Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Mimarlar, Mühendisler ECU/Avrupara Döviz Hesabı'nın avantajlanndan yararlanıyorlar Cumhuriye Birilcimlerinize ECU/Avrupara güvencesi Pamukbank'ta. UKBANK 68.YIL / SAYI 24088 /1800 TL (KDV dahil) KURUCUSU-VaUİ NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 14 EYLÛL 1991 CUMARTESİ Bugün / Bilim Teknik Genetiğin aydınlatacağı cinayet Notlar /19. Sayfada Yılmaz'ın Gezisinin Ardından Ahmet Tan IMKBMaksl 9 10 V '2 13 Ekonomi /13. Sayfada Borsanm freni patladı Abdurrahman Yıldırım 32. Gün /19. Sayfada Birand: TRTnin kararını bekliyorum Spor / Arfca Sayfada Potalarda heyecan Levent Yücelman Dar gelirli işçi ve memur, ömür boyu çalışsalar da ev ve arabaya paralan yetmiyor Iki anahtarbir ömürSABİT FfaATLA 31 YIL SONRA Üçret-ev-araba fıyatlan sabit kaldığı takdirde 1.5 milyon net ücret alan bir işçi, ayda 670 bin lira tasarrufla 31 yıl sonra Ankara'da küçük bir daire alabilir. Şahin marka araba için 5 yıl gerekiyor. MEMURA DAİRE 124 YIL SONRA Memurlar, iki anahtar için işçiden daha fazla çalışmak zorunda. Aylık ortalama 1 milyon net maaş alan bir memur, 124 yıl sonra daire sahibi olabilir. 20 yıl da araba için çalışması gerekiyor. GUNEŞ GÜRSON ANKARA — İşçi ve memur, biraz dışını sıkıp 2000 yılının ikınci yansına değın bekleyebi- lirse, "iki anahcara" birden ka- vuşacak. Dargelirli kesimın, şu anda aldığı ucreüer ile e\ ve ara- ba fıyatlan sabıt kaldığı takdir- de, DYP Genel Başkan Yardım- cısı Tansu Çiller'ın "herkese bir ev, bir araba" \aadı, bırkaç ın- san omru sonra gerçeklesebıle- cek. Cumhunyet muhabırlennın Ankara, tstanbul ve Izmir'dekı fıyatlan goz önune alarak yap- tığı araştırma ile ışçı ve memur- ların zorunlu gıda harcaması dı- şında kalan gelırleriyle kısa \a- dede bir ev ve araba sahibi ola- mayacakları belirlendı. Darge- lirli kesim, ancak 20 yıl ile 1% >ıl arasında çalışarak buyuk kentlerde orta hallı semtte bir daıre sahibi olabılıyor. Turk-lş Araştırma Merkezı- nın verılerine gore aylık ortala- ma 1.5 milyon lıragelıri olan bir ışçı aılesı, ayda 830 bın lira gı- da harcaması yapıyor. 10 yıllık işçi, ucretinden geri kalan 670 bin lirayı 31 yıl birıktırebılırse, Ankara'da normal bir daire sa- tın alabılıyor. Ankara'nın luks semtınde alınacak bir daıre ıçın, işçmin toplam çalışacağı sure 80 yıla çıkıyor. Gecekondu sahibi olmak isteyen bir işçi, 6 yıl ça- lışmak zorunda kalacak. Işçı- nin, sıfır kilometre Şahin mar- ka otomobi! için 5 yıl, Mercedes marka bir araba için de 124 yıl çalışması gerekiyor. îşçının, ay- ru koşullarda Istanbul'da ev sa- hibi olması ıçın çalışacağı sure (Arkosı Sa. 19, Su. S'te) MEMURA BİR ZAM DAHA Ekonomide ÎÜSEÇİM '91 • Demirerin 'yeşil kartı', hastane kapılarını açacak. 4. sayfada • Seçim bölgesini gezen İnönü, "Beni deneyin" dedi. 6. • Bülent Ecevit'in hedefi, Trakya ve Karadeniz. 5. sayfada • SHP ve DYP'de adaylar, önseçim savaşı veriyor. 6. sayfada ANAP'tan aday olan 1976 kişinin listesi Özal'da. 7.sayfada Siyasetin ağır topları 20 Ekim'de karşı karşıya. 7. sayfada ÇtLLER Kaynaklar ıyı hesaplandı HAKKI ERDEM ANKARA — Her aıleye bir ev, bir otomobil anahtan açık- larnası ile yoğun eleştirilere ne- den olan DYP Genel Başkan Yardıması Tansu Çiller, eleştırı- leri 'korku ifadesi' olarak nite- ledi. İki anahtarın, Turkiye'nın ihti>-acı ve varıiabilir bir hedef olduğunu savunan Çiller, bunun kaynaklarıru ise 18 eylul çarsam- ba gunu açıklayacağmı bildirdi. Çiller, partı içinden gelen eleş- tiriler için ise "Parti içinde bir (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) Ekonomik aııayasa gündemde TÜSİAD iş hayatını ilgilendiren bazı konularda değişikliklere gidilmesini istiyor MERAL TAMER Turk Sana- yicileri ve İsa- damian Der- negi TÜSt- II . •) AD, Turkıye ITUSIADI Cumhuriyeti Anayasası'nda ış hayatını ilgilendiren konularla ilgili olarak bazı değişikliklere gidilmesini ıstıyor. TUSIAD'ın anayasada ıstediğı değışıklikler arasında butçe dışı fonların ve kanun hukmundeki kararname uygulamasının kaldırılması, hu- kumetlerle ozel sektor arasında- ki diyaloğun kurulmasına yone- lik bir 'ekonomik ve sosyal kon- sey'ın oluştunılması, ozelleştır- me prosedurunun anayasada belirtilmesi ve partilerın seçim beyannamelerinın iktidar ol- duklarında kendılerını bağlayı- cı hale getirilmesı yer alıvor. TÜStAD'ın "ekonomik ana- yasa"sı ile ılgılı 10 sayfalık tas- lak metın, derneğın ust yonetı- cıleri tarafından verilen doneler çerçevesınde Prof. Dr. Vural Savaş tarafından Konsey top- lantısı oncesinde hazırlanarak uyelere dağıtıldı. TÜSÎAD Yük- sek Istışare Konseyı'nin Çeşme toplantısına katılan uyeler, bu taslak metin çerçevesınde ana- yasada ıstediklerı değişiklıklerı tartıştılar. Nihai metın, bu tar- tışmalar sonrasında hazır- lanacak. TUSİAD'ın "ekonomik ana- yasa"sı ile ilgili taslak metinde şu oneriler dile getırılıvor: 1- Yeni anayasada ekonomik haklar ve ekonomik ozgurluk- ler arasındaki aynm. net biçim- de ortaya konulmalıdır. Daha açık bir deyişle ekonomik hak- lann sayısı ve niteügi. kimlerden ve ne kadar vergi alınıp kimle- re ve ne kadar transfer odemesi vapüacağını gosterir. Dolayısıy- la yeni bir ekonomik hakkın saglanabilmesi için, bu hakkın genel seçimlerden once. paria- mentoda temsil edilen partikrin programlannda ve seçim beyan- namelerinde açıklanmış olması (Arkası Sa. 19, Sü. 4'te) RAHMİ KOÇ: PARTlLERİN LİSTESİ 'WHO IS WHO' KİTABINA DÖNDÜ 7. Sayfada İSTANBUL Şehit polislere tören Yenibosna'da uğradıklan silahlı saldırı sonucu yaşamlannı yitiren polislerin cenaze töreninde konuşan lstanbul Emniyet Muduru Ağar, "Saldırganlar, ben ve meslektaşlarımı gorevlerinden alıkoyamayacaktır. Biz dev bir kuruluşuz" dedi. tstanbul Haber Servisi — Ba- kırkoy, Yenibosna'da oncekı gun oldurulen 3 polıs memuru için dun Atakoy Ekipler Amirhğı'n- de cenaze toreni duzenlendı. ls- tanbul Valisı Hayri Kozakçıoğ- lu'nun da katıldığı torende ko- nuşan lstanbul Emniyet Mudu- ru Mehmet Ağar, 'Saldırganlar, (Arkası Sa. 19, Su. 6'da) KÜRT TEMSİLCİLER TOPERI İLE GÖRÜŞTÜ Ataköy Emniyet Amirliği'nde duzenlenen cenaze töreninde aileler saldırganlara lanet yagdırdı. (Fotograf: VEDAT YENERER) 19. Sayfada TEZGÂH, MAĞAZA\I VtNÜİ — Öfrend vetüeriauı, magazalann nerede>se yan fi- yanna satış yapan tezgânlan tercihetmesi.okuloncesiaJışveriste^P o t a c ı J a r a n l o r a ' kaynağı oldu. (Fotoğraf: SLAT KOZLLTCLL) OkuUar cep yakıyor İstanbul Haber Servisi — Okullar açılıyor... Cıcili bıcılı kalemler, silgiler, defterler, onlukler, ayakkabılar, çantalar... Okul çocuklannı cezbetmek ıçın butun koşullar hazır. Vıtrınleri susleyen bu albenılı okul malzemelerinın uzerindekı etıketler ise ozellikle orta gelırlı aılelenn korkulu ruyası. Yine iş Mahmutpaşa'ya, Mahmutpaşa'daki tezgâhlara duştu. Buradakı fiyatlar, mağaza vıtrınlenndeki fiyatların yarısı civannda. Mahmutpaşa'ya akın eden veliler, okul çantasını 20-25 bin liraya, kız onluklerini 50 bın liraya, erkek onluklerını 30 bın liraya bulabiliyorlar. Mağazalarda neredeyse tanesi 10 bin liraya satılan defterlerin burada kilosu 10 bin lira. Okullar açılıyor... Mahmutpaşa'ya iş duştu... Futbolumuzun kralını trafik kazasında kaybettik Metin Oktay öldü Arkadaşlan ile Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda geç saat- lere kadar birlikte olan Metin Oktay, dün sabaha karşı saat 04.00 sularında evine gitmek için özel otosu ile yola çıktı. Bakım ve onarım nedeniyle tek şeride in- dirilen Boğaz Köprüsü'nün giri- şinde koruma bidonlarına çarpan Metin Oktay, bir takla atıp yol kenarında güçlükle duran aracın içinde yaklaşık 20 dakika mahsur kaldı. Çevreden gelenlerin yardı- mı ile demir yığını haline gelen otomobilin içinden çıkarılan Me- tin, Haydarpaşa Numune Hasta- nesi'ne kaldınlırken yolda öldü. 3. Sayfada ÖYLE BİR SUT KI... ABOÛUUOİR YÜCELMAIhn yana 3. Sayfada EFENDİ KRALDI HALİT PERİNSâR'ün yazısı 3. Sayfada NE DEDİLER? 3. Sayfada Yılmaz'la Mitsotakis.. 1 ürk ve Yunan başbakanlannın Parıs bu- luşmasından çıkan sonuç sürprız sayılmaz Kendılerını VVashington'un da etkisıyle abartılı beklentılere kaptırmış olanlar varsa, onların durumu kuşkusuz ayrıdır. Bu gıbıle- rı düş kırıklığına uğramış olabilirler. Oysa, Yılmaz'la Mitsotakis'in Kıbrıs'a ılış- kin dörtlü zırve ıçın herhangi bir tarıh sapta- yamamış olmaları, beklenmedık bir gelışme değıldir. Konuyu yakından izleyip gerçekçı bıçımde değerlendirenler, hele bir seçim ön- cesinde, New York'ta dörtlü bir zirve yapma- nın hıç de kolay olmadığını bıliyorlardı. Ama Ankara'yla Atina, hem 'oyunbozan taraf olarak gözukmek ıstemedıklerı için, hem de 'buyuk ağabey' Başkan Bush'a açık- ça ters düşmek şu aşamada ışlerıne gelme- diğınden, VVashington'un baskısıyla eylül ayı içinde dörtlü zırveye bir bakıma evet demek (Arkası Sa. 19, Su. 1 'de) HASAN CEMAL • Allan Poe'nun fantastik öyküsü Amerikan yazan Poe'nun 3 oykusunun sınemaya uyarlanmasmdan oluşan bir ornek. 8. Sayfada • TV'de müzik kanalı olmalı Bu akşam 22.40'ta TVî'te TRTnın en uzun muzik kuşağı olan 'Vıdeo Muzık Turkıye' var. 8. Sayfada • Cumalı'ntn Öç' öyküsünden Turk sınemasında Tutku adlı l 9 8 4 y' 1 ' yapımı film . jj ^ vayımlanaeak Başrollerde ' gf ' Hulya A vşar se Aenan ^•-^ • Kalav oynuyor. 8. Sayfada • Akdenizliler için tiyatroya randevu Memet Baydur 'Kadın tstasyonu' adlı oyununu Marsılya'da bulunan Toursky Tıyatrosu'nda sahneye koydu. 9. Sayfada • Afganistan artık kendi yolunda ABD ve Sovyetler, 1 Ocak 1992 tanhmden ıtibaren savaşan taraflara yardımı kesıyor. 10. Sayfada • İsrailli askerin cesedi iade edildi Batüı rehınelerle ilgili son girışımler çozum umutlarını guçlendırmeye başladı. 10. Sayfada • Sosyal demokrasinin krizi Dunyada dığer hukumetlerı etkıleyen ekonomik sorunlardan tsveç de payını atıyor 11. Sayfada • Tifdruk grevinde dalya' Tıfdruk Maibaası ve Temsan grevlen 100. gununu doldurdu. İşçiler, ışvereni protesto ettıler. Ekonomide • G.Saray'a taşlı saldırı Ankara'dakı olayda Prekazi, Koseçkı ve Hamza yaralandı. Sporda • F.Bahçe'de Latin rüzgârı ttalya'dan transfer Gerson, takıma renk kattı. Sporda GOZLEM UGUR MUMCU Bilinç... SHP'de önseçımler yarın yapılacak Parti içı demokrasi açısından bu seçımlerde SHP'yı ötekı partılerden ayıran en önemli ozellik budur. Ötekı partıler, adaylarırtı 'merkez yoklaması' ile belırleyecekler. Genel seçim sonunda oluşa- cak Meclıs, kısmen 'atama meclısi' olacak. Partilerin önse- çim yapmaksızın girdiklerı bu seçim sonunda 'parti (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog