Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1991 SERBESTPİYASADADÖVİZ Alış ABD Doian AlmanMariu isviçre Frangı Hollanda Flonnı ingiliz Sterlinı Fransız Frangı 100 İ.üreti SARiyaJı Avus ŞİKni 4420 2405 2785 Satış 4430 2415 2130 7100 2800 2140 Tahvil piyasası hareketleniyor 1986 yüında faaliyete geçen ve sadece hisse senetlerinin işlem gördüğü îstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda "Tahvil Pazarı" da çalışmaya başladı. Ekonomi Servisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senetleri vanında tahviller de işlem görmeye başladı. tMKB Başkanı Yaman Törener, kısa bir süre sonra tahvil işlem hacminin hisse senedi işlem hacmini geçeceğini belirterek "Tahvili sadece bankaların bir tasarruf araa olmaktan cıkartacağım ve halka indireceğini" söyledi. Törüner, bir basın toplantısı düzenleyerek yeni kurulan ve çalışmaya bşlayan "Tahvil Piyasası"nı tanıttı. 50 milyon ve katları şeklinde yapılabilen işlemlerin önümüzdeki haftadan itibaren alt limitinin 5 milyon liraya indirileceğini bildiren Törüner, "Tahvilin hisse senedine göre riskinin daha az olduğunu, faiz getirili olmasına karşüık hâlâ spekülasyona da açık bir menkul kıymet özelliği taşıdığıru ve bu yönüyle cazip kazançlar sağladığım" belirtti. Devlet tahvillerinin kişiler için vergiden muafiyeti bulunduğuna işaret eden Yaman Törüner, tahvil işlemlerinin de hisse senedi işlemleri gibi sigortah olduğunu biK dirdi. tşlemlerin bilgisayarla ve "şeffaf' bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Törüner, vatandaşm tahvil piyasasına güvenli bir şekilde yatınm yapabileceğini belirtti. Törüner bu piyasadan alım satım işlemini şöyle sıraladı: • Bir aracı üyeye giderek Reuters, Teleraet ve Veritel ekranlarından en iyi alım satım emirlerini görün. Önerilen faizin "karşılaştırmalı faizini veya bono eşiti verimini" aracı üyenize veya borsaya sorarak öğrenin. Sonra emrinizi verin. Bu emriniz üyeniz tarafından telefonla borsaya iletilecek ve anında ekranlara yansıyacaktır. Emrinize burada bir numara verilecektir. İşleminizi bundan sonra bu numara ile izleyin. • Sonra kendi emrinizi diğer emirlerle karşılaştınn ve gerekiyorsa emrinizde "düzeltme" yapın. • Tahvil piyasasında saat 10.0017.00 arasmda gerçekleştirilen işlemlerin saat 14.00'e kadar olanlann takası aynı gün yapıhr. Bu satten sonrakilerin takası ise sonraki gtine kalır. • tsteyenler bir haftaya kadar valorlü işlem yapabilirler. Yani fiyatını uygun gördükleri tahvilleri parasını bir haftaya kadar teslim etmek şartıyla satın alabilir. • Tahvil piyasasında işlemlere Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu'ndan başlandı. Kısa sürede tüm özel sektör tahvilleri de işlem görecek. Daha sonra bunu altın sertifikalan izleyecek. Hatta tüccarlann yazdıklan bonolara kadar ineceğiz. İMKB Başkanı Yaman Törüner, tahvil piyasasının ardında başlatacaklan bir çalışmayla altın borsasım 1992 yılı içinde kuracaklarını ve çalıştırmaya başlayacaklarını bildirdi. Türkiye1 nin altın konusundaki potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. EKONOMİ CUMHURİYET/13 İŞÇİMN EVRENINDEN ŞUKRAN KETENd 7150 710 321 1115 341 715 325 1125 346 ALTIN GÜMÛŞ AJış Satış 352.000 Devletin Memuruna Ne Oluyor? Memurjarın Ankara'ya hak arama yürüyuşü engellendi. önceki gün istanbul'dan yürüyüşe çıkmak isteyenlerin polis önunü kesti. 100'e yakın memur gözaltına alındı. Çeşitli illerden araçlarla yola çıkanlar dün sabah Ankara girişinde durduruldu. Yüzlerce memur, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Açlık grevine başladılar. Polis gösteri yapan bir grubu dağıttı. Memurlar son bir aydır kamuoyunun dikkatini çekmeye yonelik pasif eytemleri ile gündeme girdiler. Yetkili bakanlara, basına yönelik protesto, telefon eylemlerinde santrallar kilitleniyor. Protesto telgraf ve mektupları yağdırıyorlar. Yemek boykotu, yürüyüşler, bordro yakma eylemleri çeşitli gösteriler yapıyorlar. Renkli pasif direniş eylemlerine polisler bile kendi çaplarında, telsiz konuşmalarını bozarak katkıda bulunuyorlar. Memurların sendikal hakları kullanamayan, henüz kuruluş asamasındaki sendikaları, tek başına temmuz ücret belirlemesinin doyurucu bir rakam olmasının hiçbir anlam taşımayacağını açıkhyorlar. Memurların her meslekten kamu çalışanınm aylık gelirierinden örnekler vererek 'yüksek' olarak nitelendirilen zamlann sonuçta bir anlam taşımadığını vurguluyorlar. Memurların onur ve hak mücadelesinde sendikalaşma hakları önündeki engellerin kaldırılmasını istiyortar. Hükümetin yetkili bakanlannın son günlerdeki demeçlerine bakarsanız hükümet de memurların sendikalaşma hakkına karşı değil. Bu konuda gerekli yasa değişikliklerinin, anayasal değişikliğini yapılabileceğinden söz ediyorlar. Türkiye'de ne garip, anlaşılmaz bir çelişkidir ki hükümet de dahil herkes memurun mağduriyetine, çok düşük ücretinin insanca yaşam ücretine yükseltilmesi gereğine katılıyor. Herkes memurun hak ve onur kavgasında sendikalaşma yolunun açılması zorunluluğunu kabul ediyor. Sonra da 'haklısın' denmesini değil, 'hakkının verilmesini' isteyen memurlar cezalandırılıyor. Memurlar, Cumhurbaşkanı'nın "Benim memurum akıllıdır. Geçinmenin yolunu bulur" sözlerine duydukları tepkiyi dile getiriyorlar. İş yapmayan, rüşvetle yaşayan, kapıkulu damgalanmalarından kurtulmak kararında, kimlik arayışında olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Birileri bu değişimden, bu arayıştan galiba çok korkuyor. Karşısında oldukiarını göstermeden, yanında olmamanın, gelişimi, değişimi durdurabilmenin çırpınışları içinde iyice çelişkiye düşüyorlar. 15 milyon memur, birkaç yüz bin sözleşmeli üzerinde şu son günlerde öylesine çok birbirini tutmaz soz soylenip iş yapıldı, çelişkiye, açmaza düşütdü ki. Kim nerede? Ne yapmak istiyor? Anlamak, kavramak olası değil. Rejimi demokrasi olup da memuruna sendikal hakları vermemiş bir başka ülke örneği olmadığı için, hükümet ILO'da "Ben memurun sendikalaşmasına karşıyım" diyemiyor. Yasal engelleri kaldırmak yetkisi ve görevi üzerinde değilmiş gibi, 'yasal engeller var' diye anlaşılmaz bir savunma yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı olan henüz yürürlükteki sözleşmeli kararnamesi sözleşmelilere açık sendikal yasağı getirmişken, sözleşmelilerin sendikalaşma hakkı olduğu ileri sürülebiliyor. Sonra da Türkiye'de arapsaçına dönen sözleşmeli sorununun altından çıkılamayacağı bir nokta, Bakan Kahveci sözleşmeli uygulamasının kitleler için kaldınlacağı anlamına gelen açıklama yapıyor. Sözleşmelilerin memurların ücretlerinin yükseltilmesi ile ücret kaybının önlenebileceği anlamına gelen açıklamalar yapılıyor. Kamuda çalışanlar aynı işi yapan işçimemur ve sözleşmeli arasındaki büyük ücret dengesizliğini çok iyi bilirter. Şimdi hükümet bir kalemde, sözleşmeliyi kaldınp, onları ücret bakımından mağdur etmeden memur ve işçilerle denk kadrolara nasıl yerleştirecek? Cevabını verebiiecek bir dâhi bulunabilir mi acaba? Biz yine ILO'ya dönelim; Türkiye'de kamu çalışanlarının sendikal haklarını savunmada öncülük yapması gereken ve ne yazık ki bugüne kadar seyirci kalmış bir Türklş'imiz var. Uluslararası sendikal plarformda kamu çalışanlarının sendikal haklarının sayunulmasının sahibi olmadığını açıklayabilmesi olanaksız. Üst sendikal kuruluşu ICFrTU'ya mektup yazıyor "Kamu çalışanlarının sendikalaşma hakkını doğru dürüst ancak Türkiye'nin 87 sayıh ILO sözleşmesini imzalamasından sonra savunabiliriz" diyor. Sendikacı diliyle sorunun üstüne gidilmemesini, ertelenmesini istiyor. Dünya sendikacılık hareketi, rejiminin demokrasi olduğunu söyieyen bir ülkede, kamu çalışanlarının sendikalaşma haklarının olmamasını kabul edemiyor. Türkiye'nin imzalamış olduğu ILO Anayasası ve 98 sayıh sözleşme nedeni ile de kamu çalışanlarına sendikalaşma hakkını vermek zorunda olduğunu anımsatıyor. Geçmiş yıllarda Türkiye'nin bütün ILO'nun yetkili organ kararlarında uyanldığı bu konuda, bu yıl hükümeti daha da zorlayıcı, "Kamu çalışanına sendikalaşma hakkını vermek zorundasın, bundan kaçamazsın" anlamına gelen bir karar çıkıyor. Türklş Başkanı Şevket Yılmaz dün ILO'ya ilişkin bir açık, lama yapmış. ILO'nun kararını 'zafer' olarak ilan etmiş. Kimbilir belki de uluslararası sendikacılık ilkelerinden, ILO'dan alınmış bazı dersler oiabilir. Memurlann özlük, kimlik ve sendikal hakları için önümüzde zorlu sınav günleri var. Türkİş bu kavganın içinde memurların yanında mı olacak? Bakanlar gibi, bugüne kadar yaptığı gibi, orada görünüp, arkadan mı vurmaya devam edecek? Birlikte izleyeceğiz.. Cumtıuriyet Resat 24 ayar attın 22 ayar bılezik 900 ayar gumuş 348.000 350.000 52.600 47.150 365 000 52 800 51.600 698 661 M.BANKA9 PİYASAUUU TL Piyasası Oftviz Piyasası Attın PiyasiSJ Ort faı (%) IşlHac (MılyarTL) Dolar (opanış (TL) lşl.Hac.(Milyon S) Kapantş (ons/$) Işlem Hacmı (kg) 68 83 20284 4419 65.85 3695 651 Lüks biııadan vazgeçildi • ANKARA (AA) Başbakanbk, Toplu Konut Idaresi için kiralanan binadan vazgeçildiğini duyurdu. Başbakanhk Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu binanın kira sözleşmesinin iptaliyle ilgili olarak şöyle denildi: "Başbakanlık Toplu Konut tdaresi Başkanlığı tarafından 2.5.1991 tarih ve 06361054 sayıh Başbakanlık onayıyla Günal Inşaat Ticaret ve Sanayi A.ŞMen kiralanan, ancak henüz hiçbir ödemede bulunulmayan Köroğlu Caddesi, No: 88 adresindeki binaya ilişkin kira sözleşmesi, taraflann karşılıklı irade ve istemleriyle 1.7.1991 tarihinde feshedilmiştirî' Efe'nin şirketi yeniden savalıkta ANKARA (AA) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Cumhurbaşkanı Turgut özalın oğlu Efe özal'ın da ortağı olduğu "Marjinal Menkul Degerler AŞ" hakkında DYP Zonguldak MUletvekili Tevfık Ertüzün tarafından Cumhuriyet Savcıhğı'na yapılan suç duyurusu ile ilgili incelemesini tamamladı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre SPK, "Insider Trading" konusunda mevcut yasada herhangi bir hüküm olmadığı gerekçesiyle suç duyurusu dosyası üzerinde inceleme yapmadı. SPK yetkilileri, "Insider Trading konusunda yasa hiikmü olmaması yüzünden birşey yapamadıklarını, TBMM'de bulunan Sermaye Piyasası Yasa Tjasana'nın y«ı«yMan durumunda bu gibi suç duyurulannın ele alınabilecegini" bildirdiler. SPK yetkilileri, dosyayı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'na iade ettiklerini de açıkladılar. Hazine yetkilileri ise, SPK'nın gönderdiği dosya üzerinde herhangi bir inceleme yapılmayacağım, böyle bir yetkileri olmadığmı söylediler. Yetkililer, suç duyurusu ile ilgili dosyası Cumhuriyet Savcıhğı'na iade edeceklerini belirttiler. Ancak bu işlemin gerçekleşmesi için Hazine'den sorumlu yeni devlet bakammn onayı gerekiyor. Bu durumda Marjinal Menkul Kıymetler AŞ ile ilgili son sözü Cumhuriyet Savcılığı söyleyecek. DYP Zonguldak Milletvekili Tevflk Ertfiztin, SPK'nın suç duyurusu konusunda herhangi bir şey yapmasını beklemediklerini belirterek, "Hükümete baglı bir kunıluşun, Efe Özal'ın şirketi hakkında karar vermesi çok zor. SPK'nın, suç dayurusu bir yana, Efe Özal'ın ortak olduğu şirketin ad degişikligini onaylamaması gerekirdi. Çünkü Efe Özal'ın şirkete ortak olmasının anlamının ne olduğunu SPK da biliyor" dedi. Marjinal Menkul Değerler AŞ ortaklannın adları ve sermaye paylan şöyle: Salubsun Hekimoglu: yüzde 24, Ömer AU Yalıcüan yüzde 23 Mustafa Dennan: yüzde 20, Mazhar Efe Özal: yüzde 15, Zeynep Gül özal: yüzde 15, Koray Aksu yüzde 1, Nedim trengün yüzde 1, Kaan Kınay yüzde 1. OECD'den iyîmser tablo BRUKSEL (AA) Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma örgütü (OECD) tarafından yayımlanan "Ekonomik Perspektifler" raporunda, Türkiye'de enflasyonun geçen yıl yüzde 12 geriİediği, Körfez krizinin etkileri atlatıldıktan sonra gelecek yıl turizm ve ihracatta canlanma, ulusal gelirde ise yüzde 6'lık artış beklendiği belirtildi. Raporda 1992'de Türkiye'de enflasyonun yüzde 56'larda kalacaği, işsizliğin ise yüzde ll'i aşmayacağı kaydediliyor. Gayrisafi milli hasılanın 1990'da yüzde 9.2 arttığına dikkat çekilen OECD raporunda tanmsal üretimdeki artışın yüzde 11, imalat sektöründeki arüşın ise yüzde 9 olduğu, buna rağmen iç tüketimdeki yüzde 14'lük artışın karşılanamadığı bildirildi. Konut sektöründe verilen desteğin kesilmesinden sonra 9 yıldan bu yana ilk kez konut yapımının gerilediği kaydedilen raporda enflasyonla ilgili şu görüşlere yer verildi: , oranla yüzde 12'lik bir geruemeye tekabül ediyor. Ancak 1991'de petrol fiyatlannın iç piyasada artması, aynca kamu sektörünün ürettigi mal ve hizmet bedellerinin yükselmesi sonucu enflasyonda yükselme metin kamu harcamalannı önceden ilan edilen düzeyde tutması son derece güç olacaktır" denildi. Çitosan Başbakanlık tashihi karar isteyecek Ekonomi Servisi Çitosan'a bağlı 5 çimento fabrikasının Fransız "Sockte Ciments Français" firmasına satılması işlemini iptal eden Ankara 1 'inci idareMahkemesikarannın Danıştay tarafından onaylanması fabrikalann geleceği konusunda belirsizlik yarattı. AA'nın haberine göre Başbakanlık kararın düzeltilmesi için Danıştay'a yeniden başvuracak. Başbakanlığın yapacap bildirilen "tashihi karar" isteminin, Danıştay dava daireleri ve idari veya vergi dava dairelerinin, genel kurullannın, temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahke. melerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında bir defaya mahsus olarak yapılabildiği belirtiliyor. Tashihi karar için, kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuruda bulunulması gerekiyor. öte yandan UBA'mn haberine göre satış anlaşmasında "Fransız şirketi ile Kamu Ortaklıgı tdaresi arasmda meydana gelebilecek ihtilaflar Türkiye'deki arabulucular ve mahkemeler yoluyla halledilemezse, Avustury°a Ticaret Odası Tahkim Merkezi bu ihtilaflara bakmaya yetkilidir" şeklindeki hüküm, Fransız şirketine satış işleminin iptalinden doğabilecek zararlannı Türkiye1 den tanzim etme hakkı doğuruyor, DYP Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertüzün, Fransız şirketi bu şekilde bir zarar tazmini yolunu gittiğinde Türkiye zarara uğrarsa satış işlemini gerekleştiren eski Başbakan Yıldınm Akbulut ve Yüksek Planlama Kurulu'nun o dönemindeki üyeleri olan Işın Çelebi, Adnan Kahveci, Güneş Taner, Fahrettin Kurt, Cengiz Altınkaya, Cengiz Tuncer, Hüsnü Doğan, Şükrii Yürür ve Mehmez Yazar hakkında ayn ayn kişisel dava açacağını söyledi. Ertüzün, "Dönemin başbakamnın ve bakanların şahsen ve müteselsilen sorumlulukları bulunuyor" dedi. Ertüzün, Damştay'ın bu son karann, Türkiye'de özelleştirmenin ciddi bir düzenlemeye dayandınlarak yapılmadjğıru, kamunun zarara uğratıldığını ortaya koyduğunu da belirtti. Ertuna Gelişim'in başında • Ekonomi Servisi Hürriyet Gazetesi'nin eski Genel Müdürü Doç. Dr. Özcan Ertuna, Gelişim Yayınları A.ŞÎnin reorganizasyonu görevini üstlendi. Impeksbank'ın kontrolüne giren Gelişim Yayınları'nın yönetimini bir süre aktif danışmanlık yaparak yürüteceğini bildiren Ertuna, yayın grubuna ust yönetim oluşturduktan ve mali yapısını dengeledikten sonra ayrılacağıoı söyledi. Gelişim grubunun genel müdürlüğünden ayrılan Suat Aksoy ise eskisi gibi aylık Marie Claire dergisinin genel yayın yönetmenliğini sürdürecek. Körfez krizi sonrası Körfez krizi yüzünden Türkiye'nin turizm gelirleriyle hizmet ihracında bu yıl düşme görüleceği belirtilen raporda, bu sektörlerde 1992'de büyük bir canlanma beklendiği vurgulanıyor. Aynı şekilde bu yıl yüzde 3.54 oranında artması öngöriilen ulusal gelirin gelecek yıl yüzde 6 yükseleceği de tahmin ediliyor. OECD raporunda 1992'de enflasyonun yüzde 56, işsizliğin yüzde 11, cari işlemler dengesi açığının ise yüzde 2.4 olacağı hesaplanıyor. OECD'nin "Ekonomik Perspektifler" raporunda Türkiye'deki enflasyonun 1989'a göre bu yıl yüzde 12 gerilediği belirtilerek 1992'de büyüme hızının yüzde 6'ya yükseleceği, enflasyonun yüzde 56, işsizlik oranının ise yüzde 11 olacağı tahmin edildi. "198990 sonbaharlan arasındaki dönemde yavaşlayan enflasyon, 1990'ın son 3 ayında petrol fiyatlanndaki artış yüzünden yeniden canlandı. Toptan eşya fiyatlan bir yılda yüzde 52 arttı. Yine de bu 1989'a beklenmelidir." 1990'da özel sektörde ücretlerin yüzde 120, kamu sektöründe ise yüzde 140 arttığı bildirilen OECD raporunda, "Ücret artış talepleri ve Körfez krizinin olumsuz etkisi yüzünden hiikü Mercedes ailesi • Ekonomi Servisi MercedesBenz'in yeni S sınıfı otomobillerinden 300 SE, 300 SEL, 400 SE, 400 SEL, 500 SEL Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobillerin aksesuarsız ve KDV'siz satış fıyatları yaklaşık 175 bin DM (420 milyon lira) ile 245 bin DM (580 milyon lira) arasında değişiyor. MercedesBenz Türk'ün Pazarlama Direktörü VVolfgang Presinger, Türkiye"deki MercedesBenz bayilerinin dışında bazı oto galerilerinde satılmakta olan S sınıfı otomobillerin Türkiye koşullarına göre ayarlanmamış olmasının sorun yaratabileceğini, bu tür araçların sahiplerinin MercedesBenz Türk'ün sağlayacağı servis ve yüksek teknoloji imkânlarından yararlanma olanağının bulunmadığını belirtti. Yugoslavya'daki olaylar nedeniyle Türfc TlR'lan bu ülkede mahsur kaidı. Ihracata Yugoslavya darbesi UND Başkanı Saffet Ulusoy, olaylar nedeniyle naküyecilerin zararlarının 10 milyon marka ulaştığım söyledi. yeciler Birliği Derneği Başkanı Saffet Ulusoy, girişimleri ve son İZMİR Yugoslavya'daki durum konusunda şu bilgileri olaylar nedeniyle Türk TIR'la verdi: rının mahsur kaJması ve yolla"Yugoslavya'da başkousolosla nn kapanmasının özellikle yaş meyvesebze ihracatını olumsuz konnştuk. Üç ölünün Türkiye^ ye bir an evvel getirilmesi için etkilediği bildirildi. Yugoslavya'daki olaylar nede çalışıyoruz. Şu anda 33 firmanın niyle TIR yollarının kapanma 87 aracı mahsur kaldı. Şoforlesı, sürücülerin mahsur kalması rin bir kısını arabaları bırakıp mn ardından çeşitli girişimlerde köylere kaçmış. Olaylar siirdubulunuldu. Uluslararası Nakli gü için bir şey yapdamıyor. Ara TÜREY KÖSE Halk Leasing kuruldu • ANKARA (AA) Leasing şirketlerine bir yenisi daha eklendi. Halk Bankası öncülüğünde, halk finansal kiralama anonim şirketi (Halk Leasing) kuruldu. 50 milyar lira sermayeli şirketin kuruluş sözleşmesi dün Ankara'da imzalandı. Halk Bankası Genel Müdürii Mümtaz Pehlivanh, imza töreninde yaptığı konuşmada, Leasingin bankacılık sektöründe önemli bir fınansman araa olduğunu belirterek, yatınmalar tarafından banka kredilerine göre daha fazla tercih edildiğini söyledi. balann önüne Yugoslavlar kum yüklii barikatlar kurmuş. Şimdi Belgrad ttzerinden Macaristan'a geçiyonız. Saffet Ulusoy, olaylardan sonra nakliye ücretlerinin 500750 mark dolayında arttığını, araç sıkışıklığının da başladığını söyledi. Yaş meyvesebze ihracatının en yoğun olduğu bir dönemde olaylann başlamasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Bngünlerde vasıtalann yüzde 80*i Almanya'ya gidiyordu. Almanya'ya ihracat çok etkilendi. Şu anda Türk nakliyecisinin zaran 10 milyon mark. Olaylar 1015 gün daha sürerse 20 milyon markı bulur. thracatta da muazzam alcışıltlık olur" dedi. Yaş meyvesebze ihracatçıları da olaylann sürmesinin kendilerini tedirgin ettiğini söylediler. Ege Yaş SebzeMeyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı tzzet Ürüncü, "TlR'lan Romanya ve Macaristan yolundan gönderiyoruz. Ancak o güzergfth da dar ve uzun. Bozulabilir mallar taşınması nedeniyle. olaylar sürerse ihracatımızdaki risk buyür" dedi. KISA KISA • ENTO'nun (Avrupa Kamu Telekomünikasyon Şebeke İşletmecileri Birliği) kuruluş toplantılannın dördüncüsü dün İstanbul Çırağan Oteli'nde başladı. Toplantı bu akşam sona erecek. • AKBANK, Türk Polisini Güçlendirme Vakfı'na bağışta buluyor. Bankanın Genel Müdürii Hamit Belli, bağış çekini bugün İstanbul Valiliği'nde yapılacak törenle Cahit Bayar'a verecek. • BEYMEN, Italya'mn ev tekstil ürünlerinde Unlü ismi Basetti'yi ürün yelpazesine katıyor. Basetti'nin ürün grubunu nevresim takımlan, yatak örtüleri, döşemelik ve perdelik kumaşlarla havlu ve banyo aksesuarlan oluşturuyor. İŞADAMININ TEMMUZ ? 91 GÜNLİJĞÎJ Hazıriayan: H.Turgut Anğ 8 Temnmz'91 pazartesiye kadar Ankara'ya) taahhütlü Zorunlu tasarrufu 10 Temmuz'91 çarşambaya kadar Boş video ve ses kasedi imal ya da ithalinden geçen ay kesilen vergi kesintisi Ziraat B.na yatınlır, bildirimi Turizm Bak.na yollanır. TV satışı bandrol ücreti Ziraat B.na yatınhr, bildirimi TRT Gn.Md.ne gönderilir. gönderilir. teşvik kesintilerinin ÜcretUlerin geçen ayın ahş fatura ve fış nisanhaziran'91 dönemi bildirim ve icmal leri vergi iade bildirimine listelenerek işye formlan düzenlenerek Ziraat R şubesine verine veriUr. rilir, ödenir. a) Konut E.Y Fonu bildirimi SSK Md.ne verilir, tutan banka ya da sigortaya ödenir. b) Zorunlu tasamıf kesintisi yeni aylık bildirim formlan Ziraat B. şubesine verilir ve yatınhr. Kurumlar Vergisi'nin 2. taksidi (1/3'ü) 22 Temmuz'91 pazartesiye kadar ödenir. Anonim şirketlerin damga v. beyanna Motorlu kara taşıt sahipleri, 2. yan yıl mesi vergi dairesine verüir ve pul bedelleri taşıt pullannı Ziraat Bankası gişelerinden ahnalıdırlar. ödenir. Ücretlilerin geçen ay ahş belge sonuçla özel amaçlı yat, kotra, tekne, uçak ve n, Vergi İade Beyannamesi ile vergi daire heh'kopterlerin motorlu taşıt vergisi 2. yan yıl taksidi makbuz karşılığı ödenmehdir. sine verilir. Kişi ve şirketlerin temmuz'91 geçici ver Ticaret ve serbest meslek sahipleri geçen ayın vergi iade beyannamesini verirler. gisi ödenir. 10"dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ge Zorunlu tasarrufu teşvik kesintisinde iki çen ay yapılan ödemelerin vergi kesintileri, yılı dolduranlara, toplam tasarruf tutan famuhtasar beyanname ile vergi dairesine ve izinin (nemanın) 1/3'ü ödenir. (RG 22.6.1990) rilir ve ödenir. Kendi adlarına reklam yapanlar ve rek 1990 yıh perakende satış ya da hasılatlamcılann geçen aya ait ilanreklam beyan ları 15 milyonu aşan satıcılar, süresi namesi ile eğlence, yangın sigorta ve 1.8.1991'e uzatüan yazarkasa hazırhklannı akaryakıt tüketim beyannameleri belediyeye tamamlamalı. verilir, ödenir. 1989'da verilen harita mütea^ıhit karne25 Temmuz'91 perşembeye kadar si ve imar piam yeterlihk belgesi, yenileriyIs değiştirilmeli. (3. ayRG 20.9.1990) Geçen ayın KDV beyannamesi vergi da Mevcut katı atık işleme ve depolama teiresine verilir, vergi kesinti fazlası ödenir. sisleri, inşaat ve işletme ruhsatı ahnak için ilgili makamlara başvurmalı. (4. ayRG 31 Temmuz'91 çarşambaya kadar BağKur'un temmuz'91 aylık primi ban 14.3.1991) kaya, posta çekine, il müdürlük veznesine Bağımsız denetim kuruluşlan, durumlarını yeniden düzenlemelidir. (5. ayRG ödenir. Haziran'91 aylık sigorta bildirgesi SSK 9.3.1991m.5 ve 6) KDV'nin 2. üstesindeki Vo6'hk mallara Md.ne verilir ve ödenir. Geçen ay 9'dan fazla işçi çahştıranlar 1.8.1991'de ^08 uygulanacağından yazarkasalar ayarlanmalıdır. ca: MALİYE VE GÜMRÜK BAKANUĞI TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GÜMRÜKLÜ SAHADA TAHMİL, TAHLİYE VE HAMALİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 1 İstanbul lli, Kadıköy ilçesi, tçerenköy Mahallesi, Kayışdağı mevkiinde bulunan Erenköy Tasfıye İşletme Müdürlüğü'nün Erenköy Tesisleri'nde, yılhk geliri yaklaşık dört milyar lira olan ve tesise gelen giriş eşyası ile tesisden yurtdışına gönderilecek cıkış eşyasınm tahmil, tahliye, hamaliye hizmetleri Tasfıye İşletme Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi uyannca bu hizmetlerden elde edilen hasüatın %80'i üzerinden 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyannca alınan Bakanlar Kurulu'nun 5/4/1991 tarih ve 91/1685 sayıh karanna istinaden belirlenen esas ve usule göre eksiltme yapılmak suretiyle (3) yılhğına kapah teklif usulü ile ihale edilecektir. 2 Ihaleye Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olup, sermayesi en az 500.000.000. TL. olan ve şartnamedeki diğer şartları taşıyan Ticaret Şirketleri katılabilir. 3 Şartname ve ekleri 500.000. TL. karşıhğmda Tasfiye Işleri Döner Sermaye lşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Adana, Ankara, Erzurum, Edirne, Erenköy, Diyarbakır, İstanbul ve tzmir Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilecegi gibi bu yerlerde mesai saatleri içerisinde bedelsiz incelenebilir. 4 İhale edilecek işin geçici teminaü 120.000.000. TL'dır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin şartnamede belirtilen belgelerle örneğine uygun teklif mektuplannı 17 Temmuz 1991 günü saat 10.00'a kadar Maliye ve Gümrük Bakanlıgı Tasfıye tşleri Döner Sermaye lşletmeleri Genel Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 6 Kat: 4 Kızılay/ANKARA adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığma vermeleri gerekir. Posta ile gönderilen tekliflerin belirtilen gün ve saate kadar Komisyon Başkanlığma ulaşması gerekmektedir. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Yapılan müracaatlar herhangi bir sebeple geri alınmaz. Yukanda belirtilen gün ve saat geçtikten sonra hiçbir şekilde yeni teklif kabul edilmez. 6 Komisyon, ihaleyi yapıp yaprnamakta serbesttir. thale sonuçlan isteklilere aynca yazüı olarak bildirilecektir. 15 Temmuz'91 pazartesiye kadar Geçen ayın Banka ve Sigorta îşlemleri Beyannamesi, vergi dairesine verilir, ödenir. Anlaşmah matbaalarda geçen ay basılan ve dağıtılan fatura, P.S.V. ve reçetelerin bildirimleri vergi daireleri ve defterdarhklara verilir. a) Eczane, imalatçı kuyumcu, mıhlamacı, anlaşmah matbaalann reçete basımı ile tapu sicil, valilik, belediye, TEK ve benzeri kuruluşlarda onaylanan emlakla ilgili haziran'91, b) 50'den fazla işci çalıştıran imalatçılar, mahkemeler, icraiflas daireleri, avukatlann nisanhaziran'91, c) 1150 işçi çahştıran imalatçı işletmelerle işçi sayısına bakılmaksızm bitkisel yağ, un ve unlu mamulleri imalatçıları, çeltik, yem, pamuk, çırçır ve pres fabrikalarımn ocakhaziran'91 işlemlerinin bilgi ve form bildirimleri (MGBVergi Istihbarat ŞbrUlus Yibitaş da Fransızlaçtı • Ekonomi Servisi Fransa'da çimento sektörünün tamnmış kuruluşlanndan Lafarge Coppee tarafından 1,5 yıl kadar önce satın alınan Aslan Çimento, Ankara'da kurulu YibitaşAnkara Çimento A.Ş.'ye yüzde 50 oranında hisseyle ortak oldu. Yibitaş Ankara Çimento bir süre önce 5 milyar lira olan sermayesini 18 milyar liraya çıkardı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog