Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 HAVA DURUMU Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yurdun kuzeybatı kesimleri parçaJı buluöu, Trakya ve Marmara'nın batısı yağışlı, diğer yerter az bulutlu ve açıkgeçecek.HAVASICAKLIĞl: Artacak. RÜZGÂR: Yurdun kuzeyinde, kuzey ve doğu, güneyinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Denizlerde Karadeniz ve Marmara'da yıldız ve poyraz, Ege ve Akdenız'de gunbatısı ve lodosAdana Adıyaman Atyon Afln Anfcara Arrtakya Antalya Artvın Aydın Balıkesr Bılecık Bıngöl Bıtts Bofa Bursa Canaktale ÇOfum Oenzlı 27 TEMMUZ 1991 TURKIYE'DE BUGÜN A 35"25°Diyart>al<]f B 30° 19° Edınw A 42°26°Erzıncan A 33° 17° Erzurum A 31° 12° Estoşehır A 33° 19° Gaaanttp A 34° 24° Gıresun A 33°23°Güm<j$han«A A 27" 13° Hakkân A 28° 23° Isparia B 33° 16° IsanDul B 33 16 Izmır A A 38 23 Kars A A 36°22<>Kas&monu A A 31° 12° Kaysen B 32° 18° Kırtdarelı B 32° 19° Konya A 31° 12° KüBfıya A 37° 23° Malaiya 42° 23° Manısa 33° 15° K Maraş 33° 18° Menan 29° 9°MuJia 34° 18 Muş 28° 25° Nıjde 28°22°0rtu 29°14°Fte 33° 20° Samsun 34° 17° Sıırt 30° 21° Smop 34° 24° Sıvas 28° 10° lekırdağ 31° 13° Trataon 33° 14° Ttıncs* 33° 15° Uşak 32°18°Van 34° 18° Ytagat 37° 21° Zonguktek A A A A A A A A A A A A B A A A A A 36° 22° 36° 23° 32° 23° 37° 22° 28° 21° 31° 16° 28° 21° 28° 21° 28° 19° 40° 27° 28° 20° 31° 19° 30° 18° 28° 21° 36°20° 35° 18° 30° 18° 30° 15° 27° 18° DÛNYA'DA BUGÜN Helsınkı ^J» Lenıngrad Kopenhag Londra ,, •Berlın 1 M o s k o v a ' »Parıs . «Vıyana' • Zurıh ' N *Ö:«Belgrad tan saatte 1021 deniz milli hızla esecek. Van Gölü'nde hava açık gececek. Ruzgâr güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Göl küçük dalgalı, göruş uzaklığı 10 km dolayında olacak. yaimuriu ^ 4 aslı Cezayır Aaçık Bbulutkj Gguneslı Kkariı Ssısiı Yyajmufiu Amsterflam Amman ADna Bajdat Barcetona Basel Belçrac Berlın Boraı Bruksei Budapeste Certevre Cezayır Cdöe Dımaı Frankı ırt Gıme Hdar* Kafııre Kopenhag KAIn Leftoşa A A A A B Y A A A A Y B A A A A A A A A A A 23° 37° 34° 41° 32° 27° 30° 26° 27° 25° 27° 28° 35° 44° 43° 28° 34° 25° 37° 24° 27° 35° Lfinıngrad Londra Madnd Mılano MomreaJ A A A A 24° 29° 37° 34° 22° 29° 26° 28° 26° 44° 30° 30° 39° POLTTIKA VE OTESIi MF.HMFT) KEMAL i Moskova A Munıh A New York Oslo A Para A Prag Y A Rıyad A Roma Sotya Y Sam A Tel Avıv Tunus Varsova Y Venedık B Viyana A Washıngton Zünh B Eller Kimin Cebinde... | Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyonu yöneticileri, bur>dan 11 yıl önce idam istemiyle mahkemeye verilmişlerdi; bipkaç hafta önce aklanarak çıktılar. Faşist baskılar, sıkıyöne^ timler, zorlama suçlar altında gecen 11 yıl dile kolay! Sırtırv da üniforması, dört kuvvet komutanını ardına alarak insaniları mahkemeye vermek, meydan meydan dolaşarak onlart suçlamak elbette kolaydır. Bugün bu suçlamanın manevi he> sabını vermek çok zordur. Meydan meydan dolaşarak sendika ağaları diye emekçi liderlerini suçlamak kolaydı. Suçlananlar suçsuz çıkınca darbe ağaları ne yapacaktır? Hesap vemneyecek de utanacaklar mı? . Darbeden sonra şöyle konuşuyordu: ', "Sizlere 12 Eylül konuşmamda sendika ağalanndan bahsetmiştim. Şimdi o ağalardan bazı misaller vereceğim. Neler mi yapmışlar sizin paralarınızla? (...) Sendika kendisine bağlı işçiler greve gittiği zaman grev süresince lütfen ayda 100 lira 1Ş00 lira verir, fazlasını vermez. Bu sendika Ankara'da sendika merkezi olarak 16 katlı ve 160 odalı bir gökdelen yaptırıyor. Bu gökdelen 200 milyon Türk Lirası'na ihale edilmiş bir kişinin, o kişinin ismini vermeyeceğim. Şimdi sıvaları yapılıyor. Daha yeni sıvaları, bugüne kadar 250 milyon lira sarfedilmiş. Bundan sonra sarfedilenlerin de hesabını soracağız. Bu gökdelenin yanında 8O0 kişılik bir eğitim salonu var, ne için eğitim yaptıracaklar onu da bilemiyoruz. Komünizm eğitimi yaptıracaklar da, komünizm. Yine bu sendikanın Ege kıyılarımızda bir dinlenme yeri diye, yahut eğitim merkezi diye yaptırdıkları bir kamp tesisi var. Dünyanın en modern tesislerinden. 300 kişilik bu kampta 7 adet lüks villa, 112 adet iki kişilik çok lüks dinlenme odaları, 3 ile 4 tane de yüzme havuzu, spor tesisleri. (...) Bu sendika Ankara'da bir matbaa yaptırmış. Ne yapıyor bu matbaa size soyleyeyim. Dev Yol'un bildirilerini, gazetelerini, dergilerini basıyor. Yakalarv dı." Bu basımevi yüzünden jlhani Soysal dostum boş yere hapis yatmadı mı? Darbe ağası gezdiği, dolaştığı yerde yapılan, dinlenme yerlerini, havuzları, spor salonlarını, toplantı salonlarını kınıyor. Bunları milyonlarca üyesi bulunan bir sendika yaptırıyor, Pekiyi Maımaris'te görkemli saraylan, Ulus mahallesindeki gosterişli katları kim yaptırıyor? Yüzme havuzları, dinlenme salonları Marmaris'teki köşkte de var. İşçileri küçümseyerek "Bir garson benden çok para alıyor" diyordu. Şimdi paralar nasıl yer değiştirdi? Kimin cebinden çıkıp kimin cebine giriyor? Darbe ağasının bütün soyledikleri 11 yıl sonra fos çıkmıştır. İdamla mahkemeye verilen emekçi liderieri aklanmıştıt Hem kapatılan örgütlerini yeniden açacaklar hem de derlenecek, toparianacaklar; peşkeş çekilen taşınmaz mallarmı yasalar yoluyla geri alacaklardır. Avukat Fikret İlkiz'in dedigi gibi: "...DİSK ve bağlı sendikalar mücadelesinin beklediğine ve mücadelenın kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum." İdamdan aklanan, milletvekilı olarak seçimle Meclis'e grr ren Abdullah Baştürk de şunları söylüyor: "...DİSK davası 12 Eylül askeri darbesinin yüzkarası olan davalarından birisiydi. Hakkımızdakı suçlamaların ötesinde DİSK yöneticilerine yapılan baskı ve işkenceyle üyelerimiz ekonomik, demokratik mücadeleden soyutlandı. 12 Eylülcülerin toplumun bütün demokratik kesimlerini susturarak, kurduklan faşist yöietimin bir ürünü olan DİSK davasının sona ermesi haksız bir tasarrufun sona ermesidir." Mal, mülk edinme tartışması ile başladı her şey; 1980 ile 1990 arasındaki tapuların, banka hesaplarının, dövizlerin hangi ellere geçtiğine bakalım, kimin eli kimin cebinde? Milyonu çok görenler şimdi milyarlarla oynuyor... 24° 31° 29° 27° BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Bulaşıcı hastaüklar bulunan bir Ulkeden gelmiş gemideki insanlann karantinaya alındıkları bina. 2/ Din adamlannın başlarına giydikleri ve simgeleri sayılan baslık... Soyundan gelinen kimse. 3/ Çene altından ve yanakların üzerinden geçirilerek basörtüsüne kancalanan, genellikle gümüşten yapılmış takı... "Yaz bahar ayında bir verdiler / Yandım gittim ala karh dağ iken" (Karacaoğlan). 4/ Tümör... Bursa'da dokunan bir tür ipekli kumaş. 5/ özellikle tspanyol Rapsodisi ve Bolero adlı yapıtlanyla ünlü Fransız bestecisi... Çıplak vücut resmi. 6/ Pulu yapıştınlrnadan gönderilen mektup için alıcının cezalı olarak ödediği posta ücreti. 7/ Bağışlama... Mevlevi ayini. 8/ Ceylan... Erden çavuşa kadar olan askerlere verilen ad. 9/ Sahip... Madrid'de bulunan, dünyanın en zengin müzelerindcn biri. YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Hz. tsa'nın son akşam yemeğini anmak için Hıristiyanlann kilisede yaptıklan tören. 2/ Gemide yelkenlerin açılması... Yer çatlağı. 3/ Bir şeyin fıyaünı arttırma... Bir bağlaç... Helyumun simgesi. 4/ Bir işi yapmaya hazır... Kenar süsü. 5/ Tarımda bir yılda derlenen ürunlerin tumü. 6/ Hile... Türlü bitkilerin yaprak ve kabukları ile kokulandınlmış acımtırak bir içki. 7/ Uzaklık anlatmakta kullarulan söz... Armudu, keçisi ve kedisi ünlüdür. 8/ I t a ç Okan'ın uluslararası birçok ödül kazanmış fılmi... Şöhrct. 9/ Bayağı, sıradan... Kadın seslerinin en pesi. TARTISMA Kupalar da Satılır Yargıtay, nesnel ederi bulunan kulüp kupalarının haczedilip, satılabileceğine oyçokluğuyla karar vermiştir. Spor kulüplerimizin bazılarının, çeşitli sorunların yanı sıra zaman zaman parasal sorunlarla da karşılaştıkları ve borçlarını ödeyemedikleri bilinmektedir. Dernek niteliğinde olan borçlu kulüplerden alacağın tahsil edilebilmesi, uygulamada hemen hemen olanaksızdır. Alacakh, kulübün taşınır mallarmı haczettirip satmak, rrtaç gelirleri üzerine haciz koyarak elde edilecek hasılattan alacağına kavuşmak olanaklarına sahiptir. Ancak taşınır mallar (masa, sandalye vb.) genellikle alacak miktarını karsılamaktan çok uzak olmaktadır. Uygulamada, maçın oynanacağı saha, önceden kuiiip yöneticilerinden biri veya birkaçı ya da taraflardan biri adına kiralanmakta, bilet satışından elde edilen gelir de yasal olarak bu kişilere ait olmaktadır. Gerçekte ise toplanan gelir, kulüp yöneticileri adına açılan bir banka hesabında toplanmaktadır. Sonuçta alacakh, maç gelirlerini haczedebilmek olanağından, eylemsel olarak yararlanamamaktadır. SporToto, SporLoto, isim hakları gelirleri ise ya çok önceden haczedilmiş ya da temlik edilmiş olmaktadır. Alacağına kavuşmak isteyen alacaklının, borçlu kulup üzerinde yasal bir baskı oluşturabilmesindeki en etkili yol, kupalann haczedilip satılmasını istemektir. Somut bir olayda alacakh, borçlu kulübün kupalarının da haciz ve muhafazası ile satışıru talep etmiş, bilirkişilerce değer takdir edilerek kupalar da diğer taşımrlar ile birlikte, satılmak üzere ne oyçokluğuyla karar vermiştir. Beden ve ruh sağlığı en gelişmiş insan grupları olarak kabul edilen sporcuların ve toplumun seçkin bireylerinden oluşan yoneticilerinin, hatta taraflann kulup borçlarına karşı gereken sorumluluğu ve duyarlıhğı göstereceklen beklenir. Tarafları bile olsa bir alacaklının, alacağına kavuşmak çabasının sonuçsuz kalmasına hukuk duzeni, mantığı ve yasalar izin veremez. Yargıtay'ın anılan kararı, izleyebildiğimiz kadanyla bu konuda verilmiş ilk karar olup uygulamadaki duraksamaları ortadan kaldıracak nitelikte, örnek bir karardır. 60YIL ONCE Cumhuriyet Buğday meselesi 27 TEMMUZ 1931 Ziraat Bankasınca köylülerin buğdaylarını iyi bir fıatla satın alınması esasları etrafında banka ile lktisat Vekâleti arasındaki temas ve muşaverelere devam edilmektedir. Vekâlet bankaya borcu olan köylülerin hesaplarına mukabil yapılacak yardımın mümkun mertebe geniş bir mikyasta olmasına ehemmiyet vermektedir. ^^^^^^^ Müşaverelerin hitamını müteakip Ziraat Bankası sahil ve tren guzergâhı olan yerlerden sür'atle mubayaata başlıyacaktır. tktisat Vekâleti Turk buğdayını muhakkak surette himayeye ve düşkunlükten kurtarmağa kadar vermiş bulunduğu için devlet dairelerinin de Ziraat Bankasının aldığı fiatla ve banka vasıtasile zahire mübayaasında bulunmaları muamelesinin temini ve şeklinin tesbitini düşünmektedir. Bu takdirde muhtaç köylüden alınacak buğdaya tahsis edilecek miktarda da bugünkü tahmin edilen dereceden daha yukseğe çıkacak. BaşkanlığVna Açık Mektup BUindiği gibi her yıl ÖSYS sonuçlan açıklanırken o yıl ilk derecelere giren öğrenciler de ilan edilmektedir. Sözel ve sayısaldan oluşan ÖSS'de Türkiye 1., 2. ve 3.'lerinin ÖSS puanına göre açıklanması doğal ve doğru olmakla birlikte; beş ayn testten oluşan ÖYS'de ortak bir kriter bulmak âdeta olanaksızdır. Durum böyle iken ÖSYM, uygun bir çözüm bulmak yerine ilk dereceleri sadece "Fen ağırlıklı" puana göre açıklamaktadır. Bu durumun gerçeğı yansıtmadığı, büyük bir aday kitlesini dışladığı ve rahatsız ettiği açıkça ortadadır. Bilindiği gibi ÖYS'de beş ayn test bulunmakta ve adâylar, tercihleri doğnıltusunda seçtikleri iki ya da üç testi yanıtlamaktadırlar. Bunun sonucunda da puanlar Fen (F), Matematik (M), TürkçeMatematik (TM), TürkçeSosyal (TS), Sosyal (S) ve dil (D) ağırhklı olmak üzere altı ayn turde hesaplanmaktadır. Bu altı ayn puan türüne karşıhk merkeziniz, Türkiye 1., 2. ve 3.'lerini ve diğer dereceleri Fen ağırlıkh puan türüne göre açıklamaktadır. Bu tutumun yanlışlığı açıkça ortadadır. Şöyle ki Türkiye l.'si olabilecek bir aday; TM ağırlıkh puanla öğrenci alan işletme, ekonomi vb. proğramlar tercih ettiği ve bu tercihlerle ilgili testleri çözdüğü için F ağırlik.li puna göre 1. olamadığı için ya da TM ağırlıkh puanda Türkiye l.si olduğu için herhangi bir yerde adı geçmemekte, dolaylı olarak cezalandırılmaktadır. ÖSYM'nin mevcut tutumuna gore ilk derecelerde yer alanlann açıklanabilmeleri ancak F ağırlıkh puana yönelmeleri koşuluna bağlıdır. Biz, ÖSYM'nin bilerek bu durumu yarattığına inanmıyoruz. Ancak ne yazık ki mevcut uygulamanın zorunlu sonucu yukanda belirttiğimiz durum olmaktadır. Son yıllarda F ağırlıkh puanla öğrenci alaoprogramlara eskisi kadar ilgi gösterilmedTği de dikkate alınırsa gerçek 1., 2. ve 2.'lerin diğer puan türlerini seçen öğrenciler arasında yer alabileceği kolayca anlaşılır. En azından bir puan türünün diğerlerinden üstün tutulamayacağı görülebilir. Bu tutum, öğrenciyi branşlaşmaya yönelten yeni sınav sisteminin ruhuna da aykırıdır. S, TM ya da D ağırlıkh puan sıralamasında ilk derecelere giren başarıh adaylar onore edilmemekte, bu yolla onlara haksızhk edilmektedir. Konunun başka bir yönu de şudur: Bazı kuruluşlar ilk derecelere (örneğin ilk 48 ya da ilk 55 öğrenciye) para ve burs gibi türlü Spor kuluplerinin sorunlarına yardımcı olmaya çalışmak, sponjn yararına inanmış, ona gönül vermiş herkesin doğal görevidir. Bu anlayış içinde spor kuluplerinin de toplumsal sorumlulukları ve kendilerinden beklenen ciddiyet gereği başarılanna olduğu kadar borçlarına da sahip çıkmaları gerekir. Kupalann yasal olarak satılabilmesine olanak tanınmış olması, taraftarların haczedilmiştir. Borçlu kulübün, kupalann kulüp yönetimini ve yöneticilerini değerlenhaczedilmezliğine ilişkin, yasal sürenin geç direbilmeleri bakımından aynca önemlidir. mesinden sonra yaprruş olduğu şikâyet hakkında yerel merci yargıa, şikâyeti hakh bulYüksek mahkeme, kupalann satılabilemuş ve kupalann haczedilemeyeceğine, sa ceğine karar vermiş olmakla, taraftarlara tılamayacağına karar vermiştir. Alacakh, kulübün borcunu ödeyerek kupalann satımerciin kararını temyiz etmiştir. şını önlemek, kupalan satın alarak kulubu Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, uyuşmazlı zor durumdan kurtarabilmek, bunları bağı usulden ve esastan incelemiş, sonuçta ku ğış yolu ile yeniden kulübe kazandırabilpalann llK'nın 82. maddesi kapsamında ol mek, böylece kulübe sahip cıkmak tinsel madığı, kişisel eşya sayılamayacağı gerek zevk ve heyacanını yaşamak olanağını verçeleri ile yerel merci yargıanın karannı boz miş olmaktadır. muştur. (E.91/3797, K.91/7356, T.06.06.91) Yargıtay, nesnel ederi bulunan AV. HULUSİ METtN kulüp kupalannın haczedilip satılabileceği tstanbul armağanlar vermektedir. öyle sanıyorum ki bunlardan da sadece fen ağırlıkh puanlı öğrenciler yararlanmaktadır. Boylece elemanlarını tumuyle TM ağırlıkh puanlı programlardan mezun kişilerden seçen banka sektöru salt F ağırlıkh adaylara armağanlar verme, diğerlerini dışlama dunımunda bırakılmaktadır. Elbette ki bu kuruluşların bilerek böyle bir durumu yaratmış olmaları duşunülemez. Sınav sonuçlannın açıklanmakta olduğu şu sıralar; aynı yanhşlıkların devam etmemesı için düşundüğümüz önlem şudur: Yenı sınav sisteminin de ruhuna uygun olarak altı ağırlıkh (T, TM, F, S, TS, D) puan türündeki Türkiye 1., 2. ve 3.'leri ilan edilsin ve böylece her puan türündeki başarıh adaylar ödüllendirilmiş olsun. Aynca; kuruluşların, hangi puan türündeki adaylara armağan, burs ..vb. verecekleri kendilerinden sorularak buna göre onlara liste gonderilsin. Önerilerimin dikkate ahnacağını umar, çalışmalannızda başarılar dilerim. CELAL AYDIN Başan Dersanesi Kunıcusu / Ankara ÇALIŞANLARIN SORULAR1/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL "Ikramiyemi kim ödeyecek?" SORLİ: 22 yıl 6 ay, devlet memuriyetinden sonra, 2 yıl 6 ay da Sosyal Sigortalar Kunımu'na prim ödedim ve 25 yıllık fiili hizmetimi tamamladım. Son olarak devlet memuru olmadıgımdan, Emekli Sandıgı'ndan emekli oldugumda, ikremiye almam soı konusu degildir. Bu nedenle: ; 1) Şimdi, bir sıire daha bir devlet dairesine atansam ve emekliliğimi istesem, ikramiyem son çalıştığım devlet dairesince mi, yoksa Emekli Sandıgı'nca mı ödenecek? Kısaca, ikramiyemi kim ödeyecek? Birdenfazla gözlüğe ISKI tesislerin atıksularına kalite kontrol belgesi veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile İstanbul ve civarında içmesuyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının şu toplama havzaları 2560 sayılı Kuruluş Yasası ile İSKİ'nin görev alanı olarak belirlenmiştir. Bu görev alanı içerisinde faaliyette bulunan tesislerin Havza Koruma Yönergesi esasları gereği, Havza Atıksu Kalite Kontrol Belgesi almaları gerekmektedir. Bu nedenle, su toplama havzaları içerisinde faaliyet gösteren tesislerin en kısa sürede İSKİ Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, Havza Koruma Şube Müdürlüğü'ne başvurarak Havza Atıksu Kalite Kontrol Belgesi almaları gerekliliği önemle duyurulur. Saygılarımızla; Başvurular: İSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı Havza Koruma Şube Müdürlüğü Feriköy/istanbul Telefon: 131 80 27 Sloganı ile konusunda bir ekol yaratan. 2) 22 yıl 6 ay memuriyet sonunda, 3. derece 7. kademeye gelmiştim. Şimdi atanacagım devlet dairesi beni 8. derece kadroya ata> ıp, müktesebime göre 3. derece 7. kademe ya da karşüığı 1. derece 1. kademeden mi emekli keseneği kesecek? N.T. YANIT: 1) T.C. Emekli Sandığı Yasası Ek Madde 20 uyannca emekli ikramiyeleri Emeklı Sandıgı'nca ödenmektedir. Yine "bu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca Sayıştay ve Danıştay başkanlannın ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında sandığa odenir!' Emekli ikramiyesi Emekli Sandıgı'nca ödenmekte, odendikten sonra emeklilik onayı veren kurumdan sandıkça geri alınmaktadır. 2) Devlet Memurları Yasası'nın 92. maddesi ile memurluktan kendi istekleriyle ayrılanların yeniden atanmalarına olanak tanınmıştır. Bu atama belirli koşullara bağlanmıştır. Kendi istekleriyle memuriyetten aynlanlar, "aynldıklan sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla aynldıklan tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine" atanabilirler. Bilindiği gibi, görev aylıklan için belirlenen derece ve kademelerle, emekli kesenekleri için belirlenen derece ve kademeleri etkileyen faktörler değişiktir. Bu nedenle görev aylıklan için başka emekli kesenekleri için uygulanan derece, kademe ve göstergeler de değişik olabilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 36. maddesinde görev aylıklanna uygulanacak derece ye kademelerin koşullan belirtilmiştir. Yasanın aynı maddesinde "Ancak, T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlanna tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır" denilmiştir. Sosyal Sigortalar kar>samında gecen 2 yıllık sürenin de emekli keseneğine esas alınacak derece ve kademenin saptanmasında, Emekli Sandığı Yasası Ek madde 18'in göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yeniden devlet memuru olarak çalışmaya başladığınızda, bıraktığınız 3. derece 7. kademe üzerine en az 2 kademe verilmesi gerektiği görüşündeyiz. GÜZLÜK KONUSUNDA EN SON YENİLİKLER Seçkin bir ortamda, seçkin markalarla VAFtMCAM rahat gM| ujtoysn, CAM KONUSUNDAKİ YENİÜKLERDEN BAZILARI SÛPEHDİÂFAL Nonralc»ndan%50 hıflwbnİTOZ,çUmeıyarnmasav» Norm»ltanKtoı%80 d^ılnnvtgfirilnflşfl ANVRİFUCAH dahıı Yansmascfarvehef çaşü tıana ışı§a kaı? gfizOkonıyan 1ÎÎALCAM Nomalcamdan%40 reevehalf.azsiUe yüksek ımyopbr ıçtn Ideal kaygffltonıyan BOUn bu cmtoın gta* v« gteUğ* uygutanm«ı MniOMn «n son haıtasıPHOTO COTTHON cihazıyta r»sım çoklerek POOCEHTRON dhazı U mattazleneraK Uetnyar dtnttmndt «I degmeden yapılır.FAHRİ KUZ OPTİK gözlukte »ıMıflın, rrtwl«m, zv^Min v» ertetiöin «ngMttr. KşV&&n ungm olacak B&ZİO90 FAHRİKUZ OPTİK1ten«eçm. Çagdaş bir ortamda Alış veriş edebileceğinlz FAHRİ KUZ OPTİK " sadece ATAKOY ATRIUM ALISVERIS MERKEZI 60 61 62' de TEL: 559 96 94 560 20 21 560 71 49 MARMARA UNİVERSİTESİ İLAN ARAÇ SULH HUKUK HÂKİMLtĞl'NDEN 1980/237 Davacılar Şevki Karaoğlu ve Mustafa Mert tarafından davalılar Huriye Mert ve 11 arkadaşı aleyhine açılan taksim davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması ara kararı uyannca; Davacılar Araç Gerni köyu hudutları içerisinde bulunan ve tapuda kayıtlı olan Furuncuk üstü mevkiindeki taşınmazın mirascılar arasında taksimi, mümkün olmadıgı takdirde satılmak suretiyle satış bedelinin hisseleri oranında hissedarlar arasında dağıtımını talep etmişlerdir. Mahkememizce yapılan yargüama sırasında dava dilekçesi davalılardan Hatice Savaş'a tebliğ edilememiş ve savcıhk kanalıyla yapılan adres tespit araştırmasında adı geçenin adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, Araç Özuzören köyü nüfusuna kayıtlı Hatice Savaş'ın duruşma günü olan 28.8.1991 tarihinde saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendısini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargüamaıun yokluğiında yapılıp bitirileceği hususu ilan olunur. 12.6.1991 LISKUR SÜRÜCÜ KURSU Devrsler: Hafta Sonu: 27 Temmuz Haftalçi: 29Tommuz SabahAkşam K A D I K Ö Y (SöSCDuçsyne Cami yan) Ataturk Egıtım Fakullesı Resım Bolumu Ogrencıieı GENÇLER SERGtSÎ 7 Ha/ıran DENİMOD il Temmu/ MERKEZI KULTUR SUIÇINELELE •••••••• İSKİ SAHIBINDEN TARABYA'DA 420 m* DENİZ MANZARALI DUBLEKS DAİRE TEL: 343 67 81 343 67 82 TAKSİTLE İSTANBUL * 1f Pazcy dohn hergun 19Û0o kodoı oc«9'* Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. NECATl ALTUNBEY 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 100 dönüm süt mısırı tarlada sahıbinden satılık Mısır hemen kırılıp pazarlanabilir durumda. Miracaat Tel: 9 1867 5354 SATILIK SÜT MISIRI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog