Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet ianıoı c u m n u m e ı MatDaacınK ve uazeıecıüK ıur< ^nonım ŞırKetı adına Nadir Nadı Q Genel Yayın Muduni Hasao Cemal. Muessese Muduru EmiiK Işakllgil. Yazı Işlerı Mudüru Oka> GoiKnsın. # Haber Merkczı Müdurü YftlçiD Baytt, Sa>fa Duzenı YOnetmeni <l» Acar 0 Temsılcüer ANKARA Ahmct Taı. tZMtR Hikmet Çetınk»™, ADANA Çetın Y ıgenoglu l v Foütıka CrtaJ Bı^Juıgıç, D s HaMrier Lrfna llala, i;Se(KÜKa Ş ^ n ı K«te«a. kdlllir Cdal Lster, EgıNm Oacsy Ş^laA, Yur Haberien Necdrt DoftM. Spof Danışnunı AMlJfcftdir i K d n a . Dızı ftzılar Kcfm Çalqkıa, AraşlırmaŞakiı Alp» Duzellme AMallajl \xoa 0 KoontaıarOr A t a c l K o n i ı u 0 Malı ljlcr Eıol Eıku 0 Muhasrt* Bnlenl Vcscr £ BLÇC Planlama S**J> OsaMbc^cottv % Reldam An* Toru 0 Elc Ya>mlaı Hıtyı Akyol 0 'dar HKSCMB Gınr 0 Işlelme Oader Çdilı 0 Bdgı Ulnr Niil l u l 0 Penond Sevfl Yarnı kurulu Baskan Nldlr N«* Oka> AkM. Val«a B«ır. H u » C « a l , HikiDCt Çtttıkıya, Ok«î Goneraı L|ur MunKU. l l k ı . S«tçuk. \ü sırmrfl, Ahnel Taa «asan v« fayon Cumhunyn MaıbajKilık w Guoecılık T A ^ TOrk Oca» Cad 3» 41 C»Jak*lu 34334 Isl PK 246 Isunbul Ttl 512 M 05 (20 hat). Tek* 22246, Fıx (1) 526 60 72 0 Buroiar Aıkjn. Zıyl Gokaip Blv Inküap S No 19/4 Tei 133 II 4147, Tdet 42344, Fut (4) 133 05 65 0 Umir H Zml Blv 1352 S 2,3 TeL 13 12 30. T d a 52359, Fa* (51) 19 53 60 : Inonu C«d 119 S No I Kil 1. Td 19 37 52 (4 h«I). Tde» 62155. Fl» (711 19 25 78 TAKVIM: 4 TEMMUZ 1991 lmsak: 3.31 Güneş: 5.30 öğle: 13.13 tkindi: 17.12 Akşam: 20.46 Yatsı: 22.36 'Atatürk'ün jestlerinin peşindeyiz' Refik Erduran'ın senaryosunu yazdığı "Metamorfoz" (Bir Sürat Rekorunun Hikâyesi) filminin 30 işgününde çekilmesi ve 900 milyona mal olması planlamyor. Yönetmen Feyzi Tuna "Atatürk'ün kişisel jestlerini, davramş özelliklerini yakalamaya çalıştım. Onu tamyan kişilerle söyleşi yaptım. Bütün kaynaklan taradım" diyor. FATMA ORAN ~~ "Atatürk, elbette büyük bir komutan ve önemli bir devlet kurucudur. Ancak başka ulkelerin gevmişlerinde de çok buyük koınutanlar ve çok öoemli devlet kuruculan var. Atatürk'ü onlardan ayıran ozellik, bir toplumu yeniden biçimlendirmedekj ustalıgı ve hızıdır. Başka yerlerde v üzyıllar suren değişikJikleri, Atatürk bizde beş yıla sıgdırmıştır. Senaryoda bu baş döndünicü başanyı işledim, adını da onun için 'Metamorfoz' (Bir Süral Rekorunun Hikâyesi) koydum. Bilindiği gibi, bu bir biyoloji terimidir; tırtılın kelebek oluvermesi türunden, hızlı biçim değişimi anlamına geliyor." Gazete yazılarında güncel olayları, oyunlarında da toplumsal çarpıklıkları ustaca sergileyip inceleyen Refik Erduran bunları söylüyor, senaryosunu yazdığı ve Kıiltür Bakanlığı'nın 'Atatürk Filmleri' projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Metamorfoz' için... Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünkü Turkiye tablosu bakımından en önemli ve yararlı öğ "Metamorfoz" filminde Atatürk Türkiyesi'nin kuruluşyıllannı anlatan yönetmen Feyzi Tuna büyük araştırma içinde Karadeniz'e yo^un talep • TRABZON (AA) Bu yıl 22 mayısta başlatılan Istanbulfrabzon feribot seferleri büyük ilgi görüyor. IstanbulTrabzon hattında çahşan 428 kişilik Istanbul feribotu pazartesi günü Istanbul'dan kalkarak sırasıyla Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun limanlarına uğradıktan sonra çarşamba günü Trabzon limanmda oluyor.jL Feribot aynı gün Trabzon'dan hareketle Ordu'nun dışındaki bütün limanlara uğradıktan sonra Istanbul'a geri dönüyor. FİLMDE KİMLER OYNUYOR? Başrolde Günşıray 'Metamorfoz' filminde Atatürk'ü; Ayaşlı ve Kiracüan, Bahann Bittiği Yer, Dudaktan Kalbe adlı televizyon dizıleriyle Russell'in Kan Kardeşleri muzikalinde ve Işıl Özgentürk'ün ilk yönetmenlik denemesi olan 'Seni Seviyorum Rosa' filminde de başanlı kompozisyonlar çizen Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Mahir Günşiray oynuyor. Filmin diğer rollerinde Melih Çardak, Mehmet Ege, Emin And, Dorothy Iz, Nedim Göknil, Necdet Yakın gibi isimler var. Yapımı üstlenmiş bulunan FORA A.Ş.'ye çekimde Istanbul Film Ajansı'nda (İFA A.Ş.) teknik katkılar sağlıyor. Yönetmen yardımcılığını Fatma Nur Sevinç, özlem Köseoğlu ve Çigdem Kayıhan'ın yaptıklan fılmde dekor ve aksesuar sorumlusu Cem Yalın, kostüm sorumlusu Seher Azaklı. Suza Koglstedt'm makyajlarmı gerçekleştirdiği Metamorfoz'un müzikleri ise Timur Selçuk'a ait... "Refik Erduran'ın proje için duşunduğu ilk yönetmen Tunca Yönder'di. Fakat zamanlama açısından Tunca Yönder'le anlaşamamışlar. Bir ay kadar önce de tFA adına Onat Kutlar bana bu öneriyi yaptı. Refîk Erduran'ın yazdığı senaryoda, Atatürk'ün olduğu sahnelerde Atatürk görülmüyor, bu görevi bir kamera üstleniyordu. Kamera, \tatürk oluyordu. Bu, belki iki v eya üç sahne olsaydı uygulanabılir bir teknikti, ama yirmi beşe yakın Atatürk'lü sahne vardı. Ben, bu yirmi beş sahnede aynı teknikle işin içinden çıkılamayacağını, kaldı ki, Atatürk'ün daha evvel fılme aktarıldığını; Ziya Öztan'ın Ateşten Günler'inde Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Metin Belgin'in ve 1981'de Belçikahlann yaptığı bir Atatürk filminde de yine Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Cüneyt Çalışkur ve Belçikah bir aktörun Atatürk'ü canlandırdıklarını söyledim. Aşılmış bir meseledir Atatürk'ün gösterilmesi; Atatürk'u göstererek çekelim bu sahneleri, dedim. Yapımcı fırma sahibi Refik Erduran da, prodüksiyonu gerçekleştiren tFA da önerimi kabul edince, senaryoyu yeniden elden ve gözden geçirdik; köklü bir değişikhk yapmadık, yalnızca kamera yerine Atatürk'ün kendisini koyduk, jestlerini senaryoya yerleştirmeye çalıştık. Sanat yönetim gnıbu da bir 'Atatürk kılıklan' çahşması yaptı. Aynca Atatürk'lu sahneler, günümüzde geçen yerlerden aynlacak; bir tül perde arkasından seyrediyormuş gibi izleyeceğiz olayları." Türk kimliği araştırması • ANKARA (AA) Türk kime denir? Türkler kendisini nasıl görüyor? Türk toplumunun son yıllardaki ahşkanhk, gtindelik yaşam ve kültürel değerlerinde ne gibi değişimler oldu? Bu sorulara cevap vermek amacıyla Kültür Bakanhğı PİAR kamuoyu araştırma şirketine geniş katılımh bir araştırma hazırlatıyor. Kültür Bakanhğı yetkililerinden ahnan bilgiye göre "Türk Kimliği Araştırması" adh proje çerçevesinde hazırlıklan sürdürülen çahşmayla gunümüz Türk insanının tüm kültür değerleri ve Türk profilinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. 1991 bütçesinden 350 milyon Ura aynlan projeyle, toplumun değişik kesimlerinden çok sayıda kişinin gündelik yaşamındaki değişimler, para harcama, okuma, eğlence alışkanhğı, toplumsal ilişkileri, evliliğe bakışı, çocuklanyla ilişkileri ve aile yapısı hakkında sonuçlar elde edümeye çalışılacak. AIATÜRK BASCV TOPLANTISINDA Metamorfoz niminde Atatürk'ü canlandıracak olan Mahir Günşıray da, Atatürk'ün kişisel davramş tarzını daha iyi ögrenebilmek için kaynaklan tanyor, onu tanıvanlarla konuşuyor. Fotografta, Atatürk rolündeki retisinin, 'akhn rehberligi' tezi olduğunu savunan Erduran, Atatürk'ün bu sayede toplumumuzu ortaçağın anlamsız bölünme ve çekişmeler çıkmazından çıkardığım, akıl yolunda birleşilmesine olanak sağladığını da belirterek sözlerini şöyle tamamlıyor: "Bu gerçegin vıırgulanmasına ve hepimizin birbirimize daha içten, hoşgörüyle bakmamızın kolaylaşünlmasına şimdi ber zamankinden fazla gereksinme olduğunu düşünüyorum." Kameramanlığını Ç«tin Tunca'nın üstlendiği ve 27 haziranda çekimine başlanan 'Metamorfoz'un yönetmeni Feyzi Tuna ise, Mithat Cemal Kuntay'ın en değerh eseri Üç İstanbul'u; Bulenl Oran'ın on bir bölumluk senaryosuyla televizyona çekerek, bir çağı rahatlıkla yansıtabileceğini ve belgesel dramalara yatkınlığını kanıtlamış bir yönetmen. İlk yönetmenlik deneyimini 1964'te, yirmi bir yasındayken Aşka Susayanlar filmiyle gerçekleştiren Feyzi Tuna'nın başlıca sinema filmleri arasında Ya Mahir Günşıray Galatasaray Lisesi'nin müdür odasmda Ataturkün tzmir'in kurtuluşundan sonraki günlerde yaptıgı toplantıda yabancı basın mensuplan önunde, "haüfe" olacagına dair iddiaİan yalanladıgı sahnede. (Fotograf: tbrahim Günel) sak Sokaklar, Devlerin Intikamı, Fato; Ya tstiklal Ya Ölüm, Kızgm Toprak, Seninle Son Defa, Seni Kalbime Gömdüm, Tutku, Bir Kadın Bir Hayat ile Kuyucaklı Yusuf'u sayabiliriz. Tuna'nın aynca Çagdaş Nasreddin Hoca: Aziz Nesin, Çöp, Antaiya Duvar Resimleri gibi belgesel filmleri de bulunuyor... Otuz işgununde tamamlanması ve 900 milyona mal olması düşünulen 'Metamorfoz'un en buyuk sorunu 'mekân'lar. Çok gerekli olduğu halde Florya Deniz Köşku ve bahçesini, özgün halinden hayli saptırılmış olması ve köşkün beş yıllık bir genel onarıma tabi tutulması nedeniyle kullanamayacaklarını söylüyor Feyzi Tuna. Buradaki sahneleri eğer izin alabilirlerse Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştireceklermiş. Bazı sahneleri de, Atatürk'ün 19211932 yılları arasında yasadığı Çankaya'daki 'MüzeKöşk'te çekilecek olan 'Metamorfoz'un yönetmenliğinin kendisine önerilme serüvenini anlatmasını istiyoruz Feyzi Tuna'dan: Kaynaklar Senaryo dışında yararlandıgınız kaynaklar oldu mu? TUNAAtatürk'un kişisel jestlerini, davramş özelliklerini yakalamaya çalıştım. Bu konuda bir kısım arkadaşlanmız Atatürk'ü yakından tamyan kişilerle, örneğin Cemal Kutay'la uzun bir mülâkat gerçekleştirdiler. İsmet Bozdag'ın Atatürk'ün Sofrası ve Gazi ile Latife kitaplarından yararlandım. Aynca bu konuda çıkmış bütun kitaplar taranıyor asistanlarım tarafından. Falih Rıfkı'nın Çankaya'sını, Lord Kinross'un kitabını yeniden okudum. Bu arada, bu çahşma hızında tek başıma işin üstesinden gelemeyeceğim için asistanlarım Atatürk'ün davramş özelliklerini içeren bölümleri fotokopiliyorlar bana, butün kitapları tarıyorlar. Aynca Sinema TV Enstitüsü'nde 40 bin metrelik bir Atatürk belgeselleri tasnif edilmiş durumda. Bunlardan benim altını çizdijtiın, notladığım bölümler video banda dönUşturüldü, sürekli seyrediyorum. Aynı zamanda tüm bunlar Atatürk'u yorumlayacak olan Mahir Günşiray için de geçerli; Mahir de derin bir çahşma içerisinde. ANTALYA 'Karadeniz balıkçm Akdeniz'i tüketiyor JAN PAÇAL ANTALYA Karadeniz'de balık neslinin azalması ve av yasaklan yüzünden Akdeniz'e gelen Karadenizli balıkçılar balık neslinin tukenmesini hızlandırıyor. Büyuk tonajlı ve teknik donanımlı tekneleriyle Antaiya ve Finike merkez olmak uzere denize açılan Karadenizli balıkçıların bayram oncesi 10 bin kasa balık tuttuğunu ve satışını yapamadıkları 7 bin kasa balığı denize doktüklerini ifade eden Antaiya Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ercan Aslandur, bu balıkçıların para kazanmak uğruna Akdeniz balığını kuruttuklannı söyledi. Karadenizli balıkçılann Akdeniz'e geldikleri sure içinde Akdeniz insanının ihtiyacı olan balığı denizden çıkardıklarını ve yarıdan fazlasını satamadıkları ve fıyatlann duşmesini istemedikleri için tekrar deniz doktüklerini anlatan Ercan Aslandur, son zamanlarda sıkça karaya vuran balıkları denize dokenlerin Karadenizli balıkçılar olduğunu söyledi ve sorumsuzluğun hesabım soracak makamın bulunmadığından yakındı. Bir sure once karaya vuran ölü balıkların zehirli olup olmadığı tartışılırken, Vali Erol Tezcan, yaptıklan araştırma sonunda balıklann olümünün nedeninin deniz kirliliği veya zehirlenme olmadığını açıkladı. Deniz suyunun son derece temiz olduğunu belirten Tezcan, balıkların karaya vurmalarının nedeninin, bulunan kasa parçalarından balıkçıların denize doktuğunun anlaşıldığını belirtti. Buyük tonajlı Karadeniz teknelerinın dikkat çektiği Antaiya limanlarında, balıkçılar teknik donanımı yuksek olan bu teknelerle çok fazla balık tutulduğunu ifade ettiler. Başkan Ercan Aslandur şunlan söyledi: "Bizler kuçuk teknelerimizle Antalya'nın ihthacı olan balığı zaten fazlasıyla tutuyoruz. Karadenizliler ise tuttuğumuzun kat kat fazlasını çıkanyorlar denizden. Boylece satış olanaklan daralıyor ve balıklar ellerinde kalıyor. İnsafsızca da balıkları denize döküyorlar. Akdeniz'de neredeyse balık kalmayacak. Geçici bir balık da olsa kolyozun nesli tükendi sayılır." Antaiya iskelesinde teknelerinin temizliğini yapan Karadenizli balıkçılar konuyla ilgili konuşmak istemiyorlar. Sinemada vdeyicilere hüzünlü saatleryaşatan Lee Remick için son kez ağlayabilirsinİT^ Tokyo yolu kısaJdı • İSTANBUL (AA) Turk Hava Yolları, Moskova uzerinden uçarak, Tokyo'ya eskisinden yaklaşık 5 saat daha kısa sürede ulaşacak. tstanbulMoskovaTokyo parkurunurl açılışı nedeniyle uçuş öncesi duzenlenen törende konuşan THY Genel Mudüru lşletme Yardımcısı ve Kaptan Pilot Atilla Çelebi, daha once 17 saat 40 dakika olan uçuş süresinin, yeni hat ile 12 saat 45 dakikaya ineceğini söyledi. Çelebi, uçuşların A310 Airbus tipi uçaklarla yapılacağını belirtti. Dokıuıaklı güzelliğe gözyaşları Lee Remick, 40'lannı aştığı 80'li yıUarda sinemadan çok TV için çalıştı. "Tekerlekler" adlı Arthur Hailey uyarlaması ile başlayan bu dönemin en son yapımlarından biri olan "Ressamın Kızı"nı da yakın geçmişte TV'de ızledik. ATİLLÂ DORSAY ~ Sinemada özellikle seyirciyi ağlatma yetenekleriyle ünlu oyuncular vardır. Eleanor Parker, Greer Garson... ve Lee Remick gibi. Onlar perdede görunur görünmez acı çekecekleri, başlanna felaketler geleceği, erkekler tarafından somurülecekleri veya sevilip bırakılacakları aşağıyukarı garantidir. Çarçabuk ıslanan gozler, bellibelirsiz huznün geçtiği yuz çizgileri, hızla açılıp kapanan kirpikler bu gorünümu tamamlar. Önceki gün 55 yaşında kanserden ölen sanatçı işte bu türdendi... 1937 doğumlu Lee Remick, tiyatrodan geldi sinemaya. Önceleri çok yetenekli bir genç oyuncu olarak, tehlike veya kuşku altındaki genç kızları oynadı, sonra sorunlu aile veya iş kadını portrelerine doğru kaydı. 1957'de Elia Kazan'ın 'KalabalıkU Bir YüzA Face in the Crowd' filmiyle parlak bir başlangıç yapan sanatçı, ardından Faulkner uyarlaması 'Aşk MevsimiThe Long Hot Summer\ Preminger'in 'Bir Cinayetin Anatomisi', yine Kazan'ın 'Vahşi Nehir', bir diğer Faulkner uyarlaması olan 'Lekeli GünlerSanctuary' gibi filmler yaptı. likte Oscar adayı oldu (Bu ödüle birkaç kez aday olmasına karşın alamayacaktı.) Sonra, artık yaşamayan Steve McQueen'le birlikte 'Kaderin OyunuBaby, the Rain Must Fall' adlı Tennessee VVilliams uyarlamasında sorunlu bir anneyi başarıyla oynadı. 1970'lerde ise sanatçı, rol seçmekte oldukça dikkatsiz davrandı. Katharine Hepburn ve Paul Scofield gibi iki dev oyuncunun yanında ezilmeden oynadığı Edward Albee uyarlaması 'A Delicate Balance' gibi "prestij filmleri'nin yanısıra, bu yıllarda çokluk gerilim ve korku fihnlerinde rol aldı: 'KehanetThe Omen', Telefon', 'Medusa The Medusa Touch: vs. Bu fılmlerde, kolayca açıhveren iri yeşil gözleri, ürkek tavrı ve anlamlı ağzıyla, gerçekten de seyircinin hep başına bir şeyler gelecek diye ürperdiği ve koruma isteği duyduğu kadınlan ustaca oynadı. Lee Remick, 40'lannı aştığı 80'li yıllarda sinemadan çok TV için çalıştı. Artık o, ünlu bir dizi yıldızıydı ve kitle iletişiminin bu yeni alanında, evlerimizin içine dek girerek bizlere değişik duygular yaşattı. 'Tekerlekler' adlı Arthur Hailey uyarlaması diziyle başlayan bu dönemin en son yapımlarından biri olan 'Ressamın KızıMistraFs Daughter'ı yakın geçmişte TV ekranlanndan izledik. Lee Remick'in en son rol aldığı TV filmlerinden biri ise Kuşadası'ndan gemiye binmek üzere iken satın aldığı bir heykelcik yüzünden tutuklanan ve Türk cezaevlerinde geçirdiği aylan 'Bir Daha Oradan GeçmeyeKolayca açıhveren iri yeşil gözleri, ürkek tavn ve anlamlı ağzıyla izleyicileri ber zaman 'başına bir cegim' adlı bir kitapta anlatan Amerikalı bir kadının öyküsuşeyler gelecek' duygusuna sünikleyen Lee Remick, korunulacak kadın rollerini ustaca oynadı. nü anlatan aynı adh fUm oldu. oyuncularından biri yaptı. Lee Remick'in başarısı 60'lı yıllarda da sürdu.'Korkunun TutsaklanExperiment in Terror', 'Kaçan AdamRunning Man', 'Vahşi HakikatThe Detective' gibi nispeten 'iş fllmi' sayılabilecek yapımların yanı sıra Remick, Jack Lemmon'la alkolik bir karıkocayı oynadığı 'Gül ve Şarap' filmiyle büyük başarı gösterdi, Lemmon'la birLee Remick, artık dramdan guldüruye ve gerilimden TV dizilerine uzanan geniş bir alandaki katkılarıyla bizleri uzüp huzünlendiremeyecek... Büyük Taarruz Metamorfoz neyi anlatıyor? Atatürk'ün hangi dönemleri ele alınıyor filmde? TUNAMetamorfoz (Bir Sürat Rekorunun Hikâyesi), Atatürk'ün beş yıla sığdırdığı toplumsal devrimleri, 1922'den 1936'ya kadar olan dönemi anlatıyor. Ama bunlan sıçraya sıçraya anlatıyor, kronolojik bir sırayla değil. Askeri dehasıyla ilgili olarak anlatılan bir tek sahne var; o da, Büyük Taarnız öncesinde Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve Nurettin Paşa ile yaptığı, genel stratejinin belirlendiği bir karargâh toplanüsı. Onu da 'zamanlama anlayışı'ndaki üstünlüğünü anlatmak için kullanıyoruz. Bunun gerisinde hep toplumsal devrimlerdeki Atatürk anlatıhyor: Hilafeti kaldırması, harf devrimi, kıyafet devrimi, şapka devrimi. Yani askeri yanı değil, reformcu, devrimci yanı anlatıhyor. Uyuşturucu kaçakçılıgı • ATİNA (AA) Turkiye'den 17 kilo eroin ile Yunanistan'a gelen Italyan çift, Kipi (İpsala) hududunda yakalandı. Dedeağaç Narkotik Şube Müdurlüğu'nden yapılan açıklamada, uyıışturucu için yetiştırilmiş ozel kopeğin, şuphelenmesi uzerine Felıce Emanuel (26) ile bayan arkadaşı Rozana Mandoti'nin bulunduğu Italyan plakalı otomobilde yapılan aramada, benzin deposundaki gizli bir bolmede piyasa değeri 20 milyar olan İ7 kilo eroin yakalandığı belirtildi. "Ttirkiye'ye git" Senaryonun çıkış noktası ise şöyledir: Üniversitenin filmcilik bölümUnde okuyan ve dünyanın halinden hoşnutsuz, karamsar bir Ingiliz kızı olan Anne'in, doktora tezini bir belgesel film çekerek vermesi gerekmektedir. Profesörüne bu konuda akıl danıştığmda, profesörü, insanlann kendilerini değiştirebileceğini gösteren çok hızh atılımlar yaşandığını söyler Anne'e. KJZ, bir örnek vermesini isteyince de, "Bence çagımızdaki en çarpıcı örnek Atatürk. Başka ülkelerde yüzyıllar alan degişikliği, O beş yıla sıgdırdı. Türkiye'ye git; araştır, incele" der ve film, profesöriin bu önerisiyle başlar, gelişir. Basın Kooperatifi • Haber Merkezi Sanyer'in Zekeriyaköy, Uskumruköy ve Demirciköy mevkiileri arasında 500 dönümlük bir arsa uzerine kurulacak Basın Yayın ve Yeni Basın Yayın Konut Kooperatifleri'nin temeli atıldı. 1000*e yakın bahçeli villa tipinde olan konutlann 3 yıl içinde tamamlanması planlamyor. Kooperatif binalanmn inşaatına ilk harcı Sanyer Belediye Başkan Yardımcısı llhan Ayar ile kooperatif başkanlan Mehmet Baykara ve Odhan Baykara koydu. olan ve Amerikan sinemasımn genel duzeyi içinde aydın işi sayılabilecek bu filmler, bu iri yeşil gözlü genç kızı o yıUarda 'entel' seyırcinin gözdelerinden Hepsi de belii bir düzeyde ve Hollywood'un guvenilir Egzoz kirliliği nefes kesiyor Bir insanın bir gün boyunca soluduğu 15 m 'lük havayı tek bir egzoz 10 dakikada kirletiyor. Hava kirliliğinde egzoz gazının payı yüzde 77 dolayında. ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) Bir insanın bir günlük gereksinimi olan 15 metreküp temiz havayı, bir aracın 10 dakika içinde kirlettiği belirlendi. Büyük kentlerde araçların kirlilikteki payının yüzde 77 gibi bir oranı bulduğu belirtilirken, araçlardan çıkan gurültunun, normalin çok üzerinde olması nedeniyle işitme duyusu, fizyolojik ve psikolojik yönden insan sağhğına zararının olduğu kaydedildi. Makine Mühendisleri Odası Antaiya Bölge Temsilciliği tarafından yayımlanan 'Bülten' dergisi, kent kirliliğinde egzoz gazının payının yüzde 77 olduğunu açıkladı. TÜBİTAK araştırmalannın sonunda bu rakamın ortaya çıktığı belirtilirken, evler ve fabrikalardan gelen kirliliğin oranının ise yüzde 23'ü buldu! ğu vurgulanıyor. Bir insanın günlük ihtiyacı olan 15 metreküp temiz havayı bir tek taşıtın sadece 10 dakika içerisinde teneffüs edilmesi tehlikeli ve sakıncalı bir hal almasına neden olduğu bildirilen yazıda "Yıllarca konutlar ve fabrikalann, şehirlerimizin hava kirliligine esas neden olduğu sanümış ve şehirterdeki kiriUik için yalnızca bu faktörlerin uzerine gidilmiştir. Diğer kirleticilere önem verilmemiştir. Şehirlerin bugün için esas kirieticileri, yüzde 7080 oranı ile motorlu araçlardır" denildi. Makine Mühendisi Mevlut Yıldınm, geüşmiş ülkelerin, teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan birçok sorunlannı şehirciük uzmanlanmn ve tıp çevrelerinin işbirliği ile büyük ölçüde çözmüş durumda olduğunu vurguladı. Dergi, yazısında araçların çıkardığı gürültünün sorunlarla birlikte büyüdüğünü ve işitme kaybından korku ve tedirginliğe kadar değişen etkilerinin, görünen zararlar arasında olduğunu vurguladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog