Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

4 İZMMUZ, 1991 HAVA DURUMU Devtet Meteorotoji işteri Genel Müdutiuğu'nden alınan bilgıye göre, yurdun kuzeybatı kestmleri bulutKı, Trakya ve Bat Karadenız'in iç tesimleri yağışlı, diğer yerier açık geçecek. HAVA SICAKLIĞI Bir değişiMik olmayacak. RÜZGÂR: Kuzey ve bat yönlerden hafif, ara sıra orta kuvyette esecek Denizlerde Karadeniz ve Marmarafda yridc ve poyrazdan, öteM de metre dolayında olacak. VAN GÛLÜ'NDE HAVA: Açık geniztefde günbateı ve lodostan, 35 çecek. Rüzgâr güney ve bab yönlerden orta kuvvette esekuvvetinde saatte 21 deniz mili cek. Gol kuçük dalgalı olup, göruş uzaMığı 10 km dolahızla esecek. Dalga yuteeHiöi 12 yında bulunacak. ı bulutlu k TÜRKIYE'DE BUGUAI 33°Z7°0ıyart>akır A 38°20°Manısa 27° 19° Edirne Y 28° 15° KMaraş 35° 20° Erzmcan A 32°16°M«sn 32° 13° Eraırum A 26° 9°Mujla 27° 10° Esfeşetur 8 3 f 18°Muş 32° 18° Gazunap A 36°21°NiO(ie 30°2S°Gıni3un B 27°20°0ntu 29° 20° Gümuşiane B 31°14°Rıa 29°17°Hal*ln A 29° 18° Samsun 32° 14° teparta A 30° 13° Sıirt 31° 19° isönbul B 25°20°Sınop 29° 18° Iznvf A 29°19°Sıvas 3S»19°Kare A 25° 7°lel<intaC 3e°24°K»samonıı B 3T i r ü ı t s s n 28°18°Kjy»n A 31° M° iınctl 27° 19° KuUarel Y 2S°16°Uşak 26°16°Kony» A 33°15°Van 30° 17° Ytagat 32° 15° Kütahya A 36° 17° Zonguklak 32° 17° Mabtya A A 32° 19° A 32°22° A 30°2S° A 32° 17° A 32° 16° A 32° 16° B 26°20° B 28°20° B 27° 20° A 34°25° B 27° 21° A 31° 15° Y 25° 17° B 26°20° A 35° 17° A 32° 16° A 26° 15° A 31° 18° B 26°20° DÜNYA'DA BUGUN AmstBrtam A/ntnan Aana Bagdat Barcahma Basel A 23° A 36° A 25° A 40° A 23° A 27° Y 20° g A 26° Berin A 24° Bom A 20° Brutaei Budapeşte A 25° A 28° Canavre A 30° Caoyfr A 41° CMda A 43° Dut» Frankti'rt A 25° A 30° Gkne A 20° Hdsmki A 30° Kalare A 20° Kopoıtag A 24° Köln A 24° Ljftoşa Lemngrad Londra Madnd MUano Montreal MoskDri MunD NavYtrt Osto Pafls Prag Rıyad Roma Sofya Şan A A A A 22° 19° 23° 26° MUSTAFA EKMEKÇt ANKARA NOTLARI CUMMUKlYhT/15 A 24° A 24° A A A A A Y A 20° 22° 24° 40° 26° 19° 30° Tonguç'un Çilesi... Bundan bir ay kadar önce, Antalya'dan Cumhuriyet okuru İbrahim Uyan'dan şu mektubu almıştım: "Merhaba Sayın Ekmekçi, Bilmem anımsar mısınız, 1987 yılında size bir mektup yazmıştım; siz de mektubumu "Okurun Gözyaşları" başlığı altında yayımlamıştınız. Aradan yıllar geçti, ben şimdi ziraat mühendisi okJum. Ama ne yaJan söyteyeyim, mesleğimi hiç yapamadım. Benim açımdan çok acı verici bir olay ama, gerçekten mesleğimi yapamadığım için kahroluyorum. Yıllardır Köy Enstitüleri ile ilgili tüm yazıları okurum. Hatta o yıllarda çıkmış dergilerı kütüphanelerden bulur okurum. Her seferinde içimde tuhaf bir burukluk olur. Ben Antalyalıyim. Şimdi turizmle uğraşıyorum. Geçenlerde bir Finli dostumu grup hatinde Anadolu turuna çıkardım. Yolda köylüleri, köyleri, tarım tekniklerini gördükçe, dostlarım "Neden bu kadar geri kalmış?" diye sordular. Ben de uzun uzun anlattım her şeyi. Uzun uzun düşündüler ve "Gerçekten yazık olmuş, çok üzüldük" dediler. İşte böyle Sayın Ekmekçi, içimde tuhaf bir burukluk ve eziklikle Anadolu'yu anlattım onlara. Çok memnun kaldılar. Havaalanında uğurlarken dostum şunlan söyledi: Belki bir gün Köy Üniversiteleri kurarsanız: Belki, dedim, geçmişten ders alabilirsek belki! Size bir de Köy Enstitüleri üzerine şiirimi gönderiyorum. Umarım beğenirsiniz. Eğer yayımlama fırsatı bulursanız çok sevinirim. Ben Cumhuriyet'i sadece pazar günleri alabiliyorum. Eğer yayımlarsanız, lütfen bana bildirin " İbrahim Uyan, daha sonra "Köy Enstitüleri Üzerine" başlıklı dizelerini yazmış. O da şöyle: "Minicik çocukların ellerinde / Küçücük fidanlar gördüm düşümde / Çatışıyorlardı kan ter içinde / O küçücük dünyalarında / Ne özlemleri vardı kim bilir. / Bir köylüyü aydınlatmak, / Bir köye su getirmek ya da gerçekleri gösterebilmekti / Sonra o küçücük çocuklar büyüdü / Özlemleri de büyüdü bir kat / İçlerinden biri anılarına daldı / Koca bozkırda harç yaptılar çamurdan / Sonra pişirdi yüzlerce çocuk / Sonra ev yaptılar, derslik kiler / Santral kurdular minicik dünyalarında / Uzüm yetiştirdiler umulmayacak yerlerde / Sonra gencecik delikanlı, hanım oidular / Anladılar gerçeği, yaşamı, doğruyu / Ama bununla bitmeyecekti her şey / Anlatmalıydılar koylüye birer birer. Sonra o minicik köylu çocuklan / Çıktılar Anadolu'ya öğrenince her şeyi / Köy köy tarla tarla / Doğruyu anlattıkça / Kızdı birileri / Olmayacak şeyier söylendi / Sonra kapandı gerçek yuvaları teker teker / Unutturuldu tüm gerçekler koltuk uğruna yavaş yavaş. Ben bu gerçeği öğrendiğimde / Yirmi yaşında bir delikanlıydım / Ben de ziraatçıydım / Ama bunların hiçbirini yapamadım / Utandım kendimden, ağladım / Ama gerçekleri kimse saklayamaz / Gençlerden / Kim saptırıyorsa gerçekleri / Onlara sözüm işte Yaşar Kemaller, Talip Apaydınlar / Ve daha niceleri / Onlar gerçek değilse / Acaba o yapıların dili yok mudur? / Onlara sorun, söyter gerçekleri." Köy Enstitülüler, her yıl 17 nisanlarda, Köy Enstitüleriyie ilgili toplantılarda, bir de marş soylerler. Bu, Köy Enstitüleri marşıdır. "Ziraat Marşı" diye anılır. Dizeleri Behçet Kemal Çağlar'ın, ezgisi ise A.Saygun'un. Marş şöyle: "Sürer eker biçeriz güvenip ötesine / Milletin her kazancı milletin kesesine / Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine / Toprakla savaş için ziraat cephesine. Biz ulusal varlığın temeliyiz köküyüz / Biz yurdun öz sahibi efendisi köylüyüz. İnsanı insan eden ilkin bu soy bu toprak / En yeni aletlerie en icten çalışarak / Türk için yine yakın dünyaya örnek olmak / Kafa dinç, el nasıriı, gönül rahat alın ak. Kuracağız öz yurtta diritği, düzenliği / Yıkıyor engelleri ulus egemenliği / Görsün köyler bolluğu, rahatlığı, şenliği / Bizimdir o yenilmek bilmeyen Türk benliği. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz / Biz yurdun öz sahibi efendisi köylüyüz." 23 haziran pazar günü, Tonguç'un ölüm yildönümünde, Cebeci gömütlüğüne giderek, Tonguç'un gömutü başında toplandık. Ali Yılmaz, Tonguç'un ayakucuna, en az beş yüz yıl yaşayan karaçam fidesini dikti, cansuyunu döktü. Tonguç1 un gömütü başında, İsmet İnönü'nün, Hasan Ali Yücel'in vaktiyle yaptıkları konuşmalarıyla, Abidin Dino'nun "Tonguç'un vasiyeti" başlıklı konuşması okundu. Hasan Ali Yücel'in Cumhuriyet'te çıkan yazısının başlığı "Çilekeş Tonguç"tu. Hasan Ali, arkadaşının uğradığı haksızlıkları, savaşımlannı anlattıktan sonra, şöyle diyordu: "Geçelim. Vefasızlığın her nevini, ıstırabın her cinsini gördüğü halde bir defa olsun, onun, şahsi bir hınçla ağzından en cadaloz düşmanları için bile bir ağır kelime çıktığına şahit olmamışımdır. Olan varsa söylesin. Hayatının son senesine kadar oturduğu tahta evden (buna ev bile denmez, bir baraka idi) ancak toprağmın ettiği para ile insan gibi yaşanacak bir durağa kavuşmuştu. Okuyor, yazıyordu. Birkaç yıl önce gittiği İsviçre'de meslek piri Pestalozzi kurumlarını incelemiş, röportaj şeklinde pek güzel bir kitap yazmıstı. Tonguç güzel yazardı. Bana 1959'da Suluova'dan gönderdiği bir meklubunun şu satırtarına bakınız! "...On beş yıl önce beraber dolaşarak birer okula kavuşturmayı ülkü edindiğimiz Anadolu köylerinde o zaman yapılmış anıtların içine yerleştirilen genç öğretmenleri yakından gördüm, duygulandım. Bunlann çoğu çoluk çocuk sahibi olmuşlar, köylere kök salmışlar. Bitli, pireli, hastalıklı, dertli köylerde rahat rahat konuşabilecek uyanık, toleranslı, yurtsever kişiler haline gelmişler. Ne yazık ki, sayılan çoğartılamamış. 1946'dan sonra gelenler, köyleri böyle ülkücülerle dolduracakları yerde softaların ellerine teslim etmek yolunu tutmuşlar. Pusuda bekleyen cehalet, bunu nimet bilerek yeniden sahneye çıkmış; ileri fikirii aydınlann karşısına dikilivermiş..." Gömütlüğe gelenler arasında şunlar vardı. Ayyuk Ererv berk, Mehmet Emiralioğlu, Dursun Kut, Niyazi Altunya, Mustafa Aydoğan, Abdullah Kaygusuz, Nurten Özdemir, Naciye Babalık, Jale Candan, İzzettin Senemoğlu, Bekir Saba, Ali Yılmaz, Halil Kargın, Münevver Ogan, M.AIi Özlale, Necati Yenitürk, Satılmış Çağlar... Hükümet programında, köylünün eğitiminin can damarı olan, Köy Enstitüleri'nden tek satır var mıydı? "Çilekeş Tonguç"un çilesi sürüyor, demek... ** SSkn. ç2n!m Dmrf Sam yafl<nurtu îürlı Aaçık BMulkı Ggunesi Kört Ssısb YyaOmuriu Tünus Vuşoa A 25° Venedık A 26° Viyana A 23 WasfıngtonZunh A 27° BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 1/ Üstenme, taahhüt. 2/ Büyük balta... Istatiktikte bir grup veri içinde en sık görülen değere verilen ad. 3/ Nükte. 4/ Uğraş... Osmanlı devletinde kullanılmış, Hollanda kraliyet aslanı betimli gümüş sikke. 5/ Umutsuzluktan doğan karamsarhk... Demirin simgesi. 6/ Varis hastalığına halk arasında verilen ad. 7/ Nikelin simgesi... Öküzgözü de denilen, papatyayı andınr bir çiçek. 8/ Dik yokuş... Demiryolu. 9/ Salgı oluşturan organ... Kalın ve kLZilımsı postu için kümeslerde de yetiştirilen etçil memeli hayvan. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. 2/ Bir soru sözu... Şeriatla ilgili. 3/ Kumtaşı... llkel benlik... Eli işe yatkın, becerikli. 4/ Kadın giyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı, çanta, şapka, mücevher gibi eşya. 5/ Alçıtaşı... Kısa kıllı ve sarkık kulaklı av köpeği. 6/ Bir mağazarun yalnız bir tür eşya satılan bölümü. 7/ Diyarbakır'ın eski adı... "Bize Tahir Efendi kelp demiş / lltifatı bu sözde zâhirdir / Maliki mezhebim benim / Itikadımca kelp tahirdir" (Nefı). */ Japon lirik'dramı... Hastalıktan kurtulma, iyileşme. 9/ Tavlada bir sayı... Fazla bön, avanak. TARTISMA % Konuları Fikir Planında Tartışnmnın Erdonıi*... gösteriyor. Basitçe şöyle ifade edeyim: Ongun, Sayın Çahşlar'ın olduğu kadar bir Islam düşUnürüdür! Teknik hatalara basit örneklerden biri de referanslardır. örneğin aynı numaralı yazıda 2 ve 3. referanslarda verilen ayet numaralan yanhştır. Ayrıca arka arkaya geSayın Onü Çahşlar'ın bir araştırmacı olalen ayetler birbirlerinin devamı değildirler. rak kapasitesi hakkında bir bilgirn olma8 haziran günü yayımlanan 3. yazıda Hz. makla beraber eminim ki biraz gayretle iyi Peygamber'in kızmm kocasmı tekrar evlenbir araşürma ortaya çıkartabilirdi. Zira İsmekten men ettiğini ve torununun da kolamda kadın konusunda Sayın Arsel ve Sacasına tekrar evlenmemesini şart koştuğu yın Dikmen'in kitaplanndan çok daha gebelirtilmektedir. Yazar Islam medeni hukuniş bir literatürle karşılaşabilirdi ciddi bir ku ile ilgili yapüacak küçük bir araştırma araştırmacı. sonucunda tüm kadınların bu hakka sahip Amacım Çalışlar'ın araştırması ile ilgili olduğunu fark edebüirdi. Bu yolla, tüm kabir tartışmaya girmek değil, ancak tezimi dınların sahip olduğu bir hakkı kullanan kuvvetlendirmek için araştırmanın bilimsel peygamberin kızlarına "torpil geçildiği" objektif niteliği ya da niteliksizliği hakimajıru vermek zorunda da kalmayacaktı kında bazı "teknik" noktalara değinmekSayın Çalışlar. tir. Bir başka örneği seçelim: "Cennet anaÇok basit bir nokta: Sayın Çalışlar dizilann ayaklannın arondadır" diyen Hz. Munin 6 haziran günü yayımlanan ilk yazısınhammed (SAV)'den öyle sözler aktanhr ki da şöyle diyor: "Müslümanhu kitaplanıu Islami çevreler bunları savunmaku zorluk eUerine alınca ve okamaya başlayınca ilk çeker. 'Yazann, Islama çevrelerin bu fikirkarşılaşacaklan gercek, Allah'ın emirteri putlara yapılan lanetle bu putlann cinsiyeni verirken yasak ve mükafatın ne oldugu ti arasında ilgi kurulmamıştır. Takdir eder leri savunmada sıkıntı çekeceği zehabma nasıl kapıldığmı anlamak zor. Bu Islamın nn gösterirken yalnızca bir cinse hitap etti siniz ki "konulan fikir planında tartışabilannelere verdiği önemi anlatan en basit, gidir. Bu dııs erkeklerdir." HaJbuki Ku menin erdemini" öğrenmiş kimseler bir fik ama en popüler hadislerden biridir. Sayın ran'ın birçok yerinde doğrudan kadınlara ri varsayımlar (iftira demek istemiyorum) Çahşlar biraz daha uğraşsaydı kadına ve seslenilmektedir. Yazar Kuranı biraz dik üzerine eleştirmezler. anneye "Islami çevrelerin asla savunamakatli okuduğu takdirde bu tür ayetlere ko Aynı yanda devamen şöyle denmektedir: yacagı kadar" çok önem atfeden hadisler layca rastlanabilirdi. Yine Saym Çalışlar' "Pnto dişi otank kabui eden bir topfomun, bulabilirdi. Bu sayede Islamın kadma ne m Arapçanın bir özelliği olarak (Fransız fcftHmn yaklaşımı da daha otamhı ve yumnkadar çok değer verdiğini göstererek Islamca'da olduğu gibi) erkek ve kadınların be şak olacaktır." Bu ilginç sosyolojik tespi alan köşeye sıkıştırabilirdi! raber bulunduğu bir gruba maskulen üçün tin değerlendirilmesini sizlere bırakıyorum. Bu tür araştırma yazılannda referanslaŞuna inanıyorum ki Türk aydınının en cü çoğul şahıs kullanıldığını bilmesi gerekirdi. Bu sayede bu basit bilgisizlikten do nn ne kadar önemli olduğu bilinir. Ancak önemh' problemleri kendine yabancılaşmalayı "erkeklerin Kuranı" tezini ilk günkü yazıda 14. referansa kadar refe sı, içinden çıktığı toplumu tanımaya yanaşkuvvetlendirdiği sandığı için "baüklama" rans numaralan verilmediği gibi dipnotlar maması ve takdir ettiğim Saym Hasan Cemal'in 10 Haziran 1991 tarihli yazısında beda verilmemiştir. duşmezdi böyle bir hataya. 7 haziran günü yayımlanan ikinci yazı lirttiği gibi "konulan fikir planında tartışYine aynı tarihli yazıda Sayın Çalışlar, "Knran Mekke'nin puüannın dişi olması da Cemil Sena Ongnn bir tslam düşünürü manın erdemini" bir turlü öğrenememesina lanetler yagdırdıgım" söylüyor. Islam olarak tanıtılmaktadır. Bu ise yazann On dir. da putlar ve puta tapma cinsiyet aynmı göz gun'u pek tammadığını ya da "tslam etmeksizin yasaklanmıştır. Işin ilginç tara Döşönürii" kavramı hakkında bir "kavnun ALt SIRMACI fı hiçbir muteber valid Islami kaynakta kargaşası" ile karşı karşıya olduğumuzu Ankara Amacım Çalışlar'ın araştırması ile ilgili bir tartışmaya girmek değil, ancak tezimi kuvvetlendirmek için araştırmanın bilimsel objektif niteliği ya da niteliksizliği hakkında bazı "teknik" noktalara değinmektir. 6 0 YIL ONCE Cumhuriyet Gazi'nin heykelleri 4 TEMMUZ 1931 Gazi Hazretlerinin şehrimizdeki rekzedilecek olan ve Roma'da inşaa edilen heykellerini görmek milli benliğimize muvafık olup olmadığını tetkik etmek üzere geçenlerde Roma'ya giden heyet yaptığı tetkikat neticesinde kabartmaların bazı yerlerinde tadilat yapılmasını muvafık görmüştür. Heyetimiz, görünüşte büyük bir heyecan veren heykeli umumiyet itibari ile çok güzel bulmuş ve beğenmiştir. Heykel, T. Sanide lzmir'e getirilecektir. ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERStTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCt ALINACAKTIR 1. 19911992 eğhimöfcretim yılı birinci döneminde ögrenime başlamak üzere FEN BlLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER ve DENİZ BlLİMLERİENSTİTÜLERİ tarafından yürütülmekte olan lisansüstü programlara sınavia YOksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacakür. 2. öğrenci aluıacak programlann adlan aşağıdadır. FEN BtLİMLERİ ENSTfrÜSÜ Yüksek Lisans ve Doktora Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora ElektrikElektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Biyomedikal Mühendisliği Prog. Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Havacılık Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora tnsaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Maden Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Nükleer Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Metalurji Mühendisliği MühendisliK Bilimleri Uygulamah Mekanik (Fen ve Yüksek Lisans ve Doktora Müh. Fak. Mez.) Biyomekanik (Fen ve Müh. Fak. Yüksek Lisans ve Doktora Mez.) Biyomekanik ÇTip Fak. Mezun) Doktora Yüksek Lisans ve Doktora Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Biyoloji Biyo kimya Yüksek Lisans ve Doktora Yüksek Lisans ve Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Fizik Yüksek Lisans ve Doktora tstatistik Yüksek Lisans Arkeometri Yüksek Lisans ve Doktora Kimya Yüksek Lisans ve Doktora Matematik Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora Doktora Şehir ve Bolge Planlama Yüksek Lisans Şehir Planlama Yüksek Lisans Bölge Planlama Yüksek Lisans ve Doktora Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Yöneylem Araştırması SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Felsefe Yüksek Lisans ve Doktora tktisat Yüksek Lisans Işletme Yüksek Lisans lngillz Dili öğretimi Yüksek Lisans tngiliz Edebiyatı Doktora Türk tnküap Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora Sosyoloji Yüksek Lisans Uluslararası tlişkiler DENtZ BtLtMLERt ENSTtTÜSÜ Kimyasal Oşinografî Yüksek Lisans ve Doktora Yüksek Lisans ve Doktora Fiziksel Oşinografî Yüksek Lisans ve Doktora Deniz Jeolojisi ve Jeofîziği Yüksek Lisans ve Doktora Deniz Biyolojisi ve Bahkçüık 3. Yüksek lisans programlanna basvuracak adaylann lisans derecesine sahip olması, doktora programlanna basvuracak adaylann yüksek lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. 4. Adaylann mezuniyet durumlannı gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi ve transcriptlerinin (noter veya okul onaylı) kopyası ve başvuru ücretinin yatınldığını gösteren makbuz Ue birlikte 17 Haziran 20 Ağustos 1991 tarihleri arasında Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci Işleri Dairesi BaşkanlığYna bizzat başvurarak aday kaydı yaptırmalan ve ek bilgüeri almalan gerekmektedir. 5. Adaylann başvurduklan programlann yüriltüldükleri bölümlerde Türkce ve Ingilizce olarak verilecek bilim sınavma ginneleri gereklidir. Bilim sınavı ve lngillzce Yeterlik Sınavı tarihleri asağıdadu. tagilizce fetertik Sıaan BUİDI Suum Fen Bil.Ens. 2 Eylül 1991 Saat 10.00 17 Eylül 1991 Saat 14.00 Sosyal BiLEns. 4 Eylül 1991 Saat 14.00 17 Eylül 1991 Saat 14.00 Deniz Bü.Ens. 6 Eylül 1991 Saat 10.00 17 Eylül 1991 Saat 14.00 (IçelErdemü) 6. Sınav yerleri aday kayıtlan sona erdikten sonra ilgili bölümlerde ilan edilecektir. 7. Bilim sınavmı Türkce ahp başanh olan adaylar "Ingilizce Yeterlik Smavı"na abnır. Bu sınavda başansız olan adaylara tngilizce öğrenebilmeleri için bir yıl süre verilir ve bir yıl sonunda bu adaylar yeniden "tngilizce Yeterlik Smavı"na alınır. Bu sınavda da başanh olamayan adaylar programa kabul edilmez. Adaym uluslararası standartta bir tngilizce sınavından (TOEFL gibi) aldığı not da enstitü yonetim kurulu karanyla "tngilizce Yeterlik Sınavı" yerine sayüabilir. Basın: 29605 LÜTFEN NOT EDİNİZ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU'NUN 167 82 80 82838496 ve 167 36 57 5859 olan telefonları 1 Temmuz 1991 tarihinden itibaren Şehir stadı Belediye stadyom inşası için Harbiye'deki Yusuf İzzettin Ef. veresesine ait Belvü bahçesi ile etraftaki araziyi münasip görmüş verese vekili sabıkı Tevfik B. ise yalnız bahçe için belediyeden 40 bin lira, her tarafı için 100 bin lira istemişti. Haber aldığımıza göre Belediye Yusuf İzzettin Ef. veresesinin gösterdiği müşkülât karşısında bu bahçeyi almaktan sarfı nazar etmiştir. Stadyom için Yenibahçe'deki Çukurbostan muvafık görülmektedir. Stadyomun tahsisatı bu seneki bütçeye konduğu için bu fikir kabul ediürse Yenibahçe'de stadyom inşasına başlanılacaktır. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Kuveyt meselesi 4 TEMMUZ 1961 Suudi Arabistan hükümetinin müracaati üzerine Arap Birliği teşkilatı salı günü fevkalade bir toplantı yapacaktır. Bu toplantıda,| Kuveyt'in Arap Birliği'ne girmek için yapmış olduğu mUracaat ele ahnacaktır. Diğer taraftan Kuveyt Şeyhi AbduUah Es SelamEs Sabah b bugün yapüğı bir basın 9*y Sabah toplantısında Irak'ın Kuveyt üzerindeki iddialannı bertaraf edebilmek için bütün Arap memleketlerinin yardımlarını kabul etmeğe hazır olduğunu söylemiştir. Şeyh, burada tngilizlerin Kuveyt topraklarına yeni birlikler göndermeğe devam ettiklerini sözlerine ilave etmiştir. Öte yandan Bağdat radyosu yayınlanna yeni bir veçhe vererek Kuveyti tngiliz emperyalizminden kurtarabilmek için Irak'ın Kuveyt üzerindeki hak iddiasını desteklemeğe davet etmiştir. 168 53 00 (20 hat) olerak değişmiştir. Sevgili BENMJR'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. ESA BÜRO ARKADAŞLARI Sevgili &EÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Mekke ceset dolu 4 TEMMUZ 1990 Suudi Arabistan'da hac farizesini yerine getirmek için Mekke"den Mina'ya "şeytan taşlamaya" gidenlerle dönen grupların El Mueysem tünelinde sıkışmalanyla meydana gelen faciada ölen 1426 kişiden 550'sinin Türk olduğu bildirildi. 2 temmuz sabahı yaşanan facianın, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki tünelde karşılasan grupların, çıkan panikte birbirlerini ezmelerinden ve havalandırma sisteminin arızalanmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı.kaydedildi. Ölen Türk hacılardan 266'sımn kimliği belirlendi. Bu arada Türk hacılardan 235'i dün yurda döndü. BİNNUR'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. YÂSEMtN AHMETARDAÖZGÜR GÜLBÎNLÂLESELİMAGOP ESRA GENCAL (ERGİNOGLU) "Yaşı var mı şaşmanın, Yaşı var mı aldanmanın, Yamlmamn, yadsımanın, yanılsamanın, Yaşı var mı ayrılığın" Değerli grafik tasarımcısı A Y D I N ÜLKEN'İ kaybettik. Dostlarına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. GRAFİKERLER MESLEK KURULUŞU BİR DÜNYA CENNETİ MARMARA ADASI ÇINARLI KÖYÜ AÇIKLAMA ~~ • Gazetenizin, 12 Haziran 1991 tarihli nüshasında yayımlanan "PTT'NİN 1 NİSAN ŞAKASI MI?" başlıklı yazı incelenmiştir. Yazınıza konu olan ve Ahmet Mahir Toktan adına kayıth olduğu tespit edilen 356 45 10 nolu telefonun idare malı makinası 29 Ağustos 1990 tarihinde aboneden almarak ve adı geçene yeni bir makina, bedeli karşılığı satılmıştır. Ancak, bu işleme ait tanzim edilen iş emri bilgisayara gönderilmişse de idare malı makina kaydının sehven bilgisayardan silinmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle bilgisayara, makinanın abone malı olduğuna dair kayıt işlemi yaptırılmış olup, mart 1991 döneminde sehven tahakkuk eden 9600 TL'lık makina bedeli, abonenin ileride çıkacak ücretlerinden mahsup edilmek üzere gerekli işlemler yapılmıştır. Saygılarımla PTT GENEL MÜDÜRLÜGÜ tKTİSAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESfNDEN ARKADAŞLARI JALE, RUHAN, ÜLKER, HÜLYA, DİLEK, ARZU, ŞULKİYE, BELGİN, SELDA TOPRAKOĞLU DEMOS TURİSTİK TESİSLERİ Deniz görür çam möblelı odalarda 2 kışi yarım pansiyon 120.000 TL + KDV 3 kışı yarım pansiyon 165.000 TL + KDV 4 kışı yarım pansiyon 210 000 TL + KDV deniz kenarında cafe, ber, dısko, restorant. ocakbaşı oyun salonu unıtelenmız vardır P"*" Rezervasyon: İstanbul: 165 22 51 165 89 88 583 80 97 572 02 09 Marmara: 9.1986.5481 veya 5425'ten 110 istenacek. KALBİNİZİ KORUYUNUZ TÜRK KALP VAKFI Muayene.Teşhis, Tedavi, Kontrol Laboratuvar, Röntgen 175 12 44/45148 58 66
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog