Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bank24 Mıgros Kart ıle artık. alışverışte de ışlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Alışverışı Mıgros Kart'la yapın. Hem Bank24 guvencesınden yararlanın, hem otomatık faız kazanın BANK24 I Ş L E M T A M A M ' 68. Yıl; Sayı: 24061 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 18 Agustos 1991 Pazar Inönü ve Demirel erken seçimde anlaştı Seçim sistemi komisyona havale edüdi Seçime son rötuşlarYılmaz, SHP ve DYP liderlerine, seçmen yaşı- tnönü ve Demirel, Cumhuriyet'e yaptıklan açık- Zirvede liderler, yapılacak değişiklikler konusun- nın 18'e indirilmesini, milletvekili sayısının 600'e lamalarda, erken seçim konusunda mutabık ol- da uzlaşmaya varamayınca partilerarası komis- çıkartılmasını, seçimin 20 ya da 27 ekimde ya- duklarım söylediler. İnönü, seçim sistemi konu- yonun yann toplanmasına karar verdiler. Komis- pılmasını önerdi. Başbakan, seçim çevresi bara- sunda uzlaşma olmadığını belirterek "İktidar, yonda üç parti uzlaşmaya varamazsa, ANAP cu- jının gözden geçirilmesini istedi. ŞHP lideri, mil- kendi görüşünü dikte ettirme havasında" dedi. ma günü kendi önerilerini görüşmek üzere letvekili sayısı ile yuzde 10'luk Türkiye barajına Demirel de "Vuzuh çıktı, aydınlık çıktı. Uzlaş- TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracak. Yıl- karşı çıkarak yüzde 5 baraj istedi. Demirel, çev- maumuduyok. Bunlar, düşünce değil, kendile- maz, "Uzlaşma umudu görmüyorum. İnönü, re barajı yerine D'hont sistemi önerdi. rine ortak arıyorlar" diye konuştu. köklü değişiklikler istiyor" dedı. 4. Sayfada SHP liden Inonu ıle DYP lideri Demirel. Başbakan Yılmaz ı. muhalefet seçimden kaçıyor' sozunden otunı eleştirdiler EKONOMİ Lira eriyor, yatırmıcı seviniyor Piyasada para b o l l a g u Seçim ekonomısı uygulamasıyla emısyonun artması.pıyasalarda lıkıt bolluğu yaratınca borsa \e dövız hareketlendı Çıkış trendıne gıren borsa geçen hafta ortalama yuzde 9 5 kazandırdı Döviz-altın çıktı Kapalıçarşı esnafınm cuma gunu dövıze gırmesıyle dolar bır gunde 75 lıra arttı Cumhuriyet Altını da haftayı yuzde 3 46 değer artışıyla kapadı ABDURRAHMAN YILOIRIM'M haberi Ekonomide AntalyaFilm Festivali Altın PortakaPa 19 aday 23-29 eylulde 28'ıncı AntaJya Altın Portakal Fılm Festıvalı'nde yanşacak 19 fılmden bjrincı olan yapuna 175 ulyon lıra para ödulu verılecek. ANTALYA (Cumhnriyet Bu- rosu) — 28 Antal> a Altın Por- takal Fılm Festıvalı'ne katılacak 19 fîlm açıklandı 23-29 eylul ta- nhlerı arasında gerçekleşecek olan festıvalın 1 mılyar Iıralık butçesının oluşturulduğu belır- tılırken bu yıl ılk kez Panora- ma'91 Film Market duzenlene- cek 18 ulkenın fılm konusun- da yetküı kışılenne, Turk sıne- masının urunu olan bu yıhn vız- (Arkası Sa. 10,Sü. 6'da) Olağanüstü Hal Bölge Valüiği'ne atanan Necati Çetinkaya, dün ani bir kamrla görevine başladı Süper vali: Taktilderitn gizliDün özel bir uçakla Diyarbakır'a gelen Daha önce 15 gunluk mehil hakkını yeni Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati kullandığını ve 'politikaya atılacağını' Çetinkaya, görevi, sadece 24 saat bu belirtmiş olan yeni'süper vali' makamda kalan vekil Vali Aydm Çetinkaya, göreve erken başladığını Arslan'dan devraldı. Necati Çetinkaya belirtti. Çetinkaya, sırlarını ve ALTI FUTBOLCU TUTUKLANDI Geçen ay sonu bir çatışmada ölen ve gizlice gömülen Hamit Dönder adlı PKK militanının ailesini ziyaret eden 6'sı Doğubeyazıtspor futbolcusu 30 kişi duzenlediği basın toplantısında, 'Buraya taktiklerini kimsenin bilmedigini, devlet Erzincan Cezaevi'ne gonderildi. 3. Sayfada geldiğimden eşimin ve çocuklarımın bile ciddiyetinin bunu gerektirdiğini söyledi. GOZALTINDA DAYAKTAN KORKTU, OLUME haberi yok' dedi. 3.Sayfada ATLADI MURAT SAVAŞ'ın haberi 3. Sayfada TURKÇEVEİLGt — TurkçeOğretim Merkezi'ninİstanbul şubesındekıkursıyerlerinçogunluğıınuAlman, Amerikalıveİngilizler oluştunıyor.Knrsyetkililen Pakistan, Çın, Avustralya. Birman>a ve Kenya gibı ulkelerden de başvurulann olduğunu belırtiyoriar. (Fotoğraf: ERDOĞAN KOSEOĞLU) Dil kurslarına büyük ilgi var 72.5 millete Türkçe dersi Ankara Unıversıtesı'ne bağlı Turkçe Oğretim Merkezı'nın İstanbul şubesınde yaklaşık 200 kursıyer eğıtım goruyor Yabancı gazetecıler, dıplomatlar, oğretmenlerle Turk kulturune yakm ılgı duyanlann katıldığı kurslarda, uzun yıllar yurtdışında yaşadığından anadilleri zayıf kalmış Turk çocuklarıdavar. GÜLDEN ÖZEN ~ Kapının Önunde çeşıtlı ulus- lardan farklı yaşlarda kışıler, kı- mı zaman Ingılızce kımı zaman da Turkçe konuşarak aralann- da şakalaşırken ara sokağın esıntısınde ferahlamaya çalışı- yorlar Zü çaldığında ıse sohbetı kesmeksızın tek sıra halınde dar merdıvenlen tırmanarak sınıfla- ra gınyorlar, kapılann kapan- masıvla konuşmalar dınıyor ve ders başlıyor "Hangi adam daha kızgın?" "Gel-en adaamm dahhaaa kız- gın." (Arkası Sa. 10, Su. 4'de) Bugün / Dergi Yıldız falında gazete köşelerinden bilgisayara Stari/ 6. Sayfada Görkemli birtutku filmi: Kanlı Aşk Atıllâ Dorsay Pazar Konuâu /10 SergeJuly: Gazete, tam * bağımsız olmalı Mıne Saulnıer 14. Sayfada Beşiktaş baskın, Feıterbahçe Varşovadan KP binasının başına gelenler MUSTAFA BALBAY Bugunlerde Doğu Avrupa ulkelen toplumsal değışım laboratuvan gıbı. Yaşamın her alanında gorulen değışım, sadece turıstlerı değıl, bu ulkede yaşayan ınsanları da şaşırtıyor. Cape Tovvn'dan Beyazlann cenneti NtLGUN CERRAHOĞLU Yorgun, gergın ve öfkelı sıyahların cehennemıyle beyazların cennetını, 'Vıctorıa & Alfred' adlı luks bır otel ayırıyor Rolex saatlı, bond çantab, kravatlı beyaz 'yuppıe'lerm her akşam yıyıp ıçıp eğlendıklerı yerlere, sıyahlar ancak mustahdem olarak gırebıhyorlar. Stockholmden Gazetesini 'bileyen' adam YAVUZ BAYDAR Tüm İskandınavya'nın en yuksek tırajlı, en etkıh, en ısırgan gazetesı Expressen'ın yayın yaşamına son vermesıyle, îsveç basın tanhınde bır sayfa daha kapandı Londradan Cebiniz mi, yoksa banka mı daha güvenli YONCA ÖZKAYA "Aman yankesıcilere, hırsızlara dıkkat edin" uyanlanndan sonra yapılacak en akülıca ış, paramızı bankada guvence altına almaktı. Bız de onu yaptık. Ertesi gun gazete sayfalannı açtığımızda bızı bır surprız bekhyordu: Paramızı yatırdığımız "Mıdland Bank" mali açıdan zor durumdaydı. New Yarktan Yükselen ve daha yükselen Arnold ŞEBNEM ATtYAS Schwarzenegger ısmı bıle doğal olarak "belden aşağı" bır tonlama taşıyor "Butun sorun dayanılmaz derecede yakışıkiı olmamda" dıyor Arnold. Maidenheadden Temiz bir dünya bırak FASİH StNAN Kendını bılen her orta sınıf uyesı sapına kadar 'yeşıl'. Kullanılan plastik, kâğıt, cam, teneke, çöpe karıştınlmadan aynlıyor ve 'tekrar kullanım' merkezlenne göturuluyor. 8. Sayfada Moda / Afka Sayfada 1930'lardan esen 'verev' riizgârları Neclâ Seyhun Seçim Zirvesi... Yılmaz, İnönü ve Demırel'ın dun Meclıs'- f gerçekleştırdıklerı 'seçim zirvesi'nden ne çıktı'' Bu sorunun karşılığı ıkı noktada özet- lenebıfır (1) Iktıdarla muhalefet arasında erken se- çıme ılışkın herhangı bır anlaşmazlık yoktur, her ıkı taraf da seçımın bır an önce yapılma- sından yanadır Tarafların bu konuda bırbır- lerıne guçluk çıkarmaları soz konusu de- ğıldır (2) Iktıdarla muhalefet arasında göruş ay- rılığı, erken seçımın kendısınden değıl, ku- rallarından kaynaklanıyor Seçim sıstemın- de ne gıbı değişiklikler yapılması gerektığın- de farklı duşunuyorlar O yuzden, yann bu konuda toplanacak olan partilerarası komıs- yonda uzlaşma umudu çok zayıf Nıtekım, dunkü zırveden sonra telefonla goruştuğumuz ıktıdar ve muhalefet lıderlerı (Arkası Sa 10, Su. l'de) HASAN CEMAL • Kanun Kaçağı TV3'te Julıe Adams'ın filmını ızleyeceğız 6. Sayfada • Bir aşk oykusu Ayrı Dunyalar'da Culşen Bubıkoğlu, ünıversıtelı bır kızı canlandınyor Fılm TVI'de saat 15 40'ta. 6. Sayfada • Sheridan'ın ilk guldurusü TV2'de saat 22 35'tekı tıyatro kuşağında 'Rakıpler' oyununun ılk bölumu yayımlanıyor 6. Sayfada • Bugünden soz eden bellek Çalışmalarmı uzun yıllardan berı Fransa'da sürduren Sarkıs, yeni sergılerını ve sanata ılışkın gorüşlerını anlattı 7. Sayfada • Ayrımcılığın duşmanca tohumları 89 sanat ve kultur ınsanı, Sezer Tansuğ'un 'Sanat Çevresi 'ndekı yazısını kınadı 7. Sayfada m KKTC'de toprak tavizl' kaygısı Kıbrısh Turklerın, uluslararası konjonktur gereğı Rumlarla yapay bır evlılığe ıtılebıleceklen konusunda endışelerı bulunuyor 9. Sayfada • 'Gorbacov'u devlrecekler' Glasnostun mıman, Gorbaçov'un eskıdanışmam Yakovlev, Komunıst Partı'den ıstıfa ettı 9. Sayfada • 30 isçinin işine son Başbakanm kardeşı Turgut Yılmaz'm da ortak olduğu Bırand Gıyım 'de huzursuzluk süruyor Ekonomide • Kaplan tükendi, ama avı serbest Kara Avcılığı Kanunu'nun, 1937yılmdan kalma olduğu ıçın bugunun gerçeklenm karşüamaktan çok uzak bulunduğu belırtılıyor Arka Sayfada • 40 milyon ders kitabı Mıllı Eğıtım Bakanlığı 1991-92 oğretim yılı ıçın 40 milyon adet ders kitabı bastıracak Arka Sayfada GOZLEM UĞUKMUMCU Ozal'a Ozel. Cumhurbaşkanı'nın Fethıye'de yaptığı son konuşma, se- çim propaganda konuşmalarına Özal'ın da katılacağını gos- terıyor Ozal, Fethıyelılere "Bu bır sıyası pazarlıktır" dıyor, — // olmak ısteyen oyunu verır Cumhurbaşkanlarmın "tarafsız" olmaları parlamenter sıs- (Arkosı Sa 15, Su 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog