Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 188 24 24 IŞLEM TAMAM! PAMUKBANK Cumhuriyet 68. Yıl; Savı: 24043 Kurucusu: Yunus Nadi 1500TL 31 Temmuzl99lÇarşamba ABDURRAHMAN YILDIRIM Temmuz ayı borsa yatınmcılanru yaktı. Hisse senetleri bir ay ıçinde ortalama yüzde 20.66 gerıledi. Temmuzda yatınmcılann portföyu beşte bir oranında değer yitirdı. Borsada bu duşuşler, arz ile talep dengesimn talep aleyhine bozulmasından ileri geldi. Arz cephesinde aracı uyelerin yaygın şekilde, ellerinde bulunmayan hisseleri satışa koyup daha duşük fıyattan satın alarak kazanç sağlamaları, yani "açıfia satış" yapmalanndan kaynaklandı. Kamu Ortaklığı Idaresi'nin (KOI) arzı arttıracak şekilde borsada satış yapması da fiyat düşüşlerinde önemlı bir etkı yaptı. öncekı gün 3 bin puanlık psıkolojik sırun kıran Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda duşuş sürüyor. Satış eğiliminın hız kesmemesi uzerine IMKB Bıleşik Endeksı dun de yuzde 3.06 değer yitirdi ve 2892.34 puana geriledı. Borsacıların özellikle dunku seansta Yuksek Planlama Kurulu'nun (YPK) bugunkü toplantısmda özelleştirme konusunda alacağı yeni kararlan beklemeye koyulduklan ve satış eğilimini sürdürdükleri görüldü. Kamu kesimi açıklan nedeniyle hukümetm özelleştinneyi hızlandırmak istemesi ve KİT satışlanmn ağırlıklı olarak borsada yapüacağı yönundeki haberler satışlann hız kesmeden sürmesine yol açtı. Bu satış eğilimi içınde borsa endeksi 91.44 puan azalarak 2892.94 puana düştü. Bileşik endeksteki kayıp yuzde 3.06'yı buldu. önceki gün olduğu gibi, mali endeksteki düşüş sanayi grubu hisselerinden fazla oldu. 16 şirketten oluşan mali endeks 80.46 puan yitirerek 2602.26'dan 2521.80 puana indi ve yüzde 3.09 düştü. 56 şirketin oluşvuksek ucretlı olan bu personelin, vergı dılımlenndekı artış nedeniyle yılbaşına göre net maaşlarında zaten yuzde 1015 oranlarında azalmalar olduğu, gerçek maaş artışının yuzde 12 duzeylerinde kalacağı kaydedildi. Bakanlar Kurulu kararı ıle, KlT'lerde çalışan ve kadro karşılığı olmayan sözleşmeli personel aylıklannın da ortalama >uzde 20 oranında arttınlmasının öngörulduğu belırtıldı. Borsa, faiz, döviz, bireysel kredi redı kartları konusunda Istediğiniz işlem tamam: Sözleşmeli Borsada kara teıııımız Ay boyunca kendine gelemeyen hisse senetleri dün de yüzde 3 değer yitirerekbir darbe daha yedi personele % 1720 zam Çoğu yüksek ücret alan sözleşmeli personelin, vergi dilimlerindeki artış nedeniyle yılbaşına göre net maaşlarında yüzde 1015 oranında azalmalar olduğu için gerçek artışın yüzde 12 düzeyinde kalacağı kaydedildi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hükümet, sözleşmeli personele ucret artışının yuzde 1720 ıle sınırlandınlmasını karara bağladı. Edınılen bügilere göre Bakanlar Kurulu, bazı kamu kurum ve kuruluşlannda kadro karşüığı (1 sayılı cetvele bağlı olarak) sözleşmelı personel statusunde çahşanlara yuzde 17 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Çoğu turduğu sanayi endeksi ise 3220.92'den 98.29 puanlık azalmayla 3122.63'e duştü ve yüzde 3.05 geriledi. Borsa endeksi dun seans içinde 2 bin 824 puana dek düştu. Ancak duşuş eğiliminin saat 11,00'den sonra yerıni yukselışe bıraktığı gözlendi. Son 45 dakika içinde sürekli yukselen endeks gunu 2892.94 puandan kapadı. Endeksin yükselmesinde, "Tasarruflan Teşvik Fonu"nun borsada alımlar yapıp yapmayacağımn bugün Yuksek Planlama Kurulu'nda karara bağlana(Arkası Sa. 17, Sü. 3'te) HÜKÜMETÖZEL SEKTÖR ZİRVESİ BAĞDAT VE MUSUIİA GIDA GİDİYOR Ambargoda Habur deliği kapısından günde ortalama 110 kamyonun Kuzey Irak'a geçiş yaptığı ve gıda maddesi ağırlıkh mal götürdüğü bildirildi. Gaziantep Şoförler Cemiyeti yetkilileri, "Yapılan iş yasaldır. Ihracatçı belgesi olanlar şahıstan şahısa peşin dövizle ihracat yapıyorlar" dedi. geçen kamyonlar Zaho gümrük kapısında görev yapan peşmergeler tarafından çevriliyor ve kamyon başma 200 dinar (yaklaşık 140 bin lira) ayak bastı parası kesiliyor. Bazı şoförlerin para ödemeyi reddettiğini belirten peşmergeler, "îstediğimiz çok bir şey değil" d i y o r l a r . LEYLA TAVSANOfiLU'ıuııı haterl 9. SayfMİa Işçı / 3. Sayfada Pakdemirli'ye yazılı metin Yüksek Danışma Kurulu'nun Istanbul'daki toplantısında Başbakan Yardımcısı Pakdemirli'ye önerilerini bir yazıb metin halınde veren işadamı Vehbi Koç, hukümetten 'istikrarın sağlanmasını, tasarruf yapılmasını, asayişin korunmasına önem verilmesini ve büyük kentlerdeki soygunların önlenmesini1 istedi. MERAL TAMER Mesut Yrimaz hükümetinin göreve başlamasından sonra Başbakan Yardımcısı Prof. Ekrem Pakdemirii başkanlığında oluşturulan ve özel sektörden önde gelen ısımlenn yer aldığı "Yuksek Danışma Kurulu"nun ilk toplantısı dun tstanbul'da yapıldı. Pakdemirii, basına yaptığı açıklamada, kısa dönemde ahnması düşünülen somut önlemlere ilişkin paketi 7 ağustosta hükümete sunacağını belırtti ve "Şok tedbirlerie Ugimiz yok. Yumuşak geçişler yapacagız" Vehbi Koç'tan dortlu onerı temmuz salı gunu yapüacak toplantısına..." dıye başlayan davet mektubu uzerine dün saat 11 .OO'de Divan OteU'nde hazır bulunan işadamı ve sendikacılar şunlardı: Vehbi Koç, Salup Sabaaa, Neiat Eczacıbaşı, AIi Koçnuu, TUSİAD Yüksek Istışare Konseyı Başkanı Rahmi Koç, TÜSİAD Başkau Balent Eczaabaşı, TOBB Başkanı Yalun Erez, İKV Başkanı Jak Kaaki, TtSK Başkanı Refik Baydnr, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı Aydın Dogan, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Cemal Tercan ve Haklş Sendikası Başkanı Necati Çeük. Toplantıya davetlı olduğu (Arkası Sa. 17, Sü. 1de) Yapılan iş yasaldır Habur gümrük Peşmergeler para alıyor Kuzey Irak'a Cutnhurbaşkanı lurgut Ozal, gozunde retina yırtılması nedeniyle bir operasyon geçir "Onursal uyesi oldugunuz Yuksek Dan:şma Kurulu'nun 30 d i k t e n s o n n | d i n l e n m e k i ç i n Mannaris'in Okluk koyuna gitti. Burada, operasyondan sonra gözüne dikkat etmesi gerektiği için gun batımında denize giren Cumhurbaşkanı, vatandaşlann geçmiş olsun dileklerine karşılık vermek için de bir mesaj ya>ımladı. Ozal mesajında, geçmiş olsun dileklerinin kendisini çok duygulandırdıgını belirterek KARARNAMELERE OZAL ENGELİ "Şuna emin oimaauı isterim ki bugıine kadar başardıklanmızı hep sizlerin destegine borçluyum" dedi. (Fotograf: AA) BİUL ÇCTlM'ln habtrl 17. Sayfada dedi. Pakdemirli'den aldıkları 0 Sinema / 7. Sayfada Ekonomi / 1 0 . Sayfada Söyleşi / 14 Sayfada 'Bütün sülalemi işten attılar5 Denız Topaloğlu f •' İnsan yiyen ruh hekimi Edıp Emıl Ûymen Sünnette durgunluk Nazire Kalkan 21. yüzyılııt eşiğinde müzik A açıklandı SHP'DE YOĞUN KULİS Genel sekreterlik içîn 5 aday SHP'de genel sekreterlik için Hikmet Çetin, Ertuğrul Günay ve Onur Kumbaracıbaşı'nın dışında Korel Göymen ve Ercan Karakaş'ın da adı geçiyor. MYK'ya Baykal yanlısı Erol Tuncer, Birgen Keleş ve Atila Sav'ın alınması bekleniyor.4. Sayfada Son avans Deniz Baykal, kendisine yakın milletvekilleriyle kurultayı değerlendirdi. Baykal, "Bu kurultay Inönü'ye son avanstır. Gelecek kurultayda Baykal'b ya da Baykal'sız yeni çözümler bulunacaktır. Görev verilirse partiyi büyütmek için kabul edin" dedi. 4. Sayfada TANPll ÇANA ZAFEK, Bombardıman gibi patlama Bakırköy Gungören'de dün sabaha karşı tupgaz ana bayii deposunda çıkan yangın, çevre halkma ve itfaiye ekiplerine korkulu saatler yaşattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul Haber Servisi Bakırköy Gungören'de dün sabaha karşı bir likit gaz ana bayii ile kereste deposunun bulunduğu alanda çıkan yangın, tstanbul'u olası bir facıanın eşiğine getirdi. Yüzlerce dolu tüpün birbiri ardınca patlayıp parçalannın çevreye fırladığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamalar, çevredeki binalann camlanm kırdı. İstanbul Anakent Belediyesi, yangının çıktığı belirtilen Aygaz ana bayiinin 1.5 yüdır ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini bildirdi. Yangınm kereste atölyesinde çıktığım savunan likit gaz bayii sahipleri ise, başvunıda bulunmalanna karşın 1.5 yıldır ruhsat alamadıklannı söylediler. Haydar Keleş ve Zeki Keleş'e ait Aygaz ana bayii ile Halnk Çiftçi'ye ait Güven Kereste Deposu'nda çıkan yangın, görgü tanıklannın ifadelerine göre saat 02.15 sıralannda başladı. Güngören Genç Osman Mahallesi, Cincin Caddesi'nde meydana gelen yangın, çevrede büyük panik yaratü. İtfaiye ekiplerince ilk belirlemelere göre "gaz Kontenjanlar Tüpgaz deposunda çıkan yangında yüzje yakın tüppatladı Deponun açık alanda olması faciayı önledi Özel okıülarda 3765 açık Sınavla öğrenci alan özel okullarda birinci yedek liste kayıtları bugün başlayacak ve 2 ağustos cuma günü sona erecek. 12. Sayfada KLASİK LÎSELERIN^ ÜNİVERSİTE SIKINTISI MERİH AK'ın haberi 3. Sayfada Muş'ta PKK saldırısı Haber Merkezi Bir grup PKK müıtanı Muş kent merkezindeki Jandarma Alay Komutanlığı oğretmen ve subay lojmanlanna silahlı saldın duzenledi. Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldınlarda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Kahramanmaraş'ın Çağlayancent ilçesi kırsal kesiminde çıkan çatışmada da bir PKK'h ölü olarak ele geçırildi. Öte yandan Ağn'nın Taşhçay ilçesinde PKK militanı olduğu belirtilen bir kadın cesedi bulundu. Muş Jandarma Alay Komu(Arkası Sa. 17, Su. 8'de) BÜYÜK HEYECAN Beş bine yakın ev ve sanayi tüpunun bulunduğu depoda yangının neden çıkügı heniiz belirlenemedi. Depoda bulunan yüze yakın tüpgaz ile uç adet kamyon tamamen yandı. Çevre halkının heyecandan sokağa dökülmesi uzerine Çevik Kuvvet'ten yardım istendi. Patlamalarda tupgaz parçalan yüzlerce metre öteye sıçradı. (Totograf: SUAT KOZLUKLU) sızıntısıııdan" çıkmış olabile ması nedeniyle güçlüklegersayıda tüpün bulunduğu öğ dığını « Aygaz ana " ' ' """ •^ bildirdiler. •• •• bayiinin sahiplerinden Haydar ceği belirtilen yangın sırasuıda çekleştirebildi. Saat05.00'te renildi. Cumhuriyet muhabirlerinin Keleş, mahalle sakinleri ve yüzlerce ev ve sanayi tüpu pat kontrol altına alınabilen yangın sırasuıda, depolarda kim olay sonrasmda görüştüğu Ay görgü tanıklannın ifadelerine ladı. Bakırköy, Bayrampaşa ve Fatih itfaiye ekipleri yangı senin bulunmaması nedeniyle gaz bayii yetkilileri yangının göre yangının önce kereste denı söndürme çalışmalarını, ölen ya da yaralanan olmadı. iddia edildiği gibi depolannda posunda çıktığını belirterek, patlamalann şiddetli olması ve Bu arada, Aygaz bayii depo değil deponun yanında bulu "Yangının oradan başladıgını (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) , tüp parçalannm çevreye fırla sunda halen gaz kaçıran çok nan kereste atölyesinde başla• 600 işsiz açlık grevinde Ceyhan'dakı Garıpoğlu Iplık Tesısleri'nın kapatılması uzerine ışsız kalanlar greve gıttı. 3. Sayfada • Fransız usulü güldürü Annesı ve babası yıllar once ayrılmış genç bir kız ilk kez âşık olur. Fransız yapımı "Tokat" adlı 1974 yapımı fîlmde Isabelle Adjanı başrolde oynuyor. 6. Sayfada • Sadri Alışık'tan turist tiplemesi Sadrı Alışık'ı bu gece arenalarda azgın boğalarla guresen matador rolunde ızleyeceğız. 6. Sayfada • İsrail'den yeni yerleşim tsraıl hkân Bakanı Arıel Şaron, televızyonda yaptığı açıklamada Batı Şerıa'da 'en buyuk yerleşim merkezını' kuracaklannı soyledı. 9. Sayfada • Petrol gelirine BM denetlml Inık'ın petrol satışından sağlayacağı gelırin dağıtımı Cuellar'm kontrolunde olacak. 9. Sayfada B Kürt bankasına destek Ingiltere Başbakanı Major, Talabani'nin Kürdistan kalkınma ve imar bankası kurulması önerısini benimsedi. 9. Sayfada B Bize güvenebilirsiniz PeugeotCitroenÇukorova ortaklığı 1994 yılında Turkiye'de CıtroenZedek ve Peugeot405 model otomobdlerde uretıme başlayacak. Ekonomide • Migros kartı Bank 24 Mıgros kart sahıplerının alışverış bedelı Pamukbank'takı hesaplarından tahsıl edılecek. Ekonomide B Türk kızı yahşi Bakulu gençler Uskudar'da ulkelerının adını verdıklerı parkın yapımında çalışıyorlar. Arka Sayfada SSCB 'ekonomide en çok kayınlan ülke* oluyor Bush, Gorbfye kanat gerdi Dış Haberler Ser>isi SSCB Devlet Başkanı Mihail S. Gorbaçov ıle ABD Başkanı George Bush arasındakı Moskova zırvesi dun Kremlın Sarayı'nda başladı. Bush ve Gorbaçov arasındakı dorduncu zırveye "tarihi" nitelendırmesını veren Stratejık Nukleer Silahlann Indirimı Anlaşması (START), ikı lıder tarafından bugun ımzalanacak. Zırvenin ilk gununde Bush ve Gorbaçov yaptıkları konuşmalarda, ABD ve SSCB arasındaki duşmanlığın artık sona erdiğını belırttıler ve ıkı ulke arasında "yeni bir umut cagı"mn doğduğunu vurguladılar. ABD Başkanı Bush, SSCB've "ticarette en fazla kayınlan ulke'1 statusu tanınması ve Kongre'de Moskova ıle ekonomık işbirhğine engel olan kısıtlamalann kaldırılması ıçın elinden gelen tum çabayı harcayacağını söyledı. (Arkası Sa. 17, Sü. 3'te) UGURMUMCU GOZLEM Devletçilik ve Kürtler İtalyan ekonomisti Panteleoni'nin 1897 yılında üniversite ders yılını açarken yaptığı konuşmada söylediği sözler bugünlere ışık tutuyor. Ne demış Prof. Panteleoni? Şunu demiş: Iktisadi hayatta çeşitli mezhepler yoktur. Yalnız iktisadı bilenler ve bılmeyenler tarafından temsil edilen ıkı ayrı gö(Arkosı Sa. 17, Su. 7'de) H A L K I N ZİRVEYE İLGİSİ A Z MÜSTAFA BALBAY'ın Moskova notlan 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog