Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

= 3 & 18 EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURÎYET/7 SEÇIM '91 Doğu'nım yemegi • İSTANBUL (AA) — Milli Savunma Bakanı Barlas Doğu, seçimlerin güvenli ve sağlıkiı bir şekilde yapılması için her türlü tedbiri düşündüklerini, Olağanüstü Hal Bölgesi'nde gerekirse askeri önlem alınabileceğini bildirdi. Doğu, Sheraton'da gazete yöneticileri, köşe yazarlan, televizyon ve haber ajanslannın temsilcileri iie yemekli toplantıda bir araya geldi. Yemekte, bolücü örgüt PKK'nın seçimlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki seçmenlere ve sandıklara yönelik baskı uygulayacağı iddiaJarını değerlendıren Milli Savunma Bakanı, "Türk Silahü Kuvvetleri ve Türk emniyet güçlerinin, seçimin demokratik bir şekilde yapılması için her turlü tedbiri dosündüğünü ifade etmek isterim" dedi. Kripto davası • ANKARA (AA) — Kamuoyunda "kripto davas"ı olarak bilınen Özal- Bush göruşme tutanaklannın yayımlanmasıyla ilgili davaya devam edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda Özal-Bush göruşme tutanaklannın yayımlanmasmın devlet sırrını açıklama niteliğinde olmadığı belirtildi. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dünku duruşmaya Guneş Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Uluç Gurkan ile avukatian Çetin özek ve Hasan Bıyıklı katıldılar. Avukat Hasan Bıyıklı, bilirkişi raporunun ellerine yeni geçtiğini belirterek rapora karşı herhangi bir beyanda bulunmak için süre istediklerini söyledi. Kaya Erdem yurda döndü • ANKARA (AA) — Strasbourg'da yapılan 3. Parlamenter Demokrasi Konferansı'na katılan TBMM Başkanı Kaya Erdem, Türkiye'ye döndü. Kaya Erdem, Ankara Esenboğa Havaaiam'nda gazetecilere bilgi verirken konferansın buyük ilgi gördüğünu belirterek "Gerek Avrupa ülkelerinden, gerek Amerika, Afrika, Asya ülkelerinden büyuk bir katılım olmuştur. Ayrıca uluslararası kuruluşlardan da iştirakler olmuştur" dedi. Erdem 2. sırada • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) — SHP'nin geçen pazar günü yaptığı önseçimde Ankara 3. bölgeden 3. sıraya giren Ankara Milletveküi Esref Erdem'in ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz kabul edildi. Itiraa değerlendirerek dün yeniden oy sayım yapan ilçe seçim kurulu yetkilileri, listede 2. sırada yer alan Ahmet Karagöz'ün 3. sıraya, 3. sırada yer alan Eşref Erdem'in 2. sıraya getirümesine karar verdi. DSP'ye 910 kişi başvurdu • ANKARA (AA) — DSP'de milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre bugün saat 17.00'de sona eriyor. DSP'ye şimdiye kadar 910 kişinin aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu bildirildi. DSP Genel Sekreteri Selçuk Sönmez, başvuru süresinin uzatılmasına gerek kalacağını sanmadığını selirterek şunlan söyledi: 'Partimize yapılan nilletvekilj aday adaylığı >aşvuruları sayı olarak atminkâr. Başvuru süresini tzatmaya gerek kalacağını anmıyorum. Başvunılar ona erdikten sonra artimiz için en isabetli day saptamalarını apacağız. örgütümüzün Öruşleri büyük ölçüde lındı. En iyi seçimi ıpacağız." üanisa'da ieğişiklik ISHP Manisa 1. bölge ön çim sonuçları aşağıdaki kilde değişmiştir: 1- ııltekin Akgün, 2- ehmet Yeşilyurt, 3- doğan Yetenç, 4- öncel ınhan, 5- Hasan Önen, Nevin Bağlı, 7- Orhan ber, 8- Recep Işbitiren, Hudai Fazlılar, 10- nail Şenkılar. SHP Genel Başkanı tnönii, Geoel Sekreter Hikmet Çetin, PM, MYK üyeleri ve örgüt yönetkiierinin de katıldıgı bir toplanüyla SHP'nin özel televizyon yayını olan 'Demokrasi kanalı'nı tanıttı. (Fotograf: UGUR GÜNYÜZ) Almanya'dan uydu aracılığıylayayın yapacak SHP televizyonuna 'DemokrasiKanalı' adı verildi SHP'ye seçimiçinözeltelevizyonMagic Box gibi yurt dışından yayın yapacak 2. özel televızyonun tanıtımı SHP Genel Başkanı Erdal înönü'nün de katıldığı özel bir şovla yapıldı. İnönü, 'Demokrasi Kanalı' adlı yayının Starl ve TRT gibi ımtiyazlı olmadığını belirtti. YALÇIN ÇAKIR SHP, seçim propaganda- sında Magic Box gibi AJman- ya'dan yayın yapacak olan "demokrasi kanalı"ndan ya- rarlanacak. Sosyal demokrat eğilimli 4 Türk tarafından kurulan özel tele- vizyon şirketi 1 ekimden itibaren uydu ara- cılığıyla yapacağı yayınların 2 saatini SHP propagandasına ayıracak. Türkiye'nin yurtdışından yayın yapacak 2. ozel teievizyonu olan "demokrasi kanalı"yla ilgili olarak dun tstanbui'da bir basın toplan- tısı yapan İnönu, Magic Box ve TRTnin yanlı yayın yaptıklarını belirterek "Bizimki irati- yazlı degil, ama onlannki imtiyazlı" dedi. SHP'nin ozel bir şovla yaptığı tanıtımın Baş- bakan Mesut Yılmaz'ın tanıtım toplantısıyla aynı gun ve saate rastlamasıyla ilgili olarak da İnonu, "Bu planlanmış bir propaganda taktiğidir" dedi. SHP Genel Başkanı Erdal tnbnii, dün sa- bah ilk olarak Atatürk Kultur Merkezi'nde duzenlenen Karadenız'in ekolojik dengesini koruma toplantısına katıldı. İnönu, daha sonra yürüyerek The Marmara Oteli'ne geldi. Toplantının yapılacağı The Marmara Ote- li'nin Opera Salonu'nda kurulan dev bir si- nevizyonun yanına gene dev boyutlarda uze- rinde "Demokrasi Kanalı" yazan bir afiş asıl- mışu. SHP lideri Inönü, beraberinde Genel Sek- reter Hikmet Çetin, bazı PM ve MYK uyele- ri, milletvekilleri, İstanbul il ve ilçe örgütü yö- neticileriyle birlikte bu dev ekran ve poste- Mega 10: Önce seçim, sonra normal yayın SİNA KOLOCLU SHP Genel Başkanı İnönu'nun "bir bölümünü" kiraladık dediği Almanya'dan yayına başlayacak olan "Mega 10"un hedefi seçımler ve daha sonra normal yayına gecmek. SHP'nin "demokrasi kanalı" adını verdiği, iki saatini kiraladığı "Mega 10" bir sure önce test yayınlarına başlamasına rağmen resmen eylül ayı sonu ekranlarda görunecek ve I ekimde normal yayınma başlayacak. SHP'nin seçim propagandasını yüruten reklam ajansı Yonım'un kurmaylan Osman Uslu, Mehmet Ural yanı sıra özellikle Almanya'daki bağlantılarında önemli rol oynayan Necip Varol, yayın için kurulan UTV şirketinin başındaki isimler. Osman Uslu, özellikle bir konuyu vurguluyor: "Bizim Star'ın yayınlarına vönelik engelleme gibi hiçbir niyetimiz yok." Uslu'nun uzerınde durdu|u diğer bir nokta, kanalın SHP'nin kanalı olmayacağı yolunda: "Bu sadece SHP'nin propaganda kanalı degil. Biz sadece bu kanalın iki saatini SHP'ye ayırdık. Ve sanınm SHP de bu iki saat içinde kuru bir propaganda yapmayacak" dedi. Aslında çok taze olan "Mega 10"un ilerisi için yetkililer kesin koruşmaktan kaçınıyorlar. Uslu, "20 ekime kadar secimlere yönelik programlar olacak. Burada açıkoiurumlarda TV'lere çıkmayan isimler yer alacak. Unlii konuklar olacak. Şimdilik iki saatlik yayın SHP'ye diğer saatler bize ait olacak. Bu yayınlar bu yıl sonuna kadar devam edecek. 1992 yılında ise ne yapacağımız önümuzdeki gunlerde belli olacak" dıyor. Uslu bu konuda yeni yılda ilk altı ayda 8 saat, daha sonra tam gune geçmeyı duşundüklerini söyluyor. Edindiğimiz bilgilere göre ortaklardan olan Necip Varol, Almanya'daki video işi ile uğraştığı için elinde oldukça geniş bir kaset koleksiyonu bulunuyor. Uslu, bunlardan yararlanacaklarını belirtirken "Ama once seçimi düşünüyonız" dıyor. ' Mega 10' nasıl yayın yapacak? Merkezi Istanbul'da bulunan UTV şirketinin Almanya'da Frankfurt'ta bir de studyosu var. Yayınlar buradan gerçekleşecek. Edinilen bilgilere gore UTV Alman Posta Idaresi'nden kiraladığı geçıci rezerv kanal ile yayınlarına başlayacak. Osman Uslu şu anda PTT lınkierinden yararlanmayı duşünmediklerini, ama Magic Box benzeri PTT'den mobil yer uydu istasyonu (appling) kiralamayı duşundüklerini söyluyor. Uslu, "Ne kadar bir seyirci kitlesine ulaşabileceksiniz" sorusuna, "Slar'ın ulastığı kitle kadar" cevabını veriyor. Turkiye çapında verıci kıtrulmaya başlanacağını, yanı sıra var olanlardan yararlanacaklarını soylüyor. UTV'nin geleceğe yönelik hedefkcınden biri de özel TV*yi ayakta tutacak olan reklamlar. Osman Uslu, "İlke olarak reklam alacağız. Reklam almak zonındayız, ama bunu 31 aralıktan sonra duşiinebiliriz" diyor. Uslu'nun behrttiği diğer bir konu ekranda seçim dönemınde SHP dısında da göruşlere yer verileceği yolunda. Uslu, "Ama her önune gelen de tabii ki çıkmayacak" diye ekliyor. rın onune kurulan masaya oturarak toplan- tının nedenini beş kelime ile anlattı: "SHP'nin demokrasi kanalı yayına başlı- yor." İnönü'nün bu sözlerinden sonra salonda- ki ışıklar karardı ve dev ekranda SHP'nin ilk uydu yayınlı görüntüsü devreye girdi. Daha sonra SHP'nin uygulayacağı, "secmene dog- rudan telefonla ulaşma" çalışmasından vide- oya çekilen birörnek gösterildi. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, yaklasık yarım saat sü- ren ve alkışlarla noktalanan bu şovun ardın- dan yaptığı konuşmada önseçimin tamam- landığım, seçim kampanyasının 2. aşaması- nı başlattıklarını söyledi. İnönü şöyie konuştu: "Kampanyamız gulle başladı, sandıkta da bojle devam edecek. Türkiye'ye çok onemli bir mujdem var. Yıllardır halkımızın bekle- diği bir şeydi bu. 20 Ekim seçimlerinden te- levizyon çok onemli bir rol oynayacak. TRT ve Starl'in politikasını biliyoruz, tarafsız ol- maları mumkun degil. Çift destekli bir ikti- dar, yanlı yansız yansıtılacak bir muhalefet. .Sağlıklı demokrasinin temel koşulu >urttaş- lann özgıir bilgi almalarıdır. Bilgi edinme hakkına sahip olmayan halkın diğer hakları da kısıtlıdır. Bu y üzden ozel televizyona ola- nak verilmelidir. Son kunıltay programımız- da bir tek degişiklik yaptık. Türkiye'de ozel televizyona olanak verilmesi ve televızyonun serbesl rekabet içinde olması şarttır. Özel te- levizyonda iki tane önemli nokta van Yasa- lara uygun yayın yapılması ve hiçbir televiz- yon kuruluşunun avrıcalıkiı olmaması." inönu, SHP'nin kampanyasını surduren Yorum Ajans'la birlikte bu görüşten yola çı- karak bir ozel kanal açılması için çaba gos- terdiklerini ve bunun sonucunda 1 ekim gu- nu yayına başlayacak bir kanaldan hazır ha- le getirildiğini anlattı. İnonu, çalışmalarla il- gili olarak da şu bilgileri verdi: "Bu projeyi bilenlerin sayısını çok sınırlı tuttuk. Demokrasiye olan tutkumuz hiçbir sorunu aşmada engel degil. Modern tekno- loji>i büyük bir başarıyla kullandık. Şimdi Türkiye'nin artık yeni bir televizyonu var. De- mokrasi Kanalı, ekim basından itibaren her giın yayın yapacak. Guncel konular yorum- lanacak, tartışılacak. Turkiye artık Özal'ın ve oglunun kontrolü dışında çağdaş demokra- tik bir yayın izleyecek. Bu televizyon SHP'nin demokrasiye armaganıdır. Bu televizyon de- mokrasinindir. Vatandaşın özgür haber alma hakkına sahip çıkıyoruz. Hiçbir televizyonun kopyası olma amacımız yok." SHP Genel Başkanı Erdal inönu, toplan- tının sonunda gazetecilerin sorulannı yanıt- brken Starl konusunda, "Biz yasaya karşı gelmeden vatandasa dognı bilgi vermenin yo- lunu bulduk" dedi. SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin de bu konuda, "SHP'nin 'De- mokrasi Kanalı', Starl'den çok farklı. Slarl'in kurulması asamasında vetki PTTde idi. Dev- letin kanalı özel bir kuruluşa verildi. Devlet bunun karsılıgında para da almadı. Reklam verdi ve alacağı para oradan karştlandı. Oy- sa SHP'nin yayını tamamen yasalar çerçeve- sinde ve uydu aracılığıyla yapılan bir yayındır" dedi. Gazetecilerin, "Demokrasi Kanalı"nın mali portresiyle ilgili sorulannı yanıtlamak istemeyen Inonü, "O aynntıiara girmeye gerek yok. Önemli olan bu kanalın demokrasiye hizmet vermesidir. Haika dog- ru bilgi vermesidir" diye konuştu. Cumhur- başkanı Turgul Özal'ın da SHP kanalındaki yayınlarda yer alıp almayacağı yolundaki bir soruya da İnönü, "Biz bu kanalın sadece bir bölümünü kiraladık. Bu türaynntılan kanalı işleten arkadaşlar bilir" yanıtını verdi. SHP Genel Başkanı İnönu, SHP'nin De- mokrasi Kanalı yayına başladığmda yayının teknik biçimi nedenıyle Starl'in ve buraya ya- kın çevrelerin SHP'yi eleştirip eleştirmeyecek- leri yolundaki bir soruya da "Bunlann hep- si yaptıgımızın dogrulugunu gösteriyor. Ser- best rekabet olmadan olmaz. Bizimki imti- yazlı degil, onlannki imtiyazlı. Diğer laflar hava" dedi. İnönü, SHP'nin tanıtım toplan- tısının Başbakan Mesut Yılmaz'ın ANAP'ın kampanyasını ustlenen Fransız reklamcı Jac- ques Seguela ile yaptığı tanıtım toplantısıyla aynı gun, aynı şehir ve aynı saatlere denk gel- mesi konusunda ise "Bu programlanmıs bir propaganda taktiği mi" sorusuna da gülerek "Bu planlanmış bir propaganda taktiğidir" yanıtını verdi. SHP hafta sonuAdana mitingiyle meydarüara çıkıyor Sıra kontenjan adaylan ve merkez yoklamasında ÜMİT ASLANBAY ANKARA — Önseçimden çı- kan SHP, cuma günu yapacağı parti meclisi toplantısı ardından, büyük bir olasılıkla Adana'da gerçekleşecek olan "mitingle" meydanJara çıkacak. Genel Baş- kan Erdal tnönii, önümuzdeki hafta bir basın toplantısı ile "se- çim bildirgesi"ni açıklayacak. Parti meclisi toplantısında, fnönu'nün beürleyeceği 44 kon- tenjan adayı ile merkez yokla- ması yapılan illerdekı adayların buyük oranda saptanması bek- leniyor. Burada oluşacak liste de 24 eylül akşamına kadar YSK'ya teslim edilecek. Yasa gereği, önseçim yaptığı 81 seçim çevresinden 648 adayı belirleyen SHP'nin merkez yok- laması ve kontenjan adaylığı için de mücadele suruyor. SHP, 17 seçim çevresinde ikinci ve üçün- cu sıralara, parti meclisi karany- la birer aday yerleştirecek. Ay- nca HEP ile yapılan ittifak so- nucunda, merkez yoklamasına gidilen Doğu ve Güneydoğu il- lerinde de adaylarını saptaya- cak. Bu arada, yeterli aday baş- vurusu olmadığı için zorunlu olarak merkez yoklamasına gi- dilen Baiıkesir 2. bölge, Gümüş- hane, Isparta, Kastamonu, Sam- sun 2. bölge, Zonguldak 1. böl- ge, Bartın ve Çankın ile Gümuş- hane'de de merkez yoklaması yapılacak. HEP ile ittifak sonucu mer- kez yoklamasına alman iller ise şunlar: Bingöl, Bitlis, Diyarba- kır 1. ve 2. bölgeler, Erzurum 1. ve 2. bölgeler, Hakkâri, Kahra- manmaraş 1. bölge, Muş, Şan- lıurfa 1 ve 2. bölgeler, Şırnak, Bayburt, Ağrı, Van, Mardin, Batman, Siirt. SHP yönetimi, Adıyaman 2. sıra, Amasya 2. sıra, Ankara 2. bölge 2. sıra, Ankara 4. bölge 2. sıra, Bolu 2. sıra, Çorum 2. sı- ra, Elazığ 2. sıra, Hatay 2. böl- ge 3. sıra, İçel 1. bölge 3. sıra, istanbul 5. bölge 2. sıra, istan- bul 7 bölge 2. sıra, Tokat 2. sıra ile Yozgat'ın ikinci sıralan için de aday belirleyecek. İnönü'nün, 6 milletvekili çı- karacak olan iilerle, birden çok seçim çevresi bulunan illerde bi- rinci olan partiye tanınan kon- tenjandan bir milletvekili çıkar- ma hakkı için de önümuzdeki gunlerde aday belirlemesi bek- leniyor. SHP'nin iddiaL olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, İçel, Gaziantep, Kayseri, Hatay, Ko- caeli, Diyarbakır, Zonguldak gi- bi illerde gerek kontenjan mil- letvekillikieri, gerek merkezden aday yerleştirilecek sıralar için de iç mücadele yaşanıyor. Genel Sekreter Hikmet Çetin ile kurucu Genel Başkan Aydm Güven Gurkan, Ankara 1. böl- ge (Çankaya) kontenjanı için hareketlenirken MYK üyesi Yi- ğit Güioksüı, Genel Sayman Fikret Ünlü, eski MYK üyesı Turkan Akyol İzmir'den kon- tenjan bekleyenlerden. Önseçi- me giren, ancak alt sıralarda yer alabilen, MYK üyesi Birgen Ke- leş'in, parti içi muhalefette ol- masına karşın, kulislerde kon- tenjan için adı dile getirilmeye başlandı. MYK üyesi ve TÜSES Başkanı Korel Göymen ile par- tiye yeni katılan Prof. Mümtaz Soysal'ın adı daha çok İstanbul için geçerken Prof. Soysal'ın bir olasılıkla Çankaya kontenjanı- na getirilebileceği de kaydedili- yor. Eski MYK üyesi Yüksel Çengel, parti meclisi uyesi Nec- det Uğur'un da adlan İstanbul için geçerken, diğer bir parti meclisi üyesi Şeref Baksık da İz- mir için konuşuluyor. HEP'li milletvekillerin de Delege, Inönücü-Baykala aynmı yapmadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP önseçim sonuçlanna göre parti içi muhalefetin önderi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı destekleyen milletvekil- lerinin, Genel Başkan Erdal İnonü'yu destekleyen milletvekillerine göre daha alt sıralarda yer aldıkları belirtildi. Önseçim sonrası listelerde yapılan in- celemede Baykal yanlısı bir milletvekili alt sıralara düşerken yerine bir başka Baykal yanlısı adın gelebildiği ya da de- legelerin İnönü ya da Baykal yanlısı ol- malanna bakmadan her iki taraftan da ad işaretledikleri saptandı. Örneâin Çankaya'da, ilk sıraya İnönu yanlısı Ib- rahim Tez yerleşirken onu Baykal yan- lısı Ali Dinçer, sonra da Genel Sekreter Yardımcısı Ertugrul Giinay ile yine "Venilikçi" kanattan Yakup Kepenek iz- ledi. Baykal yanlısı Yeni Sol içinde yer alan Gıiler Tanyolaç da 5. sırayı aldı. SHP'deki gozlemciler, "Genellikle yıp- ranan adlar yerine" milletvekilliji için hareketlenen yeni adların yapılan tercih- lerde rol oynadığını vurguluyorlar. Sı- nop ile İzmir'in bazı bölgelerinin "istis- na olarak Inonu-Baykal mücadelesine" sahne olmuş olabileceğini dıle getiriyor- lar. Bu gibi seçim bölgelerinin az oldu- (Baykal), Turan Bayazıt (inönu), Ali Şa- hin (Baykal), Kemal Duranoğlu (Bay- kal), Orhan Veli Yıldırım (once Baykal, sonra İnönu), Vedat Altun (İnonu), Mehmet Can (Inönü), Ali Haydar Er- doğan (Baykal), Aytekin Kotil (İnonü), Çankaya'da ilk sıraya İnönü yanhsı Ibrahim Tez yerleşirken onu Baykal yanlısı Ali Dinçer, sonra da Genel Sekreter Yardımcısı Ertugrul Günayile yine yenilikçi Yakup Kepenek izledi. Baykal yanlısı Yeni Sol içinde yer alan Güler Tanyolaç da 5. sırayı aldı. SHP'deki gözlemciler, genellikle yıpranan isimler yerine milletvekilliği için venilerinin tercih edildiğini belirtiyorlar. ğunu savunuyorlar. Listelere giremeyen bazı milletvekil- lerinin kurultayda destekledikleri genel başkan adayı dağılımı şöyle: Tevfik Ko- çak (İnonü), Etem Cankurtaran (önce Baykal, sonra İnonü), Erol Ağagil (İnö- nu), Özer Gurbuz (Baykal), Erol Kose Rıza Yılmaz (inönu). Listelerde alt sı- ralarda yer alan ve seçilme şansı duşen milletvekilleri ise şöyle: Neccar Türkcan (inönu), Ayhan Arifağaoğlu (Baykai), Kâzım Ulusoy (İnönü), Ali Rıza Sirmen (Baykal), Tufan Doğu (Baykal), Musa Gökbel (Baykal), Hasan Zengin (inö- nu), Cemal Şahin (İnonü), Ali Uyar (İnonu), Rıza Ilıman (İnönü), Hüdai Oral (İnonu), Adnan Keskin (Baykal), Hilmi Ziya Postacı (Baykal), Önder Kır- h (Baykal), Cemal Seymen (Baykal), Er- dogan icıcnv baykal) Zeki Unal (Bay- kal), Eşref Erdem (Baykal), Ömer Çiftçi (Inönü), Erol Güngor (Baykal), Musta- fa Çakır (Baykal), Ruştü Kurt (Baykal), Sedat Doğan (İnonü), Ahmet Ersin (İnönü), Birgen Keleş (Baykal), Mah- mut Keçeli (Baykal), Tahir Kose (îno- nu), Turhan Hirfanoğlu (Baykal). Milletvekillerinin elenmesinde, bele- diye başkanlarının da önseçim mucade- lesınde etkin rol oynamaları gosteriliyor. Ayrıca orgut ile çekişme içinde bulunan milletvekillerinin de "Inönu-Baykal" ayrımı olmadan önseçim mücadelesin- den yenik çıktıklan da dikkat çekti. Lis- te dışı ya da alt sıralarda kalan tnönu'- yö destekleyen milletvekili sayısının 19, Baykal'ı destekleyen milletvekili sayısı- nın ise 23 oldugu saptandı. Doğu-Güneydoğu illerinde ön sıralara yerleşecekleri kaydedilir- ken Diyarbakır milletvekilleri Fuat Atalay ile Mehmet Kahra- man, Hakkâri millervekili Cum- hur Keskin, milletvekilliği için hareketlenen örgut yöneticileri de ile birlikte İnönü-parti mec- lisinin karannı bekliyorlar. Bu milletvekilleri ile yeni adaylar da ön sıralarda yer almak istiyorlar. SHP'nin yasa gereği konten- jan adayı beürleyeceği iller şun- lar: 6 Milletvekilliği olan iller: Afyon, Aydın, Denizli, Malatya, Ordu, Sakarya, Sıvas, Tokat ve Trabzon. Birden fazla seçim çev- resi olan iller: Antalya, Baiıke- sir, Diyarbakır, Erzurum, Gazi- antep, Hatay, İçel, Kayseri, Ko- caeli, Manisa, Kahramanmaraş, Samsun, Şanlıurfa, Zonguldak, ile 2'şer kontenjanı olan Adana, Bursa, Konya, 4 kontenjanı olan Ankara, 8 kontenjanı olan İs- tanbul. GEÇMÎŞ ZAMAN OLÜRKİ Sara Ertu^rol Korie 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-/stanbul Ödemeli goDderilmcz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog