Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

188 24 24 I Ş L E M :T AM AM ! ALO24 PAMUKBANK 68. Yıl; Sayı: 24021 Cu m h u r iyet Kurucusu: Yunus Nadi Pamukbank Telefon Bankacılığında BirNumara : 188 24 24 PAMUKBANK 6 1500 TL (KDV dah,ı, 9 Temmuz 1991 Salı Heyelan / Sayfa 3 Müzik / Sayfa 7 Dış basın / Sayfa 9 Ekopomi / Sayfa 11 Yıkılan evler, geciken aevlet... Birol Üzmez Açıkhava'da caz akademisi Sadettin Davran Ortadoğu'da eskiye dönuş Koç,en zenginler listesinde Memur ve emekli aylıklarına yılın ikinciyansı için ortalama yüzde 40 zam yapıld ANADOLU V EFEN LİSELERİ S I N AV SONUÇLARI TAM LİSTESİ YARIN CUMHURİYET'TE Yeni düzenlemeyle düşük dereceli memurların maaşları yüzde 5660 oranında arttırılarak 706800 bin liraya çıkarıldı. En yüksek devlet memuru (Başbakanlık Müsteşarı) 6 milyon 362 bin 966 lira, Genelkurmay Başkanı 8 milyon 194 bin 800 lira alacak. İkinci yarıyıl zammı ile enflasyon karşısındaki maaş aşınması giderilebileceği gibi bir miktar da refah artışı sağlanacak. Ekonomi Servisi Memur ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı içın ortalama yuzde 40 oranında zam yapıldı. 450500 bin lira olan duşuk dereceli memurların maaşları yuzde 5660 arasında değişen oranlarda arttırılarak, 706800 bin liraya çıkarıldı. Bazı kadro ve sınıflardaki maaş artışlan yuzde 30'lar duzeyinde tutulurken, kadro karşılığı sözleşmeli çahşanların ucretlerine de sınır getirildi. Yeni düzenleme ile Genelkurmay Başkanı 8 milyon 194 bin 800 lira, en yüksek devlet memuru (Başbakanlık Müsteşarı) 6 milyon 362 bin 966 lira, en alt duzeydeki memur da net 706 bm 850 lira alacak. 15 ağustostan Memura biraz solıık Silahlı Kuvvetler mensuplarının makam tazminatları arttırıldı. Yabancı dil tazminatları 10 kat yükseltilerek 35 bin liradan 351 bin liraya kadar çıkacak. Hâkim, savcı, polis, profesör, doçent ve MİT mensupları ile TSK mensuplarına 15 ağustostan itibaren 200400600 bin lira arasında lojman tazminatı ödenecek. Başbakan, memurlara sağlanan imkânlann işçilere de sağlanacağını söyledi. etken olmuştu. Yılın ilk yansında verilen ortalama yüzde 25'lik maaş zammı yuzde 30.8'lik enflasyon karşısmda önemli ölçüde aşınmıştı. Ortalama yuzde 40'lık bu ikinci yanyıl zammı ile bu kayıp giderilebileceği gibi, bir miktar da refah artışı sağlanabilecek. itibaren başlayarak yargıç, savcı, subay, polis ve öğretim uyelerıne aylık 200400600 bin lira arasında lojman tazminatı verilecek. Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirii'nın, geçen yıl maliye bakanı olduğu sırada lojman tazminatı önerisini Turgut Özal ve Guneş Taner'e kabul ettirememesi istifasmda Başbakan Mesut Yılmaz, maaş zamlarının butçede öngörulmediğini, bu nedenle ek bütçe yapıp Meclise sunacaklarmı bildirdi. Tanm urunlerine de enflasyonun üzerinde fiyat verileceğini söyleyen Yılmaz, "Memuriara sağlanan imkânlann işçilere de sağlanacağını" (Arkası Sa. 15, Su. 4'de) Memur ve emekli maaşlan, emekli ikramiyesi Tablolan EKONOMİDE Anadolu liselerine katılan 206 bin 689 adaydan 13 bin 104'ü bu okullara, fen liseleri sınavına katılan 67 bin 693 adaydan 1344'üresmi, 1067'si özel fen liselerine girecek. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Anadolu ve Fen Lisesı sınav sonuçlan bugun açıklanıyor. Milli Eğıtim BakanlığVndan verilen bilgiye göre Anadolu Liseleri smavına katılan 206 bin 689 adaydan 13 bin 104'u bu okullara, fen liseleri sınavına katılan 67 bin 693 adaydan 1344'u resmi, 1067'si özel fen lisesine yerleştirikcek. (Arkast Sa. 15, Su. 2'de) Sondurak İNÖNÜ: ARTIŞ YETERSİZ frDEMİREL: DAHA ÇOK VERSİNLER E o o i e k n md Hükümet, Darphaneye sarıldı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Memur maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılan ortalama yuzde 40'lık zam, Merkez Bankası Banknot Matbaasf nın "fazla mesai"ye gireceğinin sınyali olarak değerlendırüıyor. Hukumet, memur maaşları için 6.9 trilyon lira ek kaynak arıyor. TBMM'den ek ödenek isteneceği bildirildi. Yıllık yuzde 45'lik maaş artışı öngörüsü ile hazırlanan 1991 butçesinde personel giderleri için toplam 39.3 trilyon liralık ödenek aynlmıştı. Ortalama yuzde 40'lık maaş artışımn bu yılki personel giderlerini 46.2 trilyon liraya yükselteceği hesaplandı. Bu durumda hükumetin sadece memur maaşları için TBMM'den 6.9 trilyon liralık ek ödenek istemesi gerekiyor. Aynca emekli aylıklanndaki artış, butçe transfer kalemlerinden Emekli Sandığı'na aktanlacak kaynağı büyütecek. Bu yüzden transfer ödeneklerinde de artışa gidilmesi söz konusu olabilecek. 6.9 trilyon liralık ek ödeneğin yaklaşık 1.71.8 trilyon liralık bölümünün maaş artışlarının yaratacağı ek Gelir Vergisi ile karşılanabileceği, butçe açığına yansıyacak kısmın ise 5 trilyon lira civannda olacağı belirtiliyor. Konsolıde butçedeki aylık halen 3.2 trilyon lira civannda olan personel giderlerinin 2.42.5 trilyon liralık bölümu Hazine'ce ödeniyordu. Bu ödemeler nedeniyle Hazine, her ayın 14'ünde Merkez Bankası'ndan yüksek tutarlarda avans kullanmak zorunda kalıyordu. Yılın ilk yarısında Hazine'nin kısa vadeli avans kullanımı hızla artmış ve geçen ay 6.5 trilyon lirayı bulmuştu. İkinci yarıda ise Hazine'nin aylık maaş ödemeleri 3.5 trilyon liraya yaklaşacak. Hazine'nin Merkez Bankası üzerindeki yüku ağırlaşacağı için Banknot Matbaası'nın "fazla mesai" yapması da kaçınılmaz olacak. Maaş zammımn getireceği yükü hafifletmek için ortaya atılan bır başka formül de Kuveyt'ten beklenen 1 mılyar 180 milyon dolarhk Körfez hibesinin bozdurularak bu alanda kullanılması biçiminde. Ancak ekonomi kurmaylan ise Kuveyt'ten gelecek hibenin ağustos ayından itibaren artmaya başlayacak olan dış borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığını ifade ettiler. Hazine'nin sadece ağustos ayında ödeyeceği dış borç anapara ve faiz tutarımn 630 milyon dolar civannda olduğu kaydedildi. ÖZELLEŞTİRMEYE ÇEKİ D Ü Z E N TURHAN YILMAZ'ın haberi Ekonomide Memur maaşına yapılan zam için 6.9 trilyon liralık ek kaynak aranıyor. Umut, Merkez Bankası'n TÜRKİŞ, HÜKÜMETLE GÖRÜŞÜYORI 4 gün önce evinden götürülmüştü HEP'li başkanın kuşkıüu ölümü Yılmaz'dan mesaj: HEP Diyarbakır îl Başkanı Aydın'ın cesedinde kurşun yaraları ve işkence izleri olduğu belirtildi. Eşi, Vedat Aydın'ı evinden götürenlerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını söylerken îçişleri Bakanlığı "Aydın'ı Vedat Ajdın götürenlerin polis olmadıklarının anlaşıldığım' açıkladı. Bölge Valiliği de "olayı nefretle karşıladı". 5. Sayfada APAÇİLERİN PKK AMNA TEPKİ lyd içinde seçim olabilir ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Mesut Yılmaz, genel seçimlerin bir yıl içinde yapılabileceğini söyledi. Yılmaz, Tanm Orman ve Köyişleri Bakanüğı'mn ikiye aynlacağım, aynca Çevre BakanüğVrun kurulacağını açıkladı. Eski Bayındırlık Bakanı Cengiz Altmkaya'nın girişimiyle Nazilli'den Ankara'ya gelen bini aşkm ANAP'lı, dun ANAP Genel Merkezi'nde Başbakan (Arkaa Sa. 15, Sü. l'de) Helikopter sırrı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Silopi'de konuşlandınlan çokuluslu guce ait 2 Apaçı helikopterinin PKK'ya karşı "keşif uçuşu" gerçekleştirdiği yolundaki haberler siyasi çevrelerde tepki ile karşılandı. SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin haberi "şaşırtıcı" olarak J nitelendirirken DYP Genel Baş/ kan Yardımcısı Hüsamettiı? Cindoruk, "Oimaz boyle hareket, egemenlik haklarımıza aykındır" dedi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bu konuda "bigi sahibi" olmadıklarını belirttiler. Genelkurmay yetkilileri de "konnnun Olaganustü Hal Bolge Valiliği yetki alanına girdigini" soylediler. Öte yandan ABD'nin Ankara Buyukelçiliği, söz konusu haberi "yalanlarken" Incirlik Hava Ussu'nden bır Amerikalı askeri yetkilı "haberi konflnne etmediklerini" söyledi. Cumhuriyet'te dün yer alan ve guvenilir kaynaklara dayanan haberde PKK militanlanmn Siirt, Şırnak, Silopi ve Cizre'de gerçekleştirdikleri salduılar üzerine Silopi'de bulunan çckuluslu guç kampında alarma geçildiği bildınlmiş, bu çerçevede keşif uçuşu yapan 2 Apaçi heli(Arkası Sa. 15, Sü. 6'da) BAŞI ÇEKtYORLAR ABD'li tenisçi Navratilova ve Yugoslav Seles, erkeklerin daha çok para odülu almalanna en çok tepki gosterenlerin başını çekiyor. Her maçı buyük ilgi gören Arjantinli iinlii tenisçi Sabatini'nin bile en çok kazanan erkek tenisçi Isveçli Edberg'in (8.4 milvar lira) ancak yansı kadar geliri bulunuyor. Bayanlar Tenis Biriigi, aralık ayındaki Grand Slam Kupası'nda eşit ödiil verilmemesi halinde hiçbir turnuvava katılmayacaklan tehdidinde bulundu. BAŞKENTTEN AHMET1AN Çatışma Haber Merkezi Kahramanmaraş'ın Turkoğlu ilçesi ile Siirt'in Baykan ilçesinde guvenlik guçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 4 terörist ölü ele geçirildi, 1 astsubay şehit oldu. Kahramanmaraş Valisi (Arkası Sa. 15, Su. 4'de) 1 astsubay şehit oldıu 4 terörist öldü Erkek tenisçüenkn daha azpam ödülü almalan, bayan sporculan çüeden çıkanyor EDtP EMİL ÖYMEN LONDRA Bu yıl Wimbledon'da dağıtılan odul miktarı, ilk kez 4 milyon sterlini geçti. Turk parasıyla 28 mijyar ediyor. Kesin miktar: 4.010.970 sterlin! Erkekler şampiyonu 240 bin (168 milyon lira) bayanlar şampiyonu da 210 bin sterlin (14"? mılyonlira) aldı. Ama derece alan herkese çapına ve konumuna gore bir odul verildı. Toplam odul miktarı geçen yıla gore, yuzde 5 artmış. Artış az gibi görünüyorsa da bu 1968'den beri surekli yukselen ve ivmesi de artan bir gelişme. Erkekler ile bayanlar arasında ödul miktan farklılığı giderek alevlenen bir tartışma. Bayan tenısçiler soruyor: "Neden bir tenisçi sırf erkek olduğu içinşampiyona odulu olarak a>nı duzeydeki bajan şampi\ondan 30 bin sterlin fazla alıyor" 'Grand Slam' turnuvalannda ödul dağıtımı şoyle: Wimbledon ve Fransız Açık Tenis Turnuvası'nda para odulu ayn ayn, Amerikan ve Avustralya turnuvalannda ise aynı ödul veriliyor. Bu yıl Wimbledon öncesinde kayıplara karışan Monica Seles, haziran başında Paris Açık Turnuvasf nı ikinci kez kazandığmda, odul paralan konusundaki hoşnutsuzluğunu dile getırmiş ve 'Bayanlar Tenis Birliği'nin eşıt odul kampanyasım desteklediğini soylemişti. (Arkası Sa. 15, Sü. 6'da) Kortlarda feminist isyan • 1930lardan savaş karşıtı' film Unutulmayanlar'da bu akşam Aptallar Gemısı adlı 1965 yapımı film ekranlara geliyor. Vıvien Leıgh, Lee Marvın gibi oyuncular fılmde bir arada. 6. Sayfada • Cuellar'dan destek BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "dörtlü zirve" önerisine destek verdı. 8. Sayfada • Yugoslavya'da uzlaşma Yugoslavya'da taraflar, A T heyetının sunduğu anlaşma önerisini kabul etti. 9. Sayfada • 14 yıllık rüya gerçekleşiyor Şanlıurfa sulama tunellerinin buyuk etabı 13 temmuzda tamamlanacak, Ekonomide ANKARA Kazan gibi kaynayan Yagoslavya'dan bir cumhurbaşkanı bugun Turkiye'ye geliyor. Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov'un ziyaretini öteki cumhuriyetlerin cumburbaşkanlan izleyecek. Örneğin, önümiizdeld hafU da BosnaHersek Cumhuriyeti'nin devlet başkanı bekleniyor. Yugoslavya'daki Türk nüfusu 170 bin olarak açıklanıyor. Ama, Yugoslavya'yı oluştaran (Arkaa Sa. 15, Su. l'de) YUGOSLAVYA... NE YAPMALI? ERGUN BALCI'nın yazısı 9. Sayfada Türkiye, Yugoslavya Devresinde... W1MBLEDON'IN YENİ PRENSİ MICHAEL STICH Sponta Gaz Pedalına Basılıyor... JVlerkez Bankası'nın kâğıt stokları ınşallah yeterlidir. Çünkü banknot matbaası fazla mesaiye doğru gidiyor. Bunun ilk işareti dün verildı. Memur maaşlarına yapılması kararlaştırılan ortalama yüzde 40 oranında zam, yaklaşık 7 trilyon liralık ek yük getirecek. Böylece bütçe açığının gerçekçı bır değerlendirmeyle 30 trilyon liraya yükselmesı bekleniyor. Kaynak nerede? 7 trilyon lira nereden sağlanacak? Sağlam kaynak bulunabılır mi? Örneğin vergı gelırlerini arttırmak? Olanaksız gibi. Bu durumda ne olabilir? Yanlış anlaşılmasın. Memurların hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında durumu düzeltilmelidir. Yılın ıkıncı altı ayı ıçın yapılan yüzde 40'lık (Arkası Sa. 15, Su. l'de) HASAN CEMAL • Karadeniz'de birliğe doğru SHP'DE KURULTAY KULISI Romanya, Bulgarıstan, SSCB, Turkıye dışişleri bakanları toplantısı 1112 temmuz &ırilmndeMoskova'da yapılacak. Ekonomide • Kasapoğlu'ndan gümüş madalya 11. Akdeniz Oyunları'nda Alper Kasapoğlu, B a v k a l c e p h e s i İnönü cumhurbaşkanı, dekatlonda 7 bin 650puanla ıkıncı oldu. Sporda Baykal başbakan... Uzlaşma yapalım • 2 haltercimiz ateş hattında Dopıng yaptığı açıklanan Sunay Bulut'un t n ö n ü c e p h e s i 'İnönü cumhurbaşkanı' kurtulma şansı bulunduğu, Ali Eroğlu'nun formülü çocukça. Uzlaşma çağrısı sahte. Ü İ MT ise umutsuz olduğu belirtildi. Sporda ASLANBAVın haberi 4 Sayfada • Almanya sfenksi geri vermiyor Kultur Bakanlığı, Berlın Muzesi'ne başvurarak Y a r ı ş v a r SHP lideri Ege gezisinde yaptığı Boğazköy'den (Hattuşaş) 1917'de goturulen konuşmada, 'Baykal'ın adaylığına memnun Hitıt sfenksını gerı istedı. Arka Sayfada oldum. Genel başkanlık yarısı var' dedi. • Fellini'nin çeşmesi Trevı çeşmesınde TÜRFY KASFnin hah*ri L Saiffaıla 3 yıl suren restorasvon hıttı Arka Savfada TormüP savaşları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog