Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 188 24 24 I Ş L E M T AM AM ' PAMUKBANK 68. Yıl; Sayı: 24041 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus Nadi Pamukbank / Telefon Bankacılığında BirNumara : 188 24 24 f : PAMUKBANKP3 1500TL /KDV dah,o 29Temmuz 1991 Pazartesi Inönü 510, Baykal 483 oy alınca başkanlık için yeterli oy sağlanamadı Bu sabaha karşı ikinci tur oylamaya geçild SHP'de soluk soluğa final önce Atatürk Spor Salonu'nun dışında Baykal yanlısı Milletvekili Istemihan Talay ile İnönü yanlısı Kamer Genç arasında yumruklaşmaya varan tartışmalar çıktı. Taraftarlarını içeri almak isteyen Baykal yanlısı Enis Tütüncü, Fuat Atalay, Cumhur Keskin, Eşref Erdem, güvenlik güçleri ile de tartıştılar. Baykal'a destek veren partililer, milletvekillerinden Tüfan Doğu ve Adnan Keskin ile birlikte polis barikatını aştı. Salonda da itişme ve tartışmalar oldu. SALONDASÖZDÜELLOSUSalondaki konuşmalar sırasında Balıkesir Merkez İlçe Başkanı Esin Bozoğlu, Olağanüstü Kurultay'ın üzerinden daha bir ay bile geçmeden Deniz Baykal'ın ikinci bir genel merkez açtığını belirterek, "Özal'ın yakasına yapışacağım derken, oğul Özal'ın paçasına yapışılmaya kalkıldı" dedi. Baykal'ı destekleyen CHP eski milletvekillerinden Hayrettin Uysal, partinin değişime ihtiyacı olduğunu vurguladı, kendisinden önce konuşan Esin Bozoğlu'nun kadın kotasından seçildiğini söyledi. MILLETVEKILLERITARTIŞTI Kurultayın başlamasından İLKTURDAÇOGUNLUKYOK Deniz Baykal grubunun anah tar listesi geciktiği için çalışmalarına ara verilen kurultayda oylamaya saat 23.55'te geçilebildi. Genel başkan adaylarından Tolga Yarman oylamadan önce İnönü lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu sabaha karşı saat 03.30 sıralarında biten ilk turda Erdal İnönü 510, Deniz Baykal 483 oy aldı. Adaylar ilk turda seçilebilmek için yeterli sayı olan 515 delegenin oyunu toplayamaymca ikinci tura geçildi. Gazetemizbaskıyagirerken oy vermesürüyordu. 4 Sayfada E R D A L I N 0 NU D E N I Z B A Y K A L İlk seçimde iktidar oluruz Baykal İle yollarımız arasında bir fark yoktur. Ama sorun, hangimizin SHP'yi iktidar yapacağıdır. Bir parti, eğer bir yenilgiye uğramışsa o parti yöneticileri çekilmek, yan yolda bırakmak hakkına sahip değillerdir. Nedenlerinin üzerine gitmek gerekir. Şimdi partimizi iktidara çok yakm görüyor ki genel başkanlığa adayhğını koyuyor. Insaf edin Sayın Baykal, ben siyasete 8 yıl önce geldim. Bir kere seçim oldu, anamuhalefet partisi olduk. Çok geçmişe gitmeyelim isterseniz. Siz de üzülmeyin. Ama iktidara gelmenin genel seçim olmadan bir formülü varsa söyleyin. 4. Sayfada KAÇAN FIRSATLAR KURULTAYI CELAL BAŞLANGIÇ'ın notlan 4. Sayfada İNÖNÜ, AKAT, GÜRKAN ve TOPUZ İÇİN DÜŞÜNDÜ 4. Sayfada Derdim SHP'yi kurtarmak Istırapla, üzüntüyle, yüreğim kanayarak söylemek zorundayım ki iki kurultay arasında göğsümüzü kabartacak bir seçim yaşamadık. Bırakın seçim kazanmayı, partimizin kaleleri yıkıhyor. Son altı aydır parti on bin kişiyi bir arada göremedi. Van'dan Çanakkale'ye kadar yapılan toplantılarda herkesin yüreğini burkan, kanatan manzaralarla karşı karşıyayız. Geçen kurultayın tezi, iki başlılığın kaldınlması ve uyumlu bir yönetim oluşturmaktı. Ecevit'le birleşmekti. Kurultay uyumlu parti meclisini, uyumlu genel sekreteri verdi. Genel başkan bir yıl sürede iddialarını kanıtlamak için çalışma imkânına sahip oldu. Sonuçta ikinci bir genel merkezden söz edildi. Oynamayan gelin "Yerim dar" dermiş, al işte yer deyince de "Yenim dar kolumu kaldıramıyorum" dermiş. 5ı Saytada PARTİLİLER 'HİZÎP'I ÇAĞIRDI GÛNSELİ ÖNAL ve YALÇIN ÇAKIR'ın izlenimleri 5. Sayfada INÖNÜ'NÜN LİSTESİ letvekili), Ertuğrul Günay (genel sekreter yardımcısı, milletvekili), Cevdet Selvi (genel sekreter yardımcıst, milletvekili), Tahir Köse (MYK üyesi, milletvekili), Yüksel Çengel (genel sayman, milletvekili), Güneş Gürseler (genel sekreter yardımcısı, milletvekili), Mehmet Moğultay (genel sekreter yardımcısı, milletvekili), Yiğit Gülöksüz (genel sekreter yardımcısı), Abdülkadir Ateş (genel sekreter yardımcısı, milletvekili), Vamık Tekin (MYK üyesi, eski CHP milletvekili), Ali Topuz (milletvekili), Necdet Uğur (PM üyesi, eski Milli Eğitim Bakanı), Aydın Güven Gürkan (kurucu genel başkan), Ahmet Isvan (eski îstanbul Belediye Başkanı), Süleyman Genç (eski CHP milletvekili), Onur Kumbaracıbaşı (SHP Meclis Grup Başkanvekili), Fikri Sağlar (eski SHP Genel Sekreteri, milletvekili), Korel Göymen (eski SODEP Ist. ll Başk., TÜSES Vakfı Başk.), ömer Türkçakal (PM üyesi, milletvekili), Kenan Coşar (SHP Bitlis tl Başk.), Neccar Türkcan (PM üyesi, milletvekili), Rıza Yılmaz (PM üyesi, milletvekili), Cemal Şahin (milletvekili), Fikret (Arkası Sa. 17, Sü. 3'te) Parti Mecllsi Hikmet Çetin (genel sekreter, mil B A Y K A L ' I N tNÖNLBAYKAL SHP 3. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde genel başkan adayları Erdal tnönü ve Deniz Baykal konuştu. tlk konuşmayı yapmak için iki adayın da Divan Başkanlığı'na başvurması üzerine konuşma sırası kura ile beliriendi. tlk konuşmayı yapan Baykal kürsüden inerken İnöniı'nun oturduğu masanın yanından geçti. Elinde kırraızı bir gul bulunan Deniz Baykal, Erdal İnönü ile tokalaştı ve başan diledi. Daba sonra kursüye çıkan İnönü "Ilk seçimde iktidar oluruz" dedi. (Fotoğraf: BARIŞ BİL) mani Altun (thracatçılar Derneği Başk.), Fuat Atalay (eski genel sayman, milletvekili), Kemal Bahadır (Zonguldak delegesi), Suat Binici (eski PM üyesi), Ismail Cem (eski PM üyesi, milletvekili), Muzaffer Demir (Muş delegesi), Ali Dinçer (eski Ankara Bld. Başk., eski PM üyesi), Tufan Doğu (eski PM üyesi, milletvekili), Eşref Erdem (eski PM üyesi, milletvekili), Alattin Polat (Şanlıurfa delegesi), Ali Şahin (eski PM üyesi, milletvekili), Atila Sav (eski PM üyesi), Cavit Savcı (makine yük. müh., îstanbul delegesi), Cemal Seymen (milletvekili), Kenan Süzer (milletvekili) , Istemihan Talay (PM üyesi, milletvekili), Mustafa Timisi (eski PM üyesi, milletvekili) , Erol Tuncer (eski milletvekili), Enis Tütüncü (PM üyesi, milletvekili), Zeki Ünal (milletvekili), Ziya Yergök (eskiAdana ll Başk.), Erdoğan Yetenç (eski PM üyesi, milletvekili), Mustafa Gundeşüoğlu (eski MYK üyesi, eski Çankaya ilçe başk.), Musa Gökbel (milletvekili), Aydın Güven Gürkan (kurucu genel başkan), Irfan Gürpınar (milletvekili), Erdal Kalkan (eski PM üyesi, (Arkası Sa. 17, Sü. 3'te) Parti Mecllsl Halil Akyüz (eski PM üyesi), Fer LİSTESİ \ilmaz: ANAP artık reşit parti GUNLEBİN KÖPÜĞÜ AHMET TAN ~" Başbakan, Cumhurbaşkanı Özal'la görüş ayrılığının abartıldığını söyledi Harran Fırat'a Kavuşurken Başbakan Yılmaz'ın konuşmasından önce İstiklal Marşı söyleniyor. Bandoya yalnızca bakanlar, devlet memurları ve güvenlik görevlileri katılıyor. 5. Sayfada Kendimiz karar veririz Başbakan Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Özal'ın ANAP'ın kurucusu olduğunu yineleyerek, "Kendisinin bilgisinden, tecrübelerinden ve tavsiyelerinden her zaman istifade ederiz, ama netice itibarıyla icranın sorumluluğunu biz taşıdığımız için nihai kararları biz veririz" diye konuştu. tncirlik kullanılmayacak Başbakan Yılmaz, Çevik Güç ve üslerin Saddam'ın nükleer kapasitesini imhaya yönelik herhangi bir operasyonda kuÛanılmayacağını söyledi. Mesut Yılmaz 4 ağustosta iki yerde yapılacak yerel seçimin veri oluşturacağını, kendisinin de yurt gezilerini sürdüreceğini bildirdi. lannın çok yuksek olduğu görüşündedir. Bu goriişunü de kamuoyuna olduğu gibi bize de ifade etti. Bunun otesinde yazüanlar, soylenenler sadece spekülasyondur." Yıhnaz, Özal'ın demeçlerini yadırgamadığını kaydederek özal'ın daha önce de hükümetle mutabık olmadığı konularda görüşlerini kamuoyuna duyuracağuıı ifade ettiğini ammsattı. Özal'ın ANAP'ın "manevi lideri" olduğu yohındaki sözlerinin anımsatılması üzerine "Bizim manevi liderimizdir, büyügümüzdür. Ama biz, artık reşit bir parti FARUK BİLDİRİCİ ŞANLIURFA Başbakan Mesut Yümaz, Cumhurbaşkanı TurguC Özal ile toplusözleşmeler konusundaki görüş aynlığımn "abartıldığını" belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı bizim manevi liderimizdir. Ama icranın sorumluluğunu biz taşıdığımız için nihai kararlan biz veririz" dedi. Yılmaz, bu yıl seçim olasılığının "çok zayıF' olduğunu vurguladı. Başbakan Yılmaz, Fuat sulannın Harran Ovası'na akmasını sağlayacak Urfa tünellerinden birincisinin delme işlemi nin tamamlanması töreni öncesinde, bir basın toplantısı düzenledi. Yümaz, Cumhurbaşkanı Özal'ın geziye katılmaktan vazgeçmesi ve toplusözleşmeler konusundaki görüş ayrüığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Sayın Cumhurbaşkanı, bu konudaki görüşünü açıkladıgına göre bir görüş aynlığı var şüphesiz. Bu görüş aynlığı, sizin yorumladıgımz anlamda bir dunıma yol açmadı. Bu, kamuoyuna yanlış ve abartüı bir şekilde yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanı son toplusözleşmelerin mutabakatı ile tespit edilen iicret artış yiz. Kendimiz karar veririz" dedi. Bazı bakanların Özal ile birlikte çahşmayı yeğlemeleri durumunda ne yapacağı sorusuna Başbakan, "Bu tür hareketler olmadığına göre değerlendinneye gerek duymuyonım. HükUmetimiz, gayet uyumlu bir çalışma içindedir. Böyle bir (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) GAP, 475 BİN HEKTARI SULAYACAK 17. Sayfada 425 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM 17. Sayfada Göc / 3. Sayfada BushGorbi / 1 1 . Sayfada Jübile / Sporda Paris / Arka Sayfada Soydaş, 'Devlet Baba'yı arıyor Şükran Ketenci y •TR SA T zirvesi Moskova'da Tuncay da futbolu bıraktı ' m DemirÇelik'te grev hazırlığı TDÇt'de çalışan 21 bin 506 işçi işverenden teklif gelmezse 9 ağustosta greve gidecek. Ekonomide • Kültür balıkçılığı derme çatma Bilinçsiz avcılık denizlen tüketince, kultur balıkçılığı yaygmlaşmaya başladı. Ekonomide • Genç bir yıtdız: Arif * Zeytinburnu genç takımmdan Galatasaray'a gelen Arif, ilk kezforma giydiği maçta, '40 yıllık Galatasaraylı' gibi rahat mücadele etti. Sporda • Turiste bekâret testine tepki Turizm Bakanı Akarcalı, konunun araşıınlacağını söyledi. İHD Başkanı, 'Devlet Almanın apışarasını neden koruyor?' dedi. Arka Sayfada Çıplaktenin büyülüdansı: CanCan Mine 6. Saulnier Güzel Bir Kurultay ANKARA Bu yazıyı kaleme alırken, SHP Kurultayı'nda İnönü'yle Baykal son konuşmalarını yapmışlardı, ama henüz oylamaya geçilmemişti. Onun için siz bu satırları, kimin genel başkan seçildiğini bilerek okuyacaksınız. unu hemen belirtelim: üzel bir kurultay yaşadı SHP. Çok uzun yıllardır böylesine coşkulu, heyecanlı bir kurultaya tanık olmamıştık. Kritik bir yarışmaya sahne olduğu için gerilim ister istemez çok yüksekti. O yüzden bazen itişip kakışmalar, kavgalar oldu. Ancak bunlar, gergin bir ortamın doğal renkleri sayılabilirdi. Her iki taraf da kendi adaylarını son derece coşkulu biçimde destekledıler. Buldukları sloganlar ilginçti. "İşte örgüt, işte Baykal...", "Başbakan İnönü..." En çok atılan sloganlar arasında yer aldı bu ikisi. (Arkası Sa. 17, Sıi. l'de) E HASAN CEMAL • '12 Eylül sona ermiş sayılmaz' 11 yıllık tutukluluktan sonra salıverilen DevYol'un 1 numaralı sanığı Oğuzhan Müftüoğlu'yla Anamur'daki evinde konuştuk. 3. Sayfada • Yaşamla ölüm arasındaki makine Hemodiyalize bağlanan hastalann umudu kenditerine uyacak bir böbrek. 3. Sayfada • Müzik Yelpazesi 6 yaşında 6 yüdan beri Sezen Cumhur önal'ın sunduğu program TVl'de 22.00'de yayımlanacak. 6. Sayfada • Federal ordu havadan vurdu Hırvatistan'ın Yugoslav uçakları tarafından bombalanmasmdan sonra Zagreb, derhal ateşkes ilan edilmesinı kabul ettı. 10. Sayfada • Konu TürkYunan dostluğu Atina'da geçen hafta bir oyun sahneye kondu. Adı 'Tanrının Eğlendiği Gün'dü. 11. Sayfada TOBB'nin İşDünyasının Nabzı' anketi Işadamları karamsarlaşıyor TOBB'nin anket sonuçlarına göre Türkiye ekonomisindeki genel gidiş kötüleşiyor. Kaynakların israf edildiğini düşünen işadamlan, yeni bir istikrar paketi istiyor, ancak yeni paketin başarılı olması için erken seçime gidilmesinin şart olduğunu düşünüyorlar. Türkiye'de vergi ve diğer kaynaklardan toplanan devlet gelirlerinin israf edildiğini düşünen işadamlarının oranı yüzde 83.7 olarak beliriendi. 1991 yılı sonunda enflasyonun yüzde 60'tan az olacağını düşünenler, sadece yüzde 12.7 gibi küçük bir bölüm. Ekonomide
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog