Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 18 EYLÜL 1991 DÖVİZ KURLARI 18 EYLOL 1 M 1 DflvEm Cmsı 1 ABODolan 1 Aiman Markı 1 Avustralya Ootan 1 BeMa Frangı 1 Fransc Frangı 1 Hoüanda Ronm 1 teveç Kranu 1 isvıçre Frangı 100 Italyan Lıret) 1 J * » n Yenı 1SW«n 1 S tobstzı ftyaiı O6vi2 4616 75 2762 03 3697 55 134 07 811 16 245155 758 44 3167 58 369 35 34 54 8050 68 1231 10 0ÖV2 Satış 4626 00 2767 57 3704 96 134 34 812.79 2456 46 759 96 3173 93 370 09 34 61 8066 82 1233 57 Efektıf Alış 4612 13 2759 27 3642.09 132 73 810 35 244910 750 88 3164 41 365 66 34 02 8042 64 1212 63 Efektıf Satış CtfMZRM 4639 88 2775 87 3716 07 134 74 815 23 2463 83 762 24 3183 45 37120 34 71 809102 1237 27 t 1 6715 Alman Marto $ 5 6915 Fr Frangı i 1 8831 Hot Ftorav J 1 4574 tsv Frangı S 1249 96 ttal ürerj $ 133 68 Japon Yem S 3 7500 S Arab Rıyaiı £ 1 7438 t SERKSTPİYASADADÖVtZ ABODoön AknanMarta kviçre Frangı Hotanda Ftonnı ingfliz Sterfni Alış 4700 2810 3200 2470 8200 Satş 4710 2820 3210 2480 8250 ALTIN-GÛMOŞ Cumhunyet Reşal 24 ayar attm 22 ayar b t a k 900 ayar gûmûs Alış 348 000 375 000 52.400 47 060 648 Saöş 353 000 390 000 52 600 51800 675 Sovyetler BirliğVnde siyasi aynlığı ekonomideki ayrılık tdiyor Merkez Bankası lağvediliyor BORSA l-i— | ^ I M Ü 1lacai: 72.177.9H Ifetarc 1S.12I.«N EM1MI1 |*ra ıHlfcltlı) «*»*: 288372 Mall: 2244.7* Sı (öncsto kapamsa göre) Bıleşık. 2863 72 Mal (Onceta ortalamaya göre) AdmÇm (A) M m C m (C) Afyon çtronto jUcri TtfcslMM) Attunk Akcnanu MıMHcUng AmboKCjm ÜHkM MaÇtaı « H B Bnk TMûn Bokı CManu M a (•riMı (taMı Ct$mt Muıyuıus ÇcMc HHıt C9jj«* DnUICam Drtnod DmHtMng £LE.Bı$t Ytfnım EOpjp* EpEndftsM EgaGtoı Erak SigortKBÛ) t*MtiŞjm Eflctaı ObıuM EıioTOÇ Esbank fwif JUûnnyuın Fnmsbtnk G t n * Gortonl*! GûbreFab Gûnsy ttrıaMt HMİ F. « H H M Mna İMcmPMon Bl*DC KtfDroan blıfcak llıMJjs KtntGff KoçHoMrç Koç Yatnm Konto KAyU; KDttfyj PoraiBi LOIsKaıllt •jjftfeH T t f m Manlrt Çiniento Mjrons M OM M Samral (BU) Mettş NMHoMng rjkanTMsU OHmtaa CNasan Parsjn (BU) PEGPraMo PnarEıngnEt PrarSu PmrUn MMMM Pı«y*n(BIJ) Habak Satatı Yıymc** S t t n l HotUn) Sartursm SMsl SoıEnktnKi* Tam Sıgorü T&jtank Ttlsflbaı* M M T«zsatı TGanmıB T ts Bx» |B) T Iş Bar» (Al T^l> C4tfMH TI$BMk.(C| Hw M M TKBTolaş Tulk 0«0 TotfiCaai T.9M Caa TSK.B (BU) TD OMum TuncaTMsU THY T TuHorç TMJnDank Clnye pmntcKBU) UtakSanmk Vesta Mnl F. Ite0fl) Yasas Yapı Kra* Yûnsı mriMM tş 'fatnfn- iş YjtBnnı-2 1$ ^ K i n - 3 tş YttnnM Mrtn-1 MJriOA-3 İMAM •ttstf W-2 kfetfttt-3 H M Attvn Fon taMi VMran-1 teaf iMn»2 Gmf Vttnffr-3 fiMrtf 1hinra-5 EslMk Fon 1 Bta*foı2 EAtft FQB 3 YIO ttnn F YKBSefcKrF YKBHsstF rK8KmuF YK8LMF YKBKarmaF YKBOteF YKBKıpUF YKBAkifF VUolFm-1 VHafFon-2 \MotF»3 TAHVİL t * 17 u17 M CncaMse- anskapan 3SSOO0 59000 18500 tm 3850 3100 HM 210001000 11500 2700 6400 775O0 1250 1100 2550 ımN H *500 2400 MM 4600 1000 17000 2400 1800 1550 5500 MH 19250 12500 4150 1250 625 1200 um7600 3600 3000 8000 2850 4050 4M0 3000 675 14250 1400 1 2 » 15750 2800 700 2150 3350 MU 4600 ost 11500 1B5O0 2800 11M 1500 7000 3550 «a7800 1919 950 MM 2550 500 MM9 475 KS 1200 6300 7MM 1150 1600 66O0 1100 2300 17» ZZM 450 1000 1850 MM MM 2000 1150 1450 1950 6900 5500 8000 2600 1400 3250 MM 4700 1300 8300 150000 350 •a1300 1100 14500 17M 11ZM MM 1600 4600 6400 24M 900 2100 4400 4300 825 1AB1 IM 2250 SMİ 1300 1650 1100 17EYIÜL 1991 MfcSMJS 2271 31 Smaı 3211 58 Bıleşık. 2790.38 Malı 2221 14 Sınaı Bugun™ «ndüşuk 350000 51000 18250 MM 3800 3100 21000 950 11250 2650 5800 27000 1200 2500 22M MH 2300 MM 44» 950 2350 1500 5800 7ZM 19000 12000 1200 575 1200 mı 3500 3000 8000 2850 4 M 2950 650 14O00 1300 1JS» 15250 650 2100 3200 1TM 4550 43M 11000 18000 2800 11M 1500 6800 *M 7600 1SM 950 MM 2S50 500 MM* 475 •n1150 MM 1050 1600 6600 1050 2250 171 2M0 450 950 1850 MM MM 1150 1400 1800 6700 5300 7500 2550 S1M 1300 3100 325 Ml 1200 1100 1«000 MP 17M11Mt MM 1550 4600 an900 3950 825 2200 1250 1650 1050 Bugûnku an yvjksat 365000 f ; ( 1 • ı I 1 1 FONLARI t Hi 90396 4&916 23.754 19573 17006 67132 5U56 30217 27172 1034 57331 473BS 22*4 22794 1939 71OI 27775 17JC T1272 1091 71B72 23931 16519 50314 51734 50296 41452 49.167 20479 1612S 64» 50342 121213 21368 14525 !#•__ i Sfatoa ra* ciaia Kabataş m 90517 013 4715B 052 23.794 013 19397 012 17Ü28 0.13 67S« 012 56.424 012 30252 0'2 27204 012 10264 116 5&010 014 47451 014 22İM 013 22İ2S 014 11331 -04» 711» 014 27329 020 1706S 014 11275 103 8.1S6 117 717* 015 21966 015 16547 0.17 64163 014 5039 013 60.293 094 50363 013 43524 014 49203 m 20524 022 16.155 0f7 1İ278 -aîS 504» 0 D 21362 1 0 21399 113 14480 -QX İ0O0O 9000 MM 3S50 3200 •2500 10» 17S0 2750 7000 7500 1300 2600 trm » M 2450 MM 4700 1000 2450 1650 5700 MM 9500 2750 « m »MOT 1250 625 1200 zm 3700 3000 8000 2900 41M 3000 700 4250 1450 14M 6000 700 2300 3500 1*» 4550 49M 1500 8500 MM 2850 11M 1600 7000 tn 7900 1M9 950 I7M 2600 525 MM 500 Ml 1200 MM 1150 1600 6900 1100 2350 I M 475 1000 1650 MM JTM 1200 1600 2000 7000 5500 7600 2700 S3M 1350 9100 350 m1300 1Mİ 115014750 HW 17M I17M tiM 1550 4700 S M 900 4300 850 1TM 230C 1350 1700 1100 Bugunto upanış 355000 59000 18500 MM 3850 3100 21000 1000 11500 2650 5800 27000 1200 2550 tm zm 2400 MM 4500 975 2350 1600 6300 MM 19000 12250 U M . 1200 625 1200 2M 3550 3000 8000 2650 41H 3000 660 14000 1350 1 M I 15250 675 2150 3400 1«M 4550 44H 11250 18000 2800 11M 1500 6800 I7S 7700 1HB 950 I7M 2550 500 MtM 475 m1150 1150 1600 6600 1100 2300 MH Z3M 450 950 1850 MM rm 1150 1400 1800 6800 MM 5500 7500 2600 54M 1300 8900 325 w1300 MU 110014500 UMVMHMJ 1TM umMM 1550 4600 tsm 900 4200 825 17M 2200 1250 1650 1100 -nkon 9157 21731 44150 mt 4200 55280 37700 32300 967556 110900 1000 51400 974100 203400 19MI 1S1MJ 553878 1MM 3327090 16800 244464 38S000 6300 12M 340815 555420 MM 175400 5770 500 tam 4833310 1000 2500 56200 74M 2300 91500 13700 21300 121M 51500 68975 MMB 564600 192S0 W7M 2600 IHH 303508 319475 48225 MMf 130050 12100 4MM 486280 6150 491M8 4OB5 339800 X1M39 27100 4700 2000 20510 10300 169289 UM2S 18070 2500 2000 I M TM4M 12500 28400 6100 3242^3 1000 1800 16100 17MS1 126259 112000 55 964360 41MM 241680 3000 13400 1M>m ı 1 M İ nu»2000 22267 11111— 41000 12000 55500 1MM 20610 MM 92250324500 25200 3128 21 En cok $ûz laoöntiy 360000 60000 18750 21M 3850 3100 220» 1000 11500 2750 7000 27000 1250 2550 Ö M Z1M 2350 M M 4500 950 2350 1650 225303 7IM 19000 12500 U 1 M 1250 625 1200 M M 3550 3000 8000 2900 41M 3000 675 14000 1400 14M 15750 675 S7M 94wm 2150 3400 m»4550 11250 18250 2850 11M 1550 6900 175 7800 950 M M 2550 500 2MM . - 50» ««<v» Mfr 1150 1050 1600 6800 1100 2300 MH 450 950 1850 MM MM 1150 - 1600 1900 6800 5500 7500 2600 MM 1300 9100 350 tn 1300 1MS 1100 14500 MM 17M 1MM MM 1550 4700 M 900 42O0 825 MH 2200 130C 165C 1100 ortüy 357674 59314 18598 »7» 3825 3123 21807 963 11443 2732 6400 27228 1250 2562 anMM 2368 Ml) 4566 959 2377 1624 6434 74M 19233 12427 SMM 1246 610 1200 24» 3613 3000 8000 2875 MM 2987 668 14111 1378 1M1 15634 666 2210 3372 »4» 4550 442Z 11301 18323 •M4) 2629 11M 1554 6933 MB 7793 IİR 950 MS1 2560 500 M1J1 ' *"40ft- ' ' *4M* 1173 1077 1600 6794 1097 2317 M l 452 970 1850 M7t mtı 1163 1500 1895 6847 5400 7533 2615 S417 1309 8817 341 M8) 1279 1108 14279 M7S 17M 1 M rm1550 4650 MM 900 4117 827 MM 2232 1289 1672 1096 17EYIÜ.1991 VaMDunys Vakrt Fon-6 fjBtsik Mw For Oı^ıank80>az Dısbaıık Ptrnte TütınFon-1 TutdFaı-2 MtaıFon-1 MlsuFaı-2 fiansFon-2 Fiuns Fw3 •TURSFOTM ZniFor^ 2njtrw-2 2nX Foo4 H«V Rm-1 HakFoı-2 PjdUcFMl PannA Hisse Emt» Fon-1 EıriakFon-2 ffnpo Foo-1 TöOrtfor SûmerFor DercFoı EgeRs Kakflnn fw DemrFon Tınşfoı OrMFon TirtbrtFon NelFon EtFon tacat 7.714.630.000 M taym: 4 h t am J77P Akşam ' b rm Tıcaret Lisesi'nde aldığım diplomamı kaybettim. Hukümsuzdur. YAŞAR SELÇUK MM M uto 9U 65'3 M* 77J6 7İ21 RSS TM * 1 * «3 67i 71S Kımbğımi 20436 20548 15230 15247 44025 44071 60365 61.047 17356 17361 49336 50003 tases vtoM 183J5B 18328E 21362 21391 27327 27354 23-254 21287 1439« 14355 15J336 15351 25.799 25799 1934? 1S653 2OJE3 2OM5 1SJB9 '19.150 25.411 2545» «537 19543 26.729 2673! 17.666 17664 22567 22622 17393 17*15 2Oİ94 20324 14423 14445 1&397 «420 14916 19S28 2176B 21792 17712 17733 18.427 «445 17J91 17715 «.117 »138 1534S 15365 15H8 15127 15223 15.245 14592 Mfiti 17 EYLÛL 1 < S ICOM 1771(0) kaybettim Geçersizdir. MEMtŞ BAŞOL 055 011 010 013 0.14 013 au ac ao014 aw426 015 •004 006 an 027 018 003 ojy o« a» ac 014 015 013 006 on012 010 014 012 012 006 014 013 1991 M- ktt 15851 3»7S» 42336*4 EDİP EMİZ ÖYMEN LONDRA^ Sovyet Merkez Bankası'nın bir kaç ay içinde lağvedilerek yerine 12 cumhuriye- tin tam, 3 BalOk cumhuriyetinin de ortak üye ola- rak katılacağı bir "bankalar konseyi" kurulaca- ğı açıklandı. Sovyet Merkez Bankası (Gosbank) Başkanı Viktor Gerashchenko, raerkezi para ve ekonomi siyasetinden vazgeçilmesi ile Sovyetler Birliği'nin 65 milyar dolan bulan dış borçlanıun öderunesi arasında Uişki bulunmadjğını söyledi. Doğu Avrupa ulkeleri ile çabşan işadamlan ve bankaların oluşturduklan "Viyana Gnıbu" tem- silcileri, "Avrupa Imar ve Kalkınma Bankası" (EBRD), Ingiltere Merkez Bankası ve diğer yet- kililerle gorüşen Gerashchenko, "Borcun cnm- huriyetlere bolünmesi duşunükmez, bo>le bir şey çok saçma olur" dedi. Ancak cumhuriyetlerin ekonomi ve dış siyasette giderek daha bağımsız tutum takınmalan sonucunda, "Sovyetler Birli- gi'nin tum zenginligi kadar, tüm borçlannın da ilerki bir aşamada bölünmesinin kaçımlmaz göründügunu" söyledi. Gorüşmeler hakkında bilgi veren Sovyet yetkililerin, "Gosbank'ın Sov- yet maliye siyasetine ilişkin sonımlulnğunu siir- Sovyetler'de, birkaç ay içinde lağvedilecek Merkez Bankası'nın yerine, 12 cumhuriyetin tam, 3 Baltık cumhuriyetinin de ortak üye olarak katılacağı bir "Bankalar Konseyi" kurulacak. Sovyetler'in 65 milyar dolan bulan dış borcuna sadık kalacağı bildirikli. Ama bu açıklama Doğu Avrupa ülkeleriyle çalışan işadamlan ve bankaların oluşturduğu 'Viyana Grubu'nun giderek artan kaygılarını önleyemedi. Gorbaçov- Ekonomiyle başı dertte dörecefiııi, dış borçlardan sorumln olan Vnes- bekonombank'ın da borçlara sadık kalacagını, borç ertelemesinin şinıdilik düşünalmedigini" be- lirtmeleri, borçlann geleceğıne ilişkin olarak "Vi- yana Gnıbu"nda gıderek artan kaygılan gider- meye yetmedi. Sovyetler Birliği'ne kredi açan Batıb bankalar arasında Almanya, yaklasık 22 milyon dolar ile birinci sırada, Fransa 5.6 milyon dolar, Italya 4.4, Japonya 4.5, Avusturya 3.5, lngiltere 3.4 milyon dolarla izliyor. Almanya'nın katkısı sadece ban- ka kredileri ile sırurlı değil. Hükümetler arası an- laşmalarla Sovyetler'e sağladığı orta ve kısa va- deü krediler yaklaşık 34 milyar dolar ile Sovyet borcunun yansını olusturuyor. "Gosbank"ın elinde 20-25 milyar dolar değe- rinde 1300-2.000 ton altm rezervine ek olarak el- mas, platin ve diğer kıymetli maden ve taşlar bu- lunduğu bildiriliyor. Sovyetler'in petrol.doğal gaz ve diğer ihracattan bu yıl 45-50 milyar dolar kazanacağı hesaplanmakta. Buna karşüık Sov- yetler'in bu yıl 12 milyar dolar dış borç faizi, 13 milyar dolar da ana para ödemesi gerekiyor. Sov- yet işletmelerinin Batı'ya borçlan ise 5 milyar do- lar sanılıyor. Sovyet ekonomisinin içine dü^tü- ğü "nakit darhğı"na bir darbe de Ozbekistan- dan geldi. Sovyet altın üretiminin üçte birini sağ- layan özbekistan, kendi para birimine esas oluş- turmak üzere bunu kendine saklamak istediğini açıkladı. Ikinci büyük üretici olan Rusya Fede- rasyonu da benzer görüşte. "Vnesbekonombank"ın Batı'dan kredi bulma olasüığım zayıflatacak bu girişimler, Batılılar ta- rafından endişe ile izleniyor. "Morgan Stanley" bankasının strateji uzmanı David Rocbe, "Eger Sovyet borcu cnmhuriyetler arasında paylaştui- hrsa borcu unutmak gerekir, çunkii Rusya ve Uk- rmyna dışında borcunu odeyebilecek cumhunyet yok" dedi. Ermenıstan'dan örnek veren Roche, "Sovyet borcu efer bölünecek olursa Ermenis- tan'a binde 8 oranında pa> dfisecek. Bu, her yıl için 100 milyon dolar odeme demektir ve ülke- nin ibracat geUrinin iki katı tutar" dedi. Anaparayı sigorta, faizini tüketici ödeyecek Sigortah konut kredisi JS BÜLENT KIZANLIK Konut kredisinde "yaşam si- gortası modeli" hem bankaların anapara alacağını hem de "or- tadiregin" ev sahibi olma umu- dunu garanti altına alıyor. Yapı ve Kredi Bankası'nın ha- zırladığı 20 yıl vadeli konut kre- disi sisteminde, ana borcun va- de sonunda bankaya sigorta şir- ketince odenmesi oneriliyor. Böylece kredi kullananlar, ayda 5-10 bin liralık yaşam sıgortası primi ödeyerek bankaya ödeye- cekleri taksitlerde ana borcun yukunden kurtuluyor. Konut kredisi için bankaya vade sure- since her ay sadece alınan para- nın aylıkfaiziödenıyor.Sistem- de örneğin 30 milyon lira kredi kullanılmışsa 20 yıl vadede ay- lık faiz taksidinin 900 bın lira ol- duğu hesaplanıyor. Kredi kulla- nanların olumu haiınde ise ana para sıgortaca karşılanacağın- dan, varislerın bır ev sahibi ol- ması sağlanmış oluyor. Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürü Burhan Karaçam, önerdikleri sistemle bugun hiç- bir satın alma gucu ifade etme- yen kuçuk tasarrufların yaşam sigonası primi şeklinde lopLana- ı^kT V-i*maw jrtnSy^birı kimlere dönüşturulebıleceğini Karaçam- Konuta kredi söyledi. Burhan Karaçam "kira yerine faiz ödeme"yi esas alan sistemin, kuçuk tasarrufları gayrimenkul yatırımına yönelte- rek enflasyona karşı koruyaca- ğını da vurguladı. Karaçam, sis- temin devreye girebilmesi için devletin de fedakârlık yapması gerektiğıni belırtti. "Burhan Karaçam, devletin konut kredisi maliyetlerındeki vergı yukunu hafifletmesi için munzam karşıhklar ve disponı- bilitelerin kaldınlmasını istedi. Karaçam, bu sayede konut kre- disi faizlerinin net yüzde 25-30 ucuzlayacağını kaydederek, "30 milyon krediyi 20 >ıl vadeyle verdigimiz varsayıtdığında, b«- günkü şartlarla 1 mil\on 270 bin lira olması gereken aylık faiz 900 Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürü Burhan Karaçam'ın geliştirdiği sistem, resmi mevzuatta değişiklik yapılarak bankaların 20 yıl gibi uzun vadeli kredi vermelerine olanak tanınmasını öngörüyor. bin liraya düsmüş olur" dedi. Yapı Kredi Bankası Genel Mü- duru, ayrıca sigorta primleri ve aylık faiz taksitlerinin Gelir Ver- gisi'nden muaf tutulmasının da kredi kullanıcılarının ödeme gü- cünu yukselteceğini ifade etti. Burhan Karaçam, bankalara uzun vadeli kaynak yaratma im- kânı sağlayacak kanun değışik- liklerinin de bunlara eklenme- siyle şu an ayda yuzde 5.9 olan konut kredisi faizinin yuzde 3'e çekilebileceğini söyledi. Kara- çam şu goruşleri dile getirdi: • Çift avaotapı sigorta Yaşam poliçesinin ıki önemli avantajı var. Birincisi yaşam po- liçesi çalışırken aynı ve küçük rniktarlarda toplanan primler, sigorta şirketlerince uzun bir sü- re, ama sürekli olarak çalıştırı- larak rant elde ediliyor. O rant, 12'nci yıldan sonra miktarların buyumesi ile birdenbire yukse- len bir para biriktirme metodu haline geliyor. Bunu da duzenli bir prograrna girmeden kişinin yapabilmesi zor. • De\ie< ccsur davraB- 9U Modelin çalışabilmesi için mevzuatta birtakım değışiklikler yapılması, bankacılık sıstemine uzun vadeli kaynak yaratacak yeni bir takım enstrümanlar ka- zandırılması lazım. Biz eğer 20 yıl vadeli, 10 yıl vadeli tahvıl çı- karabiliyorsak ve onun faizi sa- bitse, o dönemde o kaynaktan kullandınlacak kredilerin faizi de ona indeksli olabilır. Belki fa- izde değişmezlik ölabilir. Aksi halde modelde, önemli ölçude yükselme ya da düşüşlerde, fa- izlerin ayarlanması soz konusu. • LolUM»ııdf*laMlir Ka- nunlar ve mevzuatta bu duzen- lemeleT gundeme geldiğinde, ko- nut sektöru dinamik, katalizör ve lokomotif sektör olması ne- deniyle piyasada bir canlılık sağ- layarak devlete yenı ve daha ka- zançlı bir vergilendirme yarata- cak. Vergi ve munzam karşılık- larda bu kadar kaybımız olacak diye o noktalarda sıkışmamak, cesur davranmak lazım!' YTO Başkanı Şahinoğlu: Boş lafa oy yok Şahinoflu Piyasa ekonomisi DPTden itîrazDPT tarafından hazırlanan rapora göre, serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı günümüzde, bireysel tercihlere verilen önem, merkezden yapılan üretim planlamasmın başan şansım ortadan kaldırıyor. ANKARA (AA) — Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müs- teşariığı'nca yayımlanan bir ra- porda, serbest piyasa ekonomi- sinin uygulandığı günümüzde, bireysel tercihlere verilen öne- min, merkezden yapılan üretim planlamasmın başarılı olma şansım ortadan kaldırdığı belir- tildi. Serbest piyasa ekonomisinin programsızlık veya stratejiden yoksunluk anlamına gelmediği ve gelemeyeceği vurgulanan ra- porda, Turkiye'de planlama ve piyasa ekonomisinin bir değer- lendirmesi yapıldı. Piyasa mekanizmalannın za- man zaman, beklenen etkinlik- te çözum üretmekte yetersiz kal- dığının uygulamada göruldüğü- ne değinilen raporda, "Pijasa mekanizmasının her tiirlii gelir dağılımında optimal çozüm üre- tebilecegi, dolayısı>la gelir da- ğılımına kayıtsız oldugu bilinen bir husustur. Bu nedenle adil bir gelir dağılımını sağlama ve böl- gesel gelişmişlik farklannı azalt- ma görevleri devletin sorumlu- lugundadır" denildi Raporda şu göruşlere yer ve- rildi: Ancak 198Q'li ydlann sonun- da kumanda ekonomilerinin ço- küşuyle bir ölçude geri planda kalan serbest piyasa ekonomile- rine özgii problemlerin varlığı ve gelişmiş modern piyasa eko- nomilerinde, devletin ekonomi- ye değişen ölçulerde miidahale ettiği unutulmamalıdır." Plan ve programlann sadece kumanda ekonomilerine ait araçlar olmadığı göruşune yer verilen raporda, günümüzde ge- lişmiş piyasa ekonomilerinin buyuk bolumunde devletin eko- nomiye müdahalesinin plan ve programlar çerçevesinde gelişti- ği anlatıldı ve "Çıinku plan ve programlar, toplumların belir- siz olan gelecegi görme ve kade- rine bir ölçude hâkim olabilme i i Ve-Ga'da grev kırıcı üretim1300 1289 ^ ^ ifisn 1R79 ^^-"^ lş-Sendika Servisi — Ve-Ga Kâğıt Ürunleri tşletmesi'nde grev devam ederken, grevdeki iş- çilerin işlerinin başkalanna yap- tınldığı, üretimin başka matba- alara kaydırılarak grev kıncılık yapıldığı saptandı. Işverenin ya- sadışı olduğu bildirilen uygula- malanna karşı yargı yolu üe ted- bir kararlan alındı. Ancak sen- dika ve avukatlan yasa boşluk- lan, denetimsızlik, yetersiz ceza- lar nedeniyle yasa, hukuk dışı grev kıncı uygulamaların engel- lenemediğini açıkladılar. 140 işçinin çalıştığı Sefakov Ve-Ga işyerinde 29 ağustosta Sendikanın avukatı Murat başlayan grev ile birlikte, grev özveri'nin Istanbul 8. Iş Mah- hakkına ilişkin yasadışı uygula- ma ve üretim tartışması da gün- çabasının bir urunüdiır. Serbest piyasa ekonomilerinde planlar, orta vadede devletin mudahale- sini açık ve anlasılır hale getiren ve katılımcı oldugu ölçude top- lumun benimsedigi hedeflere şeffaflık getirecek iktisadi bi- rimlerin geleceğe doniık karar- larını daha kolay oluşturmala- rını saglayan araçlardır" denil- di. Turkiye'de planlı dönem ve DPT'nin kuruluşundan bu ya- na çalışmalannın da değerlendi- rildıği raporda, DPT'nin Yuk- sek Planlama Kurulu ile Plan- lama Merkezi Teşkilatı'ndan oluştuğu, bu oluşunun amaanın i»e nihai kararlan verecek olan hukumet için istişari kararların geliştirıldiği YPK'da, sıyasiler ile teknisyenlerin işbirliğinı sağ- lamak olduğu belirtildi. Rapor- da "Günümüzde ise YPK'nın nihai karar alıcı nitelikte görev- leri vardır ve bunun geregi ola- rak kurul siyasi bir yapıya ka- vuşmuşlur" ifadesine yer veril- di. E k o n o m i Servisi — Is- tanbul Ticaret Odası Başkanı Atalay Şahin- oğlu, siyasi partilerin ikti- dara geldikle- rinde gerçek- leştiremeyecek- leri vaatlerde bulunmaktan vazgeçmelerini istedi. Seçim öncesi kamuo- yu araştırmala- nnda ortaya çıkan, yüzde 25 gibi yüksek bir karar- sız seçmen kitlesinin, halkın bi- linçlenip, körükörüne parti tut- maktan vazgectiğini gösterdiği- ni savunan Şahinoğlu, "Arük boş lafa oy yok" dedi. Atalay Şahinoğlu, İTO ola- rak parti liderlerine gönderil- mek üzere hazırladıklan, ülke- nin ekonomik sorunlanyla, çö- zum önerilerinden olusan rapo- run içeriğini dün düzenledigi basın toplantısıyla açıkladı. Şa- hinoğlu, geçen perşembe gunü raporla birlikte parti liderleri- ne gönderdikJeri mektupta da, "lktidara gelırseniz enkaz dev- raldık edebiyatı vapmayın" ve "ısraflarta yolsuzluklara fırsat venneyta" şeklindeki ıkı önem- li mesaj verdiklerini söyledi. Raporda temel olarak uygun sürede ekonomik toparlanma- programlarının uygulamaya konulması, uygulamada "Hızlı gidelim yanlışlık olursa sonra düzeltiriz" mantığından vazge- çilmesi, ekonomi yönetiminin tek başh olması, devletin eko- nomideki varhğmı özel kesim ve yabancı sermayeye terk et- mesi ve vergi adaleti sağlan- ması gibi ko- nuiarın yer al- dığı gözlendi. \ A N A P ' ı n 1983 seçimle- rinde, parti ge- nel başkanı olan Turgut özal'ın televiz- yonda enflas- yonu yüzde 10'un altına düşürmek vaa- dinde bulunması sonu- cu tek başına iktidara geldiği- ni söyleyen Atalay Şahinoğlu, "Halk arük söylenen bu söde- rin hesabını yapıyor" şeklinde konuştu. Bugunkü oy dağüımı- nın 'koalisyon sinyali' verdiği- ni savunan, ancak bundan kor- kulmamasını ve gelecekte koa- lisyon kurmalan olası olan par- tilerin peşinen başansızhğa şartlandınlmamasını ısteyeriı Şahinoğlu, "Çok büyük hâki- miyetlerie iktidar olunması bız-r lı karar alma gibi avantajlar- saglıyor, ama muhalefet ve di- ger çevrçlerden gelen etki un- suru gözardı ediliyor. Tiırkiye, çoğunlukla Meclis'te oturup, demokratik dıizenle bagdaşma- yan karar alınması olaylaruu, da yaşadı" şeklinde konuştu. Atalay Şahinoğlu, TÜSİ- AD'ın "Bütçe denkliügi gibi bazı ekonomik kurallann ana- yasaya dahil edilmesi" şeklin- deki çalışmalarına da karşı çı- karak, "Bunlar enine boyuna incelenmeli. Sonra anayasadan nasıl çıkannz diye ugraşınz"' dedi. Avrupa Sanayi Fuarıİstanbul'da kemesi'nde açtığı dava uzerirK" grevde bulunan isçilerin grev ön- deme geldi. Işverenin eldeki sto- c e s i ürettiği mallar ile grev süre- kuna guvenerek kendilerini gre- s m c e grev dışında kalan isçilerin ve sürüklediğini öne süren grevdeki isçilerin işlennde çalıs- Seluloz-lş yönetıcileri, öncelık- tınlarak yapılan üretime tedbir le yasal haklarına dayalı olarak işyerindeki stoklann çıkışmı en- gellediklerini belirttiler. Ancak arkasından sendika uyesi olma- ULYA ÜÇER BONN — Istanbul'da şimdi- ye dek 2 kez düzenlenen AEF (Alman Endüstri Fuarı) 1992 yılında Avrupa duzeyinde ger- çeklestirilecek. Fuan düzenle- yen Hannover Endüstri Fuan organizatörieri, AEFi genişlet- me ve büyütme karannın baş- ta Belçika, Fransa, Italya ve tspanya olmak üzere öteki Ba- tı Avrupa ülkerinden gelen fu- ara katılma isteği üzerine aün- dığını, bu ülkeler dışında Avus- turya, tskandinav ulkeleri ve bazı Dogu Avrupa ulkelerinin de kendilerini tamtma amacıy- la fuarda şimdiden yerlerini ayırttıklannı bildirdiler. Bonn'da düzenlenen basın" toplantısında verilen bilgilerej göre, 1992 AEF Fuan'nda ağu-- lık tesis ve makine endüstrisi, elektroteknik ile Turkiye'de gi- • derek ilgi çeken çevre teknolo- jisi dallannda olacak. Bunlann'. yaru sıra motorlu araçlar, kim- j ya ve tekstil gibi klasik sanayi' dallan da temsil edilecek. 28.4-3.5.1992 arasında İTÜ" kampusunda kapüannı açacak olan AEF, daha önce 1987 ve, 1989'da düzenienmişti. 1991 Fuarı Körfez savaşı nedeniyle ' ertelenmişti. kararı kondu. Yargımn işyerin- deki mallar üzerindeki tedbir karannın ardından Ve-Ga adına başka işyerlerinde üretim yapıl- yan 20 kadar personel ile grev d l ğ l o g r e m ı d i Sendikanın baş- dışında kalan 10 kışının grevcı d d işçilere ait işlerde çalıştınlarak yasadışı üretimin gundeme gel- diğini bildirdiler. Turlciye^deki Londra" ENGLISH FASTKADIKOY MECIDIYEKOY BAKIRKOY ANKARA IZMİR 338 9100 175 43 98 542 5G 27 125 44 42 14 77 93 345 14 40 175 43 99 542 56 28 118 26 45 25 5137 ve açtığı dava sonunda Komat ve Bilsay işyerlerinde ya- pılan bilirkişi tespitleri sonunda Ve-Ga patentini taşıyan ürünler belirlendi. SelüJoz-iş'in avukatı Murat Özveri, işverenin yasadışı grev kıncı uygulamalanıun, üretimin saptanmasının, uygulamayı ön- lemeye yetmediğini belirtiyor. Her saptama ve yargı kararınm tek tek yapılan yasadışüığı an- cak durdurduğunu, oysa uygu- lamanın surekli ve benzer butün grevlerde yaşandığını anımsatı- yor. Sendikalann Türkiye çapın- da genel mucadele vermesi ve yasa değişıküğinin zorunlu ol- duğunu vurguluyor. Y<VRGI ÖNÜNDE SAVUNMA Abdullah Başttirk 8.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağl Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbul Meksa Menkul Değerler EN İYİ HİŞSE SENEDİ PORTFÖYÜ YARIŞMASI YARIŞMA KONUSU: MEKSA MENKUL DEĞERLER TICARETI A Ş (MEKSA) UNIVERSITE ÖĞRENCILERİ ARASINDA EN İYİ PORTFÖY OLUŞTURMA KONUSUNDA BİR YARIŞMA DUZENLEMIŞTIR YARIŞMANIN AMACI MENKUL DEĞER YATIRIMI VE PORTFÖY YÖNETIMI ALANINDA BILIMSEL YONTEMLERIN KULLANIMINI TEŞVIK ETMEKTIR. YARIŞMA KOŞULLARI 1. YARIŞMAYA KATILANLARIN 2O EYLUL 1 991 KAPANIŞ FIYATLARINI ESAS ALARAK EN ÇOK 5 HISSESENEDINDEN OLUŞAN BR PORTFÖY OLUŞTURDUKLARI VE 18 EKIM 1991 TARIHINDE İSE PORTFÖYÜ NAKDE ÇEVIRDIKLERI VARSAYILACAK DEĞERLENDIRME EN YUKSEK VERIM ESASINA GÖRE YAPILACAKTIR 2. YARIŞMACILAR PORTFÖYLE ILGILI ÇALIŞMALARINI EN GEÇ 4 EKIM 1991 GUNU SAAT 1 7OO YE KADAR MEKSANIN BÜYÜKDERE CAD. NO. 1 4 7 / 2 ZİNCİRLİKUYU ADRESINDEKI ŞIRKET MERKEZINE TESLIM EDECEKLERDİR JÜRİ ÜYELERİ: BAŞKAN YAMAN TÖRUNER (IMKB BAŞKANj) UYE PROF DR UNAL BOZKURT (I U IŞLETME FAKULTESİ) UYE . DR ÖZTIN AKGUÇ (IU IŞLETME FAKULTESİ) UYE DR METIN BERK (TURK BANK LTD GENEL MÜDÜRÜ) UYE HAKAN FERHATOĞLU (MEKSA YÖNETIM KURULU BAŞKANI) ÖNEMLİ NOT: YARIŞMACILARIN NORMAL BİR BIÇIMDE PORTFÖY OLUŞTURMALARINI ENGELLEYEBILECEK BEKLENMEYEN DURUMLARIN ORTAYA ÇIKMASI HALINDE JURI YARIŞMAYi IPTAL EDEBILIR DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN MEKSA MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş NIN 1 74 1 1 O6/1 O NOLU TELEFONLARINA. MERKEZ ADRESİNE VEYA UNIVERSITELERE BAŞVURULABILIR i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog