Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

6 TEMMUZ 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U İşçi Partisi yine kazandı • LIVERPOOL (AA) Lıverpool kentının boş parlamento uyehğı ıçın yapüan seçımı İşçi Partısı aldı Gözlemcıler, tşçı Partısı'nın bu zafen ıktıdardakı Muhafazakâr Partı'ye karşı değıl, kendı solundakı Troçkıst muhalefete karşı kazandığını bıldırıyorlar İşçi Partılı Peter Kılfoyle, rakıbı Troçkıst "Müıtan Eğılım" adayı Lesley Mahmud'un aldığı 2 613 oya karşı 21 317 oy toplarken en yakın rakıbı lıberal demokrat adayın 14.457 oy alabıldığı bıldırıldı Muhafazakâr Partı ıse 1918 yüından ben kentte aldığı en kötu sonucu alarak Troçkıstlenn de gensınde kaldı "Mdıtan Eğılım", partı lıderı Neıl Kınnock tarafından partıden ıhraç edılen Marksıst unsurlardan oluşuyor Genelkurmay: Ne tür bir askeri birliğin katılacağı kararlaştınlmadı Ankara 'çevik gücü' tartışıyor guç, buyuk bir olasılıkla Sılopı'de konuşlandınlacak Ancak Genelkurmay karargâhında henuz, Turkıye'nm bu guce ne tur bır bırlık ıle katılacağı konusundakı çalışmalar netleşmedı Ust duzeyde bır asken yetküı bu konuda Cumhurıyet'e yaptığı açıklamada şöyle dedı "Daha Genelkunnay'da o birliğin takun mı, boluk mu, başka bir şey mı olduğu henuz çalışüıyor. Emır verilip de (X) takımı ya da boluğu katılsın direktifı çıkmış değil. Aynca bu birliğin ne sekilde, ne kuvvette olacağı konusunda emır veriledı. Mekanıze mı, pıyade mı olacak. O da henuz netleşmedı Destek mi sağlanacak, yoksa ısühkam takımı mı olacak, çalışmalar halen devam edıyor." Çokuluslu guce Turkıye'nın asker verıp vermemesı konusundakı kararı "number one, siyasi bir karar" olarak nıteleyen asken yetkılı, "Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Turkjve'nın de bır kara bırlıgı üe katılmasınıa ongorulduğu belırtılıvor. Aynca Dışışlerı Bakanlığı da siyasi bır organ değıl mı?" şeklındekı soruya. şu karşıhğı verdı "Siyasi organın bir parçası, Dışişleri Bakanlığı dıyor kı, kendı çalışmasında bu kurulacak birlik kurulduğunda ıçınde Turk birlığinin de olması uygun olur diyor. Ancak yabancı bir kuvvete Turk biriiğının de dahil olması hususu siyasi bir karardır .Henuz bu konuda emir de verilmemıştir." Üst duzey asken yetkılı, çevık guce katılması planlanan Turk biriiğının "sınır otesi" harekâta katılıp katılmaması konusunda da henuz bağlayıcı bır karar alınmadığını belırterek, "Bunun çalışması devam edıyor. Bu, komuta kontroi sıstemı ıle ılgılı bır husus. Içindekı Turk birliğı geçer mı, geçmez mı, her şeyin otesinde bu birlik geçer mi? Ama şu bir gerçek butun bu tabur buyukluğundeki birlik bizim kontrolumuzde olacak." Sovyetler Bırhğı Dışişlen Bakanlığı Sozcusu Vitali Curkin dun sabah Moskova'da bır basın toplantısı duzenleyerek, "Turkiye'ye Kürtlenn korunması için çevik kuvvet yerleşünlmesi planına karşı olduklaruu" açıkladı SHP Genel Başkanı Erdal Inönu, dun partı gru bunun toplantısında yaptığı konuşmada, dış polıtıka konulanna değınerek şu noktalar uzennde durdu "Irak sınınmızda yabancı askerlenn konuşJandınlacağından bahsedilıyor. Bu konuya Sayın Yılmaz hıç değınmedı. Bu çokuluslu guce bızım sılahlı kuvvetlenmızın de gırebıleceğınden bahsedilıyor. Demek kı orada bır savaş planı var. Turkiye'de yerini alıyor. Bu konu TBMM'de goruşulmeyecek mi? Boyle şey gorulmemıstır.'' ERGUNBALa POUTIKADA SORUMAR Batfnın Yugoslavya Çıkmazı Genelkurmay Başkanlığı'ndan ust duzey bir yetkili, çevik güce asker vermenin, siyasi bir karar gerektirdiğini belirtti ve esas kararın hükumetin olduğunu söyledi. Dış Haberler Servısi Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'takı Kürtlenn korunmasına yönehk olarak oluşturulacak çokuluslu güce, Turkıye'nın ne tur askeri bırhkle katılacağinın henüz belırlenmedığını ve bu konuda alınacak karann "ayası olduğunu" bıldırdı Üst düzeyde bir Genelkurmay yetkılısı, Dışışlerı Bakanhğı'nın öncekı gun yaptığı açıklama konusunda, "Dışişlen karar mı alıyor, goruş mu veriyor? Esas karar hükumetin karandır" dedı SSCB, Guneydoğu'da çevık guç konuşlandınlmasına karşı olduğunu bıldırdı. Ankara Cumhuriyet Burosn'nun Genelkurmay Başkanlığı'ndakı üst düzey askeri kaynaklardan edındığı bılgıye gore, hukumetm çokuluslu guç konusunda "nihaı karar" ahnası sonrasında, bu Arafat memnıın • Dış Haberler Servısı Fılıstın Kurtuluş Örgutu lıden Yaser Arafat, öncekı gece Tünus'ta yaptığı açıklamada, Lubnan hükümetı ıle Fılıstınlıler arasında, sılahların bırakılmasına daır varılan anlaşmayı memnunlukla karşıladığını belırttı Lubnan ordusunun, pazartesı gunu Sayda'ya gırdıkten sonra Fılıstınlılerle gırdığı çatışmanm öncekı gün sona ermesının ardından, mültecı kamplanna ılk gıda kamyonlan da dun ulaşmaya başladı tsraıl'den gelebılecek saldınlara karşı korunmasız kalmamak amacıyla sılahlarını teslım etmek ıstemeyen Fılıstınlılerle Lubnan ordusu arasında öncekı gun varılan anlaşmaya göre Fılıstınlı gerıllalar kamplardakı varlıklarını sınırlayacaklar, sılahlarını bugunden ıtıbaren teslım etmeye başlayacaklar Kim, hangi Avrupa ulkesine göç ediyor? = NG LTERE 50 000 HongKonglu aıleye ulkeye gınş hakkı venldı 197989 yılları arasında sığınma hakkı ısteyen 30 500 toşıye bu hak venldı Bunlann 21 260 ı Vıetnamltydı Yalnızca 1990 yılında 30 000 kışı bu ulkeden sığınma hakkı ıstedı Yılda 50 000 kışılık bır gfrçmen kotası aynlıyor Onümuzdekı bırkaç yıl ıçınde 7 mılyon kışı ulkeden aynlmak ısteyebılır Geçen yıl 20 000 yabancı sığınma hakkı başvurusunda bulundu AGIK Ulfcede çojuMagnp ulkelennden olmak uzere 4,5 mılyon yabancı var Geçen yıl 48 000 kışı sjjınma hakkı ıstedı Fas'tan yılda 10 000 den fazla ınsan göç edıyor Ulkedekı göçmen nufusu 3 mılyonun üzennde Bunlann yansı Türk Geçen yıl Dogu Avrupa ve Turkıye den gıden 200 000 kışı sığınma hakkı ıstedı IU Almanya ve SSCB den gıden 400 000 Alman asıllı da şımdı bu ulkede Cenevre'de başlayan AGİK Ulusal Azınlıklar Konferansı'nda Kurtlerin de gundeme gelmesi bekleniyor. Turkiye, "Kurtler, çok kulturlu mozaiğimizin bir parçasıdır" tezini işleyecek. SEMİH İDİZ ~ ANKARA Cenevre'de geçen pazartesı gunu başlayan ve uç hafta surecek AGİK Ulusal Azınlıklar Konferansı'nda Kürtlenn de gundıme gelmesi beklemyor Turkıye, "Kurtler Turkiye'mn çok kulturlu mozaiğinin bır parçasıdır" tezını işleyecek ABD'nın konferans nezdındekı temsılcısı Max Kampelman'ın bu çerçevede pazartesı günu yaptığı konuşma ıse bunun "habercısi" olarak yorumlanıyor Kurt konusuna doğrudan değınmemesıne rağmen Kampelman'ın "ulusal azınlıkların yoresel otonomı" ısteklerınden sozederek, bu ısteklerın kabul edılmesıyle bırçok gergınhğın gıdenlebüeceğmı belırtmesı bu çerçevede dıkkat çekıyor Bu sozlerı ıle Ankara'da ra hatsızlık yaratan Kampelman' ın konuşmasında Bulgarıstan'dakı Turklerın durumuna değınmesı ıse memnunıyetle karşılandı Kampeıman 1984 yılında yurürluğe sokulan asımılasyon polıtıkasından dolayı Bulgarıstan'da halen gergınlığın yaşanmakta olduğunu söyledi Avrupa Güvenhk ve Işbırlığı Konferansı'na (AGİK) mensup 35 ulkenın katıldığı Cenevre Konferansı'nda Turkıye'nın Kurt konusunda ızleyeceğı yaklaşımın özunde, "Kurtlerin ulusal azınlık olmadıgını" savunmak yatıyor Buyukelçı Rıza Turmen tarafından temsü edılen Turkıye'nın savunacağı teze gore azınlıklar, uluslararası duzeyde ımzalanmış bulunan ıkıiı veya çok taraflı anlaşmada ısımlerı geçen gruplar olarak tammlanıyor Bu çerçevede Lozan Antlaşması ve burada belırtılen azınlıklar örnek gosterüecek Bu teze göre ıkıncı sınıf halk konumunda bulunmayan Kurtler, "Turkiye'mn çok kulturlu mozayiğinin bir parcasını" oluşturuyorlar Turkiye'ye Kürt sorusu Mandela başkan seçildi • DURBAN (AA) Guney Afrıka'dakı ırkçı beyaz azınlık yönetımıne karşı mucadele veren Afnka Ulusal Kongresı (ANC) lıderhğıne oylamaya tek aday olarak katılan eskı lıder Nelson Mandela seçıldı ANC Ulusal Konvansıyon Toplantısı'nda genç ışçı lıderı Cyrıl Ramaphoso da genel sekreterlığe getırıldı Kuzey Afnka dan yılda 50 000 göçmen gıdıyor 1990 yılında başvuran 60 000 kışı gen çevnldı Romanya dan da bu konuda çok fazla talep var İngiltere'de göç paniği Sığınmacılan en zor kabul eden ulke olan îngiltere'de şimdi göçmenlik işlemleri daha da zorlaştırılıyor. Gerçek dışı beyanlarla siyasal sığınma isteyenler ilk fırsatta ulkelerine gönderilecekler. EDtP EMtL ÖYMEN LONDRA Avrupa Topluluğu'na yönehk göçun yarattığı panık, İngiltere'de de tum şıddetıyle etkısını surduruyor AT ıçın korkulu duş oluşturan göçe karşı önlem almak amacıyla ılk gırışımı lngıltere başlattı AT ulkelerı arasında "sığınmacılan en zor kabul eden" ulke olan tngıltere, şımdı göçmenlik ışlemlennı daha da sıkılaştınyor Vızesız veya pasaportsuz gelenler, sırf ekonomık nedenlerle siyasal sığınma isteyenler ve böyle kışılerı getıren havayollanna karşı önlemler daha da sertleştınlecek Özellıkle gerçek dışı beyanlarla siyasal sığınma ısteyenler ve böyle kışılen getıren havayollanna karşı önlemler daha da sertleştınlecek Özellıkle gerçek dışı beyanlarla siyasal sığınma ısteyenler daha hızla elenecek ve ılk fırsatta ulkelerıne gen gondenlecek Havayollan da yolcu başına 2 000 sterlın (14 mılyon ura) para cezasına çarptınlacak Ikı yıl önce 5 000 siyasal sığın ma talebı ıle karşılaşan İngılte re"nın geçen yıl 30 bın talebı değerlendırmeye çalıştığı, bu yıl ıse sayının 50 bıne çıkmasının beklendığı Içışlen Bakanı Kenneth Baker tarafından açıklandı ve Ortadoğu'dan goçun de artma beklentısıne dayalı Sadece Doğu Avrupa'dan Batı'ya göç, 1989 yıhnda 1 mılyon 200 bın kışıden, geçen yıl 1 5 mılyona yukseldı Ingılız kaynaklan, Sovyetler Bırlığı'nde halka, seyahat ozgurluğunun tanınmasıyla bırhkte nufusun sadece yuzde l'ının dahı Batı'ya yönelmesmın, 1 mılyon 400 bın kışı anlamına geleceğını belırtıyor Ingıltere, goçun denetlenmesını ısterken bır ulkeye en kolay kabul edılme yolu olan "siyasal sığınma" taleplerıne ılışkın kuralların da yenıden gözden geçınlmesınden yana 1993'ten ıtıbaren 'Tek Avrupa Senedi'nın yurürluğe gırmesıyle ıse AT ulkelerı yurttaşları AT ıçınde serbestçe dolaşabılecekler Geçen yıl Fransa, Almanya, Benelux arasında ımzalanan "Schengen Anlaşması"na geçen hafta Ispanya ve Portekız'ın de katılmasıyla bu ulke yurttaşları, bu 7 ulke arasında pasaportsuz dahı dolaşabılıyor AT ulkelerı arasında zaten artık vıze gereğı de yok Eflatun renklı, uzerı 12 ulkenın dılınde yazılı "Avrupa Pasaportu" ıle AT yurttaşları, vıze almaksızm seyahat edebılıyor AT ulkelen, AT dışından sızabılecek "zararlı unsurlar" ıle ortak mucadele amacıyla emnıyet örgutlerı arasında bır de bılgısayar şebekesı kurdular "Schen gen Bılgi Sıstemı" adlı şebeke, anlaşmaya ımza koyan ılk 7 ulke arasında bır yıldır ışlıyor Buna göre AT tarafından 'istenmeyen' kışıler, haklannda tutuklama emrı olanlar, arananlarla ılgılı bılgı, bu şebekede yer alıyor. Avrupa'da yaşayan, sayılan 2 mılyona ulaşan Turk yurttaşları, AT'dekı yenı uygulamalann kapsamı dışında AT yurttaşlannm AT ıçınde serbest dolaşım hakkı 1993'te doğacak, ancak Turklerın bu haktan yararlanması söz konusu değıl Yugoslavya krızı, Batı'yı soğuk savaş sonrasında en buyuk çıkmazla karşı karşıya bıraktı Slovenya ıle Hırvatıstan'ın bağımsızlıklarını tanımak, sadece Balkanlar'ın "Balkanlaşmasına" değıl, Orta Avrupa (Çekoslovakya) ve Sovyetler Bıriığı'nın de "Balkanlaşmasına" yeşıl ışık yakmak anlamına gelecektı Bu nedenle ABD ve Batı, Slovenya ıle Hırvatıstan'ın bağımsızlıklarını tanımadıklarını kesın bır ıfade ıle açıkladılar Batı'dan destek umudunu yıtıren bu ıkı cumhurıyetın, tutumlarını yumuşatarak federal hukumetle bır uzlaşmaya varacakları duşunuluyordu Bu umut gerçekleşmedı Hırvatıstan ve özellıkle Slovenya, tahmın edılenın uzennde bır dırenme gostererek, federal hükumete meydan okumayı surdurduler Daha da otede Slovenya, tarafların geçen pazar kabul ettıklerı AT barış planını baltalayıcı davranışlarda bulundu örneğın plan uyarınca kışlalanna çekılmeye başlayan federal askerier engellendı, tanklara ateş açıldı Elektrık ve suları kesılmış bulunan Slovenya'dakı federal ordu uslerıne elektrık, su verılmedı Slovenya kolektıf başkanlığın altı haftadır ılk kez yaptığı toplantıya da katılmadı Bunun uzerıne çatışmalar tekrar başladı Kanlı çatışmalarla bırlıkte, ABD ıle Batı Avrupa'nın durumları da busbütün guçleştı Slovenya ve Hırvatıstan karşısında krızın başlangıcındakı odun vermez tutumlannı surdurseler, federal ordu yureklenecek, kanlı operasyonlar Batı kamuoyundakı tepkılerı arttıracaktı Bu nedenle Batılı hukumetlerın tutumlannı değıstırmeye başladığı gözlenıyor ABD Dışışlerı Bakanlığı salı gunu yaptıı açıklamada, ılk kez "Barışçı bıçımde ve Yugoslav halklarının rızası ıle gerçekleştığı takdırde Slovenya ıle Hırvatıstan'ın bağımsızlıklarını tanıyabıleceklennı" bıldırdı Italya Dışışlerı Bakanı Gıannı de Mıchelıs, "bağımsızhk" sözcuğunu ağzına almadan federal ordu, saldırılarına son vermedığı takdırde, Italya'nın Slovenya ve Hırvatıstan'la "dayanışma ıçıne gıreceğını" söyledi Fransa Dışışlerı Bakanı Roland Dumas, daha temkınlı bır ıfade ıle Yugoslavya'ya AT gözlemcılerının gonderılmesını destekledıklerını belırttı Avusturya ıse federal ordu operasyonlara devam ettığı takdırde "Slovenya ıle Hırvatıstan'ın bağımsızlıklarını tanıyabıleceklennı" bıldırdı Avrupa açısından "Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık" Bır yandan ayrılıkçı eğılımlerın yayılması tehlıkesı, öte yandan kamuoyunun gıderek artan baskısı ve bu "zorakı evlılığın" devam etmesının çok zor olduğunun kavranmaya başlanması AT ulkelerı arasında en sert çıkışı yapan ıse Almanya oldu Dışışlerı Bakanı Hans Dıetnch Genscher, yaptığı açıklamada Yugoslav ordusunun "kontrolden çıktığını" öne sürerek, Belgrad'ın, orduyu denetımı altına almasını ıstedı Genscher, çatışmaların surmesı halınde, bu olgunun AlmanYugoslav ılışkılerını cıddı bıçımde etkıleyeceğını de belırttı. Doğu Amıpa'da komünıst rejımlenn çökmesı, Sovyetler Bıriığı'nın nnge havlu atması, Batı'da buyuk bır sevınç yaratmış, soğuk savaşın sona ermesı, coşku ıle kutlanmıştı Irkçı ve mıllıyetçı akımların hızla güçlendığı, ayrılıkçı eğılımlerın yayıldığ gunumüz Avrupası'nda bu lyımserlık yerını, kaygı ve karamsarlığa terk etmıştır Bu tablo bıze bır Fransız dıplomatın bır toplantıda esprılı bıçımde soyledığı şu sözlerı anımsatıyor "Soğuk savaş ne rahattı Bır yanda lyıler, öte yanda kötuler Bır yanda haklı olanlar, öte yandan haksızlar Her şey yerlı yerınde ıdı Ikı taraf da kendının lyı ve haklı olduğuna ınanırdı Şımdı her şey karıştı " Fransız dıplomat bu sözlerı gulerek, esprı dıye soylemıştı Ama sanırız, Avrupalı polıtıkacılar arasında bu göruşü cıddı bıçımde benımseyenlerın sayısı son zamanlarda herhalde lyıden lyıye artmıştır Özal ve Yılmaz ile görüşecek İsrail, daha çok yardım istiyor • KUDUS (AA) Israıl, ABD'den asken yardımı yılda 700 mılyon dolar arttırmasını ıstedı lsraıl Savunma Bakanı Moşe Arens, Amerıkan Bağımsızhk GünU nedemyle Amenkan Sıyonıst örgütü'ne hıtaben yaptığı konuşmada, "Eğer ABD Israıl'e sılahlannda üstunluğü elınde bulunduracağı yolundakı sözunu tutacaksa lsraıl'ın savunma endustnlerını desteklemek zorundadır ve Israıl'e ayrılan asken yardım fonlarıru arttırmahdır" dedı Cuellar 6gayri resmi' zîyaret için Türkiyede Dışışlerı çevrelerı ıse Kıbns sorununun gorüşulmesının "doğal olacağını", ancak bunun yanı sıra Kuzey Irak'takı durumun da ele ahnacak konular arasında yer almasının beklenebıleceğmı behrtıyorlar Eşı ıle bırlıkte bugun Istanbul'a gelecek olan de Cuellar, yarın Başbakan Yıhnaz'ın Çırağan Otelı'nde onuruna vereceğı öğle yemeğıne katılacak Bu yemeğın aynı zamanda bır 'iş yemeği" şekhnde geçmesı bekİemyor Pazanesı gunu Marmarıs'e geçecek olan De Cuellar, burada Ozal ıle bır araya gelecek Cumurbaşkam Ozal ıle goruşmesınden sonra Istanbul'a donecek olan De Cuellar'a Istanbul Unıversıtesı tarafından salı gunu "fahri doktora" verı lecek De Cuellar, Ankara'ya hıç uğramadan aynı gun Turkıye"den ayrılacak İngiltere'nin korkusu Ingıltere'run kaygısı, 1993'ten ; ıtıbaren 'Avnıpa Tek Sene<f 'nın yürurluğe gırmesıyle bırlıkte, özellıkle Doğu Avrupa'dan, Sovyetler Bırhğı, Kuzey Afrıka IDÇ Ankarada Bıısh heyecanı Ankara Eisenhovver'dan sonra ikinci bir ABD başkanım ağırlayacak olmamn heyecamnı yaşıyor. Bush'un ziyareti için KoşkDışişleriABD Buyukelçiliği uçgeninde yurutulen hazırhklar suruyor. re 20 temmuzda Ankara'ya geHAKAN AYGUN lecek ABD Başkanı 'm, CumANKARA Başkent, hurbaşkanı Turgut Ozal, ABD'nın eskı Başkanı, Dwight TBMM Başkanı Kaya Erdem, Eisenhower'ın 49 yıl once zıya Başbakan Mesut Vılmaz, Geretınden sonra ıkıncı bır ABD nelkurmay Başkanı Orgeneral Başkanı'm ağırlayacak olmamn Doğan Gureş ıle çok sayıda baheyecanını yaşıyor Berabennde kan ve yargı organlannın temburokrat ve gazetecı ordusuyla sılcılen karşılayacak Esenbo20 temmuzda Turkiye'ye gele ğa'da duzenlenecek resmı törencek olan ABD Başkanı George den sonra ABD Başkanı ve beBush'un ziyareti ıçın Köşk rabenndekı heyet, Anıtkabır'ı DışışlenABD Buyukelçıhğı uç zıyaret edecek. genınde yurutulen hazırlıklar Zıyaret sırasmda ahnacak önsuruyor ABD Buyukelçıhğı, lemler, Bush'un sağhk sorunu, ABD'lı burokrat ve gazetecıler çekılecek televızyon filmlen, foıçın Hılton ve Sheraton otelle toğraflar ve dığer aynntılann en rınde rezervasyon yaptınrken ınce hazırhklan ve hesaplannı Bush'un Çankaya'dakı Camlı yapacak uzmanlardan oluşan Köşk ya da ABD Büyukelçısı' bır öncu heyet bugun Ankara'mn rezıdansında kalması bekle ya geliyor Heyette 2530 kadar myor Bu arada Bush'un ziya bu ışlerın uzmanı bulunduğu reti oncesı hazırhklar ve mcele oğrenıldı melerde bulunacak, guvenhk, Zıyaret sırasmda ahnacak guışıklandırma, seslendırme, film, venlık önlemlerı behrlenıyor sağhk uzmanlanndan oluşan bır ekıp de bugun Turkıye'de ola Zıyaretm cumartesı gunu başlayacağını göz onunde bulunducak ran yetkıhler, butun enmıyet bıDışışlen'nde onümuzdekı rımlennde ızmlen kaldırdılar hafta yapılacak toplantıda 'ağır Ankara Emnıyetı zıyaret sıralama programı'nın belırlenece sında 'tam teşkilat' çalışacak ğı kaydedıldı Alman bılgıye gö Bush'un guvenhğı ABD'den gelecek korumaları tarafından sağlanırken kent ıçı trafıkte ABD'den onümuzdekı hafta sonunda gondenlecek zırhlı araçlar kullanılacak Yol boyu önlemlenmn yanı sıra helıkopterler de havadan guvenhğı sağlayacak Bush'un korunmasıyla ılgüı çalışmaları Terorle Mucadele Daıresı Başkanlığı'nın yuruttuğu ıfade edıhrken ABD'lı güvenhk uzmanlanmn da Ankara'ya gelerek ahnacak önlemlerı gözden geçırdıklerı behrtıldı ABD'lı uzmanlann Esenboğa yolu ve Anıtkabır'de guvenhğm sağlanması ıçın Turk yetküılerden bazı ısteklerde bulunduklan oğrenıldı Bu ıstekler arasında protokol yoluna yakın yuksek bmalara güvenhk guçlennın yerleştınhnesmın başta geldığı kaydedıldı Zıyaret sırasmda olası bır gösterıye karşı da bırkaç gun oncesınden Ankara ve İstanbul'da operasyonlara başlanacağı, daha onceden çeşıth eylemlere kanşmış kışılenn ızleneceğı de ıfade edıldı ABD Buyukelçıhğı ve Turk Dışişlen Bakanlığı'nın yaklaşık ıkı ay önce kalp rahatsızlığı geçıren Bush'un sağhğında bır bozukluk olması olasılığına karşı çeşıth önlemler alma hazırlığı ıçınde olduklan oğrenıldı 49 yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı geliyor ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Perez de Cuellar, "gayri resmi" bır zıyaret ıçın bugun Turkiye'ye gelıyor De Cuellar Istanbul Unıversıtesı'nce verılecek fahrı doktora unvanını alacak Genel sekreterın gerek Cumhurbaşkanı Turgut Ozal gerekse Başbakan Mesut Yılmaz ıle bır araya gelecek olması, zıyarete "farklı bir anlam" veriyor Dıplomatık çevreler, konunun son dönemde on plana çıkması nedemyle bu göruşmelerde Kıbns sorununun ağırhklı olarak ele alınacağına kesın gozuyle bakıyorlar De Cuellar'ın soruna "ozel ilgisi" bulunduğunu da hatırlatarak "genel sekreterin bu ziyareti sırasmda Kıbns sorunundaki son durumu Ozal ve Yılmaz üe degerlendirmek ısteyecegıni" ıfade edıyorlar Küba KPyönetidsi Castro İZMİR DEMİR ÇELİK Ortaklarımızı rüchan haklarını kullanmaya davet ediyoruz... Yonetım Kurulumuz 525 mılvar TL lık hısse senedı ıhraç etmeyı kararlaştırmıştır Bunun 225 Mılyar TL'sı|bedelsız, 300 Mılyar TL'sı ıse ortaklarımız ıçın ruçhanlı hısse senetlerıdır Bedelsız hısse senetlerı çıkarılmış sermayede ortaklarımızın sahıp oldukları hısselerın % 150'sı oranında dağıtılacaktır Ihraç edılecek ruçhan hakkı senetlerı 10 Temmuz24 Temmuz tarıhlerı arasında ortaklarırrHZ ıçın 1000 TL nomınal değer uzerınden satışa sunulacaktır Ortaklarımızın suresı ıçınde ruçhan haklarından yararlanmalarını onemle duyururuz. * Hısse Senedı Satış ve Dağıtım Yerlerı T. İŞ BANKASI A.Ş.'NIN İZMİR MERKEZ ŞUBESİ ANKARA YENİŞEHİR ŞUBESİ İSTANBUL YENİCAMİ VE RIHTIM KADIKOY ŞUBELERİ ^Sosyalizm için ölürüz' ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Komumzmın "son kalesi" Kuba'nın, Komünıst Partısı Merkez Komıtesı uyesı ve Dış Ilışkıler Sorumlusu Jorge Castro, "sosyalizm için olmeye hazır olduklaruu" söyledi Doğu Avrupa'dakı başansından sonra ABD'nın şımdı Kuba'yı yıkmaya çalıştığım bıldıren Castro, buna karşı dırenmek ıçın butun halkı asker yaptıklannı ve herkesın sılahlı olduğunu söyledi "Ancak bizi saldırgan ulke olarak gormeyin. Sadece bansı temın etmek ve kendimızi savunmak için bunu yapıyoruz. Son savaşa (Korfez savaşına) bakarsanız bunun gereklı olduğuna inanırsınız" dedı Sosyahst Partı'mn 2 olağan buyuk kongresı nedemyle Ankara'ya gelen Castro, dun bır basın toplantısı duzenledı Castro burada bır soruya karşıhk olarak Fidel Castro ıle hıçbır akrabalığı bulunmadığını sadece bır ısım benzerlığı olduğunu soyledı Castro, Doğu Avrupa'dakı değışımın hatırlatılması uzerıne, "Diger sosyahst ulkelerin hatalınnı bız yapmadık" dıye konuşarak şöyle devam ettı "Şımdiye kadar değışıme uğramamamız şımdiden sonra ugrajacağunız anlamına gelmiyor. Kuba'da sosyahst devrim halk tarafından yapıldı. Sosyalizmi korumak için de olmeye hazınz. Mevcut durum, Kuba'yı gerçekten etkiliyor. Kuba sosyahst fiknnı değıştırmemeye çalışan tek ulke. Amerika, Kuba nedemyle 30 yıldır rahat uyumuyor. Kendisi için Kuba'yı tehlikeli bır ulke olarak goruyor. Bu çerçevede Fıdel Castro'ya karşı 200den fazla saldınsı var." Sovyetler Bırhğı'ndekı değışıme ılışkın bır soruya "ılımlı bir janıt" vermesıyle dıkkat çeken Castro, bu konuda şöyle konuştu. "Sovyetler Birliği'ndeki değişıkliklere değer biçecek kişi değilim. Sovyet halkı, çok saygı duydugumuz bir halk. İnsanlık uğruna çok buyuk çabalan oldu. Bu nedenle kendilerine seçtikleri yola saygı duyuyonız. Sovyetler Bıriigi, şu anda içeriden gelen bırçok fikirle karşı karşıya Asıl geçerlı olacak fıkn seçmek zaman alacak. Bunu ılgı ıle ızhvonız. Çok daha uygun ortam yaratıp sonuca varacaklarına inanıyoruz." • Ayrıca bu şubeler dışında Frankfurt Şubesı dahıl olmak uzere Tlş Bankası A Ş'nın elektronık hızmet veren tum şubelerınde hısse senetlerı muteakıben teslım edılmek koşulu ıle dağıtım ve satış işlemleri yapılacaktır "Bedelsız hısse senetı dağıtımı ve rüçnan kullanımına daır sırküler 5 Temmuz 1991 tarıhlı Mıllıyet ve 6 temmuz tarıhlı Hurrıyet gazetelerınde yayımlanmıştır "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog