Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 AtinaAnkara randevusu • ATİNA (AA) Yunanistan hükümeti, Türk ve Yunan Başbakanlannın 11 eylülde Paris'teki Avrupa Demokratik Partiler Kongresi çerçevesinde bir araya gelmeleri konusunda henüz resmi bir gelişme olmadığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Viron Polidoras, düzenlediği basm toplantısında, gazetecilerin iki ülke başbakanlannın buluşmasına dair ısrarlı sorulan üzerine "Henüz resmi hiçbir şey yok. Dolayısıyla konu halen gazete haberi olarak kalıyor" dedi. Kıbrıs için top Atiııacla ANKARA (Cumhuriyel Bürosu) Federal çözüme yönelik sekiz maddeli çerçeve anlaşması konusundaki Kıbrıs turlarının ikinci ayağı bugün Atina'da başlayacak. BM Genel Sekreteri'nin yardımcıları Oscar Camillion ve Gustave Feissel, Yunan yetkililerine, 'federal birlik, iki toplumluluk, iki kesimlilik ve siyasi eşitlik' ilkelerini kabul ettiklerini açıkça bildirmeleri yönünde baskı yapacaklar. Bu doğrultuda bir adım atılırsa, Türk tarafının, toprak konusunu yüzde 25 yüzde 29 oranları arasında pazarlık etmeye razı olacağı Yunanlılara bildirilecek. Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temasları tamamlayan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Camillion ile siyasi direktör Feissel dun Ankara'dan önce İstanbul'a, oradan da Atina'ya geçtiler. Camillion ve Feissal'ın hafta sonunda Yunanlı yetkililerle yapacakları temaslann temel amacını Kıbns'ta dörtlu zirve onerisine yönelik itirazların giderilmesi oluşturacak. Yunanistan'ın önkoşul olarak ortaya attığı toprak ve yer değiştirmeler konusunda Turkiye'nin son tavrı Atina'ya aktarılacak. Camillion \e Feissel, Ankara'da, toprak konusunda Turk tarafının daha esnek bir tutum izlemesi gerektiği uzerinde durdular. Dışişleri Bakanlığı'nın bu isteğe yanıtı, "Biz esnek olmaya hazınz. Türk tarafına sadece yüzde 25 toprak bırakılmasını kabul etmiyoruz. Ancak bu konuyu pazarlık ederiz. Tek koşulumuz, Yunanistan ve Rum yönetiminin toprak pazarlıgından önce, temel amaç ve ilkeleri kabul ettiğini bildirmesidir" oldu. Yer değiştirmeler konusunsı bekleniyor. Camillion ve Feissel, bu konunun sekiz maddeli çerçeve anlaşması içinde yer aldığını ve anlaşmanın başlangıç maddelerini oluşturan 'federasyonun amaçlan, temel ilkeler, anayasa' gibi konularda ilerleme kaydedilmedikçe, toprak pazarlığının da geçersiz kalacağım vurgulayacaklar. İki gün sürecek Atina toplantılanndan, Kıbrıs Rum yö BM temsilcilerinin 'siyasi eşitlik' için Yunanistan'a baskı yapmalan bekleniyor ORTADOĞU DIŞ HABERLER 27 TEMMUZ 1991 Baü Trakyacla aynmcı politika • ATtNA (AA) Iskece bağımsız milletvekili Ahmet Faikoğlu, Yunanistan hükümetinin, Batı Trakya Türklerine uyguladığı ayrımcı poütika çerçevesinde bazı Türk ailelerinin kökenini Yunan gösterme çabalarını parlamentoya getirdi. Faikoğlu, parlamentoya veTdiği soru önergesinde, dörtten fazla çocuk sahibi Batı Trakya Türklerinin devletin verdiği para yardımını alabilmek için "Milliyeti: Yunan" yazılı formları imzalamak zorunda bırakıldıklannı belirtti. "Dörtlü Zirve"ye yönelik Kıbrıs turlarının Yunanistan ayağı bugün başlayacak. BM Genel Sekreteri'nin yardımcıları Camillion ve Feissel'ın Yunanistan yetkililerine "siyasi eşitlik, iki kesimlilik, iki toplumluluk ve federal birlik" ilkelerinin kabulü yönünde baskı yapması bekleniyor... Camillion ve Feissel, RumYunan tarafının bu yönde olumlu bir adım atması durumunda, Türk tarafının toprak konusunu yüzde 2529 oranları arasında görüşmeye razı olacağını bildirecekler. da RumYunan tarafmın, 3540 bin Kıb netimiyle yapılacak görüşmeler için de nslı Rumun terk ettiği topraklara dön 'önemli' sinyaller çıkması bekleniyor. dürülmesi yönündeki istemi, Ankara' Yunanlı yetkililerin, sekiz madde konunın 'nel' itirazıyla karşılanırken, BM sunda goruşlerini net biçimde ortaya dokmelerinin, Rum yönetimini de aynı yetkililerinin desteğini de bulmadı. Camillion ve Feissel'in, Atina'daki tavrı izlemeye zorlayacağı kaydediliyor. Camillion ve Feissel, Atina'daki tegoruşmelerde, Turkiye'nin 'esnek bir tutumla toprak konusunda pazarlığa maslarını tamamladıktan sonra adaya >anaştığını' Yunanlı yetkililere aktarma geçerek, KKTC ve Rum yönetimleriyle ayn ayrı görüşecekler. Birinci turun dört ayağının da tamamlanması sonrasında New York'a donecek olan iki yetkili, ikinci tur goruşmeleri ağustos ortasında gerçekleştirecekler. Taraflann görüşbirliği içinde oldukları noktalar ile uzlaşmazlık konularının ele alınacağı bu tur sonrasında, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs'ta son durumu aktaran bir rapor sunacak. Söz konusu rapor, dörtlü Kıbrıs zirvesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyicilik taşıyacak. Beyaz Saray'ın, ABD'nin, Türkiye ve Yunanistan'a yaptığı Kıbns önerileri konusunda yanıt beklediği yolundaki açıklaması, Türk yetkililerince "Biz yanıtımızı verdik. Atina'nın ne diyecegi merak konusu" sözleriyle karşılandı. Yetkililer, Turkiye'nin dörtlü zirve konusundaki ısrarını sürdurdüğünu ve bunun yapılabilmesi için, BM Genel Sekreterİiği temsilcilerinin yüruttüğü Kıbns turlarının yapıcı bir havada geçmesine çalışacağını Washington'a aktardığını belirtiyorlar. Beyaz Saray açıklamasının daha çok 'dörtlü zirve konusunda ikircikli bir tutum sergileyen ve çerçeve anlaşmasının sekiz maddesine ilişkin görüşlerini henüz netleştirmeyen' Atina'ya bir çağrı niteliği taşıdığı kaydediliyor. Şamir'den sürpriz çıkış nacağı ve Ortadoğu Barış Konferansı'na katılacak Filistinlilerin listesini onaylamalan durumunda konferansa katüacaklannı açıklamıştı. Ingilizce yayımlanan Jerusalem Post gazetesinde dün bir söyleşisi yayımlanan Levy, Moskova'da bu ay sonu gerçekleşecek BushGorbaçov zirvesinden sonra Baker'ın bölgeye altmcı kez gelebileceğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara, önceki gün Belçikalı meslektaşı Mark Eyskens'ın ziyareti nedeniyle düzenlediği basm toplantısında, ABD'nin kendilerine gönderdiği ve Ortadoğu banşı ile ilgili mektupta sözü geçen şartlardan bir tanesini açıkladı. VVashington'un "ilk keı" BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlannı temel alan bir banş planına yanaştığına değinen Şara, Bush'un mesajında "tsrail'in Golan tepelerinden cekileceğine dair bir madde balunup bulunmadıgı" şeklindeki soruyu "Evet, var" diye yanıtladı. ABD Başkaru George Bush önceki gün yaptığı bir çağrı ile Filistinlilerin Israil'le barış masasına oturabilmesi için "ellerinden geleni yapmalannı" istedi. İsrail ile ABD'nin konferansta temsil edilmesine karşı çıktığı Filistin Kurtuluş örgütünün (FKÖ) lideri Yaser Araf at, Doğu Kudüslü Filistinlilerin konferansta bulunmayacaklannı açıkladı. Arafat, bu konuda "Baker ile tsraiBi yetkililerin anlaşma sağladıklannı" ileri sürdü. Reuter'in haberine göre Arafat'ın açıklaması üst düzey ABD'li yetkililer tarafından doğrulandı. İsrail Başbakanı İzak Şamir, dün Ortadoğu Barış Konferansı'nın derhal başlamasım istediklerini açıkladı. Dış Haberier Servisi ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın beşinci Ortadoğu gezisi sırasında başlayan ve IsrailArap sorununun çözümüne yönelik sürpriz açıklamalara dün bir yenisi daha eklendi. İsrail Başbakanı tzak Şamir, Ortadoğu Banş Konferansı'nın "derhal" toplanmasını istediklerini söyledi. Israil'in 1967 yılında işgal ettiği topraklar ile Filistinlilerin temsili konulan ise konferansın önündeki en büyük engel olmayı sürdürüyor. İsrail Başbakanı, dün Israilin Sesi radyosuna yaptığı bir açıklamada, Ortadoğu Barış Konferansı'nın, önünde duran sorunlara rağmen "derhal" toplanması çağnsında bulundu. Şamir "Görüşmelerin neler getirecegini kimse bilemez. Krizler, kopmalar yasanabilir, ancak görüşmeler iamam|nniHflktır. Bunun gerçekleşmesi pek çok şartın yerine getirilmesine bağlı, ancak biz görüşmelere derhal başlamalıyu. Görüşmelerin şimdi yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. AFP'nin haberine göre İsrail Başbakanı, Suriye Devlet Başkaru Hafız Esad'ın Ortadoğu barışı ile ilgili planını kabul etmesinden de büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Şamir, Suriye'nin ilk kez İsrail ile dogrudan görüşmeye yanaştığına dikkat çekerek, "eski aşın tutumlanndan sonra bu önemli bir değişmedir" dedi. İsrail yetkilileri şimdiye kadar, Suriye1 nin son tutumu hakkında detayh bilgi aJmadıklannı ileri sürerek gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmamışlardı. İsrail Dışişleri Bakanı David Levy, daha önce Amerikalı meslektaşı James Baker'ın su Pentagon, karar alma mekanizmasının nasıl işleyeceğinin belirlenmediğini duyurdu Özal Çevik Güç'te Pentagon sözcüsü, Çevik Güç'ün ABD'li ve Türk komutanlarının operasyona ilişkin tüm konularda birbirlerine danışacaklarını ve koordinasyon kuracaklarını, ancak iki komutanın nasıl karar alacakları konusunda görüşmelerin hâlâ sürdüğünü söyledi. İki komutanın eşit statüde olup olmayacaklannı bilmediğini belirten sözcü, Türk komutan için ABD'li komutana "eşlik edecek" ifadesini kullandı. WASHINGTON (AA) ABD Savunma Bakanlığı, 'Çevik Güç' Birleşik Gorev Kuv\eti'ne (BGK) ilişkin birçok ayrıntının henuz kararlaştınlmadığını ve komuta mekanizmasının nasıl işleyeceğinin belirlenmediğini duyurdu. Pentagon sozcusu, BGK'nın komutanlığını hava Tuğgeneral James Jamerson'un yapacağını ve kendisine Turk Hava Kuvvetleri'nden Tuğgeneral tbrahim lyanık'ın "eşlik edeceğini" söylerken karar alma mekanizmasının nasıl işleyeceğini bilmediğini kaydetti. Sözcü, iki komutanın nasıl karar alacaklan konusunda hâlâ görüşmelerin sürdüğünü belirtti. "Birleşik Görev Kuvveti" olarak nitelenen ve "Huzur Operasyonu'nun" devamı sayılan gücün, hava operasyonlanndan, keşif uçuşiarından, kara birliklerinin eğitiminden ve Türkiye'de süren operasyonlardan sorumlu olacağı da Pentagon sözcüsünün açıklamasında yer aldı. Sözcü, "Kuzey Irak'a birlik uta belîrsizliği de cevap verdi. "Neden Türk komutanlık konusunda cevap veremiyorsunuz" sorusu üzerine ise sözcü şunları söyledi: "Bunun da cevabım bildigimden emin değilim. Komuta düzenleraeleri hâlâ görüşülüyor. Askeri operasyon detaylan, düzenlemeler gibi. Huzur Operasyonu I'den Huzur Operasyonu H'ye geçişte görüşnrîler hâlâ süriiyor." Türk ve Amerikah komutanların statüsünün, çöl fırtınası harekâtına kumanda eden Schvvarzkopf ile Suudi general arasındaki ilişkiye benzeyip benzemeyeceği sorusunu da sözcü, "Bilmiyorum, olabilir. Bilmiyorum. Bunun cevabım bilmiyorum" şeklinde cevapladı. Bir başka soru uzerine sözcuv birliğin hava gucunün şu hallerde kullanılacağını anlattı: "Amaç, Kürt ve diğer Iraklı göçmenlere yapılan insanı yardımın başansının devamını sağlamak. Irak'ın Kürtlere insani yardıma ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlanna uyması için Çevik Kuvvet gerekli adımları da atacak. Kuzey Irak'ta keşif uçuşları sürdurülecek ve Iraklılarla, aynntılara ilişkin temaslar sürecek. Kara kuvvetleri, 'güvenlik bölgesi' olarak nitelenen ve Zaho'nun dışında biten bölgeyi gözle>ecek. Hava uçuşları ise 36. paralelin bütün kuzeyini kapsayacak." Birleşik Görev Kuvveti'nin kara unsurunda görev alacak ABD askerlerinin, Almanya ve ltalya'dan geleceklerini de belirten Pentagon sözcüsü, BGK'da bir "arama kurtarma" birliğinin de görev yapacağını ve bu görev için iki "özel güç" (Special Forces) birliği ve hava kuvvetlerinin 39. özel operasyon fılosunun ayrıldığını kaydetti. Jamerson'un Incirlik'te görevi devraldığını ve Huzur Operasyonu'nun Komutanı John Shalikashvili'nın Heidelberg'deki karargâha döndüğunü duyuran sözcu, Shalikashvili'nin Washington'a gelerek Genelkurmay Başkanı'na danışmanlık yapacağını söyledi. Talabani'yle görüşmeyecek • İSTANBUL (AA) Irak Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi dün bir araya gelerek görüş ahşverişinde bulundular. Toperi, • Cumhurbaskanı Özal'ın Talabani ile görüşmeyeceğini bildirdi. Bu arada, Talabani'nin önceki gece böbreğindeki sancı nedeniyle Amerikan Bristol Hastanesi'ne kaldınldığı öğrenildi. Sabah yeniden kaldığı otele dönen Talabani'nin böbreğindeki taş, dün gece yapılan bir operasyonla alındı. ATüYEÜĞl KozlııdııyVla yeni sızıntı • SOFYA (AA) Bulgaristan'm Kozluduy Nükleer Santrah'nda yeni radyoaktif sızıntı olduğu bildirildi. Bulgar televizyonu önceki akşam verdiği bir haberde, çarşamba günü iki sızıntı daha ortaya çıkarıldığını duyurdu. Ancak gerek resmi haber ajansı BTA, gerekse radyo ve dünku gazetelerde böyle bir haberin yer almaması dikkat çekti. Hollandadan Türkiye'ye destek ANKARA (ANKA) Son yıllarda sönük bir görüntü veren TürkiyeAT Uişkilerini canlandırmak amacıyla atağa geçildi. Ankara ile sıkı bir işbirliğine giren AT dönem başkanı Hollanda, Ortaklık Konseyi'nin dört buçuk yıllık bir aradan sonra yeniden toplanması ve işbirliği paketinin yürürlüğe girmesi için bir formül geliştirdi. Hollanda Dışişleri Bakanı, 2930 temmuzda bir araya gelecek AT Bakanlar Konseyi'yle Ortaklık Konseyi toplantısının sonbaharda gerçekleşmesi önerisinde bulunacak. Bu arada Yunan engeiini etkisiz kıimak amacıyla bu toplantının gündemsiz yapılması önerilirken Atina'ya Türkiye'nin " n e istenirse" görüşebileceği mesajı iletilecek. Konuya yakın yetkililerden edinilen bilgiye göre Hollanda Dışişleri Bakanı, AT Bakanlar Konseyi'ne son kez eylül 1986'da yapılan bakan düzeyindeki TürkiyeAT Ortaklık Konseyi'nin toplanmasını önerirken gündem konusunda görüş birliğinin sağlanması zorluklarına işaret ederek bir iyi niyet göstergesi olarak toplantının gundemsiz gerçekleşmesini isteyecek. Bu arada, özellikle Körfez krizinden sonra Türkiye ile üst düzey diyaloga yeniden girilmesinin gereğini duyan 11 AT ülkesinin bakanının Hollanda'nın onerisine destek vermeleri beklenirken Atina'nın tutumunun ne olacağı bilinmiyor. Ortaklık Konseyi'nin nisan 1988 için kararlaştırüan toplantısının gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösteren ve bu konuda başarılı olan Atina'dan onay alabilmek için çaba gösteriliyor. Atina'ya yönelik bu çaba. lar hem Ortaklık Konseyi hem , de dördüncü mali protokolü • içeren işbirliği paketini de kapsıyor. Hollanda'nın formülü ve çabalarırun başarı ile sonuçlanması halinde Ortaklık Konseyi'nin büyük bir olasüıkla ekim aymda toplanacağı belirtiliyor. Bu arada 600 milyon ECU'luk dördüncü mali protokol konusundaki Yunan vetosunun kaldmldığında, işbirliği paketi derhal uygulamaya konulabilecek. Protokolün işbirliği paketinin tum AT ülkelerinin onayım gerektiren tek unsuru oluşturduğu hatırlatılıyor. Bulgaristan'da seçim havası • SOFYA (AA) Bulgaristan'da, 29 eylülde birlikte yapılacak genel ve yerel seçimler için hazırhklar sürüyor. Bakanlar Kurulu'nun önceki gün on saat süren toplantısında alınan kararlara göre ülke 31 ya da 32 seçim bölgesine bölünecek ve her seçim bölgesinde 312 milletvekili adayı parlamentoya girme mücadelesi verecek. ÇEVİK ASKER VE BOYACILAR Silopi'de konuşlandırılan Çevik Güç'e bağlı bir ABD askeri boyacı çocuklar tarafından kuşatılmış durumda. (Fotoğraf: AA) lerin geri dönmesi konusunda Turkiye'nin de olur vermesi gerekiyor mu" sorusuna, "Bu konuda cevabım yok. Anlaşmanın o detayını açıklayacağımızdan emin değilim" dedi. "Bu komutanlar birbirine eşit mi" sorusuna karşılık, "Bunun da cevabım bilmiyorum. Bu konuyu hâlâ görüşüyoruz. Gucün günlük işierinin komuta edilmesinde sorun yok. Ancak bunların nasıl resmileştirileceği iizerinde hâlâ çalışıyoruz" dedi. "Türk generalin komutası altında birlik var m ı " sorusunu da sözcü, "Şu an buna cevap vermeye hazır değilim" şeklin aps indirim rekorlarını altüst ediyor! aps'ta yine indirim günleri başlıyor. Kadın, erkek ve çocuk için Avrupa ihraç ürünler zengin çeşitleri ve inanılmaz fiyatlarıyla aps'ta. Fırsatı kaçırmayın! aps giyin, iyi giyinin, hesaplı giyinin! Güney AfrikaVla büyük skandal (Baştara/ı l. Sayfada) iyi beslenmiş, zengin, beyaz müşterilerin önunde gerçek bir insan duvarı oluşturuyor. Bavullan almaya gelen siyah komiler tedirgin. Daha önce bu tip durumlarla pek karşılaşmadıklan belli. " N e oluyor? Nedir sor u n ? " falan gibi sorulan duymamazlığa geliyorlar. Güney Afrika'nın 12 milyon üyeli başhca işçi sendikası "COSATU" nun iki gündür ilk büyük kongresini yaptığını ve kapıdakilerin şu sırada burada "InkhataGate" diye anılan skandalı protesto ettiğini, ancak resepsiyonun önunde öğrenebiliyoruz. KİMLİK KARTI / GÜNEY AFRİKA Lusaka ZAMBIA* SalısSury ZİMBABVVE «* BEiU,UDA 49.500 TL Çok değil, bundan ikiüç yıl öncesine dek yanında " p a s s " ya da "izin kağıdı" olmadan kent içinde dolaşamayan ve kendilerine ayrılan 161 umumi tuvaletten başka hiçbirini kullanamayan siyahlar, şimdi Johannesburg'un en lüks otellerinin önunde öfkelerini kusuyorlar. Güney Afrika'da da "değişim", Berlin duvarının yıkıldığı hızla geliyor. Ama şu sırada ülke '89'da başlayan bu süreci yavaşlatabilecek bir skandalın şokunu yasıyor. Basın, siyahlara doğru açılma politikası güden hükümeti gerçekte siyahlar arasındaki kabile savaşlarını kışkırtmakla suçluyor. Bu şekilde dış dünyaya karşı diyalog, de Nüfusu: 40 milyon Yüzölçümü: 1.123.226 kilometrekare Başkentler: Pretoria (Yürutme), Bloemfontain (Yargı), Cape Town (Yasama) Yönetim Biçimi: Üç meclisli çok partili cumhuriyet Etnik bileşimi: Siyahlar yüzde 73, beyazlar yüzde 18, Asyalı yüzde 3, Melez yüzde 6 Dinler: Çoğunluk Hıristiyan. Hindular ve Müslümanlar da var. Dili: Afrikaner ve Ingilizce (Ikisi de resmi dil) mokrasi, hoşgörü görüntüsü veren ve yaptınmlann giderek kaldırılmasını amaçlayan Pretoria hükümeti, bu süreci içeirden köstekleyecek siyahlararası bir iç savaşa davetiye çıkarmakla suçlanıyor. Johannesburg'un en büyük gazetesi "The Star", De Klerk yönetimi için "Bizi aldattınız" diye yazıyor. Etkin "Businness Day" gazetesi ise "National (Ulusal) Parti, Güne> Afrika'yı yönetmek için gereken ahlaki meşruiyeti ve inanırlığını yitirmiştir. Yeni bir anayasa yapdana dek ve geçiş dönemi için bir ara hükümeti ne ihtiyaç vardır. Nitekim ANC'nin de haklı istekleri bu yoldadır" diyor. Skandal en başta ynlların, deneyimli Dışişleri Bakanı Pik Botha'nın sandalyesini sarsıyor. Pik Botha, bakanlığına ayrılan gizli fonlarla Inkhata adlı bir siyah kabile hareketini finanse ettiğini itiraf ediyor. Zulu kabilesine ait siyahların geliştirdiği Inkhata hareketi, bir yıldır, ANC lideri Nelson Mandela taraftarlarına karşı bir cephe açmış d u r u m d a . Kuzeydeki Transvaal yöresinde ve Johannesburg'un gettolannda sürdü rülen bu siyahlar arası iç savaş bir yıldır bin kişinin yaşamına mal oldu. Güney Afrika basınından verilen bilgilere göre bu saldınlann yalnız yüzde 9'unda ANC taraftarlannın imzası bulunurken yüzde 66'sı gibi en büyük bölümünden " I n k h a t a " nm sorumlu olduğu anlaşılıyor. Haftabaşında patlak veren skandal, hükümet çevrelerinin Mangosuthu Buthelezi tarafından yönlendirilen " I n k h a t a " hareketine 400 milyon lirayı bulan bir mali destek sağladığını ortaya koyuyor. Skandal olay, "Weekly MaU" adlı bir haftalık dergi tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla ortaya çıktı. "VV'eekly Mail"e haberin kimin ve ne amaçla sızdınldığı ise henüz bilinmiyor. Johannesburg'daki gözlemciler iki ayn görüş ileri sürüyorlar. Bir görüşe göre, De Klerk'in siyahlara açılma ve antiapartheid politikasına karşı olan tutucu beyaz kesimler fazla "liberal" bulduklan bu hükümeti güç durumda bırakmak amacıyla sızdırdı. Bir diğer görüş ise tam tersi. Bomba etkisi yaratan haber, basına siyahbeyaz demokrasiyi destekleyen ilerici güçler tarafından uçuruldu. Bu görüşte olanlar, ilerici çevrelerin siyahlar arasındaki çatışmalann gerçek bir iç savaş boyutlarına varmasını önlemek ve Inkhata'nın finans kaynaklannı kurutma amacıyla olayın duyurulduğunu belirtiyor. Inkhata'ya gizli mali destek verdiklerini kabul eden Pik Botha ise bu işi, sırf Güney Afrika'ya uygulanan yaptınmlara karşı harekete geçmek için yaptıklanrn söylüyor. Önceki gün Johannesburg'da bir basın toplantısı yapan Botha, "Inkhata yaptınmlara karşıydı" diyor ve ekliyor: " A N C taraftan Mandela'cılar tüm dünyaya siyahlann Güney Afrika'ya uygulanan yaptınmları desteklediklerini söylüyoriardı. Oysa Inkhata'cı siyahlar ise yapürunlara karşıydı. Inkhata'ya mali destek verirken amacım dünya kamuoyuna bu ülkede yaptınmlara karşı siyahlann da olduğunu göstermekti. Bu finansmanı, yaptınmlann en hızlı oMuğu dönemde baştattık. O günlere geri dönsem gene aynı şeyi yapardım. Pişman değilim. Ama bugün farklıdır. Bugünün koşullanyia dünü yargılamayınız" dedi. Inkhata'ya verilen paranın mitingler ve hareketin örgütlenmesi için gerekli donanımda kullanıldığını söyleyen Botha; " a m a " dedi, "Biz InkhaU'ya bu desteği verirken ANC'ye yurtdışından milyariar yağıyordu. Artık şartlar değişmiştir. Güttüğümüz antiapartheid politikasmdan, ırkçılığın yok edilmesinden, demokrasi ve insan haklanndan taviz verilmeyecektir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog