Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1991 EVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN ABDÛLKADİB ATEŞTEN DEĞIŞİK BİR ÖNERİ SHP'de kurultay yaklaşırken çeşitli kesimler guçlerıni ölçüyorlar. Istanbul'da kurulan 4'lü ittifakın içinde iki kesim var. 1 Baykal gnıbu: SHP'nın genel başkanımn ErdaJ İnönu değil Deniz Baykal olmasını ıstiyor ve bu yolda mucadele ediyorlar. 2 Digerleri: Bu gruplar Inönü'niin genel baskan olarak kalmasını arzu ediyor, ama parti içinde kendi etkinliklerinin artması için mucadele ve Baykal riyorlar. Özellikle seçimlerin kongre aldı, ancak temmuz ucu görunmuşken Parti Mec sonunda Ankara'da yapılacak lisi ve Merkez Yurutme Kuru buyük kurultayda Inönü'ye lu'nda etkin olmak istiyorlar. karşı Baykal'ın genel başkanBöylece seçimlerde milletvekili lığının tutmayacağını hesaplıadayhkiarı belirlenirken "parti yor. Bu nedenle bir yandan yebuyügii" olarak ağırlık koy ni ittifaklar aranırken bir yantnanın hazırlığını yapıyorlar. dan da kamuoyuna yeni öneSHP içindeki Baykal grubu, riler getiriliyor: Istanbul'da ittifak yapınca "İnönu parti genel başkan Hepimiz erdemli, dürüst, yumuşak, anlayışlı bir erkek modeline aşık olabilsek sorun kalmazdı, ama pek çoğumuz zor, sorunlu, çelişkili, tutarsız erkeklere tutuluyoruz... Füsun Erbulak GÖRÜŞ Erkekler c umn UKJ ıtL ı HAYVANLAR İSK4İL GÜLGEÇ Cumhurbaşkanı Baykal olsun BALIKÇILARLA FOKLAR BARISTIRILDILAR kanı olsun, Erdal Inoniı genel başkan olarak kalsın." Bu onerisinin gerekçelerini sorduk Ateş'e, şöyle anlattı: "Şu aşamada ortada fol yok yumurta yokken bazı akİıevveller koltuk paylaşmaya yönelmiş bulunuyorlar. Partimizin hedefi olarak bir an önce seçimi alalım ve AN AP iktidanndan bezmiş insanlan biraz feraha kavuşturalım derken bu makam kavgasını yersiz bulu>orum. Zaman zaman bazı arkaAteş daşlarımız İnonu cumhurbaşlığından ayrılsın cumhurbaşkanı olsun, Deniz Baykal da kanı, Ba>kal parti genel başkanı olsun diyoıiar. Bana kaSHP genel başkanı ve başbalırsa bunun tam tersi olmaiı. kan olsun." Bir parti genel başkanının Baykalcılann bu önerisine bir gun önce parti genel başkarşı yeni bir önerı de SHP kanı iken istifa edip ertesi giin Genel Sekreter Yardımcısı Ab cumhurbaşkanlığı makamına dulkadir Ateş'ten geldi: oturmasının o makamın taraf"Deniz Baykal ctımhurbaş sızlığı açısından çok iyi olmadığını Turgul Özal örnegi gösterdi. Bu nedenle Sayın Baykal'ın genel başkanlıgı soz konusu olmadıgına gore onun cumhurbaşkanı olması daha uygun olur di>e duşunuyorum. Baykal benim cumhurbaşkanı adayım. Genç, dinamik, dış dunyayı bilen, esnek. O makamın bir emeklilik makamı gibi duşunulmemesi gerektiği kanısındayım." SHP'lıler genel başkanlarını ve genel başkan adaylarını Çankaya'dan başka yerlere la\ık göremiyorlar anlaşılan. KİM KİME* DUM DUMA BEHlç AK jıdiyorfar. öfcfujO zamajy /.oAftn/aifA HIZLI GAZETECİ NECDET SlKTcROH ZOR öuM H/Ç 6t(? ZAMAH Plâ ve S Ç «NSiTMA YAN 5UUJLUKLA/2A ANftASATVAK /Mt KAFASI ÇAL\$M1 X?r«JETiCi TUM Ş MA.6eRLE$WEY/ »ZILI yuRt/TuR. çÜNKü 60 KONUPAKY ^ w m»ÇHJZATıtia.\ IK/3 "SAIfULlK BİR PILEKCJE OLfigfiK ALIYM bf&YAH APLI ERZURUM'DA KAMU PERSONELİ SINAVDA Dünyada türii tükenen 300 fok koruma altında. BOtSYoHüNDA EK OLARAtf YBP Alem Foça'nın sevimli haydutları kadmiı ve içkili ERZURUM'DA dışardan ortaokul ve lise bitirme sınavlarında, öğrencilere yoneltilen sorulara ilginç cevaplar alınmış. Ortaokul ve. lise müdürlüklerinden AA muhabirinin edindiği bilgıye göre 1991 yıhnda kentteki 7 lise ile 6 ortaokulda, dışardan ortaokul bitirme sınavlarına 134 kişi katılmış. Çoğunluğu resmi kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olan kişilerin, bazı sorulara verdikleri yanıtlar şöyle: Soru: (Fizik dersi) Hacim nedir? Yanıt: Kurban Bayramı'ndan önce Mekke'i Mükerreme'ye giderek orayı tavaf edip Arafat'ta şeytanı taşlayan kişilere hacim denir. Soru: (Fen bilgisi dersi) Hiicre nedir? Yanıt: Hapishanelerde arsız mahkumların kapatıldığı tek kişilik, penceresı dahi olmayan kuçuk oda. Soru: Fatih kimdir? Yanıt: (Fatih Kısaparmak kasdedilerek) Özgun muziğin Turkiye'deki en buyuk icracısıdır. Soru: (Muhasebe dersi) Trost nedir, yazınız. Yanıt: Askere, polise, savunmasız kişilere ateş ederek ölduren vatan ve millet hainlerine denir. Soru: (Felsefe dersi) Âlem nedir, kaça aynlır? Yanıt: Âlem, kadınlı içkili eylemdır. îkıye aynlır. Bir rakı âlemi, iki kadın âlemi... Soru: (Dilbilgisi dersi) Dil nedir? Yanıt: Ağızın içerisinde bulunan kuçük et parçasıdır. Soru: (Coğrflfya dersi) Fay nedir? Yanıt: Oğrenci kâğıda bir deterjan resmi çizdikten sonra uzerine "fay" yazarak altına "çok iyi temizleyici biı deterjandır" diye yamthyor. ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI uğraşlardan sonra balıkçılar ile foklar FOÇA, 3 bin yıllık geçmişe sahip bir Ege ilçemiz. Adını da Akdeniz fokundan alıyor. arasında barış sağladılar. Balıkçılar artık parçalanan ağlarının tazmin edileceğini önündeki irili ufakb adalann uzaktan görünümünü foklara benzeten Foça'nın ilk büiyorlar ve foklara "sevimli haydut" diyorlar. Foklann korunmasında balıkçılar sakinleri buraya Phokaia demişler. Deniz memejileri sınıfına giren ve dunyada da sorumluluk üstleniyorlar. nesli en çok tehlikede olan 12 turden biri Uluslararası sözleşmelerle koruma altına olan Akdeniz foklannın sayılan 300' ün alınmış olan fokların koruma stratejisi altına inmiş durırmda. Ülkemizde Akdeniz çevre müsteşarlığının koordinatörlüğünde ve KaradenizJi balıkçıların ayıbalığı olarak kamu, özel kuruluşlar ile üniversiteler ve tanıdıkları bu fokların, biri yavru olmak gönüllü kuruluşlar tarafından belirlendi. Bir üzere 6 tanesi balıkçılar tarafından 1991 yılı de Ulusal Fok Komitesi oluşturuldu. içinde Foça civannda görüldü. Komite ilk toplantısmda Foça'yı pilot bölge Balıkçılar fokları pek sevmiyorlar. Çünkü olarak belirledi. ağlara takılan balıklara dadanan foklar çok pahaJı hale gelen balıkçı ağlarını Foca'da belediye, balıkçılar derneği ve paramparça ediyorlar. Ancak ağlan universite temsilcileri ile bir yerel komite yırttıkları için fokların avlanması da bu oluşturuldu. türun yok edilmesine yol açıyor. Yerel komite işi çok sıkı tutuyor. Foklan Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim ve rahatsız etmemek için bilim adamlanna bile fok mağaralanna giriş izni vermiyor. başkan yardımcısı Metin Tiıtıin uzun GARFIELD jm DAVIS ,DOSOy\ GUMUH KUTUJ OLSUN SâEJ FlEtC/BUSUNME. ISTEKSIN ? ; KAFAOCLU'NUN GORUŞU Özelleştirmecilere gülüyorum tış tehditi altında bile, 1988'de 5 trilyon 174 milyar; 1989da 7 trilyon 55 milyar; 1990'da 10 trilyon 125 milyar liralık yatınm gerçekleştirmişlerdir. Sadece 1988'de gerçekleştirilen "18 Mayıs 1991 günlü Hiir yatınmın bugunku değil, 1990 riyet gazetesinde Başbakanlık yılındaki para degeriyle mikKamu Ortakhğı İdaresi'nin tan 12 trilyon lira>ı bulur ve kocaman bir ilanı var. Bu ilan KOİ'nin ozelleştirmeden elde da özelleştirme çalışmalannın ettigini iddia ettigi paranın sonucu ilan edilmiş. Bu ilana Um dört katıdır. 1990'da yabakınca özet olarak 3.2 trilyon pılan yatınmın bugunku para Ura veya 800 milyon Amerikan degerine cevrilerek besabında Dolan tntannda bir özeileştir vanlacak rakam da KOİ'nin me yapttdıgı ilan olunmuş. Ka ozelleştirmeden elde ettigini ifmu Idaresi yoneticüerinin ken liharla belirttiği rakamın }1di akıllannı çok begendikleri ne dort katıdır. Yine aynı saanlaşılıyor. Oysa biraz duşun hifede 1990'da KİT'lerin (saseler yapılan bu kadarcık ozel dece işletmeci dunımundaki leştirmenin, bu gayretlerin if KİT'lerin, yani Ziraat Bankası laa demek oldugunu anlarlar. gibi bankalar dışındaki KİT gelirierinin) 8.3 trilyon lirayı Anlamalan için fazla düşiin bulacagı hesaplanıyor. Ve melerine de gerek yok. Açsın KİT'lerin kendi yatınmlannı lar 1990 Yıllık Ekonomik Ra karsılama oranı yuzde 83. porn'nu ve 73. sahifedeki KİT finansman dengesine bir bakŞimdi soralım: Yatınmlansınlar yeter. KİT'ler halka sa nın yüzde 83'ünii kendi fakEKONOMtST Aslan Başer Kafaoğlu, özelleştirmelerle ilgili değişik bir yorum getirıyor. Demokrat dergisinde özelleştirme ile ilgili göriışünu şöyle açıklıyor: törieriyle karşdayan acaba kaç tane işletmeci kurum vardır? Hem de yatınmlannın yuzde 83'iinu faktör gelirieriyle karşılayacak bu KİT'ler 4.944 milyar aşağı yukan 5 trilyon liradış borç odeyecekler, alacaklan dış borç tutan ise 1.5 trilyon lira civannda... Hem net olarak 3.5 trilyon liraya yakın dış borç odeyecekler ve hem de 10 trilyon liralık yatınm yapacaklardır. Bu program üç asagı beş yukan uygulanmışür. Yani sadece 1990'da KİT'ler, KOİ'nin yülar yüı ugraşıp satabildiğinin uç katı kadar satış yapmışlardır. Ben Türkiye'de KİT'leri ozelleştirecegim diyenlere oldum olası inanmam, gulerim. Özal ekonomide ne istemişse yapamamıştır. Ve yapamadıklannın başında da "özelleştirme" geJir. Yani özel kesim / kamu kesimi dengesinde özel kesim lehine denge değiştirecek bir satış yapılamamıştır." TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARBLAN ISH'Ot, BÜYUK TUHK AMİMLf B/UZBAROS HAy. RETTIN R4ŞA (HIZIR ££/'£), 5» »4Ş/A/O4 ÂS7BA/BUL 'OA ÖLOO YAKUPADU BİR SlPAH/ SU8AyiNIN OÖRT OĞLUAtüAA/ 8İRİ OLAN HIZIH,AĞABEYI OKUÇ'IA BlRLİKJE KDR&ANUK YAPMIÇ, BU ARADA C£2AYIR'İ£L£&EÇjeee&<Big BEYUK KURMUÇlARDI. ORUÇ'UN Blü ÇAJSP/fMAO4 ÖLUMUNPEN SONRA UI2IR, CEZAYİR'i OSA4AHLI PADİŞAHI YAVU2SULTAN SELİM'E RE8EK CEZAYIR BEYLERBEYİ CLPU.O4HA SON RA.KANUNÎ ZAMANINDA "KAPTXNIDERYA " yAPILAN BARBAROS.DONAHAAASl IL£ AK 4 Tkmmuz BARBAROS UAYRETT1N PA$A PEHİZ'Iff/Rn/R*: &6uJ ÛUKUMUM* SET)RMI$, 1S38'DE P£ BUYÛK BlR HAÇLt DO. NANMASlNI PREVE2E'DE y£AJM/Şri. Velilere IK O L E AntiArabesk Tatil. Deniz, kıım, güneş mükemmel. Ortam özcntisiz ve î>amimi. Mekân guzel, müzik güzel, yemekler güzel. İstanbul Erkek Lisesi mezunlanna, OperaBale ve Konsenatııar mensuplarına, ögretim üyelerine ve CAimhuriyet okıırlarına indirimli 2206 • lllll Cocuğunuzun okulunda. görev yapan öğretmenlerin maddi manevi bütün sosyal sorunları çozümlenmiş midir? O T E L D A P H N I S size on yü önceki Bodrum'u, yeşiü ve otantizmi bozulmamış yegânc koyu Gölköy'de sunuyoruz. 2 4 saat sıcak su, duş, wc'li odaİM, Yemyeşil bir ortamda "kuyubaşı bar" Çimler üzerinde ücretsiz şczlonglarda güneşlenme imkânı. Denize sıfır konumda restaurant hizmetleri Her türlü su sporlan ö z e l otoparkımızla hizmetinizdeyiz Bir kişi yatakkahvaltı 50.000 TL/gün N o t Cumhuriyet okurlanna vc istanbul Üniversitesi Iktisat Fakühesi mezunlanna %10 özel indirim. Rezervasyon: İstanbul 9 (1) 380 40 51 363 61 67 Gölköy 9 (61 47) 70 89 AltınkumDidim MOTELAMPHORA İHTİY4ÇTAN ACELE Mîlpa'dan aldığım Fiat 126 Bis otomu ödenmiş ve ödenecek borcu ile birlikte devir ediyomm. Toplam fıyat 26.000.000 TL. Tel: Saat 1921 arası 580 M 55
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog