Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 IŞLEM PAMUKBANK 188 24 24 TAMAM! CumhuriyeİZf 68. Yıl; Sayı: 24017 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TLOCDV daMj 5 Temmuz 1991 Cuma , kredi, kredi kartları ^ÎTg^ü<Alo241ten alın. Bir telefopla işlenvtamamlayın.^ İstanbul ; PAMUKBANK^ / Yılmaz: Endişem \ ok TUTANAKLARDAN Başbdkm Cutnhuriyet'in sorukmm yanıtlarken güvenoyu için konuştu Haziran fıyat artışı yüzde 4.5 Güvenoylaması için gayet rahatım, hiçbir endişem yok. Ara seçim zorunluluk değil. Seçim sistemi üzerinde çalışıp muhalefetin uzlaşmasına sunacağız. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini referandum konusu yapmayı doğru bulmam. Işçiye memura enflasyonun üzerinde zam. Kıbns için dörtlü zirvede Rum ve Türk tarafının eşitliği 'olmazsa olmaz' koşuldur. TürkYunan ilişkilerinde yapıcı diyalog için Atina, Kıbns önkoşulundan vazgeçmelidir. Çevik güç konusunda ABD ile ortak bir anlayışın çıktığını söyleyebilirim.AHiiETTyıin$«yieşi$ıi4. saytada Yılmaz'ı sertleştiren sataşmalar Yıfanaz ANAP hükümetlerinin devamıyız. Türkcan (SHP) Son ANAP hükümeti Gürdal (DYP) Semra istedi de sen oldun. Yıfanaz Beni konuşturmazsanız sonra Meclis'in çalışmasından yakınamazsınız. Türkcan Ağzına bant mı vurduk? Yılmaz DYP'nin sihirli bir vergi politikası önerisi var, sır gibi saklıyorlar. Gördal Gel sana göstereyim. Çtftçi (SHP) Akbulut'u arattın. Naunal (DYP) Sen niye bakanlıktan istifa ettin. Gördal Başbakan müneccim oldu. 14. Sayfada DİE tarafından açıklanan haziran ayı tüketici fiyatlarındaki artış Türkiye'de yüzde 3'e çıktı ve böylece yıllık enflasyon yüzde 64.9'a ulaştı. Bu oran, 1988 yılının ekim ayından bu yana ulaşılan en yüksek yıllık enflasyona işaret ediyor. Enflasyonda Istanbul'u Ankara ve Malatya izliyor. Kayseri ve Diyarbakır ise enflasyonun geriledıği iller oldu. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Yaz durgunlufu ve tanm ünınlenndekı fiyat duşuşleri de enflasyonun hızını kesemedi. Haziran ayında toptan Fıyatlann yüzde 1.4 artmasına karşın tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 3'e çıktı. Tüketici fıyatlanna göre hesaplanan yıllık enflasyon oranı da yüzde 64.9'a ulaştı. Bu oran, 1989 yılının ekim ayından bu yana ulaşılan en yüksek yıllık enflasyona işaret ediyor. Devlet tstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre haziran ayında tarımsal ürün fiyatlannda meydana gelen yüzde 1.9'luk ucuzluk sonucu aylık toptanfiyatartış hızı yüzde 1.4'e geriledı. Haziranda imalat sanayiinde ise özel sektörün ürettiği mallann fiyatlan yüzde 2.6 zamlanırken KIT zamlarının oranı yüzde oranı 1.3'te kaldı. Enerji fiyatlan yüzde 4.9, madencilik sektörü fiyatlan da yuzde 1.9 artış gösterdi. DİE verilerine göre haziran ayında toptan eşya fiyatlanndaki ortalama artış yüzde 1.4 olurken bu artış kamu kesiminde yüzde 1.8, özel sektörde ise yüzde 1.2 olarak belirlendi. 6 ay içinde fiyatlar kamu kesiminde 25.7, özel sektörde ise yüzde 27.4 yükseldi. Bu artışlar, yılhk olarak sırasıyla yüzde 68.1 ve yuzde 52.9 oldu. Toptan eşya fi Ekonomide yatlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 26.9, yıllık enflasyon oranı 57.1 ve 12 ayhk ortalama enflasyon hızı da yüzde 51.6 düzeyinde gerçekleşti. Bu arada, toptan fiyatlardaki yavaşlamanın tüketici fiyatlanna yansımatiığı görüldü. Uzun süredir toptan fiyatlannın üstünde seyreden tüketici fiyatlan haziran ayında yuzde 3 artarken 6 aylık artış oranı yuzde 30.8'e yükseldi. Tüketici fiyatlanndaki 12 ayhk top (Arkası Sa. 17, Su. l'de) Istanbııl, enflasyon lokoıııotifi Efe dosyası açılıyor Başbakan Mesnt Yılmaz, Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Ccmal ve Ankara temsikimiz Ahmet Tan ile görüştü. (Fotograf: Rıza Ezer) Düşüşe rağmen borsa Güvenoylaması bugün, tatiliru yanda kesen Cumhurbaşkanı Özal Ankaru'da Başbakanhk Konutu'nda 70 dolayında ANAP milletvekilinin katıldığı 4 saat süren toplantıda, Akbulut dahil ret cephesi diye adlandırılan grubun Yılmaz hükümetine 'beyaz oy' vermesi kararlaştırıldı. Akbulut, bugün bir basın toplantısıyla kararı açıklayacak. Ret cephesi 'evet'e döndü Özal, eski bakan ve milletvekillerini arayarak "güvenoyu verin, aksi halde vebal altına girersiniz" mesajmı iletti. Bu görüşler Konut'taki toplantıda dile getirildi. Cemil Çiçek, Gökalp Güney, güvenoyu verilmesi gerektiğini anlattı. Keçeciler, gruba uyacağını belirtti. Namık Kemal Zeybek, güven oylamasına katılmayacağını söyledi. Sabri Aras, gazetecilere "Güvenoyu vereceğiz. Sayın Akbulut da verecek" derken, Ahmet Dalkıran ise vatan ve millet menfaatleri için güvenoyu verme kararı aldıklarını açıkladı. 5. Sayfada Festival / Arka Sayfa Sinema / Sayfa 7 İşçiler vizitede, fabrika'tatüde' Belediye işçisi iş bıraktı Kahveci / Sayfa 3 SSCB / Artca Sayfa Öğretim elemanlanna zam ışığı Figen Atalay Anakız çatışmasına pembe son Atillâ Dorsay Modern dansa gönül verenler Handan Şenköken Şevardnadze 'Elveda KP'dedi Çokuluslu Güçfe Türk askeri Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kuzey Iraklıların korunmasına yönelik görev yapacak Çokuluslu Güç'e katılacak Türk kontenjanının sımr ötesi bir harekâta katılmasının 'öngörülmediği', sadece muhtemel olayların Türkiye sınırına sirayet etmesi halinde görev yapacağı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kuzey Iraklıların korunmasına yönelik olarak Çokuluslu Güç'e Turkiye de askerle katılıyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir tabur büyüklüğundeki uluslararası guce Turkiye'nın de bir kara birliği ile katılmasının uygun görulduğu belirtildi. Acıklamada, Kuzey Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bölgede barış ve istikrann korunması için caba harcadığı vurgulandıktan sonra şöyle denildi: "ABD başta olmak lizere diğer koalisyon ortaklanyla bir sureden beri yurutulmekte olan istişareler çerçevesinde halen Kuzey Irak'ta konuşlandınlmış bulunan koalisyon kuvvetlerinin geri cekilmeleri sırasında ve onu takip eden süre zarfında ortaya (Arkası Sa. 17, Su. l'de) Kara birliği katılacak Ktirtçe kavgası kaıılı bitti Avcılar karakolunda grup amiri olarak ıörev yapan Komiser lyas Kaya arkadaşlanyla birlikte oturduğu Seyisoğlu Müzikolü'nde yan masadakilerin Kürtçe konuşup şarkı söylemesine kızınca kavga çıktı. Kaya beylik tabancasıyla iki kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı. ÖĞRETME>JD1öien Kemai Komiser Kaya, f Karatay (28) Firuzkoy Ortaoku " Kürtçe k o n u ş u p lu'nda ötretmendi. ş a r k l s ö y l e m e y e YuGOSLAVYA başladılar. Ben de susmalannı söyleyip kızdım. Bana saldırdılar. Ateş etmek zorunda kaldım" derken görgü tamkları, önce komiserin silah çektiğini söylediler. tstanbul Haber Servisi istanbul Avcılar'da bir komiser, arkadaslanyla oturduğu içkili bir lokantada "yan masadakilerin Kürtçe şarkı soylemelerine" kızınca çıkan kavgada ıki kişiyi öldurdu, bir kişiyi yaraladı. Komiser llyas Kaya, "Aralarında Kürtçe konuşup Kürtçe şarkı soylemeye başladılar. Ben de susmalannı söyleyip kızdım. Bunun uzerine bana saldırdılar. 'BtZt DE VURUN' Öğretmen Kemal Karatay'ın ölümünden sonra karakolun çevresini saran yakınlan "Silah elinizde, bizi de Sandalyelerle vurmaya başladıvurun" diye bağırdılar. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda çevik kuvvet sevkedildi ve içkili lokanU ile Avcılar Karakolu konıma lar. Ateş etmek zorunda kalaltına alındı. Bu arada polisin olayı uzun süre gizlemeye calışüğı gözlendi. (Fotoğraf: Behzat Şanin) dım" dedi. Olaydan sonra bolgeye çok sayıda çevik kuvvet sevk edilerek içkili lokanta ve Avalar Karakolu konıma altına alındı. Polisin uzun süre gizlemeye çalıştığı olayda, ölen öğretmenin yakınlarıyla polisler arasında surtuşme yaşandı. Avcılar Ambarlı sahil yolundaki Seyisoğlu MuzikhoFde, Avcılar Karakolu'nda grup ami(Arkası Sa. 17, Su. 4'te) Federal başkanlıktan Slovenya'ya ültimatom Yugoslayya Başkanlık Konseyi, Slovenya'ya birliklerini geri çekmesi, tutsak Yugoslav askerlerini bırakması ve sınır karakollarımn kontrolünü federal hükümete devretmesi konusunda bir ültimatom gönderdi. Slovenya ise Tehdit altında diyalog olmaz' diyerek reddetti. 10. Sayfada KÜRTÇE KASET BAXANLIK KAPISINDA 17. Sayfada Başbakaıfla Soyleşi... A N K A R A "Doğrusu İnönü'yle Demirel'in bu ketdar yumuşak konuşacaklannı sanmıyordum." Bu samimi itiraf, Başbakan Mesut Yılmaz'ın. Meclis'te önceki gün yapılan program görüşmelerınde, anlaşılan, daha sert bir muhalefet beklemiştı. Ama muhalefet liderleri beklenenden yumuşak tonda konuşunca, belki de bu yüzden kendi konuşmasının içerik ve üslubu yer yer sert kaçtı. Bu açıdan, özellikle konuşmasının son bölümünde muhalefet için kullanmış olduğu "çirkin, kavgacı, hırçın" gibi nitelemelerin hiç de yeıii yerine oturduğu söylenemezdi. Kendısi de bunun farkında. Ankara temsilcimız Ahmet Tan'la birlikte dün kendisiyle görüşürken hayli içten(Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL HITCHCOCK'UIV FİLMİ GERÇEK OLDU • Kota ticaretine engelleme İTKÎB • G. Doğu Kararnamesi tartışması Başkanı Sezer Mavituncahlar, açıklanan Anayasa Mahkemesi'nm bazı htikUmleri iptal etmesi farklt tepkilere yol açtı. 3. Sayfada tedbirlerin kota ticaretini engellemeye yönelik olduğunu söyledi. Ekonomide • ANAP'ın gündemlnde seçim var • Trakya Serbest Bölgesi'ne ilgi 'YapBaşbakan Mesut Yılmaz'ın işletsahip ol' yöntemiyle kurulan Trakya açıklamasından sonra seçim formullerı Amerikan ABC Televizyonu'nun haberine göre Dallas Serbest Bölgesi büyük ilgi görüyor. Ekonomide üzerinde çalışmalar yapılıyor. 5. Sayfada kentinin iş merkezi Thanksgiving Meydanı genelde son • Mevzuat sıkıntısı Denizcilik sektöru, • Iki oyuncuyla savaş j derece sakin olmasına karşın son gürüerde kuşlar uygulanan 'gunübırhk'politikalar ve mevzuat fllml Lee Marvin ve Toshir burada yürüyen erkeklere saldınyor. nedeniyle zor günler yaşıyor. Ekonomide Mifune'nin oynadığı 1969 yapımı Pasifık Cehennemi • Venglos göz açtırmıyor Fenerbahçe'nin Haber Merkezi ABD'nın riliyor. adlı film Starl 'de saat Çek Teknik Direktörü Venglos, ılk Teksas eyaletine bağlı Dallas Dallas sakinleri şimdilerde, 23.25'ten itibaren ekrana antrenmanda futbolcuların pestilinı çıkardı. kentinde son gunlerde kuşlar in unlu gerilim Fılmleri yönetmeni gelecek. 6. Sayfada Yenı transferlerden Ümit göz doldurdu. Sporda sanlara saldırmaya başladı. Kent Alfred Hitchcock'un "Kuşlar" • Trende her şey olabillr Peter Hyams'm * Halterde yine 3 altın 11. Akdenız halkında korku uyandıran kuş filmindeki olaylann benzerleriyönettiği 97 dakikahk 'Doruktaki Kadın' Oyunlan'nda 82.5 kılo Sunay Bulut uç altın lann bu saldırılarının özellikle nin yaşanmasmdan korktuklanadlı film bir tren serüveni. 7. Sayfada madalya kazandı. Sporda erkeklere yönelik olduğu bildi (Arkası Sa. 17, Sü. S'de) Kuşlar saldınyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog