Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMUZ 1991 SERBESTPtYASADA DÖVİZ Alış ABO Doları Alman Ma/Iu Isvıçre Frangı Hollanda Flonm ingtfc Steriını Fransız Frangı 100 I Lıret S.A Riyalı Avus Şiiinı 4410 2532 2905 2240 7450 745 338 1150 359 Satış 4420 2540 2915 2250 7500 750 345 1165 363 EKONOMİ Açıga satış kavgası Pirelli, Türk işçisini seviyor EKONOMİDE KUL1S MERALTAMER Borsa üyelerinin üzerinde konuşmaya dahi çekindiği açığa satış konusunda banka ve aracı kurumlar birbirlerini suçluyor. ABDURRAHMAN YILDIRIM Borsada fiyat düşUşlerine yol açan açığa satışlar konusunda bankalarla aracı kurumlar karşı karşıya geldiler. Borsa üyelerinin 'üzerinde konuşmaya dahi çekindiği' açığa satış konusunda, her iki taraftan da görüş belirtenler, bu konuda 'suçu' birbirlerine atıyorlar. Bu arada, bazı aracı üyelerin önlem önerilerine de 'Borsadaki işlem hacmini düşürecegi' korkusuyla sıcak bakılmıyor. SPK'nın ise bu konuda bir çalışma başlattığı ve iddia sahibi aracı üyeleri dinledikten sonra önlem alacağı öğrenildi. Borsada işlem hacminde Uçüncü sırada bulunan Karon Menkul Kıymetler'in Yönetim Kurulu üyesi Hiiseyin Cankurtaran, açığa satışı, yaygın olarak bankaların ve büyük sermaye gruplarına ait aracı kurumların yaptığını savundu. Açığa satışlann nedeni üzerinde duran Hüseyin Cankurtaran, şunları kaydetti: "Araa kunım sayısındaki hızlı artışt, zaten sürekli kan kaybeden borsamızdan büyük tutarlarda para kaçışına sebep olmuştur. Bugün borsada faaliyette bolunan 100 ve izin sırası bekleyen 40 aracı kurumun aylık gideri kunım başına en az 200 milyon TL'den yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaşır. Buna büro veya acente şeklinde çalışan birimlerin ki sayılan yaklaşık 300'dür, gideri dahil degildir. Bu para borsadan çekilmekte, bakkala, kasaba, PTT'ye vs. gitmektedir. Bugün için aracı kunım sayısını dondurmak çözüm degildir, iş işten geçmiştir." Cankurtaran, borsada açığa satışları hangi gruplann yaptığına ilişkin şu göruşü savundu: "Özellikle birkaç büyük banka ve birçok küçük ölçekü uzmanlık bankalan borsada tam bir başı boşlukla alım saüm faaliyetlerinde bulunmakta, yaygın bir şekilde açığa senet satmaktadırlar. Kendi senedini takas merkezine tesiim edemediğinden temenüte düşen bankalanmız vardır. Açığa satışlar bu bankalar için olağan ve güçlü bir kazanç kapısı olmuştur. Hüseyin Cankurtaran, büyük ölçekli sanayi ve ticari faaliyette bulunan gruplara ait araa kurumların da açığa satış yaptıklarını savunurken şöyle konuştu: "Bu kurumlar borsada açığa saüş yoluyla para çekerek büyük ölçüde nakit sıkjnbsı yaşadıldan diger sektöriere para akıtmaktadırlar. Yoğun ve katıluncısı çok olan satışlar nedeniyle de genellikle senetleri daha ucuza yerine koyabümektedirler. Kaldı ki bu kurumlar gnıbun diğer faaliyetlerini devam ettirebümek için belirli ölçülerde maüyetlere de razıdırlar. Ancak ne yazık ki asli işleri borsacılık olmavan bu kurumlar için sermaye piyasasına vurduklan darbelerin maliyeti yoktur bile." Bunun için borsada fiyatlann yükselişe geçmesini sağlamamn tek yolunu 'bu zincirin kırümasında' gören Hüseyin Cankurtaran, "Çogu açığa senet satarak, borsayı öldürmek pahasına para kazanan belirli banka ve kurumlara dur demenin vakti gelmistir" dedi. Cankurtaran, açığa satışı önlemenin yolunun "Açığa satüğı malı daha döşük fiyatla yerine koyabilecegi beklentisini kırmaktan geçtigini, bunun da ancak destekleme ahmlanyla kınlacağını" söyledi. Bu götüşe karşı Yapı Kredi Bankası'mn Genel Müdür Yardımcısı Melih Şensoy, açığa satışları aracı kurumlann ve spekülatörlerin yaptığım söylüyor. Şensoy, gerektiği yerde bazı bankaların da aym yola başvurduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: "Ama bunun oranı yüzde 90 aracı kunım, yüzde 10 banka şeklindedir. Çünkü zorda olan bankalar değil, aracı kurumlardır. Yaşama mücadelesi verdiklerinden açığa saüşta hiçbir korkulan yoktur. Hemen hemen hepsi yapıyor. Aslında son 23 yılın en uygun fiyat düzeyi yakalandı. tnanılmaz derecede ucuz hisseler var. tkinci altı ayda kârlar daha da iyi çıkacak. Şensoy, "Açığa satışları önleyin, borsada çıkışı göreceksiniz" diyerek şu öneriyi getirdi: Borsa yönetimi, işlem salonunda gözlem yaparsa açığa satışlar bariz şekilde görülür. Hisselerin tesiim edildigi sonraki gün de şirket merkezine gidilerek müşteri portföyünden çekilme olup olmadığı kontrol edilir." CUMHURİYET/U ALTIM 6ÜMÜŞ Alış Cumtıuriyet Reşat 24 ayar aJtın 22 ayar hleak 900 ayar gümuş 345 000 360.000 51.900 46 700 652 Satış 349 000 375.000 52 100 51600 680 M.BANKASI PİYASALARI TL Pıyasası Oövo Piyasası Aton Piyasası Ort Faz (%) işlHac (MilyarTL) Dotar kapanış (TL) Işl Hac (Mılyon $) Kapanış (ons/S) Işlem Hacmı (kg) 364 35 114066 76 1814 6 Kredi kartına fon yükti • Ekonomi Servisi ı Kredi kartlarıyla yurtdışında kullamlan kredilere yüzde 6 oranında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesilecek. Merkez Bankasf ndan bankalara | gönderilen tebüğde, "Yüzde | 6 fon kesintisinin, kredi kartlannın yurtdışında kullanımından doğan döviz borcunun krediye ; dönüştüğü tarihte krediye ! dönüştürülen miktar ; üzerinden bir defaya • mahsus olmak üzere ve bu tarihteki Merkez Bankası ! döviz alış kuru üzerinden | yapılacağı" bildirildi. Bu | tebliğe göre yurtdışındaki ı harcamalardan kaynaklanan ı döviz borçlarını, son ödeme \ tarihinde tamamen ; ödeyerek tasfiye edenlerden | fon kesilmeyecek. Bu | tarihten sonraki döviz ' borçlarına ise fon kesintisi ! uygulanacak. 1 ağustos günü 5. kez Bow Street Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkıyor Nadîr yargıç önünde EDtP EMtL ÖYMEN LONDRA Asil Nadir, 1 ağustos perşembe günü beşinci kez yargıç önüne çıkıyor. 'Ağır Dolandıncüık Bürosu', Asil Nadir aleyhinde getirdiği 18 suç isnadına ilişkin soruşturmasmı büyük bir gizlilik içinde sürdürmekle meşgul. Asil Nadir'in avukatı ise söz konusu suçlamalara ilişkin yanıtını 9 temmuz günkü duruşmada vermiş, 'rimmetine geçirdiği' iddia edilen 25 milyon sterlinin Kuzey Kıbrıs'ta Türk Lirası cinsinden karşıbğı bulunduğunu söylemişti. geçen dunışmadan bu yana, 'Ağır Dolandıncüık Bürosu'nun, Asil Nadir'in fotokopilerini sunduğu bazı belgelerin asıllarını incelemek üzere Kuzey Kıbrıs'a gitmesi söz konusuydu. Ancak bu ziyarete ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmadı. 'Büro'nun, bir yandan isnatlanra destekleyecek soruşturmayı sürdürürken bir yandan da Asil Nadir'e yeni isnatlar getirmeye hazırlandığı güvenilir kaynaklar tarafından ifade ediliyor. "Ağır Dolandıncüık Bürosu' 15 Arahk 1990 günü Asil Nadir'i Londra Havaalanf nda tutukladığında kendisini, Polly Peck'e ait toplam 25 milyon sterlini gün ve miktar belirterek 18 ayrı seferde zimmetine geçirmekle suçlamıştı. Şimdi buna ek olarak, 200 milyon sterlin tutarında paranın da Polly Peck kasa İTofaş Oto'dan jyeni şirket i • ANKARA (ANKA) i KOl'nin bir süre önce ! hisselerini halka arz ettiği ! Tofaş Oto Ticaret yeni bir ; şirket kurdu. "Oto An ] Otomobil Ticaret AŞ" ' adıyla kunılan şirkette Tofaş Oto Ticaret hisselerin I yüzde 51'ine sahip oldu. 10 ! milyar lira sermayeli [ şirketin 5 milyar 100 • milyon liralık hissesi Tofaş ı Oto Ticaret'e ait olurken I ORMAK Orta Anadolu \ Makine ve Ticaret AŞ de j yüzde 46 oranında 4 milyar 1 600 milyon liralık pay ! edindi. Şirkete ayrıca Temel 1 Ticaret ve Yatınm AŞ, Zer Madencilik ve Dayanıklı Mallar AŞ ile Nazar Dayanıklı ve Dayanıksız i Smai Mallar Paiarlama AŞ ! de 100'er milyon liralık ! sermayeyle ortak oldular. • Erdemir'in kân " • ANKARA (ANKA) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan bu yılın ilk 6 ayında 313 milyar lira vergi sonrası kâr etti. Ereğli Demir Çelik Fabrikalan'nın kân geçen yıhn aynı dönemine göre yüzde 116 oranında artış gösterdi. Fabrikanın 6 aybk satışları 1990 yılının eşdönemine göre yüzde 36 oranında artarak 1 trilyon 301 milyar liraya yükseldi. Şirketin öz varlıkları ise geçen yıla göre yüzde 70'lik bir artış gösterdi. Erdemir'in öz varlıkları 2 trilyon 710 milyar lira oldu. Asil Nadir 5. kez suçlamalara cevap vermeye çalışacak. sından 'kaybolduğu' gerekçesiy îjhk içinde sürduren 'Ağır Dole yeni bir dava açmaya hazır landıncılık Bürosu'ndan da aylandığı söyleniyor. 'Büro'nun nı gizliliği sürduren Asil Nadir'avukatı Lorna Harris, 9 tem den de bu konudaki gelişmeler muz günkü duruşmada, Asil hakkında bilgi edinilemiyor. Nadir'in Polly Peck kasasın Polly Peck olayıyla eskiden bedan, diğer yöneticilerin haberi ri ilgili bazı güvenilir kaynaklar olmadan 200 milyon sterlin pa ise ancak dolaylı biçimde tahra çektiğini söylemiş, ancak bu minde bulunabiliyorlar. nu 'resmi bir suçlama' olarak Öte yandan AA'nın haberine ifade etmemişti. göre 1 ağustos perşembe günü Çalışmalannı büyük bir giz Bow Street Asliye Ceza Mahke "Eğer 3 yıl öncesine dö kararı verdiğinde babası ona sporlarına ilgi duyuyor. Rallinebilmek elimde olsaydı, 3 secenek sunmuş: Latin lere katılıyor. Hatta Turkiye'Türkiye'ye gelip her şeye Amerika, İspanya ve Türki de bulunduğu yıllarda Türkiye yeniden başlamayı ne kadar ye. Eşiyle birlikte bir ara Tür adına katılmış. kiye ile ispanya arasında kaçok isterdim?" Pirelli'nin Türk işçileri hakBu sözler, İtalyan PİRELLİ rarsız kalmışlar, ama sonra kında da bizim işadamlarımızİmparatorluğu'nun başına Turkiye'de karar kılmışlar. Al dan epey farklı ve dikkate alıngeçmeye hazırlanan 34 yaşınması gereken görüşleri var. daki Alberto Pirelli 'yi ait. AlBizim büyük iş çevrelerinin berto Pirelli eylül başında aksine Alberto Pirelli, Türk İtalya'daki merkeze dönüyor işçisinin verimsiz olduğunu ve Pirelli Grubu'nun başındakabul etmiyor. Aksine fabrikaki babası Giovanni Pirelli'nin nın teknolojisi yetetiiyse ve işardından 2. adam ve Yönetim çiye gerekli eğitim verilmişse Kurulu Başkanvekili olarak yani işveren üzerine düseni göreve başlıyor. yapmışsa Türk işçisinin pek Pirelli şirketi tam 101 yıl önçok Avrupa ülkesi işçisinden ce kabto üretmek üzere Alberdaha verimli olduğunu ısrarla to Pirelli'nin büyük dedesi Givurguluyor. ovanni PireHİ tarafından kuBu tespiti nasıl yaptığını öğrulmuş. Daha sonra lastik ürerenmek istediğimizde ise Pitimine ve diğer alanlara da gerelli kendi fabrikalarından örçerek büyüyen grubun 2. kunek veriyor: şak patronu bizim tanıştığımız "Çeşitli ülkelerdeki 13fabPirelli'nin dedesi Alberto Pirikamızda işçi başına verim, relli. Bu düzen bozulmuyor ve ttalyan Pirelli vs sürekli GiovanniAlberto, GiovanniImparatorluğu' nun eğitimin sonuçları hemen heizlenir. Teknotojiler Alberto olarak devam ediyor. men aynıdır. 13 ülkede de işAncak Alberto Pirelli bu ge veliahtı Alberto çilerin eğitimini aynı ekip yaleneği yıkmış, biri 14 diğeri 17 Pirelli'ye göre par. Ve bize raporta sonuçlayaşındaki 2 oğluna da başka işveren rı bildirirler. Türkiye'deki işçiadlar koymuş. Zaten Alberto teknolojisini ler bu çerçevede en fazla vePirelli'nin "aile mesleğine yenilediği ve işçiye rimi aldığımız işçi grubunun gecişi" de çok yeni. 3 yıl önbaşında geliyor. örneğin bice Türkiye deneyiyle başlıyor. gerekli eğitimi zim İtalyan işçilerinden çok Su ürünleri mühendisliği verdiği takdirde daha iyiler. Hatta Almanya'eğitimi gören ve bu konuyta il Türk işçisi, pek çok daki Türk işçilerinden de dagili bir şirket de kuran Alber Avrupa ülkesi ha iyiler..." to Pirelli, o günleri anlatırken İşçiye yüksek ücret verilme"Kendimi kanıtlamak istedi işçisinden daha sini eleştirirken "Avrupah İşçi ği agır basıyordu. Ailenin is verimli. aynı parayı alıyor ama vami olmadan da bir şeyler yamesi'nde yapılacak duruşmada pabileceğimi göstermek is berto Pirelli de eşi de 3 yıl bo rimliliği 4 kat, 8 kat daha SFO'nun davadan vazgeçmetedim. Kurduğum şirket yunca Turkiye'de yaşamaktan fazla" türünden açıklamalar mesi veya yeni suçlamalar getirkendi alanında bir numara müthiş keyif almışlar. Bu ka yapan işadamlanmızın, "acamesi halinde Asil Nadir'in, keoldu. Ama sonra ailenin ge ran verdiklerine çok memnun ba bizim hatamız, eksiğlmiz falet şartlanmn değiştirilmesini leneksel mesleğine dönme lar ve "Keşke İtalya'ya do yok mu?" diye sorgulayıp Pitalep edeceği, pasaportlarının zamanı geldi diye düşün nüşümüzü erteleyebilsek..." relli'nin Türk işçisiyle ilgili gögeri verilmesini ve Ingiltere dırüşleri üzerinde de düşünedüm" diyor. diye düşunüyorlar. şına seyahat serbestliği tanınmaAlberto Pirelli otomobıı ceklerini umuyoruz. Alberto Pirelli 3 yıl önce bu şını isteyeceği belirtiliyor. Nadir, kişisel borçlarını ödemekte karşılaştığı güçlükler yüzünden alacaklılar tarafından daha ağır biçimde sıkıştınlmaber İngiliz ve Fransız gazetelerinde de yayımHerkesin bir meraya başlandı. Edinilen bilgiye gö kı vardır. Çukurova landı. Bu konuyu Karamehmet'e sorduk. re alacaklılar, Nadir'in Türki Grubu'nun "Resmi makamlarm onayını bekliyoruz" sahibi ye'deki yatmmlardaki hisseleri Mehmet Emin Karadedi. Çukurova Holding tarafından daha sonni gazete ilanlanyla satışa cıkar mehmet'in merakı da ra bize gönderilen yazıda ise İsviçre Federal malanmn ardından Ingiltere'de "bankalar"dır. Bankacıhk Komisyonu'ndan "uygunluk" yaki mal varlıklarını da satmakla Karamehmet, Turzısının alındığı şu aşamada Türk resmi matehdit ediyorlar. kiye'de sahip olduğu kamlarının "uygunluk" görüşünün beklenAsil Nadir'in, borçlanna kar3 bankaya ek olarak diği belirtildi. Yazıda ayrıca, merkezi Cenevşı teminat olarak gösterdiği haönce Almanya'da bir re'de olan bankanın Zürih, Lugano ve Lüklen oturduğu ev de içinde olmak banka satın aldı, arsemburg'da da şubeleri bulunduğu hatırlatıüzere Londra'da ve dışındaki dından sıra Amerika' lırken satış işleminin Çukurova Grubu'nun İsbazı gayri menkullerinin satışıda banka satın alma M.E.Karamehmet viçre'de kurulu şirketi BORAK A.Ş. aracılını önlemesi için alacaklılara kıya geldi ve banka alındı. İngiltere'de ğıyla gerçekleştirildiği ve yüzde 85 hissenin sa süre içinde 4 milyon sterlin banka almasına ramak katdı, pazarlık direk satın alındığı vurgulandı. ödemesi gerekiyor. ten döndü. Ve Karamehmet'in banka kolekKaramehmet'in bu son banka operasyonu, Kendilerine 50 milyon sterlin siyonuna geçen hafta isviçre'de bir banka ek ekonomi kulislerinde "Mehmet Emin Bey dolayında borcu olduğu gereklendi. Böylece de Çukurova'nın bankalan kelepir banka bulunca kaçırmaz. Satılık çesiyle Asil Nadir aleyhinde if6'lanmış oldu. Üstelik bu son banka operas bankalara pek dayanamaz" esprileriyle karlas davası açan çoğu borsa simyonunda Karamehmet'in adı kara paraları ak şılandı. sarlık kuruluşlarından oluşan layan banka olarak son 20 gündür Batı basıKaramehmetBCCI banka operasyonunda alacaklılar, Nadir'in bu yıl şunında baş köşeye yerleşen BCCI ile yan ya Finansbank'ın sahibi Hüsnü Özyeğin'in arabat ayında sunduğu borç ödeme na kondu. cılık etmiş olabileçeğinden de söz ediliyor. Eşi planını kabul ederek davalarınKaramehmet'in BCCI'nın İsviçre'deki yan ve kızı bir süredir İsviçre'de yaşayan Mehmet dan vazgeçmişlerdi. Nadir, kuruluşu Banque et de Placements'in (BCP) Emin Karamehmet'in Çukurova'nın İsviçre'borçlarını ödeyeceğine dair te% 85 hissesini satın aldığını ilk duyuran "Ne deki faaliyet alanını genişletmek fikrinde olminat olarak Türkiye'deki ve ue Zürcher Zeitung" oldu. Daha sonra ha duğu kaydediliyor. Ingiltere'deki yatınm ve mal varlıklarını göstermişti. Kelepir banka bulunca kaçırmaz! Günaydın ve Tan gazeteleri için tmctr Bankası'nın açıklamasv 'Kimler yoktu?' diye sorun Bankadan mal kaçırdıyor Ekonomi Servisi tmar Bankası, Gü~ naydın ve Tan gazetelerinin muvazaalı bir şekilde kiralandığını ve tesislerin de aynı şekilde devredildiğini bildirerek 'bankadan mal kaçırma olayı'nın hukuk yoluyla takip edildiğini duyurdu. İmar Bankası Genel Mudür Yardımcısı Ali Arda ve Genel Mudür vekili Hilmi Başaran adına yapılan açıklamada şöyle denildi: "7 aydır senet ödeme taahhütlerini yerine getiremeyen bankamıza borçlu Asil Nadir ve şirketleri, bankamıza vermiş oldukları 'temlik ödemelerini' karşıhksız bırakmak amacı ile Veb Ofset'in sahip olduğu Günaydın ve Tan gazetelerini muvazaalı bir şekilde devir ve tesislerini de muvazaalı bir şekilde kiralama teşebbüsüne geçmişlerdir. Çalışanların paravan olarak kullanıldığı alacaklı bankadan mal kaçırma olayını ve banka alacaklarını banka hukukçulannın takip etmelerinin görevleri olduğunu sayın kamuoyunun takdir edeceğine inancımız tamdır. Bizler de gorevimizi çok ciddi olarak yerine getirecegiz." İmar Bankası'nın açıklamasında banka veya Kemal Uzun grubuna yönelik, Günaydın ve Tan'ın satın alınması iddiaları üzerine de şöyle denildi: "Alacaklı banli olmamız sebebi ile Babıâli çevrelerince Günaydın ve Tan gazetelerini satın alacağımız yönünde yaydırılan bütün 'yakıştıncı haberlere' rağmen, bankamız ve grubumuza ait herhangi bir şirket bugüne kadar Günaydın ve Tan gazetelerinin satın alınması konusuna ilgi duymamıştır. Bugünden sonra da herhangi bir satın alma teşebbüsünde bulunmayacaktır. İmar Bankası'nın benzeri bir başvurusunun da Hür Dağıtım şirketine yapıldığı ve şirketin ödemeyi Günaydın ve Tan'ın kiralandığı 'Birleşik Gazeteciler Şirkeü'ne yapma kararı aldığı öğrenildi. Günaydın gazetesinin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Saruhan Ayber, gazetede gerçekleştirilen operasyonun hiçbir muvazaalı ve hukuk dışı hiçbir yanının olmadığını belirterek, "Kiralama işlemi yasal yetkililerin imzalannı taşımaktadır. Bu konuda itirazı olabilecek kişi ve kurumların gideceği yer bağımsız Türk mahkemeleridir" dedi. Alacaklı bankanın 'mal kaçırma' iddiasımn hiçbir şekilde doğruyu yansıtmadığını bildiren Ayber şu bilgiyi verdi: "tmar Bankası'nın 35 milyar liralık ana parasına karşılık 35 milyar liralık ipoteği, Gameda hisselerinin üzerinde de 6 milyarlık haczi bulunmaktadır. Bunun dışında banka, 20 milyarı aşkın eşya ve makine üzerinde haciz işlemi de gerçekleştirmiştir." Ayber, 7 ayhk dönem içinde çalışanlar maaş alamazken bankanın kasasına 14 milyar lira girdiğini de söyledi. Günaydın ve Tan'da dün temmuz maaşları ödendi. Ağustosun başında da ağustos maaşlan, her ayın 15'inde de kalan maaş ve ikramiyeler yarım olarak ödenmeye başlayacak. Aylık gıda harcaması • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Türkİş temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının 809 bin 424 lira olduğunu söyledi. Türklş Araştırma Merkezi'nin aylık gıda harcaması raporunda asgari ücretin, ayhk gıda harcamasının ancak üçte birini karşıladığı vurgulandı. Rapora göre 1991 yılının başlarında 620 bin lira olan aylık gıda harcaması, geçen 7 ay içinde yüzde 30.7 oranında arttı. Tekel kencüni yeniliyor İSTANBUL (AA) Tekel, İstanbul Maltepe Sigara Fabrikası'mn modernizasyonunda kullanılmak üzere Alman Köpber Firmasf ndan 100 milyon mark kredi sağladı. Kredi anlaşması, düzenlenen bir törenle dün imzalandı. Törende konuşan Tekel Genel Müdürü Mustafa Güçlü, dünya ülkelerinde, tüketici taleplerine en uygun ürünleri elde etme konusunda büyuk bir yanş yaşandığını belirterek, "Biz de Tekel olarak gerek malzeme kullanırrundaki gelişmeler ve gerek.se modernizasyon projeleri çerçevesinde çabalarımızı en üst düzeyde sürdürmekteyiz" dedi. Güçlü, modernizasyon projelerinin sadece üretimi ve kaliteyi arttırmakla kalmayacağını sözlerine ekledi Cağaloğlu'ndan bindiğim taksi, Kuruçeşme Divan'a gelirken yoğun bir çiçek kokusu ve Divan'dan metrelerce öteye taşmış düğün çiçekleri bızi karşıladı. Ev sahiplerini kutladıktan hemen sonra ise tavşanlı, güvercinli bir niyetçi bize niyet çekmeye devam etti. Düğünün başların E.Demıroren da, daha etraf pek kalabalık olmamışken bir işadamı rastladığı bir arkadaşına, "Aman yanımdan ayrılma, birlik olalım" diyordu. Anlaşılan davetlileri tanıyamamaktan ve tek başına kalmaktan kaygı duyuyordu, ama çok yanılmıştı. TV'den, sinemadan, tiyatrodan, statlardan, politikadan, ne kadar tanıdığı ya da tanışmadığı halde adını gayet iyi bildiği kim varsa düğündeydi. Evet, işadamı Erdoğan Demirören'in 27 yaşındaki oğlu Yıldırım Demirören ile Ulusoy ailesinden geçen yıl vefat eden Cemal Ulusoy'un kızı Revna Ulusoy'un düğününden söz ediyoruz. Koç ailesinin hemen hemen tam kadro olarak katıldığı, Sabancı, Çukurova gibı büyük holdinglerin patronlarla, üst düzey yöneticileriyle temsil edildikleri düğünde Demirören'in filmcilik yıllarından Cüneyt Arkın, İzzet Günay gibi dostları, futbolculuk yıllarından bu yana ilişkilerini koparmadığı Fenerbahçe, Beşiktaş Kulübü başkanları vardı. Cumhurbaşkanı Özal ve 1012 bakaY.Demirören n ı n d a d a v e t n o lduklarını zaten hafta içinde gazeteler bol bol yazdı. İki bine aşkın davetlinin katıldığı düğün için bize göre en iyi tanım işadamı Üzeyir Garih'inkiydi. Düğünde karşılaştığımızGarih, "Burada kim var diye değil, kim yok diye bakmak lazım. Yok olan, haberdir" diyerek düğünü tarif ediverdi. Erdoğan Demirören'den öğrendiğimize göre kendisi işlerini peyderpey oğluna bırakıyormuş, Demirören Grubu'nun başında bundan böyle Yıldırım Demirören'i göreceğiz demektir. Baba Demirören, yıllardan beri aile dostu olarak tanışan iki gencin "flört falan etmediklerini, iki ay önce aniden evlenmeye karar verdiklerini" anlatıyor ve " 2 1 . yüzyıl gençliği" diye takılıyor. Chemicara MannyHanny'li başkan Atilla Uras'tan boşalan Manufacturers Hanover Türkiye şubesi müdürlük koltuğuna oturan Kevin Kehoe ile bankanın Maçkadaki merkezindeyiz. Kehoe önce MannyHanny ile Chemical bankalarının Amerika'dakı birleşmelerini anlatıyor ve bu birleşmenin tam ânlamıyla eşitlerarası bir birleşme"" olduğunu ısrarla vurguluyor. Birleşmenin ardından bankanın adının Chemical olarak belirlenmesi, bankacıhk çevrelerinde çeşitli yorumlara yol açmıştı. Kehoe, ABD'nin 2. büyük bankası haline gelen bu ortaklığın tam bir eşitlerarası pazarlık sonucu gerçekleştiğini ikna edici şu örneklerle anlatıyor: • Birleşmede MannyHanny'nin adı gitti, ama logosu kaldı. Yani yeni banka Chemical adını taşırken MannyHanny'nin logosunu kullanacak. • İsmimız gitti, ama başkanımız kaldı. Yeni bankanın başkanlığını 1994 yılı başına kadar bizim başkanımız John Mc Gillicudoy yapacak. 1994 başından ıtibaren ise şu anda başkan yardımcıiığı görevini kabul etmiş olan Chemical bankasının Başkanı Walter Shipley başkanlık koltuğuna oturacak. Nedeni Manny Hanny'nin başkanı 60 yaşında. Chemical'inki ise 55. Yani VVatter Shipley'in "beklemek için zamanı var." • Manufacturers Hanover ismi uygun bulunmadı, çünkü hem çok uzundu, hem bir Amerikan bankası değil de, Alman şirketi çağrışımını yaptırıyordu, hem de ilk bakışta banka ismi olduğu anlaşılmıyordu. • Bir ara 2 bankanın isminin birbirine eklenerek Chemical Manufacturers Hanover düşünüldü. Ama bu sefer bankanın ismi daha da uzayarak, üstelik banka olduğu daha da anlaşılmaz hale gelirken, hatta kimya sektöründe faaliyet gosteren bir şirket olduğu bile düşünülebilecekti. Amerika'daki bu birleşmenin ardından MannyHanny'nin Türkiye şubesinin kapatılmasının ya da çoğunluk hissesinin satılmasının söz konusu olmadığını ısrarla vurgulayan Kehoe, "bu konuda aracılık etmek üzere görevlendirilmiş herhangi bir kişi ya da kuruluş kesinlikle yoktur" dedi. Türkiye şubesinin MannyHanny'nin Avrupa'daki şubeleri içinde en kârlılarından biri olduğunu dile getiren Kehoe, "şu anda herhangi bir girişimimiz yok, ama belki bir süre sonra halka açılma gibi azınlık hissesinin satışı söz konusu olabilir" dedi. Petrol boru hattı • YUML'RTALIK (AA) Devlet Bakanı Ersin Koçak, TürkiyeIrak petrol boru hattının yeniden faaliyete geçebilmesi için Irak'ın Birleşmiş Milletler kararında öngörülen .koşulları yerine getirmesi gerektiğini bildirdi. Koçak, Birleşmiş Milletler'in Irakm nükleer tesislerinin yerlerini bildirmesini istediğini hatırlatarak, "Irak bu sorunlara tam olarak açıklık getirirse, bu sorun çözülebilir" diye konuştu. Şişli Migros açıldı Ekonomi Servisi Migros'un ikinci hipermarketi dun Rahmi Koç tarafından açıldı. Koç Grubu bunyesindeki Migros'un Şişli'deki "MMM" sınıfındaki ikinci mağazasının açılışında konuşan Rahmi Koç, market konusunda yatınm >apma>a muşterinin yoğun ilgisinin neden olduğunu belirterek Migros'un son yıllarda hız verdiği yenilik hamlelerini muşteriden aldığı guçle surdureceğini söyledi. Şişli'de açılan Migros'un ikinci hipermarketinde gıda maddelerinin yoğunlukta olduğu 30 bin değişik ürün satılıyor. Migros Genel Mudurü Bulend Özaydınlı, dun açılan mağazanın yoğun bir ilgiyle karşılaştığını belirtti. 36 yıldır Turkiye'de faaliyet gosteren Migros, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyar 100 milyon lira net kâr elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 280 arttıran şirketin aynı donemde satışları da yuzde 95 arttı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog