Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 TELEVİZYON-RADYO 18 EYLÜL 1991 07.00 Açıhş-Haberler 07.05 GÜfl Başlljor 4kı$ ıçensınde 08 00 ve 09 OO'dd haber bultenı ver alacak 09.25 Çocuk Kuşağı 09.50 Haber ler 10.00 Geleneklerimiz Göreneklerimiz 10.35 Arkasi Varin: Kuğu Müfeuış. Aguılera cınayetı konusundakı araştırmalannı derınleştınr Ve Sılvana'vı zıyaret eder Bu arada Franchesa ıse Aguılera cınavetındekı sırn oğrenmek ıçın Sılvana'nın ağzını aramava karar venr ll.OOHaberler 11.05 O k u l TelevİZVOnu (Akış ıçensınde 12 05-13.10 ve 15 00 te haberler yayımlanacak ) 15.45 Çocuk Kuşağı: Carusel 16.05 Haberler 16.10 M e r h a b a 9-12 yaş grubu çocuklanna yonelık olarak hazırlanan programda çızgı fllm. masal köşesı, çocuğun dunyası bolümü ve kıtap koşesı ver alıyor Aynca çeşıtlı mızansenlerle çocuklara yönelık mesajlar venlıyor 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bağları Nıck, Tnsha'yı gazmonun üstündekı odalardan bırıne kıtlemıştır Ancak Jenny ve AvaTnsha'yı kurtanrlar Bu arada Nıck'ı öldürmek ıstevenlenn sayısi da hızla artmaktadır 18.00 Haberler 18.10 Müzik: Amatör Topluluklar 18.40 A Stfidyosundan 19.15 Gönül Sohbetleri 19.20 Yerli Drama: Alıştık Artık Ayşegul ve Alı Atık çıftımn hazırladıkları gulduru dızısı 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Yerli Drama: Üç Arkadaş 1 21.55 Konser: Okav TemİZ (Ayrıntılı bılgı vandakı sütunlardd) 22.40 DİZİ: Onikinci Kanal (Ayrıntılı bılgı yandakı sütunlarda) 23.30 Haberler 23.45 Kapanış 18.10 Açılış - Arkası Yarın: Valan Rüzgârı Cncketla Phılıp'ın nışanlandıkları herkesçe duyulmuştur Catherıne ve Jıll Nına'nın hamıle olup olmadığını oğrenmek ıçın onu doktora goturmek ısterler Andy. karısının çocuğunu hatırlamasını sağlamak ıçın bır kez daha Betsy ı görmeye gıtmelerıni ıster Ashle\. Jaı-k'ın Nıkkı >le beraber Vıctor'u mahvetmek ıstemesıne ofkelenır' 19.03 Haberler 19.20 Haber Program 20.10 MüZİkorama (Avnntılı bılgı yandakı sütunlarda) 20.35 Dizi: Alf 21.00 BilirnGündemi (Bugun kosesmde) 22.00 Gece Bülteni 22.35 Komedilerden: Düttürü Dünya ı Avnntılı bılgı yandakı sütunlarda) 00.15 Kapanış Bülteni İ9.59 Açılış - Video Müzik Türkive 20.45 Fransız Sinemasından: Maceracılar (Avnntılı bılgı vandakı sütunlarda) 22.35 Dizi: SiciKa'da Bir SicihaTi 23.20 Kapanış 18.59Açılış- Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Gabrıel ve Delfina hala planlarını surdurmektedırler Delfina Pablo'dan va7geçmek Memektedır 19.25 Mûzik 19.40 Arkası Yarın: Havat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 21.30 Komedi: Eve Doğru 21.55 Belgesel: Keşifler Dünjası 22.55 Genç Soluklar-Kapanış 23.10 Kapanış 19.00 Açılış - Haberler 19.20 Çocuk Kuşağı: Sihirli Odâ 19.45 Türkçe Dil Dersi: Oku>alım Konuşalım 20.15 Yaşadıkça 20.35 Istekleriniz 21.15 Boğaziçi Yalıları 21.45 Türk Halk Müziği 22.00 Haberler >e İngilizcc. Almanca Haberler 22.45 Stüd>oİzmir 23.45Gençlerle 00.30 DÜn\a Halİ Tekrar program 01.00 Ezgi Akşamı 01.30 Kapanış 07.00 hiGünler Türkive lO.OOPembe Dizi: Vaşadığımız Günler "2.00 Starl Haber 12.10 Sinema: ]\ew York'ta Bir İngiliz (Bugun koşesinde) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Dizi: Dallas 15.30 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan \Vood> 16.30 Çizgi Film: Tinj Toon Maceraları 17.00 Starl Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur *e Giizel 17.50 Komedi Dizisi: Çocuklarla Evlilik 18.20 Çizgi Film: TaşDe»ri 18.15 Beşiktaş- PSV Eindhoven Karşılaşması 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 20.30 Starl Haber 21.00 Sinema: Kısa Tesadüfler (Avnntılı bılgı vandakı sütunlarda l 22.40 Starl Haber 22.50 Eisenhüttenstadt-Galatasaray Futbol Karşılaşması 23.50 Belgesel: Bir Başka Amerika Amenka'dakı vaşantımn. bolgelenn kent havatının değışık yonlcrının anlatıldığı \e ılgınç görüntulerm ver aldığı program 00.40 Starl Haber 00.50 Gece Jimnastiği 01.00 Ma\Headroom 01.50 Polishe Dizi: Dedektif Marlow 02.40 Komedi Dizisi: Süpermarket 03.35 Tratörler Yarışnor 03.30 Meltdown 04.20 Pembe Dizi: Komşular 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 05.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara • v 12.28 Açılış - Kadınlarımız 13.00 ! Trampet 13.30 Müzik: Sizin İçin Seçtiklerimiz 14.00 Haberler 14.20 TarınıTakvimi 14.25 BizBize 14.45 Sağlık 14.55 Bilgi Yarışması 15.30 GAPTV Müzik Şöleni 16.15 7'den 77'ye 17.00 GAP Magazin 17.30 Kapanış TV2 KOMEDİLERDEN: DUTTURU DUNYA 22.35 TophııiLsal eleştiri Dttttüriı D i ü ı y a / Yönetmen: Zeki Okten / Senaryo: Umur Bugay / Görüntü yönetmeni: Aytekin Çakmakçı / Müzik: Tank Öcal / Oyuncular: Kemal Sunal, Jale Aylanç, Ayberk Çölok, Cezmi Baskın, Erdal Gülver, Güzin Çorağan, Orhan Çağman, Selçuk Uluergüven, İhsan Yüce, Ismet Çiğiltepe, Selman Erkekli / 1988, Şeref Film yapımı. TURHAN GÜRKAN gulmece boyutları içinde eleşti- —— — •—— risinı veriyor. Ankara da salaş bır pavyon- da klarnet çalarak karısı ve biri sakat uç çocuğunu guçlükJe ge- çindirmeye çalışan yoksul düt- düt Mehmet, oturduğu gece-kondunun da yıkımıyla çaıesiz kalıp tum umutlannı yitirince sokağa fırlayıp deli gibi koşma- ya başlar. "Düttürü D ü n y a " , Zeki Ökten-Umur Bugay işbirliğinin 1988'de sinemamıza kazandırdı- ğı Kemal Sunal'lı toplumsal bır eleştiri örneğı. Aynı yönetmen ve senaryocunun daha önceki yıllarda denedıği yıne Kemal Su- nallı "Yoksul" ve "Davacı" filmleriyle olu$an üçlemenin de sonuncusu. Son dönem sinema- mjzın yüz akı yapıtlanndan bi- ri olan "Düttürü Dünya"yı bu kez de Erman Şener'in sundu- ğu "Komedilerden" kuşağında izleyeceğiz. "Düttürü Dünya"da yoksul- luk ve çaresizlikten bunalmış yüz binlerce emekçiden biri olan pavyon çalgıcısı Dütdüt'ün bu- ruk, hüzünlü, duygusal, gülunç- iü yaşam kavgası içinde, gece- kondu dünyasının "kuçük in- san"ının sorunlanna da değinı- liyor, pavyon yaşammdan kesıt- ler verilıyor. Yoksul kesunin sa- yısız dertleri üzerine ışık tutulu- yor. Basit olaylarla suslenen "Dutturü Dünya" konusu, çev- resi, kışıleri, ozenli anlatımı, ye- rine oturmuş oyunculanyla top- lumumuzdan gerçekçi bir pano- rama sergiliyor. Yoksulluğun, çaresizliğin, ekonomık çoküşun Bu filmdeki roluyle 2. Anka- ra Film ŞenliğTnde en iyi oyun- cu ödulune değer görulen Ke- maJ Sunal, klasik tiplemesinin dışına itilmiş. Çok inandıncı ve alışılmışın dışında bir kişilik ser- giliyor. "Dutturu Dunya"nın Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan (AST) alınan oyunculan, başa- nh portreler çiziyorlar. Dütdüt Mehmet (Kemal Su- nal), Ankara'nın gecekondu semtinde karısı (Jale Aylanç), biri lisede okuyan iki kızı, geri zekâlı kuçük oğlundan oluşan ailesiyle. kıt kanaat geçınen bir pavyon çalgıcısıdır. Geceleri salaş bir pavyonda klarnet çalarak sarhoslan eğlendiren, boş za- manlannda notalar yazan Düt- dut, geçim sıkıntısı canına tak dediği anda bir de ev derdine duşer. Kayınbiraderinin sahıbi olduğu gecekondu muteahhide satıldığı için Dütdut buradan çıkmaya zorlanmaktadır. Ge- çinmek için günduzleri inşaat- larda amelelik yapan, çakmak- lara gaz dolduran Dütdüt, yu- zune gözüne bulaştırdığı bu iş- leri de yitirince her şeye boş ve- rir. Klarnetini kaptığı gibi An- kara caddelerine fırlar. TV3 FRANSIZ SİNEMASINDAN: 20.45 Farklı serüvenMaceraeılar (Les Aventuriers) / Yönetmen: Robert Enrico / Oyuncular: Alain Delon, Lino Ventura, Joanna Shimkus, Serge Reggiani / 1966 Fransız yapımı / Süresi: 113 dakika. Zeki Ökten imzalı fiimde Kemal Sunal başrol oynuyor TV1 DİZİ; ONİKİNCİ KANAL 22.40 TV dunyası TV Servisi — Fransız yönet- men Robert Enrico'nun ikinci uzun filmi "Macen Pesinde" TRT ekranına bu kez "Maceracılar" adıyla geliyor. Filmin üç beş kişisi, gerçek seruvenciler değil aslında. Uçü de ayn bir şeye tutkulu. Biri uç- maya, öbürü motorlara, arala- rına sonradan kanşan bir genç kız ise, hurda demirlerden hey- kelkr yapmaya. Ama günün bi- rinde üçü de kendi yollannda basansızhğa uğrayınca, kendi- lerini baük bir serveti çıkarmak için Kongo'nun kızgın güneşi altında buluverirler. Enrico, hi- kâyeyi modern ve çarpıa bir si- nema diliyle aktanyor. Yıllar yı- lı seyrettiğımiz "Made lo USA" damgalı kaLplaşmış serüven fiLmlerinden farklı bir anlatım bu. Aına Enrico, aynı zaman- da, biçimciliğinin altında bikâ- yenin bütün insancıl yanını da duyurabiliyor, kişilerini, kısa pozlar, anlık, ama derinlemesi- ne bakışlarla sıcak ve canlı ola- rak verebiliyor. Aslında basit ve önemsiz bir hikâyeden etkileyici bir serüven filmi ortaya koyu- ' DeiOD-Ventura ikiüsınin ya- nı sıra yeteneklı oyuncu Johan- na Shimkus'ten aJabıldiği so- nuç da çok başarüı. Francois de Roubaix'nin enfes fon müziği kayda değer. Letitia'nın sulara gömülmesini, üç ahbabın baük uçağı buluşunu, Manu'nun ölumü unutulmayacak sahneler. STAR 1 SİNEMA: 21.00 Aşk macerasıKısa Tesadiifler: (Brief Encounter) / Yönetmen: Alan Bridges / Oyuncular: Sophia Loren, Richard Burton / 1974 ABD yapımı / Süresi: 103 dakika. TV Senisi — İkisi de evli olan bir kadınla bir erkek bir rastlantı sonucu karşılaşır ve umutsuz bır aşk macerasına da- larlar. İngiliz sinema ustası David Lean'in 1945 yılında çektiği ve geçen aylarda TV2'de David Lean toplu gösterisinde yayım- lanan siyah-beyaz ve klasikleş- miş filmin yaklaşık 30 yıl son- ra yapılmış renkli bir uyarlama- sı. Yine bir İngiliz yönetmeni- nin, Alan Bridges'in imzasını tajıyan bu gösterişli fiJm ükinin başansuıa ulaşamamışü. Çün- kü en aandan Sopbia Loren ve Richard Burton konunun ge- rektirdiğı "sıradan insanlar" ol- maktan son derece uzaktılar. Film ülkemizde gösteriJdiği za- man ıki kahramanın ılışkileri- nin ilerlediği bir "açık hava opera temsili" tümüyle kesil- mişti. önemlı olmamakla bır- lıkte özellikJe iki oyuncuyu se- venlerin izleyeceği ve "duygusaJ TV dizisi" havasında bir film. TV Servisi — Amerıka'daki sayısız televizyon kuruluşların- dan birinde geçen olayları, bu- rada çalışanlann yaşantılannı ve ilışkilerini anlatan "Onikinci Kanal" adlı yeni bir dizi başlı- yor. Televizyon dünyasının içyu- züne eğilen, TV haberciliğinin zorluklarına ışık tutan özgun adı "Wiou" olan "Onikinci Kanal" adlı dizinin yonetmenı Claudia VVeill. Dizinin başhca rollerinde John Shea, Helen Shaver, Harris Yulin oynuyor. Hank Zerit, Onikinci Kanal Televizyonu'na haber spikeri olarak atanmıştır. Göreve başla- dığı gün başspiker ölür. Yerine geçen spikerin yardımcısını seç- mek ise oldukça zordur. Ama yine de bir seçim yapılacaktır. "Onikinci Kana]"m Amerika- lı yönetmeni Claudia Weill 1947'de doğdu. Sinema yaşamı- na 1972'de "Joyce at 34" filmıy- le başlayan yönetmen daha son- ra "The Other Half of The Sky", "Giri Friends", "It's My Trun" filmlerını çevirdi. Dizinin başrollerınden birin- de Amerikah oyuncu Harris Yu- lin'i izleyeceğiz. 1937 doğum- lu oyuncu, sınemaya 1971'de "Doc" filmiyle başladı. Ardın- dan "The Midaight Man". "Night Moves". "The Last Ri- de of The Dalton Gang", "Ste- el", "Yaralı Yüz-Scarface", "The Believers" filmlerinde oynadı. Dizinin başkahramanı haber spikeri Hank Zerıt rolünde ızle- yeceğimız John Shea ıse Costa- Gavras'ın unlu "Kayıp-Missing" filmiyle admı duyurdu. Gençlik filmlerinde ve çeşitlı dızilerde oynadı. S A T E L TV Servisi — Sabah gazetesinin özel TVsı SA- TEL, tum teknik donammını tamamladı. SA- TEL'in yayın teknıği olarak getireceği en buyuk yenılik digital sistem ıle yayıncılık oluyor. Sabah gazetesinin özel TV'si SATEL'in dene- me yayınlanna geçeceğı gunler yaklaşıyor. Şu an- da uydudan alınan bazı kanallara (Super Chan- nel gibi) uzerinde test göruntulerinı veren SA- TEL, bu ay sonu ya da ekim başlarında deneme yayınlanna başlayacak. SATEL'in teknik altya- pı donammını Imaj TV hazırladı. Imaj TV sorumhısu Cemal Noyan ile birhkte tesisleri gezdik. SATEL'in yayını için Emirgan- daki ana merkez hazır durumda. Yayın studyo- su, programlan birbırine bağlayacak olan "de- vamlılık stüdyolan"nın yanı sıra, değışik yayın- lar için hazırlanmış yayın masalan hepsi hazır. Tum bu sıstemin en buyuk özelliği ise digital sis- tem ile yapılması. Ses ve görüntu açısından di- ğer yayınlardan oldukça farklı olan digital sis- tem ile programlar ekrana gelecek. Kameraman- lan, portatif studyolan ile her tür yapıma hazır hazır olan SATEL'in teknik sistemi şöyle işleyecek: Sa- bah gazetesinin GiınesJi'deki tesislennde kurulu olan yayın studyosu göruntüleri Emırgan'dakı merkeze geçecek. Buradan uyduyp (bu konuda somut anlaşma yakında imzalanıyor) yollanacak olan görüntüler tekrar bu merkeze gelecek. tmaj'ın Emırgan'daki stüdyo bınasına yerleştıri- lecek yaklaşık 25 metrelik verici yayınlan 20 ki- lometreye göruntuleri yansıtacak. CemaJ Noyan yayınlann aşama aşama yaygınlaşünlacagmı, ön- celikle tstanbul'da saptanan pilot bölgelere yan- sıtıcılar yerleştirileceğini söyiflyor. Ankara ve Iz- mır'de de birer studyosu olacak olan SATEL'in program prototipi şu anda netleşmış değil. Sa- bah gazetesinin Genel Yayın Müdürü Zafer Mut- lu'nun belirttiği, "Sabah gibi TV"nin SATEL'in program felsefesini oluşturacağı belirtiliyor. Ce- mal Noyan ilk aşamada test yayınlannda müzik ağırlıklı göruntulenn ve Amerikan Kolej Basket- bol Ligi'nden görüntülerin yer alacağını söylü- yor. Edindiğimiz bilgilere göre daha sonra haber ağırlıklı yayında Sabah grubunun çeşitli birim- lerinden yararlanılacağı, bu konuda bazı isimle- rin saptandığı belirtiliyor. TV1 KONSER: OKAY TEMİZ 21.55 TV2 MÜZİKORAMA 20.10 Türk pop müziğinde farklı yorumlar SÎNA KOLOĞLU Bu akşam Okay Temiz'ın ge- çen aylarda TV2'de yayımlanan konserı ekrana gelıyor. Aynı ak- şam TV2'de de başarılı bır program ekrana veda edıyor: Muzikorama. Aynı gun TV'de ıkı kalıtelı çalışma ekrana gelıyor. Açıkha- va'da verdığı konserin kaydı olan yapımda Okay Temız ve arkadaşlari hem yenı hem de es- kı çalışmalanndan ornekler ve- recekler. Turkıye'nin "VVorld Music" akımı içındekı en onem- Iı temsilcisi olmasına rağmen Temiz'ın ulkemizdekı hâkım muzik beğenisine cevap vereme- mesi ilgınç Çünku bız hâlâ Beyaz Guvercin Şarkı Yanşma- sı'ndakı parçaların "slandardında" yaşıyoruz. Bu akşam TV2'de yaracıtı muzik programlarına ornek sa- yılabilecek bır yapım "Muziko- rama" sona eriyor. Geçen haf- talarda Turk pop muziğinın çe- şitli eğılımlerden etkilenmiş ör- neklerıni ekrana getıren prog- ram bu hafta da rap ve reggea tarzı çaltşmalara yer venyor. Reggea orneklerı Turk pop mu- zığı yelpazesınde oldukça az. Kısacası "harbi reggea"ya rast- lamak mumkun değil. Yıne de zorlama ıle çıkan Seyyal Taner" den "Boylece", Adnan Goy- ken'den "Senın Işın Zor". Rap'a gelınce, en buyuk geliş- meyı bu ornekler oluşturuyor. Doğaçlama olarak sahnede ya- pılan ve saz eşlığinde soylenen taşmalar aslında bızim rapimiz. Bız daha bunu anlayıp yorum- layamadık. MFO'nun onderli- ğinde pıyasadakı rapler met- ropol yaşammın Amerikan so- undu ıle Türkçe versiyonu ol- du Bu akşam yer almamakla birlikte "şehır argosunu" tum açıklığı ıle kullanarak buy'uk be- ğenı tolayan Vitamin kasedı bız- ce rapin (yaygınhk açısından) en onemli çalışması. Bu akşam MFO'den "Alı De- sıdero", Eurovision'dan sonra bır reklamın muziğı olarak da kullanılan, hem yorum hem de sound olarak MFO'ye benzeyen Adnan Go>ken'den "Hambur- ger"ı dınleyeceğız Okay Temiz Açıkhava'da verdigi konserle ekrana gelecek. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler 05.05 Türküler geçidı 05J0 Şarkı- lar ve oyun havalan06.00 Yurttan haberler ve deniz hava raporu. 06.15 Gunaydın. 07.00 Haber!er07.05 Her jey bizler ıçın. 07J0 Ha- berler 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler O9J0S tstekJeriniz seçtiklerimiz. 09J5 Reklam- lar. 09.40 Arkaa yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat 11.00 Haberler. 11.05 Reklam- lar. 11M Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 12^5 Reklamlar ve radyo programlan. U.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13-JO Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler 17.05 Nereye? Kime? Nasü? 17.25 Türküler. 17.40 Çocuk bahçesi.17.55 Haftanın çocuk jarkısı. H.O© Haberler. 18i>5 Hayatın içınden. 18.55 Böl- gesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19 J0 Şarkılar ve oyun havalan. 20.00 Çocuk mu- zigi. 20.10 Türküler ve oyun havalan 20.40 Bir anı bir şarkı. 21.00 Haberler. 21.02 Rad- yo tiyatrosu 22.00 Türküler gecıdı. 22.30 So- listler geçidı. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenın ıçinden.(2) 00.55 Günün haberlennden özet- ler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. IİADYO Z 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Solistlerden seçmeler 07.30 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkı- lar. 09.00 Haberler 09.05 Çocuk bahçesı. 09J0 Çagdaş Turk aydınlan. 09J5 Çeşıtlı mü- zik 10.00 Nağmelen yaratanlar. 10.20 Yeral- tından gökyüzüne. 10.40 Türkçe sözlu hafif münk 11.00 Haberler. 11.05 Sazlarla Turk sanat muzıgı. 1L20 Türküler 11.35 Hafif mu- zik. 12.00 Bır efsanedir Anadolu. 12.45 Se- vengül Bahadır söylüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Gunün birinde. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersı. 15.00 Haberler. 15.05 Şaır ressamlar ressam şairler. 15.20 Şarkılar. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Ha- fif muzik. 16.30 tki solistten türküler. 17.00 Haberler 17.05 Türkçe sözlü hafif müzik 17J0 Oda topluluklan için muzik. 18.00 So- lıstler geçıdi (TSM) 18.30 Duygu ve düşünce mımarları 19.00 Haberler 19J0 Hafif mu- zik 20.00 Yabancı dil dersı. 21.00 Beraber ve solo turkuler. 21.30 Hafif muzik 22.00 So- hsüer geçidı. 22J0 Türküler. 22.45 Bir roman / bir hıkâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar 23.40 Hafif münk. 23^5 Çal- gılann dıli 00.55 Günün haberlennden özet- ler. 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış? program ve ha- berler. 074)5 Gune başlarken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler 09.15 Sabah konseri 10.00 Müzikh dakıkalar. 11.00 Ögleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 öğle latiU U.00 Gü- nün konsen. 14.00 Haberler 14.15 Çarsam- badan çarşambaya. 15.00 Konser saati UJO Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Müzik yelpazesi UM Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Muzik dünyasından. 20.00 Müzik dam- laları. 20J0 19 Uluslararası Istanbul Festı- vali'nden. 224)0 Haberler. 22.15 Gecenın ge- tirdiklen. 23JB0 Unutamadıgımız eserler 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günun haberlennden özetler 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Acıhş, program ve ha- berler 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07 J0 Haberler 07.40 SoUstler geçidı. 08.00 Türkü- ler 08.15 Şarkılar. 08.30 Turkülerden bır de- met 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan 09J0 Türküler geçidı. 10.00 Haber- ler. 10.05 Sabahın getırdıklerı. 11.00 Haber- ler. 11.05 Türkuler. 11J0 Şarkılar. 11J5 Be- raber ve solo türkuler. 12.00 Haberler 12.05 Müzik bahçesi. 13JKI Haberler. 13.15 Sazlarla TSM. 13J0 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 SoUstler geçidı. 14.30 Türkü- ler 14.45 Hafif Türk müziği. 15.00 Sızın için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havalan. 16.30 Sohstler geçıdi. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17J0 Fasü. 1V30 Yuntan sesler. 18J0 Solisüer geçidı. 18^8 Program ve kapanış. POLİS TÜRKİYE ^ v r ram. 07.00 Güne Başlarken. 0745 Enstrüman- tal Müzik. 08JW Sabahın Konuklan O8JOY0I Durumu. 08.35 Işte Saz Işte Söz. Solıst: Necla Akben 09.00 Sohstler Geçidı. 09.30 Yol Du- rumu. 09.35 Kısmet Kandıralı'dan Şarkılar. 09.55 Hava Durumu. 10.00 Hayatm içınden. 11.00 Bır Sanatçıyla Beraber- Zeki Muren. 11.25 Tuün Berbergıl'den Türküler. 11.45 Ka- yıp Haberlen 11.50 Sizm Seçtıklennız. 12^5 Türkçe Sözlu Hafif Müzik. Solist: Ersen. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidı. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Kemal Caner'den Şarkılar 15.10 Müzik Dunyası. 16.10 Kayıp Haberlen. 16.15 Müzik Dağarcığı 16.45 Tu- ran Engın'den Turkuler 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gun Bıterken. İtM Prog- ram ve Kapanış. Okul TV'si yeniden • ANKARA (UBA) — Okulların tatile girmesiyle, "Tatil Ekranı" adıyla her gun art arda çizgi film yayımlayan TRT pazartesi gunü okullann açılmasıyla 'Okul Televızyonu' programını yeniden yayına koydu. Televizyonda, birinci kanalda yayımlanacak olan 'Okul Televizyonu' çocuklara yönelik çeşitli eğitim programlarını içerecek ve haftanın beş gunu ekrana gelecek, birinci kanalda aynca, yapımcılığını ve yonetmenliğinı Habib Yan'cı ustlendiği 'Çocuk Kuşağı' adlı program da yayımlanacak. Bu programda, çizgi filmlerin yanı sıra, kuçuk sanatçıiarın gösterileri ve bılgi yarışmaları da olacak. Çocuk kuşağı, öğleden sonraları haftada 5 gün ekrana gelecek. BüGÜN • Bilim Gündemi TV2 21.00 Kapadokya bölgesınin volkanlan, krater gollerı, volkanik oluşumları. Orhan Bursalı'nın hazırlayıp sunduğu program, Kapadokya'nın dünyaca unlu guzelliklenne, Peribacalanna ve yer aitı kentlerine, volkanizma açısından bakıyor. Çok az kimsenın bildiği volkan göllerini tanıtıyor. Peri bacalan, lhlara ve Soğanlı vadılerinin oluşumları anlatılıyor. Emel Uygur'un yapımcılığını ustlendiği programda konuk bilim adamları; Doc. Dr. Niyazi Gundoğdu, Arş. Gör. Abıdın Temel ve Jean Luck Froger. • Sinema: New Ybrk'ta Bir İngiliz Starl 12.10 New York'ta yaşayan bir İngiliz resim eksperinin Amerikan yaşamına uyum sağlama çabaları ve sahte bır resım teşhisi için görevlendirildikten sonra başından geçen olayların oykusu. Amenka'dakı yaşama uyum sağlamanın guçluklenni mizahi bir dille aktaran filmi lrlandalı yönetmen Pat O'Connor imzalamış. Başrolde ise Oscar'h oyuncu Daniel Day Lewıs var. Keyifle ızlenebilecek bir İngiliz.. filmi. UYDULAR RTL PLUS 20.15Folk Mü- zik. 22.15 Yurt Ezgileri. 23.10 Stern TV. 23.45 Unvan, Nişan, Temsilcılik 00.20 Benny Hill Şov. 00.50 Aktuel Haber 01.00 Köp- rü. 02J» Kurdun Lanetı. 0235 Kapanış. SUPER CHANNEL 19.00 Tatü Batı 19J0 Wyatt Earp. 23.40 Süper Spor Haberlen. 23J0 TV'de Sinema: Er Buckaroo. 01.00 Mavi Gece. 01J0 Liste Par- çalan. 20.15 Şans Çarkı, \anş- ma. 21.00 Hunter, Dizi. 21.55 Ha- berler. 21^5 Haberler. 22.00 Sinema, Aşk Sadece Bır Kelıme- dır. 23.55 Haberler. 00.05 Tehlı- keh Antikalar, Dızı 00.55 Kanal 4 Roportajlar 0120 Kanal 4 Olay Yerinde. 01.45 Spor. 02.45 Spor. 03.15 Program. 18.00 Haberler. 18.05 Ya- bana Fılm, 'Me End Mama Mia'. 19.30 'Anahtan Elinde". U S Ü 20.00 Haberler. 2OM Fram Rekyavik, 'Panatinaikos Avmpa Kupası! 22.40 'Kasırga' Yunan Dizisi. 22J0 Lotto Çeki- hşı 22.40 Dizinin devarru 23.00 'Ana Harıkaiar Dıyarında'. 24.00 Haberler. RAI UNO 120.50 Hava Duru- mu. 21.00 Haberler. 21.40 Şov. 23.40 Haberler. 24.00 Taormına Festivali.01.00 Gece Haberlen, Hava Durumu. 01JO Haydi Si- nemaya. RAI DUE 121.10 Spor Haber- len. 21J0 Şov. 23.20 Mıkser Ak- tuahte Programı. 00.15 Gece Haberlen 00J0 Hava Durumu- Fal 00J5 Antennati 2. 01.05 Ge- ce Sineması. E c l î l l 20.00 Bugun. 20.30 Çe- kiçh Katiller, Füm. 22.00 Buluş- malar. 22.45 Kültür Haberleri. 23.00 Görüntude Zaman. 23.25 Kaduılar llerliyor 23^0 Orman- daki Şato. Belgesel. 00M Spittıng lmage, Kukla Dizisi. 00.45 Jom Kıppur. Yahudı Şarkılan. 01_35 Geç Saat Haberleri. 19J5 Çizgi Filmler. 21.15 Fımna-5 23.00 Spencer. 23.55 Sekiz Buçuk, Sinema. MMSM 19.30 TV5 Haberler. 19.50 Kasla Göz Arasında. 20.00 Otuz Mılyon Dost. Hayvan Ma- gazinı. BBC TV EUROPE 19.00 Dört Kare. 1030 Soyunma Oda- sı, Futbol Prog 20.00 Sızin Ha- yatınız. 20J0 BBC Ingılizce Lisan Prog. 20.45 tş Dılnyası Raporu. 21.00 BBC Dünyadan Haberler ve Hava Durumu 21-30 YGA. 23.00 BBC Londra'dan Haberler ve Ha- va Durumu. 23.30 Göklere Ulaş- mak, Belgesel. 00.30 Gece Haberlen. 01.15 Kapanış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog