Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DÖVİZ KURLARI Dövızın Cınsı 1 ABO Dolan 1 AJman Martj 1 Avustralya Dolan 1 Belçıta Frangı 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florım 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yeni 1 Stertın 1 S Arabıstan Rıyalı Dövız Alış 4371 24 2517 28 Dövız Sattş EfekDf 4366 87 2514 76 3341 30 120 28 EKONOMİ 27 TEMMÜZ 1991 Efentıf Satış Ç A M U Z K I M S S S S $ S $ £ 1 7364 Alman Markı 5 9079 Fr Frangı 1 9574 Hol Flonnı 1 5154 Isv Frangı 1295 51 Ital Lıretı 137 55 Japon Yeni 3 7501 S Arab Rıyalı 16937 S 27 TEMMUZ 1991 3399 08 122 36 739 89 2233 07 694 64 2884 36 337 41 3178 7404 00 1165 60 4380 00 2522 32 3405 89 122 60 741 37 2237 55 696 2890 338 31 7418 1167 03 14 09 84 84 94 4393 14 2S29 89 3416 11 122 97 73915 743 59 2230 84 2244 26 687 69 698 12 288148 2898 81 33167 339 10 3146! 3194 7396 60! 7441 10 1136 46 [ 1171 44 Ziraat Bankası Şanlıurfa'da 1200 üretici hakkında haciz işlemi başlattı KöNUK YAZAR KAMU AÇIKLARI Ureticiler hacizde Ziraat Bankası'ndan 19841990 döneminde 6 milyar liralık hayvancılık ve ziraat kredisi kullanan üreticilerin borçlarının taizleriyle birlikte 20 milyar lirayı aştığı bildirildi. MEHMET FARAÇ son tebligat da sonuç vermeyince, yaklaşık 400 üreticinin evlerine haciz memurları gönderildi. Borçlu üreticilerin evlerinde el konulacak eşya bulamayan haciz memurlarının "köylülerin ancak tarlalarına el konulabilecegi" yolunda rapor tuttukları öğrenildi. Bankanın haciz işlemlerini başlatmasından sonra ancak birkaç üreticinin borçlarını ödediği saptandı. Harran Ovası'nda haciz memurlanyla adeta kovalamaca oynayan köylüler, borçlarını ağır faiz yuzunden odeyemediklerini ve bu yükün her geçen gün arttığını belirtirken adeta panik içinde olduklarını söylediler. Harran'a bağlı Karaali koyu muhtarı Şavak Sel, Biniyusuf aşiretinin önde gelenlerinden. Sık sık yaşanan kuraklık yüzün Politikaların iflası SORUNU BORSADA WT """» 1 Mpawş Biwş4k Mdcks. 3092.17 Mall endeks: 2896.87 Sınai entfeks: 333C.92 (Ûncekı) Bıleş k endets 3011 45 taı endeKs 2621 98 Sınaı endeks 3252 22 Ortatım BUt*ik endekıt: 3063.87 Mall eıritte: 2677.73 Snai «nötkj: 3303.41 (Ûncekı) Bıleşık endeks 3027 96 Malı endeks 2637 37 Sınaı endeks 3269 50 Oncekı se ans kapan AOana Çım (A) ManaÇım 10 Alyon ÇımenlD AkalTeksM Akbank Akcmentö A«i Attreo HoKtmg Anadoiu Cam A/çeı* «seSa/ı Asıan C«n Ayjai Bolu Çımento Bnsa Çanattale Cıınaıto ÇMkHabt Ctyne Altınyuıus Cımsa Ç E»kü* Mmiftnnk 18U1 DBnızfc Cam Onmod Ocva Holttıno OnasOogai Oojusan Dokos Ouran Otsel Ecacıbası Yatnm Euacıbajı Uac E*D 101* Ege Bıracılık Ege Endustn Bugunku en öuşuk 400000 65000 21500 2650 4200 4300 22000 1350 12750 2300 10000 24500 1400 2150 3400 1600 2200 4500 3850 4500 3150 11000 2300 »«!£ Bugunku en yukseK 425000 67000 225O0 2800 5400 4350 23000 1450 «250 2600 10000 26500 14» 2300 3400 1650 2350 4600 3950 4500 3400 12750 24O0 •150 6200 24000 16000 55000 1200 675 1850 7200 7100 2800 8300 3000 4200 4800 5000 825 15000 1800 1450 16500 3800 7200 2000 8700 6000 29500 40001 14250, 19500 30000' 2800 5900 1900 9500 1400 74000 3050 1150 4700 2800 500 16750 725 1200 13O0 930O0 9O0 1700 8600 1500 3850 1300 550 1150 2800 3150 3000 3400 2000 19500 7800 6700 11250 2650 1700 5900 1650 10000 2750 2000 18500 2000 14250 2500 2050 11250 1750 Haoni: I5.409.S9S.500 Mlktan: 12.194.139 4 Doç. Dr. OĞUZ OYAN Gazi Ü. Maliye B. J V a m u açıkları son yıllarda Türkiye ekonomisiyle ilgili yapısal sorunların önde gelen gundem maddesini oluşturmaya başladı. GSMH'nin yuzdesi olarak 1990'da %9.1'i bulan bu açığın 1991 yılında ^012'ye doğru yol aldığına dair somut işaretler alınıyor. Bu boyuttaki açıklar, özellikle süregen olmaya başladıkları zaman, az gelişmiş ekonomilerin tüm iç ve dış dengelerinin sigortalannın atma noktasına geldiği anlaşılabilir. Bunun Türkiye'yi yöneten siyasilerce ne derece anlaşıldığı ise tartışmalıdır. Nitekim buluşçu Maliye Bakanımızın son ANAP hukümetinin kaynak arayışına "dövize endeksli devlet tahvilleri" buluşuyla katkı yapmak istemesi krizin anlaşıldığı ya da en azından buna kalıcı çozumler arandığı konusunda ilgili kamuoyunu kaygıya surükleyecek türden bir gelişmeydi. Bilindiği gibi 1986'dan bu yana bütçede yalnızca iç ve dış borç faiz ödemeleri gosterilmekte, anapara giriş ve çıkışları Hazine'ce izlenmektedir. Bu durumda, faiz ödemeleri düşük gozüken dövize endeksli borçlanma ancak bütçenin kısa vadeli dengelerini kurtaracak bir palyatif önlem olabilirdi; ama Hazine dengelerini sarsmak ve döviz kuru politikasının esnekliğini yok edecek yeni ayakbağları oluşturmak pahasına! Turkiye'nin kamu açıkları sorununu Maliye Bakanlığı düzleminde çözmeyi hedefleyen bu öneri Hazine'nin karşı çıkması nedeniyle gundemden düştu; bununla birlikte, kamu açıkları sorununu çözmede tek çıkış yolu olan maliye/vergi politikalarını hak ettiği önemi verme konusunda yeni hükümetin Maliye Bakanlığı'nın da hiçbir iddiası olamayacağı anlaşıldı. Aslında seçim sathına giren yeni hukümetin köklü bir vergi reformunu göze almaması belki politik olarak anlaşılabilir. Ancak birkaç noktanın altını çizmek koşuluyla: Birincisi, Türkiye'de kamu finansman krizi kesinlikle "seçim ekonomisi" uygulamalanna bağlı kalınarak açıklanamaz. Kamu çahşanlarının 19801988 dönemi reel ücret kayıpları bugun dahi telafi edilebilmiş değildir. Memur maaşlanna yapılan 1991 temmuz zamlarının içinde bulunduğumuz yılın fîyat artışlarını kurtaracak bir duzeyi tutturm'uş olması dahi kuşkuludur. Kaldı ki, kamu açıklannın sorumsuzca tırmandırıldığı ve çarpık bir iç borçlanma modelinin yerleştirildiği dönem her türlü seçim kaygılarının dışında icraat yapılan 1984 yıhyla başlamaktadır. 1984 yılındaki vergi düzenlemelerinin hemen hepsi gelir azaltıcı niteliktedir. Bunun sonucunda ilk büyük günah yılı olan 1984'te konsolide bütçe açıkları / GSMH oranı %5.1'e yani geçmiş iiç yılın açıkları toplamına eşitlenmekte, vergi yükleri de son çeyrek yüzyılın en alt düzeylerine çekilmektedir. Izleyen yıllarda mali yüklerin hızla tırmandırılmasına karşın 1984'ün kötü mirası temizlenememiştir. Öyle ki, henüz 1985'te iç borçlanmanm başlıca nedeni 1984'ten sarkan iç borç servisleri olmaktaydı. Izleyen yıllar bu senaryonun ek katkılarla genişletilmiş bir versiyonundan ibarettir. Demek ki ikinci olarak, bütçe açıklannın (ve genel olarak kamu açıklannın) asıl nedeni kaynak kullanan cari (personel dahil) ve yatınm harcamaları artışı değil, transfer harcamalarının giderek ezici bir bölümünü oluşturan iç ve dış borç faiz ödemeleri artışıdır. Başka deyişle, kamu kesiminin borçlanma gereksinimi esas olarak borç faizlerinden kaynaklanmakta, borç faizlerini ödeyebilmek için yeniden borçlanılmaktadır. Bu borç sarmalı bütçe açısından daha da nettir. 1990 yılı bütçesi dahi biraz da Körfez hibeleri nedeniyle birincil açık vermemektedir; yani iç ve dış borç faiz ödemeleri dışarda tutulursa bütçenin açığı yoktur! Ancak bunun bedeli personel ücretlerinin ve sosyal hizmet harcamalarının tayınlanması olmaktadır. Bununla birlikte 1991 yılında bütçenin birincil açık vermesi de kesinleşmiştir. Böylece kamu finansman bunalımını ağırlaştıran yeni bir eşik daha açılmış olacaktır. (Daha vahimi, kamunun iç finansman açıklarını kapamak için dış borçlanmaya gidilmeye başlanmasıdır). . Uçüncü olarak, kamu finansman bunalımının arkasındaki' asıl neden, vergi politikasının fiskal boyutunu önemsemeyen, duşük vergi gayretlerine bakmadan gelişmiş ülkelerin "arz yönlü iktisat" anlayışını taklide yeltenerek sermaye kazançlarına büyük istisnalar uygulayan köksüz politikaların iflasıdır. Bütçe gelirlerini bütçe dışına fon sistemine kaydıran, fon sisteminin dahi açık vermesine engel olamayan, KlT'ler aleyhine ayrımcı politikalarla bu sektöru kötürumleştiren ve büyük finansman açıklarına iten "benden sonra tufan" yaklaşımıyla kısa sürede çok fazla iç ve dış kaynak (özellikle dış borç) tuketmeye dayanan anlayışın iflasıdır. Dolayısıyla köklu çözümlerin seçim kaygısıyla ertelenmesi Türkiye açısından yeni bir kayıp yıl ve yeni bir talihsizlik anlamındadır. Çözüm maliye politikalarının başat kılınmasında, vergi reformunun gecikilmeden gündeme ahnmasında, KÎT'lerin reorganize edilmesinde, fon sisteminin göstermelik olmayan yollarla tasfiyesinde, iç ve dış borçların uzun vadeye yayılmasındadır. Haciz memurlarının evlerine gittiğiilk 400 • üreticinin tarlalarından başka el konulacak mâlları olmadığı tespit edilai. Ureticiler, faiz borçlarının ertelenmesini istiyor. ğil ya. Tarlam ata yadigân, kanım dökülse onu kimse alamaz. Faizi silsinler ödeyeyim." Bölgenin en buyuk üreticilerinden DYP Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Beyaz da 1986 yılında 1800 dönüm arazisini bankaya ipotek edip 22 milyon lira borç aldığını belirterek şunlan söyluyor: "Borcumu ödemek iizere geçenlerde bankaya gittim. Bana 350 milyon lira borç çıkardılar. Bu borçların tahsil edilebilmesi, ancak faizlerinin silinmesi ve taksite bağlanmasına bağlıdır, voksa kimse odeyemez." Borçlu üreticilerin, 28 temmuzda kente gelecek olan Başbakan Mesut Yılmaz'la konunun çozüme kavuşturulması için göruşme yapacakları bildiriliyor. kıgunnu kaoanış 425000 67000 22500 2750 5200 4350 23000 1400 13250 2600 10000 26000 1400 2250 3400 1600 2350 4600 3900 4500 3300 12750 2400 1150 6200 24000 15750 54000 1200 işlem mtklan 16527 31350 29250 10600 19900 234820 34342 19825 657950 243900 000 290X 183800 258910 6539 8350 183689 9200 4C2400 5000 '9600 5400 T 6850 347X 39964 454440 589300 14300 118200 18500 8200 23936 2576692 20X 18000 1100 10000 500 87500 36700 30975 4900 47650 En cokste vlan lıy 4000» 660» 215» 27» 54» 4350 225» 14» 13000 26» 10000 26000 14» 22» 3400 1650 2300 45» 3900 4500 33OC '1000 2350 1150 AgıtKlı otfıy 401891 659'3 21966 2720 5326 4339 22537 1396 13004 2512 100» 25832 14» 2219 3400 1631 2299 4522 3904 EgıGotıre EımkSıgona EnkaHoUfig Ercıyıs Bııacıl* EregüDC Esbanfc fernş AJufrnnyum Rnansoar» Gentas GoodYear Gortion ışji GuOrt Fao Guoey Btracılı» Hektas H o a t F Kmama Inttma 1 Motor Pslon IznvOÇ lıocam Kanonsin Kav KMaekMoNya KmıGıda KmuElgUnk KocHoUıng Koı; Vatınm Konya Çımento KonSa Koruma Tar Kiyta Kuâdyl Porsoen LMsKMfe Mttona Taiunı Manjm Cımento Marei MamansM Ole Marshall M Santral (BU) Mttas Mıçros Nasaş Netoai» Ntt hoMıng Net T u n m Nıjde Çımento Otün Teksul CHmunsa Otgsan Pa/sin P£G Pronlo PetBm Pmar Sui Ptnar Entegre Et PmarSu Pınar un Petro! Ofısı Polylei Rab» Sabah Yaytncm" Samral HoUıng Sartuysan SAMBÜl Suksa Slffl Elekironık Tam Sıgona 395000 65000 21500 2650 5400 4200 11250 22000 1400 13000 2250 9500 245O0 1400 2250 3400 1750 2250 4500 4400 3900 4500 34X 12000 2300 2800 1150 6000 9000 22500 15250 4150 53000 1150 675 1850 7000 6800 27X 3150 8300 3000 4500 4600 5500 SO O 14500 1750 1450 15750 3800 900 6800 1900 8300 6100 29500 3850 13500 19000 29000 2650 5300 1850 9500 3550 1300 70000 2950 1150 4600 2750 45» 3268 11740 2355 1146 6128 23322 15591 54394 1164 ŞANLIURFA Ziraat Bankası'ndan geçen yıllarda aldıkları kredi borçlarını ödemeyen 1200 üretici hakkında haciz işlemlerinin başlatılması yorede tedirginliğe yol açtı. Haciz memurlarının ilk aşamada işlem baslatılan 400 üreticinin tarlalarından başka mal varlıklarının bulunmadığı yolunda rapor düzenledikleri öğrenildi. Ziraat Bankası 19841990 döneminde hayvancılık ve zirai kredi alan ancak borçlarını ödeyemeyen 1200 üreticiyi icraya verdi. Bankanın bu dönemde üreticilere verdiği 6 milyarlık kredinin faizleriyle birlikte, 20 milyarı aştığı belirtiliyor. Bugüne kadar borçlannı ödemeyen üreticilere 20 gün önce yapılan den kredi borçlannı odeyemediğini anlatan Sel, haciz için gelen memurların "Bir kerpiç e\ bir de kilim" bulduklarını vurguluyor. Aşiretine bağlı 400 kişinin hacizle karşı karşıya olduğunu belirten Sel, "Bir iki milyonluk borç şimdi olmuş 100 mil>on. Devlet insaflı olmalıdır. Bize bu krediyi laian etmek için mi verdiler. Kendimizi tuzağa düşmiiş gibi göriiyoruz" diyor. Ziraat Bankası'ndan 1984'te aldığı 8 milyon liralık kredi, arada bazı taksitleri ödemesine karşılık, bugun 48 milyon liraya çıkan 59 yaşındaki Hüseyin Kılıç da şoyle konuşuyor: "Kiiçük bir taıia ve toprak bir evden başka seyim yok. Kuraklık yetmezmiş gibi banka, bizi yüklü bir borcun altına koyuyor. Devlet canımızı alacak de HOC 6000 22500 15250 54000 1150 61» 230» 155» 540» 1150 675 1850 7100 7100 2750 8300 3000 675 1850 7200 600 675 71» 2800 83» 30» 42» 47» 50» 8» 140» 17» 1450 16250 1850 7200 7 675 1850 7150 71» 1X Cam îşçileri ayakta lşSendika Servisi Şişe Cam Holding'e bağlı işyerlerinde işten çıkanlan işçi sayısı 1500'e ula$tı. 641 işçinin çıkarıldığı ve 420 işçinin daha çıkanlacağı bildirilen Paşabahçe Cam'da iki gündür işyerini terk etmeyen 3 bin cam işçisi üretimi tamamen durdurdu. Geceyi de fabrikada geçiren Paşabahçe cam işçilerini fabrika çevresüıde toplanan eş ve çocukları, yöre halkı destekliyor. Üretimi durdurarak oturma eylemi yapan işçilerin fabrika içinden "Yasasın işçflerin biriiği", "Çalışma hakkımızı söke söke alınz", "Açlıktan ölmcyiz biz bu yoMan dömncyiz" türünden sloganlarla kendilerine moral verdikleri dikkat çekiyor. Fabrikanın önünde işçilere çok güçlü siyasal destek ve ziyaretler de gerçekleşiyor. DSP Genel Başkanı Biilent Eccvit dün yaptığı dayamşma ziyaretinde "halkq Ecevit" sloganı ile karşılamrken, fabrika önünde yaptığı konuşmada cam işçilerinin başanlı bir sözleşme imzaladıklarına işaret etti. Ancak sözleşmelerin bedelinin işçilerden çok ağır çıkanldığıru, son aylarda sözleşmelerin ardından çıkanlan işçi sayısının 300 bini bulduğunu söyleyen Ecevit, toplusözleşmelerin bedelinin işçilere ödetilmesi yönteminin eski MESS Başkanı özal'dan geldiğini belirtti. Ecevit, Türkiye'de hakları yukarıdan bekleme döneminin kapandığını vurgulayarak işçinin hak mücadelesinde yanında olduğunu söyledi. SHP, DYP, Sosyalist Birlik, Refah, Demokratik Sol, Demokrat Merkez partilerinin Beykoz ilçe başkanları ile Beykoz Belediye Meclis üyeleri, Pa Paşabahçe işçileri içerde oturma eylemini sürdürurken dışarda eş ve çocukları, kalabalık bir Beyzarcılar Derneği, Esnaf Koope koz halkı, da\anışma>ı sürdurüvordu. (Fotoğraf: CUMHURİYET) ratifleri başkanları ve bölgede şube merkezi olan sendikaların dün ortaklaşa yaptıkları açıklamada işçilerin gerekçe gösterilmeden atılması kınandı. Işçilerin örgütlü olduğu Kristaltş Sendikası Başkanı Ibrabim Eren ülke çapında Şişe Cam Holding'e bağlı işyerlerinde çıkanlan işçi sayısının dün 1500'e ulaştığını açıklarken, son gelişmeleri ve sendika görüşünü şöyle özetledi. "Cam işyerlerinde iş banşının bozulmasının tek sonımlusu ŞişeCam yöoetimidir. Sorunlan göriismeler yoluyla çözmeye yanaşmayan yonetim en insanlık dışı, en kolay yol olan tensikatı tercih etmiştir. Buna karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacagız." Trakya ve Kırklareli cam fabrikalannda çalışan toplam 3 bin işçi 184 arkadaşlannın işten aülmasını engellemek amacıyla üretimi durdurarak eyleme geçtiler. Işçiler toplu halde fabrika yemekhanesinde oturmaya başladılar. Büyük bir huzursuzluğa yolaçan işçi çıkarmasımn önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve bu rakamın Trakya Cam'da 400'e, Kırklareli Cam'da ise 300'e ulaşması bekleniyor. 2800 8300 3000 4200 4800 5000 2776 83» 3000 4200 4715 42» 4600 5000 775 13750 775 14000 1750 1450 16500 3800 50» 790 1428 1716 1433 16105 17» 1400 15740 38O0 825 6900 1850 8400 6000 29500 3850 13750 19000 29500 2700 5500 1850 850 500 636450 46519 144875 16000 1200 38» 850 7200 2000 8400 6000 29500 3850 14250 195O0 30000 2750 5900 1900 9400 1400 74000 3000 4500 2800 82S 70» 19» SS» 6000 29SM 38» 828 7017 1890 8543 600 38750 266005 39» 295» 3926 13994 19333 29779 2744 5779 1889 9440 1362 72528 3010 1125 4546 2786 60» 94» 1300 69000 2950 1100 438038 647» 36060 42710 119800 5100 104975 ^5325 140» 195» 300» 2750 58» 19» 94» 110» 114» «00 106750 46850 413450 459450 49500 52700 139000 •650 8300 2750 475 15500 475 15750 700 1150 1300 6300 90000 675 1100 1250 90000 500 16750 7X 1100 1300 92000 900 1700 8200 1500 3850 1300 525 1150 2600 3150 3000 3400 2000 19000 76X 6600 11250 2550 1650 5900 1650 10000 2550 2000 185X 2000 14250 2450 2000 11250 1750 900 43X 50X 1300 75X 6000 1350 17» 1350 1350 720» 3000 1150 46» 2800 500 160» 7» 13» 488 16082 698 1141 1283 91500 1150 800 1650 8300 1450 3650 1250 3500 850 1700 8000 1450 3600 1250 27» 204470 25800 115950 920» 850 17» 81» 15» 3750 13» 859 17» 1488 3743 1299 892» 1» 37000 3500 525 1150 28O0 2800 3150 3OO0 3300 1900 18500 7400 5500 6600 11000 2550 1600 3250 5700 5500 1550 9800 200000 2500 2100 2000 18000 7200 2000 13750 2500 1900 1O500 5800 1650 2800 525 1150 2600 3050 3000 3200 2000 18500 74O0 6600 10"50 2550 1650 5700 1600 6OX 101450 1300 22614 550 1150 26» 3150 3000 34» 20» 19» 75» 66» 11X0 26» 1700 546 1150 2616 3127 30» 3309 45» 36100 348695 20» 19054 7552 6614 10990 2589 1675 5768 1617 9893 2622 1840 18319 1953 14019 2472 1995 11039 1691 60» 13950 TDsoank Tetetılüank Teletas 74» 30» 79722 66857 39660 141360 58» 16» 99» 2600 18» 18250 2000 14000 2500 1960 17» 925 43» 50» 1250 75» 60» 13» 17» 1350 TGnfflı B T 1; Bank ıBXBJj T 1; Bank (AHBU) T Is Bank ıCX8W Tm Kutsan TKB Tolaj Turk 0 » Toptak Kiî 1 Trakya Ca*n T Sıemens T $çe Cun T S K B (BUl TO Dokum Tunca Teksoı Tupraş TH¥ T TuOorç Tutunoank Ünye ÇmerHo Usık Seramk Vestel VjtoiF Kjralana 98» 2550 1800 18250 1850 13 7 50 240O 1950 10750 1650 75X 36'00 208730 '300 51580 6500 90632 188950 110» 950 900 925 4300 5000 1300 7600 6000 1350 1700 1450 117» 24» 922 43» 4942 1250 7504 5975 1306 1682 1373 Yasas Vaoı Kredı Yunsa 4300 4800 1250 7400 6000 12501 1650 1300 43O0 4600 1200 7400 5900 1250 1650 1350 16950 22003 2523» 24550 102» 645X 130» Şekere yüzde 24 zaııı Ekonomi Servisi Kamu toplusözleş mudahalesiyle mutlu sayılabilecek sonuca melerindeki anlaşmadan sonra, hukümetin ulaştığını" kaydetti. hazırladığı zam paketi, şeker ürunleri ile açıldı. Varılan anlaşmadan sonra kamuda °7o 24 zam ilk sözleşme dun şeker sana\iinde yapıldı Şeker satış fiyatlarına dun akşam ortave akşam da şeker fiyatlarına ortalama > uz lama >uzde 24'luk zam yapıldı. Turkne Şede 24 zam yapıldı. Toz şekerin kilosu 3 bin ker Fabrikaları'ndan yapılan açıklamada, 222 lira, kup şekerin kilosu da 5 bin 512 li toplusözleşme göruşmelerinin sona ermesi ra oldu. Zamlı satışlar pazartesi gunu baş ile işçilere yapılan zammın 1991 yılı şeker layacak. maliyetlerindeki işçilik giderlerini yuzde 197 TürkIş ile hukumet arasında varılan an oranında arttırdığı belirtilerek, şunlar kaylaşmanın ardından dun 37 bin şeker sana dedildi: "Toplusözleşme göruşmelerinin sona eryii işçisinin sozleşmesi Ankara'da imzalandı. İmza töreninde konuşan Sanayi ve Tek mesi ile işçilerimize yapılan zamla şeker manoloji Bakanı Riiştii Kazım Yücelen, kamu liyetindeki işçilik giderlerinin yaklaşık olai daki sözleşmelerin, "devletin imkânlan zor rak kiloda 350 liradan 850 lira> a çıkması beklenmektedir. Bu sebeple, şeker satış filanarak bitirildiğini" soyledi. Türkİş Genel Başkanı Şe>ket Yılmaz da sözleşmele yatlarının yeniden revizesinde zaruret doğrin, "Başbakan Yılmaz'ın son gece muştur. Yeni düzenleme ile şeker fiyatlarında ortalama yuzde 24'liik bir artış meydana gelmiştir. 29 temmuz pazartesi güniinden itibaren fabrikalarımız ve depolarımızdan şeker satışlan yeni fiyatlarla yapılacaktır." Zam ile 1 kilo toz şekerin KDV dahil fiyatı 2 bin 385 liradan 3 bin 222 liraya, 1 kiİo küp şekerin fiyatı da KDV dahil 5 bin 61 liradan, 5 bin 512 liraya yukseldi. Cumhuriyet muhabirinin sorularını yanıtlayan Şeker Şirketi Genel Müdürü Ertan Yıilek, yapılan zammın zararı karşılamadığını savundu. Yülek, "İnanın ki, bu zamla bile kilo başına 400 lira zararda>ız. Pancara da buğdayda olduğu gibi >uzde 40 zamlı fiyat verilirse, 1 kilo toz şekerin bize mali>eti 3 bin 431 liraya geliyor. Bizim bunu satışımız 3 bin 40 lira. Yani 400 lira zarardayız" diye konuştu. Devlet Bakanı Kurt işçiyi savundu G Ü N D Ü Z ÎMŞİR Devlet Bakanı ve ANAP Teşkilat Başkanı Fahrettin Kurt, ANAP'ı "ağn körelmis bıçağa" benzetti. Kurt, 500 bin kamu işçisine yapılan zamlarla ilgili Cumhurbaşkanı Özal'ın açıklamalarına karşılık, "Milletvekillerine 14 milyon lira ücret verip, emeklilik yaşını 3435 olarak saptadıktan sonra, işçi fazla para isteyince de ona fedakârlık yap diyemezsin. Bu adaletli olmaz" dedi. ANAP Fatih ilçesi tarafından önceki akşam Dedeman Oteli'nde gerçekleştirilen Fatih Toplantıları'nın 13'üncüsü Semra Özal beklendiği için bir buçuk saat gecikmeyle başladı. Daha önce toplantıya katılacağı bildirilen Semra Özal, "Şile Fesü'vali'nin açılışını yaptığı için toplantıya gelemeyeceğini" duzenleme komitesine bildirmeyince 400 kişilik davetli topluluğu uzun süre beklemek zorunda kaldı. Fatih İlçe Başkanı Talat Yılmaz'ın açış konuşmasından sonra kürsüye gelen Devlet Bakanı Kurt, ANAP'ın diğer iktidar partilerinde olduğu gibi zaman içinde yıprandığını belirterek "Bilenmiş bıçağın devamlı sürtünmesinden dolayı bıçağın ağzı körlendi" dedi. Fahrettin Kurt konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gerçektende 1987'den sonra partinin yavaş yavaş törpiilendiğini, erozyona uğradığını, >«ni bıçak sırtının yavaş yavaş törpiilenmeye basladığını goniyoruz." Fahrettin Kurt^aman zaman yapılan yanlışhkların ANAP'ı halkın gözünden düşürdüğunu belirterek, bundan böyle savurganhğa, israfa ve milletin tepkisini çekecek bazı harcamalara kesinlikle izin vermeyeceklerini de söyledi. Ote yandan dun Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Dev let Bakanı ve ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar, bir soru üzerine, "Enflasyonun iiç rakamlıya çıkması için bir neden göremiyorum" dedi. Taşar, Cumhurbaşkanı Özal'ın işçi ücretleriyle ilgili açıklamaJannın anımsatılması uzerine de "Cumhurbaşkanının kenditakdiridir. Herkes demokratik bir ulkede fikirlerini serbestçe söyleme hakkına sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanının tavsiyeleri hükümet tarafından dikkate alınır. İşçiye, dula, memura bir şeyler vermişseniz, bunlann kaynağı bir yerden karşılanacaktır" dedi. YATIRIM FONLARI Dâa İş YaOnm1 İş iraunm2 İş YMnm3 İş ^<!t!nnv4 İş VSunnv6 interfon1 inkrton2 MErton3 IfTfefiorM lnHKion5 Iktsat Vat' Iktsat Yat2 Iktsat 1^13 28TEMMUZ 1991 •** M* . ( * ! 84 412 47388 22 277 «707 15358 61784 54913 28409 25522 11281 53351 44131 21012 21227 15546 66158 25.778 15304 10368 11047 66323 22309 15J82 60157 47077 60779 46357 40341 46361 19738 15X179 14816 47251 120688 22 042 14 293 19004 14 438 41291 56608 16008 46771 13111 170190 20562 25357 21566 13495 14 215 24 243 18406 19486 17898 24 042 18427 25021 16734 20887 16 289 19407 13349 17252 18922 20230 16701 17314 Hdısat Yat4 IKttsat AUım Fon Garant Yatınnvi Garaıt YaSnm2 Garano ^ n m 3 Garant Yatınnv4 Garant VHnm5 EstaıkFon 1 Estonk Foc 2 Estank Fon 3 YKB Vatınm f YKB Selrtör F YKBHsseF YKB Kamu F YKB Lrtt F YKBKarma F YKBOövaF YKB Kapftal F YKBAMrtF vaof Fon1 V&krf Fon2 Vâkıf Fon3 W o f Ounya Fon VSkıf Fon6 OçbankMavt Dtşiank B e y u Dışbank Pemoe Tütün Fon1 Tutun Fon2 M t s u Fon1 M t s u Fon2 Finans Fon2 finans Fon3 Rnans Fon4 Rnans Fon5 Ziraat Fon1 Ziraat Fon2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon4 Halk Fon1 H a k Fon2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emla* Fon1 Emlak Fon 2 I m p © Fon1 Impe» Fon2 Toöaik Fon Somer Fon Denız Fon Ege Fon Kajtanma Fon Dermr Fon TınsFor Ortak Fon N P For Et Fon Fon 13.0757 140389 091089 170150 04 0630 1909S7 1412S7 2702.89 070859 0901 90 1609 87 1O02B9 080289 280289 111289 221087 100339 120290 300590 29.03.91 161187 3110B9 110790 021137 070&88 070388 070338 070338 070338 02D189 19 0690 19.0690 0905.88 240489 181089 220390 260390 14065C 280638 1O04S9 280690 040788 101290 10800 20000 1O000 1O0O0 1O0O0 10661 9360 9959 11200 10000 9764 9806 9596 9890 1O0O0 9376 9731 10437 9336 9209 10319 10000 10X100 10477 9785 9713 9795 9693 9828 9294 1O0O0 9542 '0000 482^3 10444 9994 9874 "0.000 10057 20558 10011 11X121 84 306 48716 22 249 18685 15337 63709 54349 28376 25.491 11444 Q13 170 013 012 013 012 012 012 012 •142 53881 44 07S 20985 21199 15524 66065 25704 15884 10356 11034 013 012 013 013 0.14 014 029 013 011 012 0.14 0.13 10000 200789 «1239 200390 051130 t&SH 20.10» «000 KUMO 9956 10428 9958 10000 10100 10000 10000 140290 140290 200690 011189 080190 02.0190 280690 220190 «0790 020290 04.0690 280330 120230 169430 040530 080530 070590 110690 270690 030990 0 5 r 90 0' 0' 3'J (an» lorjoo 11397 10357 10724 10469 1O0O0 noto 10086 9962 r 10000 ' 10405 10308 10000 10000 10 006 10000 10000 10000 r ' rıOC HCft, 66332 22 279 15361 60097 47017 61370 46394 40284 46430 19737 15076 14897 47196 120568 22022 14309 18389 14423 41248 56542 15991 46714 13075 169945 20539 25327 21533 13476 1494 24324 18399 19469 17882 24 064 18 i% 25021 16734 20853 162"' "9387 1336" 1723* 1852J 20198 16682 17294 16438 16786 M396 1407 4 *'J •35.; 014 010 013 036 013 014 001 002 0.12 015 •054 010 009 •011 BağKur kurtarılıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Metin Emiroğlu, BagKur'un çeşitli kuruluşlara olan 54 milyar borcunun önümüzdeki haftabaşından itibaren odeneceğini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hukumet, çeşitli kuruluşlara yaklaşık 54 milyar liralık borcu olan BağKur'u kurtarma operasyonu başlattı. BağKur'a, onumuzdckı dort ayda 74 milyar liralık kaynak aktarımı yapılacak. BağKur'un vatandaşlara ve eczanelere olan borçlan, önumuzdeki hafta odenmeye başlanacak. 2 milyon 100 bin üyesi olan ve primlerini toplayamadığı için "çökmek iizere" olduğu ifade edilen BağKur'a hukumet el atıyor. Onumuzdeki yasama döneminde BağKur Yasası değiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Gihenlik Bakanı Metin Emiroğlu, BağKur'a kaynak aktarımı konusunda bazı hazırlıkları olduğunu belirterek "İlk etapta BağKur'un eczanelere ve vatandaşlara olan borçlarını odeyeceğiz" dedi. Emiroğlu, borç ödeme işleminin bu hafta sonundan itibaren başlayacağını ifade ederek, 15 gün içerisinde tamamlanacağını da soyledi. Emiroğlu, Cumhurhet muhabirine yaptığı açıklamada, BağKur Yasası'nda "bunvesel" bir değişıklik >apılacağını da ifade ederek Meclis açıldığında tasannın gundeme geleceğini belirtti. Prim odemede aksamalar olması nedeniyle BağKur'un 28 milyar lirası eczanelere olmak uzere çeşitli kuruluşlara ve vatandaşlara toplam 54 milyar lira borcu bulunuyor. BağKur'dan edinilen verilere göre a>hk giden 170 milyar lira olan kurumun vatandaşlardan alacağı da 3 trilyon liraya ulaşıyor. Üyelerinden prim tahsil etmekte guçluk çeken BağKur'un, primlerini ödemeyen 550 bin üyesini icraya verdiği öğrenildi. BağKur yetkilileri, icra yoluna "son aşamada" başvurulduğunu belirterek üyelere borçlarını 10 taksitte ödeme ve kurum elemanlannın uyeye giderek primi alması gibi kolaylıklar sağlandığını ifade ediyorlar. BağKur üyelerinin bugune kadar kuruma olan borçlarının tamamı odense bile bunun yeterli olmayacağını vurgulayan yetkililer, "siirekli devlet desteği"ne gereksinim olduğunu kaydediyorlar. BağKur'un yapısında gerçekleştirilmesi öngörulen "kurumsal" ve ">asal" duzenlemeler şu başlıklar altında toplanıyor: '^urekli devlet destegi, daha yuksek prim ode>erek daha >uksek maaş alma olanağı, gostergelerde değişiklik yapılarak, fark ödeyerek basamak yükseltme olanağı getirilmesi." Bu kapsamda yapılacak değişiklıklerın başında, prim odeme sisteminin daha etkınleştirilmesi geliyor. Bazı ışlemlerde vatandaşın BağKur primini odemesinin zorunlu hale getirilmeM de amaçlanıyor. Borç batağına saplanan BağKur için hükümet operasyon başlattı Yücelen, Ozal gibi konuştu AINKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi ve Ticaret Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, hukümetin işçiye ve çiftçiye verebileceğinin "azamisi"ni vermeye çalıştığını belirterek "Ancak ekonomik açıdan olaya bakarsak, fazla para almanın şu an için yararlı olmayacağını göriirüz" dedi. Yücelen, Türk Metal Sendikası'na bağlı MKEK işyerlerinde toplusözleşme imzalanmasından sonra teşekkür ziyaretinde bulunan işyeri temsilcilerini kabul etti. Yücelen, devletin elindeki imkânlan sonuna kadar kullanıp işçisini mağdur etmeme niyetinde olduğunu söyledi. Yücelen, "Biz, eldeki ülke imkânlarını masaya yatırıp nasıl adaletli bir şekilde dağıtabiliriz, buna bakıyoruz. lop lusözleşmelerde fazlaca ücreı verilmesininsizlere zararlı ola cağı kanısındayım. Çünkü pi yasaya çıkan fazla para, sonun da dönüp vine sizlerin karşısı na çıkacak ve piyasa şartlann zorlayacaktır" diye konuştu. 006 010 010 012 011 012 028 014 011 0.12 015 014 033 015 004 009 009 000 000 016 011 010 009 002 0'3 012 001 016 011 16460 16307 14 403 141*9 14'34 135iö 012 013 013 005 009 C'4 0"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog