Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 EgitSen'de gözaltı • ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) EğitSen Ankara temsilciliğini basan polis yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı. Sendikamn tzmir Caddesi'ndeki bürosuna dün akşam «aat 18.00 sıralarında gelen polis içeride bulunanları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne götürdü. Polis, binada karakol kurarak daha sonra sendikaya gelen kişileri de gözaltına aldı. Sendika Başkanı Ismet Aktaş, gözaltına alınanlar arasında sendika üyelerinin eş ve çocuklarının da bulunduğunu iddia ederek gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi. Gözaltına alınanlardan adlan belirlenenler şunlar: "Ziya Gül, Kazım Köroğlu, Ahmet Tabur, Feridun Şölenci, Abdullah Aydın, Münevver Erdoğan, Lütfi Gülpınar, Cuma Gürsoy Ue soyadları belirlenemeyen Enver, Fazıl, Saadettin" HABERLERİN DEVAMI 6 TEMMUZ 1991 Milli Savunma BakanıDoğu: (Baştara/ı 1. Sayfada) ülıııaz: 911de seçim mümkün değfl Bmuı 53 sanıklı DevGenç davası • ANKARA (AA) Yasadışı DevGenç örgütü üyesi olduklan, çeşitli tarihlerde yasadışı gösteri yaptıkları, trafıği engelledikleri, pankart astıklearı ve bildiri dağıttıkları gerekçesiyle haklannda dava açılan, biri tutuklu 53 sanığın yargılanmasına başlandı. Davanın tek tutuklu sanığı ve Hulusi Sayın cinayeti şüphelilerinden Erol özpolat, bu davada yasadışı örgüt üyesi olmak suçundan yargılanıyor. Mahkeme heyeti, iddianamenin sanıklara ve vekillerine tebliğ edilmesi ve sanıklara sorgulan için mehil verilmesini kararlaştırarak duruşmayı başka bir güne bıraktı. Kapkaç banka soygıınu • ANKARA (AA) Ankara'da dün kimliği belirsiz bir kişi, Akbank Yeşiltepe şubesine girerek vezne önünde bulunan 4.500 Amerikan Dolan'nı (yaklaşık 20 milyon) alarak kaçtı. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Emek 8. Cadde'de bulunan Akbank Yeşiltepe şubesine giren kimliği belirsiz bir kişi, vezne önünde bulunan yaklaşık 20 milyon lira tutarındaki 4.500 Amerikan Dolan'nı aldı ve kaçarak uzaklaştı. Emniyet yetkilileri, eşkâli belirlenen kişinin yakalanmasına çalışıldığım söylediler. Tekel deposu soyuldu • REYHANLI (AA) Hatay'ın Reyhanh ilçesinde Tekel'e ait depo soyuldu. Olayla ilgili olarak Reyhanh Tekel Müdürü ile 2'si Tekel çalışanı 3 kişi gözaltına alındı. Reyhanh Tekel deposunda 2 ton sigaranın ortadan yok olması üzerine başlatılan soruşturma sonucu, olayın Tekel Müdürü Vedat Saygılı, ambar memuru Mehmet Çelik ve odacı Kazıklı Bahadır tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Sanıklar, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarında, sigaraları hırsızlık süsü vererek depo dışına çıkardıklarını itiraf ettiler. Piyasa değeri 150 milyon lira olan sigara hırsızhğıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. UMCEF üe işbirligi • ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UN1CEF) arasındaki mevcut işbirliğinin daha da arttırılması kararlaştınldı. Buna göre eğitimde kalitenin yükseltimesi çalışmaları çerçevesinde öğrenme başarısını, ölçme ve değerlendirmede kullanılan sistem ve metodları araştırıp geliştirmek amacıyla bir çahşma başlatılacak. UNICEF'in diğer teklifleri ise şöyle: Türkiye'de kızların ve kadınların eğitime erişebilirlik oranını arttırmak ve bu konuda Türkiye'nin tecrübelerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerince de paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye'de uluslararası bir seminer düzenlenmesi. Milli Eğitim, Sağhk Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle hazırlanan (sağlığa ulaştıran gerçekler) kitabında yer alan çocuk ve anne sağhğıyla ilgili temel bilgilere her kademedeki örgün ve yaygın eğitim programlarında yer verilmesi. Meclis'e gelmeyen Akbulut ve arkadaşlarını anlayışla karşıladığını, ancak bu tavrın sürmemesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, seçimin 1991 yılında yapılmasımn mümkün görülmediğini açıkladı. Bakanlar Kurulu üyeleri daha sonra Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Tiırgut ÖzaTın başkanhğında ilk toplantısını yaptı. ANAP içinde "ret" cephesi olarak bilinen hareketin lideri eski Başbakan Yıldırım Akbulut, dün güvenoylamasına katılmadı. Akbulut ile birlikte şu ANAP milletvekilleri de Meclis'e gelmediler: "Abdülkadir Aksu, Mehmet Keçeciler, Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Aycan Çakıroğullan, Orhan Demirtaş, Namık Kemal Zeybek, Galip Demirel, Ahmet Edip Uğur, Metin Gürdere, Nuri Gökalp, Adil Erdem Bayazıt." "Ret" cephesinin önceki günkü toplantısı sırasında Yılmaz hükümetine güvenoyu verme kararı almalarından sonra bu grupta yer alan hemen tüm ı ANAP'hlar dün Meclis'e geldiler. Oylama sırasında bu gruptan Aipaslan Pehlivanlı ve Mustafa Uğur Ener "kabul" diye bağırınca, Yılmazcı milletvekilleri bunu alkışlarla karşıladılar. Salonda Yıldırım Akbulut'un adı okunduktan sonra bir süre sessizlik oldu. TBMM Başkanı Kaya Erdem, "Yok" deyince, muhalefet milletvekillerinin bir kısmı, Akbulut'un salonda bulunmayışını alkışladılar. Kongre sonrasında ANAP'tan istifa eden Hasan Celal Giizel'in güvenoylamasında "ret" oyu kullanması da Meclis'te alkış topladı. TBMM'de güvenoylaması sırasında sadece iki kez "Yuh" sesi duyuldu. Yuhlamalara güvenoylaması sırasında "evet" oyu kullanan bağımsız milletvekilleri Cüneyt Canver ile tlhami Binici maruz kaldılar. Canver ve Binici "evet" deyince, özellikle SHP sıralarından protestolar yükseldi. Başbakan Mesut Yılmaz'ın oylama sırasında önündeki kâğıda birtakım notlar aldığı gorüldü. Yılmaz'ın salonda rahat olduğu gözlendi. Güvenoylamasına toplam 20 milletvekili katılmadı. ANAP'hlar dışında Meclis'e gelmeyen diğer milletvekilleri şunlar: "Mahmut Keçeii (SHP), Turgut Yaşar Gülez (DYP), Fuat Kılcı (DYP), Tevfik Ertüziin (DYP), Ahmet Türk (HEP), Bedrettin Dogancan Akvurek 'tatimati' yanhş yonunladı BAKANLAR KÖŞKTE Özal, yeni kabine üyeleriyle Köşk'ttn merdivenkrinde fotograf çekürdi. (Fotograf: Rıza Ezer) (DMP), Abdullah Baştürk (Ba seleyi bu noktada kapatalım. gımsız)." Ricam; şahıslara hiçbir şey kazandırmayacak olan ama neticeTeşekkür konuşması de ANAP'a puan kaybettirecek Kaya Erdem, sayımın tamam bu kısır polemigi artık noktalalanmasından sonra oylamaya yalım, herkesten farklılıklara 418 milletvekilinin katıldığım ve son vermesini istemiyorum. bunlardan 265'inin kabul, Farkhlıklar partilerin zenginligi153'ünün ret oyu kullandığını, dir. Ben genel başkan olarak böylece Yılmaz hükümetinin gü bunlara saygı duyacağım. Ama venoyu aldığını açıkladı. Alkış tekrar iktidar olmamızın birinlarla karşılanan bu açıklamadan ci şartı, parti içi çekişmelere son sonra Başbakan Yılmaz, teşek vermektir." Muhalefet partilerinin seçim kür konuşması yapmak üzere konusunda ısrarlı olmadıklarıkürsüye geldi. "İzhar ettiğiniz giiven için en nı savunan Yılmaz, 34 aylık sükalbi teşekkürlerimi re içerisinde ANAP'ın önemli sunuyonım" diyen Yılmaz, Mec bir baskıyla karşılaşmayacağını lis'in güvenine layık olmaya ça söyledi. 4 ağustosta Zonguldak ve Bartın'da iki yörede yapılacak lışacaklarını söyledL yerel seçim sonrasında oluşturu1991'de seçim yok lan komisyonun anayasa ve seMesut Yılmaz, güvenoylama çim yasası değişiklikleri için hasından sonra ANAP grup top zırhklara başlayacağım kaydelantısında kısa bir konuşma den Yıhnaz, Meclis'in açılmasınyaptı. Basına kapalı toplantıda dan sonra bu önerilerin muhaki konuşma daha sonra basın lefetle görüşüleceğini söyledi. mensuplanna teypten dinletildi. Yılmaz, muhalefetle uziaşma sağlanması halinde seçim tarihiYılmaz, şunları söyledi: "Kongreye kadar bana destek ne ilişkin önerinin Meclis'e geveren bazı çevrekr kongrenin tirileceğini belirterek, "Şu anda sonuçlanmasını müteakip beni bu konuda hiçbir önyargıya sabirinci hedef haline getirmeye hip değiliz. Ama gerek muhalebaşladılar. Çünkiı o verilen des fetin önerdigi, gerekse bizim istek samimi bir destek değildi. O tedigimiz degişiklikler, teknik destek, ANAP içinde ikilik ya olarak 1991 vılında seçim yapılratmayı, partiyi zayıflatmayı, masını mümkün kılmamaktaTürkiye'nin eskiden oldugu gi dır. Onun için 1991 yılında babi yine istikrarsızhk dönemleri sındaki spekülasyonlann aksine, ne düşmesini bekleyen bir des üzerinde durdugumuz tek altertekti. Ama umdukları gibi ol natif ara seçimdir" diye konuştu. Yılmaz, ara seçim olasılığımadı." Kongre sonrasında sorumlu nın da düşük olduğunu belirtti luk bilinci içerisinde davrandı ve "Genel seçim için muhtemeğını ve kongrenin açtığı yarayı len 1992 yılında bir tarih kapatmaya çahştığını savunan belirleyeceklerini" dile getirdi. Yılmaz, seçim tarihine ilişkin Yılmaz, güvenoylamasına katılmayan Akbulut ve arkadaşları bu sözlerine rağmen, milletveiçin de isim vermeden şu değer killerinden seçim için çalışmalarına şimdiden başlamalarını islendirmeyi yaptı: "Oylamaya şu veya bu anla tedi. Yılmaz, genel merkezin 24 yışla katılmayan az sayıdaki ar saat açık tutulacağını da sözlekadaşlann bu davranışını da an rine ekledi. Memur maaşlarındaki artış layışla karşılıyorum. Bu arkadaşlardan ricam şudur; bu me oranının 12 gün içinde açıklanacağını söyleyen Yılmaz, "Sizlere söyleyebüecegim, bu oranın tek bir oran olmayıp, kademeli bir oran olacagıdır" dedi. Yılmaz, "En yüksek kademeden maaş alan siz milletvekilleri ve Başbakanlık Müsteşan dahil çok az sayıda bürokratın bu artışla saglayacaklan ilave gelir, enflasyonun çok az da olsa altında olabilir. Ama ortadiregi oluşturan tabandaki memurun maaşlarındaki artış, muhtemelen enflasyon oranının iki katı olacak" diye konuştu. Yılmaz, böylece ortadireğin güçlendirilmesi amacında samimi olduklarını ve kendilerinden fedakârlık yapabilecekleri mesajı vermek istediklerini ifade etti. lannm ve tavâyderinizi bekliyoraz." Bunun ardından özal Bakanlar Kurulu'na başkanhk etti. Bu toplantı da bir saat 10 dakika sürdü. Daha sonra Bakanlar Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanı özal, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nUn merdivenlerinde topluca fotograf çektirdiler. "Başbakan umutlu gözükmedi" SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, hükümetin güvenoyu alması ile ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: "Güvenoyu aldı, hayırlı olsun. Yaptıgı konuşmada çok umutlu göriinmedi sayın yeni Başbakan. Güçlüklerden bahsetti, bunlan aşacak bir umudu pek veremedi. Tabii mesele seçim yapmak. Söderinin anlam taşunası için seçim takvimini bir an evvel Meclis'e getirmeleri gerekir. Başka türlü ulkenin sorunları çözülemez. Boş yere zaman kaybetmektir. Seçim takvimini bir an evvel Meclis'e getirmelerini bekliyoruz. Eski Başbakan Akbulut'un oylamaya gelip gelmemesi ise kendi iç meseleleridir." DYP Genel Başkanı Süle>man Demirel ise hükümetin güvenoyu alması ve ANAP'lı muhaliflerin tavır değişikliği konusundaki soruları yanıtsız bıraktı ve "Bunlar bizim işimiz degil, bizi ilgilendirmiyor" dedi. Kabine Köşk'e Grup toplantısmın ardından saat 17.10'da yeni kabine Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çıktı. Burada bakanlar, hazırlanan Bakanlar Kurulu salonunun önünde beklerken Cumhurbaşkanı Turgut özal, Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'yi özel olarak kabul etti. Bu görüşme bir saat 10 dakika sürdü. Daha sonra güvenoylamasının ardından ilk Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın başkanhğında toplandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yeni Milli Savunma Bakanı Barlas Dogu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dogan Güreş'i ziyareti sırasında gazetecilerin, "Açıklamanız olacak mı?" sorusuna verdiği, "Genelkurmay Başkanı'nın varsa talimatlannı almadan açıklama yapmam bahse konu degildir" yanıtının yanlış yorumlandığmı belirterek "Bir nezaket cümJesinin görev karmaşası şekline getirilmesine hiç gerek yoktur" dedi. Doğu, "önceki ° giinkii konuşmasına" ilişkin Cumhuriyet'in sorusuna şu karşılığı verdi: "1324 ve 1325 sayüı yasalaria ben Genelkurmay Başkanı'nın ve Milli Savunma Bakam'nın yetkilerini tamamen bilen kişiyim. Bu çerçevede saygı ifadesi, nezaket ifadesi olarak kullanılmış bir de>im. Biz millervekilleri aramızda bunu çoğunlukla söyleriz, 'Bir emrin, bir talimatın var mı?' deriz. Bir nezaket cümlesini arkadaşlanmızın yanlıs yonımlaması işgal ettiğimiz makama uymayacak tarzda degerlendirilmiştir. Bu şahsen beni çok üzmüştür. Tamamen bir nezaket sözcügüniin şekil degiştirmesi, sanki farklı birimlerin farklı birimlere talimaü gibi yorumlanmıştır. Böyle bir şey bahse konu degildir. Sayın Genelkurmay Başkanımızı çok eskiden tanınm. Kendisine hürmetim sonsuzdur. Basın bir ciimlenin üzerine bina ettigJ bir haksızlığı yükledi. Dognısu çok üzüldüm." Özal toplantınınbaşlangıcında kendisinin elinden geldiği kadar yeni kabineye yardımcı olacağını anlattı ve Türkiye'nin Yılmazİnönü 1983'ten bu yana gecirdiği gehşmeleri kendisinin başbakanlık görüşmesi Başbakan Mesut Yılmaz ile ettiği günlerden örneklerle baSHP Genel Başkanı Erdal Inökanlara anlattı. nü bugün bir görüsme yapacak. Yılmaz, özal'a cevaben yaptı Yılmaz, saat 11.30'da Genelkurğı konuşmada ise şunları may Başkanı Orgeneral Doğan söyledi: Güreş'i kabul ettikten sonra sa"Bakanlar Kurulumuz •at 12.00'de SHP lideri lnönü'yle TBMM'de büyük bir oy çoklu görüşecek. Yılmaz'ın önümüzguyla güvenoyu aldı. Sizin ön deki günlerde DYP Genel Başderliğinizde sonınlan aşabilmek kanı Süleyman Demirel'le de göiçin çabalayacagız. Sidn talimat rüşmesi bekleniyor. F16 pike yaparken yere çakıldı Haber Merkezi Ankara'daki Mürted Havaalam'ndan kalkan F16 tipi bir savaş uçağı Afyon'un Dinar ilçesine bağlı Tatarlı kasabası yakınlarında pike gösterisi yaparken yere çakıldı. Uçağın pilotu Binbaşı Muzaffer Garip parçalanarak öldü. Bir askeri helikopter de Manyas Gölü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopter pilotu astsubay yaralandı, helikopterde bulunan ve 15 yaşlannda olduğu belirtilen bir genç öldü. Afyon muhabirimiz Polat Yılmaz'ın haberine göre dün öğle saatlerinde Ankara'da kurulu Mürted Askeri Havaalam'ndan havalanan F16 tipi bir savaş uçağı, Afyon'un Dinar ilçesine bağlı Tatarlı kasabası üzerinde "pike" gösterisi yaparken kasaba yakınlarındaki kayahklara çakıldı. Büyük bir patlama ile infilak eden uçağı kullanan pilot Binbaşı Muzaffer Garip'in parçalanarak öldüğu öğrenildi. Dün öğle saatlerinde bir başka kaza da Manyas Gölü yakınlarında meydana geldi. Basri Aülganer'in büdirdiğine göre göl üzerinden geçmekte olan Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne ait olduğu belirtilen bir askeri helikopter, anlaşılamayan bir nedenle göle yakın bir tarlaya düştü. Helikopterde bulunan ve bir albayın oğlu olduğu bildirilen 15 yaşlanndaki bir genç ise olay yerinde öldü. Nttfus kâğıdımı ve sigona kartımı kaybettim Hükümsüzdür. 3üsak'tan Istanbul'a Fındıklı'da bir rıhtım... Fransız mutfağının Bilsak zarafetiyle buluştuğu öğle ve akşam saatleri İstanbul'unda... Denizin üzerinde, içkinizi ya da kahvenizi yudumlayarak, bir akşamüstü İstanbul'unda... Otoparkı ve ulaşım kolaylığıyla, hemen yanıbaşınızda... Uygun fiyatları, seçkin müziği, leziz yemekleri, özenli servisiyle, özlediğiniz bir buluşma yeri... Galerİ • Atölye M.S.Ü. Resim ve Heykel Müzesi ile Resim ve Heykel Müzelerı Derneği y 146 97 38 • 132 64 26 Alı » . " Çelebı GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 12. İSTANBUL SERGİSİ 5 TEMMUZ 24 AĞUSTOS 1991 Dolmabahçe Sarayı 1. Hareket Köşkü Ab.dn D>no C.hof Burok Far>ır Aksoy Şyknye Dıkrnen Netod M*)ıh Devnm ömer U\u<, Sergi Hıkm«l Korabulut Huseym Ef1\jnç \dnon Voroco 27 Mayıs 20 Temmuz 1991 Tuot AcorogJu Tatot EnM .Yuk&el Arclon VUikonogı Cod Proi O Otıon Enet * * U.1 M4hal Şefi Vetın Talaymort NtyWof Tel |M 147 06 99 Selmo GjrtK'z SAHNE SANATLARI EĞİTİM KÜLTÜR MERKEZİ Hızlandırılmış Konservatuvar hazırlama kursları • BAlf • TİYATRO • ŞAN • PİYANO TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Slhım PatKiçlor Bale Kunu MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ataturk Eğitim Fakultesı Resim Bolumu Ogrencıleri GENÇLER SERGÎSl 7 Haziran • 31 Temmuz DERİMOD KÜLTÜR MERKEZİ Sahılyolu B e s k a r d e ı ' e r D u n k İSTANBUL Kazlıçefnie W7'6D**«t Pozor aohıl hergun 19 0 0 a kadc» acığız Bakırköy S42 58 00571 47 61 Eranköy 360 74 11 Y a z İs t a n b u l'da da güzeldir F O T O G R A F "Yaşayarak Öğrenilir" Öğrenmede sınırsız olanaklar için, Harıcıye Konağı Sok 6/6 Comüşsuyu Tel.: 145 73 75 0SMANU KUMAŞ VE IfUMELERl SERGİSİ K»T»LOCU 6ELMİŞTİR KOUBOtTONU BALABAN 1.802.15 boyutlarında BİLSAK FINDIKLI Cafe'Bcır'Rj.staurant Mimar Sinan Üniversitesi YanıDeniz Ticarct Odası RıhtımıFındıklı Rezv: 143 54 95152 01 30 19 Haziran 25 fommuz 1991 SATILIK Teh147 27 89 (18.00.21 OOarası) MEHMET SABA S*««T ULERIS TEL 524 35 S SATILIK 8 parça KENVVOOD muzın .«.etı aolaplı 2X120 W 6 500 OOOTL T.I : 512 05 05 / 485 44S EVIMDE Kadın erkek gözetmeksizin yaşlılara itinayla bakıyorum KİRALIK YAZLIK Burhaniye ARTUR'da möbleli. denize çok yakın Kimliğimi kaybettim. Hükümsuzdür. 384 33 90 Tel: Ank 138 23 54 NtHAL ÖZTÜRK ÜMRANİYE ACARLAR'da 115 m2 yeni daire ihtiyaçtan acilcn 75.000.000 341 81 77 Demokrasi mücadelesinin yiğit kavgacısı, eğitim emekçüerinin yılmaz örgütleyicisi VEFAT BABAMIZ BAŞSAĞLIĞI Çalışma arkadaşımız Asuman Oktay'ın babası CEMİLÇAKnrı kaybettik! Tüm dostlann başı sağolsun.' ERSİN ÖNSEL, SELAHATTİN GÜLEÇ. ALİ AÇAN, AHİF MERDOL, ERTUĞRUL TONGUÇ, MEDET ÖZBEK, HİLMİ YÜTVCÜ. VEHBt YILMAZ. MUSTAFA ATMACA, AHMET EPLt, HALDLW ÖZEN, YAVUZ ONAN, BÜLE1MT T A N K , BERAT UZEL, OGUZ TÜRKYILMAZ, ALAATTtîV DURAN, ERDİNÇ KÖKSAL, AŞKES KOCAÇÎMEN, SÜHEYL KIRÇAK, REZZAN ÖNE1V, HAYDAR tLKER. LEVENT TONGUÇ, AHMET SÖNMEZ, HÜSEYtS TANHIÖVEH, ALİ AKTUN, ARİF ŞENTÜRK, NURİ KEMAL DEMtREL, TAYFLT* MATER, YALÇIN ÇİLfiVGtR, ÇETİN UYGUR, ZÜBER AKGÖL, TEOMAN Ö27TÜKK. A.MUAMMER OKTAY'ı 5 Temmuz 1991 günü kaybettik. Tanrıdan rahmet dileriz. A.MUAMMER OKTAY'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Tanrı'dan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz. Demokrasi mücadelesinin yılmaz savaşçısı, dost insan, TÖBDER eski Başkanı CEMİL ÇAKIR'ı kaybettik. Tüm dostlann başı sağolsun. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ I ÇOCUKLARI SÜMER, SEÇKİN, ASUMAN İLPA A.Ş. ve İLETİŞİM YAYINLARI ÇALIŞANLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog