Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 188 24 24 I Ş L E M :T AM AM ! PAMUKBANK Cumhuriyet 68. Yıl; Sayı: 24016 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL(KDVdahuj4Temmml991 Perşembe aksi halde ANAP oylannın yüzde 10'un altına düşeceğini vurguladı. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü ise hükümet programını bir "veda programı" olarak niteledi ve Yümaz hükümetinin Akbulut hükümetinden daha geri olduğunu savundu. Inö'nü ve Demirel kendilerine özgü üsluplarıyla enflasyon, hayat pahalılığı, seçim ve geçmiş ANAP hükümetlerinin başarısızlığı konusunda ortak noktalara değindiler. Başbakan Mesut Yümaz, tnönü ve Demirel'in ısrarlı seçim isteklerine "seçim tarihini eylülde açıklayacağız" sözünü verdi. Muhalefeti, "hırçın, kavgacı ve çirkin" olarak niteleyen Yümaz, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'i de "darbecitiği teşvik etmekle" suçladı. Yılmaz'm konuşması sırasında genel kurul salonunun arka sıralarında oturan Akbulut ve arkadaşlannın Yılmaz'ı alkışlamayarak ve ayağa kalkmayarak desteklemedikleri görüldü. Akbulut, Yılmaz'm konuşmasını, "Kongreden önce 2000'li yıllan kavrayacak bir program olduğu (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) Pamukbank Telefon Bankacılığında BirNumara : 188 24 24 PAMUKBANKİ Muhalefet seçim tarihi istedi Başbakan eylülde açıklama sözü verdi Çözüm saııdıkta INÖNÜ YILMAZ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Genel Kurulu'nda, Mesut Yümaz hükümetinin programı görüşüldü. Muhalefet liderleri seçim istemini gündeme getirirken Başbakan Mesut Yümaz, seçim tarihini bu yılın eylül ayında açıklama sözünü verdi. Eski Başbakan Yıldınm Akbulut ile arkadaşlannın Mesut Yılmaz'ı alkışlamayarak, yalnız bıraktıklan görüldü. Güvenoylamast yann yapüacak. TBMM Genel Kurulu dün saat IS.OO'te Kaya Erdem'in başkanlığında toplanarak Mesut Yümaz hükümetinin programını tartıştı. Muhalefetin, Cumhurbaşkam Turgut özal'a yönelik eleştirilerine ANAP miUetvekillerinin sessiz kalmalan dikkati çekerken Akbulut ve arkadaşlan Mesut Yılmaz'ı yalnız bıraktüar. TBMM Genel Kurulu'nda ilk sözü alan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Çankaya partiyi ve hükümeti yönetmeye devam edecek mi?" sorusunu yönelterek Mesut Yılmaz'ı "anayasayı ihlal etmekle" suçladı. ANAP gemisinin battığını savunan Demirel, bir an önce seçime gidilmesini, DEMIREL Tokmak Hükümetin kimin elînde? nesi yeni? Yılmaz hükümeti geçmişe bir şey derse Çankaya ile karşı karşıya gelecektir. Demezse halk ile karşı karşıya gelecektir. Bugünkü hükümetin zorluğu, bitmiş tükenmiş, damarlarında kan kalmamış bir gövdeyi taşımaktır. Davul sizin sırtınızda, ben tokmağı anyorum. Tokmak kimin elinde? Çankaya, partinizi ve hükümeti yönetmeye devam edecek mi? ANAP iktidanmn gemisi batmıştır. Bu bir iflas masasıdır. 4. Sayfada Hükümet programında enflasyonu düşürme sözü bile verilmiyor ve asıl beklenti olan seçimden hiç söz edilmiyor. Bu hükümet programının çalışma hayatına yaklaşımı, Akbulut hükümetinin programından daha geridir. Bir özel televizyon firması korsan yayın yapıyor. ANAP iktidarı, hükümetleri değiştirerek ve makyaj tazeleyerek sorunu geçiştirmektedir.17. Sayfada Muhalefet çirkin, kavgacı Partililerle diyalog kurmaya çaba göstereceğim. Bu konuda bir güçlüğümüz olabilir. Bu güçlük Demirel'den kaynaklamyor. Demirel küsmeyi sever. Ecevit'le küstü, Evren'le küstü, şimdi Özal'la küs. Eski makamına kim oturursa onunla küsmektedir. Bu nasıl demokrasi anlayışıdır? tSTANBUL'DA HALAYLI PROTESTO tstanbııl'da dfişük maaşlannı ve memur sendikalan iizerindeki baskılan kınayan 300 kadar memur, dün ögle tatiUerinde anakent belediyesi öniinde halay çekti. (Fotograf^Deniz Topaloglu) Memurlar yollarda ÖzaTdan'ret cephesi'ne tehdit Böyle bir muhalefete, hırçın, kavgacı, çirkin muhalefete milletimiz razı değildir. 17. Sayfada GÜZEL, ÇÎRKÎN C M Y A C Y R K 5. Sayfada • YILMAZ'IN DlLİ SÜRÇTÜ F R K BİLDİRİCİ 'nin nottan 5. Sayfada Û ET R AÜ E AU Cumhurbaşkam Özal, ANAP'ta Akbulut ile birlikte hareket eden milletvekillerini uyararak "Demek ki hazmedemiyor. Yanlış bir hareket politik hayatlarına mal olur. Bunu yapan arkadaşlarımız kendi seçim bölgelerinde neden böyle yaptıklarını izah edemezler" diye konuştu. Kıbrıs konusuna da değinen Özal, "Denktaş'a da söyledim. Türkiye'nin garantörlüğü konusunda en ufak taviz veremeyiz" dedi. Özal, 'Bush'un Türkiye'ye baskı yaptığı savı var' şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:"Bush, bu kadar konusu varken gelip bununla mı uğraşacak?" Sendika hakkı isteklerini imzalı bir dilekçeyle TBMM'ye sunmak üzere Ankara'ya gelen çok sayıda memur, polis tarafından engellendi, 200'ü aşkın protestocu gözaltma alındı. İstanbul'da 300 kadar memur Anakent Belediyesi önünde halaylı protesto gösterisinde bulundu. Izmir'den başlatılan memur yürüyüşü ise Uşak'ta polis tarafından engellendi. 3. Sayfada Ankara'da gözaltı, tstanbuVda halaylı protesto HAKAN KARA MARMARİS Cumhurbaşkam Turgut Özal, ANAP'ta eski Başbakan Yıldınm Akbulut ve onunla beraber hareket eden miUetvekillerinin "yanlış" yaptıklanm belirterek böyle bir hareketin "politik hayatlanna mal olacagı" uyarısında bulundu. Özal, dün gazetecilerle yaptığı sohbette Kıbrıs konusuna ilişkin olarak da Türkiye'nin garantörlüğü konusunda en ufak bir taviz verilmeyeceğini söyledi. Gökova Körfezi Okluk koyunda tatilini sürdüren Cumhurbaşkam Turgut Özal, dün gazetecilerin öğle yemeği davetine eşi Semra Özal ile birlikte katıldı. Yemek sonrası gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Özal, "Akbulut ve onunla birlikte hareket eden milletvekilleri hükümete güvenoyuna katılmayacaklar. Hatta bazı bakanların diişiirülmesi için çalışacaklar BAŞKENTTEN AHMETTAN Genç doktorJar ytilann sorurüan karşısında çaresiz Seçim Düğümü ve Güvenoyu... Özal'ın dün Marmaris'ten yaptığı "Politik hayatlarının sonu o l u ı " uyarısı reddiyeci ANAP'lıların hayretine yol açtı. Cumhurbaşkam Özal'ın yaz tatiline ara vererek Marmaris'ten Ankara'ya uçması, ret cephesinin kemikleşebileceği endişesinden. 5. Sayfada RET CEPHESİ'NİN KARAR GÜNÜ 5. Sayfada Tip 'sağlıksız' HÜRRtYET UYMAZ Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991 yüı mezuniyet töreninde cüppe giymeyerek kendilerine verilen sertifikalan almayan ve Hipokrat andı içmeyen yeni mezun genç doktorlar, ülke genelinde uygulanan sağlık politikasıru, eğitim sistemini ve fakülte yönetimini eleştirmeyi sürdürüyorlar. Yetkin pratisyen hekim yetiştirilememesinin en önemli nedeninin, tıp fakültelerine kapasitelerinin üzerinde öğrenci alınmasından kaynaklandığını belirten genç doktorlar, pratisyen hekimlerin istihdam sorunlarmın çözümü konusunda ise aile ve koruyucu hekimliğin yaygmlaştınlmasını öneriyorlar. Genç mezunlarla dün lstanbul Üniversitesi'nde sonınları üzerine konuştuk. Serhan Sevim 24 yaşında. Tarsuslu. Fakül mış. Bu konudakj göriişiiniiz nedir" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yanlış. Bunlann hepsi yanlış. Bunu yapan arkadaşlarımız kendi seçim bölgelerinde neden öyle yaptıklarını izah edemezler. Kongrede kalkmış. 'Biz kaybetsek de nefer gibi çalışınz' demiş, ondan sonra... Demek ki haz medemiyor diye herkes bilir bunu. Öyle bir yanlış hareket kendi politik hayatlarına mal olur sonra." Bir gazetecinin "Kendileriyle göriişecek misiniz" sorusuna "Görüşmek isteyen olursa göriişiirüz. Kimseye kapımız kapalı değil" karşıhğını veren Özal, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'la yapacağı görüşme öncesi Kıbrıs konusundaki görüşlerini soran bir gazeteciye de "Bazı şeyler var ki bunu Denktaş'ın kendisine de söyledim. Bundan vazgeçilemez. Türkiye'nin garantörlüğü konusunda en ufak taviz vermeyiz" yanıtını vererek şunları söyledi: (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) teye 585 gibi son derece yüksek bir puanla girdiğini ve tıp eğitiminin birinci tercihi olduğunu söylüyor. Ancak Sevim, eğitimdeki yetersizlikler ve pratisyen hekimleri bekleyen sorunlar nedeniyle daha 2.3. sınıftayken bu seçiminden ötürü son derece pişman olduğunu belirtiyor. "Şimdiki aklım olsaydı bu egitimi kesinlikle üçüncü sınıfta bırakırdım" diyen Sevim, o yülarda doktor büytlklerinin kendisini "yol yakmken geri dönün" biçiminde uyardıklannı da ekliyor. Sevim, eğitimdeki yetersizlikleri anlatarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tıp eğitiminin ilk yıllan oldukça zevksiz. (Arkası Sa. 17, Sü. Tde) 1 v BjjgurWKItap Basın davası / 3 Açılış / Spor Sinema / Arka Sayfa Sinema / Arka Sayfa İYüzyılımızın mitosu: Freud llıcak rekortazminat | ödeyecek f F.Bahçe taraftarıyla buluştu • Eroin operasyonu zengin etti Bursa baskınında görev alan güvenlik güçlerine 12.5 ile 75 milyon lira arasında prim dağıtılacağı açıklandı. 3. Sayfada • Hltchcock'un romantik dönemi Star1'de bu akşam yayımlanacak ' 'Rebecca'' tipik bir kadın öyküsü. Film yönetmenin başarılı filmleri arasında yer alıyor. Eser 1940 yapımı. 6. Sayfada • Müzlkli Liverpool öyküsü Paul McCartney 'nin yapıtı, 38 yıl önce koroya alınmadığı katedralde çalındı. 7. Sayfada • BM heyeti eli boş döndü lrak'taki nükleer tesislerin BM denetimine açüması için yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. 11. Sayfada Ookunaklı güzellkje gözyaşlan Atillâ Dorsay Atatüıfc'ün jestlerinin peşindeyiz' Fatma Oran ( Mesut Yılmaz'ı Dinlerken... ANKARA Başbakan Mesut Yılmaz, dün Meclis'te hükümetinin programını savunan konuşmasına noktayı koyarken, muhalefeti son derece ağır bir dille şu sözcüklerle suçladı: "Hırçın, çirkin, kavgacı ve demagojik muhalefete milletimiz razı değildir." Son anda böyle bir hırçın çıkışa neden gerek duydu Sayın Yılmaz acaba?.. Grubunu canlandırıp alkış toplamayı amaçlayan birfinal olarak mı düşündü bu çıkışı? Yoksa, yorgunluktan kaynaklanan ve bir anda insanın iki dudağının arasından çıkıveren bir suçlama mıydı bu? Doğrusu biz buna pek bir anlam veremedik. Muhalefet liderleri gerek dün Meclis kürsüsünde sergiledikleri tutumla, gerekse Yılmaz hükümetinin kuruluşundan beri izledikIArkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • Sendikacılıkta yeni arayış Laspetkımlş Sendikası Başkanı Karabay "Işçiye iş güvenliği garantisi şart" dedi. Ekonomide • Metaş'ta zor günler Bankalardan kaynak transferi sağlayamayan Metaş, fason siparişler de bitince üretimi durdurdu. Ekonomide • Madene gözyaşı damladı Son iki yıl içinde 17 maden işletmesinin kapısına kilit vuruldu. 6 bin işçi işsiz kaldı. Ekonomide • OECD'den iyimser tablo 'Ekonomik Perspektifler' raporunda Türkiye'de enflasyonun gerilediği belirtildi. Ekonomide • Navratilova elendi Ünlü tenisçi, Wimbledon Turnuvası'na veda etti. Sporda • Halterde 3 altın daha Akdeniz Oyunlan'nda Ayhan Aksu ve Muharrem Süleymanoğlu da altın kazandı. Sporda Slovenya'da mahsur kakm Türk TIR şoförlerL' Slovenya'da bekleyen Türk şoförlerinin kamyonlarındaki hasar, dikkat çekici boyutlarda. Şoförler AA muhabirlerine, ' Yazın, yazın da Allah nzası için bizi buradan kurtarsınlar' diye yalvarıyorlar. 11. Sayfada ROMANYA YOLU DA TEHLİKELİ 11 Sayfada İSTANBUL MACAR KONSOLOSLUĞU'NDA KUYRUĞU 11. Sayfada Bizi kıırtarın VİZE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog