Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMUZ 1991 HABERLER AUSIRMEN CUMHURİYET/3 Salıverilen tutukluların sayısı 100'ü aştı. Hükümlüler gerekçeli kararı bekliyor Şartlı tahliye sürüyor Anayasa Mahkemesi'nin Terörle Mücadele Yasası'nın bazı fıkralarını iptal etmesinden sonra, çoğunluğu 146. maddeden yargılanan tutukluların serbest bırakılmasına devam ediliyor. 1988'de firar eden Dursun Karataş ve diğer DevSol liderleri de DevSol ana davasından tahliye kapsamına girdiler. kemesi karannın Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyeceklerini belirttiler. 1988'de Bayrampaşa'dan firar eden ve aralarında Dursun Karataş'ın da bulunduğu Devrimci Sol adlı örgütün önder kadrosunun da, DevSol ana davasından şartlı tahliye kapsamına girdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Şakir Şeker'in, Anayasa Mahkemesi'ni, aldığı kararla yasama organı gibi davranmakla suçlaması, Istanbul Barosu'nca tepkiyle karşılandı. Baro Başkanı Turgut Kazan, "Taze bakan çizmeyi asnuşbr" dedi. Anayasa Mahkemesi'nin, Terörle Mücadele Yasası ile birlikte getirilen şartlı tahliyeye ilişkin hükümlerden bazılannı iptal etmesiyle başlayan tahliyelerin sayısının bir hafta içinde 100'ü aştığı öğrenildi. Tahliyeler, Ankara Ana DevYol davası sanıklanndan Mahmut Emgili'nin 23 temmuzda Ankara Kapalı Cezaevi'nden salıverilmesiyle başladı. Aynı gün gece geç saatlerde Adana Ceyhan Özel Tip Cezaevi'nden aralarında Oguzhan Müftüoglu, Mehmet Ali Yılnuz, Ali Başpınar, Mahmut Memduh Uyao gibi Merkez Komite üyelerinin de bulunduğu 19 DevYol davası sanığı tahliye edildi. Bugüne kadar, Bursa Cezaevi'nden DevYol Davası sanıklanndan aralarında DevGenç Başkanı Biilent ForU'nın da bulunduğu 24 kişi, Erzincan Cezaevi'nden 3, Kurtuluş davası sanıklanndan Aydın E Tipi Cezaevi'nden 3,Bartın Cezaevi'nden MLSPB Davası sanıklanndan 4, Istanbul Bayrampaşa Cezaevi'nden de çoğunluğu Ana DevSol davası sanıklanndan 19 kişi salıverildi. Bayrampaşa Cezaevi'nde tahliye kararı gelen 19 kişilik bir başka grup ise tahliye kapsamı dışındaki başka suçlarından dolayı bırakılmadılar. DUNYÂDA BUGUN Kurultay'dan Beklenen Haber Merkezi Anayasa Mahkemesi'nin, şartlı tahliyeye ilişkin bazı hükümleri iptal etmesinin ardından bir hafta içinde çeşitli cezaevlerinden tahliye edilen tutuklu sayısı 100'ü aştı. Askeri Yargıtay yetkilileri, hükümlülerin yanı sıra yargılanmalan yerel mahkemeleri aşmış, üst mahkemenin onamasını bekleyen tutukluların da tahliye olabümek için Anayasa Mah Firarilere 'tahliye' Aynı cezaevinde yatan, ancak 1988'de firar eden DevSol örgütünün önder kadrosu da DevSol davasından şartlı tahliye kapsamına girdiler. Yargılandıklan DevSol ana davasından dolayı tahliye olanağı bulan fırarilerin, başka suçlarından aranmaları sürüyor. Firarilerin arasında DevSol'un lideri Dursun Karataş ve önder kadrodan Aslan Tayfun Özkök, Adan Şener Yddınm ve Ali Karlangıç bulunuyor. Bunlarla birlikte firar eden İbrahim Erdoğan, İstanbul polisinin geçen haftalarda düzenlediği operasyonda, TtKKO'cu Baba Erdoğan da bir başka operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti. Bedri Yafan ve Sinan Kukul adlı öteki DevSol fîrarileri hakkında ise iki ay kadar önce yargılandıklan mahkemece tahliye kararı verilmişti. Bu arada Ceyhan Cezaevi'nde yatan TİKKO, TDKP ve DevYol davası hükümlüsü 41 kişi, Gaziantep'teki cezaevlerinde çoğunluğu DevYol davası hükümlüsü 95, Çanakkale Cezaevi'nde bulunan TİKKO, DevYol ve HDÖ davası hükümlüsü 110, Nazilli E Tipi Cezaevi'nde bulunan 28'i DevYol, 1 'i ÜGD, ötekiler de çeşitli sol örgüt davalan hükümlüsü toplam 67, Aydın E Tipi Cezaevi'nde bulunan çeşitli sol örgüt davası hükümlüsü 45, Ankara Merkez Cezaevi'nde sol örgüt hükümlüsü 60 kişi, Anayasa Mahkemesi karanmn Resmi Gazete'de yayımını bekliyor. Yargıtay'ın yetkisi Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun haberine göre Askeri Yargıtay yetkilileri, yerel mahkeme aşamasını geçmiş tutuklulann da hükümlüler gibi tahliye olabilmek için karann gerekçesinin yayımını beklemeleri gerektiğini söylediler. Askeri Yargıtay yetkilileri, "Askeri Yargıtay yeni bir hukuki durum olmadıkça, harekete gecemez. Yerel mahkemeler tutuklu sanığı yargıcm takdirine göre serbest bırakabilir. Ama Yargıtay'ın bu konuda karaı verme yetkisi yok" diye konuştular. Anayasa Mahkemesi kararınm gerekçesinin Resmi Gazete'de 30 temmuz salı günü yayımlanabileceğini belirten yetkiİiler, karann ytirürlüğe girdiği gün, beklemeksizin ilgüi cezaevlerine telgrafla talimat verileceğini belirttiler. Karar yürürlüğe girdiğinde tahliye olacakların sayısı lOOO'e ulaşacak. "Böliicttlük yaptıklan" gerekçesiyle 125. maddeden yargılanan PKK, Rızgari, KUK gibi yasadışı örgüt davası sanıklan ise şarth tahliyede beşte bir oranına ahnmadıklan için bırakılmayacaklar. T i&«*&iVırl«ı t s t r c ı n Heybeliada Deniz Lisesi KomutanlIğl lise3 sımfı dönemin 227 öğrencisi, dün törenle diplomalannı aldılar. Deniz Eğitim Komutanı Koramiral Çetin Ersanı'nın yerini almasından sonra saygı dunışunda bulunularak tstiklal Marşı okundu. Okul Komutanı Dz.Kurmay Albay N.Altunç Aktar'ın konuşmasının ardından mezunlar adına da bir Ljsesı n a e t o r e n 218. öğrenci konuşma yaptı. Okuldan ilk iiç derecejle mezun olanlara diplomaları, Deniz Eğitim Komutanı Koramiral Çetin Ersanı tarafından verildi. Tören sırasında, "218. bakla" geleneksel olarak denize indirildi. Mezun öğrenciler, törenin ardından TCG Cezayirli Hasan Paşa okul gemisiyle Tuzla Deniz Harp Okulu'na ugurlandılar. Törene, bölgedeki çeşitli okullann komutanları, çok sayıda öğrenci, velive yakınlan katıldı. Şeker'e eleştiri Anayasa Mahkemesi'ni, verdiği karar nedeniyle yasama organı gibi davranmakla ve anayasa suçu işlemekle suçlayan Adalet Bakanı Şakir Seker'in sözleri, Istanbul Barosu'nca eleştirildi. Dün, yazılı bir açıklama yapan Baro Başkanı Turgut Kazan, "Programında hukuk devleti laflanna yer vermiş bir hükümetin taze bakanı, bu sözleriyie çizmeyi aşmtştır. Çünkü hukuk devletinde hukukun ne olduğunu icra organı değil, bağımsız yargı organı belirier" dedi. Kazan, parlamentonun "ben dilediğimi yapabilirim" düşüncesiyle infaz hukukunun temel kurallannı yıktığını, Anayasa Mahkemesi'nin hukuk dışı olan bu yıkıntıyı kaldırdığını ifade ederek, "iptal, yasa organı yerine geçmek değildir. tptalle hukuka aykınlığa son verilmiştir. Bir Adalet Bakanı'nın bunu böyle bilmesi, öğrenmesi gerekir" dedi. SHP'nin olağan kurultayı, yıhn en sıcak günlerinde Ankara'da toplanıyor. Dostum Gencay Şaylan, Genel Merkez kadrosunun önde gelen adlarından önemli bir yöneticiye geçenlerde şunları söylüyordu: Şu kurultayı, stadyumda gece ışıklar altında, şarkılarla şenlikle yapsaydınız ne iyi olurdu, Koşullar elverişli değil, diyordu, SHP yöneticisi arkadaşı. Oysa Avrupa'nın köklü sosyal demokrat partileri bu yöntemi uyguluyor ve her kurultaylarında toplumdaki görüntülerini güçlendirme yolunu tutuyorlardı. Ama Genel Merkezci SHP'li haklıydı. SHP bugün Avrupalı sosyal demokratların yöntemlerini uygulayamayacak kadar kendi iç çekişmesine dalmıştı. Yanılgıya düşmemek gerek. Dünyanın her siyasal partisinde iç çekişme ve yarışma vardır. Herkes bir parti içinde en üst görevlere, hatta genel başkanlığa istemlidir. Böyle bir davranış politikanın doğasının ürünüdür. Yeter ki, kişi istediği yere uygun bir öz ve görüntü sergilesin, kendini seçenek olarak sunarken, karşısındakinin yetersizliğini temcit pilavı gibi, ama kanıt getirmeden yinelemekle kalmayıp, geçerli politikalarını açıklıkla anlatabilsın ve bir de oyunun kuralına uysun. Avrupa'nın büyük sosyal demokrat partilerinin kurultaylarında o görkemli şenliğin ardında da tutkular, yükselme hırsları, çekişmeler, ayak kaydırmalar, ittifaklar, pazarlıklar ve kulisler vardır. Ama oyun hep kuralın gösterdiği çizgiler içinde oynanır. Bugün SHP'de izlenen olay ne yazık ki bu değil. Taraflardan biri oyunu kuralına göre oynamaya çalışıyor, tabanından gelen delegeye söz hakkını bırakıp seçim yapılmasını istiyor. Çekişmenin öbür yanı ise uzlaşmaz tutumunu uzlaşma görüntüsü altında sunarken kurnaz bir politikayı uyguladığını sanıyor. Ancak uzlaşmazlığı uzlaşma diye sunan kişi, buluşunun kurnazlığına karşın tutkusunun büyüklüğünün tutsağı olarak, tartışmasını kendi kurumunun sınırları dışına taşırıyor, örgütünün içinden çok, dışından destek arıyor görüntüsünü veriyor. Oysa yarışma, örgüt içinde olacak ve kararı delegeler verecektir. SHP'nin delegelerinin hepsinin ülke sorunlarını tümden kavrayacak, özgün çözümler üretecek kişiler olduğunu soylerseniz bilmem gerçeği dile getirmiş olur musunuz? Geçiş dönemini yaşayan, hızlı bir değişim içinde olan, kırsal kesimden gelenlerin henüz geldikleri yere yerleşme sürecini tamamlamadıkları bir toplumda ideal kadroları bulamamanız doğaldır. Zaten politika ideal kadrolarla yürütülmüyor dünyanın hiçbir yerinde. Demokrasi, toplumun özlemleri, istekleri, dinamizmi, eksikliği, yoksunluğu, zaman zaman çarpıklığının yanstdığı platformlar olan partiierde sahnelenen bir oyun. Demokrasi her zaman ideal çözümleri üretemiyor (hiçbir rejim üretemiyor), ama kendi eksiklerini, yanlışlarını uzlaşmayia, kamuoyunun katılımıyla, öbür yönetim biçimlerine göre en az sancı ve görece en kısa zamanda giderme olanaklarına sahip bulunuyor. Politikayı elinizdeki malzeme ile yürütmek zorundasınız. Bu kurultayda SHP'nin elindeki malzeme, tabanın özlemlerini ne derecede yansıttığı konusunda bazı kaygılar da bulunsa, yine o salonda toplanacak olan delegelerdir. Tıpkı tepedeki insanlar gibi, o delegeler de her kurultaydan, her olaydan ders alarak pişmektedirler. Gönül isterdi ki, sosyal demokratların en büyük kuruluşu, genel başkanlık yarışını partinin dışa dönük savaşımını zedelemeden yürütebilsin ve kendisine eğilim göstermeye hazır bütün gizilgücü (potansiyeli) kucaklayacak bir olgunluk gösterebilsin. • >•*• • •<'• Olmadı. . . . . . . . J J^ Neden olmadığının, olamadığının kanıtları ortadadır. Şimdi önemli olan, SHP'li delegelerin yarınlarda şenltkli, geniş kitleleri kapsayacak, oyunun kuralları içinde oynanacağı, yarışmanın bütünlüğü zedelemeyeceği ve her toplantıda yeni düşüncelerin üretilebileceği kurultaylara yol açacak çözümü üretebilmeleridir. KlSA KISA • Izmir Akbank Şirinyer şubesi kimliği belirlenemeyen kişilerce soyuldu. Soyguncuların kasada bulunan 16 milyon 378 bin Türk Lirası ile 109 milyon 845 bin lira değerinde döviz alarak kaçtıkları belirlendi. Alınan bilgiye göre soyguncuların dün sabaha karşı Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan banka şubesine binanın arkasında bulunan bahçeden demir parmaklıkları kırdıktan sonra girdikleri belirlendi. • İzmirTorbalı karayolunda meydana gelen trafik kazasında Genç ailesinden 6 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Olay dün sabah erken saatlerde Torbalı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Genç'in kullandığı otomobile bir kamyonun arkadan çarpması sonucu Mehmet Genç, eşi Fatma, çocukları Aysel, Cem, Tarık ve Hamza Genç hayatlarını kaybettiler. • PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre tam otomatik telefon görüşmesinde açılan merkezler, bağlı olduğu il, telefon kod numarası ve abone telefon numaralarının önüne getirilen rakamlar şöyle: Adapazan / Mekece (5/2635), Çanakkale / Güvemalan (4/1972), Burdur Halıcılar (1/3663), Adana/Bahçe (8/7344), Karaman/Ortaoba (6/3458), Niğde/Celaller (5/4837). Marmaris'te turizm ağlıyor Her yıl turistlerle dolup taşan Marmaris'teki otellerde doluluk oranı yüzde 35'i aşmıyor. Turizm tesisleri, lokantalar, pansiyonlar, tekneciler zor durumda. Umutlar 1992'ye kaldı. HAKAN KARA MARMARİS Marmaris yabancı turiste hasret. Sezon sonunda otellerdeki doluluk oranının yüzde 35'leri aşmayacagını belirten turizmciler "Sezonu başa baş kapatan işletmeler başanlı sayılmalıdır" diyor. Türkiye*nin turizm merkezlerinden olan Marmaris'te umut 1992'ye kaldı. Ancak gelecek yıl için bağlantı yapmaya çalışan bazı yabancı tur operatörlerinin bu yıhn bile altında fıyat önerileri getirmeleri "Gelecek sezon için ufukta beliren kara bulutlar" olarak görülüyor. Ekonomisi ağuhklı olarak turizme bağlı olan Marmaris'te otellerin yanı sıra lokantalar, mavi tur düzenleyen tekneler ve dükkânlar da yaşanan durgunluktan olumsuz etkilendiler. İşletmeler, turizmdeki ölü sezonu atlatabilmek için kendilerine göre yöntemler geliştirmişler. Otel ve pansiyonculann müşteri arayışı otobüs garajında başlıyor. "Turist avcısı" olarak adlandınlan kişiler turistleri kendi tesislerine çekebilmek için garajda fiyat kırıyorlar. Marmaris'te otel ve pansiyon fıyatlannda geçen yıla göre yüzde 20 ile 40 arasında düşüş gözleniyor. Lokantacı Mustafa Eröz, "Çarşıda gecen yılın beşte biri kadar bile iş yok. Yabancı turist çok az. Yerli turistleri ise Marmaris çevresindeki kamu kamplan için gelenler oluşturuyor. Esnaf sıkıntıda. Dükkânı kirauk olanlar iflas edebilir" diyor. Otelci Kamil Candan, "Marmaris, Marmaris olalı hiç böyle bir dönem yaşamadı" diye görüşünü dile getiriyor Cumhuriyet Kitap Kulübü Migros Şişli Golden Plaza'da İmza ve Söyleşi Günleri DUYURU DİSK'in ve bağlı sendikalarının faaliyetleri 12 Eylül askeri yönetimince durdurularak tüm mal varlıklarına el konulmuş ve yöneticileri de yargılanmışlardı. 11 yıl sonra bugün (16.07.1991) Askeri Yargıtay'ın kararı ile DİSK ve bağlı sendikaları ile yöneticilerinin faaliyetlerinin durdurulması kararı kaldırılmıştır. Bu karar ile 12 Eylül baskıcı rejiminin demokrasi ve insan haklarını ihlal eden bir uygulaması daha ortadan kalkmış oldu. Ancak bu olumlu karar mal varlıkları da en kısa zamanda iade edilerek pekiştirilmelidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü koşullarda demokrasi mücadelesi için işçi sınıfımızın her zamankinden daha çok ilkeli ve kararlı bir birliğe ihtiyacı vardır. Bu an'lamda DİSK'in ve bağlı sendika yöneticilerinin çalışmalarının işçi sınıfımızın yükselen mücadelesine her safhada katkıda bulunacağına, birlik, dayanışma ve mücadeleyi yükselteceğine inanmaktayız. Bu anlayışla Belediyeİş Sendikamız üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. DİSK ve bağlı sendikalarının tüm yönetici ve üyelerini kutlar, yeni dönem çalışmalarında başarılar dileriz. İLAN T.C. TERCAN KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 1989/160 Pand No: Tercan Almalı köyü Akpınar mevkiindeki 19.500 m2'lik 828 salıyı parsel (tarla). Davaa: Orman idaresi tarafından aşağıda açık kimliği yazılı şahıs aleyhine mahkememize açılan karar iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşmasında, dava dilekçesinin adı geçen davalılara adresleri bilinmediğinden tebliğ edilemediği ve aramalara rağmen de açık adresinin tespit edilemediğinden adı geçene ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar vehlmekle, tlgililerin 12/8/1991 tarihli duruşmaya gelmeleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettinneleri davetiye ve dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına gazete ilan tarihinden 15 gün sonra gazete yoluyla Uan edilmiş sayüacağının bilinmesi tebliğ olunur. 13.6.1991 Tebliğ yapılacak davablar 1. Abdullah Güneş Basın: 48450 RIFAT ILGAZ • BUGÜN 27 Temmuz C tesi Saat: 16.0020.00 İLAN T.C. ADIYAMAN KADASTRO MAHKEMESİ ESAS NO: 1991/291 Adıyaman Ui merkez Alitaşı mahallesinde bulunan 989 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz hakkında mahkememize açılan tespite itiraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince; Davaü, Şüko oğlu, Mehmet Gürbüz'ün tebligata yarar adresleri mahkememiz ve keza kolluk kuvvetlerince dahi tespit edilemediğinden, ilanen tebligata karar verilmiş olup, yukanda açık kimliği yazılı şahsın durusma günü ve saati olan 17.9.1991 günü 09.00'da mahkememize ait duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, dava sebep ve delillerini bildirmeleri, duruşmaya gelmedikleri veya vekille dahi kendilerini temsil ettirmedikleri veya dava sebep ve delillerini bir dilekçe ile mahkememize bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı, Tebligat Yasası'nın 29 ve devamı maddelerince davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15.7.1991 Basın: 48444 t> YARIN 28 Temmuz Pazar AZİZ NESİN MMM MiGROS Y^* Cumhuriyet ^b^ kitap kulübü > Hergün: 9.0022.00 Pazar: 10.0020.00 ( l M H l K İ M r KİIAP k l l l Bl. !?İ!?I İ ( , O 1 I ) K \ P1AZA BELEDİYEİŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog