Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 09.38 Açılış Çizgi Filtn: Olher Twist ıveriiinde 10 OO'Ja hjber bultenı \d\imLmacjk ) TELEVIZYONRADYO 27 TEMMUZ 1991 'İstanbul 2 4 Saat' • ANKARA (AA) TRT'nin hazırladığı tek bolumluk drama "îstanbul 24 Saaf'ın başrolunde Amerikalı bir bayan sanatçı rol alaeak. 90 dakikalık dramada Ingiliz gazeteci Olivia rolunü, Türkiye'de yaşayan Amerikah tiyatro sanatçısı Patricia Yackel canlandıracak. Bir gün boyunca İstanbul'da gecen bir aşk hikâyesinin konu edildiği filmin çekimine ağustos ayında başlanacak. Senaryosunu Zeynep Avcı'nın yazdığı dramanın yapımcı ve yönetmenliğim Adnan Azar üstleniyor. 10.55 Haberler II.OONeşePınan 11.55 Haberler 1 2 . 0 5 DİZİ: S e \ İ m l İ K a n g u m Sonn> veaılesı feslıvale hazırlanırkcn bolgeve bır hırsız gclır Çaldığı mucevhen dujurur Mucevherı Skıpps nın aldığından kımsenın haben vokuır 12.25 Bir Hikâ>e Bir Ders 12.35 Gophers AİIesİ Gophers aılesı kovde >cnı aldıkları c\c ta^ınırlar Cıvardakı kotu ruhlu Prof VVınce onları ıstememektedır Evden kaçırmak ıçın elınden gelenı \ jpar 13.00 Haberler zıyarete gelcceklır Annesı onu hala çocuk verıııe kovmakta. her yaptığına karısmakla olduğu ı«,ın Hope oldukçd ledırgındır Amd sonuç tdtlı>a bağlanır Sessiz Fırtına ilk kez S e s s i z F ı r t ı n a /Yonetmen: Oğuz Yalçın / Senaryo: A.Gıray Karanhk / Gorüntu yönetmeni: Aytekin Çakmakçı / Oyuncular: Fikret Hakan, Şahika Tekand, Engin İnal, / Yapımcı: Taner Aşkın / 1989, Star Film TV Senisi Issız bir kıyıdaki baükçı barınağına sığınarak kendini toplumdan soyutlamış, yaşamdan ve fırtınaü ilişkilerden yorgun, yapayalruz bir adam, bir akşam soluk soluğa kapısını çalan genç ve çağdaş bir kadınla kısa süreli fantastik bir ilişkiye girer. Saçı sakalı ağarmış aşk kırgını baükçı Harun'la adının Güneş olduğunu söyleyen mini etekli deri ceketli bu gizemli kadın, birbirlerine gerçek ya da düş kanşımı yaşamöykülerini anlatırlar. Harun konuğuyla konuşurken kendisini terk eden eski eşi Funda'yı anımsayarak şimdi ile gerçek arasında bir köpru kurmaya çalışır. Kendisiyle bir iç hesaplaşmaya girişerek yaşamla yeniden ilişki kurmaya uğraşan adamın iki yaşamı arasındaki benzerlikler, zıtlıklar bir bir ortaya dökulur. Gizemli konuk Guneş, nasıl geldiyse Harun'un yaşamından yine bir düş gibi çıkıp gider. A£iray Karanhk'ın senaryosundan alınan 1989 yapımı "Sessiz Fırbna", genç yonetmen kujağından "Kıskaç", "Evterden Biri", "Kurt Payı", "Bir Çember Kırılırken", "Bir Irmaga Yolculuk" fümleriyle tanınan Oguz Yalçın'ın son çalışmalanndan biri. Yalçın, son dönem genç yonetmen kuşağının sıcak ilgi duyduğu bireyin iç dünyasına eğilen, psikolojik göndermeler yapüan yenilikçi sinema türünü "Sessiz Fırtına" yapıtında denemeye çalışmış, ancak yoğun deneyim isteyen bu işin üstesinden gelmeye çalışır ken ortaya tüm iyiniyetine karşın karrnaşık öyküsü, garip konuşmalı kişileriyle bizden uzak, sığ ve anlaşılması güç bir yapıt çıkmış. Harun ve Güneş rollerinde Fikret Hakan ve Şahika Tekand gibi deneyimli oyuncular da fılmi esenİiğe çıkaramıyorlar. Fikret Hakan ile Şahika Tekand filmin bir sahnesinde. TV5 TÜRK SİNEMASI: SESSİZ FIRTINA 20.20 13.10 DİZİ: Hayatin Zor Ylllan Hopc un annc babası onları 14.00 Haberler 14.10 Belgesel: 4»ustralya Kıtası 15.00 Haberler 15.05 I elevizyonda Sinema: Onlardan Biri ı Akı> ıçensmde 16 00da haber bultenı vavımlap.a>.ak) 16.40 Bir Solist 17.00 Haberler 17.15 Konsenatu>arlarımız 18.00 Haberler 18.05 Tarihte Bu Hafta 18.20 DİZİ: S e n f o n İ Madanı Dussaull. durumu kurtarnıak ıçın Jea Claude've ım/a vetkısı verır Bu arddd Sophıe vı de Lugano'va vılla satı^ı ıcın gonderır Ale\andra dd Bruno ile bırlıkte Moskova'va gıder TRTENT FransaVia • ANKARA (AA) TRTINT yayınlannın Fransa'da, kablo kuruluşları kanalıyla dağıtımı için CommunicationDeveloppement ve EDF Videopole kablo fırmalan ile anlaşma yapüdı. Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı (UNDP) tarafından hazırlanan 'Azimuths' adlı program televizyonun 4. kanalında yayımlanaeak. Her bölumu 28 dakika olan program çeşitli ülkelerdeki sosyal, ekonomik ve kulturel konuları içeriyor. 19.10Sağlık 19.30 Türk Silahlı Kunetleri Saati 20.00 Haberler \e Hata Durumu 20.40 Spor Îİ.OOLrfaTüneli sutunlarda ) (Ak.ı^ ıçerısınde 21 (X) te haber bultenı yer alaedk) TV 1 YEDİKULE AÇIUŞ KONSERİ 21.20 21.20 \edikule Açılış Konseri (Aynntıh bılgı vandakı 00.00 Haberler 00.15 Gecenin Konuğu 00.55 Haberler 01.00 Dizi: Manhattan Benim ülacak ı Akı} ıçensınde 02 00. 01 (X) 04 00 0* 00.06 00 IP (K) OS (XI de haber bultenı yayımlanaı.ak ) 10.58 Açıhş 11.00 Lisans Tamamlama Programları 15.00 Dizi: Dağlarda Dans 15.25 DİZİ: Büyük GÜÇ Kırmm fare Scdn. ınsanların kullandığı sulara kendı yaptığı bır sıvıvı kovarak onları lareye eevırır ve kendıne eıir eder Amaeı ınsanları vok edcrek butun Guney Anıenka yı ele geçırmektır 15.50 Tatil Sineması: Angola'dan Kaçış 1 Bugun I 17.25 Son 7 Gün Türkiye 17.55 Belgesel: Uru Seferi 18.00 Belgesel: Beyaz Tanrıların Efsanesi 18.45 Geçmiş Zaman Olur ki 19.00 Haberler 1 9 . 1 5 DİZİ: S o k a k K a n u n u Carrıe. hcbeğını satmak ısteyen a m j daha sonra va7gecen Julıa isimlı bır kmn davasmı almıstır Bu tarafta bebeğın babası zengın bır aıle dığer taralta bebeğın annesı orta hallı bır kadın Her ıkı taralda bebeğın vekaletını almaya çalısmaktadır Carrıe davavı kavbeder Ama Julıa \e ki7 arkadası bebekle beraber ortadan>ok olurlar POPSÂV'ın Yedikule konseri SİNA KOLOĞLU Bu akşam her yönü ile ilginç bir Türk pop müziği konseri ekrana gelecek. POPSAV öncülüğünde açıkhava konserleri için halka açılan Yedikule Zindanlannda yapılan konser. Ve Türkiye'de Uk defa bir cumhurbaşkanının kitleye dönük bir pop konserinde bulunması ve şov yapması da bu konserin diğer bir ilginç yönü. PopUler Müzik Sanatçılan Vakfı'nın (POPSAV) girişimi ve Kttltür Bakanlığı'nın desteği ile buyuk konserler için halka açılan Yedikule Zindanları bu anlamda tstanbul'daki Uk ve tek büyük alan oldu. Bugunü kutlamak için bir çok pop müzik sanatçısı bir araya gelerek Yedikule Zindanlan'run çimenlerini dolduran on binlerce kişiye konser verdiler. Ama hiç kuşkusuz bu gösterinin en ilgi çekicı yanı Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaptığı şovdu. Özal'ın TRTde 'seçimlik' atamalar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TRT Haber Dairesi'ndeki yönetim değışiklıgınden sonra kurumda, önümüzdeki hafta içinde de yeni görev değişiklikleri bekleniyor. Bu kapsamda, TRT Genel Müdür Yardımcıbğı'na vekâlet eden Sedat Örsel'in bu göreve asaleten atanacağı, TV Daire Başkanlığı'na da Ankara Televizyonu Müduriı Atilla Oray'ın getirileceği ileri sürülüyor. Kurumda yapılan ve yapılması beklenen görev değişiklikleri, Başbakan Mesot Yümaz'ın TRT'yi 'seçime hazırladığı' değerlendirmelerine yol açtı. Televizyonculuk deneyimi olmayan genel müdür danışmanı Feridun Evrensel'in haber dairesi başkan yardımcılığına atanması da buna örnek olarak gösteriliyor. 20.00 Dünya Listelerinden 20.45 Bizim Insanlarımız 21.20 Belgesel: Gün Işığı 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.35 Festhallerden 23.25 Haberler Kapanış ' 19.58 Açılış Dizi: Yukarıdakiler Aşağıdakiler Elı^abeıh ve Laurance balavından doner ve kendı evlcrıne verlesırler Ladv \arjorie. Rose u ilk gunlcrde Elızabelh e yardımu olması ıcın onlarla bırlıkte vollar Lavvrenee'ın gazete ılanıvla aradığı uşak da onlarla bırlıkle ışe ba^lar 20.55 Dünya Sinemalarından: Oracion (Bugun kosesmde) 23.00 Video Müzik Türkiye Kapanış <\>rmtılı bılgı vandakı sutunlarda) « 18.13 Açılış Gençlik Konserleri '•' rim 18.35 DİZİ: Jem Jem ve arkadasları tatıl vapmak uzere L ^ J gıttıklerı ka\ak merke?ı sahıbının malı açıdan 7or durunıda oldueunu gorurler Bankava olan borcunu odemesı ıçın bav Frankiıne vardını etlneye karar verırler 19.01 Arkası \ arın: Yıldıza Ulaşmak Lına. Leonardo'dan ıntıkam almavı dusunurken Leonardo başka planlar yapmaktadır Lılıana'va evlennıe teklif eder 19.25 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.45 Belgesel: Spor \e Sağlık 20.05 Bir Kelime Bir İşlem 20.35 Pop Saati 21.05 Fun VVith Physics 21.25 konservatuvarlarımız 22.10 Cumartesi Eğlencesi Muzık eğlence vegulduru sanatçılarına ver verılıvor 22.55 Dizi: Kara Şimşek Kapanış 18.00 Açıhş NeşePınarı 19.00 Haberler 19.15 Cumartesi Eğlencesi 20.00 İnkılap Tarihi 20.20 TV'de Türk Sineması: Sessiz Fırtına (Avnmılı bılgı >andakı sutunlarda ) 22.00 22.45 22.55 00.55 Haberler >e ingilizce, Almanca Haberler Urfa Tüneli Eğlence: Bir Başka Gece Tekrar program Eğlence: Bir Başka Gece Tekrar program Dizi: Bizimkiler Kapanış 10.00 AçıhşHaberler 10.05 Çizgi Film: Çalçene TÖT30 Çizgi Film: Beterböcek Dizi: SiyahYele Sinema: Lçan Motokrosçu (Bugun Dizi: Asırlık Efsane Moda Magazin Belgesel: Bilinmeyen Güçler SınırTanımayanlar (Spor Magazin) HayatınCil>eleri Lee Ritenour Konseri berler. 05.05 Türkuler ve oyun havalan. 0530 Beraber ve solo şarkılar 06.00 Denız hava raporu. 06.05 Bölgesel yayın. 06J0 Günaydın 07 J 0 Haberler 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Haberler 09.05 Çocuğun dunyası. 09^0 Arkası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 ReklamJar. 10.40 Bır şürin hikâyesi. 11.00 Haberler 11.05 Hafta sonu. 1155 Reldamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgıler. 13 J 0 Bölgesel yayın ve reklamlar 15.00 Haberler 15.05 Hafif muak. 15^0 Sohstler geçidı. 15.45 TUrk halk şarkılanndan ezgiler. 16.00 Haberler. 16.05 Türkçe sözlü hafıf muzık. 16J0 Türkuler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Okuldan ış hayatına. 17.25 Dilek kutusu. 18.25 Bölgesel yayın. « J 5 Rddamlar. 19X0 Haberler. 19.30 Çeşitli müzik. 20.00 Beraber ve solo şarkılar. 20.25 Türkçe sözlu hafıf müzik. 20.40 Amatör topluluklar 21.00 Haberler. 21.05 Hafıf müzik 21.20 Şarkılar. 21.40 Türkuler. 224» Mercek. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesıden pazara (1). 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 04.55 Gece yayııu. TRT Genel Müdürlüğü, Haber Dairesi'ndeki atamaları, yaptıgı kısa yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, thsan Öztamer'in 'kendi isteğiyle' lzmir Haber Mudür YardımcüıgYna atandığı belirtil• Sinema: Uçan Nukhet Duru "Yedikule Konseri"nde. di. Motokrosçu Starl 11.20 TRT Haber Dairesi Başkan Jack'in en büyük ideali bir TV 3 VİDEO MÜZİK TÜRKİYE 23.00 hğı için adı gecen Axaştırma ln motokrosçu olmaktır. 1986 celeme Kurulu üyesi Cafer De yılı yapımı filmin başrol miral'ı, Erdem'in 'tercih oyuncuları Peter Billingsley ve Stuart Pankir. etmeyeceği' öne sürülüyor. TV Daire Başkanlığı'nda da • Sinema: İnsan Tuzağı bir dizi görev değişikliği yapıla Starl 23.40 Artık bileceği ifade ediliyor. TRT TV Servisi Video Muzik bozukluğun nereden kaynaklan leri ve yapımlan var. Yeni filmyaşamayan buyuk karakter kaynaklan, Yılmaz hukümetine oyuncusu Edmond Türkiye'de yeni bir bölum bu dığını bilmediklerini belirtiyor ler arasında "Problem Child2" yakın olduğu belirtilen örsel'in hafta ekrana geliyor: Sineflaş. lar. Bu hafta bu sorunu çözum ile "101 Dalmaçyah" adlı fılmO'Brien'nın ilgi çekici bir 'gölge müdür' olacağını kayde yonetmenlik denemesi. ABD sinemasının "top"ları ta leyeceklerini de eküyorlar. Ge lerden kısa göruntuler yer alıdiyorlar. Ayru kaynaklar, Genel lelim program içeriğine: Count yor. nıtılıyor. Gangster filmlerine bu Müdür Erdem'in görevden ahnYeni bölumler ile kendine down bölümunde yeni çalışma Arnold Schwarzenegger'in 'Termayacağını, ancak 'pasiflze' vahşi ve odunsuz bakış çok hareketlilik getiren program sı ile Stevie Wonder var: "Got mitaor 2' çekimlerı ekrana geedileceği göruşunü paylaşıyor ilginç bir oyuncunun iç özellikle son iki haftadır konser ta Have You". Pepsi'ci Rod liyor. Son olarak ABD'de "Top dunyasını da yansıtıyor lar. bölumlerind; gerçekten kalitelı Stevvart "Motown Song" diyor. 10" listesine giren filmler tanıolmalı. Perdede en çok Kurumda, TRT Haber Daireisimlerle dikkat çekiyor. Yanhz Kaoma'dan Lambada sedromu tılıyor. Bu hafta Konser bolu"Hazreti lsa" rolu ile si BaşkanüğYna getirilecek kişi anımsanan ve oldukça genç bir konu var ki, programın biz "Lago Mago" yanı sıra Color munde bizde pek tanınmayan, nin gelecek seçimlerde dikkate yaşta ölen Jeffrey Hunter'ın ce seyirci gozünde en buyuk Me Bad, Icehouse bölümün di ama gerçekten kaliteli bir sanatalınarak Başbakan Yılmaz'a ya yanı sıra unutulmaz handikapı. O da, ses kalitesi. ğer gruplan. çı ekrana geliyor. Rock muziğın kın olacağı görüşü ağırlık kaza "Kaçak" TV dizisinin Yapuncüar çok titiz çalıştıklanYeni bölum Sineflaş'ta ABD kadın ozanlar yelpazesinden Junıyor. nı yayındaki ses kalitesindeki sinema endustrisinin son haber lia Fordham. Julia Fordham kahramanı David Jones Jansen, yine en çok "Flamingo Yolu" adlı TV dizisi ile anımsanan Stella Stevens bu otuz yılük müzik. 10.00 Devlet geleneğımız. 10.15 Sazlar rünüm. 17.20 Günbatııru. 18.00 Her cumartesi. Soz Solist Belkıs Akkale. 11J0 Bır Solist Gefilmin diğer kozları. R A D Y O 1 (MJ5 Açılış, program. 05.00 Ha la Turk sanat müzığı. 10JO Bizden sesler. 11.00 19.00 Haberler. 19.15 Görünüm.19.20 Roman orge Hamson. 12.00 Istekler 13.00 Turkçe Sozlu ABD Devlet Başkanı Bush'u ülkesine uğurladıktan sonra ayağının tozu ile geldiği Yedikule Zindanları'nda konsere hazır dinamik kitle karşısında Bush ile ne konuştuğunu anlatmasınır. yanı sıra, "Türkiye Turkiye" diye şov yapması ve seyirciyi harekete geçirmesi bizce Türkiye'deki yeni "yorumlardan" biri. îlk defa bir pop konserinde devletin en üst makamı böyle bir yorumu getirdi. Tabii bundan hoşnut olmayanlar da göruşlerini alanda açık bir şekilde dile getirdiler. POPSAV'ın şarkı günu "Bir Şarkı Söyle Gönlunce" gösterisine katılan sanatçılar AliAysun Kocatepe, Ayşegül Aldinç, Cem Karaca, Leman Sam, Timur Selçuk (Selçuk'un Ispanyol Meyhanesi'ni "Butun hesaplar Turgut Bey"den şeklindeki yeni versiyonu acaba ekranlara gelecek mi?), Neco. Programı Hapt Kıvanç, Çigdem Tunç, tzzet Öz sunuyor. Gaziantep RTEci • GAZİANTEP (UBA) Gaziantepliler, Alman RTL Plus televizyon programlarını izleyebilmek amacıyla bir imza kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk saatlerinde 200 imza toplanırken bu arada kampanyaya en çok bayanlar ilgi gösterdi. Kampanyayı başlatan Gaziantepli gençler, Gaziantep Buyukşehir Belediye Başkanı Celal Doğan'ın RTL Plus'ın izlenebilmesi için kente, çanak anten kurmasını istediler. UGUN Video Müzik'te 'sineflaş' RADYOLAR R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haberler. 07^5 Türkuler ve oyun havalan. 07J0 SoUstler geçidı. 08.00 Turküler 08.15 Şarkılar 08.30 Türküleıden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Turküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getırdıkleri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Sohstlerden seçmeler. 11.45 Bır ses bir saz. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesı. 13.00 Solistler geçidi. 13J0 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler geçidı. 14.30 Turkuler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklerimız. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler. 16J0 Beraber ve solo şarkılar. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgı kervanı. 1730 Kadınlar faslı 18.00 Yuntan sesR A D T U 3 07.00 Açıhş, program ve haber ler. 18.30 Sohstler geçidi. 18^8 Program ve kaler. 07.05 Güne başlarken 08.00 Sabah ıçın mu panış. zik. 09.00 Haberler. 09.15 Mınyalur müzik. 10JM H A D T D Z 07.00 Açıhş, program ve haber New Age dünyasından. 11.00 Şundi müzik vakler. 07.05 Solıstlerden seçmeler. 07 J 0 Haberler. tidir. 12.00 Haberler 12.15 Müzik şöleni. 13.00 07.40 Turküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah Müzik bahçesinden. 14.00 Haberler. 14.15 Mu ram 08.00 Tatıl Sabahı 08.45 Sabahın Konukkonsen. O8J0 Baaber ve solo şarkılar. 09.00 Ha zik mozaik. 15.00 Yorumculanmız.l5J0 Armo ları 09.15 Sev ılen Melodıler 10.00 Muzık Dunberler. 09.05 İki solistten türkuler. 09J5 Çeşitli ni. 16JW Müzik evreni. 17 J 0 Haberler. 17.15 Gö yası 11.00 Kayıp Haberlerı. 11.05 lşte Saz lşte Haberler 11.05 Gençlerle baş başa. 12.00 Şarkılar. 12.20 Ya istiklâl ya ölum. 12.40 Bağlama grubundan türkuler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf muzik. 13.30 Geçmışten gılnümüze çalgılanmız. 13.45 Çocuk korolan. 14.00 Türkuler geçıdı. 14 J 0 Muzikle gezinti. 15.00 Haberler. 15.05 Şarkılar 15^0 Türkuler geçidı. 15.40 Arkası yann. 16M Türk müziği özel programı. 16J0 Fransa'dan muzik. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar 17J0 Erkekler topluluğundan turküler. 18.00 Konulann ıcınden. 18 JO Türkçe sözlü hafıf müzik. 18^45 Turkuler. 19.00 Haberler. 19.30 Sobstlerden birer şarkı. 20.00 Müzik dünyasından. 20^45 Türkçe sözlü hafıf müzik. 2ÎM Radyo tiyatrosu. 22JM Türkülerden bır demet. 22J0 Şarkılar. 22.45 Bır roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Sohstler geçidı. 23.40 Hafıf müzik 23.55 Genç sohstler. 00.55 GUnun haberlennden özetler. 00SS Program ve kapanış. tıklerden günümüze. 20.06 Gramofon. 21.00 Günümuzde caz. 22.00 Haberler. 22.15 Görünüm. 22.20 Oda müziği. 23.00 Müzıkte ız bırakanlar. 24.00 Samanyolu. 00^5 Günün haberlennden özetler. 00.58 Program ve kapanış. Hafif Müzik Sohst: Avdın Tansel 13.15 Solıstlerden Bırer Şarkı 13.45 Bır Topluluk. Commodores. 14.15 Sohstler Geçidı 14.45 Bır Sanatçıvla Beraber Sohst Zekı Topçuoğlu 15.10 Samıme Sanav 'dan Şarkılar 15.25 Kavıp Haberlerı 15.35 Turkçe Sozlu Hafif Muzık 16.00 Hafif Batı Muzığı Dınleyıcı Isteklerı 17.00 Muzık Dağarcığı 17J0 Gun Bıterken. 18.15 Muzık Denınce. 19.00 Program ve Kapanış. • Dünya Sinemalarından Oracion TV3 20.55 Hiromasa, bir at yetiştiricisinin oğludur. Shigomiçhi Saogusa'nın yonettiği Japon filmi. • Tatil Sineması: Angola'dan Kaçış TV2 15.50 Angola'da yaşayan çevreci bir aılenin başından geçen maceraların konu edildiği 1977 yapımı filmin başrol oyuncuları Stan Barak ve Anna Collings. • Cumartesi Eğlencesi Starl 20.35 Programda Yasemin Kutsi, Selami Şahin, Hulya Suer ve Seyyal Taner çeşitli şarkılarını seslendirecek. Aynca komedi bölümunde Komedi Dans Üçlüsü ve Nezih Tuncay yer ahyor. POLİS İSTANBUL 0 ^ M P ram 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstrumantal Muzık 08.00 Sabahın Konukları 08.30 Yol Durumu. 08J5 İşte Saz lşte Soz. Solist: Belkıs Akkale. 09.00 Sabahın Getırdıklerı 09J0 Yol Durumu 09J5 Sevım Suer'den Şarkılar 09.55 Hava Durumu. 10.00 Muzık Dunyası. 11.00 Bır Sanatçıyla Beraber Solist: Zekı Topçuoğlu. 11.25 Husamettın Subaşı'dan Turkuler 11.45 Kayıp Haberlerı 11.50 Sızın Seçtıklerınız 12^5 Turkçe Sözlu Hafıf Muzık Sohst. Erol Evgın. 13.20 Sohstlerden Bırer Şarkı. 13.50 Hafıf Muzık Dünyasından. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Turkuler Geçidi. 15.15 Gonul Akkor'dan Şarkılar 1555 Muzık Dağarcıgı. 16.05 Ka>ıp Haberlerı 16.10 Sohstler Geçidı 16.40 Sabahat Aslan'dan Turkuler. 17.00 Turkçe Sozlu Hafıf Muzik. 17.20 Gun Bıterken 18.00 Program ve Kapanış POLİS TÜRKİYE 06 58 AçılışProg 10.55 11.20 13.20 14.10 14.35 15.35 16.00 16.30 INŞAAT MUTEAHHITLERININ DİKKATİNE Kooperatifimıze ait ÜsküdarLibade caddesi Soyak Sitesi önünde 70 ada, 49 parsel ve 191 paftada tapuya kayıtlı arsamız üzerine, 315 konut, çarşı bloku, semt evi ve kreş ile 9 dükkândan müteşekkıl tahminen 35.000 m 2 lik inşaat Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları üzerinden kapalı zarfla İHALE edilecektir. İşin tahmini keşif bedeli 26.000.000 0 0 0 . TL. dır. Isteklilerin 20 Ağustos 1991 salı giınu saat 17.00'ye kadar Kooperatif Merkezi'nden yeterlilik belgesi almaları, yeterlilik belgesi alan isteklilerin 1.000.000. TL. bağış karşılığında ıhale dosyasını alarak en geç 27.8.1991 salı günü saat 17.00'ye kadar teklif mektuplarını Kooperatif Merkezi'ne vermeleri gerekmektedır. Kooperatifimız 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyı yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbestt,r ^ KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI ADRES: Paşa Limanı Caddesi, Şemsı Efendı Sokak, Liman Apt. 1/1 81130 ÜSKÛDARISTANBUL Telefon 410 02 93 342 22 04 •• İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DUYURUSU Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yöntemındeki ıhale ile Ugilenenler, ihale dos>asını İSKI GENEL MUDURLUĞÜ TİCARET ÎŞLERt DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA görebilir ve dosya bedelını ISKt GENEL MÜDURLUGU merkez veznesine yatırarak alabılırler. Istekblenn şartnameye uygun hazırlayacakları kapalı teklif mektuplannı ıhale tanhınde saat 11.00*6 kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDURLÜĞÜ'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmelerı gerekmektedır. Teklif zarflan saat 14.00'de Ihale Komisvon Başkanhğı'nca açılacaktır. İSKİ KEŞİF İHALE GEÇİCİ DOSYA NO. tŞİN ADI BEDELİ TARtHİ TEMINAT BEDELİ 2.000.00012.000. TL. 16 8 991 40.000.000^ Gaz Odası Dağıtım ve Emnıyet T.9126 Sıstemlen Not: 1 Postadaki gecıkmeler dikkate ahnmaz. 2 İSKI 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'na tabı olmayıp ihaleyı yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen >apmakta, uygun bedelın tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESt: tSKl GENEL MUDURLUĞÜ Aksaray Meydanı 34410 AksarayİSTANBUL TEL 588 38 00 (35 Hat) TELEX 23923 ISU TR FAX: 588 38 83 TJC 17.45 Youngstar Galaxy 18.15 Amerikan Gfireşi 19.00 Dizi: A Takımı 19.50 Star 1 Haber 20.10 Genç Politikacı 20.35 Bir Cumartesi Eğlencesi (Bugun köşesmde) 22.15 Ahmet Lğurlu Karşı Şo> 22.45 Starl Haber 22.50 Simon ve Simon 23.40 Sinema: Insan Tuzağıı Bugun 01.15 Haberler Kapanış 01.25 Gece Jimnastiği Kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog