Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

4 ihMMUZ, UUMtl UKJ itLl/11 TürkiyeÇin ilişkisi • ANKARA (AA) Türkiye ile Çin arasında önceki yıl imzalanan konsolosluk sözleşmesinin onay belgeleri dün Ankara'da teati edildi. Onay belgeleri, Dışişleri BakanhğYnda yapüan bir törende, Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal Işler Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Çelikkol ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara BUyUkelçisi Liu Hua arasında teati edildi. 6 Mart 1989*da Pekin'de imzalanan sözlesme, 2 Ağustos 1991'de yürürlüğe girecek. Slovenya'da mahsur kalan Türk TIR şoförleriperişan durumda: Allah nzası için bizi kıırtarm Dışişleri: Gurbetçiler zorunlu olmadıkça Romanya'dan dönmesin Ankara uyarıyor Moskova yine elegtirildi • LENİNGRAD (AA) SSCB'de muhafazakâr komünistlerden oluşan bir grup, ülke yönetimine sert eleştirilerde bulunuyor. Nina Andreyeva liderilğindeki Leninizm ve Komünizm Ülküsü Birlik Cemiyeti tarafından hazırlanan ve Komünist Parti'ye sunulan bildirgede, Devlet Başkanı Gorbaçov tarafından başlatılan reform süreci "burjuva karşıdevrimi" olarak nitelendiriliyor. Slovenya'da bekleyen Türk şoförlerinin kamyonlarındaki hasar dikkat çekici boyutlarda. Kimi makineli tüfekle baştan aşağı taranmış, kimine ise roket atılmış. Türk şoförler AA muhabirlerine "Yazın, yazm da Allah rızası için bizi buradan kurtarsınlar " diye yalvarıyorlar. MARİBOR (AA) Avusturya sınınndan giriş yapıp, Yugoslavya'daki kanşıklık nedeni ile Slovenya'da mahsur kalan Türk TIR şoförlerinin korkulu bekleyişi sürüyor. Yol boyunca bekleyen TIR şoförleri, bir an önce kamyonlarını alıp yollarına devam etmelerinin sağlanmasını istiyorlar. Slovenya'da bulunan AA muhabirlerinin, sınırdaki uzun bekleyiş ve Yugoslav ordu kuvvetleriyle Sloven birlikleri arasındaki çatışmalarla ilgili izlenimleri şöyle: Romanya yolu da tehlikeli Slovenya'dan geçmemeleri ve Viyana Budapeşte Belgrad yolunu izlemelerinin daha önce telkin olduğu kaydedilen açıklamada vatandaşlanımzdan önemli bir kısmımn bu kez Macaristan Romanya Bulgaristan güzergâhı üzerinden ülkemize gelmeye çahştıklarmın öğrenildiği belirtildi. Açıklamada bu duruma iUşkin olarak şöyle denildi: "Bu konuda Romanya sınır kapısındaki işlemlerin çabuklaştırüarak yığılmanın önlenmesi konusunda Rumen makamlan nezdinde gerekli girfşimlerde bulunulmaktadır. Ancak alınan bilgilerden Romanya ile Bıılgaristan arasındaki sınır kapüannda 1520 saate varan beklemeler olması, yollardaki olumsuz seyriisefer şarttan, çeşitli asayiş sonınlan, kaza durumunda gerekebilecek saglık yardımı yetersizlikleri ve güzergâh üzerinde yeterli sayıda benzin istasyonu olmaması ve gıda ve diğer ihtiyaçlann temini zorluklan nedeniyle transit geçişlerin, muztar kalınmadıkça buradan yapılmaması tavsiye olunmaktadır." Açıklamada temas kurulan Romanya yetkililerinin vatandaşlann Romanya'ya girişte kullandıklan Nadlac sınır kapısının yanında ANKARA (AA) Dışişleri Bakanlığı, yurda gelen ve iç ve dış karışıkhk nedeniyle Yugoslavya'dan geçemeyen gurbetçilerimizin Romanya'yı kullanmamalarıru önerdi. Dışişleri Bakanhğı Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerinde çahşan ve yaşayan takriben 3 milyon vatandaşumzm genellikle karayolu ile Yugoslavya üzerinden ülkemize geldikleri anımsatılarak ülkede iç karışıklıklar başlaması nedeniyle 100 otobüs ve TIR ile 5000'e yakın vatandaşımızın Slovenya bölgesinde mahsur kaldığı kaydedildi. Vatandaşlann Çarpışmaların olduğu bölgelerde ilk fark edilen keskin bir yanık kokusu. Bu kokuya, kamyonlarda bozulan mallardan gelen koku da eklenince insan ister istemez yüzünu ekşitiyor. Türk şoförler, bu savaşla hiçbir ilgileri olmadığı haJde pe Macaristan Romanya arasındaki Artand Bors kapısını da kullanmalannı, Bulgaristan'a geçişte ise Giurgiu (Romanya) Rusçuk (Bulgaristan) sımr kapısının yanı sıra Köstence'nin güneyindeki Vama Veche kapısmdan da yararlanmalanm, yığılmalan önlemek amacıyla tavsiye ettikleri kaydedildi. Açıklamada vatandaşlanmızın Avusturya ve Macaristan'dan kolayhkla geçişlerini sağlamak amacıyla her iki ülke nezdinde gerekli girişimler yapıldığı ve bu ulkelerin vatandaşlarımıza hudut girişinde vize vermelerinin sağlandığı belirtildi. istiyonız" diye yalvarıyorlar. lüyor. Bir şey sormak istendiğinde korkuyla perdeleri kapatıyorlar. İnsan, Slovenya'da köy ve şehirlerde "hayalet kenf'e girdiği izlenimine kapılıyor. Dükkânlar ve işyerleri kapalı. Sürekli verilen hava alarmlan insanlan perişan etmiş. Slovenya'mn daha içlerindeki bir bölgede bir Türk şoför, çatışmalarda kamyonunun barikat olarak kullanılmasından sonra kaçarak 3 gece ormanda yatmış. Şimdi aç, perişan, yol kenannda bekliyor. Kamyonunu alıp ülkesine dönebilmeyi ümit ediyor. Sloven Rambolar Yollar güvenli olmaktan kesinlikle uzak. Sürekli barikatlar, sinirli, gergin askerler. Tanklann içinden kaygı dolu yüzlerle gazetecilere bakan 1819 yaşında gencecik askerler görulüyor. Konuşmuyorlar, ama yüzlerinde "niye savaşıyoruz" ifadesi var. Ana yolun etrafındaki dağlar, ormanlar, özel Sloven komandolan ile kaymyor. Bu komandolar, silah yerine özel ok ve yay kullanıyorlar. Yerleri belli olmasın diye, tankın taretindeki askeri okla vurduktan sonra hemen kaçıyorlar. Arafat: Katlianı dıırsıın • TUNUS (AA) Filistin Kurtuluş örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat, aralarında Fransa, Ingiltere ve ABD'nin de bulunduğu bazı Batılı ülkelere gönderdiği mesajda, Lübnan ordusunun Sayda'daki Filistin kamplarına düzenlediği son saldırıları kınayarak ' 'Filistinli katliamına' son verilmesini istedi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Arafat, Güney Lübnan'da son günlerde meydana gelen olaylann "kaygı verici" boyutlara ulaştığına dikkati çekti. Arafat'ın, bu endişesini, önceki akşam ilgili Ulkelerin Tunus'taki büyükelçilerine ilettiği bildiriliyor. Arafat'ın, Ingiltere Büyükelçisi'ne, FKÖ ile doğrudan temas kurmayan ABD ve lngiüz hükümetine iletilmek üzere bir sözlü mesaj verdiği belirtiliyor. rişan durumda bekliyorlar. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Maribor hastanesinde bulunuyor. Kamyonlarda ki hasar, dikkat çekici boyutlarda. Kimi makineli tüfekle baştan aşağı taranmış, kimine ise roket atılmış. Bazılarının camlarında 810 kurşun deliği var. Bölgedekiler, Sloven birliklerin, federal ordu tanklarına yol açtıklan gerekçesiyle Türk kamyonlarını taradıklarını anlatıyorlar. Biraz daha içerilere girildiğin de ise karşını.a yine Türk kamyonları çıkıyor. Şoförleri hayatta, ama korku vnde, perişan vaziyette. Türk gazetecilere, "Yazın, yazın da Allah rızası için bizi buradan kurtarsınlar bir an önce. Bu bizim savaşımız degil. Biz gitmek, kurtulmak Hayalet kentlerköyler Zagreb istikametine ilerlerken yolda bir tek araç bile gözükmüyor. Insanlar evlere kapanmış. Evlerin pencerelerinden tek tük gizli gizli bakan insanlar görü DlŞBASIN ISTANBUL MACARİSTANBAŞKONSOLOSLUĞU Işçîler vîze kuyrugrunda Macaristan Başkonsolosluğu Basın Ataşesi Kollar, her gün yaklaşık 500700 kişiye vize verdiklerini, kimseyi geri çevirmediklerini belirtti. VEDAT YENERER Yugoslavya'mn Slovenya ve Hırvatistan cumhuriyetlerinde yaşanan kargaşa nedeniyle, Macaristan üzerinden Batı Avrupa1 ya gidecek Türk işçileri, îstanbul'daki Macar Başkonsolosluğu ile Ankara'daki büyükelçilik önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Macaristan Başkonsolosluğu Basın Ataşesi Janos Kollar, başvuruların son dört gün içinde had safhaya ulaştığını belirterek "Her gün yaklaşık 500700 arasında kişiye vize veriyoruz. Kimseyi geri lar gereği Türk işçilerinin Macaristan'dan geçişlerinde kolaylık sağlanacağı açıklanmış ve bu çerçevede Macar transit vizesinin sınır kapüannda Türk işçiçevirmiyoruz" dedi. Vize almak lerine verileceği duyuruhnuştu. lstanbul'daki Macaristan için sırada bekleyeı vatandaşlar da Macar gümrüğünde vizesi Başkonsolosluğu'nda görevli olanların kuyrukta bekletilme basın ataşesi Janos Kollar, konyerek geçişlerine izin verildiğini solosluk önundeki yığılmaların ve bu nedenle vizeyi İstanbul' son dört gün içinde başladığını dan almayı tercih ettiklerini söy belirterek "Her gün yaklaşık lüyorlar. 500700 arasında kişi>e vize veYugoslavya'da yaşanan gergin riyonız. Macaristan Dışişieri Badurumun, Batı Avrupa'da çah kanlığı'nın genelpesinde vizeleşan TUrk işçilerinin tatil sezonu rin hudut kapılarında verilecena denk gelmesi, tatilcileri, yol ğini de Türk vatandaşlara duyularını değiştirerek ya karayoluyla ruyoruz. lşçilerin işlerini kolayMacaristan üzerinden ya da latmak için çalışma süremizi uçakla Türkiye'ye gelmek zo fazlalaştırdık. Aynca nonnalde runda bıraktı. Turkiye ile Maca bir gun sonra verilen vizeleri, yaristan arasında yapılan anlaşma nm saatte vermeye gayret edivoruz. Eleman sayısı olarak böyle bir izdihama alışık olmadıgımız için biraz sıkıntımız var, ama birkaç eleman daha personelimize ekleyerek bu soruna çözüm getireceğiz" diye konuştu. Macaristan vizesi alacak Türk vatandaşları için tstanbul'daki Macaristan Başkonsolosluğu tarafından, 2 adet fotograf, geçerli pasaport, pasaport üzerinde işçi olduğunu belli edecek herhangi bir kayıt isteniyor. Bu belgelere sahip olan vatandaşlar, konsolosluk tarafından verilen bir formu da doldurduktan sonra vize başvurusu yapabilecekler. Vizelerini yanm saatte almak isteyenlerden 80 bin lira, ertesi gün almak isteyenlerden de 60 bin lira harç parası isteniyor. Avrupadaki ABD askerleri • WASHINGTON (AA) ABD'nin gelecek 15 ay içerisinde Avrupa'daki askerlerinin 60 bininden fazlasını çekeceği açıklandı. Savunma Bakanhğı Sözcüsü Pete Williams tarafından yapüan açıklamada, çekilecek asker sayısının 1991 için önceden konulan hedefin altında kaldığı belirtildi. Williams, mali yılın sonu olan 30 Eylül 1991'e kadar 40 bin askerin evlerine gitmesinin hedeflendiğini, ancak Körfez'deki savaş nedeniyle bu rakamın 24 bin 400 dolayında kalacağını kaydetti. Williams, Akdeniz'deki donanma güçleri de dahil olmak üzerc Avrupa'daki ABD askeri sayısının 29S bin dolayında olduğunu belirtti. KüKTNÖBETÎ Sadık Ahmet Waahingtoıvda • WASHESGTON (Cumhuriyet) Yunan Parlamentosu'nun Türk kökenli milletvekili Sadık Ahmet, ABD başkentinde Batı Trakya'nın durumu hakkında görüşmeler yapıyor. Ahmet önceki gün ABD Dışişleri Bakanhğı Güney Avrupa Dairesi Müdürü David Ransom ile ABD Dışişleri'nin İnsan Haklanndan Sorumlu Dairesi'nin yetkilileri ile bir görüşme yapn. Ahmet, bu görüşmede ABD'nin Batı Trakya Türklerine ilgisinin arttığııu gözledi ve bunu, Amerika'mn Batı Trakya konusundaki tutumumun değişmeye başladığının göstergesi olarak algıladı. IRAK Cezayir'de 2 ölü, 21 yaralı • CEZAYtR (AA) Cezayir'in doğusundaki bazı kentlerde Isiamcı göstericilerle güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmalarda iki kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bÛdirildi. APS'nin askeri ve polis kaynaklanna dayanarak önceki gün verdiği haberde gösterilerle ilgili olarak 40 kişinin gözaJtına alındığı kaydedildi. Konstantin kentinde çıkan çatışma sırasında küçük bir kız çocuğunun öldüğü, 5 göstericinin de yaralandığı ' belirtildi. Aynı kentte göstericilerin bir polis karakoluna saldırması üzerine çıkan çatışmada 14 lslamcı göstericinin yaralandığı kaydedildi. BM heyeti eli boş döndü ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) SHP Genel Başkam Erdal Inönü, Irak'ta ortaya çıkabilecek bir kanşıklığa karşı, Türkiye'de caydıncı bir yabancı güç bulunduruhnasını eleştirerek "Irak'taki etnik gnıplan konıyacağız diye Türkiye'de niye konuşlanıyor. Böyle bir usul' yok. Eger böyle bir ihtiyaç varsa, müttefik güçler ve Birieşmis Milletler guçleri Irak'ta kalır" SLOVEN ASKERİ TETİKTE Sloven askerlerinin, federal birliklere karşı umulanın üzerinde diye konuştu. bir direnme gösterdikleri bildiriliyor. Gözlemciler Sloven birliklerinin federal orduya karşı geInönü, dün hükümet prograrilla taktiği uyguladıklannı belirtiyor. (Fotograf: Reuter) mı Uzerindeki görüşlerini açıklarken programda bu konuya hiç değinilmemesine dikkat çektikten sonra özetle şöyle dedi: "Bir defa böyle bir kuvvetin Türkiye'de konuşlandınlmasının Irak'taki etnik gnıplann Irak rejimine karşı korunması Yugoslavya'da patlak veren sıcak savaş piyadesinin kemikleri kadar etmez" demişti. için şart olduğu, zorunlu olduBonn hükümetini ve muhalefeti hazırhksız AGİK menajeri Hans Dietrich Genscher ise ğu nereden belli? Başka ülketeryakaladı. Başbakan Helmut Kohl durumu eski Sovyet meslektaşı Eduard deki etnik gnıplan konımak "endişe verici" olarak niteliyor, ama Şevardnadze'nin sözlerini daha iyi hatırhyor. için civar ülkelere, başka ulkeYugoslavya'nın parçalanmasımn "çözttm Şvardnadze'nin uyansı şuydu: lerin güçlerini getirmek diye bir olmadıgını" da belirtiyor. Kohl bu usul yok. Zaten böyle bir kan"Yugoslavya'ya dikkat edin. Eğer yorumuyla kendi partisinden de eleştiri aldı. şıklığa ne gerek var? Irak'ta Yugoslavya parçalanırsa bizde iş iyice Kohl'ün sarfettiği sözler, Avrupa'nm bu yurtlanna dönen sığınmacüan, çığnndan çıkar." köşesi hakkında hiçbir sağduyuya sahip bugün Irak'ta bulunduklan yerSosyalist Yugoslavya'mn kunıcusu Josip olmadığını ve olayları anlamadığım lerde koruyan müttefik güçler kamtlamaktadır. Aynı anlayışsızhk, 115 yıl Broz Tito şöyle demişti: "Eğer biz ulusal var. Bu güçler aynlınca huzmr nefretin ve kavganın üstesinden gelemezsek o önce Reich lideri Bismarck'ta da bozulacak endisesi duyııluyorsa, zaman Yugoslavya haritadan silinecektir." görülmekteydi. Bismarck o zamanlar bu endişe kayboluncaya kadar "Bütün Balkanları toplasamz bir Alman ordan aynlmamak, o zamana (2 temmnz) kadar Irak'taki bütün vatandaşlannın kendi aralarında huzur içinde yaşayacaklan bir düzeni anlaşmayla kunnalanna yardımcı olmak, buna ek bir gttvence hâlâ isteniyorsa, onu Birleşmiş Milletler'de aramak en dognısu değil midir? Sözlerim Dış Haberler Serrisi Sad özel heyetinin Başkanı Rolf Eke konusunda verdiği emre rağmen yanuş anlaşılmasın." dam Hüseyin yönetiminin, nük us izlenimlerini cuma günü BM yakın ilgi görmediklerini beürIrak'ta yaşayan herkesin inleer tesisleri derhal BM deneti Genel Sekreteri Perez de Cuel tirken resmi Irak yayın organla san haklanna saygılı bir düzemine açmasını sağlamak ama lar'a iletecek. BM'nin New rında, BM heyetine istedikleri ne kavuşmasını içtenükle istedi Kayla pazar günü Bağdat'a giden York'taki merkezinde konuşan tesisi gezebilmeleri için "üst dü lerini söyleyen Inönü, '•Komüç kişilik BM heyeti, yaptığı te bir yetküi, Ekeus'un Bağdat'ta zeyde garanti" verildiği ileri sü şnmuz Irak vatandaşlannın yömaslarda hiçbir gelisme sağlaya yapılan görüşmeler hakkındaki rüldü. neticilerinin kusuru yüzünden mayarak Irak'tan eli boş döndü. bilgileri Güvenlik Konseyi'ne suReuter'in Irak haber ajansına çıkan Körfez savaşı içinde bn nacağını açıkladı. BBC Radyosu, BM Güvenlik dayandırdığı diğer bir haberine kadar can ve mal kaybına ugraKonseyi'nin 5 dairni üyesinin göre BM özel heyeti, Dışişleri masını üzüntüyle idedik. HaBatılı diplomatik kaynaklar, son gelişmelerin ışığında Irak'a Bakanı Ahmet Hüseyin Hüda yatiannı kurtarmak için sınırlakarşı uygulanacak yeni yaptı BM özel heyetinin incelemesine yir, Başbakan Tank Aziz, Sa nmıza koşan yüzbinlerce Kürt, izin verilen nükleer tesislerde nmları tartıştıklarmı bildirdi. Türkmen, Suryani sığınmacıya "sadece az sayıda personel ve vunma Bakanı Hüseyin Kamil Reuter'in haberine göre Irak boş kamyon olduğunu" belirt Hasan ve Irak Atom Enerjisi yardun edebilmek için seferber ta bulunan ve nükleer tesisleri tiler. Nükleer silah yapımında Komisyonu Başkanı ile görüştü. olduk. Dünyayı da yardıma çağırdık. Ve artık Irak'ta çeşitli incelemekle görevh' BM görevli kullanılan malzeme olarak BM lerinin görevlerini yapabilmele özel heyetine sivil amaçlı araşBir BM yetkilisi, görüşmele gruplar arasmda anlaşma olmarini garantiye almak üzere Bağ tırmalarda kullanılan parçalann rin üç buçuk saat sürdüğünü sını bizim de Irak'la ilişkilerimidat'a giden BM özel heyeti, Bağ gösterildiği de kaydedildi. söylerken "korkunç" değerlen zin normalleşmesini istiyonız. dath yetkilüerin oyalama ve şadirmesini yaptı. Yetkili, Irakh Hükümet, böyle bir teklişırtma taktikleriyle karşı karşıBM yetkilileri, Irak Devlet yetkililerin görüşmeler sırasında fi Meclis'e getirsin. Çiinkü böyya kaldı. Başkanı Saddam Hüseyin'in sözü sürekli birbirlerine devret le bir konuşlandırma için hiçbir anlaşmamız yoktur." Dün Bağdat'tan aynlan BM kendileriyle işbirliği yapılması tiklerini de kaydetti. Inomı: Neden Türkîye? T • • • • MüfettişYardımcısı olmak isteyenler!., Gelecek Yapı Kredi'de. Yapı Kredi Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Grubu'nda görevlendirmek üzere, dinamik, yarabcı. eğitici bir ortamda etkin bir görev üstlenmek, bankacılığı en ince aynntılanna kadar tanımak. bankacılık bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yönetim kademelerine hazırlanmak isteyen Müfettiş Yardımcıları arıyor. Adayların; • T.C. vatandaşı. • En az 4 yıl eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ya da aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokulların birinden mezun, Bankamız Müfettiş Yardımcılığı Sınavı'na bir defadan fazla katılmamış, • Sınav tarihinde 26 yaşını aşmamış, • Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli, • Askerliğini yapmış ya da erteletmiş (erkek adaylar için) olmaları, • İyi derecede İngilizce bilmeleri, • Resmi dairelere. kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamalan gerekmektedir. Sınavlar 1011 Ağustos 1991 Cumartesi ve Pazar günleri. • İstanbul, Ankara ve îzmir'de yapılacaktır. Sınav konularını ve ayrıntılı bilgileri içeren broşür, Teftiş Kurulu Başkanlığı'mıza yazıyla ya da şahsen, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Edirne, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Antalya illerindeki Bölge Müdürlükleri'mize ise şahsen başvurarak sağlanabilir. Adaylann, dilekçelerini, broşürde istenen belgelerle birlikte en geç 19 Temmuz 1991 Cuma günü, çalışma saati bitimine kadar elimizde olacak şekilde, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı İstiklâl Caddesi No: 285/4 Beyoglu 80050 İstanbul adresine postalamaları ya da getirmeleri rica olunur. Başvurular gizli tutulacaktır. • Bonn, hazırhksız yakalandı 1 YAPI^CKREDi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog