Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 Gençlik Komigyonıı • İç Politika Servisi SHP ll Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen 1. Marmara Bölge Gençlik Kurultayı bugün Fatih Reşat Nuri Tiyatrosu'nda başlayacak. "Siyasal yenileşme, toplumsal mücadele, demokratik sosyalizm" sloganıyla düzenlenen kurultayla ilgili olarak Komisyon Başkanı Mustafa Karaoğuz, "Kurultayımız her zaman yok sayılinaya çalışılan, dışlanan, horlanan, suçlanan, on yıllann faturasının çıkartıldığı genç demokratların sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik talepleri etrafında örgütlenmelerini, kenetlenmelerini hızlandırmayı hedefliyor" dedi. HABERLER 6 TEMMUZ 1991 HİKMETÇETİNKAYA Yeni SoVun amacı Inönü 'yü adaylıktan çekilmeye zorlamak BaykaPın gözü inönü'de E s k i Genel Sekreter Deniz Baykal'ın bu aşamada adaylığı düşünmediği bildirildi. Yeni Sol, Baykal'ın genel başkan adayı olmasından çok, gücünü gösterip Inönü'nün aday olmasını engellemesini istiyor. ^ olduğunu göstererek" Genel Başkan Erdal tnönü'nün "aday olmasını engellemeye" çalışıyor. İnönü'ye yakın kesim ise, "Baykal'ın abarttığı kadar gıicii yok. Kendini güçlü göstenheye çalışıyor. Ancak, aday olacagını da bir türlii açıklayanuyor. Gücii varsa niye aday olmuyor?" görüşünü ortaya koyuyor. SHP'de hafta sonu yapılacak, aralannda Ankara ve Adana'nın da bulunduğu il kongrelerinin tamamlanmasından sonra kanatlann kurultay hesaplan bir kez daha gözden geçirilecek. Ancak alınan bilgilere göre, "Yeni Sol" istemesine karşın, Baykal'ın genel başkan adayhğım açıklayamıyor. "Yeni SoF'un, il kongrelerinden sonra yeniden gözden geçireceği görüşleri şu noktalarda toplanıyor: • "Baykal'ın genel başkan adayhgını bu aşamada açıklamak dogru degildir. Son il kognrelerinin de sonuçlarını beklemek gerekir. • Geçen kurultay öncesinde 500 dolayınd? delegenin desteği görülmekle birlikte, bövle bir sonuç çıkmadı. Ancak, ınönü'nün taktiği ve bazı delege ile milletvekillerinin yanlış hesapları sonucu Baykal genel' başkanlığa aday oldu. • Baykal bir kez daha kaybederse siyasi gelecegi için de bir dönemece gelebilir. • Baykal'ın adayhğım konuşmaktan daha çok, İnönU'nun aday olmaması ve genel başkanlıktan çekilmesi yolunda bir politika izlemek bu aşamada daba doğrudur. Bunda da, İnöniTnün 'örgütün yansının desteğine sahip olmadığı ve partide genel başkarthk sorunu olduğu' görüşleri SHP tabanına anlatılarak yol alınabilir. • Baykal geçen kurultaya göre çok net bir biçimde mesafe almıştır. Geçen kurultaya kadar sorulan 'İnönü giderse yerine kimi koyacağız' sorusunun yamtı, geçen kurultaydaki gibi bclirsiz degildir. Baykal hareketi, grup ya da hizip hareketi olmaktan çıkmış, kapsayıcı bir düşiutce hareketi hahni almıstır. • Baykal'ın adayhğım açıklamak gibi bir mecburiyeti yoktur. Kurultay taMosuna göre, İnönü ilk turda genel başkanlık için yeterli olan 500 oyun üzerine çıkamazsa, kendisine çekilip gitmek düşer. • Bunun yanında, parti tabanınca destek bulan 'vitrin değişikliği' görüşleri beslenerek, Parti Meclisi'ne agırlık konulması ve Parti Medisi'nde yeterti desteği bulamayan İnönü için genel başkanuktan aynlmak dısında bir seçenek kalmaması yolu da izlenmelidir." POLİTİKA GÜNLÜĞÜ ÜMİT ASLANBAY ANKARA SHP'de "Yeni Sol" kanadı "bu aşamada" eski Genel Sekreter Deniz Baykal'ın adayhğım düşünmüyor. Bu kanat, "Baykal'ın genel başkan adayı" olmasından daha çok "giicünün fazia Kalemli'ye soru önergesi • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) SHP Izmir Milletvekili Ahmet Ersin tçişleri Bakanı Mustafa Kalemli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde "lzmir'de Konak ilçesine bağlı birer semt olan Balçova, Narhdere ve Güzelbahçe söz verilmesine rağmen neden bugüne dek ilçe ve belediye olamadı?" dedi. Ahmet Ersin bu semtlerde oturanların ilçe ve belediye olma isteklerini içeren 2800 imzalı dilekçeleri olduğunu anımsatarak "Verilen sözlere rağmen Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe'nin ilçe ve belediye olması niçin engellenmektedir? Bu semtlerde kamuoyu araştırması yapıldığı ve ANAP'ın belediye seçimlerini kazanamayacağı anlaşılınca çalışmaların durdurulduğu ileri sürülmektedir. Haftasonu 7Vi tamamlanıyor SHP kongrelerînde fînale doğru Şahin arasmda Genel Merkez'in uzlaşürma' çabalan sürüyor. İl Başkanı Vecihi Muüu'nun ise Genel Merkez'den yeterli destek alamadığı gözleniyor. BugUn yapılacak Adana il kongresinde ise 'İnönücüyüm' diyen Behçet Ünsalan ile Baykal yanlılarınca desteklenen Yusuf Yürekli il başkanügı için cekişecckler. Kongrede 235 delegesi olan Seyhan ilçesi temsil edilmeyecek. II kongresinin sonucunu, ağırlıklı olarak Yüreğir ve Ceyhan ilçe delegasyonu belirleyecek. Adaylardan Yusuf Yürekli, "Baykalcıtnönücü aynmından SHP'ye yarar gelmemiştir" derken Behçet Ünsalan, "Siyasetin tek dürüst lideri Erdal tnönü'dür" görüşleriyle hareket ediyorlar. Dün yapılan Malatya il kongresinin yanı sıra bu hafta sonu yapılacak kongrelerle toplam 872 kurultay delegesi belirlenmişolacak. Taznıinata karşı oy • ANKARA (UBA) Tercüman gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak'ın 102 ANAP milletvekiline hakaret ettiği gerekçesiyle yarım milyar liraya yakın tazminat ödemeye mahkum edilmesi, Yargıtay'da da eleştirildi. 4. Hukuk Dairesi'nin mahkeme kararını onaylamasına karşı çıkan ve muhalefet şerhi koyan üye Çetin Aşçıoğlu, Yargıtay karannın gerekçesiz olduğunu hatırlatarak bunun anayasamn 141. maddesine açıkça aykırılık teşkil ettiğini öne sürdu. İç Politika Servisi SHP'nin 2728 temmuzdaki kurultayına katılacak delegelerden 84'ü daha bugün ve yarın yapılacak il kongreleriyle beÜTİenecek. Bugün yapılacak Adana il kongresinde 28, yannki kongrelerden Ankara'da 46, Eskişehir'de de 10 kurultay delegesi seçilecek. Ankara U kongresi öncesi, aday olmak için Çankaya Belediye Başkanhğı'ndaki görevinden istifa eden Abbas Kılıç'ın SHP'ye üyeliği dün gerçekleşti. Baykal yanlılarınm destek vermesi beklenen Kılıç'ın, delege üzerinde etkili olduğu söylenen Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'den destek aradığı belirtiliyor. Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın da destek verdiği öne sürülen Adnan Dinçer ile bazı MYK üyelerinin adayı olduğu belirtilen Şerif Vural ve 'Yenilikçiler'in adayı Metin İnönü cephesi İnönü'ye yakın kesimin, Baykal yanhlarmın bu görüşlerini yakından değerlendirdiği ve şu noktalar üzerinde durduğu dikkat çekiyor: • "Baykal'ın kurultaya yönelik gücü, geçen kurultaydan da daha azdır. Ancak amacı kendini güçlü göstererek, Inönü'yü çekilmeye zorlamaktır. • Baykal güçlü olmadığı için adayhğım açıklamaya cesaret edememektedir. Eğer 'İnönü ile bu parti gitmiyor' görüşünde samimi olsa, zaten güç hesaplamalanna girmeden, kazanacak da olsa, kaybedecek de olsa adayhğım koyar. Çünkü bu bir prensip sonınudur. Ancak kaybedeceğini bildiği için, İnönü'nün kendiliğinden çekilmesini istiyor. T, SS'SKr'ıS: öğretmenler, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin, bir memura gönderdiği mektubu bir süre önce bu köşede okumuştunuz. Mektuba, memur kesiminden tepkiler geldi. Bize gönderilen mektuplarda, öğretmenler, memurlar, doktorlar ve kimi memur sendikası yöneticileri Bakan Kahveci'yi acı bir dilie eleştiriyorlar. TarımSen Genel Mali Sekreteri Mustafa Gürsoy, mektubuna şöyle başlamış: Maliye Bakanı'nın mektubunu okuyunca pazar tatilimde keyfim kaçtı... Gürsoy, Bakan Kahveci'nin bu konudaki görüşlerinin yeni olmadığınt belirttikten sonra devam ediyor: "Şimdi Maliye Bakanı öyle bir yol bulmalı ki devlet memurlarını da işten atmalı. 'öğretmenler ve okullar olmasa milli eğitimi idare etmek çok kolay olurdu' mantığı ile devlet kasasından hiç kimseye maaş vermemeli, vergi almamalı, boylece Maliye Bakanlığı'na iş düşmemeli ve maliyeyi idare etmek de çok kolay olmalı. Eski tas eski hamam. Maliye Bakanı, ilk göreve başladığı sıralarda kamuoyunda, gençliği, dinamikliği, geliştirmeye çalıştığı içi boş olsa bile projelerie oldukça popüler olmuştu. Ancak özellikJe memur maaşları konusundaki açıklamaları, çözüm önerileri ve 1J5 milyon memur kitlesini küçümseyerek, hem ciddi tehditlerde bulunması hem de ILO kararlannı ve anayasamn 'sosyal hukuk devteti' ilkesini hiçe sayarak memurlar, demokratik kitle örgütleri ve esas olarak kurulmuş ve kurulacak olan kamu çalışanlan sendikaları açısından artık Maliye Bakanı'nın bu konudaki samimiyeti hakkında bizler ciddi olarak düşünmeliyiz. Esas olarak memurlar Maliye Bakanı'ndan sadaka istememektedir. Memurlar kendi sorunlarını ve çözüm yollannı en iyi kendileri bilmektedir. Her şeyden önce Maliye Bakanı şöyle düşünmelidir: 1 ^ milyon memuru devlet işe almıstır. Kadroyu devlet kendisi açmıştır. Bu memurlar ya sınavla kazanarak girmişlerdir ya da meslekleri ile ilgili çeşitli eğitim kurumlarından mezun olarak memur olmuşlardır. Hiçbir kişi yalvara yakara memurluğa girmemiş, aksine devlet ihtiyacına binaen bu insanları memurluğa davet etmiştir. Sadece ve sadece politikacılar, sınavsız, mesleki öğretim görmeksizin . . okuryazar olmak komemUflar, Bakan Kahveci'ye Memuriardan Tepki... •• •'. •••• w •»' a^H^H^HM^HBBHM^BH^HM muriar poiitikacı oiabi doktorlar, ozetle tum lirier, ama politikacılar ralı<tanlar Rakan memur olamaz..." Çalişaniar, OaKOn DEVİR TESLtM SHP İstanbul Ü Başkanı Kamer Gök, dün görevini eski Ö Başkanı Ercan Karakaş'dan devraldı. İl merkezinde düzenlenen törene yeni ve eski il yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra PM üyderi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen katıldı. Gök, eski yönetimin sosyal demokrasiye çok büyttk katküan olduğunu belirterek "Parti içi banş, uzlaşma ve siyasal mutabakatı esas alarak yürümeye devam edeceğiz" dedi. SarfiTSSS *%¥ iktidarına karşı caksa ANAP iktidarına ödetilmesi gerektiğini vurguluyor. Av. Erdoğan şöyle diyor: "... Demokrasi o ülkedeki örgütlenme ve örgutlerin yönetime katılmaları ile mümkündür. Sendikalar bir lüks degildir. Ülkede çalışan 1$ milyon memurun haklarını almalarını sağlayacak demokratik yapılardır. Sayın bakanımızın eklektik düşünce ;öntemi burada da kendisini gösten'yor. ANAP olarak demokrasiyi savunuyoriar, sıra memura, sendikal örgütlenmeye gelince para yok, o yüzden olmaz diyor, bunun anlamı 'paran kadar demokrasi'dir. Sayın bakanımız meclisle memur sendikalarını mukayese ederken bir hata daha yapıyorlar. Devlette, memurdan başka işçiler de çalışıyorlar ve sendikaları var. Bu sendikalar grev yaparken ya da yüzde 150200 artış isterken kendilerine saytn bakanımız tarafından, 'Meclis 57 milyonu temsil ediyor, siz işçi sendikası olarak 300500 bin kişiyi temsil ediyorsunuz, o halde Meclis'in dediği olur' deyip sendikalann talebini geri çevirdi mi? Çevirdiyse sonuç ne oldu? İşçilerin yarısını işten mi attı?.." Bir doktor adı bizde saklı, başına bir iş gelmesin diye açıklamıyoruz Bakan Kahveci'ye seslenirken, istemlerini de sırahyor: "...Günde beş vakit 'liberalizm'den dem vuran hükümet çalışanların sendikalaşma, toplu pazarlık taleplerinin karşısına 'Meclis erki'ni çıkarmaktadır. Ben bir sağlık çalışanı olarak sendikam aracılığı ile ücret, çalışma koşullarım ve özlük haklanm konusunda, hükümetin işveren konumunda katılacağı özgür toplu pazarlık ve grev hakkını talep ediyorum. Bu da yeterli değil, bu hakkın anayasal güvenceye kavuşturulmasını istiyorum. Bu önüne geçilemez istem, sadece benim değil 1,5 milyonluk kamu emekçilerinin de ortak istemidir. Bu istemlerimizin karşısında Kahveci ve diğer hükümet üyelerinin yeni 'mazeretleri'ni, 'iş güvencesi kaybı' tehditlerini, 'Meclis erki'ne indirgedikleri 'demokrasi' anlayışlannı dinlemek istemiyoruz..." Memurlar, öğretmenler, doktorlar, özetle tüm çalışanlar, Bakan Adnan Kahveci'ye ve ANAP iktidarına karşı öfkeli... Onun için de ANAP gidici... kuru Adnan Kahvecıye ve de kaynaklanmadığmı, AklAP niHiri eğer fatura çıkarıla * N R r giOICI... memur fazlalığından OTKell... UHL//7 IÇin Genel Başkan Inönü SHP örgütüne talimat verdt Baykal aday olsun • tnönü kurultaya yine 'Baykal listesiyle çıksın, aday olsun, olmuyorsa ikinci genel merkezi kapasın, partiyi zaafa uğratmasın' görüşü ile çıkacaktır. Delegeler bunu çok iyi değerlendirmektedir. Genel merkezi n kamuoyuna sunduğu her politika öncelikle bu kesim tarafından eleştirikrek karşı çıkılmış ve sahiplenilmemiştir. Bu da partide güç kaybına yol açmaktadır. • tnönü yakın çevresine de beUrtügi gibi, Baykal'ın 'İnönü çekilsin, başka adaylar çıksın ya da Cumhurbaşkanı olsun' görüşü çocukça bir taktiktir. tnönü iki kurultay ya da bir seçim sonrasını bu aşamada niye düşünsün? Eğer aday olmak isteyen varsa, ortaya çıkmalıdır. Parti tabanının tnönü üzerinde bir tartışması yoktur. Bu bilindiği için böyle dolambaçlı yollara başvunılmaktadır.'' Seçim olacak gîbi çalışın etmesi olduğunu syledi. İnönü, seçim yapmamanın hükümetin elinde olmadığını da vurgularken özetle şöyle dedi: "Hükümete güvenoyu vermeyeceğiz. Ondan sonra bölgelerinize gidince seçim kampanyası başlamış gibi çalışın. Ö sırada kurultayımız var ama, o iç sonınumuz. Onu hallederiz. Sanki bir seçim ilan edilmiş gibi bölgeierinizde çalışın." yanıt vennediğini de söyledi. Ekonomik konulara da değinen SHP lideri, bu hükümetin enflasyonu düşüremeyeceğini belirtti. Kalkınma ve şehirleşme olduğu için enflasyonun önlenemediği görüşünü "büyük bir gaf" diye nitelerken " ö n l e m alamıyorsanız o zaman orada dunnayın. Hep sizin bildiğiniz şeyler mi karşınıza çıkacak? tnsanlarda gelecek umudu bırakmayan enflasyonun sorumlusu ANAP hükümetine mi güvenoyu verecegiz? Biz vermeyiz. TBMM'de kimin güvenoyu verecegini de merak ediyorum" dedi. İnönü, Başbakan Yılmaz'ın, "Cumhurbaşkanı ile ilişkileri yeniden düzenleyecegi" yolunda verdiği görünüme de dikkat çekerken "tşte fursat, Cumhurbaşkam'nın TBMM'de çahşmasına izin vennesin. Bunu düzeltsin. Cumburbaşkanı'nın TBMM'de caüşmasına ne gerek var?" görüşünü ortaya koydu. İnönü, Magic Box'ın korsan TV yayınlannı da hükümetin durdurmasını istedi. Daha sonra söz alan İzmir Milletvekili Birgen Keleş de Türkiye'ye yerleşecek yabancı birlikler konusuna değindi. Türkiye'nin de birlik vereceği bu kuvvete hükümetin izin vermesini eleştiren Keleş, bunun protesto edilmesi gerektiğini vurgulayarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar'ın açıklamalannı da " o l u m s u z " olarak değerlendirdi. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Halk seçime susamış. Hükümet istese de istemese de seçim olacak. Ona göre çalışın" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, milletvekillerine, "Halk seçime susamış, hükümet istese de istemese de seçim olacak. Sanki seçim ilan edilmiş gibi bölgelerinizde çalışın" diye talimat verdi. Kaygımız yok • İç Pblitika Servisi SHP Istanbui il merkezinde çalışan ucretli personel kongre sonrası kendilerinin bir "iş kaybetme" kaygısı içinde olmadıklannı bildirdiler. Profesyonel mantıkla birlikte çalıştıkları yöneticileri hiçbir politik tercihe yöneimeden hizmet eden birer emekçi olduklannı açıklayan il merkezi çalışanlan İl Merkezi Müdürü Erdal Hepgüler'in de bugüne kadar 11 il başkanıyla çalıştığını, bundan böyle de aynı anlayış içinde göreve devam edeceklerini söylediler. SHP grubunun dünkü toplantısımn açış konuşmasını yapan tnönü, hükümet programı üzerindeki eleştirileri yanıtlayan Başbakan Mesut Yılmaz'm koİnönü, Yılmaz'ın hükümet nuşmasındaki tek olumlu noktarun "seçim yapdacaguu" ilan programı üzerindeki eleştirilere 55 ilde örgütlü ve 100 bin üyesi olan Dalan'ın partisinde 42 bin üye istanbuVdan Kumar salonları • ANKARA (UBA) Turizm Bakanı Bülent Akarcalı'nın Türk vatandaşlarının kumar salonlarından yararlanması için "banka kartı" uygulaması benzeri bir sistem düşünüldüğünü açıklaması Refah Partisi'nce tepkiyle karşılandı. RP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Şevket Kazan,. "Deveye boynun niye eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Bu da tam ANAP iktidarına uygun. Onlara yakışır bir uygulama" dedi. DMP'de "laiklik" ve "Atatürkçülük" dışmda somut politikalar üretilmediği ve partide bir "tıkanıklık" yaşandığı tartışılıyor. tDRİS AKYÜZ ~ DMP İstanbul partisi Türkeş'e hakaret »davası • İSTANBUL (AA) Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, kendisine "yayın yoluyla hakaret ettiği" gerekçesiyle Akdoğuş Dergisi Sorumlu Yazı İş'sri Müdürü Sinami Orhan hakkında açtığı davaya devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada, Sinami Orhan'ın sorgusu yapıldı. Sinami Orhan, dava konusu yazıyı hakaret kastıyla yazmadığını belirterek "Iddianamede hakaret olarak gösterilen sözler bana ait değil. Bunlar başkalarının söylediği, benim alıntı yaptığım sözlerdir. DMP'de l a iklik" ve î'Atatürçülük" f c ilkeleri dışmda 'jf parti politikaİannın yeterince halka anlatılamadığı, bu nedenle bir "tıkanıklık" yaşandığı belirtiliyor. DMP örgütünde "gelişen olaylar karşısında" parti görüşlerinin açıklanmasında geç kalındığı da tartışılıyor. Aynca Türkiye geneündeki yaklaşık 100 bin üyeden 42 bininin Istanbul'da bulunduğu hatırlatılarak "DMP'nin bir tstanbul partisi görüntüsüne yöneldiği, oysa Türkiye genelinde bir parti olması gereği" ifade edilerek dolaylı olarak Genel Başkan Bedrettin Dalan eleştiriliyor. Dalan eleştiriler için "Bu arkadaşlar partiyi iyi tanımamışlar" diyor ve "az konuşup çok iş yapmaktan yana olduğunu, Istanbul'u iyi idare edenin ulkeyi de iyi idare edeceğini" söylüyor. Bu arada İstanbul örgütünde "dar kadroculuk" yapıldığı ve partinin büyümesinin engellendiği de öne sürülerek ll Başkanı Doğudan Bayülgen suçlanıyor. Halen 53 ılde örgütlenen ve Türkiye genelinde 51 bin 126 üyesi bulunan (Yargıtay Cumhuriyet IjaşsavcılığYna bildirilen) DMP'nin, bugünkü uye sayısının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor. Kayıth üye sayısında 42 bin 200 ııe İstanbul DIrinci sırada yer ahrken diğer illere ortalama 1000 üye duşüyor. Partinin dar çerçevede kalmasmdan tstanbul örgütü ve dolayh olarak Dalan sorumlu tutuSuyor. Üyelik dağüımındaki bu tablo bazı partililer tarafından "tstanbul'a agırlık verfldigj, bu görüntünün sakıncalı olduğu ve partinin aynı önem ve ağıriığı diğer örgütfcre de yansıtması gerek tiği" görüşü tartışılıyor. DMP'nin kuruluş aşamasından sonraki ilk altı ayda, başarüı bir grafik çizdiği, ancak daha sonraki dönemde ivme kaybettiği belirtüiyor. DMP'nin bazı üst düzey yöneticileri, partinin "laiklik" ve "Atatürkçülük" ükeleriyle ilgili politikalannın halk arasmda büyük ilgi gördüğünü, "bunun dışında çok fazla somut hedefler gösteremediklerini" ifade ederek eleştiri yapıyorlar. Bu çevreler "ekonomi ve idari yapılanma gibi" belirli politikalann somutlaştınlıp halkın önüne konamadığından yakınıyorlar. Genel Başkan Bedrettin Dalan'ı " a d venneden" eleştiren bazı Örgüt yöneticileri ise Dalan'ın gelişen olaylar karşısında tepki koymakta geç kaldığını, diğer liderlerin görüşlerini dinledikten sonra konuştuğunu, bunun da kamuoyunda "pek fazla" etkili olamadığını beUrtiyorlar. Partinin ekonomik bakımdan da büyük bir sıkıntı içerisinde olduğu, bu nedenle belirli propaganda çahşmalarını yürütmekte güçlük çektiği ifade ediliyor. Bir üst düzey DMP'li, "Bizde her örgüt kendi yağı ile kavruunaya çalışıyor. Bunun dışında berhangi bir gelir kaynağımız yok. °Bu da yeterli olmayınca normal örgütsel çalışmaları bile yürütmekte sıkınü çekiyoruz" diyor. DMP'de aynca Genel Başkan Bedrettin Dalan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan gelen ''popülaritesi"nin, partinin kırsal kesimdeki seçmen kitlesine ulaşmakta yeterli olmayacağı görüşü de tartışıhyor. Parti çahşmalarında İstanbul'a agırlık verildiği ifade edilerek "Oysa DMP Türkiye genelinde bir partidir. İstanbul kadar Anadolu'daki en küçük kasabanın da Ugiye ihtiyacı vardır. Bunu çok iyi bilmeliyiz, yoksa tstanbul politikasında yerel bir parti olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınz" diye konuşuyor. Bir başka partili ise bu görüşü "Oturuîan yerde lafla politika üretilmez. Bunun en azından görsel pratiği olmalı. Olayları, olduğunuz yerden değil yerinde görerek degerlendirmeniz lazun. Galiba burada biz biraz geç kalıyoruz. Yeterince politikalanmızı anlatamıyoruz'' biçiminde destekliyor. Öte yandan İstanbul'daki bazı ilçe örgüt yöneticileri, ll Başkanı Doğudan Bayülgen'in "dar kadroculuk" anlayışıyla davrandığını öne sürerek partinin büyümesini engellediğini söylüyorlar. DMP'nin geçen il kongresinde Doğudan Bayül gen'e muhalefet eden örgütler, aynı tutumlarını bugün de sürdürüyorlar. Adının açıklanmasını istemeyen bir ilçe başkanı, "Bizim muhalefetimiz Doğudan Hanım'ın kişiliğine değil, uygulamalannadır. Maalesef partinin büyümesini saglayamıyor" diyor. Aynı ilçe başkanı, geçen kongrede Doğudan Bayülgen'in karşısında aday olan Gülay Atiğ'ı "bir kadın başkan olması istegi" sonucu desteklediklerini de ifade ederken, il yönetimine karşı muhalefetin daha da artacağını beürtiyor. DMP Merkez Disiplin Kurulu üyelerinden Yalçın Tümer, bu görüşlerin doğru ojmadığını söylüyor. Yalçın Tujner, partinin söylendiği gibi bir "tıkanıklık" içinde olmadığıru ifade ederken "Bu klasik merkez parti olmanın verdiği geçici ve yanıltıcı bir görüntü olabilir" diyor. Genel Başkan Bedrettin Dalan ise söz konusu eleştirileri yapanlann daha partiyi tanıyamadığını belinirken " a z konuşup çok iş yapmaktan yana olduğunu" beürtiyor. DMP'nin "Istanbul'un değil Türkiye'nin her yerinde örgütlü bir parti olduğunu" söyleyen Dalan, "Belki dünyada Türkiye'nin adını bilmeyene rastlarsınız, ama tstanbul'un adını duymayan yoktur. tstanbul'u iyi idare edenin ülkeyi de iyi idare edeceği bir gerçektir" şeklinde eleştirileri yanıtlıyor. Bu eleştirileri de yanıtlayan DMP Genel Başkanı Bedrettin Dalan, partinin küçültüldüğü iddialarına katılmadığını belirtirken "Yenilen yenene saygı gösterir. Eğer böyle değilse bu demokratik bir tavır olmaz. Bir dahaki kongreye kadar bu arkadaşlann beklemesi lazım. Böyle düşünmüyoriarsa bu arkadaşlar başka parti}e gitsin. Tavırlarını sürdürürlerse biz de ona göre önlem alırız" diyor. SP'NİN KONGRESİ BUGÜN Perinçek: Ayaklar baş olsun istiyoruz Y1LMAZ GÜMÜŞBAŞ ANKARA Sosyalist Parti'nin (SP) 2. Olağan Kongresi bugün başlıyor. İki gün sürecek kongrede Doğn Perinçek'in aday gösterilerek genel başkanlığa seçümesi bekleniyor. Doğu Perinçek, siyasetin parlamentoya hapsedilmemesini istediklerini belirterek "Ayaklar baş olsun istiyoruz" dedi. Saygı duruşu ve Enternasyonal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak SP'nin 2. olağan kongresinde 634 delege, partinin yeni yönetimini belirleyecek. İki gün sürecek kongreye Güney Kore'den, Küba'dan Sosyalist Parti temsilcileri de izleyici olarak katılacak. Selim Sun Tarcan Spor Salonu'ndaki kongrede aynca müzik ağırlıkh şenlik yapılacak. Şenlikte Gainde Modou Seck ve Grubu, Nahuel Topluluğu, Yunanistan'dan Grup Anatoli, llhan Irem, Musa Eroğlu gibi sanatçılar konserler verecekler. rek, "Bu düzenin pili bitti. Kim başbakanlığa gelse Akbulut olur. Biz yapıyı tümüyle değiştirmek istiyoruz" dedi. Perinçek, SP Genel Başkanhğı için ise " P a r t i 'taş taşı' derse taşırım" diye konuştu. Bugünkü düzenin ayakta duracak hali kalmadığjnı ifade eden Doğu Perinçek, düzenin yasak dediği her şeyin sosyolojik anlamda yasal olmaya başladığım belirtti. Perinçek, daha sonra şöyle dedi "Düzen çürüdü, illegalleşiyor. Legal ve illegal yer değiştiriyor. Cumhurbaşkanı bile padişah oldu. özlediğimiz toplum farkh. Ayaklar baş olsun istiyoruz. Programımızı gerçekleştirme yöntemimiz farkh. Onlar bütün siyaseti parlamentoya hapsetmek istiyorlar. Bizse değişimin ancak halk hareketiyle olacağı görüşündeyiz. Bir toplum, mücadele içinde değişir. Parlamentoda değil." SP'nin bir sıçrama noktasınKongrede Genel Başkan Fe da olduğunu vurgulayan Doğu rit llsever MKK raporunu oku Perinçek, Türkiye tarihinde ilk duktan sonra seçimlere geçile kez sosyalizmle işçi hareketinin cek. Seçimlerde Doğu Perin birleştiğini de belirterek bunun çek'in aday gösterilerek genel sonuçlannın yakmda ortaya çıbaşkan seçilmesi bekleniyor. kacağını söyledi. Kendisinin Doğu Perinçek, Cumhuri Marksist bir parti emekçisi olyet'in sorulannı yanıtlarken duğunu ifade eden Perinçek, Türkiye'de 12 Eylül'ün getirdi partinin vereceği her görevi seği koşullarla demokratik bir se ve seve yapacağmı sözlerine ekçim yapılamayacağını belirte ledi. ARZU AKÜREN (YAĞCIOĞLU) ENGİN AKÜREN evlendiler. 5/7/1991 Beyoğlu Evlendirme Dairesi ile
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog