Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Yatırımcılar ECU/Avrupara Döviz Hesabı'ndan yararlanıyorlar. Cumhuriye J> px EÇU/Avrupara f çjfcrikirnlşrkıizi para piyasasındaki yV^ualgalanrnalardan korur. "1" >!İyi faiz" kazandırır. PAMUKBANK v ' 4yi bankadı r— ^ / - • , . - . . • • 68.YIL / SAYI 24092 /1800 TL (KDVdahıl) KURüCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZMI NADİR NADİ (1945-1991) 18 EYÜH 1991 ÇABSAMM Özal, ABD'ye teşekkür etti mi? Mektııp kavgasıÖZAL, SABAH GAZETESİ'NE 5 MİLYARLIK TAZMtNAT DAVASIAÇTI SABAH GAZETESİ Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, 1983'te yapılan genel seçımlen kazan- dıktan sonra ABD'nin Ankara Buyukelçısi Hupe'e şukran mektubu gonderdi. CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL Sahtekârlar. sahtekârlar, sahtekârlar, ımzayı incelettir- dım, sahte çıktı, mektubu kontrol etmeden yayımlamışlar Bunun hesabını soracağım CUMHURBASKANUĞI SÛZCUSÛ KAYA TOPERİ Emnıyet Genel Mudurluğu Knminal Polis Laboratuvan'nda ımzanın sahte olduğu behrlendı. Böyle bir mektup mevcut değildır. Sabah gazetesı ve Muammer Yaşar Bostancı hakkında tazmmat davası açacağız. DÖNEMİN ABO ANKARA BÛYÜKELÇİSİ HUPE Boyle bir mektup var mı bılmıyorum, ben böyle bir mektup almadım. Mektubun sahte olduğu mancını taşıyorum. ABO BÛYÛKELÇİJĞİ BASIN ADIŞESİ Kayıtlanmızda boyle bir mektup yok. HABERİ YAZAN BOSTANCI Ben doğruluğuna ınandığım bir belgeyi açıklayarak gazetecı olarak kendime düşen görevi yaptım. Belgeyi kabul etmemek, 'sahtedir' demek gerçeği ortadan kaldırmaz. 'Sahtekâr' dediğı ıçın özal'ı mahkemeye vereceğım. 14. Sayfada SHrdeönseçimde Ozafdan AmerikaVa mektuou özal'ın 1983 yılında seçımı kazandıktan sonra ABO bû/ukelçısıne yazdıflı ıddıa edılen Ijükran mektubunu' Safiafı gazetesı 10 yriın habercılığı anonsuyta vertı Sabah'ın yayımladığı mektup ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Sabah gazetesımn dunku sayısında Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal'ın 1983'te genel seçımlen kazandıktan bir hafta sonra dönemın ABD Buyükelçısı Robert Strausz-Hupe'e bir mektup yazarak bu ulkenın yardımla- rından dolayı "teşekkür ettigi" öne suruldu. 14 Kasım 1983 tarıhmı ta- şıdığı belırtüen mektup aynen (Arkası Sa. 14, Sû. 7'de) MEKTUPLARIN KÂRI- ZARARI. AHMET TAN'in yazısı 14. Sayfada KAMPANYA— Fraosız reklamcı Seguela kampanyada yeai ANAP'ı tamucagııu soyledi. (Fotograf: SUAT KOZLUKLU) FranazreklamaSeguela'nınYlmaz içinhaarladığıtemelslogan: Ifopacakdahaçok iş varBaşbakan Yılmaz Fransız reklamcı Seguela ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile seçim kampanyasını taruttı. Kampanya boyunca yedi ana başbk altında "Çünkü yapacak daha çok iş var" sloganı işleniyor. Seguela, "ANAP yeniden doğmaya karar vermeseydi bu kampanyayı almazdım" dedi. Seguela'nın hazırlattığı 10-20 saniyelik filmler 20 Ekim tarihine kadar 4 gun arayla Starl'de gösterilecek. TV filmleri haftada iki kez gazetelere verilecek ilanlarla desteklenecek. Yannki ilk fîlmde 12 Eylül öncesi terör olayları anlatılırken Demirel ve Türkeş'in de görüntüleri ekrana gelecek. GÛNDÜZ İMŞİR'in haberl 6. Sayfada KAMPANYANIN ALTINDAN ÖZAL'IN 'İSTİKRAR'I ÇIKTI CELAL BAŞLANGIÇ'm nottan 6. Sayfada REKLAMCI SEGUELA H t ç SEÇİM KAYBETTİ Mİ? LEYLA TAVSANOBLU'nıın izlenimlefi 6. Sayfada SHP'ye seçim için özelTVAlmanya'da 4 Turk tarafından kurulan özel TV şırketı 1 ekimden ıtıbaren uydu aracılığıyla yapacağı yaymların 2 saatinı SHP'ye ayırdı. SHP, 'demokrasi kanah' adını verdığı uydu yayının Magıc Box'tan farklı olduğunu savundu. 7. Sayfada DemirePin 4 *1 .. .. . ilsozu Çorlu'ya DYP lideri Demirel Çorlu'da düzenlediği mıtıngde yaptığı konuşmada; "Başbakan olan zat, lstanbul il başkanı hanımefendinin sayesinde başbakan olmuştur"dedı.5. Sayfada 'BAZILARI DOĞRU, BAZILARI YALAN' YALÇtNBAYER'ln notlan 5. Sayfada KADINLAR DEMtREL'E İLGt GÖSTERMEDİ SENAY KALKAN'ın Izlenimleıi 5. Sayfada 100 KİŞİLİK SEÇÎM BORSASI 4. Sayfada LİDERLER İMAJ YARIŞINDA 4. Sayfada TV/a Sayfada Türkpop möziği Sına Koloğlu Ekonomi /13. Sayfada Tüketici gözüyle Meral Tamer Avrupa kupaları / Spofda Beşiktaşve CSaray'ın maçları ekranda Turızm /Arfca Sayfada Musevi turist dopingi Günselı Önal Psikoloji / Arfca Sayfada Esirkadına kimlik terapisi Serpıl Gündüz Denktaş'tan demeç: Kıbrıs için 5yeni öneri 1- Kıbns Turk ve Rum hükümetlerinin bakanlan anlaşma yapılıncaya kadar Çöruşmelerde bulunsun. %• İki tarafm parlamentosu Ledra Palas'ta aylık toplantı yapsın. 3- Vasiliu ile bir araya gelelim. 4- Pile koyunde örnek bir federal yaşam oluşturalım. 5* TV istasyonlannda tartışmalar duzenlensin. YASEMtN ÇONGAR ANKARA — KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıb- ns'ta federal çözume yönelık surecı hızlandırmak ıçın Turk ve Rum toplumlannın ortak çalış- masını öngören yeni onerılerde bulundu. Dortlu zırvenın yapı- labilmesı ıçın gerekli mutabaka- tın sağlanamaması sonrasında ABD yönetıminin "Sorun, se- çimden once çozulsun" şeklın- dekı baskılarını arttırmasına karşın Denktaş sorunun ancak "ikili duzeyde" çözulebileceğı- nı vurguladı. KKTC lideri "Va- (ArkaaSa. 15, Sü. l'de) ANKARA BUSH'A YANIT HAZIRLIYOR 10. Sayfada Hırvatlara denizden ablııka DOKUZ KİŞl DAHA — Yugoslavya'nın Hırvatistan Cumhuriyeü'nde devam eden çabşmalarda son 24 saat Yugoslavya Federal Donanması Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısında bulunan yedi limanını ablukaya aldı. Federal Donanma Komutanhğı söz konusu kararın Hırvatistan'da federal orduya ait kışlalara ve hastanelere Hırvatistan tarafından abluka uygulaması üzerine ahndığım açıkladı. Hollanda'nın bir barış gücu gönderilmesini istemesinin ardından Batı Avrupa Birliği yarm Lahey'de toplanarak çatışmaları değerlendirecek. Toplantıda ağırlıklı olarak Hollanda'nın onerisielealınacak. Yugoslavya'ya askeri bir barış gücü gönderilmesine sıcak bakılıyor. 10. Sayfada BALKAN ULKELERINİN GOZU TÜRKİYE'DE YASEMİN ÇONGAR-SEMİHİDİZ'in haberi 10. Sayfada içinde dokuz kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Yoğun çatışmalann yer aldığı >orelerden biri olan Pet- j^Z? Z,\T. J~ e rinja bolgesinde bir Hırvat Ulusal Mubafızı kurşunlara bedef olmamak için kendine bir siper amor. YOLCUSU 19. Sayfada TATENT'OLAYI Adnan Kahveci'ye HEMA'dan suçlama 'AMATÖRCE İCAT EDİLEMEZ' H E M A Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hattat, "Sayın Kahveci'nin, Naim Şungur'un ve Önder Kefoğlu'nun şirketimiz dışında çok büyük maddi ve teknik imkân kullanarak bütün giderleri karşılayarak ve yetkin personelle çalışarak mini yazarkasa ve elektronik seçim makinesini amatörce icat etmeleri mümkün değildir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — HEMA Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yonetım Kurulu Başkanı Ahmet Hattat, kendılennın olması gereken pa- tentın, Malıye ve Gumruk Bakanı Ad- nan Kabveci tarafından "haksızlık yapılarak" abndığıru açıkladı Hattat, elektronik seçım sandığı ve muıı yazar- kasamn tum araştırma çalışmalannın şırketlennce yurutulduğunu belırterek Kahvea'nuı patentı hayır kurumlan ye- rıne, HEMA'ya ıade etmesıni istedi. Ahmet Hattat, dun bir yazüı açıkla- ma yaparak "Kahveci'nin pafent oyunu" konusundakı göruşlerını anlat- tı. Mını yazarkasa patentiyle ılgıli ola- ya bir bakanın adının karışmasından dolayı üzuntu duyduğunu vurgulayan Hattat; Testaş, Testaş Genel Müdürü (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) 32. GUN DOSYASI SAVCILIĞA GİDIYOR 15. Sayfada Mesut Yılmaz "Yeni" Olabilir mi?.. JVlesut Yılmaz, seçım kampanyasında "gençlığe" ve "yenılığe" oynuyor Sureklı bu ıkı nokiayı vurgulayarak ötekı lıderlerden farklı olduğunu sergıleme çabasında Genç mı Sayın Yılmaz' Ötekı lıderlerın yaş ortalaması da anımsa- nacak olursa, genç olmadığı herhalde soy- lenemez 44 yaşında başbakanlık koltuğu- na oturmuş bir sıyaset adamı ıçın gençliğı- nın altını çızmek bir yerde doğaldır Pekı, yeni mi Sayın Yılmaz? "Yeni" olmak, kendısını yeni gıbı göster- mek zorunda Başka çaresı olmadığını ga- yet tyı bılıyor. Kampanyasını buyuk ölçude bunun üzerine oturtuyor Ama kendısı, 1983 yılında kurulan ve ay- nı yılın sonunda sandıktan çıkan ANAP'ın en önde gelen kuruculanndan bırı değıl mı' Evet Geçen sekız yıl ıçınde, Özal-ANAP ık- (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • G.Doğu'da kanlı bir gün daha Ştrnak'ın Cızre ılçesıne bağlı Hısar karakolunu basan PKK'h terörıstler 3 erı şehıt ettı, 2 en de ağır yaraladı. 3. Sayfada • Kürtlere banşçı mücadele çağrısı Irak Kurdıstan Demokrat Partısı, Turkıye Kurtlerıne banşçı, demokratık, sıyası mücadele çağrısında bulundu 3. Sayfada • SATEL yayına hazır Sabah gazetesımn özel TV'sı tum teknik donammmı tamamladı Deneme yayını yakında başlıyor 8. Sayfada • Zaman geçldinde afiş Londra Metrosu'nun 3 bın afislık koleksıyonundan seçılenyapıtlar Arkeon Galerısı'nde. 9. Sayfada • Filistin düğümü çözulemiyor ABD Dışışlen Bakanı James Baker, Israıl Başbakanı Şamır'ı ıkna etmeye çalışıyor. 11. Sayfada • Sigortalı konut kredisi Anaparayı sıgorta, faızını tuketıcı odeyecek. Ekonomide • Ve-Ga'da grev kırıcı üretim tşlenn başkalarına yaptırıldığı, uretimın başka matbaalara kaydırıldığı saptandı Ekonomide • DPT'den piyasa ekonomisine itiraz "Plan ve program, sadece kumanda ekonomılerıne aıt araçlar değildır '' Ekonomide • Trabzon bir adım önde UEFA Kupası'ndakı temsılcımız, Yugoslavya'nın Grandjanskı takımını 3-2 yendı Sporda • Jodie yönetmenliğe soyundu Genç yaşta 'Taksı Şoföru' adlı fılmdekı roluyle ' une erışen ABD'lı oyuncu Foster'a, yönettığı ılk fılmde . ödul verıldı. Arka Sayfada GÖZLEM UGURMUMCU ABD ve Trona Sabah gazetesınde Muammer Yaşar'ın dun yayımladığı mektup, ortalığı karıştırdı Ozal, mektubun duzmece olduğunu, ımzanın da "taklit edıldtğım" ılerı surdu Cumhurbaşkanı, Emnıyet Genel Mü- durlüğu Merkez Krımınal Laboratuvarı uzmanlarınca hazır- lanan ve metnın altındakı ımzanın "Hakıkı ımza modellerın- (Arkası Sa. 19, Su. 7'dt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog