Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

188 24 24 ALO24 PAMUKBANK IŞLEM:TAMAM! Cumhuriyet 68. Yıl; Sayı: 24020 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 8 Temmnz 1991 PazarM Borsa, faiz, döviz, bireysel kredi ve kredi kartları konusunda bilgiyi Alo24'ten alın: 188 24 24İstanbul PAMUKBANK^ Silom'de PKK alarmı Başbakarfı DEMİREL Teröristlerin saldırılarından sonra Silopi'deki Çokuluslu Güç'e ait 2 Apaçi helikopteri keşifuçuşuyla PKK'lı aradı rasyonlar sürüyor. Saldınnın olduğu yerleşim birimlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. PKK militanlanmn otomatik tüfek ve roketatar kullandıkian saldınlardan sonra yerli ve yabana gazeteciler Şırnak il merkezine sokulmadı. Silopi'de hasar gören binalan görüntülemek isteyen gazeteciler engellendi. Saldırılann dört merkezde de 22.00 ile 23.00 arasında yapılması dikkat çekerken, PKK'nın ana hedefinin çokuluslu güç olduğu öne sürüldü. Baa kaynaklar, PKK saldınlannı "son günkrde bölgede meydana gelen ve kontrgerillanın yapüğı öne siiriilen bombalamalara karşı bir gözdagı" olarak değerlendirdi. Saldınnın ana merkezi olan Silopi'de durumun gergin olduğu gözleniyor. PKK'lılann roketatar ve otomatik silahlı saldınsı sırasında isabet alan adliye ve polis lojmanları, ilçe jandarma böluk komutanlığı ile polis karakolunda önemli hasar meydana geldi. Binaların buyıik bölumü kullamlamaz duruma gelirken, jandarma bölük komutanlığına yönelik saldında yaralanan üç askerin Silopi'deki çokuluslu güç kampında bulunan seyyar hastanede tedavi altında tutulduklan öğrenüdi. Silopi'deki yetkililer saldınlar konusunda bilgi vermezken, güvenlik güçleri hasarlı binalan görüntülemek isteyen gazetecileri engellediler. Silopi'de 20 kadar teröristin yanm saat kadar süren saldırılarının ardından Şırnak'tan getirüen takviye birliklerle geniş bir operasyon başlatıldı. Hasar gören binalann çevresinde bulunan evlerde arama yapılırken, çevre köylerden de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Saldınnın ardından Silopi çevresinde giderek yaygınlaşan operasyon sonucu güvenlik güçleri dün saat 13.00 sıralarında PKK'lılarla sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada altı militan öl(Arkası Sa. 4, Su. 7'de) ERGÜN AKSOY CİZRE/StLOPİ PKK militanlannın Siirt, Şırnak, Silopi ve Cizre'de gerçekleştirdikleri saldınlar üzerine Çokuluslu Güç Kampı'nda alarma geçildi. Sabaha kadar keşıf uçuşu yapan ıkı Apacı helikopteri PKK'lı aradı. Silopi'deki saldında ağır yaralanan üç askerin Çokuluslu Güç Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenüdi. Güvenlik güçlerınin başlattıkları operasyon sonucu çokuluslu gücün de bulunduğu Silopi'ye saldıran 20 kadar PKK militanından altısı öldürüldü. önceki gece PKK militanlannın yaptıkları saldınlar üzerine bölgede başlatılan yoğun ope ziyaret etmeyeceğün w • t n ö n n ' y e e l e ş t i r i DYP lideri, Erdal Inönü'nün Mesut Yılmaz'ı ziyaret etmesine sert biçimde tepki gösterirken "Hem bu iktidarın arkasında halk yok diye eleştireceksiniz hem de herkesin nazarında onore edeceksiniz." diye konuştu. ISPARTA (Cumhuriyet) DYP Genel Başkanı Süİeyman Demirei, Başbakan Mesut Yılmaz'ı ziyaret eden SHP Genel Başkanı Erdai tnönü'yü sert şekilde eleştirdi. Inönü'nün 26 Mart seçimlerinden sonra "Bnalann arkasında halk yok demesine karpn kurulan hükümcti •Ayarete gittigjni" ammsatan Demirel, kendi tavırlannda bir değişiklik olmadığını, Yılmaz'ı ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Demirel, "Hem bu iktidam arkasında halk yok, diye efeştiıecek bem de berkesin nazanoda onore edeceksiııiz. Bu annlık hukümetini teşvik etmekten başka işe yaramaz" dedi. DYP lideri Demirei, önceki gece Isparta'da eşi Nazmiye DemireTin yeğeni Mesat Şener'in düğününe katıldı. Isparta'nın Gölcük tesislerinde yapılan ve yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı düğünden sonra dün Isparta'da bir basın toplantısı düzenleyen Demirei, gazetecilerin sorulannı yamtlarken Inönü'nün Yılmaz'ı ziyaretini şu sözlerle eleş(Arkası Sa. 4, Su. 4'de) ISÎÎP 1 SHapi 20 kadar terörist, adliye ve polıs loımanlarıyla 2 karakola roketatar ve otomatık sılahlaria saldırdı Sıcak takıpte 6 terörıst öldürüldü. 2 Şmak II merkezındekı bır camıden propaganda yapan terönstier, bir polisin evını otomatik sılahla taradı. 3 Clzn llçe merkeandeki karakola PKK'lılann yaptığı roketfı ve otomatik sılahlı saldırı sonucu hasar meydana geldı 4> Silrt II Jandarma Alay Komutanlığı'na roket atıldı 4. Sayfada DİYARBAKIR CEZAEVİ'NDE DtRENİŞ Memıırun kıılağı Yılmazida ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kamu personel rejimindeki yeni düzenlemeler ve maaşlara yılın ikinci yansı için yapılan zamlar, son anda bir değişiklik olmazsa Başbakan Mesot Yılmaz tarafından bugün açıklanıyor. Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirii, maaş zammımn yüzde 30'un üzerinde olduğunu bildirdi. Katsayı artışlanmn yanı sıra, gösterge tablolan, özel hizmet ve makam tazmınatlannda gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle ortalama yüzde 3540 civannda olduğu belirtilen maaş zamları, memurlann büyük bölumünde yalnızca enflasyon kayıplannı giderebilecek. öğretmen, sağlık personeli, teknik hizmetler, emniyet ve Silahlı Kuvvetler mensuplannda ortalama yuzde 25 civannda gerçekleşen ilk yan maaş artışı, zam ve tazminatlardan yararlanamayan genel idare hizmetleri sınıfındaki memurlara yüzde 16 ile yüzde 24 arasında değişen oranlarda yansımıştı. İlk 6 ayda tüketici fıyatlannın yüzde 30.8 oranında arttığı dikkate alındığında, gerçek maaşlann yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değişen oranlarda azaldığı ortaya çıkıyor. Fiyatlar, yılın ikinci yansında da aynı ölçüde artarsa, 12 aylık enflasyon yüzde 70'e ulaşacak. Bu durumda maaşlardaki enflasyon aşınmasını giderebilmek ıçin Konuyla ilgili dün Cumhurbaşkanı yapılacak zam oranının yuzde 38'in Turgut Özal'la yaptığı görüşmeden sonra Dalaman Havaalanı'nda gazeÜzerinde olması gerekiyor. Edinilen bilgiye göre sözleşmeli sta tecilerin sorulanm yamtlayan Başbatüdeki bazı ust düzey kamu görevli kan Yardımcısı Eİcrem Pakdemirli, leri için yüzde 20 civannda belirlenen zam oranının enflasyonun üzerinde maaş zammı, polis, öğretmen ve Si olacağını bildirdi. Ancak P.akdemirlahh Kuvvetler mensuplanyla düşük li, yılın ilk yansında enflasyonun yüzmaaşlı memurlarda yuzde 52 civanna de 26.9 olduğunu söyledı. DlE'ye göre yükseliyor. Ortalama zam oranı da ilk altı ayda enflasyon toptan fıyatlaryüzde 3540 düzeyinde gerçekleşiyor. (Arkası Sa. 17, Su. l'de) Başbakan zamları bugün açıklıyor. Pakdemirli: Maaş artışı yüzde 30'un üzerinde Genel Merkezi destekleyen Yenilikçi Sosyal Demokratlar'ın adayı ŞerifVural216 oyla Ankara îl Başkanı seçildi. Öteki adaylardan Adnan Dinçer 202, Vecihi Mutlul33,Abbas Kıhç45oyaldı. 5. Sayfada Ankara Genel Merkez'in INÖNÜ: ANAP'IN YENl ZAM HÜKÜMETİ 5. Sayfada İNÖNÜ MÜ, BAYKAL MI? CELAL BASUMGIÇ'IR MtJan 5. Sayfada Kültur / Sayfa 3 Politika / Sayfa 4 Moda / Sayfa 12 Spor / Arka Sayfa Sanatçıya devlet kuşu konuyor Günseli Önal Çayeli'nden öteye bir başbakan köyü Cemil Ciğerim/Faik Bakoğlu Rahibe rahibi niçin öptü? Nilgün Cerrahoğlu Bu yaz dersimiz yüzme Figen Atalay CUELLAR Cuellar dün Başbakan Mesut Yılmaz 1 la yaptığı görüşmede Kıbns sorununun çözümü için öncelikle Kıbns Rum kesiminin, KKTC'nin iki kesimlilik ve iki toplumluluk ilkelerini tanıması gerektiğini vurguladı. Görüşmeler sırasında toprak ayarlamalan ve yerlerinden edilenler konusu da gündeme geldi. FATİH YILMAZ m H K N KARA 10. Sayfada AA Kıbrıs'ta siyasi eşitlik Kadın valî: Ben çok yumuşak insanım Muğla Valisi Dr. Lale Aytaman, "Görevim sırasında belki ilk başta karşımızdaki insanlar biraz çekinecekler, ürkecekler, ama sanınm birbirimize alışacağız" dedi. Aytaman "Valiliğinizde Semra özal'ın takdiri olabilir mi" sorusunu "Onun takdiri Semra Hanımefendi'ye ait" diye yanıtladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) "Devlet baba"nın tumü erkeklerden oluşan "mülki idare amiri" ordusunun tek "kadn nefcri" Dr. Lale Aytaman, "devlet ana" olmaya çalışacak. Muğla Valiliği'ne atanan Aytaman, başka kadın valilerle de birlikte calışmayı hiç olmazsa "maiyetinde" kadın kaymakamların bulunmasuıı da çok arzu ediyor. Aytaman, bu arzusunun güçlü savunucusu olacağım da ekliyor sözl.erine. Içişleri Bakanlığı'ndan edini(Arkası Sa. 4, Su. l'de) YüGOSLAVYA Azınlıklar silahlanıyor The Economist dergisinin yan kuruluşu Foreign Report'a göre azınlıktaki Sırplara bazı polislerin de yardımıyla Kalaşnikof ve el bombalan dağıtılıyor. Buna karşılık Arnavutlar da Arnavutluk'a gizlice sokulan silahlarla donanıyor. 11. Sayfada Yollar ve yollann yanında smdanmış dükkânlar. 18 çıkış kapüı, 61 yoüu, 300 dükkkânlı dev bir labirent. tşte Kapalıçarşı. BAĞDAT Kapalıçarşı 'dünya başkenti' REFİK DURBAŞ "Çarş^yı Kebir" dermiş eskiler. "Pera" dilindeyse "Büyük Çarşı." Orhan VeU şiirini yazdığından berı "Kapalı Kutu", yani halkm gunluk yaşamındaki adıyla bugıln "Kapalı Çarşı." Ben saymadım, öyle yazıyor kitaplar: Yollar ve yollann yanında sıralanmış dükkânlar. Yolların çarşı sınınna ulaşan uçlan kapılarla bitiyor. 18 kapısı var. Dar sokaklardan geniş caddelere kadar değişik boyutlardaki 61 yol üzerinde 300 dukkân bulunmakta... Bir de yol ağızlarında mekân tutmuş üstü açık "diıkkân"lar var ki, onlann sayısını kitaplar dahi bilmiyor. Işte Yesayi Demir, Kapalı Çarşı'da, Kalpakçüar Başı Sokağın Sandal Bedesteni Sokakla kesiştiği köşeyi mekân tutanlardan. Köşebaşında plastik kutular içinde hediyelik bebek ve simli terlik satıyor Yesayi Demir. Kalpakcılar Başı Sokağa hiç rüzgârm eli değmemiş bugtln. Yesayi Demir ayakkabılannı çıkarmış, elinde mendil, anlatıyor: kiden köyde demirciydim. Pullnk yapardım." Durup bir soluk aldıktan sonra soruyor: "Sen köylü müsün, şeherii misin?" Yanıtmı beklemeden sürdürüyor: "Ocak başında 20 sene demircilik yaptım. Sonra buraya geldik. Burada da 10 sene konfeksiyon yaptım yan aç y#n tok. Onu da bıraktım. Şimdi burada kartn dovurmaya çalışıyorum. Daha dogrusu çolum çocuğu evlendirdik, vakit geçsin işte... Epey zoriuk çektik, bu memlekete geldik. Çiınkü işimiz bu memleketin işi değildi. Orada demircilik yaparken burada başladık makine, overlok makinesi, Singer makinesi... Overiok mu, resim mi ben de anlamıyordum, ama derken işte ekmek parası, insanı ögrettiriyor. Ondan sonra dikmeyi de öğrendik. 10 sene böylece o işten geçindik. ekmek yedik." (Arkaa Sa. 17, Sü. l'de) (Fotoğraf: Muharrem Aydın) 18 subay asıldı AFP'nin kısa bir süre önce Bağdattan dönen BM görevlilerinden edindiği bilgiye göre 18 Iraklı general ve üst düzey ordu subayı devlet başkanına darbe düzenlemeye kalkışmak suçundan geçen ay asılarak cezalandırıldılar. 10. Sayfat» Yollar ve dükkânlar her milletten insanla doluyor doluyor boşalıyor ve çevresinde Zonguldak Zonguldak9ı sel vurdu: lOöliUSkayıp önceki gün ve dün aralıksız süren şiddetli yağış, felakete yol açtı. 10'a yakın çay, dere ve barajın taşması sonucu çok sayıda ilçe ve köyle bağlantı kunilamıyor. Yetkililer, son 24 saatte metre kareye 82 kilogram yağış düştüğünü bildirdiler. 3. Sayfada Doğrular ve Yanlışlar... SlHP Genel Başkanı İnönü'nün Başbakan Yılmaz'ı makamında ziyaret edip yeni görevinden dolayı kutlamasını DYP lideri eleştırmiş. Sayın Demirei dün Isparta'da düzenlediği basın toplantısında şunları söylemiş: "Protokol veya nezaket kaidelari veya amaç olmayan, araç olan diyalog laflarıyla, halkm bu hükümetin arkasındaki yokluğunu sanki ortadan kaldırmaya kalkar gibi durumlan ihdas etmeye biz yardımcı olmayız. Kendileri, yüzde 80'inin reddettiği bir iktidarsınız diyordu. Hem hükümetin arkasında halk yok deylp, hem herkesin nazannda onore edeceksiniz. O azınlık hükümetinı teşvikten başka bir işe yaramaz. 26 Mart sonrasında çekip gıtmesi lazım gelen bır hükumete karşı ülkenin biryaptırım gücü koyamayışının teme(Arkosı Sa. 4, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Turizme altın öğütler Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nin yetkilisi, Türkiye'nin uygulaması gereken reçeteyi sundu. 3. Sayfada • Savaş fllmleri çoğunlukta 14. Uluslararası Televizyon Pazan'na bu yıl 400'ün üzerinde fılm katıldı. Pazarda şok yaratacak yapıtlara rastlanmadı. 6. Sayfada • Müzlğin güncel sonınları Bugün TV2'de 22.45'te yayımlanacak olan Filiz Ozankaya'mn hazırladığı Değişen Sanat adlı programa Ali Kocatepe de konuk oluyor. 6. Sayfada • Batı'da geçen hafta Italya, Danimarka, Almanya, Belçika, Ispanya ve Ingiltere'de geçen hafta içinde neler oldu? 10. Sayfada • Bu kez SırpHırvat çatışması Sırp milliyetçılerle Hırvat milisler arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi öldu. 11. Sayfada • Kalkınma yolunda iki basamak Dunya Bankası şok tedbırler uygulama konusunda Turkiye'yi örnek gösterdi. Ekonomide • Hayali ihracatta zaman aşımı Hazine suç duyurusunda bulunmakta gecikınce Polimak ve Makitez davalan duştii. Ekonomide • Stich şampiyon Wimbledon'da Becker'i yenen Stıch şampiyon oldu. Sporda u Canı sıkılana 'tele eğlence' PTT'nin 'Alo Bilgi' sıstemiyle isteyen şarkı, fıkra dinleyecek. Ünlulerle teleröportaj yapacak. Arka Sayfada • özürlünün sevgl olimpiyatı 19 zihinsel özıirlü, ABD'deki olimpiyatlarda madalya kazanabilmek için çalışıyor. Arka Sayfada Türk haltercilerde doping iddiası Akdeniz Oyunları'nda 5 rekor kıran ve 3 altın madalya kazanan 82.5 kilo halterci Sunay Bulut ile adı 'resmi olarak' açıklanmayan altın madalyalı 90 kilo halterci Ali Eroğlu'nun "doping" yaptığı iddiaedildi. Sporda GÜREŞÇİLERIMİZ 9 SlKLETTE ALTIN, 1 GÜMUŞ KAZANDI. FUTBOLDA FAS'I YENEN TAKIMIMIZ FÎNALE YÜKSELDÎ Spofda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog