Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

6 TEMMUZ 1991 HAVA OURUMU Devlet Meteoroloji işleri Genel Mudüriüğü'nden alınan bılgiye göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri çok buluüu, Marmara, Iç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz bölgeleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, öteki yerter açık geçecek. HAVA SlCAKLIĞI: Onemii bir değışiklik olmayacak. RÜZGÂR: Yurdun kuzey kesimlerinde kuzey ve batı öteki yerierde güney ve batı yönlenten la esecek. Dalga yüksekliği 12 metre dolayında olacak. orta kuvvette esecek. Denizterde, Van Gölü'nde hava, açık geçecek. Ruzgâr güney ve bat Akdeniz'rje gunbatsı ve lodos, Ka yönlenden orta kuvvette esecek. Göl hafif çaikantlı olup radeniz, Marmara ve Kuzey Ege1 göruş uzaktığı 10 km. dolayında olacak. de yıldız ve poyrazdan 5 kuvveyaOmurtu y £ sıst bumftj tinde saatte 1621 deniz mili hızAdana Adapaan Adıyaman Afyon Afln Ankara Antakya Anfelya Artvm Bslıtesr Btiec* Brtfs Batı Burca Çanal&afe Conitn Denoü A Y A Y B Y A A Y A B CUMHURİYET/15 TÜRKIYE'DE BUGUM 32°2r>DıyarbaJcr 39°20°Mansa 30° 17° K.Maraş 28» 19» Etfme 31° 15° Mersn 39°21°Eran(an 27° 11° Mu0a 28° 13° Eramjm 30»19°Muş 29" 12° Estasatir 37°19°N4de 29° 17° Gaaantep 26°19°0rtu 30° 24° Giresın 30° 19° Gumuşhane Y 31° 20° Samsun 27» 15° Hakkân 33° 19° Isparta 30»14°Siırt > 1> 30° 17° istanbul 2ff 2O Sıno«ı A A A A A A Y Y Y A Y Y B Y A Y A Y Y 33° 19° 33° 20° 29° 23° 31°18° 32° 16° 29° 14° 26° 18° 26°20° 26° 19° 39°22° 25° 19° 28° 14° 27° 18° 26°2O° 33° 18° 29° 14° 28° 15° 27° 14° 25° 20° DÜNYA'OA BUGÜN ?*> (Öslo f r.Helsnta İ l •} :Oe*Lenıngrad Amsfcfflim A 26° Amman A 40° A 30° A 42° A 30» A 28° Basal A 26° A 26° A 28° A 25° A 29° A 30° Canaıre A 38° Csıyir A 43° Oddt A 42° Ouba A 29° Frankfurt A 30° Sme A 25° Hdsnio A 39° Kahre A 26° Kopenhag A 28° A 34° Letkoşa Lenngnd Londn Madrid MHıno Montmi MoskiM Munh Osk) Pare Kyad Roma Sofyı Şam lelAMV Tünus VUnjoa Vüfndik Vıyana Zuntl A A A A 25° 24° 32° 32° POLTIİKA VE OTESİ MRHMKn KFMAT. A 28° A 27° A 26» A 25° A 25° A 44° A 30° A 25° A40» Kışlamn Avlusunda... Geçende radyoda bir türkü dinledim. Bu türküyü bundan kırk yıl önce Iskenderun kışlasında Karslı Nazif onbaşıdan dinlemiştim. Nazif onbaşı yanık yanık çığınrdı. Kapıya oturmuş kurar araba Bugün keyfim yoktur gönlüm haraba Kitaplar getirin yeminler eden Senden başkasına demem merhaba İskenderun kışlasını Fransızlann yaptığı söylenir. Deniz kıyısına oturtulmuş taş bir yapı... Birinci Dünya Savaşı'nda buralar Fransızlann eline geçince bu taş yapıyı kondurmuşlar. Öyle derme çatma kışlalara benzemiyor. Yıllar sonra bizim Şükrü Kanatlı Paşa, Atatürk'ün buyruğu ile Hatay'a girince karargâhını burada kurmuş. Askerliğimizde kışlada bir alay vardı. Askerliği bir yerde yaptırmadılar. Tam ısınacağımız sırada hemen bir başka birliğe yollarlardı. Güney'de çok kaldım. Adana, Dörtyol, Islahiye, İskenderun. Bir deniz kenti olan İskenderun'da çok anılarım vardır. Aksam oldu mu sırtımı kışlamn duvarına verir, uzayan dalgalı denizi seyrederdim. Bir de aynı anıyı birlikte yaşadıklanm vardır. Alaya çıkarılan askerlerin anısı ortak değil midir? Bir yerde olmasalar bile bir yerde askerlik yapar gibidirler. Ahmed Arif öldü. Ondan önce Enver Gökçe ölmüştü. Enver Gökçe, Arif Damar, Ahmed Arif bir yazgıyı paylaşmış şaiıierdi. Arif Damar'ın şiirlerini okuyorum. Her biri öykü gibi geliyor bana... Belki de içinde her zaman bir öykü var. Birbirinden güzel dizeleri yan yana sıralayarak bir öykü çıkarmaya bakalım. Tıtreyen eliyle gözlüğünü bastınyor, dost selamını, dost kokusunu içinde çekiyordu. Duvarlar yıkılıyor, yüreklerimizdeki kapıların kanatları küt küt vuruyordu. Kendimizi sevmiyorduk. Bambaşkaydı, eskisi gibi değildi, kente dönerken geçtiğimiz yerler, sokaklar. Düşle gerçegin, ölümle yaşamın kesiştiği ince yolu izlemiştik. Enver Gökçe de yanımızda yürüyordu, birlikte dönüyorduk. Aklıma yitirilmiş şiirden dizeler geliyor: Süngümün beyazına vuran güneş Demir parmaklıklara da vurmuştur, Ben nöbetten, Onlar geceden kurtulmuştur. Melahat dersen saçını taramış Güneşe karşı durmuştur Günün birinde Enver Gökçe'den bir mektup alıyor Arif Damar, mektup şöyledir: "Arifçiğim, herkesten ve her şeyden uzağım, elim yetmez, sözüm sürmez Rardeşim. Buralar iyice kışladı... Artık soğuk yatağıma çekilebilirim. Adresimi yazayım: E.Gökçe, Çit köyü halkından, AşutkaKemaliye." Bir not düşüyor mektubuna, "Arif, bana A.Arif'in 5'inci baskı kitabından bir adet postala.." Ahmed Arif'in 'Hasretinden Pırangalar Eskittim' krtabı için sadece 5'inci baskı diyor ki bunu Arif Damar elbette anlıyor. Ahmed Arif'le Enver'in şiirteri birbirine benzer, dize yakınlıkları vardır. Ahmed Arif şiiri belli bir yerde yakalamış, ondan sonra bitmeyen bir sabıria bulduğunu işlemiştir. Enver'in şiiri ise işin kabast işlenmemişidir Siyasetin ağır baskısı şiirie uğraşmasma engel olmuştur. Cebeci Hapishanesi'nde yatarken bilirim, on şiiri ha vardı ha yoktu. Yıllar sonra (1960'tan sonra) ortaya çıkan şiirlerinin çoğu bunlardır. Yittiğini söylediği şiirler ise bugüne değin gün ışığına çıkmamıştır. Arif Damar'ın şiirlerini okurken gözlerimin önünden bunlar gecti. Her şey yaşandı, gerçekti. Bunları anlatmanın özel bir yeri vardı, Arif de dizelerinde onlan yansıtıyordu. Enver gitti, Ahmed Arif gitti, Suphi Taşhan, Fethi Giray gitti... Bu gelip gidenler anılarda birleşiyorlar. Y 28°ie°iznw A M°19°Kaıs A Y Y B Y A 29° 14° Kas&monu Y 30°13°1ınceB 26° 14° Kaysen 30°17°Usak 28°19°KHttarei 30" 14° Van 29°18°Konya 28° 13° Ytasat 28°13°Kula/ıya 35° 19° Zongutak 32° 18° Malatya 31°22°S«as 25°10°«aıtfaO 2E°13°Uızon A 29° A 30° A 29 A 28° Aaçık Bbuhiilu Ggüneş* Kkariı Sssiı YyaJmurlu Kahıre • BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Bir nesneyi, o nesne olmaksızın tasanmlama yetisi. 2/ Ayakkabı kalıbının çapı... Eskrimde bir karşılaşma türii. 3/ Bir isletmenin ani batışı... Uzunçalar da denilen 33 devirli plaklan belirtmekte kullanılan kısaltma. 4/ Bir süs bitkisi. 5/ Bir görevin yürütülebilmesi için merkez olarak seçilen yer... Kayalık sığ sularda yaşayan bir balık. 6/ Utku... Iranda tarihi bir kent. 7/ Hıristiyanlarda manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz... Boru sesi. 8/ Matematikte kullanılan bir sayı... Emanet 9/ 'Şınltı, horultu' örneklerinde olduğu gibi bir şeyin çıkardığı sese benzer seslerle yapılan sözcük. YUKAR1DAN AŞAClYA: 1/ Halk dilinde eylül ayına verilen ad... Italya'da bir ova. 2/ Birrenk...Durgun, dingin. 3/ Temel ağırlık birimi... Demirin simgesi. 4/ Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi. 5/ Bir nota... Yat limanı. 6/ Doğu Anadolu'da bir dağ ve geçit... Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz tekne. 7/ Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek... Sazm en ince ses veren teli... Molibdenin simgesi. 8/ Gezegen. 9/ " delik, cepken delik / Kol delik, mintan delik / Yen delik, kaftan delik / Kevgir misin be kardeşlik" (Orhan Veli)... "Gencinen olsam viran edersin / n olsam hayran edersin" (Şeyh Galip). TARTISMA ÖHiıne Degil, Yaşama Uzanmak Gerek toplumsal, gerek zorlanma, gerek kişisel etmenlerin bir arada ve birbirleriyle etkileşim halinde, intihar davranışının oluşumunda rol oynayabileceği düşünülebilir. Çeşitli bilim adamlarının zaman zaman üzerinde durduğu, çok yönlü ve karmaşık, UzücU, tedirgin edici ve esrarb bir olgu olan "insanın kendi yaşamına kendisinin son vennesi" üzerinde titizlikle durulması gereken bir toplumsal yaradır. öyle ki tarih boyunca gidebildiğimiz kadar geriden günümuze dek, intihar olayları kimi kez bireysel, kimi kez toplu girişim ve eylemler olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle, intihar girişimleri ve intihar sonucu ölümler, halk sağlığırun önemli konulanndan biridir. Gerek toplumsal, gerek zorlanma, gerek kişisel etmeSılerin bir arada ve birbirleriyle etkileşim halinde, intihar davranışının oluşumunda rol oynayabileceği düşünülebilir. Coğrafi durum, içinde bulunulan kültür, ekonomik koşullar, çeşitli inanışlar vb.'nin intihar konusunda önemli etmenler olduğu duşunüldüğünde, intihar nedenleri ve oranlannın, ülkelere göre farkhlıklar göstereceği kaçınılmazdır. Bizim ülkemizde, çok hızh değişen bir toplum olarak insanımızın uyum yapılması gerekli durumların çokluğu karşısında zorlanmakta olduğu düşünülebilir. Bu son derece karmaşık görünen ve bilim adamlannın çeşitli görüş açılanyla açıklamaya yöneldikleri intihar olgusunun, ülkemizde hangi görünümler içinde ortaya çıktığını inceleyen araştırmalar, oldukça az sayıda ve sınırhdır. özellikle son zamanlarda, ülkemizde çeşitli yayın organlannda, intiharlarla ügili bazı haberlere sıkça rastlanmaktadır. Ancak, bu konuda saBireylerin daha derin ruhsal problemlerin içine dalmadan, belli bazı ipuçlanndan hareketle onlara destek yardımlar sağlanması; ileri derecede ümitsiz ise, halen yapılmakta olan çalışmalann daha yoğunlaştınlarak sürdürülmesi, bu tür ölümle sonuçlanan intiharlann azalmasına katkıda bulunacaktır. Intihan önleme servislerinin varhğı ve işleyişi, tartışmalı bir konudur. Kimi çevreler bu servislerin yaranna inanmakta iseler de kimi çevreler, bu servislerin yeteri biçimde donatümayışı ve nitelikli elemanlann azlığı nedeniyle, yaranrnn tartışmalı olduğunu savunmaktadırlar. Yine de intiharı önleme servislerinin topluma yararh bir şekilde işlev kazanması için tüm dünyada yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde de kişiyi intihara götüren etmenlerin iyileştirilmesinin yanı sıra, intihan önleme servislerinin krizi önlemede etkili olacağı düşünülmektedir. Konuyla ilgili bir diğer önlem de çeşitli kurumlardaki daruşmanhk servislerinin yeterince işlerlik kazandınlması ve nitelikli elemanlarla donatılması olacaktır. Aynca, aile danışma servislerinin yaygınlaşması ve insanlanmızm bu servisler hakkında aydınlatılmalanmn yararına inamlmaktadir. İntihara karar veren ve bunu uygulayan, yaşamın yaşama dair yanında değil; öbür yüzünde yer almak üzere karar veren bir kişidir. Gönül ister ki bütün ölüme uzanışlar yaşama uzanışlarla yer değiştirsin. Insanlar birbirlerini anlamak için biraz çaba gösterseler bu küçük mucizeler göz kamaştıncı sıradan olaylara dönüşur. ZEYNEP ANKARA Ankara dece buna dayanarak bilimsel ve kültürel sağlıklı sonuçlara ulaşmak pek kolay değildir. Kaldı ki intihar konusunda gerçek bilgilere ulaşmamn birçok güçlükleri de bulunmaktadır. örneğin, sonuçlanmayan intihar girişimleri, bir diğerini kışkırtıp kendini öldürtme; aikolizm veya diğer bazı bağımhhklar sonucu ile yavaş yavaş meydana gelen intiharlar, konuyu çok geniş boyutlara taşımaktadır. Ülkemizde daha çok kesin sonuç veren intihar yöntemlerine başvurulmaktadır. Burada, danışma servislerine ve koruyucu hekimliğe önemli sorumluluklar düşmektedir. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Umumi yerler 6 TEMMUZ 1931 Otel ve lokanta gibi yerlerin sınıflara taksimi işi ikmal edilmek üzeredir. Iktisat İşleri Müdürlüğü bu husustaki tetkikatım bitirmiş ve raporunu Daimî Encümene vermiştir. Daimi Encümen de tetkikatım yakında ikmal edecektir. Şimdiye kadar yapılan tetkikata göre lokantalar beş smıfa tefrik olunmuştur. Bir et ve bir sebze, bir tatlıyı 90 kuruşa veren lokantalar birinci suııftan, ayni yemekleri 70 kunışa verenler ikinci sınıf, 50 kuruşa verenler üçüncü, 35 kuruşa verenler dördüncü ve 35 kuruştan aşağı veren lokantalar da beşinci sınıf addedilmişlerdir. Istanbul'da mevcut bulunan 94 hamam da dört sınıfa ayrılmıştır. Bunlann sımfları mevki ve cesametlerine göre tefrik olunmuştur. Sinemalar getirdikleri fılimlere ve yerlerine göre, berberler mevkilerine göre beşer sınıfa ve oteller de gene beş sınıfa tefrik olunmuşlardır. Lokanta ve birahaneler de zabıta kayıtlanna göre sıruflara ayrılmıştır. Kahvehaneler de beş sınıfa tefrik olunmuştur. Kahveyi 3 kuruşa verenler beşinci sımf, 3.5 kuruştan beş kuruşa kadar verenler dördüncü, beş kuruştan 7.5 kuruşa verenler üçüncü, 7.5 kuruştan 15 kuruşa verenler ikinci ve 15 kuruştan yukan verenler de birinci sınıf kahvehanelerdir. Maamafih Daimî Encümen bu hususta kat'î karannı vermemiştir. Pertev 16 asırlık cadde Çangın caddesi açılırken meydana çıkan büyük bir harabeyi tetkik etmek üzere Almanya'dan celbedilen ve dün işini bitirerek İstanbul'a hareket eden profesörün raporuna göre burası 3'üncü ve 4'üncü asırda Romalılar tarafmdan yapılmış muhteşem bir zafer caddesidir. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Kruçef, kabul resminde 6 TEMMUZ 1961 Sovyet Başbakanı Nikita Kruçef üç seneden beri ilk defa olarak Birleşik Amerikanın bağımsızlık bayramı dolayısiyle Amerikan Büyükelçiliğinde verilen kabul resmine iştirak etmiştir. Sovyet lideri, Amerikan Büyükelçiliğine şu şahsiyetlerle birlikte gelmiştir: Başbakan Birinci Yardımcılan Aleksi Kosigin ve Anastas Mikoyan, Savunma Bakanı Rodion Malinovski, eski Berlin tşgal Kumandalanndan Mareşal Vasili Çukof, Kültür Bakanı Ekaterina Furçeva ve emekli Mareşal Semyon Budyeni. Kruçef, Amerikan Büyükelçisi Llewelyn Thompson ile yapmakta olduğu neşeli sohbeti bırakarak Büyükelçinin 11 yaşındaki kızının yetiştirdiği sebzeleri görmek üzere bahçeye çıkmıştır. 1100 kişinin dâvetli bulunduğu kabul resminde Kruçef, gazetecilerin takibinden kaçmağa çalışmışsa da kurtulamamıştır. Bir gazeteci "Taarruz başladı" deyince, Knıçef gülmüş, "Karşı koyar,ız ama roket kullanmadan" cevabını vermiştir. Bu arada Mikoyan, "Başbakamn en kudretli silâhı dilidir" demiştir. Kruçef, son Kazakistan seyahatine dair su olayı hikâye etmiştir: "Bir yemeğe dâvet edildik, koyun kesmişlerdi. Göz ve kulağını alıp mahalli parti liderine verdim. Çünkü, daha iyi görmesi ve işitmesi lâzımdır. Beynini alıp ilim adamlarına uzattım.." Gazetecilerden biri, ilim adamlannın kâfi beyinleri Dİduğunu söyleyince, Kruçef şöyle demiştir: "Hiç kimse kâfi derecede beyine sahip değildir!' Koyundan kendisine ne kaldığı sorusuna, Kruçef gülerek: "Ben Sovyetler Birliğinin Başbakanıyım, hiçbir şeye ihtiyacım yok" cevabını vermiştir. Kruçef, Berlin meselesine hiç temas etmemiştir. 1.19911992 egiümöğretim yüı birinci döneminde öğrenime bajlamak üzere FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER ve DENİZ BlLİMLERİ ENSTİTÜLERİ tarafından yürütülmekte olan lisansüstü programlara sınavla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencücri alınacaktır. 2. öğrenci alınacak programların adlan aşağıdadır. FEN BİLİMLERİ ENSTtTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora ElektrikElektronik Mühendisliği Yüksek Lisaqs ve Doktora Biyomedikal Mühendisliği Prog. Yüksek Lisans ve Doktora EndUstri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Gıda Mühendisliği YUksek Lisans ve Doktora Havacılık Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora lnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Maden Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Makina Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Nükleer Mühendisliği Yüksek Lisans Metalurji Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora MühendisliK Bilimleri Uygulamalı Mekanik (Fen ve Müh. Fak. Mez.) Yüksek Lisans ve Doktora Biyomekanik (Fen ve Müh. Fak. Mez.) Yüksek Lisans ve Doktora Biyomekanik (Tıp Fak. Mezun) Doktora Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Biyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Biyokimya Yüksek Lisans ve Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Fizilc Yüksek Lisans ve Doktora tstatistik Yüksek Lisans ve Doktora Arkeometri Yüksek Lisans Kimya Yüksek Lisans ve Doktora Matematik Yüksek Lisans ve Doktora Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora Şehir ve Bölge Planlama Doktora Şenir Planlama Yüksek Lisans Bölge Planlama Yüksek Lisans Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans ve Doktora SOSYAL BİLİMLER ENSTtTÜSÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Eğitira Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Felsefe Yüksek Lisans ve Doktora tktisat Yüksek Lisans ve Doktora tşletme Yüksek Lisans Ingiliz Dili öğretimi Yüksek Lisans Yüksek Lisans Ingilü Edebiyaü Doktora Türk Inkılap Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora Sosyoloji Yüksek Lisans Uluslararası llişkiler DENİZ BtLtMLERİ ENSTİTÜSÜ Kimyasal Oşinografi Yüksek Lisans ve Doktora Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans ve Doktora Deniz Jeolojisi ve Jeofıziği . Yüksek Lisans ve Doktora Deniz Biyolojisi ve Balıkçüık Yüksek Lisans ve Doktora 3. Yüksek lisans programlanna basvuracak adaylann lisans derecesine sahip olması, doktora programlanna basvuracak adaylann yüksek lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. 4. Adaylann mezuniyet durumlannı gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi ve transcriptlerinin (noter veya okul onayh) kopyası ve başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ile birlikte 17 Haziran 20 Ağustos 1991 tarihleri arasmda Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bizzat başvurarak aday kaydı yaptırmalan ve ek bilgileri almalan gerekmektedir. 5. Adaylann başvurctuklan programların yürütüldükleri bölümlerde Türkçe ve tngilizce olarak verilecek bilim sınavına girmeleri gereklidir. Bilim smavı ve tngilizce Yeterlik Sınavı tarihleri aşağıdadır. Müm Sınavı tngilizce Yetertik Sınavı Fen BU.Ens. 2 Eylül 1991 Saat 10.00 17 Eylul 1991 Saat 14.00 Sosyal BU.Ens. 4 Eylül 1991 Saat 14.00 17 Eylül 1991 Saat 14.00 Deniz BilEns. 6 Eylül 1991 Saat 10.00 17 Eylül 1991 Saat 14.00 (lcelErdemli) 6. Sınav yerleri aday kayıtlan sona erdikten sonra ilgili bölümlerde ilan edilecektir. 7. Bilim sınavuıı Türkçe alıp başanlı olan adaylar "Ingilizce Yeterlik Sınavı"na alınır. Bu sınavda başansız olan adaylara Tngilizce öğrenebilmeleri için bir yü süre verilir ve bir yıl sonunda bu adaylar yeniden "Ingilizce Yeterlik Sınavı"na alınır. Bu sınavda da başanh olamayan adaylar programa kabul edilmez. Adaym uluslararası standartta bir Ingilizce sınavından (TOEFL gibi) aldığı not da enstitü yönetim kurulu karanyla "Ingilizce Yeterlik Sınavı" yerine sayüabilir. ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERStTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALINACAKTTR Aile büyüğümüz emekli öğretmen CEMtL ÇAKIR 4.7.1991 perşembe günü saat 16.00'da vefat etmiştir. Cenazesi 6.7.1991 cumartesi günü öğle namazıru müteakip Maltepe Camii'nden kaldırılacaktır. EŞİ VE ÇOCUKLARI CEMİL ÇAKIR Ağabeyimizi kaybettik. Demokratik öğretmen Hareketinin Aydınlığı Sağolsun. ÖNER YAĞCI ÇAUŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI Y1LMAZŞİPAL tt 1972'de Sigortalı Oldum" SORU: m j • • • • 1 Devrimci Demokratik öğretmen hareketinin her sürecınde, öğretmenlerin toparlanması ve birlikteliği için özveriden kaçınmadan, en önde eğitim emekçilerinin kurtulufu uğruna mOcadele eden 1 CEMtL ÇAKIR ağabeyimizi unutmayacağız. ECİTSEN KEÇİÖREN EĞtTDER KEÇtÖREN %•n 1 51 • (1931 | Devrimci Demokratik öğretmen hareketinin onurlu, inançlı ve kararh üyesi TÖBDER'imizin saygın Genel Başkanı CEMİL ÇAKIR'ı kaybettik. Onun mücadeJesini örgütlü mücadelemizde yaşatacağız. (1931 EĞİT5EN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendika« Genel Merltn Yönetim Kurulu Devrimci Demokratik öğretmen hareketinin her sürecinde özveriyle çalısarak birlikten yana yer alan CEMİL ÇAKIR ağabeyimizi unutmayacağız. ECİTSEN Ankara TenuUrilifi Ankara Üçe Tenuilcilikleri [1931 ) Devlet Tiyatrosu sanatçısı, aktör, yönetmen VEFAT 1953 dogumlu olup bir kamu kunıluşunda nisan 1972'de sigortalı oldum. Buradan askere gittim. Askerlik dönüşii ağustos 1975'te, 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası'na bağlı olarak yine bir kamu kunıluşunda göreve başladım. 1983 yüı nisan ayında memurluktan ayrüarak SSK'ya bagh bir başka kamu kuruluşuna girdim. Halen aynı kunıluşta çalışmakUyım. Sorulanm: 1) Askerlik borçlanması yaptığım takdirde SSK başlangıcı, askerlik süresi kadar geriye gider mi? 2) Askerlik süresini borçlanırsam bana ne yaran olur? 3) 1986 yılında çıkan çalışanlann emekliliğini diizenleyen yasaya göre kaç yaşında \e kaç yılında emekli olabilirim? 4) Kamu kuruluşlannda askerlik borçlanması kıdemden sayıhr mı? 5) 1986 yılında çıkan yasaya göre 15 yüını dolduranlar isteğe bağlı emeklilik hakkını kazanıyormuş. Ben de bu haktan yanulanabiliyor muyum? A.D. YANITİ1) Askerlikte geçen sürenin borçlanılmasına ilişkin uygulama, Sosyal Sigortalar Yasası'nm 60/F maddesi ile düzenlenmiştir. Sosyal Sigortalar Yasası'na göre "sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altuıda veya yedek subay oknlunda geçen sürelerinin tamamı kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde" borçlandırılmaktadır. "Borçlandmlan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortahnın prim ödeme süresine katıhr. Bu kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandınlma halinde, sigortalılığuı başlangıç tarihi, borçlandınlan gün sayısı kadar geriye götürülür;' Sigortalı olduktan sonra askere gidenler, askerlik süresini borçlandıidannda, sigortalılık başlangıçlan geriye gitmez ve aynı kalır. Sigortalı olmadan önce askere gidenlerin ise sigortalılık başlangıçlan, askerlik süresi kadar geriye götürülür. 2) Borçlanılan 2 yülık (720 gün) süre, bağlanacak yaşhlık aylığı oranını en az % 3 (yüzde üç) arttınr. 3) 10 Ocak 1986 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan ve SSK sigortalılarına emeklilikte yaş suıın uygulaması getiren 3246 sayılı yasaya göre 1972 yılında ilk kez sigorta kapsamında çahşmaya başlayan kadın sigortalılar 41, erkek sigortalılar ise 46 yaşım doldurduktan sonra emekli olabilecektir. 1972 yılmda sigortalı çalışanlardan, 1953 doğumlu erkek sigortalılar, 46 yaşım doldurduklan 1999 yılında emekli olmaya hak kazanırlar. 4) Kamu kuruluşlanndan emekli olmak koşuluyla, borçlanılan askerlik süresi için kıdem hakkı tanınır ve bu süreye ilişkin kıdem tazminatı da ödenir. 5) 10 Ocak 1986'da yürürlüğe giren 3246 sayılı yasa 15 yüım dolduran sigortalılara emekli olma hakkı getirmemiştir. 10 Ocak 1986 tarihinde 15 yıllık sigortalı bulunanlara, bir başka deyişle 10 Ocak 1971 ve daha önceki tarihlerde sigorta kapsamında çalışmaya başlayanlara, emeklilikte yaş sının uygulanmayacaktır. 15 yılda emekli olma hakkı vergi indiriminden yararlanan sakat sigortalılara tamnmıştır. &EÇEN YIL BUGUN Cümhuriyet 6 TEMMUZ 1990 Kurban Bayramı nedeniyle gazetemiz bugün yayımlanmamıştır. SATILIK 1988 model 37.000 km Ford 2000 GLS 42.000.000 TL. Tel 512 05 05 ' 485 486 yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir. Cenazesi Küçükyalı Hamidiye Camii'nde kılmacak öğle namazından sonra Bornova Mezarlığı'na defnedilecektir. EROLAMAÇ AÜJSSİ (a) KALBİNİZİ KORUYUNUZ Muayene .Teşhis, Tedavi, Kontrol Laboriatuvar, Röntgen 175 12 44/45148 58 66 TÜRK KALP VAKFI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog