Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMUZ 1991 Kaganoviç öldü • MOSKOVA (AA) SSCB'nin eski diktatörü Joseph Stalin'in sağ kolu Lazar M. Kaganoviç'in Moskova'da öldüğü bildirildi. Kaganoviç'in önceki gece evinde öldüğü ailesi tarafından doğrulandı, ancak 98 yaşmdaki eski siyasetçinin ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi. 1930'lu yıllarda SSCB'nin iki numaralı lideri olan Kaganoviç, 'Kolektivizasyon' olarak bilinen kırsal kesimdeki işletmelerin devletleştirilerek birleştirilmesi programını yürüten yönetici olarak tarihe geçmişti. KaganoviçM 1957 yılında Komünist Parti'nin Politbürosu'ndan uzaklaştıran ve 1961 yılında partiden de ihraç eden Stalin'den sonraki SSCB lideri Nikita Kruşçev, onu "Stalin'in tasmah köpeği ve dalkavuğu" olarak nitelendirmişti. DIŞ HABERLER CUMHURİYET/9 Komünist PartiVe Gorbi makyajı Gorbaçov'un 'Marksizmin temel ögelerinden vazgeçilmesini ve Komünist Parti'nin tüm çalışanların partisi olmasını öngören yeni parti programı, Merkez Komite'de ilke olarak kabul edildi. Sert tartışmalara sahne olacağı sanılan toplantıda, muhafazakârların çoğu, umulanın tersine programdan yana oy kullandı. Dış Haberler Servisi Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin karar alma organı Merkez Komite, Devlet Başkanı Mihail S. Gorbaçov'un, "Marksist ögretiden vazgeçmeyi" öngören yeni parti programını ilke olarak kabul etti. Reform yanlılarıyla muhafazakârlar arasında sert tartışmalara sahne olacağı düşünulen ve 'tarihi' olarak nitelendirilen, ancak umulandan çok daha sakin geçen Merkez Komite toplantısının dün yapılan bölümunde, Devlet Başkanı Gorbaçov'un, partinin geleceğini belirleyecek olan yeni program taslağı oya sunuldu. 'Marksist öğretinin temel unsurlanndan vazgeçmeyi' de öngören program taslağı, o> çokluğuyla 'ilke olarak' kabul edildi. Devlet Başkanı Gorbaçov, toplantının önceki gün yapılan ilk oturumunda, 'sınıf savaşııun artık demode olduğunu ve Komünist Parti'nin bunu bir yana bırakması gerektiğini' soylemişti. Çalışmalannı dun tamamlayan MK toplantısının somıçlarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen, politburonun ideolojiden sorumlu üyesi Aleksandr Dzasohov, "Geçmişte devrimcilik romantizmiyle kabul edilmiş programların gerçeklerin sınavından geçemediği" için, şimdi gerçekçiliğe ağırlık veren yeni bir program taslağının hazırlanmakta olduğunu bildirdi. Dzasohov, bu programda Komünist Partisi'nin "mülkiyete, manevi değerlere ve MarksizmLeninizm'e bağlılığının yeni bir biçimde ifade edildiğini" belirtti. Politbüro üyesinin açıklamasına göre, karşılıklı anlayış ve uzlaşma atmosferi içinde geçen toplantıda partinin bölüneceği yolundaki iddialar doğru çıkmadı. Dzasohov, bir gazetecinin, köklu gorüş aynlıklarının varlığının bilinmesine karşın, bu denli sakin geçen bir MK toplantısının, partideki bölunmenin yıl sonunda toplanacak 29. kongreye ertelendiği anlamına mı geldiği yolundaki sorusuna karşılık, "Bu tür yorumlar yapanlar var, ama biz böyle düşünmüyoruz, )eni ve biiyük görtvlerinin bilincinde olarak parti, genel sekrterleriyle birlikte bu görevlerin üstesinden gelmeye çalışacak" dedi. Basın toplantısına katılan MK uyelerinden ekonomist Leonid Abalkin, bir gazetecinin, "yeni programa göre artık degere bundan sonra kim el koyacak" şeklindeki sorusunu yanıtlarken, toplumdaki "dogmatik görüşlülerin, bu tür yaklaşımlarla değişim ve yenilenmeyi engellemeye çalıştıklarım" belirtti. Aleksandr Dzasohov, MK toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in, devlet kurumları ve işyerlerinde siyasi parti hucrelerinin varlığını yasaklayan kararnamesine ilişkin bir bildiri kabul edildiğini de açıkladı. Dzasohov, bu bildirinin, hafta başında Politbüro tarafından yayınlanmış bulunan açıklamadan içerik olarak çok farklı olmadığını söyledi. Politbüro bildirisinde, Boris Yeltsin'in kararnamesinin, insan haklanna, SSCB Anayasası'na ve SSCB Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov'un yeni partiprogramı Merkez Komite'de kabul edildi Ortak askeri tatbikat ABD Genelkurmay Başkanı Colin Powell, gelecekte ABD ile SSCB'nin ortak askeri tatbikat yapabileceklerini bildirdi. Amerikan ABC Televizyonu'ndaki bir programa, Sovyet Genelkurmay Başkanı Mihail Moiseyev ile birlikte katılan Powell, ortak askeri tatbikat konusunda, "Bunun olasılık dahilinde olduğuna inanıyorum. İlişkiler öylesine gelişiyor ki gelecekte bunun da gerçekleştiğini gorebiliriz" diye konuştu. Powell, 1015 yıl öncesinin tersine, bölgesel krizlerin süpergüç çatışmalarına yol açacağı endişelerinin yerini, artık iki ülke arasındaki işbirliğinin aldığını belirtti. INGÎLTERE ALMANYA Irak'tan IAEA'ya guçlama • BAGDAT (AA) Irak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (IAEA), yeni bir askeri saldırıda bulunması için ABD'ye yardımcı olmakla suçladı. Irak Dışişleri Bakanı Huseyin Hudayr'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar'a gönderdiği ve ordu gazetesi Kadisiye'de yayımlanan mektupta, IAEA'nın suçlamalan reddedildi. IAEA, Irak'ı uranyum zenginleştirme programını gizlemekle suçluyor. 'Kendi seçmene bir parnıak bal' Başbakan John Major, iktidar partisinin özellikle büyük kentlerde seçmen tabanını yitirmesini önlemek amacıyla "bir parmak bal" taktiği uyguluyor. Açıklanan yeni "Yurttaşlık Haklan" ile kentlerde aksayan kamu hizmetlerine karşılık halka tazminat ödenecek. EDİP EMtL ÖYMEN LONDRA Hükümet, devlete ait ya da özelleştirilmiş kamu hizmetlerinden hoşnut kalmayan yurttaşlara tazminat ödenmesine karar verdi. "Yıırttaşlık Haklan" adıyla Başbakan John Major tarafından açıklanan 70 önlemin büyük kısmı, "UlusaJ Sağhk Hizmeti" (NHS) olarak büinen hastane hizmetleri, aynca ulaştırma, haberleşme, eğitim gibi konularda yurttaşlann daha iyi hizmet almasını öngörüyor. önlemler, muhalefet tarafından "1992 seçimi için seçmene elma şekeri" diye tanımlanarak küçümsendi. Başbakan Major, "Yurttaşlık Haklan" ile özellikle Londra başta olmak üzere büyük kentlerde yerel seçimlerde çoğunlukla Işçi Partisi'ne oy veren seçmen kitlesini hedef aldı. Geçen mayıs ayında yapılan kısmi yerel seçimde iktidar partisi yüzde 7 oy kaybederken Ana Muhalefet İşçi Partisi ytizde 6 oy kazanmıştı. "Yurttaşlık Haklan" uyarınca, Londra'nın Avrupa başkentlerine bakışla en pahaJı, en köhne ve en yavaş toplu taşım aracı olan metro ve otobüslerini kullananlar, "Hizmetten raemnun kalmadıklan" takdirde, idareden tamir çalışmalan nedeniyle gecikenlerden hastane, poliklinik kuyruklannda 'fazla' zaman yitirenlere, demiryollannda iptal ya da gecikme nedeniyle zarara uğrayanlardan, 'Uan edilmemiş' grev ya da işi yavaşlatma eylemlerinden ötürü sıkıntıya düsenlere kadar geçerli olacak. Başbakan Major, bazı hizmetlerin daha iyi görülmesi gerekçesiyle yeni özelleştirmeler de öngörüyor. Posta idaresi ve demiryollannın özelleştirilmesi fikri, önceki Başbakan Thatcher'ın da gündemindeydi. Yurttaşlık Hakları, Thatcher döneminin kamu yönetimi ve hizmet ilkesine uygun biçimde, herkesin sadece kendi hakkını aramasını öngörüyor. Thatcher'ın, "Toplum yok, sadece bireyler vardır" görüşüne uygun bir tutumla, Başbakan Major de 'örgtttlii hak arama'ya, dolayısıyla lngiliz kültüründe yaygın olan baskı grubu oluşturma ve protesto amacıyla gruplaşmaya karşı duruyor. "Yurttaşlık Haklan" işçi sendikalarının son on yılda cılızlaşan seslerini iyice kesmeye de yönelik. Ana muhalefet tşçi Partisi lideri Nefl Kinnock, önerileri eleştirerek, "Çatlayan bir duvan kâgıtla Itapl^mak gibi bir sey" dedı. İşçi Partisi'nin hazırladığı 'Alternaüf Haklar' ise Major'ın listesi ile zıt. 1992'de iktidara hazırlanan İşçi Partisi, özellikle kentlerde ulaşım, sağhk hizmetleri, eğitim gibi temel kamu hizmetlerinde seçmene, 'özel sektörcü' Muhafazakâr Parti'den daha fazla güven veriyor. Doğu casusları vatan haiııi mi? Eski Demokratik Alman istihbarat sorumlularına ve ajanlara karşı açılan davalar hukukçuları böldü. Hukukçuların bir kısmı, "Hiç kimsenin zamamnda suç sayılmayan fiillerden ötürü bugün mahkeme önüne çıkartılamayacağı" görüşünde. DİLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİ.N Doğu Alman casusları ve istihbarat sorumlulan Birleşik Almanya'da "vatana ihanet" suçundan yargılanacak. Eski Doğu Alman İstihbarat örgütü'nün "Karşı Casusluk Bolümü" Başkanı Werner Grossmann ve dört yardımcısı hakkında "ajanlık" ve "vatana ihanet" suçlanndan dava açıldı. Konu, Alman hukukçulan arasında hararetli tartışmalara neden oluyor. Davalılardan Harry Schüttün avukatı Federal Alman Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak "eski Demokratik Alman yasalanna göre mesru ve yasal sayılan rüllerinden ötürü sonradan Batı Alman yasalanna göre yargüanmalannın dogru olmadığını, Dogu Alman casuslar mahkeme onüne çıkartılırsa Dogu'ya karşı casusluk yapan Batılı ajanlann da yargılanması gerektiğini" öne sıirduler. Batılı ajanlar işlerine devam ederken Doğulu ajanlann ve istihbarat görevlilerinin yargılanması, çoğu hukukçu açısından Alman Anayasası'mn eşitlik ilkesine ve "hiçbir eski fiilin sonradan yürüriüğe giren bir yasaya göre yargüanmaması" yolundaki temel hukuksal ilkeye ters düşüyor. Federal Yüksek Mahkeme önceki günkü kararında Schütt'ün avukatının başvurusunu şu gerekçeyle reddetti: "Dogu ve Batı istihbarat örgütlerinin faaliyetlenni eşit tutmak olanaksudır. Federal (Batı) Alman istihbarat örgütleri yurtdışuıda faah'yette bulunurken bile sadece yurt savunması amacıyla faaliyet gösterir. Eski Demokratik Alman İstihbarat Örgütü ise Federal (Batı) Almanya'ya karşı operasyonlanyla yurt savunmasına zarar venniştir." Mahkeme, Doğu Alman istihbaratının elde ettiği bilgileri Doğu Bloku'na aktararak Almanya'ya uzun vadeli ve henüz kestirilemeyen zararlar verdiği görüşünü savundu. Doğu Alman casuslarının cezai kovuşturmadan muaf tutulması, mahkemeye göre "Federal Almanya'nın güvenliği açısından büyük sakıncalar" doğuracak nitelikte. Yüksek Mahkeme'nin bu kararı, Alman hukukçular arasında tartışmalara yol açtı. Hukukçuların bir kısmı "eski fiillerin o zamanki yasalara göre degerkndirilmesi gereküğiıü" belirtiyor ve bugünkü yasalann eski fiillerin yargılanmasında kriter olamayacağı ılzerinde duruyor. Doğu Almanya'da suç olmayan fiillerin şimdi suç sayılması, hukukçular açısından çok sakıncah. Konunun şimdi Almanya'daki en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi bekleniyor. Son davalarla Almanya'da eski Demokratik Alman istihbaratının baş sorumlularının hepsi hakkında dava açılmış bulunuyor. Bunlar "Devlrt G i venlik Bakanlığı" (STASI) şefı Erich Mielke, "Karşı Casnshık Örgütü"nün eski şefi Markas Wolf, örgütün son şefı Wener Grossmann, örgütün Federal (Batı) Almanya bölümü sorumr lusu RalfPeter Devaux ve diğer sorumlular Bernd Fischer, Bernhard Schorm ve Siegfried Kern. Bu isimlerden sadece Markus Wolf Moskova'ya kaçtığı için tutuklu yargılanamıyor. 68 yaşındaki efsanevi istihbarat şefi Markus Wolf, örgütü on yıl boyunca büyük başanyla yönetmişti. Almanya'mn birleşmesinden sonra Doğu Alman casusları kelimenin tam anlamıyla "ortada kaldı". Birçok eski "STASr görevlisi Batı Alman İstihbarat Servisi BND'ye giderek itiraflarda bulundular. Bu itiraflar sayesinde son bir yıl içinde çok sayıda "Doğu Alman Köstebeği" Batı'da ortaya cıkartıldı, tutuklandı ve haklannda dava açıldı. Tutuklanan ajanlann yıllardır Doğu Almanya hesabına gizli bilgiler topladığı ve Batı'ya büyük zarar verdiği anlaşıldı. Eski Alman Savunma Bakanı ve şimdiki NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner'in bakanlıktan istifasına neden olan skandahn da zamamnda Doğu Alman istihbaratınca tezgâhlandığı anlaşıldı. Kaddafi'den yeni tehdit • LEFKOŞA (AA) Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, lspanya ve Italya'yı tehdit ederek, bu iki ülkede bulunan Amerikan üslerinden kendilerine bir saldırı olduğu takdirde cevap vereceklerini soyledi. Libya Haber Ajansı JANA'nın haberine göre, Kaddafi başkent Trablusgarp'ta yaptığı konuşmada, Arap ülkelerinden de kendilerine yönelik bir saldırı geldiği takdirde yanıt vereceklerini belirtti. Afganistan'da 30 ölii • İSLAMABAD (AA) Afgan mücahitleri, şarkıcı ve dansöz kızları taşıyan bir askeri helikopteri düşürdü, 10*11 asker olmak uzere 30 kişi öldü. Dansöz ve şarkıcılann, askerleri eğlendirmek amacıyla Naimana'da yaptıklan gösteriden sonra askerlerle birlikte başkente dönmek üzere helikoptere bindikleri belirtildi. Gelecek salı günü gerçekleşecek BushGorbaçov zirvesi öncesinde, Moskova'da satılan Bush ve Gorbaçov bebekleri biiyük ilgi görüyor. (Fotoğraf: AFP) Hırvatistan'da 3 ölü daha • ZAGREB (AA) Yugoslavya'nın Hırvatistan Cumhuriyeti'nde güvenlik görevlileri ile Sırp milliyetçiler arasında önceki gün öğleden sonra ve gece çıkan çatışmalarda iki Hırvat polisi ile bir sivilin öldüğü bildirildi. Bu arada, Slovenya'nın bağımsızlık ilanının ardından 26 haziran günü kapatılan Slovenya hava sahasının dün sabahtan itibaren uluslararası trafîğe açıldığı öğrenildi. Bayan Mîtsotakîs kelle aldı STELYO BERBERAKİS ATİNA Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitsotakis'in eşi Marika, Yunan Sanayi Bakanı Stavros Dimas'ın istifa etmesine neden oldu. Yunan siyasi yaşamında ilk kez meydana gelen bu olay, Atina'da 'şok' etkisi yarattı. SSCB ile ekonomikaskeri ve siyasi alanlarda bir dizi anlaşmalar imzalamak için Moskova'yı ziyaret eden Başbakan Mitsotakis'e eşlik eden Dimas, bu ziyarete katılan Yunanh işadamlanna "Gerekli kolaylıkları sağlamadığı" için suçlandı. Bu suçlamalar, Başbakan Mitsotakis'in eşi Marika tarafından Dimas'in kendisine bizzat yörıeltildi. Yunanistan'ın Moskova Buyükelçiliği'nin verdiği resmi davet süresinde Marika ile Dimas arasında geçen bu söz duellosundan sonra Dimas salonu terketti ve hemen bir istifa mektubu hazırlayarak Başbakan Mitsotakis'e verdi. Mitsotakis'in Dimas'ın bu istifa talebini derhal kabul etmesi doğan yankıların daha da büyümesine yol açarken Dimas, SSCB ziyaretinden sonra Atina'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Mitsotakis'in 4 günlük SSCB ziyaretine eşlik eden Yunanh işadamlarının, SSCB'de gerekli 'iş ortamını' bulamadıklarından söz ediliyor. Bu nedenle sanayi bakanını eleştiren işadamları söz konusu şikayetlerini, Mitsotakis'in eşi Marika'ya aktardılar. Marika Mitsotakis, Yunanistan'da 'çok faal' ve siyasi gelişmelere 'gereğinden fazla karışan' bir kadın olarak tanınıyor. İktidar Partisi Yeni Demokrasi (YDP) içinde bu tutumuyla ikilik çıkaran Marika'nın Başbakan Mitsotakis'i de etkilediğinden söz ediliyor. İki ayağından 'muzdarip' Bayan Mitsotakis, bu arada Yunanistan'da özürlü çocuklar için büyük bir kampanya açmış bulunuyor. Bayan Mitsotakis, eşinin tüm yurtdışı ve yurtiçi ziyaretlerine katıhyor. Kendisine *en büyük düşman' olarak eski başbakan Andreas Papandreu'yu seçen Marika Mitsotakis, Konstantin Mitsotakis'e 'dü uzatanlan' çok sert ve hatta 'küfürler ederek' bertaraf etmeye çalışıyor. Bu nedenle Marika Mitsotakis, muhalefet çevrelerinde 'çagdaş Antuanet' olarak tanınıvor. Yunanistan Sanayi Bakanı, Başbakan'ın eşinin gazabına uğradı ve istifa etti Arnavuduk'tan zıyaret • ANKARA (AA) Arnavutluk Dışişleri Bakanı Muhammet Kaplani, 30 temmuz1 ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaplani ile yapılacak görüşmelerde, iküi ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konularm ele alınacağı bildirildi. Amaç mucize yaratmak değîl Dış Haberler Servisi Sovyet ekonomisti Grigory Yavlinski, piyasa ekonomisine geçiş konusunda Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un önde gelen danışmanları arasında. Yavlinski, Harvard Üniversitesi'nde Amerikah bilim adamları ile piyasa ekonomisine geçiş konusunda "Büyük Pazarlık Planı" diye adlandınlan bir plan hazırladı. Alman Der Spiegel dergisinin Yavlinski ile yaptığı söyleşi özetle şöyle: Batı'nın önümüzdeki beş yıl içinde ekonomisi çökmüş olan bir Sovyetler Birliği'ne neden 130 ya da 150 milyar dolar para akıtması gerektiğini söyleyebilir misiniz? YAVLİNSKİ Bunu yapsınlar diyen yok ki. Ancak Sovyetler Birliği, akıtılan paranın yüzde 95'inin geri döneceğine dair garanti verebilirse, Batı böyle bir riske girip girmemeyi tartışabilir. Demokratik ve serbest piyasa ekonomisine sahip bir Sovyetler Birliği dünyadaki durumu temelden değiştirebilir. Batı yardım etmezse, Sovyet devletinin parçalanacağını ve bunun sonuçlarının vahim olacağını söylemiştiniz. Bu yeni bir düşünce olmaktan çok baskı yapıldığı hissini uyandırıyor. YAVLİNSKİ Olabiür. Ama bu benden değil, yardım programını birlikte hazırladığımız Amerikalılardan kaynaklanıyor. Bizim durumumuzu ayrıntılı olarak analiz edebilecek pek çok uzman var Batı'da. Henry Kissinger, Batı'nın "Büyük cT?WGorbaçov'un danışmanı ekonomist Yavlinskiilegörüştü: İLAN İSTANBUL ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Dosya No: 1989/15 Davacı: Çay Işletmeleri Genel Müdürlüğü Rize tarafından, davalılar Mercan Gıda Ticaret Ltd. Şti. aleyhine açılan 3 Şubat 1989 tarihli dava dilekçesi ile haksız rekabet nedeni Ue şimdilik 10.000.000.TL. maddi, 2.000.000. TL. manevi tazminaün davalıdan alınmasına, haksız rekabetin menine, Sanayi ve Ticaret Bakanhğf nda 107317 tescil numarası Ue kuruluşlan adına tescilli Rize Turist adlı çaylanna benzetilen davalının paketleyip pazarladığı Mercan Rize adlı çayın üretim ve satışımn durdurulmasına, piyasadan toplatılmasına, verilecek kararın mahalli gazetelerde ve Türkiye çapında yayunlanmasına, karar verilmesini talep ve dava eylemiştir. 26.12.1990 tarihli karann hüküm kjsmının T.T.K. 61. maddesi uyarınca ilan edilmesine karar verilmiş ve mahkemece verilen 26.12.1990 tarihli karar kesinleşmiş olmakla aşağıdaki hüküm ilan olunur. 10.7.1991 HÜKÜM: 1 Haksız rekabet davasımn kabulüne, davalının davacıya ait (Rize Turist Çayı) markalı çay paketi amhalajındaki renk, şekil, dizayn itibanyla (Mercan Rize) çay paket ambalajında kullandığı subuta erdiğinden davalının dava konusu yapüan (Mercan Rize) çay paket ambalajlannın piyasadan toplattırümasına işbu haksız rekabetin menine, 2 Davacı vekili, manevi tazminat talebini atiye terk ettiğinden karar oluştunılmasma yer olmadığına, 3 Davalının tamamen kusurlu olarak haksız rekabette bulunduğu anlaşıldığından davacıya vsrmiş olduğu zarar tutarı 10.000.000.(10.000.000.) TL.'nin davalıdan alınıp davaaya verilmesine, 4 Avukatlık asgari ücret tarifesi hükümleri uyarmca tayin ve takdir olunan haksız rekabetin 24.800. TL. maktu maddi tazminat miktarı uzerinden 425.000. TL. nisbi ki toplam 449.800. TL. avukatlık parasının davabdan alınıp davacıya verilmesine, 5 Kararın kesinleşmesinden sonra hüküm fıkrasının Türkiye genelinde yayım yapan tirajı en yüksek iki günlük gazetede (15)er gün ara ile iki kere T.T.K. 61. maddesi uyarınca ilan edilmesine, 6 Davacı tarafından yapüan asağıda dökümü yazıh (507.000. TL) mahkeme masrafının davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 7 Peşin alınan 30.000. TL. harcın 105.000. TL. karar harcından mahsubu ile bakiye 75.000. TL. harcın davalıdan tahsili Ue maliye hazinesine irat kaydına, 8 Davacı vekili Av. Cahıt Koçar'ın yuzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda temyizı kabil olmak üzere 26.12.1990 tarihinde oybirliği ile verilen karar acıkça okunup anlatıldı. 26.12.1990. Basın: 3017 Ermeni Fransız işbirligi • MOSKOVA (AA) Ermenistan'ın, yakın bir gelecekte Fransa'nın başkenti Paris'te bir temsilcilik açacağı bildirildi. TASS Ajansı'nın haberine göre Ennenistan Başbakan Yardımcısı Grant Bagratyan, Enneni televizyonunda yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin Parlamento Başkanı Levon Ter Petrosyan'ın bu yılın başında Paris'e yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalanan işbirliği protokolu uyarınca, Fransa'nın Ermenistan'da petrol ve doğalgaz aranmasına teknolojik destek sağlayacağını bildirdi. Piyasa ekonomisine geçmek için 6 yıllık program hazırladık. Ekonomimizi Alman ekonomisinin düzeyine çıkaracağımızı iddia etmiyoruz tabii. Sadece iyileştirmeyi umut ediyoruz. Pazarlık Planı"na güvenmesi için koşulların hazır olmadığını, Sovyetler Birliği1 nin doğru dürüst bir değişime hazır olmadığını savunuyor. YAVLİNSKİ Dört yıl önce kim bizde serbest seçimlere gidileceğini ya da en son Sovyet askerinin de Doğu AvrupaL dan geri çekileceğini ongörebilirdi? Bizim programımız zincirin sadece bir halkası. Batı ile Doğu arasında köpru kurulması için bir şans. Batı yardımının önümüzdeki sonbaharda akmaya başlaması mı düşünüldü? YAVLİNSKİ Uzun süre laf urettik. Asıl şimdi adım atmaya başladık: Sovyetler Birliği Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ortak üyesı olacak. En kısa zamanda sosyal harcamaları ve bütçe açığını kısmanın, aynı zamanda fiyatları serbest bırakmanın yollarını arıyoruz. Bunun için yardım sağlayabilirsek durumumuz bir ölçude hafifler. Bu Batı'ya fazla pahalıya da mal olmayacak. Şimdiye kadar bu ülkeye akıttıklarından çok daha az hatta. Batı, yardımdan daha çok kendi kendine yardımı anlıyor. Sovyetler Birliği'nde şu an neler gerçekleştirilebilir? YAVLİNSKİ Atılacak ilk adım, ekonominin savunmaya yönelik olarak çalışmasına son vermek olmalı. Bu başlı başına bir devrim. Beş yıl önce birisi savunma sanayii işletmelerimizin durumunu Batılı uzmanlarla görüşeceğimizi söyleseydi herhalde derhal akıl hastanesine kapatılırdı. Bu konu uzun süredir tartışılıyor ama. YAVLİNSKİ Tank fabrikalarında tencere üretmeye başladık bile. Ancak aynı makinelerde tekrar tank üretilmesinin engellenmesi için Batı'yla bu alanda doğrudan işbirliği yapılması gerekiyor. Batı'dan sağlanan kaynağın yerinde kullanılacağına nasıl garanti verilebilir? YAVLİNSKİ Bunun için bir denetleyici kuruluş oluşturulmalı. Aksi takdir de IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği gerçekleştirilemez. Nesiller boyu üretim araçlannı çürümeye terk eden teknolojik acıdan en gerilerde sayan bir ekonomi, alüyedi yıl içinde düze çıkartılabilir mi? YAVLİNSKİ 100 yılhk bir program hazırlasaydım, bana ne diye bakardınız? Geçen yıl 500 günlük program hazırlandığında sürenin çok kısa olduğundan şikâyet ediliyordu. Şimdi altı yıllık program hazırlandı. Bu dönemde ekonomi iyileştirilecek. Alman ekonomisinin düzeyine çıkanknayacak tabii ki. Böyle bir hedef saptamak çok abes olurdu. Amacımız mucize yaratmak değil. Bize gerekli olan sadece daha iyiye doğru ilerleyiş. Mülkiyet sorunu MUlkiyet sorununu merkez, cumhuriyet ve işletmeler arasında nasıl çözeceğinizi düşünüyorsunuz? YAVLİNSKİ Bu ayrımı her an patlayacak bir bomba gibi içinde taşıyan mülkiyet yasası bir yıldır yürürlükte. Buna göre tüm mülkler özel kişilere devredilmek zorunda. Doğal kaynaklara gelince, kömürün Almanya'da federal yonetime mi yoksa eyaletlere mi ait olduğu sorusunu soran çıkmaz herhalde. Satın almak isteyen parasını öder. Duzen bu kurala göre işler. Pırlantalar Ruslara mı yoksa Yakutlara mı ait tartışması bizi hiçbir sonuca götürmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog