Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penaltı91 her Pazar 19.15'de TV2'dei Penaltı'yı kaçırmayın! PAMUKBANK %% n Cumhuriyet 68. Vıl; Sayı: 24018 Gönül Üyesı Kartı'nız Pamukbank'ta. Taraftara sel^m: İşlem tamam! BANK24 İ Ş L E M T A M A M ' Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL aa>v dah,» 6 Temmuz 1991 Cumartesi Memura yüzde 40 zaııı Yılmaz: Memur maaşlanna yüzde 3540 oranında zam yapılması bekleniyor. 15 temmuzdan itibaren en düşük memur maaşı 448 bin liradan 600 bin liramnüstüneçıkacak. BİLAL ÇETtN ANKARA Başbakan Mesut Yılmaz'ın "bomba" diye nitelendirdiği yeni ekonomik kararlar son biçimini aldı. Bugün açıklanması beklenen ilk kararnameler ile memur maaşları ortalama yüzde 3540 oranında zamlanıyor. Zorunlu tasarruf kesintisi oranlan düşurülecek. Pancar, pamuk ve ayçiçeğine yüzde 50*nin üstünde artış verilmesi öngörülüyor. Hukumetin kurulmasından bu yana Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin başkanlığında geceli gundüzlu devam eden maaşlarla ilgüi yeni duzenleme çalısmalan dün tamamlandı. Personelrejimive maaşlarla ilgili bir dizi Bakanlar Kurulu kararı ve kanun hükmünde kararname taslağı hazırlandığı bil Yeni ekonomik kararlar açıklanıyor Hükümet güvenoyu aldı 265 evet, 153 hayır Pancar, pamuk, ayçiçeği ve fındıkta taban fiyatlar, Para Kredi Kurulu'nun ilk toplantısında belirlenecek. Bu ürünlere yüzde 50'nin üzerinde artış verilmesi bekleniyor. oranları üzerinden verilmekte olan özel hizmet ve makam tazminatlarında sağlık personeli, polis, öğretmen ve teknik personel için özel bazı düzenlemelere gidilerek söz konusu personelin maaşlannda daha yüksek artış yapılacağı bildirildi. Tüm çalışanların brut aylıkları üzerinden yapılmakta olan yüzde 10'luk zorunlu tasarruf kesintisi oranının yüzde 5'e in dirildi. Bazı kamu görevlilerine yüzde 50'yi aşan oranlarda maaş zammı verildiği belirtilirken ortalama maaş aruşının da yuzde 3540 düzeyinde gerçekleşeceği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre 15 temmuzdan itibaren halen 448 bin lira olan en duşük devlet memuru maaşı 600 bin lirayı geçecek. 4.9 milyon lira olan Genelkurmay Başkanı'nın net maaşı da 7.3 veya 7,5 milyon liraya yükselecek. Sozleşmeli personele verilecek maaş artışı ise daha düşük tutulacak. Aybk ve yan ödeme gösterge tablolan da değiştirilerek gerçekleştirileceği belirtilen düzenleme ile kamu personeli arasında "hizmetin özelliğine göre" yeni bir maaş farklılaştırmasına gidilecek. Başbakarüık Müsteşarı'nın barem aylığının belirli dirilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme ile memur maaşlarındaki net artışın bütçeye getireceği ek külfetin bir miktar hafıfletilmesi amaçlanıyor. Tasarruf kesintisinin yüzde 4'lük kısmı maaştan, yüzde 6'lık bolümü de devlet katkısı ile karşılanıyordu. Yeni düzenleme ile memurlann maaşından yüzde 2 oranında zorunlu tasarruf kesintisi ya(Arkası Sa. 17, Su. 7'de) 91'de secîmzor Ahmet Ozal'ın basın atağı Aralarında Nokta dergisinin de bulunduğu Gelişim Yayınları'na ait 10 derginin Ahmet özal'ın da dahil olduğu bir ortaklığa devri için çalışmalar yapılıyor. Ahmet özal, "Yazılı basına girmem konusunda şu anda detaylı bir projem yok, ancak bu, olmayacak demek değildir" dedi. Ekonomi Servisi Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın büyük oğlu Ahmet Ozal'ın, televizyondan sonra yazılı basına girmek için girişimlerini yoğunlaştırdığı bildiriliyor. Günaydın'ı satın alma girişiminin sonuçlanmamasının ardından Asil Nadir'e ait Gelişim grubu dergilerinin Ahmet Ozal'ın da dahil olduğu bir ortaklığa devri için çalışmalann basladığı öğrenildi. Ahmet özal konuyla ilgili olarak, "Şu anda detaylı bir projem yok, ancak bu olmayacak demek degildir" dedi. Ahmet özal'ın içinde bulunduğu bir ortaklığa satılacağı bildirilen Gelişim Yayınlan, üçü haftalık 10 dergi yayımlıyor. İki yıl önce kurucusu Ercan Anklı tarafından Asil Nadir'e satümış olan Gelişim grubu, bir süre önce Asil Nadir'in borçlarına karşılık lmpexbank'a devredilmişti. Banka yetkilileri de Gelişim Yayınları'yla ilgili olarak kendilerine dört grubun teklif getir(Arkası Sa. 17, Su. 7'de) Başbakan Mesut Yılmaz, güvenoylamasmdan sonra ANAP grup toplantısında yaptığı konuşmada, düşündükleri seçim düzenlemesinin teknik olarak 1991 yıhndabir erken seçimi mümkün kılmadığım söyledi. Yılmaz, "Genel seçim için muhtemelen 1992 yılı içinde bir tarih belirleyeceğiz" dedi. Yılmaz, güvenoylamasına katılmayan Akbulut ve arkadaşlarını anlayışla karşıladığını, ancak bu tavrın sürmemesi gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Mesut Yılmaz hukümeti 153'e karşı 265 oyla TBMM'den güvenoyu aldı. Güvenoylamasına eski Başbakan Yıldınm Akbulut ile 12 ANAP milletvekili katılmadı. Yılmaz'a 261 ANAP milletvekilinin yanı sıra bağımsız milletvekilleri Cüneyt Canver iie Ilhami Binici ve Anadolu Partisı Milletyekilleri Zeki Çelikel, Hüseyin Özalp güvenoyu verdiler. Yılmaz, teşekkür konuşması yaptıktan sonra basına kapalı grup toplantısında, (Arkası Sa. 14, Sü. J'de) BAŞKENTTEN AHMET TAN Hedef Olağanüstü Kongremi? Yelkenleri suya indiren ANAP'lı "reddiyeciier"in de desteği ile hükümet güvenoyu aldı. Şimdi geride iki sora kaldı Bu reddiyecilerin gercek sayısı ne? Reddiyeciler bundan sonra ne yapacaklar? (Arkası Sa. 17, Su. l'de) YORGAN GlTTl KAVGA BlTMHDl CANAN GEOİKIa Mtlan S> uyfjds ZAHO'DA ABD GÜNÜ ABD, gdencksel bagımsızlık gununu kutluyor. Bn yılki kutlamaJar, Korfez savaşının galibiyetinin kutia•mımı döoüçtti.Zahoda görcv yapan bir gnıp ABD askeri de, bagımnzlık günttoö kendi gönilllerfaıce kuUadılar. (Fotograf: AFP) Ankara'da 'Kürt nöbeti' tartışılıyor Genelkurmay Başkanhğı'ndan üst düzeyde bir yetkili, çevik güce asker verilmesi konusunda karann siyasi otoritede olduğunu, Türkiye'den ne tür bir birlik verileceğinin netleşmediğini söyledi. SŞCB Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vitaly Çurkin, ülkesinin, Kuzey Irak'taki Kürtlerin korunmasına yönelik olarak Güneydoğu'da çokuluslu güç oluşturulmasına karşı olduğunu bildirdi. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye topraklarında Kürtler için çevik güç konuşlandırılmasını bir kez daha eleştirdi.11. Sayfada Genelkurmay: Çevik güce ne tür bir birlik verileceği kamrlaştırılmadı Güneydoğu'da her yaz aynı dert ÜNLÜ CEBBAH MÜNCİ KALAYOĞLU: CERRAHPAŞA'DA TÖREN Karaciğer naklinde başan yüzde 85 Haber Merkezi Dünyada 500'den fazla karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştiren on cerrahtan biri olan Prof. Dr. Münd Kalayofia, dün Istanbul'da yapılan " U l u l a n n ı ı Kand|er Hactahklan Senpozyumiı"nda konuştu. tstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum Prof. Dr. Munci KaJayoglu daki konuşması büyük ilgiyle izlenen Kalayoğlu, karaciğer nakli ameliyatlannda mükemmelliğe ulaşıldığını; Türkiye'de de yaygın olarak uygulanmaması için bir neden olmadığını söyledi. Karaciğer ameliyatlannın babası ABD'ü Profesör Thomas Stani'ın yardımcısı olarak 200, (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) Genç doktorlar: Yeterli değiliz lstanbul Haber Servisi Yeni tıp mezunlannın tıp eğitimi ve sağlık politikalanna karşı tepkilerinin arkası kesilmiyor. f.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan 500 doktor adına konuşan Ali Şeker, "politik çıkar sağlama dognıltusunda hekimlerin geleceği ve toplumun sağlıgıyla oynayan sorumsuz şa Yaz aylarında altyapı yetersizliği nedeniyle salgına dönüşen ishal her yıl bu aylarda Güneydoğu'nun değişmez derdi haline geldi. Diyarbakır, Bitlis, Şırnak, Batman, Muş ve Mardin'de ishalden 50 kişinin öldüğü 5 bin kişinin de tedavi gördüğü belirtildi. OSMAN YILDIZ DtYARBAKIR Güneydoğu'nun çeşitli yerleşim birimlerinde görülen ishal salgınının, çoğu çocuk toplam 50 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi. Hava sıcakhğının önemü artış kaydetmesi, susuzluk ve altyapı yetersizliği yüzünden ishal olaylannın hızla arttığı vurgulanch. özellikle Diyarbalar, Bittis, Şırnak, Batman, Mnş ve Mardin'de görülen ishal salgınının, son bir ay içinde çoğunluğunu çocuklarm oluşturduğu 50 dolayında yurttaşın ölümüne yol açtığı öğrenildi. Bölgedeki çeşitli hastanelerde halen 5 bin kadar yurttaşın ishal tedavisi gördüğü, bu yüzden sağlık kuruluşlannda yatak sıkıntısının yaşandığı büdirilirken, Sağlık Bakanlığı'nm mücadele programı çerçevesinde bölgeye gönderilen ishal tedavi ilaa Orese (tuz şeker kanşımı) ücretsiz olarak hastalara dağıtılıyor. Kentlerdeki çevre sağlığı müdürlükleri de salgınm büyük boyutlara varması üzerine tarama ekipleri oluştururken, ishal tedavi üniteleri de kurdular. (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) 'Ret cephesi'ni Özalyardı Akbulut, önceki akşam Konut'ta önce Yazar, Akkaya ve İnan ile görüştü, daha sonra da güvenoyu verilmesini istedi. Bir haftadır güvenoylamasına katılmamayı ve ret oyu vermeyi savunan Akbulut'un çark edişine sinirlenen Namık Kemal Zeybek'in "Yuh olsun sana" diye bağırdığı öğrenildi. Akbulut'un yamnda yer alan 70 kadar milletvekilimn Cumhurbaşkanı Özal ve parti teşkilatımn yoğun baskıları sonucu beyaz oy karan vermeleri ret cephesini çatlattı. 5. Sayfada Bale / Aıfca Sayfa Ali Şeker hıslan" kınadı. Yeni mezunlar, fakülteden geleceklerinden endişe duyarak yeterli bilgi ve beceriyi alamadan buruk biçimde ayrıldıklannı söylediler. Tıp mezunlannın tepkilerine karşılık fakülte yönetimi ve öğretim üyeleri törende sessiz kaldılar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) Bilim Teknik / Butün Festival / Sayfa 7 İstanbul/Sayfa 8 Türidyefde Hkatksız konırt Esin Afşartlan Yunus Emre Ahu Antmen Temmuzda şaşırtan hava fittfinıln Bvz aşk Hakan Akarsu Artık Her Şey Seçime Endeksli... A N K A R A ANAP'ta ret cephesi yine bir anda "saman a/ew"ne dönüştü ve Yılmaz Hükümeti beklediğinin üstünde bir çoğunlukla güvenoyu aldı. Bundan sonra artık her şeyin seçime endeksli olacağı anlaşılıyor. Ne zaman ve nasıl gidilecek seçime? Politika kulislerinin önümüzdeki günlerde karşılığı en çok tartışılacak sorusu herhalde bu olacak. Başkentte ANAP ve hükümet çevrelerinden edindiğimiz izlenime göre iki tarih öne çıkıyor: Gelecek kasım ayı ya da 1992'nin mayıshaziranı. Hangisi? Daha çok ikinci tarihin ağır bastığını söyleyebiliriz. (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • ABD'den yana dertliyiz Türkiye, • özel statülü üniversite İTÜ ve pazarlıklar sonucu ikiye katlamayı başardığı Malatya Üniversitesi ilk özel statülü ABD'ye yönelik konfeksiyon kotalannı üniversiteler olacak. 3. Sayfada bir turlu dolduramıyor. Ekonomide • Gazete büfelerine ilgi htanbul'dan • Beşiktaş'ta kararsız günler Sıyahsonra Adana'da çeşitli semtlerde Beyazlı takımda sezon açıhşına 1 ay kala kurulan gazete satış büfeleri büyük transfer sorunu çözümlenemedi. Sporda ilgi gördu. 3. Sayfada • Fener'de Barcelona şoku San• Slovenya ültimatoma uydu Savunma birlıklerim dağıtan Slovenya, sınırları federal Lacivertlilehn rakibi, yıldızlartopluluğu.Sporda güçlere devretmeye hazır. 10. Sayfada • Nielsen'in konseri • Türk sürücülere Slovenler'den ilgi Şarkıcılığı, fotomodelliği, Yugoslavya sımrmda mahsur kalan Turk TIR yarattığı skandallar ve sürücülerine Slovenler sahip çıktı. 10. Sayfada aşkları ile unlu olan • Ankara'da Bush heyecanı 49 yıl sonra Brigitte Nielsen 'in ilk kez bir ABD başkanı Türkiye'ye geliyor. t a r a Çeşme'de önceki gece Ankara, Eisenhov/er'dan sonra ikinci bir ym jjk verdiği konser buyük ilgi ABD başkanını ağırlayacak. 11. Sayfada **HmJrd gördü. Arka Sayfada SHP'de Baykal'ın gözü Inönü'de Eski Genel Sekreter Deniz Baykal'ın bu aşamada adayhğı düşünmediği bildirildi. Yeni Sol, Baykal'ın genel başkan adayı ohnasmdan çok, gücünü gösterip înönü'nün aday olmasım engellemesini istiyor. ÖMİT ASUNBAY'ın haberi 4. Sayfada SHP KONGRELERİNDE FİNALE DOĞRU 4 Sayfaia
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog