Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Beşıkıaş Gönul Ûyeleni Pamukbank ALO24 Istanbul 188 24 24 u arayıni Sadece 5000 adet basılan Beşıklaş Şampıyonluk Kartı'nızı tukenmeden adresınıze gonderelım BANK24 IŞL EU T AUAU ' Cumhunyet Galatasaray Gonül Uyelen 1 Pamukbank ALO24 istanbul 188 24 24'û arayıni Sadece 5000 adet basılan Galatasaray Şampıyonluk Kartı'nızı tûkenmeden ,, adreanıze gonderelım x BANK24 I 3 L E M T AMAU1 *• M.YIL / SAYI 24089 / 1800 TL (KDVdafıil) KURUCUSÜ. YUMUS KADİ (1924-1945) BAŞYAZMI NADİR NADİ (1945-1991) 15 EYLOL 1&1 PAIAfl Bugün / Dergi Dedikodu yaşamın tuzu biberi mi? Pazar Konuğu/12. Sayfada Eli Acıman: Oy sloganla alınmaz Leyla Tavşanoğlu Zirve /16.Sayfada Kıbrıs sorunu çıkmazda Venedik /16. Sayfada 'AltınAslaıV Sovyet filminin Sağlık/AricaSayfada' Rengininşanjar ahengi Serpıl Gündüz TUSIAD'ın beşmesajı BÜLENT ECZAOBAgrNDAN 1 EKONOMfK YETKİLER Siyasetçiler para basma, kanun koyma, vergi alma yetkilerini kullanırken toplumun uzun vadeli çıkarlarına aykırı davranışlarda bulunuyorlar. 2 AMAYASA TÜSÎAD'ın anayasa konusunda politik ve ekonomik maddeleriyle genel yaklaşımlannı kapsayan bir çalışma yapıyoruz. 3 ÖZELLEŞTİRME Konu gözden geçirilmeli. 4 4 DENGELER Bozulan ekonomik dengeyi yeniden sağlayacak bir çalışma içindeyiz. 5 KOAÜSYON Başka hiçbir çıkar yol olmadığım bildiğimize göre koalisyonlan işletmeyi başarmamızlazım.17. Sayfada 5-7 PUAN YÜKSEI3Tİ Akbank'tan faiz atağıBankalar son haftalarda mevduat faizlerini peş peşe birer ikişer arttırırken bankacılık sektörünün 4 büyükleri arasında yer alan Akbank, beklenmedik bir çıkış yaptı. Sektörde muhafazakâr davranışlarıyla tanınan Akbank, Iş Bankası ve Yapı Kredi ile sürdürdüğü centilmenlik anlaşmasım bozarak mevduat faizlerini tek başına arttırdı. EkonomMe tSTAIVBUL/ANKARA Trafik kâbıısu tstanbul'da Boğaziçi Köprüsu onanm çalışmalan ve yeni Galata Köprusu inşaatı nedeniyle adım adım yüriıyen trafiğe yann okulların açümasıyla on binlerce öğrenci ile okul aracı da katılacak. Ankara'da metro kazısı nedeniyle kapalı olan Kızıiay, okulların açılması sonucu kent içi trafiğini felç edecek. 'Beni kızdııdılaf diyen Başbakan, Rizetten milletvekili adayı oldu MESUT YILMAZ KARADENİZ'DE Hedef DemirelDEMİREL PİŞKİN' "Geçmişte hükümet olabilmek için kadayıflı koalisyonların bile sineye çekildiği bir ülkede, herhalde bunlardan ders alması gerekenler vardır. Ama ders almayı bırakın, ders verecek kadar pişkindirler" HAKKI ERDEM ve ÖMER GÜNER'in haberi 4. Sayfada BABA'NIN ALTINDA KALMA KORKUSU CELAL BASLANGIC 4. Sayfada DEMİREL: DYP %45*LE İKTİDAR 'Cin çarpacak' 'SANDIK MEZAR OLACAK' Demirel, dün Gölbaşı'nda partisine katılmalar nedeniyle yapılan törende, seçim sandığının iktidar için mezar olacağını kaydederek, "Seçim gecesi 'olsa olsa koalisyon oluruz' umuduyla yatanları gece uyku tutmayacak. Sabah cin çarpmışadönecekler" dedi. Türkiye'nin bugünkü israf idaresinden kurtulmasına 36 gün kaldığını ifade eden Demirel, "20 ekim iple çekiliyor. 21 ekim sabahı Türkiye'ye yepyeni bir güneş doğacak" diye konuştu. 'EFE'NİN BİR TAŞI BİLE YOK' Konuşması sık sık "Başbakan Demirel" sloganlanyla kesilen DYP liderinin konuştuğu ilçe merkezine "Demirel Geliyor", "Baba, zavallı Ahmet ve Efe'nin dikili bir taşı bile yok" pankartlannın asıldığı gözlendi. Demirel, iktidarın oy isteyecek yüzü olmadığım sayunarak, şunları söyledi: "Bunlar, hangi yüzle 'iktidar olacağız' diyecektir? Vatandası anasından doğduğuna pişman etmişlerdir!' 7. Sayfada RP, MÇP ve IDP seçimlere ortak girmeyi prensipte benimsedi Sağda seçime 31ü ittif ak Haber Merkezi — tlk ve orta dereceli okulların yann açılma- sıyla özellikle İstanbul ve Anka- ra'da trafık felç olacak. tstanbul'da Boğaziçi Köprü- sü'ndeki onanm çalışmalan ve yeni Galata Koprüsü yapım ça- hşmalan nedeniyle adım adım giden trafiğe on binlerce öğren- ci, binlerce araç katılacak. Ankara'da da Kızılay'ın met- ro kazısı nedeniyle kapalı olması kent içi trafiğini kitleyecek. İsUnbul Haber Servisimiziıı bildirdiğine göre ilk ve ortaokul- ların açılmasına bir gun kala, ıçınden cıkılması guç bir hal ala- cağı öngörülen İstanbul trafiği ıçın yetkililer çözum uretmeye çalışjyorlar. Ancak köklu bir çö- zumün kısa vadede olanaksız ol- (Arkan Sa. 16, Su. 6'da) SHP SÜRPRİZ ATAK HAZIRLIĞINDA HANOAN S£NKÖKEN'in haberi 6. Sayfada ECEVÎT 'ANAP'I, SHP BİLE KURTARAMAZ' 6. Sayfada ÖNSEÇİM BUGÜN: 400 BİN DELEGE SANDIK BAŞINDA 5. Sayfada DALAN. PARTİSİYLE DYP'YE KATILDI 7. Sayfada PROTOKOL AÇIKLANMAK ÜZERE ProtokolUn birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacağını açıklayan RP, MÇP ve IDP yöneticilerinin vardığı anlaşmaya göre partilerin 1989'da aldıkları oy oranına göre milletvekili listelerine girmeleri benimsendi. 540 kişilik listede adayların 300'ünün RP'li, 120'sinin MÇP'li, 30'unun da IDP'li olması bekleniyor. ANKARA (Cumburiyel Bü- rosn) — RP (Refah Partısi), MÇP (Milliyetçi Çalışma Parti- si) ve IDP'nin (İslahatcı Demok- rasi Partısi) erken genel seçim- lerde biriikte hareket etmek uze- re başlattıklan diyaloğun olum- lu sonuçlandığı ve ortak proto- kolun son şeklıni aldığı öğrenil- di Her uç partinin üst yönetim- leri konuyu görüşerek seçime ortak girme ilkesini benimsedi- ler. Bu arada her iki partinin Guneydoğu örgütleri seçim iş- birliğine farklı tepki gösterdiler. Edinilen bilgiye göre Refah Partısı'nin tabanında MÇP'ye karşı oluşan olumsuz hava tam olarak atılamadı. Ancak parti yöneticileri tabandan gelen kay- gılann ortak harekete tümüyle karşı çıkma biçiminde olmadı- ğım belırttiler. MÇP'de ise merkez yurütme kurulu bugun bır kez daha bır araya gelerek konuyu görüşecek. Genel Başkan AJpaslan Tıirkeş, toplantı öncesinde bir basın top- lanusı düzenleyerek gelışmeler (Arkaa Sa. 17, Sü. l'dt) Gallipoli'den İtalya'nın Gelıbolusu DtLEK ZAPTÇIOĞLU İtaJyan çizmesinin topuğundaki Gallipoli'nin bizim Gelibolumuz ile olan ilgisi, isım benzerliğinden ibaret. Gallipoli, Italya'nm her yerinden gelen orta sınıf mensubu, çok çocuklu ailelerin tatil yeri. Johannesburgdan Yeni bir Lübnanmı? NİLGÜN CERRAHOĞLÜ Guney Afrika'da ANC yanlıları, işbirlikçileri 'kolye' yöntemiyle cezalandırıyor. Bir otomobil lastiğinin içine benzin dökulüyor ve lastik kurbarun kollanna geçirilerek tutuşturuluyor. Stockholmden Rüzgârlar 'sağ'dan esiyor YAVUZ BAYDAR tsveç bugün hayli ruzgârh. Solun liberalleri, seçim sandığından bu gece çıkması kuvvetle muhtemel 'hayır'ı, korkulu ruya şeklinde yaşıyor. KhalkidikitJen Denizi güneşe katık etmek ÜSTÜN AKMEN Khalkidiki yanmadasuıda, bu turist kıthğında, dünyanın her tarafından gelenlere hâlâ 'güneş' satıyorlar. Üstelik çakılJı kumsallarda, denizi guneşe 'katık' ettirerek. 10. Sayfada Büyük futbolcuya büyük tören Metin Oktay'a sevgi seli Taçsız kral için Ali Sami Yen Stadı ve Milliyet gazetesi önünde düzenlenen törenlerden 1 sonra I Oktay'ın İSarı- »• Kırmızılı j renklerle donatılmış tabutu Fatih ICamii'ne götürüldü ve burada cenaze namazı kılındıktan sonra Kozlu Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Sporda Kıncdıada hep Ijirzpmanlafı yaşıyor Uzaklarda,. kayalıkların çevresinde küme küme bir uçup bir konan martıların kanat seslerini bile duyabiliyorşunuz. Kınalıada dolup taşmasa da belli bir insan kaiabalığı var. Kâh sahil meyhanelerinde, kâh aşina yüzlerin aydınlattığı mahalle kahvelerinde zaman geçiriyor insanlar. Arada bir kucak dolu kırlangıç gibi cıvıltıh sesler yayarak bisikîetli çocuklar geçiyor sokaldardan. «CATİ GÜİGdR'ün haberi 17. Sayfada 'Patent' için TV'de açıkoturum Mumcu ile Kahveci tartışacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun televizyon- da açık tartışmaya çağjrdıgı Maliye ve Gumrük Bakanı Adnan Kahveci, "Mumcu ile istediği zaman istediği yerde tartışmaya hazırım" dedi. Uğur Mumcu da Kahveci'nin hemen gun ve saat belirleme- sıni ıstedı. Maliye ve Gumrük Bakanı Adnan Kahveci, dun yaptığı yazılı açıklamada şunlan kay- detti: "Bir şeyler yapıp üikeme bizmet etmek isterkeo saçma sapan ithamlara hedef oldum. Patentleri aldığıoı daha once basına açık bir şekilde yaosı- dıgı haJde manağımın almadı- ğı bir ahlak anlayışıyla, (gizie- diğim) iddiasıyU kuşuaa çıkıJ- dı. Her şey bu kadar oet bir se- (Arkası Sa. 17, Sü. S'tt) Karadeniz Havası... İRABZON — Şen şakrak bır kadın sesı yükseliyor Petek otobüsünün hoparlörlerın- den: "Mesut Yrimaz gözüpektir. hıç Yılmaz/Ana- vatan arı gibidir hiç durmaz". Başbakan Yılmaz'ın uçağı denızın hemen yanı başındaki alana yeni inmiş, pısrte ilerlı- yor. Otobüsün içinde bir ses: "Çıkarın bu kaseti! Burası Karadeniz Bu parça gitmez buraya. Allahaşkına koyun bir Karadeniz havası..." Bır başka ses, ama biraz alaylı: "Bakalım, Sâguela izin verdi mı kP.." Gülüşmeler. Oynak bir Karadeniz havası, çığlık çığlığa. Kalabalığın içinde omuz başlarını tıtrete tit- rete hafıften oynamaya başlayanlar var. Başbakan uçağın kapıstnda görünuyor. (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • Türk pollsi tarihi de yakalar İstanbul Mali Şube ekiplert, sekız ayda yapılan 6 operasyonda eski eser kaçakçılığı konusunda çok buyuk bır başarı elde ettı. 3. Sayfada • Start 'de bugün 6 yeni dfzi 24 saat surelı yeni yaym dönemine baslayan Star 1, TV dızilerınde atak yapıyor. 8. Sayfada • Rembrandi'a röntgen 'Derede Yıkanan Kadın' Rembrandt'a an olduğundan kuşku duyulmayan tablolardan bıri. Yağlıboya tablo, şımdı Berlin 'dekı sergide. 9. Sayfada • Sosyal demokraainin sınavı hveç'te 6.5 mılyon seçmen, yeni parlamentoyu belırlemek ıçın sandık başmda. 11. Sayfada • Başbakan kovuldu Irak Devrım Komuta Konseyi'nın Şıı Başbakan Sadun Hamadı'yı görevden aldığı açıklandı. 11. Sayfada • SSCB'de rekor bütçe açığı Sovyet Mahye Bakanlığı, butçe açığımn 200 mılyar rubleye ulaşacağını belırttı.ll. Sayfada • Hırvatfar, generali tutsak aldı Yugoslavya'da Hırvattstan'ın doğusunda suren savaş gıderek yayılıyor. 11. Sayfada • Apollon tapınağı bugün açılıyor Sîde'de bulunan tapınağtn 8 yıl suren restorasyonu için Amerıkalı Frıendly aılesı yaklaşık 750 mılyon lıra harcadı. Arka Sayfada • Antalya'da motosikletli turizm Bulundukları ulkeden motosıkletlerıyle Venedik 'e gelen tunstler, tzmır uzerınden Türkiye'ye gırış yapıyorlar. Arka Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Buyurun 'vi ¥•••• Bugünkü öykümüz Bursa'dan başlıyor. Şimdilik Kahve- ci'de bitiyor. Bu öykude trilyonluk bir vurgun okuyacaksı- nız Kahvenızı yudumlayarak dosyamızı ve öyfcümüzü oku- maya başlayın. Geçen yıl Bursa'da "tekstil makinelen kaçakçılığı" ortaya çıkanlmış; sorumlular hakkında davalar açılmıştı. Oykümüz (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog