Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1991 FESTİVAL KULISI • Költür Servtai 19. Uluslararası Istanbul Festivali kapsamındaki "Resitaller" zincirinin bir halkası da gitarist Gören Söllcher'di. önceki akşam AKM Büyuk Salon'da sanatcıyı dinlemeye gelenlerin az sayıda olması salon görevlilerinin balkonlarda oturanlan aşağıya "davet" etmesine yol açtı. Dinleyicilerin önlerde ve bir arada görünmesi için başvurulan bu yöntem oldukça rağbet gördü. Bunun üzerine görevlilerden özellikle gençlere sert bir uyan geldi: "Kardeşim, hem sizi balkondan aşağıya ahyonız hem de bizim gösterdiğimiz yerlere değil, kendi istediğiniz yere oturuyorsunuz. Buraya da oturtmayıp dışan atsak daha mı iyi olur?" Bu arada sahneye çıkan Söllcher'in resitali boyunca gitar melodileri dışında bir başka "melodi" de hiç kesilmedi... Sık sık salondan içeri girip dışan çıkan baa dinleyicilerin neden olduğu "kapı gıcırtıları"ndan başka bir şey değildi bu. Resital bitiminde kulise yönelen sanatçı alkışlarla tekrar yerini aldı ve bis parçasını çaldı. Söllcher, üçuncü kez sahneye alkışlarla çağnldığında ise görevli hanımın kendisine verdiği çiçeği kabul etti. Sanatçı yine kulise döndü ancak alkışlarla bir kez daha sahnede yerini almak üzere... Ama SöUcher'in elinde yine gitarı yoktu, çiçeğini tutuyordu... (Fotoğraf: Muharrem Aydın) KÜLTÜRSANAT CUMHURİYET/7 Gitar, çiçek, alkış vs.... Müzikli Liverpool öyküsü Beatles'ın eski üyesi Paul McCartney, 11 yaşındayken "müzik kulağı yok" diye Liverpool Katedrali korosuna alınmamıştı. McCartney'in yülar sonra bestelediği oratoryo aynı kilisede seslendirikü. EDİP EMİL ÖYMEN ~ LONDRA "Beatles' grubunun, John Lennon ile birlikte "bestecisi" sayılan Paal McCartney, "sesi kötü" diye 38 yıl önce korist olarak kabul edilmediği Liverpool Katedrali'nde oratoryosunu seslendirdi. Kentin senfoni orkestrası olan "Liverpool Philhanaonic Orchestra"nın, 150. kunıhış yıldönümü nedeniyle McCartney'e ısmarladığı oratoryo, başta soprano Kirite Kanawa ve Amerikalı lirik tenor Jerry Hadiey olmak üzere 4 solist, toplam 200 kişilik iki koro ve senfoni orkestrası eşliğinde, Carl Davis'in yönetiminde çalındı. McCartney nota okuyamadığı için oratoryonun bestelenmesinde Davis de teknik olarak katkıda bulundu. Oratoryo, Liverpool'ün, Ingiltere'nin bir zamanlar en önemli liman kentlerinden biriyken Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl işsizlik ve etnik gerginliklerin yaşandığını, geleceği "Carl'a sordum, senfoni mi yazıyoruz diye? 'Hayır, biraz farklı' dedi. 'O halde konçerto?' dedim. 'Yo, hayır' dedi. •Öyleyse, snit?' "Değil, değil.' Bir gün uçakta eüme geçen bir dergiye bakarken anladım ki oratoryo; dini bir yapıtür, koro ve orkestra içindir, kostttmsuzdür, sahneye de konmaz. Acaba yapacagunız bu muydu diye düşündüm. Cari'a telefon ettim, ne olur ne olmaz diye sorayım bir. 'Carl, galiba biz oratoryo yazıyoruz ha?' dedim. Gayet ciddi. 'Evet, şimdi oldu' dedi." Oratoryonun solo kısmı için önce "futboteu üçlü" akla gelmiş: Pavarotti, Domingo ve Carreras. Ama sonra uçunün de Latin kökenli olduğu, aksanlannın "liverpool'ün oykusunıi" anlatmaya uymayacağı düşünülmuş. Liverpool'ün öyküsü, Liverpool'e özgü koyu aksanla aktanlacak çünkü. Yapıtta önemli solo parçaları olan soprano Kirite Kanawa ise "Beatles mnzigi ile büyüdüm. Bir gün, onun bir yapıtını seslendireceğimi duşunmezdim. Beştinnenkr şimdi kalemlerinin uçunu sivriltiyorlardır. Ne cüretle eski bir Beatles parçası kalkıp klasik muzik yazar diye. Ama bence çok heyecan verid" dedi. Böylece McCartney'yi, 11 yaşındayken "müzik kulağı yok, ustetik nota okuyamıyor, sesi de kotu" diye koroya almayan Liverpool Katedral'ı şımdi oratoryosunun seslendirıldığı adres oldu. Paul McCartney'in yapıtı, 38yıl önce koroya ahnmadığı katedralde çalındı Güzin Dino • Kültür Servisi Uzun yülardır Fransa'da yaşayan, birçok Türkçe yapıtı Fransızcaya kazandıran Güzin Dino'ya Fransa Kültür Bakanlığı tarafından "Sanat ve Edebiyat Şövalye" unvam verildi. Fransa'da edebiyat, sanat ve çevirmenlik alanlarında etkinlik gösteren kişUere verilen bu unvan, Fransız Kültür Bakanı Jack Lang tarafından yazümış özel bir mektup ve diplomayla Güzin Dino'ya iletüdi. Güzin Dino'nun Fransızcaya kazandırdığı Türkçe yapıtlar arasında Yaşar Kemal'in "Ince Memed", "Ortadirek" adlı yapıtlan, Yunus Emre'nin şürleri ve 32 çağdaş Türk sairinin çeşitli şiirlerinden seçme bir antoloji yer alıyor. İki yü önce eşi Abidin Dino'ya verilen "Sanat ve Edebiyat Şövalye" unvanını Gerard Depardieu ve Johnny Haliday de almıştı. LİVERPOOL FİLARMONt EŞLİCtNDE Paul McCartneyin "Liverpool Oratoryosu", 150. kunıhış yidönümünü kutiayan Liverpool FHannoni Orkestrası eşliğinde sesJendiriMi. Şef Carl Davis yooenminde yorumlanan oratoryo 7 temmuzda da Londra'da cahnafak. belirsiz bir kente dönüştüğünü 1950'lerden itibaren otobiyografık bir biçimde dile getiriyor. 90 dakikalık 8 bölümlu yapıt, Liverpool'de coşku ile karşılandı. Londra'da ise 7 temmuz günü seslendirilecek. Tam ismi, "Paul McCartney'nin Liverpool Oratoryosu" olan yapıt hakkında McCartney şöyle diyor: "Eskiden de ciddi işler yapınıştım. Film muzigi gibi. Ama herhalde şimdiki gibi bir talep bekliyordum bep. 'Yesterday'i bir yaylı dörtlüsü bir yelpazesi olarak düşünmek ile çaldım. 'Eleanor Rigby' için gerek. Arada sırada müzikte oda mıizigi yaptım. 'For No McCartney duyuiup kayboluOna' obua ile çalındı. 'Penny yor. Şurada burada oyle meloLane'de pikolo trompet solo diler var ki kesinlikle onun eli vardı. Yani pop müziğinde kla değdiği belli" diyor. sik unsuriarla haşır neşir olmuş49 yaşında hâlâ beste yapan tum." Yapıta teknik bakımdan ve Ingiltere'de hâlâ gayet popükatkıda bulunan Liverpool Fi ler olan McCartney, yapıt kenlarmoni Orkestrası'nın Ameri disine ısmarlandığında 'oratorkalı şefı Carl Davis ise "Yapıt yo'nun ne olduğunu ta Beatles motifleri var mı, yok 'bilmediğini' televizyondakı bir mu bunu soylemek zor. Elbet mulakatı sırasında hiç çekınmete, Beatles müziginin genişleyen den itiraf etti: 1. İstanbul Sanat Fuan • tSTANBUL (AA) Plastik Sanatlar Derneği'nce bu yü ilki gerçekleştirilecek olan 1. istanbul Sanat Fuan, 10 temmuz çarşamba günü TÜYAP Sergi Sarayı'nda açılacak. Dernekten yapüan yazılı açıklamada fuarın amacının, sanatın yaygınlaştırılması, sanat pazanna dikkat çekmek, bu çabalanna katkıda bulunmak ve Türkiye'deki sanat potansiyelinin boyutlannı galeriler özelinde saptamak olduğu belirtildi. Fuarda sanat galerilerinde sergilenecek 600 yapıtın yanı sıra sanatçıyı teknik malzeme, yayın ve öteki olanaklar çerçevesinde bilgüendirmek amacıyla bir de yan ürünler bölümü oluşturulacak. Her yü tekrarlanacak olan fuar, üçüncü yüında uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek. MÜZİK And Dağları'nın özgür çocuklan Üannistan'dan 'sentez müzik' • Kttitür Servisi Yannistan Topluluğu dün akşam Arnavutköy Cine Bar'da Türkiye için çıkardıklan Uk albümlerini tamtmak için bir mini konser verdi. 1986 yılından bu yana Almanya'da etkinliklerini sürdüren topluluk, Nedim Hazar ve Geo Schaller'den oluşuyor. Hazar ve Schaller, zaman zaman başka müzisyenlerle birlikte, zaman zaman da iki olarak Londra'dan Berün'e, Zürih'ten Aşkabad ve Alma Ata'ya kadar uzanan bir haritanın yaklaşık 300 şehrinde kendi bestelerini ve başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin geleneksel müziklerınden ödunç aldıkları parçaları sunmuşlar. Almanya'da yayunladıklan 'Vielleicht / Belki' ve yine Almanya, Kanada ve ABD'de yayımlanan 'One Day Soon' adlı Uk uzunçaların ikisi de Alman Plak Eleştirmenleri ödülü'nü kazanmış. Topluluk Avrupa'da 'sentez müzik', diğer adıyla 'Ethno Pop'un öncülerinden sayüıyor. 19. ULUSLARARASI ISTANBUL FESTİVALİ 1973'teki Pinochet darbesinden sonra Avrupa'ya yerleşen lntifllimani, hep Latin Amerikalı kaldı. Bu kez ünlü topluluğu Paco Pena ve John Williams gibi iki usta gitarcıyla birlikte dinleyeceğiz. Patrido Manns gibi şarkıcılann, halk ozanlarının; Latin Amerika insamndan, onlann umutlarından, yaşam, aşk, çalışma, özgur olma haklarından söz eden şiirlerinden yararlanıyorlar. Topluluğun yonımladığı müziğin çoğu ise Horacio Salinas tarafından besteleniyoı. Kopenhag Caz Festivali • KOPENHAG (Cumhuriyet) Bu yü 13'üncüsü düzenlenen Kopenhag Caz Festivali hızını kayoetmeden sürüyor. 514 temmuz tarihlerinde tüm Kopenhag'ı etkisi altına alacak festival boyunca tam tamına 429 ayn konser düzenlendi. Kopenhag Caz Festivali'nin en büyük özelliklerinden biri, festivalin sürdüğü 10 gün boyunca şehrin çeşitli yerlerine kurulan açık hava sahnelerinde çok sayıda ücretsiz konser düzenlenmesi. Ünlü isimlere yer veren kulüplere gücü yetmeyenler ya da yer bulamayanlar, 137 açık hava konseriyle caz ihtiyaçlannı ücretsiz karşılayabilecekler. "2 Days of Giant Jazz" adıyla düzenlenen konserlerden 11 temmuzdaki ilkinde, Kip Hanrahan, Jack Bnıce, Michel Camilo Quintet ve Yellowjackets'in eşliğinde Michael Franks'ı dinlemek mümkün. Ertesi gunkü programda ise David Sanbom ve Robert Cray Band+The Memphis Horns var. Bu isimlerden başka Tom Scott, Tete Montoliu, Tower of Power, Gilberto Gil, Dave Holland (yukanda) Joe Henderson, Eddie Gomes, Eliane Elias gibi uluslararası isimlerle, Danimarka caz dünyasının Pierre Dörge, Alex Riel, Mads Vinding, Page One, Hans Ulrik ve Jens Winthers gibi önemli isimlerinin hepsi programda yer alıyor. Kültür Servisi 19. Uluslararası İstanbul Festivali'nde bugun IntiIllimanı Topluluğu, gitarcı John Wüliams ve ünlü flamenco gitarcı Paco Pena'nın katıldı klan konser Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Strasburg Vurmaçalgılar Topluluğu'nun son konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bolşoy Buz Balesi de ilk gösterisini Korukent Rekreasyon Merkezi'nde sunacak. Horacio Salinas, Renato Freyggang, Max Bernı, Jose Seves, Jorge Coulon, Marcello Coulon ve Horacio Dnran'dan oluşan IntiIllimani Topluluğu 1967 yılında Şili'nin başkenti Santiago'da kuruldu. önce Latin Amerika'nın en iyi topluluklanndan biri haline gelerek amaç ve özellikleri belirleyen topluluğun kuruluşunu Horacio Salinas şöyle aktanvor: "1959'daki Kuba devriminden sonraki yülar, kıta hâlâ heyecan içinde olduğundan Latin Amerika için çok önemli bir dönemdi. O tarihlerde Violeta Parra, Şili sanat diinyasmda yeni yeüi adını duyurmaya başlamıştı ve 196TDE SANTİAGO'DA KURULDU Intitllimani Toplulugu, 1967 yılında Santiago'da ku ruldu. Uzun yülar sürgunde yaşayan topluluğun 1988'de anajurduna dönmesine izin verildi. Şili'nin dikkatini diğer halklar, kültnrier ve o zamana kadar hiç duymadığımız ritmlere çeken de o oldu. Kısa sure sonra bize, Gune> Amerika'>a ait olduğunu keşfettiğimiz bu muziğe gerçekten âşık olduk. Gnıbumuz ozellikle And muziği ile Ugikndiğinden ilk birkaç >ılımızı, müzik ve çalgüar konusunda daha fazla ögrenmek için Bolivya, Peru, Ekvador ve Arjantin'de dolaşarak geçirdik." Topluluk, Güney Amerika'run zengin muzik mirasını oluşturan ve Avrupa, yerü, Afrika ve "Mestizo" (melez) külturlerinden gelen nefesli, yaylı ve vurmaçalgıları, arp, pandereta ve ağaç govdesinden yapılan bombo gibi değişik davullan ve çeşitli ilginç çalgılar kullanıyor. IntiIllimani'nin muziği, halk geleneğine bağlı olmasına ve ona saygı duymasına rağmen "mükemmelleştirilmiş" çağdaş bir ürün. Topluluk, folkloru kendi dillerini geliştirmek için bir hareket noktası olarak değerlendiriyor. Böylece müzikleri, hem geleneksel hem de çağdaş unsurlan ve Avrupa'da 15 yıldır sürgunde yaşamanın getırdiği etkilerı de taşıyor. Şarkılarının temalan için, Neruda Guillen, Nazoa gibi Güney Amerikalı şairlerin; lspanyol şairi Alberti ve ViokU Parra, Atahualpa Yapanqui, Victor Jara, FESTİVALDE BUGÜN Strasburg Vunna Çalgüar Topluluğu (Ataturk Kultur Merkezi Buyuk Salon, 18.30) Inti Dlimani/John WUliams/Paco Pena (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Bolşoy Buz Balesi (Korukent Rekreasyon Merkezi, 21.00) FESTİVALDE YARIN lurkuaz Modern Dans Topluluğu (Atatürk Kultur Merkezi Buyük Salon, 18.30) Inti Olimani/John VVüliams/Paco Pena (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Bolşoy Buz Balesi (Korukent Rekreasyon Merkezi, 21.00) • KOPENHAG (Cvmhviyet) Danimarka, uluslararası müzik dünyasına yeni ve genç bir yıldız çıkanyor. Türk bir baba Ue Faerö adalı bir annenin çocuğu olan Yasmin, Amerikan Geffen Records plak sirketi için yaptığı albumle, dünya 1988 Eylulü'nde Şili'ye dönme pop listelerine ginneye aday oldu. Içindeki parcalann izni verilen topluluk, "Human Rights Now" konserine katıldı, tümü Ingilizce olan "Slowson yıliarda sinema ve televizyon Yavaş" albümü, adının ve bale muzikleri beslemek ve aksine oynak dans muziği. yorumlamak gibi yeni uğraşlar Albümdeki "Wanna la da ilgilenmeye başladı. Top Dance" adh parça bu yü Yasmin'e Danimarka luluk uyeleri yaptıkları muzik konusunda, "Bizi dinleyeıüerin, Grammy'sini kazandırdı. müziğimizin gerisinde belli bir Şarkı söylemeye külturden gelen insanlann oldu temizlik işlerinde çahşırken ğunu hissetmelerini istiyoruz. boş zamanlannda Ancak müziğimizin zamanla sı Danimarka'daki rock ve caz nırlanmasını da istemiyoruz. gnıplarıyla çalışarak Ulaşmak istedigimiz, Amerika başlayan 21 yaşındaki Yasmin'in ük aJbümünün And muziğidir ve ne yaparsak yapalım, çıkış noktamız da bu sadece Danimarka'da değil, dun Afrika koklerimizi araştır bütün dünyada piyasaya sürülmesi, yıldınm hızıyla mak, Avnıpa'daki yaşamımızda uluslararası kariyer yapan da Stravinski ve Balkanlar'ın ilk Danimarkalı müzisyen müziğini sindirmek istiyoruz" olma özelliğini kazandırdı. diyor. IntiIllimani Topluluğu'nun bu akşamki konserine, geçen yıliarda İstanbul Festivali'nde konserler veren ünlu flamenco gitara Paco Pena ve gitarcı John Williams katüıyorlar. 1973 yıluıda Allende hükümetinin yıkılmasından sonra Şili'f\ terk ederek Roma'ya yerleşen IntiIllimanı çeşitli ülkelerde turneler yapmaya başladı. Muzikal yapılan ise muzik aletleri ve folklor ritmleri olarak temelde Latin Amerikalı olarak kaldı; ancak son yapıtlarında Akdenız'in de etkisi olduğunu topluluk yadsımıyor. başansı Caz konserleri • Kültür Servisi İstanbul Festivali'nekatüan ünlü cazcılar Fransa'da başlayan Müzik FestivaU'nde "bedava konser" verecekler. Renault finnasuun sponsörlüğünde Müzik Festivali çerçevesinde 510 temmuz tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek olan açıkhava konserlerinde İstanbul Festivali'nde katüan birçok isim yer alacak. Bunlardan 6 temmuzda Joe Zawinul, 9 temmuzda Herbie Hancock Quartet ve Pet Metheny ücretsiz izlenebüecek. CENAZE Faul Mazunsky'nin bir evlüik öyküsü fümi haftaya sinemalarda başhyor Woody'den Alışveriş Manzaraları 6 9 "Alışveriş Manzaraları" önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara ve Izmir sinemalarmda gösterime giriyor. Paul Mazursky'nin yönettiği filmde, şu sırâlar "Alice" adh filminin gösterimi süren Woody Allen başrol oynuyor. Aydın Ülken'iıı cenazesi • Kültür Servisi önceki gün Istanbul'da yaşamını yitiren ressam ve reklamcı Aydın Ülken'in cenazesi, dün Levent Camii'nde kılınan öğle namazından sonra toprağa verildi. Ülken'in cenazesine yakınlan ile sanat ve reklam dünyasından çok sayıda dostu katıldı. 1940 yılında doğan Aydın Ülken, resim ve grafik çalışmalarının yanı sıra uzun yülar reHım sektöninde sanat yönetmeni olarak da hizmet vermişti. Aydın Ülken, Radar Reklam ve Ajans Ada'da çalışmış, ayrıca Birleşik Reklamcılar kuruluşuna da katılmıştı. Yaşamının son iki yılında reklamcılığı bırakan ve kendisini yalnızca resim çalışmalarına veren Ülken, son zamanlarda yakında açmayı planladığı bir sergi üzerinde çalışıyordu. {Fotoğraf: fbrahim Günel) Ruhi Su Dostlar Korosu'na ses ve kulak sınavı sonucu eleman alınacaktır. Sınav 6 Temmuz 1991 Cumartesi günü saat 10 0015.00 arası TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde yapılacaktır. Adres: Taksım Cad. Stüdyo Ap. No: 15 Kat 3 TaksimİSTANBUL Bilgı için telefon (akşam 21.00'den sonra) 174 44 26 Kültür Servisi^ VVoody Al ken adamdan kısa ve öz bir len... Kısa boylu, zayıf, suratın açıklama: "Altı aydır sürdürdüda her zaman o Solunu kaybet ğüm bir Uişkiye dün son vermiş çocuk" ifadesiyle gezinen dim..." komik adam... Sinemalanmızda Bu evlilik öyküsünun yönetAllen'ın "Alice" Fılminin gösterimi sona ermeden, yeni bir fil meni, Paul Maznrsky. Bu yıl mi, "Alışveriş Manzaraları içinde sinemalanmızda "DüşScenes From A Mall" haftaya manlar, Bir Aşk Üçgeni" filmi İstanbul, Ankara ve Izmir si gösterilen Mazursky'ye göre nemaıannda gösterime girecek. "Alışveriş Manzaraları", "Birbirlerine acı gerçekleri itiraf "Alışveriş Manzaraları", adı edinceye kadar ilişkileri bir çagibi, bir ahşverişten manzara balama içinde olan bir çiftin oylar... Hollywood'da büyük ve küsü." kalabalık bir alışveriş merkezi... Senaryosunu daha önce de İnsanlarda bir koşuşturmaca... Derken kamera evli olduklan Mazursky ile çalışan Roger Si WOODY ALLEN VE BETTE M1DLER BAŞROLLERDE Şu sıralar "Alice" adlı filmi gösteanlaşılan bir çifte yaklaşıyor: mon'un yazdığı fiunde, Woody rilmekte olan Woody Allen, "Alışveriş ManzaralarTnda da başroUeri Bette Midler üe paylaşıyor. Saçları kırlaşmış, gözlüklü, kı Allen uzun suredir ilk kez "yalyılında "Damdaki sa boylu bir adam ile kocasın nızca" oyuncu. Allen, "Yülardır roi", bu küçük adamın hem se len'ın özellikle son donem film 1965 dan biraz daha bakunh, kısa san böyle tekliflerle çok karşüaşüm, narist hem yönetmen hem oyun leri Türkiye sinemalarmda gös Kemancı" muzikalinde rol alfakat hiçbiri bana bu kadar gii cu olarak katkılanyla oluşuyor. terime girdi. Bu arada art arda mış, tiyatroculuktan sonra şarsaçlı bir kadın. venilir gelmedigi için kabul et 1%9 yüında, Woody Allen "Pa çıkan kitaplanyla da "içli dışlı" kıcılığa başlamıştı. rayı Alıp Kaçıyor"... (Take The olmaya başladık Allen ile... Görüntu yönetmenüğini Fred Sonra Woody Allen'm komik medim" diyor. Money And Run) İki yıl sonra Woody Allen ile başroUeri Murphy'nin ustlendiği filmin evhlik öykusu başlıyor: Kadın, Gerçekten de Woody Allen "Bananas" geliyor. Aynı yıl iki paylaşan Bette Midler, 1970'li müziğini ise Marc Shaimen haevlilik üzerine o çok satan kitaplardan birinin yazarı, adam, uı yalnızca oyuncu olduğu, ya film daha: "Tekrar Çal Sam" ve yıliarda şarkıa olarak un kazan zırlamış. Evliliği ciddiye alın ya almayın, "Alışveriş Woody Allen "dişli" birini ne ni kendisini bir başkasının o ünlu upuzun isimli filmi, mıştı. 1979 yıhnda "Gül" fümi da kadar canlandırabilirse o kadar "ellerine" bıraktığı fılmlerin sa "Seks Hakkında Bilmek İstedi ile Oscar'a aday gösterilen Mid Manzaraları" sizi güldürmeyi dişli bir avukat. 16. evlilik yıldö yısı çok az. 1969*dan bu yana ğiniz Ama Sormaya Çekindiği ler, bir Emmy, bir Tony, üç de amaçlayan bir evlilik gülduruWoody Al Grammy Odulu sahibi. Midler, su... nümleri için alışveriş yaparlar neredeyse her "Woody Allen fıl niz Her Şey"... ALMANYA'DA YAZ OKULU Okulun adı: INTERNATIONA1. HOUSE (Freıbuıç) Döncmieri: Temmuz, ağustos aylan Yıı wnn 1013 1416 KomklııiM OkııJ 3 Hjftı DM DM DM DM 4 Hıfa ou Aılc Okul J2KV 3C0S DM 3535r JObV JîCHr DM 3670r FfYATA DAHİL OLANLAR; • Haftada 1520 saat dıl cğıtımı • Aıle yanında ıkı kışılık odalarda hafta ıçı yarım, hafta sonu tam pansıyon konaklama • Okullarda tam pansıyon konaklama • Her curlu spor faalıyetlen • Haftanın 7 gunü sosyal prognm • Gıdışdonu} uçak bıletlen • Havaalanı vcmlerı • Havaalanına/dan transferler GB Usan Okulhın Actntesi FEFA AS. Hüsrevgerede Cad 142/3 80200 Teşvıkıye/tSTANBUL FAX.160 37 10 TEL 136 18 68 136 13 80
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog