Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 27 TEMMUZ 1991 Gıyabi tutuklama • İstanbul Haber Servisi Siyasi Şube tarafından gözaltına alındıktan sonra, İstanbul DGM'ce serbest bırakılan 3 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. DGM Savcısı Cevat Özer, önceki gün, görev yaptığı Süleymaniye Doğumevi Hastanesi'nden gözaltına alınan Ali Tezel Erol ve cezaevi firarisi Hıdır Uludağ ile aralarında 4 hemşirenin de bulunduğu 15 sanığı tutuklama istemiyle Nöbetçi Hâkimliğe göndermişti. Sorgulama sonucu Nöbetçi Hâkimlik, Metris Cezaevi firarisi Hıdır Uludağ'ı tutuklarken ötekileri serbest bırakmıştı. Savcı Cevat Özer, karara itiraz edince, İstanbul 2 Numaralı DGM heyeti, toplanarak dosyayı yeniden inceledi ve sanıklardan Fahri Tırpan, Armağan Kırbaşoğlu ve Hüseyin Doğan hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarttı. SHP3. OLAĞAN KURULTAYI BUGÜN SHPde kadının adı yok YALÇIN ÇAKIR 8 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMETÇETİNKAYA Erdem temel attı • İZMİR (Cumhuriyel Ege Bürosu) TBMM Başkanı Kaya Erdem, sağlık alanında da devletyurttaş işbirliğinin gerektiğini söyledi. Devletyurttaş işbirliği ile yaptırılacak Alsancak Devlet Hastanesi'nin 250 yataklı ek tesislerinin temel atma töreninde konuşan Kaya Erdem, Türkiye*de yaşanan hızlı nüfus artışı ile sosyal ve ekonomik alanda devam eden gelişme sürecinin, beraberinde sağlık ve eğitim sorunlarını gündeme getirdiğini söyledi. SHP'nin il kongrelerinde se7çilen 899 delege, yarın oy kulla6narak partinin genel başkanı ve 5parti meclisini belirleyecek. 1H SHP'de kadınlar ve gençler bu ,V 112 1« 2899 delegenin yalnızca yüzde 1.89'unu oluşturuyor. Yaş orta1lamasının 40 olduğu delegasyonda üniversite mezunları yüzİLK OfflA Vıif de 43.27, ilkokul mezunlan ise yüzde 12.46'lık bir orana sahip. Dağılımda serbest meslek sahipleri yüzde 72.86 ile ilk sırada yer alırken, işçiler delegasyonda 9yüzde 6.45, çiftçiler ise yüzde 87.79 oranında temsil ediliyor. 828 7SHP'nin mart ayı başında 6mahalle delege seçünleriyle baş54layan kurultay yarışında ilçe 3kongrelerinin ardmdan il kong?releri yapıldı. Tüm bu kongreler158 de seçilen delegeler bir üst seçim için oy kullandılar ve il kongreyeriyle SHP Genel Başkanı ve SEffflEST I5Cİ parti yöneticilerini seçecek 899 il delegesi belirlenmiş oldu. Rize İl Kongresi'nin iptal edilerek kurultay sonrasına ertelenmesi losuna baktığımızda "kadın üzerine bu ilde eski delegelerin delege" sayısının azlığı dikkati Ankara'ya gitmesi kararlaştırıl çekiyor. Ankara'dan 2, Balıkemıştı. Ancak Rize'nin 8 delege sir'den 2, Çanakkale'den 1, Çansi yerine 7 delege kurultayda oy kın'dan 1, Elazığ'dan 1, Erzinkullanacağı için "seçilmiş il can'dan 1, lstanbul'dan 1, Kaydelegesi" sayısı 899'da kaldı. seri'den 1, Kocaeli'nden 1, KüSHP kurultay delegeleri tab tahya'dan 1, Kahramanmaraş, Eğitim durumu 389 2tt l I LIS€ Genel i)aşkan ve parti meclisini belirleyecek 899 delegeden yalnızca yüzde 1.89'unu kadınlar ve gençler oluşturuyor. Delegasyonda üniversite mezunları yüzde 43, ilkokul mezunları ise 12.46'lık bir orana sahip. Serbest meslek sahipleri yüzde 72 ile ilk sırada yer alıyor. Kurultayda işçiler yüzde 6.45, çiftçiler yüzde 7.79 oranında temsil ediliyorlar. lam sayısı 17'de kaldı. Yaş dağılımı ise şöyle oldu: "20/30 yaş 17 kişi yttzde 1.89, 30/40 yaş 251 kişi yüzde 27.92 40/50 yaş 425 kişi yüzde 47.27, 50/60 yaş 162 kişi yüzde 18.02, 60 yaş ve üstü 35 kişi yüzde 3.89." SHP kurultay delegelerinin eğitim durumu ise hayli iç açıcı bir tablo sergiliyor. Üniversite ya da eşdeğer yüksekokul mezunlarının sayısı 389 kişi. Üniversiteliler bu sayıyla 899 içinde yüzde 43.27'lik bir pay alırken diğerleri şöyle: "tlkokul mezunlan 112 kişi yüzde 12.46, ortaokul mezunlan 115 kişi yüzde 12.79, lise mezunlan IX» kişi yüzde 32.04." ÛMIVERSITt Meslek durumu 70 ÇiFTÇI I 1 1 İ SŞ ADAMI Van ve Karaman'dan l'er delegelıği kadınlar kazandı. Toplam 17 kadın delegenin 899 delege içindeki yüzdesi ancak 1.89 olabildi. Bu durum parti içinde eleştirilere yol açarken "kadın kotası" konusunun tekrar ele alınması ve tüzük değişikliği ya Meslek dağılımlarında ise "serbest meslek" yapanlar önde gidiyor. Bu gruba doktor, eczacı, eğitmen, serbest öğretmen, bakkal, galerici, kuyumcu, lokantacı vb. gibi meslekler de giriyor. Ancak delegeler içinde "işçi ve çiftçilerin azüğı" da dikpılması istendi. kat çekti. SHP kurultay delegeDelegelerin yaş gruplandır lerinin mesleklerine göre dağılımasında 40 yaş grubu başı çe mı ise şöyle: kiyor. Bu arada SHP'de "genç partili"lerin azlığı da seçilmiş "tşci 58 kişi yüzde 6.45, serdelegeler tablosuna baktığımız best 628 kişi yüzde 72.86, çiftçi da pek umut verici gözükmüyor. 70 kişi yüzde 7.79, işadamı 118 2030 yaş grubu partililerin top kişi yüzde 13.19." SHP'li kadınlar, yüzde 253lik kotanın her birimde uygulanmasını istiyorlar 'Kota'da hedef yüzde 50 YURDAGÜL ERKOCA SHP kurultayı, partili kadınlar için ayrı bir önem taşıyor. İl ve ilçe yönetim kuruilan Ue parti meclisinde uygulanan yüzde 25'lik kadın kotasının, mahalle delegelikJerinden itibaren her birimde uygulanmasını isteyen kadınlar, İcota için gereken tüzük değişikliği önerilerini partinin ilgili organlarına sundular. Şimdi dilekleri, kongreden bu taleplerini destekleyecek bir yönetimin çıkmr.sı. Geçen yıl gerçekleştirilen 5. olağanüstü kurultayda kabul edilen yüzde 25'lik kadın kotasının yalnızca il, ilçe yönetimleri Ue parti meclisi için gecerli olmasını yeterli görmüyor kadınlar. Şu anda kadın kotası uygu Şeker, TBKPTüeri teselli etti • ANKARA (UBA) Adalet Bakanı Şakir Şeker, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin anayasadaki hükümler esas alınarak kapatıldığını hatırlatarak "Şu anda başka çözüm yoktu. Anayasayı değiştirdiğimizde yeni parti kurarlar. Bu değişikliği beklesinler" dedi. Şeker, Ceza Kanunu'nun kaldınlan 141 ve 142. maddelerine jxaralel olarak Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapma konusundaki samimiyetlerinin sürdüğünü bildirdi. PM üyesi Jale Candan, kotanın kadınların aktif politikaya katılmaları açısından son derece önemli olduğunu belirtiyor. SHP'li kadınlar, yüzde 25'lik kadın kotasının mahalle ve kongre delegeliklerinde ve Merkez Yürütme Kurulu'nda da uygulanmasını istiyorlar. Kota ile ilgili tüzük değişikliği önerilerini partinin ilgili organlarına veren kadınlar, yerel ve genel seçimlerde de kontenjanlardan öncelikli olarak yararlanmayı talep ediyorlar. lamasına sahip tek parti olan SHP'nin 44 kişilik parti meclisinde 11 kadın bulunuyor. Üyelerinin yüzde 21'i kadın olan partide bu katılım kadınlar tarafından. yeterli bulunmuyor. Partili kadmlann, haarladıkları tüzük değişikliği önerisi Itadın örgütlenmesiyle ilgili bazı yönetmeliklerin degiştirilmesi, kadın komisyonlanna gelecek kadınlann seçimle işbaşına gelmesi, kadın örgütleomesinin iyfleştirilmesi, kotaun geiiştirilmesi ile genel ve yerel seçimlerde yasal kontenjanlann kadınlar için kullanılması" gibi maddeleri içeriyor. Mahalle ve kongre delegeliklerinin yanı sıra merkez yürütme kurulunda da var olmak is Kadın gığmma evi • SAMSUN (Cumhuriyet Biirosu) Samsun Belediyesi'nin SHP ve DYP'li üç bayan meclis üyesi 'kadın sığınma evi' kurulmasını istediler.' SHP'li belediye meclis üyeleri Zehra Kahramanoğlu ve Sevim Andaç ile DYP'li meclis üyesi Aysel Şener imzası ile Belediye Başkanı Muzaffer önder'e sunulan teklif yazısında, Samsun'da kadın sığınma evine ihtiyaç duyulduğu bildirildi. önerinin belediye meclisinde kabul edilmesi üzerine, öneri sahibi bayan üyelere kadın sığınma evi olabilecek veya yapılabilecek yer araştırma yetkisi verildi. 6 Ecevit, hesaplaşmaya DSPfaktörünü katmaya uğraştıklarını söyledi teyen kadınlar, yerel ve genel seçimlerde de yasal olan kontenjandan kadınlann öncelikli olarak yararlanmasımn sağlanmasını istiyorlar. Bu kontenjandan yararlanacak olan kadınlann da önce partili kadınlann oy kullanacağı bir seçimden geçmesi uygun görülüyor. SHP Parti Meclisi üyelerinden, partinin Kadın Sorunlan Gölge Bakanı Jale Candan, "kotanın partili kadınlar için bir teşvik olduğunu belirtiyor" ama "bunun yeterli ve kesin bir çözüm olmadıgım" da ekliyor. "Yüzydlar boyu sürmüş cinsiyet aynmcütgıiıın, politikada kadınlar için yarattıgı olumsuzlugu ortadan kaktırmak ilk adımdır" diyen Jale Candan, kotanın geçici olduğunu vurguluyor. Sosyalist Enternasyonal'in, 2000 yılına kadar üye partikr içinde kadınlann siyasete eşit katılımıru öngören tavsiyesini de göz önüne alan SHP'li kadınlann amacı kotayı önümuzdeki yıllarda yüzde 50'ye çıkarmak. Bunun için de kadınlann parti içindeki örgütlenmelerini geliştirmenin en acil sorun olduğu görüşündeler. SHP'nin yeni seçilen Kayseri 11 Başkanı Şadan Kaya, bu konuda kadınlara önemli görevler düştüğünü söylüyor. İl yönetimine secilmesinin kadın kotasıyla bir ilgisi olmadıgım hatırlatan Kaya, delegasyonda kota uygulanmasının önemini vurguluyor. Partinin bir diğer meclis üyesi Perihan Ergun da geçen yıl getirilen kotaya rağmen şu anda istendiği kadar başan sağlanmadığı görüşünde. Ergun, bu konuda gayretin kadınlara düştüğünü, özellikle saglanmış hakların kullanılmasında kadınlann daha aktif olması gerektiğini belirtiyor. SHP'de kadınlann en yoğun bulunduğu birimler komisyonlar. Komisyonlarda görev alan kadınlar da politikaya daha aktif olarak katılamamaktan yakınıyor. Partinin Bakırköy ilçesinde çalışan bir kadın, Türkiye*de kadmlann özellikle politika yapmakta zorlandığına dikkat çekiyor. Geç biten parti toplantılan, evde bekleyen koca ve çocuklar, çekingenlik ve eğitimsizlik gibi çeşitli sonınlarla baş etmek zorunda kalan kadınlann politikaya aktif ve uzun süreli katıhmımn sağlanması için kotanın şart olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Bu haliyle yeterli degil." DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, SHP'deki yarışla ilgilenmediklerini belirterek, SHP'deki sorunun kişiler ve hiziplerden değil partinin yapısal sakatlığından kaynaklandığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, SHP içindeki kurultay tartışmalannın ve hasaplaşmaların kendilerini hiç ilgilendirmediğini belirterek "SHP ile ilgili nesaplara DSP faktöriinün de katılması gerçekçi degildir" dedi. Ecevit, bugün başlayaeak olan SHP kurultayı ile ilgili görüşlerini içeren yazıh bir açıklama yaptı. Ecevit acıklamasında SHP'deki sorunun belirli kişilerden veya hiziplerden değil, bu partinin doğuşundaki yanhşlığından ve yapısal sakatlığından kaynaklandığını öne sürdü. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bazı çevre ve yorumcularır SHP kurultay hesaplarına ve hesaplaşmasına DSP faktörünü de katmaya çabaladıklannı söyleyen Ecevit bunun gerçekçi olmadıgını vurguladı. Ecevit yazılı acıklamasında şunlan söyledi: "Nitekim, çok önemli bir gösterge olan bu yılki Hacıbektaş seçimi yenilgisi strasında SHP'nin Hderi Sayın Erdal Inönü'ydii, ama yine çok önemli bir gösterge olan geçen yüki \arış bizi ilgilendırmez' Bayrampaşa yenilgisi sırasında da bu partinin yönetimine ve kampanyasına agırtıgını koyan füli lider Sayın Deniz Baykal'dı. tldsinin de liderligi SHP'deki gerilemeyi durduramamışür" dedi. Hacıbektaş seçiminin önemli bir gerçeği gözler önüne serdiğini belirten DSP Genel Başkanı, SHP'nin Hacıbektaş'ta son iki yılda 327 oy yitirdiğini, DSP oylanndaki artışın ise 8%'yı bulduğunu ve buna göre de DSP'nin SHP dışındaki başka kesimlerden aldığı oyun SHP'den aldığından yüzde 275 üstünde olduğunu söyledi. Ecevit, SHP Genel Başkanı Erdal Inönü'nün bir süre önce "SHP üyelerinin tümüne yakını Cumhuriyet Halk Partisi kökenlidir" sözlerini hatırlatarak, Demokratik Sol Parti'deki Cumhuriyet Halk Partili üyelerin oranımn yüzde 10'u bile bulmadığını bildirdi. Ecevit şunları söyledi: "Kuşkusuz SHP'den hayal kınlthgına ugnıyarak Demokratik Sol Parti'ye yönelen SHP'li veya eski Cumhuriyet Halk Partili sayısında da önemli bir aröş vardır ve bunu şükranla karşıİıyoruz. Fakat Demokratik Sol Parti oylanndaki büyük artışın aal kaynagı, esldden hiçbir partiye baglı olmayan veya türlü nedenlerle simdiye kadar sagcı partilerin tabanında yer aimış demokratik sol egilimli yurttaşlardır. Eskiden herhangi bir partiye baglı olmayan DSP'lilerin büyük çogunluğunu da gençler oluşturmaktadır". Ecevit, bütün bunların göz önüne alınarak SHP ile DSP'yi rakip olarak almanın yanlış olduğuna dikkat çekerek DSP'nin oyların SHP'nin etkili veya etkin olmadığı ve asla olamayacağı alanlardan aldığını savundu. Ecevit, "Üyelerimizin çoğunluğu da degişik kesimlerdendir. Böylece, sosyal demokrat oylan bölmek şöyle dursun, hızla çoğaltmaktayız ve ancak ayn bir parti olarak, ayn bir güven verici bir seçenek olarak variıgımızı sürdürmekle bu oylan çogaltabiliriz'dedi. ANKARA Otel lobileri SHP'li delegelerden geçilmiyor. Delegeler kendi aralarında tartışıyor... Deniz Bey adaylığını ne zaman açıklayacak? İşte bu soruya kimse yanıt veremiyor. Çünkü, Deniz Baykal aday olup olmamada henüz kararlı değil. Dün sabah saat 10.00'da Baykal'ın Köroğlu Caddesi'ndeki karargâhından bir haber uçuruldu: Deniz Bey, adaylığını saat 11.00'de açıklayacak... Bir koşturmacadır başladı. Aynı saatlerde SHP Genel Merkezi'nde Erdal İnönü, il başkanlarıyla bir toplantı yapıyordu. Sorun, Kurultay başkanlığıydı. Izmir Anakent Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, Kurultay divan başkanlığına aday olduğunu bir hafta önce açıklamıştı. Önceki gün ise Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın adı kulislerde dolaşmaya başlamıştı. Deniz Baykal ve arkadaşları Yüksel Çakmur'un adaylığına açıktan karşı çıkıyorlardı: Yüksel Çakmur divan başkanı seçilirse, kurultay başlamadan dağılır... Baykal cehpesi bir açmazın içinde. Onun için de dün saat 11.00'de Baykal aday olup olmayacağını açıklamadı. Otel lobilerini dolduran delegeler İnönüBaykal konuşmasını tartışıyoriar. İnönü, önceki gün Baykal'a sormuştu: Sayın Baykal adaylığınızı ne zaman açıklayacaksınız? Baykal: Onu henüz kararlaştırmış değilim, düşünüyorum... İnönü: Peki o halde düşünün... Baykal, biz yazımızı yazmaya başladığımızda hâlâ düşünüyordu. O düşünürken, Baykal'a yakın bir milletvekilini arayıp sorduk: ^^^^^^^^^^ Deniz Bey adaylığını açıklayacak mı? Milletvekilı "Elbet açıklayacak" deyip ekledi: Deniz Bey hâlâ uzlaşma arayışım sürdürüyor... Ama kurultay yarın (bugün) başlıyor, biraz geç kalmadı mı? Neden geç kalsın. Deniz Bey, uzlaşmadan yana. Partiyi babasının çiftliği olarak görmüyor... Soru sormamıza fırsat vermeden konuşmasını sürdürdü: Babasının çiftliği gibi görenler var. Artık çiftlik sahibini herkes tanıyor. Erdal Bey bu partiyi bölüp parçalayacak, sonra da kenara çekilecek... Anlaşılıyor ki ipler kopmuş iyice. Zaten SHP'li delegelerde bunu görüyorlar. Örneğin istanbul delegelerinin Baykalçı olanları ayrı bir otelde kalıyorlar. SHP bir dönüm noktasında. Çift başlı yönetim SHP'yi dar boğaza soktu. 3ireysel çıkarlar partiyi bugünkü konuma getirdi. Delegelerle konuşuyoruz sık sık. Delegeler Baykal'ın uzlaşma formülünü tartışıyoriar... Deniz Bey, sen çekil, ben oturayım koltuğa, diyor. Böyle politika olur mu? Yanıt aranan soru bu aslında. Deniz Bey, formül adı altında açıkladığı uzlaşma önerisini, inönü'ye.şöyle sunmuştu: Sizin geçen kurultayda aldığınız oy oranınız yüzde 55, benimki ise yüzde 45'ti. Bu durumda siz başarılı olamadınız... İnönü, Baykal'ın bu tezine çok gülmüş. Kendisine doyurucu yanıt vermiş. Hâlâ Baykal ve arkadaşları "İnönü çekilsin" diyor. Oysa İnönü daha demokrat yaklaşıyor: Gelin yanşalım, kim kazanırsa, kaybeden ona destek olsun kurultaydan sonra... Ama Baykal ve arkadaşları yanaşmıyor bu öneriye. Uzlaşma adı altında bir kandırmacayı hâlâ sürdürüyorlar. İnönü de uzlaşma önerilerini ciddi bulmuyor. Dün il başkanlarına açık açık anlattı. PM listesinin oluşturulması sırasında açık tavır koyacağını belirtti. Ben kendi ekibimle çalışırım... Evet Ankara'da durum böyle... SHP kendini arıyor. Hiç kuşkusuz bulacak. Çünkü halkın istemlerinden kaçamaz SHP. Deniz Baykal adaylığını koyacak mı koymayacak mı tartışması sürerken dün saat 14.00'te SHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlemesi sürpriz değildi. Baykal kurultaydan bir gün önce adaylığını açıklamak zorunda kalıyordu. Çünkü yapacağı başka bir şey yoktu. SHP Kendini Arıyor Ama Bulacak... SHP bir dönüm noktasında. Çift başlı yönetim SHP'yi dar boğaza soktu. Bireysel çıkarlar partiyi bugünkü konuma getirdi. Delegelerle konuşuyoruz sık sık. Delegeler Baykal'ın uzlaşma formülünü tartışıyorlaı^. DGM SAVOSIININ GÖRÜŞÜ Bartııvda tartışma • BARTIN (AA) Bartın'da 4 ağustos pazar günü yapılacak belediye başkanlığı seçimi öncesinde, siyasi partilerin miting yer ve saati konusundaki isteklerinin çakışması, tartışmalara ve hukuki sorunlara neden oldu. 2 ağustos cuma günü 6 siyasi partinin 2'şer saatlik miting yapmak için hükümet meydanını istemeleri üzerine, Bartın ilçe seçim kurulunca, kura çekimi sonucu abnan karar, il seçim kurulu tarafından iptal edildi. BlR GÖRÜS 'Yılmaz ANAFı kurtaramaz* • ANKARA (ANKA) DYP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Topçu, ANAP'ın seçim kampanyasını Ustlenen Fransız reklamcı Seguela'nın seçim stratejisinde 'ANAP'ı değil, Mesut Yılmaz'ı öne çıkarma' kararının yararsız olduğunu vurgulayarak "Mesut Yılmaz propagandası da ANAP'ı kurtarmaya yetmez" dedi. Yaşar Topçu, tüm kamuoyu yoklamalarının ANAP'ın oyunun iktidarda olduğu için yüzde 10 civarında olduğunu hatırlatarak bu iktidann bitip sandığın ortaya konması durumunda ANAP'ın bu yüzde 10'u hilp hnlamavarniını helirtti. lfeniden yapılanma hepimizin özlemi Ispanyol Sosyalist Partisi'nin program yenileştirme ve parti yapısını geliştirme çahşmaları ile benzer bir katılımcı yöntem uygulanmıştı. Benzer bir "politika geliştirme" ve "yenileşme" süreci son on aylık süre X oplumsal, içinde yeniden harekete geçirildi. ekonomik, siyasal Eylül 1990 kurultayına giderken yapılarda, kurumlarda "yenilikçi" yaklaşıma örgütümüzün "yenileşmeyi" hep gösterdiği duyarlıhk ve destek birlikte, bütun sosyal doğrultusunda partimiz önemli demokratlar hazırlıklar yaptı. "Yenilikçi istiyoruz. Değişim, düşünce"yi yalnızca bir niyetler dizesi donuşum, yenileşme olmaktan çıkarıp bir siyasal, sosyal demokrasinin ekonomik, toplumsal "projeler diğer adıdır. Eskiyen kurumları ve demeti"ne dönüştürmeye başladı. kalıplan değiştirip içinde Ozgur Bunların ilki ve diğerleri için genel 1986'da genel merkezce geliştirilen insanın, orgutlu toplumun gelişmesine çalışmaların aylarca örgüt bir çerçeve oluşturan "AnayasaTemel yardımcı demokratik bir ortam için kademelerinde tartışılmasından sonra İlkeler Önerisi"dir. Toplumumuzda bir "yeniden yapılanma" hepimizin geniş bir uzlaşma sonucu elde 1987'de "Program ve Tüzük özlemidir. Kurultayı" ile sonuçlanan "yenileşme" edilmesi gereken "Yeni Anayasa Üçuncu Olağan Kurulta>'a taraflar Projesf'nin tartışmaya açılan ilk ve 'somutlaştırma" sürecini "yenileşme"de yarışarak giriyor. Bu hatırlayalım. SHP'den önce İngiliz ürünüdür. yarışmanın, yenileşme yolunda bu İşçi Partisi ile Alman sosyal "I.aik Cumhuriyet İçin uzlaşmanın sağladığı yaratıcı ortamın demokratlarının, bizden sonra Değerlendirme ve Öneriler", kurultay sonrasında partimizce yeni YİĞİT GÜLÖKSÜZ SHP Genel Sekreter Yardımcısı T bir atılıma dönüştürülmesini beklemek hakkımızdır. "Yenileşme" gibi toplumumuzun ve partimizin bu çok temel ihtiyacı kuşkusuz yeni farkedilmiyor. Başlangıçta, 1983'te SODEP • kurulurken partimiz, CHP'deki ve Avrup sosyal demokrasisindeki yenileşme atılımları doğrultusunda "yeni bir parti " olarak kuruldu. Partimize, sürekli değişen parti yönetimlerindeki arkadaşlarımıza, kendimize ve parti programımıza haksızlık etme>elim. Partimiz yenilikçi doğrultusunu her dönemde surdurdü. cumhuriyetimizin, partimizin temel bir ilkesi olarak anayasa önerimizle ilişkiler içinde geliştirilmiştir. Turkiye'de yönetim yapısının ne kadar eskimiş olduğunu her gün yaşayarak biliyoruz. Bu yapının yasalarının bir bölümü demokrasi öncesi, bir bölümü de cumhuriyet öncesinden kalmadır. Köklü bir idari reform projesi geliştirilmiş ve "Yönetimin Yeniden Yapılanması ve Yerel Demokrasi" adı ile yayımlanarak tartışmaya açılmıştır. "Yeni Eğitim Düzeni", yenilikçi düşüncenin bugünkü eğitim duzeninde köklu bir dönüşümü örgütleyen projesinin ürünüdür. "SHP'nin Doğu ve Güneydoğu Şorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri", uzerinde uzun suredir çalışılan ve daha nice çalışmalar gerektirecek olan çok yönlü bir siyasal, ekonomik ve toplumsal projenin ilk ürünüdür. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara DGM Savcılığı, Anayasa Mahkemesi'nce kapatüan Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) liderlerinden Haydar Kutlu Ue Nihat Sargın'ın beraatlerini istedi. Kutlu ve Sargın'ın DGM'deki yargılamalarına dün devam edildi. Duruşmada, DGM Savcısı Orhan Turhan, esas hakkındaki görüşlerini mahkemeye sundu. Turhan, davanın açılmasına esas olan Türk Ceza Yasası'nın 140, 141 ve 142. maddelerinin Terörle Mücadele Yasası ile ytlrürlükten kaldınldığuıa dikkat çekerek, bu nedenle ceza verilemeyeceğine işaret etti. Sanıkların beraat etmeleri gerektiğini savunan Turhan, devlet büyüklerinc hakaret ve TBMM'yi küçük düşürmeye yönelik sözlerinden dolayı Kutlu ve Sargın hakkında TCK'mn Kutlu ve Sargın'm beraati istentü 158 ve 159. maddelerinden açılan davanın da DGM'nin görev sahasına girmediğini bildirdi. Turhan, samklann bu suçlardan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalan gerektiğini kaydetti. DGM Savcısı, Kutlu ve Sargın'ın, Atılım ile Çarkbaşak dergilerinde yer alan bazı yazalarında "halkı sınıf, ırk, din, meznep veya bölge farklüıgından dolayı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarını işlediklerini öne sürerek, bu yüzden TCK'mn 312. maddesi gereğince cezalandırılmalan isteminde bulundu. Sanık avukatlan Veli Devedoğlu ve Ersan Şansal, savcının esas hakkındaki görüşlerine karşı savunma yapabümek için mahkemeden süre istediler. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2. KİTAP GÜNLERİNDE İmza ve Söyleşi Aziz NesinRafet Ballı Tarih: 27 Temmuz 1991, Cumartesi Yer : özgurluk MeydanıBakırköy Saat: 17 00 20.00 Organizasyon: Bakırkoy Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal işler Md. ARDA YayınDağıtım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog