Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

: ıcu. Hukukçularımız ECU/Avrupara Döviz Hesabı'nı biliyorlar. Cumhuriyet ECU/Avrupara Dyriz Hesabı birikimleftinizi korur/. kazandırır. PAMUKBANK iyi banlcadır 68.YIL / SAYI 24087 /1800 TL (KDV dahH) KURUCUSU YUMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR HADİ (1945-1991) 13 EYLÛL 1991 CUMA Kahvaltida saldınya uğradılar IstaııbııTda 3polise kanlıpıısiı (31}- 7 yıllık polıs memuru. ev(ı, 1 çocuk babası (39- 7 yıllık polıs memuru. evb 1 çocuk babası Mnrradi sntmJ 13 yıll* polıs fTiemur evlı 1 çocuk babası F1RIMA BASKIM Bakırköy Emniyet Amirliğj'ne bağlı Infaz Burosu'nda görevli 2 polis memuru Yerübosna'daki bir fırında kahvaltı ederken yaşlan 18-19 arasında olan 4 teröristin saldınsına uğradı. Telsiz dinlemek için dışarıdaki sivil ekip otosunun içinde kalan üçüncu polis memuru da aynı saldırıda yaşamını yitirdi. DONDUM KALOIM Fırının sahibi olayı anlatırken, "Silahla girdiler ve tezgâhın arkasmda oturan iki polis memuruna 5-6 el ateş ettiler. Benimle tek kelime konuşmadılar. Dondum kaldım" dedi. Gazeteleri arayarak saldınyı, Devrimci Sol / Silahlı Devrim Birlikleri adına üstlendiğini belirten bir kişi "Üniversitenin Uçüncü katından atılarak öldürülen Seher Şahin'in katilleri yargı önüne çıkartüıncaya kadar eylemlerimiz sürecek" dedi. tstanbul Haber Servisi — Ba- kırköy, Yenibosna'da 3 polis memuru silahlı 4 terörist tara- fından taranarak öldurüldu. Yaşlan 18-19 olarak belirlenen saldırganlann, olay yerine, gasp ettikleri bir taksıyle geldikleri ve bu otomobili terk ederek ızleri- ni kaybettirdikleri ögrenildi. Polis, olaydan sonra çevrede ge- niş güvenlik önlemleri aldı, an- (Arkası Sa. 19, Su. S'de) OĞUZHAN SOKAK GÛUN ŞOK SAADHŞOK > BAHAfl SOKAK Özknsttl tr Fırım 00 fT: GENÇLIK SOK g I Pollse saldırı: SUIKAST ZINCÎRÎ: 9 AYDA 14 POLIS, 2 SUBAY ÖLDURÜLDU 19. Styfada înönüy Özarın, cumhurbaşkanlığından istifa etmesini istedi: özal salıayaiıısiııPARTİNİN BAŞINA GEÇİN HESAP SORACAĞIZ İnönü'ye göre 20 Ekim seçiminin sonucu: Demokrasi Özalgideeek^mmr% • * •»» -_• _ _ ! • _ _ - _ _ _ ^W^ ^ . ^9^9* Sayın Özal, eğer siz ANAP propagandası yapmak istiyorsanız istifa edin. Cumhurbaşkanlığından inin sahaya, herkes gibi, hepimiz gibi. Geçin o zaman partinin başına. Curnhurbaşkanı olarak nasıl bir partiye oy istiyorsunuz? Buna hakkınız yoktur. Bunlann hepsinin hesabını soracağız. İktidara geldiğimizde hesap sormazsak siz bizden hesap sorarsınız. Yağmayok. Anayasaya madde konuldu. O dönemde yapılacak şeylerin hesabı sorulmayacak diye. Böyle şey olur mu? Yolsuzlukların, haksızhkların suiistimallerin hesabını soracağız. HANDAN ŞENK0KErbı haberi 6. Sayfada Bu seçimin ilk önemli sonucu ANAP iktidarı ile birlikte Ozal'ın gitmesi olacak. ANAP ve Özal gitmeden demokrasinin gelmeyeceği bilinen bir şey. ŞÜKRAN KETENCİ'nin haberi 6. Sayfada m Demirel de '94'te yeniden seçim'dediDYP lideri Demirel, 'Yüzde 26 oy ve 226 milletvekiliyle hükümet yapmayız. Yapmaya kalkarsak o zaman kendimize olan saygımızı yitiririz. Hükümet bir saygınlık olayıdır. öyle bir durum olur da biz iktidar olursak makul bir süre sonra seçime gideriz. Makul süre 1-1.5 yıl olur. 2 seneyi geçmez' dedi. 12 Eylül darbesine de değinen DYP lideri, '12 Eylül sadece beni ortadan kaldırmadı. Siyasi partiler, parlamento kapatıldı. Beni mi korumuş darbeler? Ben bunların karşısına çatu- çatır çıktun. Bir ülkenin üniversitesi darbe yapan generallere cübbe giydirirken ben ne yapacaktım?' diye konuştu. 5. Sayfada ADAY ADAYI İNÖNÜ OY ISTİYOR HfKMET ÇFTİİKAYA'nın yazısj 4. Sayfada #DYP'YE ADAYL1K İÇİN BAŞVURANLAR 7. Sayfada ECEVİT: SHP BÖLÜCÜLERLE İŞBİRLÎĞ1 YAPIYOR 6. Sayfada Iraıulaıı PKK'LJarı istedîkGündemdeki sınır ötesi operasyon konusunda < zanıan' tartışması sürüyor ANKARA (Cnmhuriyet Bfl- rosu) — Türkiye, Çobanpınar karakolunu basarak 7 eri şehit ettikten sonra Iran topraklanna kaçtıklan belirlenen PKK terö- ristlerinin yakalanarak iade edil- mesini, Iran'dan istedi. Dışışle- ri BakanlığYna çağnlan Iran Bü- yükelçisi'ne bu konuda "işbirti- jl" yapılması istemınin de iletil- diği, Iran tarafının bu isteğe olumlu yanıt verdiği bildirildi. PKK'nın eylemlerini antırması İkisi de düştii Altın ve dolar ve Samanlı karakoiu baskının- da kaçırılan 7 erin hâlâ kurtan- iamaması, "yeni ve kapsamlı" bir operasyonu gundeme getir- di. Askeri ve diplomatik çevre- ler bu konuda siyasi karar gerek- tiğıni vurgularken, "s«çiııı önce- si ve sonrası" olmak uzere iki ayn zaman diliminin tartışıldı- ğını belirttiler. Bu arada Türk hükümetinin görüşme isteği üzerine dün Turkiye'ye gelen Kürdistan Demokratik Partisi Merkez Komite uyesi Neçirvan Barzani, PKK kampları ile ilgi- li olarak Türkıye ile anlaştıkla- n yolundaki haberlerın doğru olmadığuu söyledı. Neçirvan, bu konunun Ankara'daki göruşme- lerde "ilk kez" ele alınacağını sa- vundu. Iran Buyukelçisi Muhammed Reza Bagheri. dun saat 16.30 si- ralarında Dışişleri Bakanliğı'na çağnldı. Göruşmede, büyükelçı- ye, 10 eylulde Çobanpmar jan- darma sınır karakoluna baskın yaparak 7 erı öldıiren, 4 eri de yaralayan PKK rnilitanlarının Iran topraklanna kaçtıklan bıl- dırildi. Göruşmede, Türkiye'nin, teröristlerin yakalanması için iki ulke arasında işbirliği yapılma- sı ısteğini ilettiği, Iran tarafının da bu isteğe olumlu yanıt verdi- ği kaydedıidi. Görusmeden sonra Dışişleri BakanlığYndan yapılan açıkla- mada özetle şöyle denildi: "lran Büyükelçisi'nden bu ko- nuda gerekli araştırmamn yapıl- ması, teröristlerin yakalanarak Türk makamlanna iade edilmesi istenmiştir. Buyukelçi Bagheri, Iran İslam Cumhuriyeti yöneti- minin, hiçbir zaman PKK tero- ristlerini himavesinin soz konu- su olmadığını, bu hususun en (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) PKK 3 TURİST KAÇIRDI, 4 ARACIYAKT11& Sayfada şaşırttı Dolar serbest piyasada 50 lira birden değer yitirerek öğle saatlerinde 4680 liradan işlem gördü. Bir gün önce 353 bin liradan alıcı bulan Cumhuriyet Altını dün 3 bin lira geriledi. EkoiMMİde Borsanın güveni sarsıldı İMKB'ye şimdilik maddi destek yerine manevi destek vereceklerini îoyleyen Pakdemirli'nin 'Seçime 10-15 gün kala seçim ekonomisinden iolayı sektörler nasibini üacaklar. Borsa şu anda jlması gerekenin altında. Pam alım dönemi" diye Lonuşmasına karşın hisse enetleri yüzde 6 dolayında lüştü. Ekommlde TÖMJONES İSTANBULDA PARİSTEN AHMETTAN DuygusaJ şarkılar hep olacak ATİLLÂ DORSAY 1960'lann efsane seslerinden biri daha Istanbul'a geldi. Tom Jones'u Yapı Kredi Plaza'nın son derece modern konferans salonunun kürsusünde açık bej kostumu, yuvarlak yakalı tişörtu, pek az çıkardığı kara gözlüğü, kıpkıvır saçlan ile oldukça genç ve fonnda görmek, özellikle benim kuşağımdan biri için heyecan vericiydi. "Nasd bu genç gönınom" diye sorduğumuzda, "Gal kaplanı" reçeteyi hemen veriyordu: "Kendime bakıyorum, yeme-içmeme dikkat ediyor, her gun Voşuyor, spor yapıyonım. İçki içmiyorum, bol da su içijonım." (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) Alışkanlık Düğüm Düğüm PARİS — Bu Amerika'nın eli öyle uzun kj puslu bir Paris son- bahanflda La Celie Saint-C laud malikânesinin bir saJonunda bu- luşan Tiirk-Vunao başbakanlan- ,nın onune AÜantik'in ötesinden mektup sarebîliyor... Bu Amerika'nın mdnasebet- siztiği, öyle can sıkıcı ki dısisle- ri bakanlan bile kendisini baş- bakanlara mubatap sayıyor... James Baker'ın ya beüek sı- kıntısı var ya da kimlik. (Arkası Sa. 10, Sü. î'te) ABD VE BM, EYLÜLDE ISRARLI 10. Sayfada EGE'DE TÜRK-YUNAN ORTAK ARAYIŞI 10. Sayfada ANKARA'NIN GÖZÜ BM'NİN TEMASLARINDA 10. Sayfada YILMAZ: ZİRVEYE DAHA ÇOK MESAFE VAR 10. Sayfada Sinema 9. Sayfada Teyzeniz sizden nefret ediyor Danimarka 13. Sayfada Seks fuarı Kufüpler 18. Sayfada Beşiktaş tesis milyarderi 32.Ctin dosyasııu açıkhyoruz TRFden MAli Birand'a *hayali şirket' ve 'sahte fatura' suçlamaa UĞURMUMCU ANKARA — TRT'deki 32 Gün adlı haber programının ya- pımcısı gazeteci-yazar MAli Birand'ın Fransa ve Belçika'da ad- reslen saptanamayan ve Paris ve Bruksel ticaret sicillerine de kayıtlı bulunmayan şirketler adına kendi el yazısı ile sahte fa- turalar duzenleyip TRT'ye sunarak kurumdan haksız kazanç sagladıgı ıleri surüldü. TRT Teftiş Kurulu'nun Emmyet Genel Mudürlügü Kriminal Polis La- •• boratuvan Daire Başkanlığı'n- dan istediği kaligrafik inceleme raporunda söz konusu faturalar uzerindeki el yazılan ile kırmı- zı kalemle yapılan ışaretlerin Bi- rand'ın elinden çıktığı belirlen- di. Birand, hayali şirketler adı- na kendi el yazısı ile faturalar duzenlemek ve faturalar ile ben- zer belgeleri 'tahrif etmek' ve fa- fura ve belgeleri asıl ve fotoko- TRT Teftiş Kurulu raporunda 32. Gün adlı haber programının yapımcısı gazeteci- yazar M. Ali Birand'ın Fransa ve Belçika'daki hayali pilerini kuruma vererek haksız Şirketler adına kazanç saglamakla suçlanıyor. faturalar düzenledlği TRT Genel Müdürlüğü Teftiş iJerİ SÜrÜlÜyor. Kurulu.Birand'dan 774milyon 128 bin 078'i döviz karşılığı Türk Lirası olmak uzere, toplam 824 milyon 6 bin 236 liranın ge- ri alınmasıru ve Birand hakkın- s u ç d u y u r u s u n d a bulunulmasıisteniyor. Birand hakkında "sahtecilik" ve "dolandıncılık"tan cumhuriyet başsavcılığına suç ""™—^—«^—"-^—^«^ duyurusunda bulunulmasını istiyor. Birand'ın öncekı gün TRT yetkilileri ile gönışerek bu parayı ödeyeceğini söylediği öğre- nildi. 'Hususi evrakta sahtekâriık' suçundan kamu davası açıl- madan yapılacak ödemeler, verilecek cezaiarda cezayı düşûr- me nedena sayılıyor. Ceza Yasası'nın 245. maddesı 'feususi ev- rakta sahtecilik' sucu için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngöruyor, suçun birden çok işlenmesi halinde ceza beUi oran- larda arttınlıyor. Resmi makamlan dolandırma suçu için de yasa 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getıriyor. 26 ağustos günü TRT Genel Muduru Kerim Aydın Erdem (Arkası Sa. 19, Sü.! 'de) Terör... 1 erör, can almayı sürdürüyor. Bakırköy-Yenibosna'da üç polis memuru dün sabah uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürüldüler. Bir vahsettir bu. Bakırköy Emniyet Amirliği'nde görevli üç polis memuru. Ücü de 30 yaşlarında. Evli ve birer çocuk sahibi hepsi, sabah vakti bir şey- ler yemek ve çay ıçmek için uğramışlar fın- na. Baskın o sırada olmuş. Bir taksıden inen dört terörist bir anda yaylım ateşi açmışlar. Üçü de kanlar içinde olduklan yere yığılırken, donup kalmış herkes... Daha sonra bir yasadışı örgüt adına ga- zetelere telefon edilerek "intikam"dan söz edilmiş... Bu ilkelliğı, bu vahşeti daha ne kadar ya- şayacak ülkemiz? (Arkası Sa. 19, Sü. l'dei HASAN CEMAL • 500 yıllık dostluk Musevıterm Türk topraklanna ayak basmaları ABD, A vrupa ve Meksika'da da kutlamyor. 3. Sayfada • Çağdaş sinemanın tartışmah filmi Bir bilim adamı 'Solaris'uzay ıstasyonuna gıderek ıncelemeler yapar. Film, TV2'de. 8. Sayfada • 50. 'Bir Başka Gece' Eğlenceprogramının bu akşamkı konuklan arasında Muazzez Abacı ve Atilla Atasoy da var. 8. Sayfada • Yabancı sigaracılar bekiemede 6 aydır Turkıye'de üretım için Phılıp Morris dıştnda hiçbir fırma harekete geçmedı. Ekonomide • Elektrikte peşin satışa açıklık Abone, gecikme faızlermden kurtulacak. Ekonomide • Bütçe açığı büyüyor Butçe açığı bu yıtın ilk sekız aymda geçen yıla göre yüzde 77.9 artarak 11.3 tnlyon lirayı aştı. Ekonomide • 210 bin çalışan bekiemede Olağanustu hal kapsammdaki illerde çalışan kamu gorevlılennın TKKO Fonu 'na yatınlan paralan sure dolmadan ödenebitecek. Ekonomide • İstanbul'da atletizm şöleni Atletızm Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Cezmi Or Kupası yanşmaları yarın Burhan Felek Pısti'ndeyapılacak. Sporda • Robin'in oku, kalpleri vurdu Sherwood'un sevimli haydudu, Hollywood'un vahşi yakışıklısı Kevın Costner ile 21. yuzyıla sıçrıyor. Arka Sayfada • Ders seçmeye dershane engeli Kredıli ve ders seçme/i yeni eğitım ststemı okullarda çeşıüi tartışmalara yol açtı. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU apılacak. Spoı m.Gazetecilik... Gazetecilik, bir "kamu görevi"ö\r. Halkın, olup bitenlerden haber alması, bu kamu görevının gereği gibi yerıne. gettril- mesine bağlıdır. Gazeteciliğin kamu görwi ışlevı sayılması, hal- kın haber alma hakkına dayanır. 1 eylül günkü yazımda kurum ve kışi adı vermeden TRT'de "32. Gün" adlı hepinızın beğenı ile izlediğı haber programı (Arkoa Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog