Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

VEYLUL Dünya Barış Gönii PAMUKBANK CumhurıyeC Bütün günlerin barış günü olması umuduyla... PAMUKBANK ffi M.YIL / SAYI 24075 /1500 TL (KDVdahü) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) 8ASYAMI NADİR NADİ (1945-1991) 1 EYLÜL 1991 PAZAR PKK yinefurist kaçırdı3 ABD'H, 1 ingiliz ve t ftrusturyalı turist ı teförfstlerce kaçınldı. TUI Bingöl'ün Karlıova ilçesi Elmalı köyti yakınlannda karayolunu kesen bir grup PKK'lı terörist, Nuh'un gemisini arayan üçü Amerikalı, biri Avustralyalı dört araştırmacı ile yolcu otobüsünden indirdikleri bir ingiliz turisti kaçırdılar. 1 ağustostaki Alman turistlerin kaçırılmasıyla ilgili soruları yaıutlayan PKK lideri Abdullah öcalan,"bundan sonra turistlerin, bölgede ancak kendilerinden izin belgesi alarak dolaşabileceklerini" söyledi. Haber Merkezi — Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Elmalı kOyû yakınlannda, karayoluna inerek araçları durduran bir grup PKK militanı, Nuh'un Ge- misi'ni araştırmak uzere bölge- ye giden 3'u ABD'li, l'i Avust- raJyalı 4 araştırmacı ile bir İn- giliz turisti kaçırdılar. Önceki akşam meydana gelen olaydan sonra, turistlerin bulunabilme- si için helikopterlerın de katıl- dığı geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Bu arada Yeni Ulkc ve Nokta dergisinin, teroristler- ce kaçırüıp serbest bırakılan Al- man turistlerle ilgili sorusunu yanıilayan PKK lideri Abdullah Öcalan, "Bundan sonra turist- lerin bölgede, ancak kendüerin- den izin belgesi alarak dolaşabileceklerini" söyledi. 1 ağustos gecesi Bitlis'in Tat- van ilçesinde Nemrut Dağı zir- vesindeki krater gölü yakınla- nnda kamp kuran 10 Aİman tu- ristin PKK militanlarınca kaçı- rıhp 9 gun sonra serbest bırakıl- malarının ardından, bölgede ıkınci "turist kaçınna" olayı gerçekleşti. Bingöl'den Ergiın Aksoy'un bildirdiğine göre 20 kadar sdahlı PKK militanı, onceki akşam sa- at 20.30 sıralarında Bingöl- Erzurum karayolunun 32. kilo- metresindeki Karlıova ilçesirun Elmah köyu Soğuksu mevkiin- de karayoluna indiler. Erzu- rum'dan Bingöl'e giden yolcu minibusünu durduran terörist- ler, 3'ü ABD vatandaşı, l'i Avustralyaü 4 kişiyi indırdiler. Bu sırada Bingöl yönunden ge- len ve Erzurum'a giden "Dogu Ses" firmasına ait yolcu otobu- sü de teröristlerce durduruldu. Otobuste bulunan yolculardan ingiliz Gareth Jones Thomas (50) silah zoruyla indirildikten sonra, otobüsun yola devam et- mesine izın verildi. Teröristler, ABD vatandaşlan Ronaid El- don Wyatt (58), Marwin T. Wfl- son ve Richard M. Rives ile (Arkası Sa. 17, Su. 4'ıe, Partilerde içyarış başladıTJYP ANAP SHP Demirel, 100 kadın anyorDYP Genel Başkanı Demirel, milletvekili listelerinde lOObayan aday ıstediğini açıkladı. TOBB Baskanı Erez, TZOB Başkanı Özbek ile eski Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı, Radyo-TV Yüksek Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baransel, görevlerinden istifa ederek DYP'den aday oldular. Eskişehir Emniyet Müdürü Atilla Aytek, Demirel'in 'yerinde kal' uyarısı üzerine son anda istifadan vazgeçti.4. Sayfada Mesut Yılmaz, Rizefyi seçtiANAP Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu, Başbakan Yılmaz'ın Rize'den aday olacağını söyledi. Tuzcu, Dalan için 'O Mesut Beyin muhatabı değil' dedi. ANAP'ın eski teknik danışmanı Zenger seçim döneminde Cümhurbaşkanı Özal'ın gezileri olacağını belirterek 'özal'la çalışacağım. Bu benim jübilem olacak. Bütun hunerlerimi göstereceğim. Mesut Yılmaz'ın yarunda Taşar olduğu sürece seçilme şansı yoktur' dedi. 4. Sayfada Istanbıü'da aday patlamasıSHP îstanbul örgütunde İI Başkam Kamer Gök'un yanı sıra iki il yönetim kurulu üyesi, 14 ilçe başkanı, iki il genel meclisi uyesi, çok sayıda belediye yöneticisi ve yüzlerce partili aday adaylığına hazırlanıyor. Îstanbul İl Başkanhğ] yarışında birkaç ay önce karşı karşıya gelen Ercan Karakaş ile Kamer Gök, bu kez milletvekili adaylığı için Kartal'da kapışacaklar. Ankara'da SHP'lilerin en gözde ilçesi Çankaya. 5. Sayfada 58 bürokrattan siyasete adımmm^mmmmM ^am&mmmmi tmmi^mmm^..., ^m^ ^MmmmMmm&mBK^İ ^ H B ^ W ANKARA (Cumhurivet Bu- rokratlar sunlar: (Başbakan MUŞJ İMMtMrariAIUP) Başbakanlık Müsteşan Karayollan Genel Müdrc Yurtkur Genel Mûdünj EMtaBafarfJUUİ») PTT Genel Mûdürû H«natÖm(AJUP) Orman Genel Müdürü Al BarmMl (DYP) RTYK Baskan Yardımcısı rosu) — Milletvekilliğıne aday- lığını koyacak burcî.ratlar belli oldu. Cumhuriyet'in saptaması- na göre dun yasal surenın dol- masıyla birlıkte toplam 58 bu- rokrat görevinden istifa etti. 26 burokrat ANAP'tan aday- lığını koyacağını açıklarken 10 burokrat adaylık için SHP'ye başvuracagını bildirdi. DYP'den 19 burokrat adaylık için başvu- racak. 2 burokrat DSP'den, 1 burokrat RP'den aday olacağı- nı açıkladı. ANAP'tan aday olacak bü- Hamit Cemiloğlu (Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı-Hatay), Atalay Coşkunoglu (Karayolla- n Genel Muduru-Zonguldak), Nevzat Özer (Orman Genel Muduru-Muğla), Sukyman Ha- tinoğlu (Sağük Bakanlığı Müs- teşar Yardımcısı-Artvin), fsmet Alver (Bajbalcanfak Musteşan- Samsun), Fevzi tşbaşaran (Cum- hurbaşkanhğı Halkla llişkiler Danışmunı-lstanbul), Rafet Üçelli (Manisa Valisi-Manısa), Ahmet Akpınar (Sağhk Eğitim Genel Müdurü), Ibrahim Becer (Başbakan Muşaviri), Nevıat Şahan (Sağhk Bakanhğı Sıtma Savaş Daire Başkam), Gaffar Yakın (Başbakanlık Danışma- nı), Salin Çeyiz (Teftiş Kurulu Başkam), Mithat Melen (Hazi- ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı-Van), Fikri Sakin (Maliye ve Gümrük Bakanlığı Persohel Genel Mudüru- Kahramanmaraş), Muhittin So- yer (Fisko Birlik Genel Müdüru- Bursa veya Edirne), Arif Nusret Say (Halter Federasyonu Başkam-Ankara), Yücel Seçki- (Arkası Sa. 15, Su. 7'de) KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN DA BAĞIMSIZ Sovyet birliği yok oluyor Özbekistan Parlamentosu, dün yaptığı olağanüstü toplantıda oybirliği ile bağımsızlık ilanını onayladı ve 1 eylülü (bugün) bağımsızlık günü ilan etti. Bağımsızlık kararında cumhuriyetin ekonomik işletmelerinin Özbekistan hükümetinin denetimine girdiği vurgulandı. Özbekistan'ın bağımsızlık ilanından kısa süre sonra Kırgızistan Cumhuriyeti de bağımsızlığını ilan etti. Parlamento, 12 ekimde başkanlık seçiminin yapılmasını kararlaştırdı. Bağımsızlık ilan etmeyen 5 cumhuriyet kaldı: Rusya, Ka- zakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ermenistan. 9. Sayfada MOSKOVA NOTLARI Birlik umudu 'ifeltsin'deYeltsin, gelecekteki beklentilerin karşılığı olan isim. Birliğin sınırları, ekonomik koşullar gibi sorunlar, Rusya Federasyonu'nun itici gucüyle çöziim bekliyor. FATİH YILMAZ'ın haberi 15. Sayfada AZERBAYCAN'IN BAĞIMSIZLIĞI: ANKARA TEMKİNLİ 15. Sayfada tKİ DOSTUN BULUŞMASI — Bir yazar, bir ressam ve iki dost tstanbul mekinında anılardan söz ertiler. Melih Cevdet Anday, ünlü ressamla kenti dolaştı, dünü ve bugünü konuştu Abidin Dino'yla tstanbulgezisiCennet Bahçesi Televizyoncular bizi Park Otel'in arka sokağında indirdiler. Film çekiyoruz ya, o sokağı yürüyerek inmemiz gerekmiş. Abidin, duvardaki 'Cennet Bahçesi' levhasını gösterdi bana. "Bak!" dedi. "Evet, ne var?" diye sordum. Meğer gene aldanmışım. Abidin el kol hareketleri ile filmi ca.nh kılmak için yapmış bu jesti. Bana dönüp, "Yürürken çekmek çok zordur" dedi. 3. Sayfada Paris'ten Tek gözü kapak kent MİNE G. SAULNIER Seine Nehri kıyısmda gezinen sevgililer, sanki bir daha buluşmayacak gibi sıkı sarıhrlar birbirlerine. Yarı boş otobuslerde insaniar daha gevezedir, yol boyu dostluklar kurulur. Paris a|ustos ayında yıllık izne çıkan bir kenttir. Stockholm'den İsveç, vicdan borcunuödedi YAVUZ BAYDAR tsveç'in Baltık cumhuriyetlerini tanıması diğer Iskandinav ulkelerinin tanımasına benzemıyor. İsveç, Stalın rejiminin Hitler'le anlaşması uyannca gerçekleştirilen ilhak eyleminin ardından üç cumhuriyetin yutulmasını ilk kabullenen ülkeler arasındaydı. Belfast tan Bir kente âşık olmak HAKAN AYGÜN Her ne kadar IRA adıyla ozdeşleşmiş olsa da beklenmedik ölçüde guvenlik onlemleri var Belfast'ta. Caddeler eli otomatik silahlı askerlerden geçümiyor. Kopenhag'dan 'Erotizm mi, porno mu?J FERRUH YILMAZ Porno dergi cenneti Danimarka'da Cupido adlı bir dergi, 'aile erotizmı' sloganıyla kendini kabul ettirmeyi başardı. Londra'dan Kızıl Bayrak marşı EDİP EMİL ÖYMEN Giderek liberalleşen ana muhalefet lşçi Partisi, içindeki aşın solu çoktan temizledi; ortanın solundan vazgeçmeye de hazır; yeter ki iktidar olsun. Araa 'Kızıl Bayrak' marşını siüp atmaya kıyamıyor bir türlü. Kimbilir, yakında bir piyasa araştırması yaptınp, ondan da vazgeçerler belki. Atlanta'dan Kevinyeki şeytan tüyü AHU ÖZYURT Neden Kevin Costner'ın dokunduğu her şey altın oluyor. Kendisine sorarsanız, yılların borcunu geri aJıyor o. Üniversitede finans okurken bile aklından çıkarmadığı oyunculuk sevdası, onu küçük rollerden bugünlere getirdi. 8. Sayfada Bugün / Dergi Futbolda ilk ve son adam: Kaleci Sinema / 7. Sayfada 'Kuzular5 ve işfilmleri Atillâ Dorsay Pazar Konuğu /10. Sayfada Museviler Türklerle kaderortağı Gencay Şaylan Ekonomi / 1 1 . Sayfada Yatırımcı 'seçimle' kazanıyor Spor / Aıica Sayfada Powell havada koştu Cûneyt Koryurek Koalisyonu Dûşünmek... oeçim araştırmalarında hıçbir parti şım- (2) Partiler açısından yüzde 30'u aşmanın dilik yüzde 25'in üzerınde gözükmüyor. Ka- olanaksızlığı... rarsız seçmen kitlesinin büyüklüğü de bun- Tabıi bu konularda şimdiden kesın yargı- da kuşkusuz rol oynuyor. lara varmak yanıltıcı olur. Ancak bugün ıçin Seçmen nabzını bılimsel yöntemlerle tut- yine de en çok koalisyon olasılığının üstün- maya çalışan uzmanların genellikie aftını çiz- de duruluyor. 20 Ekım'de sandıktan tek parti dikleri iki nokta var: iktidarının çıkabileceğıne bız de pek ihtımal (1) Kararsızfann bir karara varabilmek için veremiyoruz. ANAP'tan çok muhalefeti, özellıkJe SHP ile Kuşkusuz daha sağlıklı değerlendirmeler DYP'yİ gÖZİediklerİ... (Arkası Sa. 17, Su. rde) HASAN CEMAL • VVestern meraklılarına Sert tavırlanyla • 'Yalan Rüzgân'nın garson şarfcıcısı sevilmeyen bir şerıf her şeye karşın iikelerıni TV'dekı 'Yalan Ruzgârı' dizisınde oynayan korumayı dener. 21.05'te TV-3'te. 6. Sayfada Michael Damian'm yenı albumu 'Dreams of ^ T • Mendil ıslatan film Summer' pıyasaya çıktı. 7. Sayfada £^İP Davıd O. Selznıck • Galatasaray galibiyetle başladı Sarı- **** • <>mi Pvketinden çıkan gorkemli Kırmmlılar, sezonun ilk maçmda Sarıyer'i 2. 3fc 3 1 ^'r me l°dram - 1930'lann yarıdaki guzel oyunuyla 2-0 yendi. Sporda Kjjjlr...- mm melodramlanndan olan • Henkel, 2.05'te kaldı Alman atlet, • H | p '*-»•- ^ * filmde Carole Lambard bayaniar yüksek atlamada bu yılın en iyi ımKt *"% * başrolde. 6. Sayfada derecesinı yaparak 1. oldu. Sporda • Çehov'un ünlü oyunu Dunyaca unlü • Vitamin Rap turundeki parçalara Turkçe Rus tıyatro, roman ve öyku yazarı Anton sözler yazılarak piyasaya çıkanlan Vitamin Çehov'un ilk buyuk oyunu 'Ivanov'dan adlı kaset, tam 250 btn sattı. Arka Sayfada yapılan bir uyarlama TV-2'de. 6. Sayfada • Öğrenci yurtlannda demokrasi • Türk sineması Hafıf muzik ve şov devrede Yeni öğretim yılında esnek bir sanatçısı Seyyal Taner için 15 yıl önce yönetim anlayışı ve öğrencı/erden oluşan bir yapılmış 'Çizmeli Kedi' TV-l'de 6. Sayfada alt yönetim kurulu söz konusu. Arka Sayfada riÖZIEM UĞUR MUMCU Güç İş... Devletin en duyarlı kurumlanndan birinin baş hukuk mü- şavıri, bugünlerde, kurumun genel müdürü tarafından ken- disine gönderılen büyük ve kalın bir dosya uzerinde çalışı- yor Dosyada yurt ıçı ve dışı faturalar var. Bu faturalann "duzmece" olduklan ileri sürülöyor. Teftiş (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog