Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet PTTden aylık abonman uygıdaması Önümüzdeki ay başından itibaren her abone 25 bin lira abone ücreti ödeyecek. tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) PTT Genel Müdürluğü yıllık telefon abone bedeli alma uygulamasından vazgeçerek aylık abonman ücreti uygulamasına geçiyor. Ağustos ayında başlayacak uygulamaya göre her abone ayhk 25 bin lira abone ücreti ödeyecek. Otomatik santral abonelerine uygulanan yıllık abonman ücreti alınması uygulaması 4 Temmuz 1991 tarihinde kaldınldı, 1 Ağustos 1991 tarihinden başlayarak da aylık abonman uygulamasına geçileceği açıklandı. Yeni uygulamayla ilgili olarak telefon abonelerinin temmuz ayı faturalanna PTT Genel Müdürlüğü'nün bir mektubunun zımbalandığı bildirildi. Bu mektupta yeni uygulama hakkında bilgi veriliyor. Mektupta telefon hat sayısırun son 8 yıl içinde yaklaşık 4.5 kat artarak 8 milyon 600 bine ulaştığı anımsatılarak şöyle deniliyor: "Abonderimiz 1990 yıh içerisinde ortalama 4200 kontörliik telefon konuşması yapmışlardır. Her ay yaklaşık 600 bin abonenin hiç konuşma yapmadıgı, 2 milyon abonenin ise işletme giderierini dahi karşılamaktan çok uzak miktarda konuşma yapoldan tespH edilmiştir. Bo danunda, yeterii seviyede veya hiçbir konoşma yapmayan abonekrin işletme giderleri diger abonderimize yuklenmektedir. Ülkemizde bir telefonun matiyeti 1990 yıh fıyatianyta 2 milyoo 800 bin Uradır. Bona karşılık, tesis iicretleri asgari seviyede tntnlmaktadır. Gerek gunden giine artan maliyetleri bir ölçüde karşılayabilmek, gerekse telefon knllanan üe kullanmayan abonekr arasındaki farkı asgariye indirebilmek amacıyla aylık abonman uygulamasına geçilmesi zanıri hale gelmişÖr." Sahıbı Cumhume' Mathaacılık \e Gazeıecıhk Turk \nonim Şırkcu adına Nadır \adl Q Gencl Yayın Mudunı Hssan Cemal. Müessese Mudurü Emıse Lşakhgıl. Yaa [5leri MudUru Oka> (,oıwnsın. % Haber Mtrkezı Müdüru Vftlçın Bayer, Savfa Duzenı Yönetmenı Ab Acw 0 Temsılcıler ANKARA Abmd T n . tZMlR Hikmel Çctınkayl. \D\N \ Çcon Ylfcııofhı lç F^hcıka CriaJ BMtfflf. tıunbu] Habcrkn Şeajp KaJkam, Ekonomı Mml 1 u « Dış Haberkf Effoı Bakı. U Sendıka Şakna KMnd. Külmr Cetal tmr. EJıtmı GtmCK Şvk>. Yun Habtrkn •vteıfcl Dofu Spor Damsmaıu. tbdalkadlr V•cdmn Dtn Yazılar I m Çalifkn Anjtırnu Şakia «p«y Dtol'mc AMOd Yaacı A KoortjMtor Ahnfl t o n k n 9 M a t l ! l ' r Enl EA« 0 Muhucbc Balnl tag 0 BU'.,c PlanİMU S^fi Oıubneoflı 0 Rdtlam AJK Tonı. # Ek ttvuılar H«lyı Akyol 0 Idarc Hucyii G m £ tjietme Öader Çdjk 0 Bılgı t}km Najl lul 0 Penonel u Bafkan N««r Nadl Okuy *kW, Mcn I R I H a u Ctfltal, Hfkacf ÇclİBks*. Ok«J Goanda L|ar M a n , b t u Sdç»k, Alı Sran. Ah«tı Tu Basan vt Yayan. Cumhunyct Malbuaiık ve Guetealık T A.Ş. TOrt Ocafe Cad 39 41 Cataloihı 34334 IK PK 246 Isanbıll Td 312 05 05 00 h.1), Ttta 22246, F«J (1) 526 «0 72 0 Burvtar \rnkm. Zı« GOk«Jp Btv laküap S. No 19/4 Td 133 1 4147 TMoı 42344, Fo. (4) 133 1 05 6! 0 Umte H Zıyı Blv 1352 S 2'3 Td. 1 12 » TOa. 32359 Fu. (51) 1» 53 60 3 . Inönü Cad 119 S No 1 Kaı 1 Td 19 3 * 52 14 h*ı) Tek* 62155 Ftx (71) " 25 78 * TAKVİM 27 TEMMUZ 1991 Imsak: 4.00 Guneş 5.47 öğle; 13.15 lkındi: 17 11 Akşam: 20 33 Yatsı 22.13 Teos'taki "aslan heykeli' çalındı • SEFERİHİSAR (AA) Izmir'in Seferihisar Uçesi yakınlanndaki Teos harabelerinin girişinde bulunan ton medeniyetinden kalma M.ö. 12'nci yüzyıla ait aslan heykeli çalındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre lon mederuyetinin 12. kenti Dioyons kültürünün merkezi olan unlü Teos antik kentinin en kıymetli eseri olarak bilinen aslan heykelinin, kaidesinin alt bölumu kırılarak çalındıgı dün sabah anlaşıldı. Tarihi eser hırsızlan • İstanbul Haber Serrisi İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda aralarında tarihi eser hırsızlanmn da bulunduğu 13 kişi, caldıkları eşya ve paralarla yakalandı. Asayiş Şube Müdurluğu yetkililerinin dun yaptığı açıklamaya göre, operasyonlarda yakalanan hırsızlardan Yunus Ergin'in (52) Topkapı Sarayı Restorasyonu'nda çalıştığı sırada, Harem Dairesi'nden 8 parça tarihi çiniyi çaldığı ve bunları 3 yıl boyunca sakladığı ortaya çıktı. Aynca, Muzaffer Kalkandere'nin (38) de Heybeliada Aya Nikola Kihsesi'nden çaldığı antik ıkonalar bulundu. SAVRULAN SAÇLAR Kendilerini rock parçalann ritmine kaptıran genç kızlar, saçlannı savurarak konserin gorsel heyecanını doruk noktalara taşıdılar. (Fotoğraf: JAN PAÇAL) Bocbnınılda rock şövalyeleri E g l e n i n lanî Heavy metal ve rock parçalann sert ritmi yalnızca tarihi kaleyi değil, bütün Bodrum'u sarsıp salladı. "Eğlenin lan" anonsuyla başlayan konserde, askere gidecek olan Kreit ve Akbaba grupları rock parçaları sundular. JAN PAÇAL BODRUM "Bizler şovalyelerin kırılan onurunu tamir için geldik. Bu gece Bodrum Kalesi'ni fethetmeye geldik. Esen rock ruzgânnı kimse durduramaz. I VVant to RockI Want to Roll" Bir zamanlar Saınt Jean şövalyelennın ınşa ettiğı Bodrum Kalesı 21. yuzyılın yuksek volumlu isyan muzıği heavy metal ile sallandı. Tanhi kalenın egzotık havası ıçınde yapılan Rock Festıvali'nı seyretmek içın bını la tarihi kalenin konser meydanını bir anda doldurdu. Hıbır mızah dergisi çizerlerinden Abdülkadir Elçioglu'nun, "eglenin lan" şeklinde kısa açış konuşmasıyla sahnede yerinı aşkın genç gunübirlikBodrum'a geldi. Tarihi kalenın konser ala alan "Critical Mass" sallayıp nına kurulan 5 bin vatlık ses du yuvarlamaya başladı. zenı 6 saat boyunca tum belde"I VVant to RockI VVant to yi salladı yuvarladı. Roll" çığlıklanyla sahne onlerıKonserin başlamasına ıkı sa ne kadar gelen metalcıler, dev at kala kalenin önunde biriken kolonlardan yayılan çılgın mukalabalık, kapıların açılmasıy zikle çılgınca dans etmeye başladılar. diği ."Speed Thars" grubu Son konserlerini veren ve kı "Penugram" önune yığılan sa bir sure sonra gnıp olarak as grubun tum enerjisini çeİctı. Bikere gidecek olan Kreit, konse nı aşkın genç, festivalı müziğe rin temposunu daha arttırırken doymuş olarak terk etti. yılların Turkçe sözlu rock gruFestival sonrası mıkrofonu bu Akbaba, gençlerin gönlünu eline alan organızasyon görevfethetti. lilerı, konser süresince hiçbir Akbaba'nın, Deep Purple'ın mudahaJede bulunmayan ve önunutulmaz parçası "Smoke On. ceki konserlerdeki çeşitli The VVater" ile sallanan başlar 'hadiselerin' tekrarına yol açdaha bir hızlandı. Herkesin bi mayan Bodrum Emnıyeti'ne teraz enerjisini saklayarak bekle şekkur etmeyi de unutmadılar. Türk rock gruplarının çılgın konserini izlemek için bini aşkın genç tarihi kaleye koştu Basına yardım ça^rısı • İSTANBUL (tÜHA) Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna Türk basınının içinde bulunduğu krizin aşılması için halkı bir bardak az çay içerek bir gazete fazla almaya cagudı. Yıldınm Aktuna yaptığı yazılı açıklamada, basın emekçilerinin büyük bir fedekârhkla çalıştıklannı, aylardır maaşlarını alamamalarına rağmen gazetelerinin çıkması için çabaladıklannı ifade etti. Temizlik işçilerinin elbiseleri Dikili İnsan hakları paneli bugün DİKİLİ (Cumhuriyet) Dikili 6. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde güncel insan hakları tartışılacak. Ayrıca, İHD'nin gecesine ceşitli sanatçılar katılacak. Paneller, slayt gosterisi, sergi, konferans ve sanatçüann katıldığı gecelerle yoğun ilgi gören Dikili Kültür ve Sanat Festivali'nde bugün İHD Genel Sekreteri Akın Birdal'm yöneteceği 'Güncel tnsan Haklan' paneli yapılacak. Panele konuşmacı olarak gazetemiz yazarı tlhan Selçuk, İHD Genel Baskanı Nevzat Hdvacı, Avukat Halit Çelenk, sanatçı Nur Sürer ve İHD tzmir Eski Baskanı Alpaslan Berktay konuşmacı olarak katılacaklar. Aynca Liman Sahnesi'nde düzenlenen 'İnsan Haklan' gecesinde Edip Akbayram, Tolga Çandar, Sadık Gurbuz ve Nur Sürer sahneye çıkacaklar. Dikili Kültür ve Sanat Festivali'nde dün TMMOB Mimarlar Odası'mn "Kayaköyü, 'Banş ve Dostluk Köyü' olmayı bekliyor" adını taşıyan slayt gosterisi ve söyleşisi gerçekleştirildi. Mimarlar Odası Genel Sekreteri Arif Şentek'in yönettiği, Kayaköyü Komitesi üyesi Oktay Ekinci'nin sunduğu gösteri oldukça ilgi gördü. Ekinci "Türkiye gündeminde bumnan 'yeni ünrversiteler' düşüncesi ile Ege'nin gündeminde bulunan 'kaha dostlnk ve işbirögi* düşüncesi, Ege uygarhklannı ve hatta tüm Akdeniz kültüranü eksen süan bir bilimsd araşürma merkezinin Levigei'de (Kayaköyü) kurnlması ile somut ve anlamlı bir projede kaynaşabilir, güçlenebilir" diye konuştu. Mimar Oktay Ekinci, Kayaköyü'nün TürkYunan banş ve dostluk köyü olarak yaşama kavuştunılması düşüncesinin Mimarlar Odası tarafından UNESCO'ya da Uetüdiğini ve destek sözü alındığını anımsattı. Gazeteci Hakan TarUn'ın "Güneydogu İnsan Haklan" slayt gosterisi saat 20.00*de eski belediye sarayında. Imza kuşağında ise bugun Ataol Behnunoglu, Sadun Aren, Yalçın Küçük kitaplannı imzalayacak. TBilim adamınm değeri bilinmiyor' TÜBİTAK'ın 1991 yıh bilim, hizmet ve teşvik ödüllerini alanlar, Türkiye'de bilim adamlarına verilen desteğin yetersizliğinden yakındılar. Bilim adamlarına göre en önemli sorunlardan biri, Türkiye'deki bilimsel araştırmaların azlığı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Fosfattan meyvesebzeye kadar, ulke kaynaklarının değerlendirmesine yonelık çalışmalarıyla bu yılkı hızmet ödulunu alan emekli Prof. Dr. Remziye Hisar, uzun yıllar bilimsel araştırmalarının engellendiğini söyledi. Bilim adamlarına Türkiye'de çalışma ortarru yaratılamadığına dikkat çeken Hisar, şunlan söyledi: "Çok çileli bir bilim ha>atım oldu. Bundan 10 sene oncesine oranla daha i> i durumda olunduğunu sanıyorum. Turkije'de çalışma ortamı bulamayanlar yurtdışına gidi>orlar. Burada, o ulUlubelen, "Turki>e'nin en saygın odullerinden birisini aldım, gerçekten mutlu\um" dıye konuştu. Doğal maddelerın kımyası uzerınde çalıştığını anlatan Ulubelen, emekli olana kadar da araştırmalarını surdureceğıni kaydettı. Türkiye'de araştırma yapmak ıçın çalışma ortamlarının yekedeki araştırmacılann onune geçebilivorlar. Bu, tersız olduğuna dikkat çeken Ulubelen, devletın hayli duşündurucu." bilimsel araştırmalara daha fazla destek vermeHisar, bilimsel çalışmalara sadece TÜBİTAKsı gerektığinı söyledi. Ulubelen, şöyle konuştu: ın destek verdiğine dikkat çekerek araştırmacı"Dunya standartlannda çalışma \apabilmek lann daha geniş kesim tarafmdan desteklenmeiçin laboratuvar şartlan çok onemli. Örnegin, si gerektığinı anlattı. Istanbul Universitesi Eczacıhk Fakultesı oğre birtakım aletlerin son yıllara kadar Turkiye'de tim uyesi Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Turkiye bulunamaması nedeniyle çalışmalarım aksadı. nin doğal kaynaklarının kimyasal ve farmako Son yıllarda TÜBİTAK'ın aldığı NMR aleti, bu lojık yönden ıncelenmesi, organik kımya bılimı alanda çalışma yapan bilim adamlanna çok yarve spektral yontemlere uluslararası katİcılan ne dımeı oldu. Turkiye'de laboratuvar çalışmaları deniyle TÜBİTAK bilim odulune değer göruldu. duzeldikçe, hepimizin çalısmalannın daha iyiye gideceğini sanıyorum." Hacettepe Universitesi Tıp Fakultesı Farmakolojı Anabilim Dalı oğretım uyesi Prof Dr. Oğuz Kayaalp, TUBİTAK'ın son 1 yıldır, bilimsel çalışmalara verdığı destek payını arttırdığını söyledi. DPT'nın de bilimsel araştırmalar ıçın kaynak ayırdığını oğrendığını dıle getiren Kayaalp, "Şimdiye degin bu kaynaktan bilimsel araştırmalara yardım yapılmadığını" bildırdı. Ege Universitesi Tıp rakultesı oğretım uyesi Prof. Dr. Ali Cumhur Ertekin de omurilikteki elektrık aktivıtesınin kayıtlanması, omurılik refleksi uzerine yaptığı çalışmaları nedeniyle TUBITAK bilim odulunu aldı. Ertekin, Turkiye'de bilimsel çalışma ortamının "araştırmacdıktan çok, bilgi transferine uygun" olduğunu vurguladı. • tstaobul Haber Servisi tstanbul Anakent Belediyesi'ne bağlı birimlerde çalışan işçilerin giydiği iş elbiselerinin renklerı ve dızaynları değiştırildi. İşçilerin yeni tıp elbiselerinin tanıtımında bir konuşma yapan İstanbul Anakent Beledıyesı Genel Sekreteri Tuğrul Erkin, "Belediye yetkililerı, işçi arkadaşlarının nerede çalıştığım kolayca görebilecekler. Çalışan arkadaşlann hizmetleri ile ilgili ayrı renkte elbiseleri var" dedi. Erkin, yollarda çalışan işçilerin giysi renklerinin kolayca göze çarpması nedeniyle kazalardan korunmuş olacaklarını da söyledi. Erkin, aynca İstanbul Anakent Belediyesi'nde vardiyalı çalışma sistemine geçileceğini söyledi. Yurtlara başvurular • ANKARA (AA) Yuksek Öğrenim Kredf ve Yurtlar Kurumu'na bağh yurtlara başvunılar, 29 temmuz pazartesi gunü başlıyor. Yuksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 19911992 öğrenim yıh döneminde yurtlarda bannmak isteyen öğrenilerin muracaatlan 29 temmuz 29 ağustos tarihleri arasında yapılacak. Artık yıl öğrencileri ile ön kayıtözel yetenek sınavı ile yukseköğrenim kurumlanna girmeye hak kazanan öğrencilerin muracaatlan ise 16 eylul 7 ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. \eni eğitim yönetmelikleri 19. İstanbul Festivali, onceki akşam Aya İrini'de bariton Hermann Prey'in piyanist Michael Endres eşliginde sunduğu Alman baladları\la sona erdi. (Fotoğraf: IBRAHIM GUNEL Basının hüznü, İstanbul Festivali'ni tizdü 19. Uluslararası İstanbul Festivali, öncekilerine oranla biraz 'buruk' geçti. Önceki akşam Aya İrini'deki 'lied akşamı'yla kapanan Festival 20. yıl için 'sürpriz hediyeler' hazırlıyor. HANDAN ŞENKOKEN Alman banton Hermann Prey, piyanist Michael Endres eşliginde Alman baladları sundu önceki akşam Aya İnnı'de. Bu lied akşamı, 14 haziran25 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 19. Uluslararası îstanbul Festivali'nin kapanış töreni kapsamındaydı. Ardından bahçede düzenlenen açık bufede sanat ve iş dunyasının çeşitli ısimlerine rastladık. The Marmara tarafından gerçekleştirilen açık bufeye yoğun ilgi gosterilirken İstanbul Kultur ve Sanat Vakfı Başkanı Dr. Nejat Eczacıbaşı ve Genel Mudur Aydın Gun, 19. festivali tamamlamanın mutluluğu içınde hemen hemen herkesle tek tek ilgilendiler. Konuklann içinde ilk göze çarpanlar arasında Emre Kongar, Metin Sozen, Nevzat Ayaz, Barlas Kttntay, Mustafa Taviloğlu, Erol Aksoy, Bülent Erkmen, Ayşe Erkmen, Hüsamettin Koçan, Hilmi Yavuz, Üzeyir Garih, Doğan Kuban gibi isimler yer alıyordu. Festivalin "buruklugu" çeşitli nedenlere bağlandı bu yıl. En önemli etken olarak Körfez savaşı gösterildi. Savaş sonrası ekonomik kriz seyircilere, dövizin tırmamşı da festival yöneticilerine yansıdı. Festivalin Basın ve Halkla îlişkiler Yönetmeni Arzu Akgün'e göre bu yıl festival, "Saddam, Körfez, yağmur ve turist yokluğu"nun kurbanı. İstanbul Festivali'nin "inanılmaz bir seyircisi"nin olduğunu yürekten vurgulayan Akgun, sonra da içtenlikle ekliyor: "Benim için gerçekten hüzünlü ve zor bir yüdı." Akgun, festivali değerlendirirken artık kimsede para olmadığı için Avrupa \e ABD'de de benzeT festivallere ılginin azaldığını belirterek "Çok yağmur yağması bizi etkiledi. Basının da huzunlu olması be bunun hepsini tamamen yapni çok etkiledi. Bu nedenle ge mak kolay değil." reken Ugiyi goremedik. Boş sanAydın Gun'un yaklaşımı ise dalyeleri gormek de gerçekten gerçekçi ve umutlu: huzun vericiydi" diyor. "Bazı olumsuzluklar vardı. Nejat Eczacıbaşı, her şeye Zaten piyasada bir ekonomik karşın bu yıl festivalden hoşnut kriz var. Buna rağmen sanatsal Körfez savaşımn festivali etkile açıdan istediğimiz düzeye ulaşmediğini, yalnızca "yabancılann tık, fakat parasal açıdan aynı azlığmın programa katılanları noktaya ulaşamadık. etkilediğine" değinıyor. Hemen 20. İstanbul Festivali, Aydın 20. yıl mujdesıni veriyor: "Çok Gun'un göruşune gore "çok buguzel şeyler duşunüyonız gele \ük bir festival olacak, şimdiye cek >ıl için. Bu 20 yıl içerisinde dek İstanbul'da duzenlenmeyen herkesin begenisini kazanan. bir program gerçekleştirilecek ve çok sevilen sanatçılan ve gnıp festival en yuksek noktaya gelelan getirmeye çalışıyoruz. Tabii cek." • ANKARA (ANKA) Boğaziçi Üniversitesi Lisansustu Giriş Eğitim ve öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete"de yayımlanarak vürürlüğe girdi. Lisansüstü programlar için yatay geçiş başvurulan, ilgili anabilim dahnın görüşü ahnarak adayın ginnek istediği prograrmn bağh olduğu enstitü yönetim kurulu tarafından ıncelenecek ve karara bağlana|ak. Boğaziı; Universitesirnin doktora programlanna başvurabümek için ise adayın, doktora yapacağı dalla ilgili bir yuksek lisan: programını başan ile tamamlamış olması ve yabancı dil barajım aşması gerekiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog