Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 188 24 24 IŞLEM :TAM AM ! PAMUKBANK Cumhurîyeî 68. Yıl; Sayı: 24015 tedGJiTfîz îşlem tam r vız, bi karşıııyarı Merkez Bankası Başkanı Saracoğlu: Enflasyonla mücadelenin para basılarak yapılamayacağını artık herkesin anlaması lazım. Hükümet fazla borç istiyorsa yasadaki oranları değiştirir ve siyasi sorumluluğu üstüne alır. Ekonomi Servisi Merkez Bankası Başkanı Riişdü Saracoğlu, önemli ekonomik karar ve uygulamaJar konusunda uyarılarda bulundu. 'Enflasyonla mücadelenin para basılarak yapdamajacağını artık herkesin anlaması lazım" diyen Saracoğlu, milli gelirin yüzde 11 'ine varan kaAnayasa Mahkemesi'nin iptal mu açıklannın yol açaettiği sözleşmeli personel cağı enflasyonist tehliuygulamasına son verilmesi lceye dikkat çekti. Saöngörülüyor, ancak uygulamanın racoğlu siyasi kaygılarkalkmasıyla eskiden olduğu gibi la kaynağı olmayan yeniden memur statüsüne harcamalara gidilmedönecek olan kamu personeli mesi gerektiğini beliriçin tazminat ve yan ödeme terek para basılmamasını istedi. sistemi yeniden gtlndeme geldi. Merkez Bankası Başkanı RUşdü Saracoğlu, Genç Işadamlan Derne metin uygulamalanna yön verici ği'nin (GİAD) Istanbul'da dü ve uyancı" buldular. GlAD'ın zenlediği "Uluslararası Finans geçen yıl aynı türde düzenlediSektonındeki Gelişmeler Çerçe ği bir toplantısına daha katıldıvesinde Merkez Bankamızın ve ğını anımsatan Saracoğlu, "O Türk Bankacılık Sektöriiniin zaman dinleyenler arasında baÜstkflmesi Gereken Roller" ko zı siyasiler vardı. O siyasiier, bunulu toplantıda konuştu. Top giin başbakan oldular. Bugiin lantıya katılan işadamları Sara sanıyonım hiçbir siyasi yok. Bu coğlu'nun konuşmasını "hiikü sevindirici bir ş«y. Hiç olmazsa oııa Yunus Nadi ödül töreni 1991 yılı yarışma ödülleri Malta Köşkü'nde sdmplerine verildi enflasyonla mücadele etmesi ve bu konuda bütun onlemleri alması gerektiğini söyleyen Saracoğlu, sözlerini şöyle surdurdu: "Fakat şunu vurgulamak istiyorum. Piyasalara daha fazla para çıkartılarak enflasyonla mücadele edilemez. Döviz karşılıgı yaratılan paranın etkisi azdır, aına neresinden bakarsanız bakın para yaratılması enflasyonist etki yapar. Enflasyonla mücadelenin para basılarak yapılama> acagını artık herkesin anlaması lazım. Bizim orta vadeli olarak çok ciddi şekilde kamu finansman sorununu çözmemiz gerekir. Merkez Bankası enflasyonla mücadelede elindeki bütün imkânlan kullanacaktır. Bundan hiç kimsenin tereddüdu olmasın. Para prog(Arkası Sa. 15, Sü. l'de) Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL OCDVdahuj 3Temmuz 1991Çarşamba Sözleşmeli personele yeni düzen ANKARA (Cunıhuriyet Bürosu) Memur maaşlanna 15 temmuzdan geçerli olmak üzere yapılacak zammın yanı sıra personel rejiminde de köklü baa dUzenlemeler yapılacağı bildirildi. Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılması ve Genelkurmay Başkanı'nın en yüksek maaşı alan kamu görevlisi konumuna getirilmesi öngörülüyor. Maliye Bakanı Adnan Kahveci, personel rejiminde yapılması planlanan değişikliklere değinirken, "Genelkurmay olsun, başkaları olsun haklı olarak rahatsız oluyorlar. Genelkurmay Başkanı'nın maaşı, başbakanlıktaki bir uzmanın maaşı kadar. Bu işi sil baştan, (Arkası Sa. 15, Sü. 4'de) yı \{ s NADI ÖDf'LLERİ 1990 1991 fc* ÖDÜL SAHtPLERİ Yunus Nadi ÖdUHeri'ni kazananlar armaganlarını Malta Köşkü'nde yapılan törenle aldılar. Ödül sahipleri şöyle: 1) Ali Ulvi Hünkâr (Uzun Metrajlı Film Senaryosu), 2) Yeşim Ustaoglu (Kısa Metrajlı Film), 3) Mustafa Kocabaşı (Fotograf), 4) Tank Dursun K. (Yayımlanmış Roman), 5) Güven Turan (Yayımlanmamış Şiir Kitabı), 6) Cavit K. Emültay (Afiş), 7) Zeynep Ankara (RöportajK 8) Ülkii Tamer (Öykü Kitabı), 9) Dosi Körpe (Yayımlanmamış Öykü Kitabı), 10) Orhan Oguz (Uzun Metrajlı Film), 11) Almudena Lopez (Yayımlanmamış Öykü Kitabı), 12) Prof. Dr. Gönül Tankut (Sosyai BUimler Araştırması), 13) Muhammet Şengöz (Karikatttr), 14) Hakkı Mışırlıoğlu'nun yerine Olgun Argun (Kısa Metrajlı Film). KemaJ Özer'in adına Şiir Kitabı Ödülü verilen Ergin Koparan fotoğrafta yer aiamadı. (Fotograf: Muharrem Aydın) hükümel konusunda istikrann devam edecegine dair kiiçiik de olsa sinyal olarak alıyorum" dedi. Merkez Bankası Başkanı Saracoğlu, konuşmasının birkaç yerinde "enflasyon ile para arzı" uzerinde durdu ve ikisinin PAKDEMİRLİ, MERKEZ birlikte olamayacağını vurgula BANKASI'NA dı. Orta vadede Türkiye'nin YÜKLENECEK 15. Sayfada Yunus Nadi ödüllerinin dağıtımında Berin Nadi yaptığı konuşmasında,' 'Bu ödül töreni, bir ışık penceresi gibi etrafa ışık saçan bir olay. Bu ödülü kazananlar geleceğe katkıda bulunacaklar" dedi. 3. Sayfada Dış haberler / 9. Sayfada Otomotiv / 11. Sayfada Spor / 1 4 Sayfada Bushtan rı Irak'a H tehdit WOLFQW1TZ: AYREVT1LAR GÖRÜŞÜLÜYOR Japon otolara kasko zor Eser Atilla Sinema / Arka Sayfada 10 saniyede 2 milyar lira Jotf öldu 'Kuçük Çevik kuvvet Genç doktorlar son rötuşta Sovyet lepkfcii SSCB Savunma Bakanlığı'nın yayın organı, Batılı ülkelerin Irak rejiminin olası saldırılarına karşı bu ülkedeki Kürtleri koruyabilmek için Türkiye'de sürekli bir askeri varlık bulundurma planının Sovyetler'i hedeflediğini ileri sürdü. Çevik kuvvetin kendisine üs olarak Türkiye'yi seçmesi Iraklı Kürt yöneticileri arasında da kaygıyla karşılandı Dış Haberler Servisi Kuzey Irak'taki Kürtlerin korunmasına yönelik olarak Türkiye'de konuşlandınlması öngörülen çevik kuvvet konusunda son aşamaya gelindiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı Müsteşan Paul Wolfowitz, Guneydoğu Anadolu'da kurulması yolunda çalışmalar yapılan çokuluslu çevik kuvvet ile ilgili olarak "Bu konuda birçok ülkenin karan söz konusu. Danışmalar ve göriişmeler sürüyor. Son aşamaya dogru ileriiyoruz" dedi. Wolfowitz, Türkiye ile ABD arasında savunmaya ilişkin yeni bir anlaşma imzalanmasuıa gerek olmadığıru da söyledi. Çevik kuvvet oluşturulmasına Türkiye'nin yanıtı beklenirken SSCB ve Irakb Kürt örgütIerinin yöneticileri tepki gösterdiler. Ankara Büromuzun haberine göre geçen hafta sonu Türkiye'ye gejen ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından da kabul edilen ABD Savunma Bakanlığı Müsteşan Wolfowitz, dün bir basın toplantısı düzenledi. Wolfowitz, çevik kuwetle ilgili sorulara şu yanıtları verdi: Kuzey lraklılann güvenliği için öngörülen çevik güçle ilgili çalışmalar hangi aşamada? VVOLFOVVITZ Işin içinde çok sayıda ülkenin bulunması nedeniyle bu kompleks bir konu. Aynntılan saptamak için bir dizi temas gerektiriyor. Kanımca nihai bir karara doğnı ileriiyoruz. Kesin bir şey varsa o da fArkası Sa. 8, Sü. 4'de) Öğrenciler sağlık politikası ve eğitim sistemini eleştirdi Özalmhat 1Ü Tıp Fakültesi 1991 yılı mezuniyet töreninde konuşan genç doktorlar geleceklerinden endişeli olduklarıru, belirterek yüksek puanlarla girdikleri Tıp Fakültesi'ni tercih ettikleri için pişman olduklannı söylediler. 'Hükümet güvenoyu ahr' MALAZGİRT Cezaevine saldırı: 2 er şehit Muş'un Malazgirt ilçesi cezaevine erlerin nöbet değişimi sırasında dışandan ateş açıldı. Iki er şehit oldu, iki er ağır yaralandı. Diyarbakır, Bismil ve Lice'de esnaf kepenk kapatma eylemi yaptı. Diyarbakır'da kapalı olan dükkânlann çoğu öğleye doğru açıldı. İstanbul Haber Servisi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 1991 yılı mezuniyet töreni, eğitim sisteminin \e sağlık politikasının eleştirildiği bir platforma dönüştü. Ödenek sağlanamadığı için "cüppe giyemeyen" ve 6 yıl süren yoğun bir eğitimden sonra diplomalarını alacaklan gün için "uygun bir salon bulamayan" genç doktorlar, töreni üniversite avlusunda yapmak zorunda kaldılar. Törende konuşan genç dok'İÇİMİZ BURUK' Mezuniyet törenini sunmak üzere kürsüye geien Gülçin An ve Serhan Sevim içimiz bunık' torlar, öğrencilerin yüzde diye başladıklan ve saglık politikası, eğitim sistemi eleştirileriyle süren konuşmalan sonunda uzun süre ayakta 80'inin tıp fakültesini tercih etiçin "pişmanlık alkışlanduar (solda). İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren Aydın Yıldınm da benzer sonınla tikleri (Arkası Sa. 15, Sü. 6'da) ra deginerek 6 yıllık egitimleri boyunca karşılaştıkları zorluldarı anlattı. (Fotoğraflar: Suat Kozluklu) Cumhurbaşkanı Özal, Marmaris'te gazetecilerle sohbet ederken, hükümetin güvenoyu alacağını belirterek, Akbulutçulann tavn için 'Güvenoyunu etkilemez, bir şey olmaz' dedi. özal muhalefeti eleştirirken, 'Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. Herkes iktidara oynadığını zannediyor' diye konuştu. 'Kıbns'ta toprak tavizi olacak mı' sorusuna Özal, 'Söyleyemem' yanıtım verdi. 3. Sayfada ANAFta güvenoyu Ret cephesi direniyor Akbulutçular yann toplanarak "güvenoylamasına katılmama" ya da "katılıp ret oyu kullanma" seçeneklerini tartışacaklar. Akbulut yanlısı Pehlivanlı kendisini arayan bakanlara, "Ben yumuşamadan yanayım. Bunun için gayret gösteriyorum" dedi. Bakanlar ve ANAP yöneticileri, Akbulut'un çevresinde yer alan milletvekillerinin ikna edilmesine çahşıyorlar. 4 Sayfada KURT: HER SEÇİMDE YASA DEĞİŞMEZ4. Sayfada DMP LİDERİ DALAN: YILMAZ ÇİFTE KUMANDALI 4. Sayfada Yııgoslavya iç savaşı seçti Fedend hükümete çatan Genelkurmay Başkanı "Slovenya ile savaştayız" dedi Dış Haberler Servisi Yugoslavya'da Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık ilanlannın ardından ortaya çıkan gerginlik, çatışmaların yeniden alevlenmesi ve ordunun sertleşmesiyle iç savaş boyutu kazandı. Yugoslavya Genelkurmay Başkanı Biyagoye Adzic dün yaptığı açıklamada Slovenya'yı "düşman" olarak niteleyerek ateşkesi kabul etmeye zorlayacaklarını, bunun için "sert önJemler" alacaklannı vurguladı. Ancak Adzic, koşulların kendilerini geniş çapta bir askeri operasyona zorladığını belirterek, "Bir ateşkes anlaşması uzun süreli olamaz" dedi. AT'nin girişimleri sonucu Yugoslavya'da devlet başkanlığı sorununun çözülmesi, Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık kararlannı üç ay askıya alacaklannı açıklamalan ile düşen tansiyon, dün federal ordu birlikleri ile Sloven milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ile yeniden yukseldi. Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te de taş ve molotof kokteylleri ile tanklara saldıran kalabalık bir gruba Yugoslav askerlerince ateş açıldı. Federal ordu yetkilileri son çatışmaların Slovenlerin ateşkesi "tek yanlı ve sürekli" olarak ihlal etmesinden kaynaklandığını öne sürü(Arkası Sa. 15, Sü. 6'da) • Koltuğa oturmadı SHP ll Başkanı Kamer Gök, itirazın sonuçlanmamast nedeniyle koltuğuna oturmadı. 5. Sayfada • Yeni polisiye dizi Starl 'de Maskeli Balo adlı polisiye dizinin ilk bölümü yayımlanacak. Dizide Oliver Reed ve Cristie Alley başrollerde. 6. Sayfada • Fransız topluluktan çağdaş yapıtlar Strasbourg Vurma Çalgılar Topluluğu bugiin ve yann iki konser verecek. 7. Sayfada • Güney Lübnan'da ordu hâklm Filistinli gerillaların son mevzileri de düştii. 8. Sayfada • AT'ye Yugoslavya morali Topluluğun arabuluculuk rolünün, ortak dış politika oluşvnunu hzlandırması bekleniyor. 8. Sayfada • Çatışmalar batıya sıçradı Cezayir'in başkentinde orduya ait tanklann ve birliklerin bir kısmı geri çekildi. 8. Sayfada • Bush'un kritik Türkiye gezisl ABD Başkanı Bush'un ziyareti, fVashington açısmdan "siyasi bir mayın tarlasına" girmekle eşdeğerli sayılıyor. 9. Sayfada • işçl eylemleri büyüyor Belediye işçileri başta olmak üzere tüm yurtta işçiler haklannı alabilmek için eylemde. Ekonomide • Asfl Nadir'e taze kaynak Polly Peck alacaklüarı, bazı iştirakler için 35.5 milyon dolar tutannda kredi açıyorlar. Ekonomide • Bırakın çocuğunuz yelkenci olsun Yaz okullanna katılan kursiyerlere optimist, kadet, sörf dersleri veriliyor. Arka Sayfada 5. Sayfada SİLOPİ'DE YABANCI G Ü Ç ERGUN BALCI'nın yazısı 9. Sayfada Bıçak Sırtı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın bıçak sırtı bir konumda olduğu söylenebilir mi? İlk bakışta böyle bir değerlendirme kimilerine abartılı gelebilir. Ama öyle olduğunu sanmıyoruz. Sayın Yılmaz'ın gerek politik gerekse ekonomik alanda yürümeye başladığı zeminin sanılanın da ötesinde kaygan olduğu anlaşılıyor. Siyasal cephedeki güçlük, ANAP Meclis grubunda kendisine karşı oluşan muhalefet hareketidir. Kiminin ret cephesi diye de nitelediği hareket, kongrede Akbulut'u destekleyen ve yeni hükümetten de umduğunu bulamayan milletvekillerince yürütülüyor. Gruptaki bu muhalefetin başlangıçta bir saman alevi gibi yanıp söneceği beklenmişti. Oysa öyle olmadı. Şimdilik hareketin sanıldıgından daha derin olduğu anlaşılıyor. (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) Faruk Taşar'ın mahkumiyetîne onay Yargıtay, Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın kardeşi Faruk Taşar hakkında "banka dolandırıcılığı" yaptığı gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 aylık mahkumiyet kararını l HASAN CEMAL SHP Tunceli Milletvekili Genç, soru önergesinde, Faruk Taşar'ın yakalanamamasında ağabeyi Mustafa Taşar'ın etkisi olup olmadığım sordu. 4 C*.1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog