Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 18 EYLÜL 1991 SEÎA bir yıl uzatıldı • ANKARA — Turkiye- ABD Savunma ve Ekonomik lşbirliği Anlaşması (SEİA) herhangi bir değişikliğe gerek görulmeksizin otomatik olarak bir yıl süreyle uzatıldı. Yıl sonuna kadar geçerli olan ve Uç aylık 'fesih ihban' süresi dün dolan anlaşmayla ilgi olarak bir yıllık uzatma karan dün Dışışleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu konuda yapılan yazılı açıklamada, "Suresi uzatılan SEİA'yı, iki ülke arasındaki stratejik ilişkılenn daha da ileri göturebilmesini temin edecek araçlardan biri olarak mutalaa etmekte ve anlaşrna çerçevesinde yürutulen işbırliğin, gelişmeye devam edeceği umudunu taşımaktayız" dendı. Çarın gölge kabinesi • MOSKOVA (AA) — Lenın önderliğındekı Bolşevıkler tarafından devrilen Çar II. Nikola'nın varislerinın 'naıbı' Aleksey Brumel'in, "Rusya'nın surgun hukumetını' oluşturmaya başladığı ve Brejnev yonetımı tarafından SSCB'den sınırdışı edilen Nobel odullu yazar Aleksandr Soljenitsin'e 'Prens' unvanı verdıği bıldirıldı. Ancak Brumel'in 'naıphğı' halen Parıs'te yaşamakta olan, Çar II. Vladimır Kiriloviç tarafından reddedılıyor. Bağdat'tan yumuşama • NEW YORK/BAGDAT (AA) — lrak, BM helıkopterlerinın kendi toprakları uzerine uçuşuna şartlı olarak izın verdı. Irak'ın BM temsılcısi Abdulemir El Anbarı, BM Guvenlık Konseyi Donem Başkanı Fransa'nın buyukelçisi Jean Bernard Merimee ile goruştukten sonra ulkesının koyduğu şartlar hakkında açıklama yaptı. Anbari, Irak'ın koyduğu şartlar arasmda, ulkesınin guvenlık ve egemenlık ılkelerıne saygı duyulması amacıyla her helıkoterın içınde Irakli bir gorevlınin bulunmasını istedıklerinı söyledi. Japon başbakan özür diledi • TOKYO (AA) — Japonya Başbakanı Toshiki Kaifu, ABD'li polıtıkacıların "ahlaktan yoksun olduklan' şeklindekı sozleri yuzunden özur dıledı. Kaifu, dun yaptığı açıklamada, geçen cuma gunu parlamentoda yaptığı ve ABD'li polıtikacılan, kampanyalarda çok buyuk paralar harcamalarından dolayı 'ahlaksız' olarak nitelediğı konuşması nedeniyle ozur diledi. Kaifu, "Amerikan adayların (kampanyalarda) ahlak kurallarına çok sıkı bıçımde uyduklarına ınanmıyorum" demıştı. 6 Ozbekistan hazır değil' • TAŞKENT (AA) — SSCB'nin Orta Asya cumhuriyetlerınden Ozbekistan'ın Devlet Başkanı Islam Kerimov, cumhuriyetinin demokrasiye ve pazar ekonomısine geçmeye daha hazır olmadığını belirterek Gorbaçov'un siyasi reformlannı izleyemeyeceklerıni kaydetti. Başkent Taşkent'te gazetecılere açıklamada bulunan Kerimov, SSCB Komunist Partisi'nin faaliyetlerinin askıya alınmasının ekonomiyı kaosa surüklediğini belirterek, kendilerinin Çin modelını benımseyerek sınırlı reformlarla yetineceklerini söyledi. Kerimov, cumhuriyette yapılacak parlamento ve devlet başkanlığı seçimıne kadar butun siyası toplantılara yasak getirdiğini belirtti. Federal ordu 7 limana gemilerin giriş ve çıkışını yasakladı, taraflar arasında ateşkes imzalandı Hırvatistarîa denizden abhıka Sırplar, Hırvatlarla girdiği çatışmada olen genç Sırp askerinin ardından gözvaşı doküyor. (Fotograf: REUTER) Hollanda'nın Yugoslavya'ya bir barış gücü gönderilmesini istemesinin ardından Batı Avrupa Birliği yarın Lahey'de toplanarak çatışmaları değerlendirecek. Sırbistan Dışişleri Bakanı Jovanovic ülkede savaşan taraflar arasına bir Avrupa banş gücü yerleştirilmesi önerisine karşı çıktı. Dış Haberier Servisi — Yu- goslavya'da Hırvatistan'ın doğu- sunda başlayan çarpışmalar gi- derek cumhuriyetin içlerine doğ- nı yayıhrken federal donanma Hırvatistan'ın yedi limanını ab- lukaya aldı. Hırvatistan, Sırbis- tan ve federal ordu arasında ye- ni bir ataşkes anlaması imzalan- dı. Batı Avrupa Birliği (BAB) Yugoslavya'ya askeri banş gucu gönderilmesi önerisini ele almak uzere yarın Lahey'de bir araya geliyor. Yugoslavya Federal Donan- ması Hırvatıstan'ın Adriyatık kı- yısında bulunan yedi lımanı ab- lukaya aldı TANJUG'un habe- rıne göre Federal Donanma Ko- mutanhğı'nca yapılan açıklama- da, dun sabah TSI 07.00'den başlayarak gemilerin Split, Pu- la, Rijeka, Zadar, Sıbenik, Plo- ce ve Dubrovnık limanlanna gi- rış ve çıkışları yasaklandı. Açık- lamada, söz konusu kararın, Hırvatıstan'da federal orduya ait kışlalara, askeri okul ve hasta- nelere ve diğer tesislerın Hırvat- larca abluka uygulanması üzeri- ne alındığı belirtildi. Pazartesı günu Hollanda'nın Yugoslavya'ya bir banş gucu gönderilmesini istemesinin ar- dından Batı Avrupa Birliği (BAB) yarın Hollanda'nın baş- kentı Lahey'de toplanarak Yu- goslavya'da suren çatışmaları değerlendireceğini bildırdi. Top- lantıda ağırlıkh olarak Hollan- da'nın önerisi ele alınacak. Ge- rek AT gerekse AT dışı ulkele- nn Yugoslavya'ya banşı sağlamak amacıyla askeri bir banş gucu gönderilmesi duşuncesine sıcak baktığı gözleniyor. Polonya ve Çekoslovakya devlet başkanla- n önerıyi desteklediklerini acık- larken, Avustralya da ATnin elinden geleni yaptığını ve artık BM'nin sorunla yakından ılgı- lenmesi gerektiğıru söyledi. Ma- carıstan ise NATO, AT ve yedi sanayıleşmıs ulkeye (G-7) Sırbis- tan'a ekonomik yaptırımlar uy- gulama çağrısında bulundu. AT-Yugoslavya Banş Konfe- ransı'na başkanlık yapan Lord Carrington, önceki gece Yugos- lavya'ya geldı. Karadağ'ın Igo- lu kemınde geç saatlerde fede- ral Dışışleri Bakanı Btıdimir Loncar ıle bir sure göruşen Car- rington, dun de Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman ve Sırbistan Devlet Başkanı Slo- bodan Miloseviç ıle Rörustu. Goruşmeler sonrasında Yu- goslavya'da Hırvatıstan'da suren çarpışmaların sona erdırılmesı- nı ongoren bir anlaşma imzala- dı. Lord Carrington'ın önculu- ğünde vanlan anlaşma metnine Tudjman ve Milosevic"in yanı sı- ra Yugoslavya Savunma Bakanı Veljko Kadijevk de federal or- du adına imza attı. Hırvatistan'da da catışmalar aralıksız suniyor. Petrinja kasa- basında dün çıkan çatışmalarda 2 kişinin ölduğu, 65'inin de ya- ralandığı bildirildi. Hırvat kay- naklar da Osijek kenti başta ol- mak uzere Hırvatistan'ın doğu- sunda çatışmalann surdüğünü duyururken, çarpışmaların kıyı kenti Sibenik'e de sıçradığı bil- dinldi. Adriyatik kıyısında catış- malar yoğun bıçimde sürerken federal ordu yetkilileri Zadar- Zemunik havaalanının deneti- mini ele geçirdiklerini bildirdi- ler. Hırvatistan'ın başkenti Zag- reb'de ise dun hava saldınsı alarmlan yeniden duyuldu. Üç gun içerisinde dörduncu kez ça- lınan sirenlerle birlikte Zagreb radyosu halkın sığınaklara git- mesinı istedi. Hırvatistan radyosu dun Osi- jek kenti çevresinde çıkan çatış- malarda içlerinde ıki yabancı ga- zetecinin de bulunduğu yedi ki- şınin öldüğunü duyururken, İanjug haber ajansı da Osijek'e 10 km. uzaklıkta bulunan Sav- ras köyu yakınlarında federal orduya aıt bır savaş ucağmın du- şürulduğunu bıldirdi. TANJUG'un habenne göre de Bosna-Hersek'in başkenti Sa- rajevo'da bır camiye bombalı saldırıda bulunuldu. ldris Paşa Camisi'ne konan bombanın pat- laması can kaybına yol açmaz- ken, camıde ve çevre binalarda ağır hasar meydana geldiğı bil- dırıldi. BusKun mektubu Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendiriliyor Ankara yanıt hazırlıyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Mesut Yılmaz ıle Yunanıstan Başbakanı Konstantin Mitsotakis'ın Pa- ris'te gerçekleştırdıkleri goruşmeden son- ra Kıbrıs konusunda kısa gelecekte bır "dortlu zirve" olasılığının duşuk oldu- ğu ortaya çıkarken, ABD böyle bır zır- venın gerçekleşmesi ıçın üst duzeyli gi- rişımlerıni surduruyor. ABD Başkanı George Bush'un bu amaçla geçen cuma gunu Başbakan Yıl- maz'a gonderdığı mesajın Dışışleri Ba- kanhğı'nda ıncelenmesinden sonra yanıt- lanacağı bildirildi. Dışişleri yetkılıTeri, Başbakan Yılmaz'ın cevabi mesajında "tum puruzlerin giderilmesi ka>dıyla bir Kıbrıs zirvesine katılmaya hazır öldüğu- nü' bildıreceğıni belırtuler. Başka bır ıfade ıle Başbakan Yılmaz'ın bır Kıbrıs zirvesıne, sadece uzerınde an- laşmaya vanlan bir metni imzalamak uzere katılabıleceğine ilışkın bir mesaj vereceğinı kavdettiler. Bu arada Dışışleri yetkilileri, basında bıldirilenin aksine ABD Başkanı Bush'- un Yılmaz'a bir "mektup" göndermedi- ğini söylediler. ABD'nin Ankara Buyuk- elçilıği'nin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Başkan Bush'tan Başbakan Yılmaz'a şi- fahi bir mesajı ilettığini kaydettiler. Bu mesajın buvukelçilik tarafından "kfiğı- da dokulmuş" olmasının ise "Başkan Bush'tan Başbakan Yılmaz'a bir mektup olarak yorumlanamayacagım" belırtuler. Aynı yetkıliler, ABD Dışışleri Bakanı James Baker'ın Paris buluşmalarından once Turk ve Yunan başbakanlarına Kıbrıs konusunda gönderdiğı mektubun ise yanıtlanmayacağını söylediler. Bunun "cevap gerektiren bir mektup olmadığı" kararına varıldığını bıldirdiler. Öte yandan Dışışleri yetkilileri, Tur- kiye'nın Parıs goruşmesinin başansız so- nuçlanmasından sorumlu tutulamayaca- ğı yolundakı goruşlerını dun de yinele- diler. Sorunun "karşı tarafın lemel ko- nulardaki goruşierinin bilinmemesin- den" kaynaklandığını kaydeden yetkili- ler, "Birçok şey BM Genel Sekreteri'nin özel temsilcileri tarafından bize muğlak bir sekilde bildirildi" ifadesıni kullandı- lar. Bu durumda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel Temsilcileri Oscar Camilli- on ıle Gustav Feissal'ın son dönemde verdiklerı olumlu havanın temelsiz çık- tığına da ışaret ednen yetkıliler, bunun söz konusu temsikilerin "kredibüitesini sarstığım" da kabul ettiler. Diplomatik kaynaklar, tarafların Pa- ris buluşmalanyla "Kıbns'a ilişkin temd konularda halen sıfır noktasında" bu- lunduklannı sergilediklerıni belirttiler. ABD'nin tum ıstek ve baskılanna rağ- men bu gerçeğın Kıbrıs konusunda ya- kın bır gelecekte ılerleme sağlanmasını guç kıldığını belirttiler. Türkiye'dekı se- çım ortamının yanı sıra Yunanistan'da Mitsotakıs hükumetıne karşı artan tep- kılerın burada önemlı bir engel oluştur- duğunu da soylediler. ISVEÇ Hükümet Bildt'in STOCKHOLM (Cumhuri- yet) — Isveç'te Sosyal Demok- rat Partı'nin tarıhi seçim yenil- gısi ardından boşalan yönetim sağ blok partilenne dun teslim edildi. Ülkenin son altı yıhnın Başbakanı İngvar Carlsson'un önceki gun istifası uzerine par- lamentonun Sosyal Demokrat Parti üyesı Başkanı Thage G.Pettersson, yenı hukümeti kurma görevini Muhafazakâr Partı'nin genç başkanı Carl BUdt'e verdi. Fakat yeni başbakanın işi ol- dukça zor, çunku iktidar adayı olarak ortak bir seçim kampan- yası duzenleyen Muhafazakâr- lar, Liberaller, Merkez Demok- ratlar ve Hıristıyan Demokrat- lar bloğu, hukumet için gereklı çoğunluğa sahip değil. GECEKONDU SAKINLERİ— tki kuçuk gecekondu sakini, Bangkok'un Duong Pitok bolgesinden arta kalan yıkıntüann içinde, oyunlannı snrduruyorlar. Tayland hukümeti, gelecek ayki Dunya Bankası-IMF toplantısının yapılacağı yeni kongre mer- kezi yakınlanndaki gecekondu mahaflesini yıkma karan aldı. Bu- TüRK DIŞ POLÎTJKASJNDA YENİBİR COĞRAFYA -. ' A «. i * * * .fe. « '-*• »- rada yaşayan çok sayıda aile ise evlerinin yıkılmasına karşı çıkı- yor. Dünya Bankası toplantısı için ozel olarak inşa edilen kong- re merkezi. gecekondu mahallesine komşu olunca, Tayland hu- kümeti de bölgenin göruntusunun delegeleri rahatsız edeceğini duşunerek evlerin yıkılmasına karar vermişti. (Foto: REUTER) BASIN Hay Allah' Mıhail ıle Bons botu alıp nereye kayboldular acaba?1 Newsweek'ten iicralo^£ife.enbunc Saddamgereken adımı atmıyorSaddam Huseyin, Irak'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldınlmasını istiyor, ama bunun gerçekleşmesi için gereken adımları atmıyor. Aksine, mılyonlarca masum Irakli sivilin açlığını ıstismar ederek dunya kamuoyunu aldatmaya çabalıyor. Elbette Guvenlik Konseyi, bu ınsanlık trajedisinı dikkate almak zorunda. Ama Irak'ın ateşkes koşullarına uymasını da ıstemek zorunda. Guvenlik Konseyi geçen ay gıda sorununu ele aldı. Ekonomik yaptırımlar, Irak'ın gerekli gıda ithalını yasaklamıyor, ancak Irak'ın thracatının hemen tumünun kesilmiş olması, Irak'ın elindeki kısıtlı dovizı, gıda alımlarına yatırmasına engel. Bu nedenle 15 ağustosta Irak'ın, gözetım altında, 1.6 milyar dolar değerinde petrolunu Turkıye uzerinden satmasına izin verildi. Buna rağmen lrak, bır girişimde bulunmuş değil. Bağdat, konseyin karannı egemenliğıne karşı geldıği iddiasıyla uygulamıyor. Daha fazla petrol satmak, gelirıni kontrol etmek istiyor. Bu inatçılığı nedeniyle milyonlarca kışi aç. BM Genel Sekreteri'nin özel Temsilcisi Sadrettin Ağa Han, IrsriTın satabileceği petrol değerini 2.5 milyar dolara yukseltmeyi önerdi. Ayrıca, Bağdat için daha az tehdit edicı yeni gözetim yöntemleri önerdi. Bunlar insancıl nedenlerle yapılan öneriler, ancak yarardan çok zarar verecek: Irak'ın ateşkesı ımzalarken yuklenımlerinı azaltacak. Saddam'ın elıne daha çok para geçecek, daha az denetlenecek. Oysa BM kendi insancıl yardımını başlatabilir. Bunu ırak'ın ılerde satacağı petrolden elde edeceği gelire sayabilir. (16 eyliil) Balkaıı ülkelerinin gözti Türkiyede Yugoslavya'da federal birliğin parçalanması, Arnavutluk'taki değişim ve Romanya'daki ekonomik arayışlar, bu üç Balkan ülkesinin, Türkiye'ye yaklaşma eğilimlerini güçlendirdi. Ankara, Balkan başkentleri ile ikili işbirliği kanallarını açmaya çahşıyor. SEMİH İDtZ / YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Sovyetler Birliği'ndeki çö- zülme surecınin yanı sıra Turkıye*nin en ya- kından izlediği "değişim" rüzgârları Balkan- lar'da esiyor. Uzun süre Balkanlar'ın "kuş- ku duyulan" uyesi konumundakı Türkiye, ar- tık Sofya'da, Bukreş'te, Uskup'te, Saraybos- na'da ve Tiran'da en çok ilgi çeken ülkeler- den biri. Bu ilginin bilincine varan Ankara, Sovyet cumhuriyetlerine yonelik politikasına temel oluşturan "iyi komşuluk sorumlulugu" çerçevesınde, ikili temelde Balkan başkemle- rine yaklaşma girişimlerinı arttırdı. Balkan yanmadasını yuzyıllar boyu ege- menliğinde tutan Osmanlı İmparatorluğu- nun mirası, Turkiye'yi bu bölgedeki ulkelere tarihsel, kulturel, yer yer dinsel ve dılsel bağ- larla yakınlaştırıyor. Ama a>Tiı mirasın, Bal- kan başkentlennde Türkiye'ye karşı "temkin" duygusu yaratması, özellikle Türk azınlığa sa- hip ulkelerde Ankara'yla ilişkilerde donem donem soğukluklara neden oldu. Geçmiş do- nemde Yunanıstan dışındakı Balkan ulkele- rinden "rejim farklılıgı" nedeniyle otomatik olarak uzak dusen Türkiye, Atina'nın "Tttrki- ye'ye karşı diğer Balkan başkenüermi yanı- na çekme" politikasından da etkilendı. So- nuçta, Türkiye "Balkanlar'ın en uzak ulkesi" konumunu uzun sure korudu. Yeni arayışlar Ancak 80'li yılların Doğu Bloku'nu orta- dan kaldıran siyasi değişim süreci, Roman- ya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk'ta yenı arayışlara yol açtı. Turkiye'nın SSCB, Ortadoğu, Batı Avrupa ve ABD ıle yakın bağları ve işbirliği deneyimi, Balkan ulkeleri açısından değerlendirilmesi gereken bir biri- kım olarak algılanıyor. Kulturel yakınlıkla beslenen bu ilgi, özellikle Musluman ve Turk azınlığın yasadığı bölgelerde daha "sıcak" bir bakışa dönuşuyor. Dışişleri Bakanlığı ust yönetimi bu sapta- malardan yola çıkarak Balkanlar'a yonelik yenı yaklaşımlannı ulkeler bazında şu temel unsurlara dayandırıyor: Bulgaristan: Soğuk savaş yılları boyunca rejim farklılığına ve iki ayrı ıttifaka uye ol- malarına karşın, yoğun bir işbirliği surecin- den geçen Bulgaristan ile Turkiye'nin ilişki- leri son bir-iki yıl içinde "azınlık bunalımından" kurtulmaya başladı. Todor Jivkov yonetiminin son dönemlerinde Turk azınlığa yonelik baskılann anması ve Bulga- ristan'dan Türkiye'ye buyuk bır göç yaşan- ması, Ankara ve Sofya'yı ilişkileri koparma noktasına getirmiştı. Ancak Jivkov'un düş- mesi ve Bulgaristan'ın da Doğu Avrupa'dakı demokratikleşme hareketine katılması Turk azınlığın konumunu da olumlu etkıledi. Buna paralel olarak Turk-Bulgar ilişkileri de hızlı bır düzelme surecine gırdı. Gergin- lik donemınin sona erdığı, karşıhklı olarak her duzeyde yapılan siyasi, ekonomik ve hatta askeri boyutlu ziyaretlerle de kanıtlandı. Yu- nanıstan'ın Buîgar-Turk gerginleşmesini "kendi lehine" kullanma yönundekı gırişim- lerıyle, bır donem Ankara'ya karşı Sofya- Atına cepheleşmesı yaşanmasına karşın, son bır yılda bu eğilım de ortadan kalktı. Anka- ra, Bulgar yönetimının bu çerçevedeki '"gercekçi" tutumunu olumlu karşılıyor. Bulgaristan'la Turkıye arasında şırketler duzeyinde yoğun bir ticaret ilişkısinın yanı sı- ra enerji, ulaştırma, taşımacılık gıbi alanlar- da genış işbirliği olanağı bulunuyor. Turk Exımbankı'nın kredileriyle desteklenen bu olanaklar çerçevesınde, Türkiye Sofya'ya do- laylı ekonomik danışmanlık, teknık eğitim gı- bi hizmetler de sağlıyor. İki ulke aynca Ka- radeniz lşbirliği Bölgesi projesı çerçevesınde çok taraflı işbirliği olanağını da yakalamış durumdalar. Ankara ile Sofya arasında "iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması" ım- zalanması da gundemde bulunuyor. Yunanistan: Turkiye, tarihsel olarak çok sorunlu bır ilişkiye sahip olduğu Yunanistan1 la bağlannı "Balkan" perspektıfı dışmda de- ğerlendirıyor. Ancak Makedonya, Arnavut- luk gıbı bölgelerdeki gelişmelerin Atina'da yarattığı rahatsızlık, Turkiye'nin Üskup ve Ti- ran'la yakınlaşma adımlarıyla birleşınce, iki ulkenın birbirine karşı temkinini de arttırı- yor. Batı Trakya'daki Turk azınlığının duru- mu ise Balkanlar'ın etnik çeşıtliliği içinde di- ğer çatışmalann bir benzerı olarak gundem- de bulunuyor. Yugoslavya: Turkiye'nin "geleneksel" ola- rak en yakın olduğu Balkan iılkesı konumun- daki Yugoslavya'da yaşanan iç karışıklıklar Turkiye tarafından yakından ızleniyor. Özel- likle Bosna-Hersek ve Makedonya cumhuri- yetleriyle yakın kulturel bağlan olan Turki- ye, buradaki bağımsızlaşma surecine •'temkinli" bir destek veriyor. Yugoslavya'nın toprak butunluğunun sa- vunulmasını da içeren bu tutum, halkoyuna dayalı barışçı bağımsızlaşma sureçlenne "sıcak" bakılmasına yol açıyor. Bosna- Hersek'te Turkiye'nın geniş yetkılı bır kon- solosluk açması, Makedonya ıle gerçekleştı- rılen doğrudan temaslar da bu çerçevede onem kazanıyor. Yunanistan'ın resmi duzeyde t"Makedon" kımlığini tanımaması ise, Tur- kiye'nın Turk etnik grubuna da sahip olan Makedonya ile ilişkilerinde iki yönlu bir so- nuç verıyor. Turkiye bir yandan Uskup'le "yakın bir dost" ilışkısi kurmak isterken bir yandan da Yunanistan'a "Turkiye, Makedon ayaklanmasını koriıkluyor" iddiasında bu- lunma zemini yaratmamaya çalışıyor. Anka- ra'nın Yugoslavya ile ilişkilerinin halen Belg- rad'la kurulu olan sıkı bağlann zedelenme- mesine çalışılarak yurutuldüğu de vurgula- nıyor. Nitekim Dışişleri Bakanı Safa Giray- ın geçen ayki zivaretinde bu tutum açıkça ser- gilendi. Arnavutluk: Yıllarca dünyanın en 'dışa kapalı" ulkelerinden biri konumundaki Ar- navutluk, Musluman çoğunluk nedeniyle Türkiye'ye "en yakın" bakan Balkan ülkesı. İlk dış temasını Turkiye ile gerçekleştıren ve dunyaya açılma adımlannı Ankara uzerinden atmak ısteyen Arnavutluk, Yunanistan ve Sır- bistan ile olan gerilımlerınden dolayı Türki- ye'ye daha yakın bır çizgı izliyor. Romanva: Cumhurbaşkanı Turgut Özal- ın zıyaret ederek "dostluk ve iyi komşuluk anlaşması" ımzalayacağı Romanya da özel- likle ekonomik beklentilerinı Türkiye'ye yö- neltmesıyle dıkkat çekıyor. Karadeniz Işbir- liğı Bolgesı Projesi çerçevesinde "çok yakın" bır konum yaicalayan Ankara ve Bükreş, Turk yatırımcılarının bu ulkeye artan ilgisi- nı karşıhklı olarak teşvik etmeye çalışıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog