİŞ KURULl'NUIN 32. GL^N RAPORU 'Sahte faturaları Birand düzenledi' TAHRİFAT YAPILMIŞ TRT Teftiş Kurulu'nun 32. Gun için Birand ve kurum muhasebe görevlileri hakkında açılan soruşturmada, Studio-M ve Location Voitures şirketleri adına düzenlenen faturalardaki el yazılarının Birand'ın elinden çıktığı saptandı. Soruşturma dosyasında, üzerinde tahrifat yapılmış çok sayıda fatura ile uçak bileti bulunuyor. 16. Sayfada KARAR, TRT YÖNETİM KURULU'NUN M . Ali Birand tarafından hazırlanan 32. Gun programının odeme belgeleriyle ilgili iddialar konusundaki son kararı TRT Yonetim Kurulu'nun vereceği, Birand'ın soz konusu programı hazırlamayı sürdüreceği açıklandı. 16. Sayfada BİRAND: 3 HATAM OLDU 32. Gun yapımcısı M. Ali Birand, kendisi hakkında yöneltilen tüm iddiaların asılsız olduğunu söyledi. "Bürokrasinin daha onemli olduğunu anlayamamam, muhasebemi profesyonellere teslim etmemem ve bazı programlarda husumet çekmem uç suçumdur" dedi. 16. Sayfada Ozal'la Söyleşi. BüKREŞ — Geçen cumartesı akşamı Başbakan Yılmaz'la sohbet ederken, "Özal konuşmasa, muhalefete tepkı göstermese, çjaha iyi olur ANAP için" demişti. Semra Özal'ın, Maliye Bakanı Kahveci hakkındaki suçlamalarını kendisine anımsatınca da "Görüyorsunuz ya, derdimiz bir değıl" kar- şılığını vermişti. Mesut Yılmaz, seçim sonuna dek Özallar'- ın sessız kalmalarından yanaydı. Bunu da açıkça söylüyordu Yılmaz'ın bu tutumundan ise Özal'ın bir süredir rahatsızlık duyduğu biliniyor. Kulıse gelen bılgilere göre, Özal bu rahatsızlığını önceki akşam Çankaya Köşkü'nde Mesut Yılmaz'a da anlatmış... Bu konu, dün sabah Ankara'dan Bükreş'e uçarken Cumhurbaşkanı Özal'a yönelttığı- miz ilk sorular arasında yer aldı. Yüz ifade- (ArkasıSa. 16, Sü. l'de) HASAN CEMAL • PKK İle çatışma Guvenlik guçlerımn Guneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerınde siırdürdüğti operasyonda 8 terörist olu, 7'sı de yaralı ele geçirildı. 3. Sayfada • Olacak O Kadar TV'si " Star'da Beğeni ile izlenilen kabare şov programı başta Levent Kırca ve Oya Başar olmak üzere eski kadrosu ile Starl'de. 8. Sayfada • Resimlerle 'Zaman İçinde İstanbul' 68 tablodan oluşan sergı, 24 eylulde Taksım Sanat Galerisi'nde açılacak. 9. Sayfada • Gözler Türkiye'de BM Genel Sekreteri De Cuellar, Guvenlik Konseyi'ne verdıği raporu için bugün Dışişlen Sorumlusu Haktantr ile görüşecek. 10. Sayfada • Sol hükümeti ekonomi yıkiı tsveç'te sosyal demokratlann yemlgısımn en önemli nedenı onlenemeyen enflasyon. 11. Sayfada • Özelleştirme var, yasası yok Kamu Ortaklığı tdaresi, satış iptallerı üzerine özelleştirmeye dayanak sağlayacak bir yasa tasarısı hazırlıyor. Ekonomide • Metroda ilk adım Taksim-4. Levent arasında yapıtacak metronun sondaj çalışması başladı. 16. Sayfada • Avrupa kupaları Beşiktaş, tstanbul'da PSV ile 1-1 berabere kaltrken, G.Saray deplasmanda Eısenhuttenstad'ı 2-1 yendı. Sporda • Bilgisayar yeni yaşamı fişleyebilir Prof. Tezcan, kişiler hakkında özel bılgilerin korunmasına aıt önlemlenn alınmadığını belirtti. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Suç İşleniyor! TFİT Genel Müdurlüğü Basın ile İlişkiler ve Protokol Mü- dürlüğü, "32 Gün" adlı haber programı ile ilgili bir açıkla- ma yaptı. TRT Teftiş Kurulu başmüfettışlerı tarafından düzenlenen soruşturma raporu ile "hususi evrakta sahtecılik", bu yolla "dolandıncılık" yaparak haksız kazanç sağlamakla suçla- (Arkası Sa. 16, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog