Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 I Ş L E M T A M A M ' Cu m huriyet68. Yıl; Sayı: 24045 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 2 Ağustos 1991 Cuma Borsa, faız, dovız, kredı, kredi kartları konusunda bilgıyı Alo24'ten alın. Bır telefonla ışlem tamamlayın^ 188 24 24 -Istanbul PAMUKBANK^ Ortaöğretiıne ders geçme ve kredi sîstemi OYS birincisi Aydın'dan 1991 Oğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçları belli oldu. Aydın Lısesi'nden Mehmet Demirkol 679.901 fenpuanıile birıncıoldu. Demirkol, matematik puanı ıle Bılkent Universitesı Elektronik Mühendisliği Bölumu'nu kazandı. 4. Sayfada Milli Eğitim Bakanı Akyol, oncelikle sısteme hemen geçebılecek okullarda başlanacağını,2yıl ıçensindedetum ortaoğretim kurumlarında uygulamaya geçeceklerini soyledi. Ortaoğretimde sınıf esası kaldırılarak yerine yarıyıl esası getirilecek. Ilkiki yarıyıl, yani lise birincı sınıf, "yonelme" amaçlı olacak. Bu ikı yarıyılda zorunlu derslerden başarısız olan oğrenciler "projeli odev" verecekler. 3. Sayfada fTAMMÜİl»» fNtTlTÖSD o Fransız reklamcı hem ANAP'ı lem de Türkiye'yi tanıtacak Seguela, bir taşla iki kuş ansız reklamcı Seguela. ANKARA (Cumhurivet Bu- rosu) — ANAP'ın seçım çalış- malannı organıze etmesı ıçın Turkıye'ye getınlen Fransız rek- lamcı Jacques Seguela'nın ANAP'la gırdığı dışkıler, dev- let olanaklarından yararlanma fırsatım da tanıdı Seguela, Türkıye'nın tunzm ve AT'ye yönelık tanıtım faalıyetlerını de Demirel Çankaya ve ıktidar, Turkiye'nin tanıtma hizmetini yapıyorum diye bunun parasını devlete odetiyorsa, burnundan getiririz. Bu kadar açık yolsuzluk olmaz canım. Dalaa Ulufe dağıtır gibi devletin parasını dağıtıyorlar. Şemsek Yok olan itibarlannı yabancılara peşkeş çekilerek kurtarmaya çalışıyorlar. yurutecek Seguela'nın yapacağı çalışmalann malı portesı konu- sunda henuz bır rakam açıklan- mazken, ANAP'ın kendısıne 1 mılyar lıra ödeveceğı bıldınh- yor. ANAP dışındakı partıler, Seguela'ya devlet olanakların- dan kaynak aktarılmasına sert tepkı gösterıyorlar (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) DEMIREL'DENECEVIT'E 4KAZIGÜDEMEDÎN 4. Sayfada Baykalcılar, Gürkan ve Günay, İnönü'ye karşı dimndl Çetin'in genelsekreterliğinde uzlaşıldı tııönüVe üçlü direnişKumbaracıbaşı çekildi SHP liderı Erdal Listeler çıktı MYK lıstesi partı meclısınden Inonu'nun parti meclisine sunduğu MYK lıstesi gereklı çoğunluğu alamaymca 9 kez oylama yeterli oyu almadı. Inonu'nun desteklediğı yapıldı. Ilk turdan sonra listeler ortaya çıktı. Onur Kumbaracıbaşı 2. tur oylamadan sonra Baykal yanlılan ve Gurkan, Gunay'ı genel adaylıktan çekildi. sekreterlik için destekledıler. Çetin genel sekreter Taraflar arasında yapılan uzlaşma sonucu Hıkmet Çetin yeniden genel sekreterliğe seçildi. Çetin, MYK'ya 34 oyla girerken, genel sekreterlik için 33 oy aldı. MYK'ya Baykalcı 2 kişi gırdı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — SHP Genel Sekreterlığı'ne Hikmet Çetin yeniden seçıldı Genel Başkan Erdal Inonu'nun partı meclısıne sunduğu merkez yurutme kurulu (MYK) lıstesi, partı meclısınden gereklı ço- ğunluğu alama>ınca 9 kez o\- lama >apıldı Ilk turdan sonra ıkı ayrı lıste, ardından da "çar- şaf liste"yle oyiama>a gıdılen MYK seçımınde, tnonu, genel sekreterlik ıçın Kocaelı Mıllet- vekılı Onur Kumbaracıbaşı'yı destekledı Ancak, DenızBaj- kal vanlılan ıle Avdın Guven Gurkan, Inonu'nun hstesınde yer almayan Ertugrul Gunay'ı genel sekreterlık ıçın destekle- dıler Kumbaracıbaşı 2 tur oy- lamadan sonra adaylıktan çe- kıldı Yenı MYK'ya Baykal'ı destekle>en partılılerden de 2 kışı gırdı PM toplantısı öncesınde ba- zı uyelenn "Goruşmedigiıuz dı- ğer uyelerie de goruşurseniz, lyı olur" yolundakı önerılerını de ğerlendıren Inonu, PM'nın açı- lışını yaptıktan sonra toplantı ya ara vererek tek tek uyelerie gönışmeye başladı Inönu, Gu nay ıle de ıkıncı kez bır araya geldı SHP liderı, Kumbaracı- başı'nı genel sekreter olarak görmek ısterken "Yenilıkçiler- Sol Kanaf'ın buyuk bır bolu mu, kurulacak MYK'nın "se- çım MYK'sı" olacağına dıkkat çekerek örgutten gelen ve tanı- nan partüının destekleyeceğı bır adın seçılmesını önerdıler Bu kesımın, "Mutlaka Gunay de- miyoruz. ama Kumbaracıbası yenne, orgutun içinden gelen ve seçıme \onelik dınamik bır go- runtu verebılecek ve kıtlelere SHP'nın mesajlannı ı>ı anlata- bilecek yapıda bır genel sekre- ter ve MYK olıışmah" goruşun- de olduğu bıldırılıyor Ayru ke- sım, Kumbaracıbaşı'nın genel sekreterlığı ıle partının "kurul- taydan gelen degişını, yenDeşme ve uzlaşma" mesajlarına dovu- rucu yarut venlemeyeceğı göru- şunde Kumbaracıbası'nı destekle- yen az sayıda PM uyesı, Gu- nay'ı ıkna etmeye çalışırken, ço- ğunluğu oluşturan dığer kesun de Inönu'ye ters yönde telkın- de bulundu Akşam saatlerıne kadar Inonu'nun göruşmelerı surerken genel sekreterhk soru- nu da bır duğum halıne geldı Anıtkabır'ı öğfeden sonra u- yaret eden lnonu ve PM uyele- n, saat 16 00 sularında tekrar bıraraya geldıklerınde MYK ve genel sekreterlik ıçın göruş alış- venşını surdurduler Inönu, Günay ıle göruşmesınde kendı- sıne "Genel sekreter yardımcı- sı olur musunuz?" dedı Ino- nu'nun aldığı "olumsuz" yanıt uzerıne Gunay'a MYK'da yer vermemeyı duşunduğu öne sü- ruldu Ancak, genel sekreterlik (Arkası Sa. 17, Su. 4'tt) Tîkonomiye çare9 toplantısında Pakdemirlipam basümasını istedi Darphane'ye fazla mesaiBtLAL ÇETİN ANKARA — Başbakan Yar- dımcısı Ekrem Pakdemirli, on- cekı gece ekonomıden sorumlu ust duzey burokratlar ıle yaptı ğı toplantıda, "Çaresiz, Merkez Bankası para basacak" dedı. Merkez Bankası Başkanı Ruşdu Saracoğlu'nun da "Herhalde, bu şartlar altında bizden para programı yapmamızı beklemi- yorsunuz" karşdığmı verdığı öğrenıldı Merkez Bankası, 10 trılyon lıra daha karşılıksız pa- ra basacak Başbakan Mesut Yılmaz da ekonomı kurmayla- rına, "ekonominin Pakdemir- li'den sonra ikinci patronunun KURMAYLAR TOPLANTISrVDA NE KONUŞULDU? Hazine Butçe açığının en az 25 trilyon, toplam kamu açığının 50-55 trılyon olacağı gorunuyor. Iç borçlanmada zorlanıyoruz. Pakdemirli Merkez Bankası avansını sonuna kadar kullanacağız. Başka çare yok. Para programı yapabilir misiniz? Saracoghı Bu şartlarda herhalde para programı yapmamızı beklemiyorsunuz. Maliye Vergide hedefleri aştık. Pakdemirli Eminim. Zaten hep aşıyorsunuz. Ama açıklar buyuyor. da başdanışman Bulent Gulte- na (YPK) başkanlık ettı Başba- Bakanı Üker Tuncay ıle devlet tanımktan sonra, "Bolent Bey, Itin oldugu" mesajını verdı kan Yardımcısı Ekrem Pakde- bakanları Vehbi Dinçerier ve siz geün benim saguna ottırun" Ekonomı kurmaylan, Başbakan mirli, Malı>e Bakanı Adnan Fahrettin Kurt'un uye oldukla- dıye yer gösterdı Yılmaz'ın bu Mesut Yılmaz'a, sorunlar ve ön- Kahveci, Sanayı Bakanı Ruştu n YPK'>a ust duzey burokrat- davranışı "Ekonomkten sonım- lem önenlerı konusunda rapor Yucelen, Bayındırhk Bakanı lar da katıldılar Başbakan Yıl- lu burokratlara, Pakdenurli'den verecekler Başbakan Mesut Husamettin Oruç, Ulaştırma maz toplantıda, ekonomıden so- sonrakı ıkıncı patron Bulent Yılmaz dun saat 16 00'da ılk Bakanı Ibrahım Ozdemır, Ener- rumlu başdanışmanı Bulent Gultekln'dır mesajını verdi" dı- kez Yuksek Planlama Kurulu'- jı Bakanı Muzaffer Ancı, Tarım Gültekın'ı, "sag kolum" dıye ye yorumlandı B a 8 " K u r v e S S K emeklilen, maaş fark- | a r ı n | a , B b O n ı e k ı ç ı n d u n s a b a h b a n k a l a . nn kapısında uzun kujruklar oluşturdu. Bazı banka şubelerı "ışlemlerı jetıştıremedıklerı" için odeme yapamazken bazı şubeler de kalabalık nedeımle odemelerı tamamlavamadılar. Çalışma ve Sosyal Gu>enlık Bakanlığı >etkılılerı bankalara maaşlarınodenmesı ıçın bır hafta onceden talımat venldıgını belırte- rek SSK Genel Mudurluğu tarafından banka genel mudurlerinın aksaklıkları gi- derme konusunda uvarüdıgını sojledıler. Vetkılıler, memur emeklilerinın de av- nı gunde maaş alması nedeniyle bazı banka şubelerınde sıkışıklık mevdana gel- digıne dıkkat çektıler. A Vnın Bursa'dan bıldırdıgıne gore maaş farkları odene- me>en bır grup SKK emeklısı \akıflar Bankası'nı valılığe şıkâ>et ettı. Banka >el- kihlerı, "Bag-Kur'lulara da a> başında odeme vapı\orduk. Işciler sıkıştı. 3 bın 950 Bag-Kur. 4 bın 800 de SSK emeklisi var. Bugun odeme yapmamız murakun degil. Yann (bugun) ancak yapabiliriz" dediler. (ERDOGAN KOSEOGLU) Bazı KIT'lerle ılgılı sermaye arttırımı, özelleştırılecek kuru- luşlardakı ıştıraklerın aynlması ve benzerı teknık konuların gö- nişüldüğü YPK'dan sonra, Baş- bakan Yardımcısı Pakdemırlı, ekonomıden sorumlu ust duzey burokratlan yenı ekonomık ön- lemlerle ılgılı ıkıncı bır toplan- tıya çağırdı Pakdemırh'nın başkanlığın- dakı ıkıncı toplantı saat 21 OO'de Malıye ve Gümruk Ba- kanhğı'nın "Dallas" adı verüen Lesıslerınde saat 01 00'e kadar sürdu Pakdemırh, tüm ekono- mık bınmlenn yönetıctlennden, kendı görev alanları ve gend (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) BAŞKENTTEN AHMETTAN Kasım Yüz Gerisi Düz ANKARA — Ankara'da agustos sıcağında Sarasun yöre- sinin >a>gın bır "Kasım" deyi- mı konuşuluyor. Turk Dil Ku- rumu sozluklennde de yer alan bu deyimin golgesi, hukumetin seçim planlanna yavaş yavaş duşuyor. "Kasım yuz, gerisi duz"un anlamı açık: "Kasıma kadar dunımu kur- tardık kurtardık, yoksa ekono- midekı kotu koşuHar, kasundan sonra her şeyi dumduz edecek- tir..." Basbakanlık'ın, Merkez Ban- kası'nın, Hazine'nin ve Maliye Bakanlığı'nın bellı odalannda- ki "tezekkurat", gıderek tek noktaya yoneliyor: "Kasunda erken seçim ya olur, ya olur..." Yoksa, 1992'deki seçim ANAP için bır Rus nıleti olur. Oncekı gun Yoksek Planfauna Kurulu ve Maliye Bakanlığı te- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) Hükümet dopingi borsayı sıçrattı Pakdemirli'nin destek vaadi sonucu borsada bileşikendeksyüzde 7.76*lık artışla rekorprimya Ekonomi Servısi — Temmuz ayında buyuk bır duşuş yaşayan borsa, ağustosla bırlıkte hız- lı bır yuksehşe geçtı Temmuzun son gunlerınde psıkolojık 3000 puan sımrının altına men borsa, Başbakan Yar- dımcısı Ekrem Pakdemırtı ve Malıye Bakanı Adnan Kahveci'nın oncekı gun yaptıİclan "mo- ral dopıng" ıle bırlıkte dun doruk noktasına çık- tı Hukumetin muhtemel bır borsa çokuşunu durdurmak ıçın >aptığı destek vaadı \e bu ko- nudakı çalışmalara ılışkın haberler uzerıne borsa dun "rekor sıçrama" yaptı IMKB Bıleşık En- deksı 236 20 puan artarak >uzde 7 76 prım yaptı Bu yıl 18 ocakta yuzde 9 88 ıle rekor duzev- de artan hısse senedı fıvatları, dun >uzde 7 76 ıle ıkıncı en yuksek gunluk artışı gerçekleştır- dıler Ekonomının başındakı yetkılı ısımlenn borsa konusunda >aptığı çalışmalar ve borsa- ya gosterdığı ılgı sonucunda başla>an yoğun ta- lep dun hısse senetlerını kanatlandırdı Borsadakı senetlenn tamamına yakını en yuk- sek değerlennden alıcı buldu Oncekı gunku çı- kışta etkılı olan bazı bankaların dunku seansta uzun sure kararsız kaldıklan, hatta "mal sattıkiarı" goruldu Ama talebın daha guçlu çıkması uzerıne ban- kalar da seansın sonuna doğru alımlara geçtı- ler Seans tamamlandığında ışlem tahtalarının satış bolumlerının tamamen boş olduğu, alışla- nn ıse karşılanamadığı göruldu Talebın doyu- rulamaması önumuzdekı gunlerde çıkış trendı- nın devam edeceğıne ışaret edıyor. Ama borsa- da son aylarda çok kuçuk fıyat artışlannda bı- le hemen kâr realızasyona gıdıldığı dıkkate ah- nırsa önumuzdekı gunlerde yenı bır satış dal- gasının gelmesı de guçlu bır olasılık Borsada dunku sert çıkışı "Hazine'nin faiz iptali" de etkıledı Bankaların yuzde 70'ın uze- (Arkaa Sa. 17, Su. 2'de) Yazar/4. Sayfada İsmail Beşikçi tutuklandı Sinema / 7. Sayfada Geçen mevsime bir bakış Atıllâ Dorsay Mahkeme/17. Sayfada Nadir'e seyahat yasağı sürecek Mûzik / Aıtaı Sayfada MFÖ'INII Ptifttti Mfrsü kaldı OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK Kaba Gerçek... Ekonomı dunyasımn dışa ve ıçe dönuk boyutları karmaşık bır yapı oluşturur, çağımızın dunyasında her oluşumu veyo- nelımı ızlemek neredeyse ola naksızlaşmıştır, bu ış ıçın guçlu örgutlenmelere gerek var Ancak yaşadığımız donemın tam anlamında bır "kalkınma çağı" olduğu da açıktır Bılımsel ve teknolojık devrı mın ıvmesınde hızı artan super endustnler, dev bırer lokomotıf gıbı ulkelerı peşlerıne takmış su- rukluyorlar, hıçbır toplum kal- kınmanın, gelışımm, değışımın dışında kalamıyor Ilk bakışta ne kadar çelışkılı ve karmaşık görunurse görun- sun, ekonomı dunyasına dam- gasıru vuran devlenn duzem, ge- nışleyen ve yoğun/aşan ıç ve dış pazar yaratmaya yönelıktır Oy- lesıne kı, bu ycrış, doğayı kırle- ten gezegensel bılınçsızJığm ıtı- cı gucunu oluşturuyor Bundan çıkaracağımız sonuç şudur Turkıye ıstese de ısteme- se de kalkınmak zorundadır, ama gelışmenın hızı ötekı ulke- lere oranla yeterli duzeyde değıl- se, bu da genleme ya da gen kal- ma anlamını taşır Konuya bu açıdan baktığı- mızda 1990'lann Turkıyesı'nde *••»• (Arkası Sa. 17, Su. l'de) • Sinop'ta tazminatsız işe son Işten çıkartmalara karşı dırenen cam ışçılerınden 30'u ışten çıkartıldı 3. Sayfada • Bartın'da oy pazarı Pazar gunu yapılacak seçım öncesınde, lnonu, Demirel \e Yılmaz bugun mıtıng vapacaklar 4. Sayfada • Tahliyeler Askerhğını yapmavanlar bu ışlemlerden sonra tahlıye edılıyorlar 5. Sayfada • Askeri Şûra toplandı Yuksek Asken Şûra'nın dun başlayan toplantısında terfıler göruşuluyor 5. Sayfada • Korfez'de değisen bır şey yok Irak 'm Kuveyt'ı ışgaltnın bırıncı yüdonumunde, bolgede eskı dengeler yeniden oluşıu 10. Sayfada • Şamir'den konferansa evet' Israıl Başbakanı, Ortadoğu Barış Konferansı 'na katılacaklarını açıkladı 11. Sayfada • SSCB'de ekonomı kaygısı Super zırve ABD ve Batı ıçın START ağırlıklı geçerken, SSCB'nm ılgısı ekonomıyeydı 11. Sayfada • Hazine ihalesınde faız şoku Tahvıl faız oranı yuzde 72 5 'e yukselınce ıhale ıptal edıldı Ekonomıde • Kârlar ekonomıyı solladı Durgunluğa rağmen kârlar yuzde 59 6 arttı Ekonomıde. • Derya'ya devlet desteğı C Saraytı yuzucu ABD've gıdıyor Sporda • Alman turiste seks testi 'Turk olsa fahışe denecektt' 4rka Sayfada • Pasha, Kuruçeşme'yı ıslattı Sosvetenın uğrak yerı Pasha'da vapılan 'Beach Partv' heyecanlı geçtı Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Cuntalar ve Demokratlar Yassıada belgeselı konulu açıkoturumda M Alı Bırand, eskı Tabıı Senator Suphı Karaman'a şu soruyu sordu — Infazlara kım karar verdı7 Yuksek Adalet Dıvanı'ndan çıkan kararların onanması ko- nusunda yonetımı elınde tutan Mıllı Bırlık Komıtesı'ne bas- kı yapan bır cunta vardı Bu cuntanın adı da "Sılahlı Kuv- vet/er Bırtığı"ydı (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog