Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

UIŞ 4 ThMMUZ 1991 Bush, Ydmaz'ı kutladı • ANKARA (AA) ABD Başkanı George Bush, başbakanlığa atanan Mesut Yümaz'a bir kutlama mesajı gönderdi. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bush mcsajında şöyle dedi: "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı gibi şerefli bir görevi üstlenmeniz vesilesiyle tebriklerimin kabulünO rica ederün. Körfcz savaşı ve Kürt mülteci krizi sonrası gibi zor, ancak TUrkiye için aynı zamanda önemli bir dönemde görev Ostlenmektesiniz. Bizler daha barışçı ve güzel bir dünya yaratmak için çalışırken, iliskilerimizi belirleyen yakın işbirliğinin bu tarihi şartlarda daha da artacağından eminim. Türkiye'ye yakın gelecekte yapacağırn ziyaret sırasında sizinle görüşmeyi beklerken, yeni ve önemli görevinizi üstlenmenizden dolayı şahsi tebriklerimi sunarım" Yugoslav ordiısu bastırıyor Ordudan çelişkili açıklamalar yapılıyor. Yugoslav ordusunun Slovenya ve Hırvatistan bölgelerinden sorumlu komutan yardımcısı General Raseta, dün devlet başkanımn başkomutan olarak tanındığını ve Sloven milisler saldırmadıkça ateş açmayacaklarını söyledi. Genelkurmay Başkanı Adziç ise daha önce "mütareke için çok geç" kalındığım belirtmişti. Belgrad'dan yola çıkan tank birlikleri Hırvatistan sınınna dayandı Doğu ile Batı arasında çıban başı ugoslavya'nın batı bölgesini, doğu bölgesinden ayıran ve kökleri yüzyıllar öncesine dayanan kültürel hatalar zinciri etkisini bugün de hissettiriyor. Slovenya ve Hırvatistan yüzyıllar boyunca batının hâkimiyeti altında yaşadı. Sırbistan ve Yugoslavya'nın güney bölgesinde bulunan cumhuriyetler ise Osnianh Imparatorluğu'na bağlandı. Kilisesi'ne bağlanırken Bizans Imparatorluğu'nda Slav alfabesi ve Doğu Ortodoks dini benimsendi. Slovenya ve Hırvatistan daha sonra Avusturyalı Habsburg hanedanhğının kontrolüne geçerken başta Sırbistan olmak üzere Yugoslavya'nın diğer bölgeleri Osmanhlar tarafından idare edilmeye başlandı. Sırbistan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı. Slovenya ve Hırvatistan ile birleşmek istediyse de AvusturyaMacaristan tmparatorluğu bağımsızlığa operasyona zorladığını belirterek "Mütareke için artık çok geç. Vanlacak bir anlaşma uzun ömıirlü olmaz"demişti. AA'nın haberine göre Slovenya Enformasyon Bakanı Jelko Kaçin de Yugoslav ordusunun, bu sabah erken saatlerde geniş çaplı bir saldırı başlatması için emir aldığını iddia etti. Reuters'in haberine göre Kaçin, Slovenya televizyonunda yaptığı açıklamada, emrin SloOSMANLI İMPARATORLUGU Bosna Hersek'teki denetimini de arttırdı. AvusturyaMacaristan Imparatorluğu'nun Bosnayı ilhak etmesine venya'daki bütün federal birliklere gönderildiğini kaydederek "Bu emir, bütün iist düzey subaylara ve askerlere bu sabab erken saatlerde başlayacak yeni harekât için hazır olmaları gerektiğini söylüyor. Bu, zalim bir emir" diye konuştu. AP'nin haberine göre ise Kaçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovenya yakınlarında toplanan Yugoslav ordusunun bu sabah bir saldırı başlatacaizin vermezken Rus ve Alman imparatorluklarıyla yapılan anlaşma gereği Y sinirlenen Bosnalı bir Sırp'ın Avusturya Arşüdükü Ferdinand ile eşini Saraybosna'da öldUrmesi ile Birinci Dünya Savaşı başladı. AvusturyaMacaristan tmparatorluğu yıkılırken Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler bir krallık oluşturdular. Kral Aleksander, diktatörce ülkeyi birleştirmeye kalktı ve Sırbistan ve Hırvatistan milliyetçiligini Ulkenin ismini Yugoslavya olarak değiştirerek bastırmayı denedi. Aleksander 1934 yılında bir Makedonyalı tarafından öldürüldü. Yugoslavya, Josip Tito liderliğinde komünist bir idare altında yönetilmeye başladı. Aynı zamanda bir Hırvat olan Tito, tkinci Dünya Savaşı sırasında ğını haber aldıklarını söyledi, ancak halkı paniğe sevk etmemek için ayrıntılı bilgi vermedı. BBC'nin Belgrad muhabirinin dün gece 22.00 haberlerinde verdiği bilgiye göre başkentte darbe yapıldığına ilişkin söylentiler dolaşıyor. Söylentilere göre 24 saattir ortada gözükmeyen Başbakan Ante Markoviç, ordu tarafından tutuklandı. Yine söylentilere göre bu konudaki açıklama Yugoslavya'nın ba ] j | | Tito'nun ölmesi, ardından liderin yetkilerinin devredildiği ve her yıl için bir temsilcinin başkan seçildiği ARŞÜDÜK FERDİNAND Alman işgaline karşı savaşan partizanlara önderlik etmişti. Tito, Sırplarla, Hırvatlar arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırmayı kişilik meselesi yaptıysa da ülkedeki bu ayrımı gidermeyi başaramadı. 1. THEODOSİUS MAREŞALTtTO Federal Başkanlık Konseyi döneminde yaşanan siyasal sistemdeki zayıflık, ayrılıkçı akımlan güçlendirdi. 80'li yılların sonunda komünizm ilk olarak Slovenya ve Hırvatistan'da terk edildi. Sırbistan ise katı muhafazakârların idaresinde kaldı. ği, ancak cumhunyete girmediği de kaydedildi. Hırvatistan Devlet Başkanüğı Sözcusü Mario Nobilo ordu tanklarırun sırurdan içeri girmeye kalkışmasının "savaş başlangıcı" olarak algılanacagını söyledi. Nobilo, dün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaptığı açıklamada, Hırvat milislerinin alarm durumunda bekletildiklerini ve federal orduya karşı gelebilecek durumda olduklarını belirtti. Denktaş'ın açıklaması • İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın önerdiği 4'lu zirvenin "Rum kesiminden gelen tepkiler üzerine suya düşme noktasuıa gelmiş olabileceğini" belirterek, "Özal'ın onerisi güzel bir manevra. Bunun başkalannca yozlaştmlmasına izin verilmemeli" dedi. Denktaş, toprak tavizi konusundaki bir sonıya "Kıbns'ta eşitlik ve ortaklığın kabulü esastır. Bunlar kabul ediliyorsa ve sınır ayarlamasına taviz denilecekse toprak tavizi olacaktır" yanıtmı verdi. Dış Haberler Servisi Yugoslavya'da iç savaş tırmanırken, ordu yetkililerinin yaptıklan açıklamalar birbiriyle çelişiyor. Dün sabah Belgrad'dan yola çıkan ve federal orduya bağlı tankların Hırvatistan sınınna dayandıkları bildirilirken, başkentte gizli bir darbe yapıldığına dair söylentiler duyuluyor. nırlarını korumakla görevlendiYugoslav ordusunun beşinci rildiğini, Slovenya'yı işgal etaskeri bölge (Slovenya Hırva mek gibi bir amacı olmadığını tistan) komutan yardımcısı Ge söyledi. Yugoslavya Genelkurmay neral Andrija Raseta, federal ordunun Devlet Başkanı Stipe Başkanı Biyagoye Adzic ise dun Mesiç'i başkomutan olarak ta daha önce yaptığı açıklamada, nıdığını ve Sloven milislerden ateşkes çağnsına karşı Slovenbir saldırı gelmediği takdirde, ya'yı düşman olarak nitelendirordunun ateş açmayacağını du miş ve bu cumhuriyetle savaş yurdu. AFP'nin haberine göre halinde olduklarını söylemişti. General Raseta, federal ordu AP'nin haberine göre Adzic, nun sadece Yugoslavya'nın sı koşulların orduyu geniş çaplı bir M.S. 395 I. Theodosius Roma Imparatorluğu'nu ikiyi böldü: Hırvatistan, Slovenya ve Bosna, Batı Roma Imparatorluğu'nun sınırları içinde kalırken Makedonya, Karadağ ve Sırbistan, Bizans Imparatorluğu'na dahil edildi. Batı'da Latin alfabesi kullanılır, Roma Katolik KRAL ALEKSANDER ğımsızlık günü olan bugün yapılacak. Hırvatistan Devlet Başkanhğı'ndan yapılan açıklamaya göre, federal orduya bağlı tanklar sınırda durdular. Belgrad'dan dün sabah yola çıkan 150 tanktan sadece 20'sinin Hırvatistan sımnndan 30 km içeri girdiği belirtildi. Tanklardan bir bölümunun Hırvatistan'ın güneyindeki BosnaHersek Cumhuriyeti'nin Sırbistan sınınna doğru ilerledi Rıuııen general AııkaraYla • ANKARA (AA) Romanya Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Domitru Cioflina, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi. Tuğgeneral Cioflina ve eşini, Esenboğa Havaalanı'nda Orgeneral Güreş ve eşi karşıladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güreş, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Romanya ile ilişkilerin konuk Genelkurmay Başkanf nın ziyaretiyle daha da gelişeceğini söyledi. Konuk Genelkurmay Başkanı Cioflina, 5 temmuz cuma günıine kadar Ankara'da çeşitli inceleme ve temaslarda bulunduktan sonra Antalya'ya, oradan da lstanbul'a geçecek. Konuk Genelkurmay Başkanı, tstanbul'u ziyaret ettikten sonra ülkesine dönecek. Batı olaylan kaygıyla izliyor INGİLTERE ITALYA ABD'den silaha ambargo START hâlâ pürtizlü • VVASHINGTON (AA) ABD ve SSCB'nin Stratejik Silahlann Sınırlandırma Antlaşması (START) çerçevesinde Cenevre'de yapılan son tur görüşmelerde, aralanndaki görüş ayrüıklannı gideremedikleri açıklandı. ABD Dışişleri Bakanbğı Sözcusü Margaret Tutwiler yaptığı açıklamada, görüşmede ABD heyeti Başkanı Reginald Bartholemew'in temaslardan sonuç alınamaması üzerine ABD'ye hareket ettiğini kaydetti. Hükümete yakın kaynaklar, START konusunda BushGorbaçov zirvesinde önemli Uerlemeler sağlanabileceğini ifade ediyorlar. Moskovadan D.Avrupa'ya uyan • MOSKOVA (AA) SSCB Parlamentosu Yüksek Sovyet, insanların siyasi inançlan dolayısıyla kıyıma uğramalannın uygar topluma yakışmayacağmı belirterek, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin hükümetlerini, eski Komünist Parti üyelerine karşı sürdürülen kıyım kampanyalannı durdurmaya çağırdı. Yüksek Sovyet'in Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin parlamentolanna hitaben kabul ettiği bildiride, geçen yılki Paris donığunda imzalanan belgelerin Avrupa'da yeni bir barış ve işbirliği dönemine girildiği hatırlatılarak, eski Komünist Parti rejimlerinin yetkililerine karşı sürdürülen baskı ve kıyım kampanyalannın ancak soğuk savaşı canh tutmaya yarayacağı savunuldu. ALMANYA ABD Dışişleri Bakanı James Baker ve AT Dönem Başkanı Hollanda Dışişleri Bakanı Hans Van Den Broek, "ABD ve AT'Dış Haberler Servisi Yugoslavya'daki krizin iç savaş ABD'nin başkentinden gelen sinyallere göre "kaçınılmaz" bulmakla birlikte, iki cumhuriyetin nin, Yugoslavya'ya bu Ülkedeboyutuna ulaşması, başta komşusu olan ülkeler olmak Yugoslavya konusundaki tavrını belirleyen tngiltere, bağımsızlıklarını kabul etmek için "henüz erken" ki kargaşa dolayısıyla silah üzere çoğu Avrupa ülkesinde kaygıyla karşılamyor. ambargosu uygulamayı ve yapSlovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlık isteklerinin, bu diyor. Slovenya'nın komşusu ttalya'da halk bütün tıklan yardımı askıya almayı" Krizin, diğer böigelere de sıçramasından korkuluyor. taleplerin barışçı bir biçimde dile getirilmesi kalbiyle Slovenleri ve Hırvatları desteklerker, Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık ilan durumunda desteklenebileceği görüşünde. Birkaç gün Almanya, Yugoslavya hükümetinden yana olan tavrını düşündüğünu açıkladılar. Baker ve Broek, VVashingetmelerinin hemen ardından, " Yugoslavya'nın koruyor. Yugoslavya'nın bütünlüğünün korunmasını içinde resmileşmesi beklenen görüşe göre, iki bütünlüğünden yana olduklarını ve iki cumhuriyetin şiddetle savunan Yunanistau'm bu tavrının kökeninde ton'daki görüşmelerinden soncumhuriyete geniş bir özerklik verilerek bağımsızhğını tammayacaklannı" açıklayan Avrupa ise, Yugoslavya ile arasında sorun olan Makedonya ile ra düzenledikleri ortak basın Yugoslavya'nın dağılması önlenebilir. Fransa, toplantısında, "Belirli adunlann ülkelerinin çoğu, bu tavrını yumuşatmış durumda. Kıbns konusundaki kaygıları yatıyor. Yugoslavya'nın eninde sonunda dağılmasını aolması gerekligini düşündüklerini, bir adımın da Yugoslavya'ya yapılan yardımın askıya ahnması şeklinde olabileceğini" söylediler. ABD Dışişleri Bakanı Baker, "derin kaygdannı belirtmenin bir yolu olarak Yugoslavya'ya silah ambargosu uygulanmasuu da düşündüklerini" kaydetti. Hollanda Dışişleri Bakanı NİLGÜN CERRAHOĞLÜ Van Den Broek de "AT'nin de EDİP EMİL ÖYMEN ROMA ttalyanlann kalbi Yugoslavya'da yapılan yardıLONDRA İngiltere, YuSlovenler ve Hırvatlarla atıyor. mın askıya alınmasını düşündügoslavya'ya bu ülkedeki kargaTüm yayın organlarında yer günii, ABD tarafından böyte bir şa dolayısıyla askeri malzeme ve alan tarihi haritalar, Slovenya ve karar alınırsa kendilerinin de yüksek teknoloji ürünlerinin ihHırvatistan'ı AvusturyaMaca aynı konuyu ciddi biçimde ele racını yasakladı. Ticaret ve Saristan împaratorluğu'nun parça almalan gerektigine inandıguu" nayi Bakanlığı tarafından yası olarak gösterirken Yugoslav söyledi. yımlanan bildiride, askeri malya'nın geri kalan bölgelerinin zeme ve askeri amaçla kullanıOsmanlı İmparatorluğu'nun de AGİK'ten çağn labilecek bilgisayarlar ve benzerı vamı olduğunu vurguluyor. Prag'da dün bir araya gelen malzemelerin ihracının yasak'Ülkenin bütünlüğü' yanlısı AGİK üyesi 35 ülkenin temsillandığı kaydedildi. deklarasyonlanyla hata yaptığı cileri, Yugoslavya'da acilen Dışişleri Bakanlığı Sözcusü, nı anlayan İtalyan hükümeti ise ateşkes ilan edilmesi çağnsında "Yugoslav ordusunun şu anda hafta başında aldığı virajla iki bulundular. içinde bulunduğu gibi bir tutum Temsilciler, toplantının ilk tarafı da diplomatik çözüme ve takınan orduya askeri amaçlı oturumunda oybirliğiyle aldık'ılımlılıga' davet ediyor. malzeme ihracının yanlış oldulan kararda, Yugoslavya'da çağunu düşündiıklerini" söyledi. Dışişleri Bakanı Gianni de tışmalara son verilmesi ve askeri Michelis, dün Sırbistan Devlet birliklerin kışlalanna dönmeleAvrupa Güverüik ve tşbirhği Başkanı Slobodan Miloseviç'i rini istediler. Konferansı Bunalunlan OnJeme telefonla aradı. De Michelis daAGÎK üst düzey yetkilileri, Birimi'nin dün Prag'da yaptığı ha sonra parlamentoya yaptığı askeri birliklerin siyasi kontrol toplantıya kadar lngiltere'nin açıklamada, Miloseviç'in "iilaltına ahnması gerektiğini beürresmi tutumu, "Yugoslavya'nın kede durumun sakin olduğunu terek kriz durumunda güç kultoprak bütiınlügü, egemenligi ve SırbiStan'ın AT ile yapılan lanımının kabul edilemeyeceğive sınırlannın degişmezligi" anlaşmaya uymakta kararlı olni kaydettiler. esasma dayalıydı. Ancak AGtK duğunu soylediğüıi" aktardı. Toplantı, Çekoslovakya Devtoplantısının hemen öncesinde let Başkanı Vaclav Havel'in koVVashington'dan gelen bazı telnuşmasıyla açıldı. kinler üzerine tngütere'nin tutuHavel, Hırvatistan ve Slovenmunun sessizce değiştiği gözlenya'ya üst düzey gözlemci heyedi. Amerikan yönetimi ile koşut ti göndermek gerektiğini belirbir tutum takınan İngiltere, terek AGlK'e üye ülkelerin bu "Yugoslavya'daki cumhuriyethususta hassasiyet göstermelerilerin bagımsufak talepterine desni istedi. tek, ancak ba talepler banşcı bir Koşullara göre başka girişimbiçimde dile getirilir ve uygulalerde de bulunulabileceğini kaymaya konulursa mümköıı olur" demeye getiriyordu. ~ deden Havel, Yugoslavya'ya HEDEF SLOVENYA VE HIRVATtSTAN Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'dan dün aynlan federal orduya bağlı zırhlı birliklerin SABETAY VAROL tüm dünyaca uygulanacak bir Slovenya ve Hırvatistan cumhuriyetlerine yönelmeleri, heyecanı büsbütün arttırdı. (Fotoğraf: Reuter) BRÜKSEL Avrupa Top silah ambargosunun uygun bir ilan etmelerine karşı çıkan ülke luluğu ülkelerinde, Belgrad'ın çözüm olabileceğini ifade etti. zümler araştınhyor. ğımsızlık prosedürünü üç ay sülerin başında yer ahyor. Yuna Slovenya ve Hırvatistan cumhu Avusturya'da endişe. Şimdiye kadar Yugoslavya'da reyle durdurmaları, sonına banistan'ın bu tutumuna iki neden riyetlerine karşı aldığı sert tutuki krizin giderilmesi için en ak rışçı yoldan bir çözüm yolu beSlovenya Cumhuriyeti'nde fegösterüiyor. Hırvatistan ve Slo munu sürdürmesi durumunda, tif diplomasiyi yürüten Alman nimsemeleri tavsiyesini taşıyorvenya'dan sonra bu bağımsızlık bu cumhuriyetlerin bağımsızlık deral ordu birlikleriyle Sloven Dışişleri Bakanı HansDietrich du. akımının Yunanistan'ın kuze lannı tanıma eğilimi ağır bası birlikler arasında dün gece çıkan Genscber, "Yugoslav ordusunun ABD'nin, 'RagımgTİılt isteyen Yugoslavyakontrolden çıktığı ve artık tek cumhuriyetlerin Yugoslavya'dan yinde sınır oluşturan Makedon yor. Diplomatik kaynaklara gö çatışmalarda başına hareket ettiği" görüşün aynlmalannı kabul edebileceği' ya'ya da sıçrama olasıhğı bun re, "diplomatik tanıma ya da Avusturya sımnmn Avusturya DtLEK ZAPTÇIOĞLU de lardan biri. Makedonya cumhu bunun gözdağı olarak gündeme tarafına da bomba düşmesi Viyönünde tavrı Fransa'da 'aceleBERIİN Yugoslavya Halk STELYO BERBERAKİS ~ riyetinin Yunanistan'da "Ma getirilmesi" seçeneklerden bir yana'da endişe yarattı. ci bir karar' olarak algılandı. tanesini oluşturuyor. Ordusu'nun Slovenya'da başlatSavunma Bakanı VVerner ATİNA Yunanistan hükü kedon azmhğının" varlığmda ısAncak pratikte Fransa, Yugostığı askeri harekât, gerek Alman AT üyesi ülkelerin dışişleri Fasslabend, televizyona verdiği rar etmesi ve Yunanistan'ın bulavya'nın dağılmasına meti, Yugoslavya'daki dramatik hükümetinin gerekse kamuoyubakanlan, Yugoslavya'daki iç demeçte, gümrük bölgesinde şu 'kaçınılmaz' gözüyle bakıycr. gelişmeleri yakından izliyor. Bu nu reddetmesiyle ortaya çıkan savaşı göruşmek üzere yann La anda yeterince güçleri bulundunun yaklaşımlannda fazla bir anlaşmazlıklar bu duruma daha Uzmanlann ileriye dönük açık açıklamayı yapan hükümet sözşey değiştirmedi. Alman hükühey'de acilen bir araya gelecek ğunu, ancak bu gece aldıkları lamalan, Balkanlar'ın küçük cusü Viro Polidoras aynca Yu ciddi boyutlar kazandınyor. ler. meti baştan beri Yugoslavya'nın bir karara göre gerekirse takviYunanistan, hiçbir durumda cumhuriyetlerden oluşmasının, nanistan'ın bu konuda önemli parçalanmasına karşı ve Sloven MİNE G. SAULNIER Avrupa Topluluğu çevrelerin ye birlikler getireceklerini Makedonya'nın Slovenya ve bir rol oynayabileceğine dikkaya'yla Hırvatistan'ı resmen tanısöyledi. PARİS Fransa, Yugoslav kısa erimde kabul edilmesi geti cekti, ancak Atina'nın herhan Hırvatistan gibi bağunsız bir de Yugoslavya krizinin önü alımak istemiyor. ya'da önü alınamayan iç savaşı reken bir eercek olduğu yolundevlet olmasuıı istemiyor. Ikinci namayan bir iç savaşa dönüşgi bir öncülükte bulunup bulunYugoslavya prensi Almanya, krizin banşçı yol tedirginlikle izliyor. Devletin res da. ABD Başkanı George Bush mayacağına açıklık getirmedi. neden ise KKTC ile ilgili. Yuna mesi endişesi egemen. Geçen culardan ve fazla dallanıp budak mi politikası, olaylann başında 17 temmuzda Londra'da görüşemartesi günü üç AT üyesi dışişSürgündeki Yugoslavya VeliBalkan ülkelerinin tek AT üyesi nistan eğer Slovenya ve Hırvalanmadan çözülmesi için aktif Yugoslavya'ya gönderilen AT ceği Gorbaçov ile buluşmadan ve Yugoslavya'nın komşusu Yu tistan'ın bağımsızlık ilanlannı leri bakanının Belgrad ve Zag aht Prensi Alexander, dün yaprol oynamaya kararh. "Çöıü temsilcilerinin Belgrad hüküme önce, 14 temmuzda Paris'e uğnanistan, Yugoslavya'daki geliş kabul eder ve bu ülkeleri resmen reb'deki temaslan sonucu taraf tığı bir açıklamada, "Ülkesinin mün ne oldugu" sorusu ise baş tine ilettikleri öneriye bağlan rayacak. Bir günlük söz konular arasında bir ateşkes sağla kralı olarak geri dönmeyi istesu Paris ziyaretinde Fransa melerden ekonomik açıdan en tanırsa hem Yugoslavya ve suata "Yugoslavya'nın bütünlüğü mıştı. Söz konusu öneri, bih'nması büyük bir iyimserliğe digini ve birligi sağlayacak tek Cumhurbaşkanı ile görüşecek çok etkilenen AT ülkesi duru sıyla AT ile üişkilerine hem de nün korunması" olarak yanıtla diği gibi iç savaş devam ettiği sümuna geldi. KKTC'nin tanınmamasıyla ilgili neden olmuştu. Askeri operas kişinin kendisi olduğunu" söynıyordu. Şimdi federasyonun rece bu ülkeye yönelik yardım olan Bush'un Mitterrand ile Yugösterdiği faaliyetlerine aykırı yonların şiddetlenmesi bu iyim ledi. Kral Peter'in oğlu olan goslavya konusunu da ele alacakalıalığından umut kesildikçe lann kesileceği uyansını taşıyor Yunanistan, Hırvatistan ve serliği büyük ölçüde ortadan Alexander, Reuter' in haberine hareket etmiş olacak. ğı bildiriliyor. YuROSİavya için farkb, yeni çö ve ayrılıkçı cumhuriyetlere baSlovenya'nın bağımsızlıklannı kaldırdı. göre şimdiye kadar hiç Yugoslavya'da yaşamadı. îhracat durduruldu Bağımsızlığı destekliyor ~Af Bağımsızlık tanınabilir Birlikten yana YuNANİSTÂN Kaygısı Makedonya FRANSA Tedirgin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog