Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

6 TEMMUZ 1991 KÜLTÜRSANAT FESTİVAL KULİSİ Seslerin h ava raporu Hapşmk, havlama ve And müziği • Açıkhava Tiyatrosu'nda And dağlannın ezgileri. Inti Illimani, Paco Pena ve John VVilliams'ın eşliğinde tstanbul konserlerinin ilkini veriyor. Şilili topluluk ve gitaristler sahnede. tlk parçamn sonunda tek tük köpek havlamalan duyuluyor. Bu arada ön sıralarda oturan izleyiciler, tonmaisterin şiddetli hapşırığı ile irkiliyor. Tonmaisteri seyircinin coşkusu mu, havanın cereyanı mı carptı, anlaşılamadı. • Inti Illimani'nin üyelerinden Jorge Coulon, "24 yıldır dünyayı geziyoruz. Türkiye'ye ilk gelişimiz. Umanz bundan sonraki gelişimiz 24 yıl sonra olmaz" dedi. • Inti Illimani'nin iki usta gitaristle verdiği konser seyirciden büyük ilgi gördü. Sahneye ikinci kez gelen topluluk, dinleyici ile birlikte söyledi. Gecenin son parcasını seslendirirlerken grup bir de playback şakası yaptı. Seyirciyi selamlarlarken müzik surüyordu. 19. ULUSLARARASI ISTANBUL FESTÎVALİ CUMHURİYET/7 Mtizede panel • Kültür Servisi Atatürk Müzesi kültür etkinlikleri çerçevesinde 9 temmuz salı günü "Atatürk Uygarhk, Dil ve Tarih" konulu bir panel düzenlenecek. Sami Karaören'in yöneteceği toplantıya konuşmacı olarak Prof. Dr. Şerafettin Turan, Prof. Dr. Suna Kili ve Meriç Velidedeoğlu katılıyor. Müzede ayrıca her pazartesi ve çarşamba günü saat 14.00'de film gösterileri yer ahyor. Çokkültürlülüğün müzikteki bayraktarı Joe Zavvinul dünyaya kısa vadede kötümser bakıyor. Zavvinul'a göre yıllarca baskıcı sistemde köreltilmiş insanların yaratıcıhklarını yeniden kazanması zaman alacak. YAVUZ BAYDAR ~ Ve Istanbul'dan Zavtinul geçti. Yerküresinin nabzını içinde taşıyan müziğiyle. Açıkhava Tiyatrosu'nda grubu The Zawinul Syndicatele son seslerin 'hava raporunu' sunan tuşlu ustası, hayran kaldığı 'bu kent şimdi benim için bir numara' dediği Istanbul'dan doğduğu kent Viyana'ya gitti. Tuşlarla doğaçlama tarihinin en özgün egemen güçlerinden biri sayılan, 1970*ler başında saksofoncu/besteci VVayne Shorter'la kurduğu VVeatber Report'la elektrikli miiziği klasik kılan Joe Zawinul, cazın kçndiliğindenliğini yaşantısımn her anında belli eden, candan, konuşkan, iddialığuıı sevimliliğiyle süsleyen bir kişilik. Kaldığı otelde uzun uzun müzik konuştuk Zawfnul'la. Yanıt verirken sözcüğün gerçek anlamıyla dogaçladı. Yanıtlannı anılarla geliştirdi. Sıkı bir felsefe meraklısı olan ' Zavvinul, yaşamda ve müzikte rastlantının belirleyiciliğine inamyor. Peki, Weather Report'taki müziğin rastlantılarla ilişkisi • Kültür Servisi Aylık edebiyat ve sanat dergisi Adam Sanat'ın temmuz sayısı yayımlandı. Daha önce he"r ay bir ressam tanıtan dergi, bu sayısında Semih Balcıoğlu'nun karikatürlerine yer vererek bu sanatçıyı tanıtıyor. Dergide Memet Fuat'ın "Yaşamdaki Şiir", Vedat Günyol'un "Yaşhhk", Samim Kocagöz'ün "Belleğimde Yer Eden Romanlar", Fethi Naci'nin "Eleştiri Günlüğü", Octavio Paz'ın Galip Üstün'ün çevirisiyle "Stockholm'da Söylev", Mehmet Serdar'ın "Tarüşma", A.Celal Binzet'in "Eleştiride Boyut", Kaya Özsezgin'in "En Genç Sanatçı Üzerine", Orhan Barlas'ın Günah Keçileri" ve Küçük lskender'in "Şürli Değnek" başhkh yazılan bulunuyor. Bu ayın şiirleri ise Jskender Fikret Akdora, Can Yücel, Vecihi Timuroğlu, Ercüment Uçan, Gülten Akm, Hüseyin Yurttaş, Erdal Alova, Tank Günersel, Veysel Çolak, Türgay Fişekçi, Hüseyin Haydar, Oğuzhan Akay, tnci Asena, Küçük tskender, Ali Asker Barut, Cem Uzungüneş ve Mete özel'e ait. DERGİ Adam Sanat'ta karikatür DÜNYA GÜÇ DURUMDA Açıkhava Tiyatrosu'nda topluluguyla bir konser veren Joe Zawinul, dünyanın şu anda güç bir durnmda olduğu göriişünde Zawinul, özgürtügü, elde edilmesi en zor şey olarak tanımlıyor. (Fotograf: tbrahim Günel) neydi? "Elbette önemi büyttktü. Ama VV'eather Report'un en önemli yanı şuydu: Biz anunızda hiçbir zaman müzik konuşmazdık. VVayne'la (Shorter) tek laf bile etmemişizdir. Çünkü müzik konuşulmaz. Bence din ve tann gibi kavramiar üzerinde de konuşulmamalı, çok özel şeyler çünkü. Geçen yıl, beş yıllık bir aradan sonra, VVayne'la ilk kez San Sebastian'da çaldık. Biüyor musun, aramızda tek bir laf bile edilmedi. Bazı şeyler kendiliğinden olur ve olmalı." Bu, Zawinul'un tstanbul'a ilk geüşi. Sanatçı, kentin gerilimi ve haşmeti karşısında çarpılmış. Çokkültürlülüğün müzikteki bayraktan olarak izlenimleri neler? "Samimi olarak söyleyeyim: Çok şey bekliyordum, buraya gelmeden önce. Ama daha da fazlasını buldum. Tuhaf bir titreşim var burada. BUiyor musun, Avrupa canlı degil. Savaşlar yüzünden midir, degil midir, bilemem ama yaşam orada ölmüş dunımda. Avusturya'yı çok severim, ama orası da ölü. Elbette ki akrabalanmı severim. Ancak genel olarak insanlardan söz ediyonım. Buradaki enerjL. Sanınm sonbaharda yeniden gelecegim tstanbul'a. Şu anda Istanbul bir numaram, ikincisi Barselona, sonra da Italya'nın kentleri. Ben kozmopolit yerleri seviyonım. Almanya'yı hiç sevmem örneğin." Weather Report grubu, var olduğu dönem boyunca dünyanın tansiyonunu ölçen bir beraberlikti. Felsefeyle olduğu kadar siyasetle de ilgilenen Zawinul, son yıllann çalkantılannı nasıl görüyor? "Dünvanın şu anda güç bir durnmda olduğunu söyleyebilirim. Elde edlmesi en zor olan şey, özgürlük. Kafesteid papaganın durumu gibi bir şey bu. Bu papagana sahibi iyi bakmış. Sabibi öltince, yeni sahibi bu zawülı kuş bunca yıl kafeste, sunu serbcst bırakayım demiş. Papagan şimdi yitik dunımda. Bu durum şimdi Almanya'mn dogusanda, Çekoslovakya'da, Romanya'da yaşanryor. Sanınm daha da kötüleşecek işler. Geçenlerde Almanya'nın dofusundaydık. tki ay içinde işsiüigin ynzde 40'a çıkacagını söylediler. Yözde 40! Bu insanlar dünyanın başka yerierine göre iyi yaşamaktaydı. Şu anda verecek yanıtlan da yok. Kısa vadede çok kötümserim, ama belki uzun vadede işler düzelir diye düşünüyorum. Çünkü yülarca baskıcı sistemde zihinsel yaratıcüıklan körietilmiş insanlann bu beceriyi yeniden kazanması zaman alacak. ABDde de dumm çok kötü: Cezaevlerinde yıgınla insan var. Çünkü sokakiarda yaşam insanlan tahrip ediyor. Cezaevinden çıkıyoriar, çogu bir hafta on gün içinde yeniden içeri giriyor. Düzenin aiünda ezmyoriar. Çok iyi bir piyanist tanıyorum, nerdeyse 30 yıldır cezaevinden çıkamıyor. Çıkıyor, ama üç gün sonra yine içerde! Böylesine kısır döngü içinde sokaktaki adam." In Vivo'ya soluk • Kültür Servisi Istanbul Tabip Odası'nca yayımlanan In Vivo çeşitli nedenlerle bir süredir çıkmıyor. Ancak Istanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve In Vivo yazı kurulu derginin düzenli ve sürekli yayımlanmasını amaçlıyor. Bu nedenle yetkililerden edinilen bilgiye göre 29 temmuz pazartesi günü saat 18.00'de bir toplantı düzenlenecek. Sanat ve edebiyatla ilgili üyelerin ve Istanbul Tabip Odası dışından sanatçılann katılabileceği toplantı Tabip Odası Toplantı Salonu'nda yer alacak. Bağnaz olmamış gerçek derviş tstanbul Festivali'ne ilk kez katılan Esin Afşar'dan bu akşam Yunus Emre dinleyeceğiz. AHU ANTMEN 'Ben dost ile dost olayım, canım feda kılayım, ölmezden evvel öleyim, dünya baki kalmaz bana..." Bir 'deli dolap' ama 'Sanmanız beni deliyim' der, 'dost bahçesinin bülbülü', Yunus Emre... . "Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yananm dünü günü, bana seni gerek seni..." Bu yıl Uluslararası Istanbul Festivalinden Yunus da geçecek. Esin Afsar'm sesinde yaşam bulacak dizeleri, 'İşitin Ey Yarenler', 'Bir Ben Vardır Benden İçeri', 'Gel Dosta Gidelim', Gel Gör Beni Aşk Neyledi', 'Bu Dünyadan Gider Olduk'... Esin Afşar Istanbul Festivali'ne ilk kez katılıyor. Bundan yıllar önce 'Keiaynaklar' oyunuyla katılması söz konusu olmuştu. Ama herhalde Yunus Emre'yle festivalde yer alması daha mutlu kılacak sanatçıyı. Yunus Emre sevgisi, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okuduğu yıllafda oluşmuş Esin Afşar'da: rezsiz, öfkesiz, kinsiz oluşu, onun hoşgörüsü... "Hiçbir zaman fanatik olmamış gerçek bir derviş" diyor Afşar Yunus için. Yunus Emre'nin diü de eıkilemiş Esin Afşar'ı: "Dilde reform yapmış bir kişi. Onun devrinde diğer ozanlar şiirlerini Farsça yf Arapça yazarken o bu iki dili çok iyi bildiği halde öz Türkçeyi kullanıyor. Aynca şiirde yergiyi de ilk kullanan kişi. Kendisiyle bile daigasmı geçiyor zaman zaman." Ve bir de sürpriz... Esin Afşartn Amerika turnesinde yaptığı kendi deyişiyle 'hoşluk', tstanbuUu sanatseverler için de yinelenecek. Esin Afşar, 'Summertime'ı söyleyecek. Amerika konserlerinde herkesi şaşırttığını anlatıyor. "Konserlerde bep bizden birşeyler söylüyonız. Bu arada, uzun hava gibi bir saksofon duyuluyor tam bir oyun havası gibi. Ben de oynuyonım, numaralar yapıyorum. Sonra aniden *Snmmertime" j'ankılanmaya başlıyor, ben tabii zenci gırtlagıyta söylüyonun. Kimse beklemiyordu ama çok hoşlanna gitti. Ben de tstanbul'da da söylemeye karar verdim." Esin Afşar konserinde Yunus Emre bestelerinin yanı sıra 'Yoh Yoh', 'Odam Kireçtir Benim', 'Gülnihal', 'Masallann Sonu', 'Drama Köprüsü' gibi parçaları da seslendirecek. Sanatçıya piyanoda Deniz Tüney, kemençe ve udda Hasan Esen, basta Şuayip Yehan ve vurmalı çalgılarda Uskan Çelebi eşlik edecek. Bugünfestivalde söyleyecek Esin Afşar'a göre Yunus Emre Akrep Nalan ın ilk albümü • Kültür Servisi Popüler müzik dünyasının yeni isimlerinden Akrep Nalan'ın ilk albümü 'Dağ Çiçeği'nin hazırhklan tamamlandı. Aranjörlüğünü Vedat Sakman'm yapuğı albümde Akrep Nalan, Vedat Sakman, Zülfü Livaneli, Garo Mafyan, Metin özülkü, Adamo, Parios ve Murat Çekem'in bestelerini yorumluyor. Albümde yer alan parçalar ise şöyle sıralanıyor: "Dağ " Çiçeği", "Karlar Döşer", "Çağır Beni", "Böyledir Bizim Sevdamız", "Yann Olsun", "Sarhoş", "Aşiyan", "Kolay mı", "Bulut mu Olsam". "O Arzular Var ya" ve "Halikarnas". 4 KÖLTÜR Anatoliart etkinlikleri • Küttür Servisi Anatoliart cumartesi etkinliklerinde bu hafta, Yeşim Ustaoğlu'nun 1991 Yunus Nadi ödülü'nü Hakkı Mısırhoğlu'nun filmi ile paylaşan "Düet" adh filmi, Refik Güley'in 1986 Abdi tpekçi Banş ve Dostluk ödülü'nü alan "Mat" adh filmi ve "Sisler Kovulunca" adh bölümünü Suha Arın'ın, "Efeler ve Bacalar" adh bölümünü Hasan özgen'in gerçekleştirdiği "Eski Evler, Eski Ustalar" dizisinin ilk iki bölümü gösterilecek. Yann saat 14.30'da başlayacak olan etkinlik programında Yeşim Ustaoğlu ile Refik Güley'in "Kısa Film Üzerine" söyleşisi, Aysun Timurcan'ın kendi şarkılanndan oluşan dinletisi, Beyaz Yunus Müzik Gnıbu ve özcan Sönmez'in piyano dinletisi ile saydam gösterileri yer alıyor. (Kadıköy Moda Cad. Ağabey Sok. 18 / 349 99 01) Diğer Bir Evlilik? • Kültür Servisi Karacan Yayınları'nın Kadın Dergisi'nin her ay düzenlediği paneller sürüyor. 9 temmuz salı günü tstanbul Tabip Odası'nda yer alacak olan 'Diğer Bir Evlilik' konulu panel saat 14.00'den itibaren izlenebilir. Paneün konuşmacılan Prof. Dr. Kurban Özuğurlu, psikolog Emre Konuk, karikatüristyazar Haslet Soyöz, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ve sanatçı Gönül Yazar. SERGİ Günümüz sanatçılan sergisi • Kültür Servisi MSÜ Resim ve Heykel Müzesi ile Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından düzenlenen "Günümüz Sanatçılan 12. tstanbul Sergisi" dün Dolmabahçe Sarayı Köşkü'nde açıldı. Seçici Kurulu Belkıs Mutlu, Vasıf Kortun, Meriç Hızal, Bubi, Bünyamin özgültekin, Tanju Demirci ve Yahşi Baraz'ın oluşturdu. Katılan 328 yapıttan üç başan ödülü Hakan Onur, Cem Çaltuluoğlu ve Ahmet öner Gezgin'e verildi. Plastik Sanatlar Derneği'nin özel ödülünü ise Zafer Mintaş aldı. ödül töreninde bir konuşma yapan MSÜ Rektörü Prof. Gündüz Gökçe, Türkiye'nin saygınlığı ve dışa açılmasmda sanat ve kültürün öneminden söz ederek, "Biz MSÜ olarak Batıh anlamda Türkiye gerçeğinden kopmadan, çağdaş, bir sanat yapmak için eğitim veren bir kurumuz" dedi. YUNUS'UN HÜMANİST YANI Esin Afşar'ı çeken, Yunus Emre'nin hümanist yanı. Yunus'un insan sevgisiyleTann sevgisi arasında kurduğu özdeşlik, Yunus'un hoşgörüsü Esin Afşar'ı cezbediyor. ladım, Yunus Emre benim başucu yazanm oldu..." Yunus'un hümanist yanı, Esin Afsar'ı cezbeden. İnsan sevgisi ile Tann sevgisi arasında kurduğu özdeşlik, çıkarsız ga lında müzik dünyasına atıldığım zaman Fransa'da 'Bana Seni Gerek Seni'yi Abi"Adnan Saygun benim hocamdı ve din Dino'nun çevirisiyle Fransızca söyonun en görkemli eseri, 'Yunus Emre lüyordum. Zaten benim ilk plagımdı o. Oratoryosu' beni çok etkiledi. 1969 yı tki yıl önce Yunus'lan bestelemeye baş Ben bazeıı BeatlesVlaıı da çalarun CEM KÜÇÜMEN Türkiye'ye ilk geiişiniz. Dinleyici hakkında önyargılannız var mıydı? Evet. Daha önce ülkenizde konserler vermiş bazı arkadaşlarım dinleyicinin sıcakkanh ve ilgili olduğunu söylemişlerdi. Sizi klasik gitar çalmaya yönlendiren etken ne idi? Babamın arkadaşı çok iyi bir gitaristti. Sık sık bizi ziyaret eder ve her defasında bir şeyler çalardı. O zamanlar çok küçüktüm. Çalarken kendisini ilgiyle, adeta büyülenmiş gibi izlerdim. Beni çok etkiledi. Gitar çalmasayduuz, hangi enstrümanı yylniftfc îsterdiniz? Festivalde bir resital veren Isveçli klasik gitarcı Göran Söllscher Son dönemin gözde gitarcılarından Göran Söllscher, gitarcı Cem Küçümen'in sorularım yanıtladı. Söllscher, yine festivalde çalacak kemancı Gil Shaham ile yakında Paganini sonatlarım plak yapacak. Göran Söllscher, İstanbul'da İspanyol el yapısı "Ramirez" adh gitarıyla çaldı. Söllscher'in ayrıca 1934 yapımı bir Alman gitan, bir de 11 teUi Isveç yapımı gitarı var. Sarayda çagdaş resim • Kültür Servisi Topkapı Sarayı Sergi Salonu'nda ilk kez bir "Çağdaş Resim Sergisi" açılıyor. Yücel Dönmez tarafından açılan sergide, sanatçımn son iki dönemine ait yapıtlan izlenebüir. Eski Türk sanatlarından yola çıkarak çağdaş bir resim tekniği yaratan ve adından "Binlerce yıl öncesinden değerlerini çağdaş sanata taşıyan ressam" olarak söz ettiren Dönmez'in sergisi 16 temmuza kadar sürecek. OPERA/BALE Iktıı istifa etti • Kültür Servisi îstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Prof. Mesut tktu, bu görevinden istifa etti. Kurumun aynı zamanda solist sanatçılarından olan Prof. Mesut tktu, bu görevini 1987'den bu yana sürdürüyordu. Mesut tktu, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Eylül 1987'den beri solist sanatçıhğım ve öğretim üyeliğim ile birlikte müdürlüğü de yürüttüm. Şimdi kendi sanatsal çahşmalanma daha çok zaman ayırabilmeyi amaçhyorum. Kurumumuzda biraz da başka kan akmalı görüşündeyim. Bu vesile ile görev sürem içinde özverili ve başanh çahşmalarından dolayı tüm sanatçı, memur ve çahşan arkadaşlanma, TRT'ye ve basınımıza en içten teşekkürlerimi arz ediyor, saygılarımı sunuyonım;' FESTİVALDE BUGÜN Esin Afşar ve Orkestrası (Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, 18.30) MazharFuatÖzkan (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Bolşoy Buz Balesi (Korukent Rekreasyon Merkezi, 21.00) FESTÎVALDE YAREV UfukBahar Dördüncü piyano resitali (Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, 18.30) Yeni Türkü Topluluğu (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Bolşoy Buz Balesi (Korukent Rekreasyon Merkezi, 21.00) Ama kendim için ara sıra çalarım. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tanınan ünlü klasik gitarist John W illiams, Inti Ilimani tophüuğu ve flamenko ustası Paco Pena ile bu festivalde caldı. Herkes sevdiği şeyi yapmakta serbesttir. Eğer hoşunuza gidiyorsa yapabilirsiniz. Kimse sizi sımrlayamaz. Bazı konserlerimde ben de Beatles topluluğunun bazı parçalarını çahyorum. Sizin için önemli kayıt veya CD.'leriniz hangileri? Bach'ın komple lavta süitlerinin iki C.DÎsini yaptım. Ayrıca Rodrigo'nun Aranjuez konçertosu ve VillaLobos'un gitar konçertosunun kayıtlan var. Konser esnasında yaşadığınız Uginç bir anınız var mı? Stockholm'de bir resital veriyordum. Annesi ile beraber oturan küçük bir çocuk birden ağlamaya başladı. Herhalde karru acıkmıştı. Salondakiler çok kızdılar. Ben rönesans döneminden bir eser çalıyorum. Gayet düşük volumlU ve sakin bir eser. Sanınm. John Dowland'ın bir parcasıydı. Bazılan kadını ve çocuğunu dışan çıkarmaya uğraşırken, bazılan da salonda kalmalannı istiyorlardı. Dinleyiciler arasında tartışma başladı. Bütün bunlar olurken ben çalmaya devam ediyordum. Neyse ki eser bittiğinde orlalık yatıştı. Onlar beni, ben de onlan alkışladım. Kaç gitannız var? On altı. Birçoğu gitar yapımcılannın hediyesi. Ama üç tanesi benim için çok önemli. 14 yaşındayken Madrid'den trenle gelen tspanyol el yapısı 'Ramirez.' Bizzat treni ben karşılamıştım. O anı hiç unutamıyorum. Halen çalıyorum onunla. Bu akşam da onunla çalacağım. Daha sonra sahip olduğum 1934 yapımı bir Alman gitan: Hermann Hauser. Bir de 11 telli gitanm var. Bolin adh tsveçli bir yapımcırun eseri. Bu gitarla rönesans ve barok dönemi eserleri çalıyorum. Getecekteki planlaruuz? Bach'ın eserlerinden oluşan bir C.D. hazırlamak istiyorum. Bu festivalde çalacak olan kemancı Gil Shaham ile birlikte Paganini sonatlannın kaydını yapacağız. Ekim ayında Madrid'de Rodrigo'nun Aranjuez konçertosunu çalacağım. (Bu beni çok heyecanlandınyor.) Gelecek yıl bir Japonya turnesi düşünüyorum. Fotoğraf yanşması • MERSİN (AA) TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi tarafından 'sandıktaki eski fotoğrafian yaşatalım' konulu bir fotoğraf yarışması düzenlendi. Yanşmaya katılacaklann, fotoğraflarını 18 ekime dek TMMOB Mersin Şubesi'ne teslim etmeleri gerekiyor. Fotoğraflar, 4 kasımda Ticaret ve Sanayi Odası Sergi Salonu'nda sergilenecek. Arşive alınmaya değer bulunan fotoğraflann sahiplerine de telif hakkı ödenecek. EDEBİYAT Ingeborg Bachmann ödülü • İSTANBUI (tÜHA) Ünlü Avusturyalı yazar Ingeborg Bachmann adına verilen ödülü Berlin'de yaşayan Emine Sevgi Özdamar aldı. 15. kez düzenlenen yanşmaya çocukluk öyküsünü anlattığı "Das Leben Ist eine Karawanserei" (Yaşam Bir Kervansaray) adlı yapıtı ile katılan Özdamar'a ödülle birlikte 21 bin mark da para ödülü verildi. Değerli sanatçı Aydın Ulken'in kaybından deruı üzüntü duyduğumuzu bildirir. ailesine ve sanatçıtara başsağlığı dileriz. P.S.D. YÖNETİM KURULU Viyolonsel çalmak isterdim. Hüzünlü bir sesi var. Sanınm parmak yapım da uygun. Evet. Sizi şaşırtabilir ama aslında iyi En çok nelere dikkat edibir golf oyuncusu olmayı çok isyorsunuz? terdim. Aslına sadık kalmaya ça Günde kaç saat gitar calar hşıyonım. Fazla bir değişiklik yapmıyorum. Yalnızca birkaç sınız? Dunıma göre değişir. Kon bas notası ekliyorum. Ancak ser önceleri çok fazla. Ama her Bach çalarken özellikle değişik gün en az iki saat teknik çalışı bir gitar kullamyorum. 11 telli rım. Yalnız şimdilerde pek faz bir gitarım var. O dönemin çalla çalışamıyorum. Çünkü biri gısı olan lavtaya biraz benziyor. kız 2.5 yaşında, diğeri oğlan 8 tlk defa seslendirdiginiz ve ayhk iki çocuğum var. Rahat bı sizin için yazümış eserler var mı? rakmıyorlar. Isveçli birçok besteci var. Yeni hazıriadıgınız bir par Benim için önemli olanlar: Erçanın konser repertuanna geçi land Von Kochun gitar konçerşi ne kadar zaman alıyor? tosu (ilk tsveç gitar konçertosu Bir hafta ile bir yıl arasın dur), Daniel Börtz'ün piyano ve da değişir. Örneğin, bir Bach su gitar için ikili konçertosu (Ekim it hazırlamak bir yılımı alıyor. 1991 ilk seslendiriliş.) Bach yorumlan ile tanını Flamenko, caz, folklorik yorsunuz. Gitar uyarlamalannı müzik gibi türleri denediniz mi? siz mi yapıyorsunuz? Profesyonel olarak hayır. BüGÜN • Suda yüzen resimler Atatürk Kitaphğı'nda suda yüzen resimler (Ebru) happening çahşmalan saat 14.0017.00 arası izlenebilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog