Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMUZ 1991 ANKARA Cumhuriyet Ankara Bürosu Yılın en büyük transferj Bush'a bıyıksız servis CUMHURİYET/13 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK HAVASI Bush gitti, tartışması bitmedi. Stzan son haber de şöyte: Özal'ın Bush'a verdiği yemek için Köşk personelinin yeterli olmayacağı anlaşılıncaDışişleri'ndenyardımistenildi Dışişleri, bu isteği memnuniyetle karşıladı. Kavaslardan, odacılardan eli ayağı düzgünler seçildi. Ancak bir sorun vardı. Seçilenlerin hepsi bıyıklıydı. Emir verildi: "Köşke gideceklerin bıyıkları kesilsin." Emir, anında uygulandı. Dışişleri personeli, Köşk'teki servislerıni dudaklarının üstü pırıl pırıl yaptılar. Bu durum hiç yadırganmadı. "Bıyıksızlık" Batı'ya yönelik diplomasinin temel özelliklerinden biriydi. tyipkate "Yanyorum, ytyiyorum... Ben bunu hep yapıyorum." geoel yayın muduru btr ^attaOr gorter yottafâa DOSUCI Oefcltyor Sana ge*en öavett>« oJursa c edece* uyamk 0 zaman >e yapmahydınn'' Gazeteci'ıkie aiternatffier ijkenmez eterKVn "8ü Oz«l ls ayn dünyalann insanryu" c»ye C r yaz acsend'm o arab*«fc vt z«ngin Mr n hrtsao b«n w« fakir 6 numara mlyog 9öztuOuncton b a « U W M r ' otauyan U m M t t i bir gax«t*cf ™ * # * 0 > Ozai c>>rn yazıyı okur okumaz Oze* Dotmay anyor AçUm letetonu berv araltı Tatw bwi f*ç oozrrKh S*n Ozal m tetfcan BMh • w d * > *•Yok ıbi wala 9^tm«m. çc* 6tmm m»0« >d*c*fc mMtn? cHye sordu w ' luan ciye geçıttrdım Yofe ytmtyctm' S M H I da M nu utan? Tele<onun Da»ında yıne Defciıyorum Eıı kulaHMtaya Haç torvyorsun dıyecefc otdum ama a neretfeyse arar Nıtekım cok gecmeâ sustum Hayv d*v*W d*£«m dedın kar$ımda Oufc i <M bugün* kattar Ozal ı htyfym mi ğ y okudum na«( duygulancfeın b««m«zain TUyO*$«r caram 4 * > r g tw*n dft*n d*«r. oWu Ben t«n« nuıl unututan*m OzaJ Içtn otmmy dedtm ve rum Htfno S*nd«n bayka k m m v»r^ Bafc hapaıım yarıvnda Bu»n ab«n var o btte day*namadı •^kyor Scrrva y*ng«n yalaklara duflu Bar• # * Evel. gefcefcten oe öaveiıye ettînc .ıtaşma bara ttyzerwn basındakı te* aıyah M Ç M l 0 ankten bcyazuıtı Başımuın ushmd* y*rtn rosı Acaüa aavetıyemı gazeieye m yoliaaiar cye dusypdum Cunfcu gazeteye soUafTnşiarsa « v Htmo Our rtme yaa hoopi Bush aMn E'efKfcm Qd<yorsurvjz mesieguruz g g mefc pardon gazatacıhfc Boylesre »erefiı twr mesie^n mensıAu ctvak hef tı*iu davete $e< > etverrnehgcvevımtzcfer Geçen hafta boğazdakı y»lımd« otu*mus purotnu tuttururken Ougun k*n. ya^Usam #ye *Ya£ dtHartan'e 902 attycvoum Tam o sırada ç*ğn ohazım 'B4p Up bip" d>ye oimeye ba»laa Sozunu ruc esugey g am* po«ta kod mvnarasn yazm*yi unutmu* otafaürlm. PTTd«*ı ak»akk*tar b*n »orumlu d«^Mm UMno Sana Ootmmbshç»** t»d» otaui O»< niz Urahodakı matayi sana •y»r*m ç«4u>i cocu^u kap gai «te öoyhe Dif taittrTi gazeteter ozeH.kJe fıaia sıyaf! Myaz çıkmaKtâ drenen duzenı txamaya yeıterter malum gazeie benım öavet edrimemı sorur yaptı Ben mesteğıme •« okurUfima saygtm o*Cuğu « ^ gıltım J.ı>>ie Ç&h taytr paOaytn Vıyıcem >9ie yy>cem O tı*r*4a ban oratfâyvn^ Babı&li'nin ünlü "SARAY YAZARI" MAHMUT DALLAS'ı bınbır fedakârhk ve vaatterie kandınp Gırgır ın Gazete Gırgır bolumune transfer ettik. M&hmut Dallas. bu hafta.ve her hafta sizJerle birükte olftcak. P İ K N İ K Pli ALE \LADR 4 Gırgır dergisinin 26 Temmuz 1991 sayısından. , VUALİİMAM FOTOöRAF KİIÇLK TBJB/&O SHP'NIN MEHDISI'NDEN KURULTAY VAATLERI SHP'nin değişmez Genel Başkan "adayı" Selahattin Yükscl, kurultayla birlikte sahneye çıktı. Kendi deyişiyfe, "Allah'tan görevli, Atatürkçü düşünceli" ve de teknik inşaat ustası Yüksel, ilk propaganda bildirisini de bastırdı. "Beni seçerseniz Allah desteğiyle iktidara gideceğız" diye başlayan bildırıden satırbaşları şöyle: VAADLER: Askeri (asgari) ücret 3 milyon olacaktır. İlkokul talebesi her ay 1 milyon lıra net maaş alacaktır. Müracaat eden her vatandaş 30 gün içinde ise başlatılacaktır. Sivil ordulaşma sistemi getirilecektir. Bozkırlar, dağ, tepe, dereler meyve ağacı ormancılığına geçilecekiir. Tabiatın meyve ormanlarına zarar vermemesi için soğuktan sıcaktan koruma tedbirteri alınacaktır. CİNSİYET VERGİSİ: Ahlâk sistemini bozan bekâr yaşama sisteminde de medeni kanunda yeni düzenlemeler getırecegim. Evlenmek ısteyen ılk ilkokul talebesine 1 milyon net maaş5 eviiliğe hazine yardımı alacaktır. Evtenmeyeler, cinsiyet vergisi ödeyecektir. Evlenmek istemeyenler, cinsiyet hastalıklan kontrolü altına alınacaktır. KAYNAK BOL: Çok sorulan, hayal edilen bu parayı nereden bulacaksın düşüncesi ile karşı karşıya gelecegimi biliyorum. Bazı Mehdi sırları tam doküman olamaz, devlet sırrı olarak kalacaktır. Tek kelime ile Allah hazinesi nasıl tükenmezse, bereketızmın bütçesı açık vermeyecektir. Bütçeyi hazine destekleyecektir. Bütçem sınırsız olacaktır. Yüksel'in ileriye dönük son vaadi şöyle: "Sevgili milletim, beni Allah'ın görevlendirdiğini ilan edıyorum. Uhrevi Başbakanım, secimle geleceğim. Cumhurbaşkanını sizlere seçtireceğim. Eğer ki SHP kanalından Başbakan seçilirsem ılk cumhurbaşkanı adayım Erdal İnönü olacaktır. Seçınız Mehdı'yi kurtulunuz, secmeyiniz mahudunuz." HIZLI GAZETECİ \ECDET ŞE\ INSAM BTMB2 Ml, USTIMB 6U IClMı YA2AR, K'Ml >fl«J? 20 YAPlLAMATı 4NNAT7MAVA Ç PBKİ &BK1 güTüti BU OLUMSVZ FAKTCRLERı MERCBVJ size GÜNÜN FOTOĞRAFI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAy GLRSES Yorurasuz. (Fotoğraf: SUAT KOZLUKLU) TEDRISAT Rüşvetle mücadeleye ceza kurulunda ilginç bir rüşvet tartışmasına tanık oldu. Okul Müdürü Hüseyin Güler, kurs adı altında bazı ögrencilerden 3 milyon liraya kadar para alındığı yönünde bilgiler geldiğin' belirterek oğretmenlere "Dikkatli ve tedbirli olmalıyız" demişti. Bazı öğretmenler de müdüre, "Neden iddialar hakkında soruşturma açmıyorsunuz?" diye yüklenmişlerdi. Tartışma, Öğretmen Dünyası dergısinde aynen yayımlandı. Bunun üzerine soruşturma açıldı. Okul ve dergi yöneticilerinin ifadesi alındı. Dergi yönetıcileri haber kaynağını açıklamadılar. Ama müfettişler haberi Saydam'ın yayımlattığı kanaatine vardılar. Sonuçta Saydam'a bir yıllık kıdem durdurma cezası verildi. Derginin daha önceki bir sayısında yer alan "Eğitimde rüşvet, istemem yan cebime koy" başlıklı bir araştırmadan ötürü de Yazı İşleri Müdürü Zekl Sarıhan'a iki yıl kıdem durdurma cezası verilmişti. Şimdi öğretmenler neden rüşvete göz yumanların değil de rüşveti teşhir edenierin cezalandırıldığını merak ediyorlar. öğretmen Dünyası dergisinin eskı sahıbi, müzik öğretmenı Refik Saydam, görevli olduğu Ankara Lisesi öğretmenler DE B l R TEBSUKİ SELI>OÎ2. TURIZM Amerikalı anneden Türklere teşekkür ABD'li Bayan Pat Lehma, üç çocuğuyla Türkiye'yi gezerken gördüğü sıcak ılgiye hayran kaldı. Duygularını "sıcağı sıcağına" yazdığı mektupla, ABD'nin Ankara Büyükelçisı Morton Abramovvitz'e iletti. Türkiye'dekı görev süresı sona eren Abramovvitz de aldığı mektubu giderayak Turizm Bakanı Bülent Akarcalı'ya iletti. Mektuptan bizleri hayiı sevindirecek bazı bölümler şöyle: İlkokul çağındaki üç çocuğu ile Türkiye'ye seyahat etmekte olan Amerikalı bir anneyim. Çocuklarım, ancak Türkler tarafından bu kadar eğlendirilebilirdi. Kendi yaşında birçok Türk çocuğuyla tanışan 9 yaşındaki oğlum, futbol, tavla, okey, pişti oyununa bayıldı. Normalde utangaç olan bu oğlum, Türk çocuklarıyla daha iyi anlaşabilmek ıçın sözlüğündeki deyimleri çalıştı durdu. Bize karşı gösterılen ilgiden ötürü seyahatimizi uzattık. Kuşadası, Efes, Pamukkale, Çanakkale, Gelibolu ve İstanbul'u ziyaret etmek ve yolumuz üzerindeki birçok Türk insanını tanımak mutluluğuna erıştiğimiz için biz kendimizi şanslı sayıyoruz. T A R İ H T E B U G U N MÜMTAZ ARIKAM =^W 1982 OE 8UGUN, 27 Temmuz KO ARİF HİKMET KOYUNOĞLU.. M YUNO6LU ÖLMUŞTU ÇOCUKJCEN OSMAM YILLIK91 1 0 C A K 1 9 9 0 / 3 1 A R A L I K 1 9 9 0 dahil 25.000 T L . Cumhuriyet LAAAlŞj HOCA ALl /P/2A 'A//IV OA OĞRENCtSt OL MUŞ7TJ. DAHA SOM8A SAMAY// NEPfSE (SUZEİ. A/eî SOLUMUMÛ Bt P/l, ONEMU YAPİİ.AR4 tMZASftJf KOYUNOĞUI,"T. ULUSAL M/M^SUtC NfN ÖA/C>£ AtUZESl, ru#K OCA&t ÇOCUK ESlgGEME KUISUMU AK/Ml" , Ç * Yurtta neler oldu? * Dünyada neler oldu? * Ekonomının bir yılı •k Kültür, sanat, basın * Yeşil ve temiz çevre ıçın yazılar, if Toplum ve ınsanlar * 1990'dan çızgıler 1990 yılının önemli olayları, belgeler... Büyük boy, lüks ciltlı, 167 sayfa KDV r (Odemeh göndenlmez) jm^ Cumhuriyet Kitap Kulübü \e temsılcıhklerınde ı Merke/., Cağaloğlu 512 05 C5 / 516 Atako>, Mıgros Atrıum Şışlı, Mıgros Golden Plaza Yazar Mümtaz Soysal: "Çankaya'ya 5 milyaıiık avize alınan bir ortamda işçilere zam yapılıyor diye, ekonomide tehlike çanlarının çaldığını söylemek, emek düşmanlığı değildir de oedir?" Doğru söze ne denir?.. • * * Turgut Özal, enflasyonun 3 rakamlı hale gelebileceğini söylemiş... O söylediyse olacak demektır. Kendıleri enflasyon uzmanıdır da!.. İLAN TRABZON ASLİYE 1. HUKUK HÂKÎMLİĞİ'NDEN ESAS NO: 1990/360 Davacı Irfan GURBETOÖLU vekili Avukat MURAT KURTOöLU tarafından davahlar Harun Reşat KADIOĞLU ve Erkan INCE aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşması sırasında verılen ara karannda kendısine tebligat yapılamayan davalı HARUN REŞAT KADIOĞLU'na ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; ERENKÖY/tSTANBUL, Kayalar İnşaat Merkez Ankara yolu 105 Evler"de ikâmet ettiği bildinlen ve belirtilen adreste kendisine tebligat yapılamayan davalı HARUN REŞAT KADIOCLU'na yapılan tum araştırmalara rağmen teblıgata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden, tebligat yerıne geçerh olmak uzere davalı Harun Reşat KADIOĞLU'nun dunışma gunu olan 30.9.1991 Pazartesi gunu saat 09'da duruşmada hazır bulunması veya kendisını bir vekille temsıl ettırmesi, bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil etürmediğı takdirde yokluğunda karar verilecegi hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 48490 İLAN T.C TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1990/331 Davacl S.S. Kurumu Genel Mudurlüğü vekili Av. M. Erol Holaş tarafından davalılar Ahmet Yıldız, Rıza Ertürk, Ali Koşçu hakkında rucuen tazminat davasınınraahkemernizdeyapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince: Davalılar Ahmet Yıldız, Rıza Erturk, Ali Kuşçu'nun tüm aramalara rağmen adreslerinin tespit edilemediğinden ilanen tebligatın yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalılar Ahmet Yıldız, Rıza Erturk ve Ali Kuşçu'nun mahkememızce yargılamanın bırakıldığı 17.10.1991 tarihınde saat 9'da mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsıl ettirmeniz, ettırmediğiniz takdirde meşruhatlı davetiye yerine kaım olmak uzere dunışma yokluğunuzda devam edip bitirileceği ilanen tebliğ olunur. 11.7.1991 Basın: 48484 Sinasi Nahit Berker
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog